TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

TRADIUM Business Software voor het MKB bestaat uit een framework van software en/of softwaretools die standaard voor de gebruikers beschikbaar zijn. Hieronder vallen standaard Windowsfuncties zoals knippen en plakken, de vensterschikking en de F1-helpfunctie en een aantal standaard applicaties voor documentbeheer, agenda’s, rapportage en communicatie.

 
RAAMWERK
Alle programma’s zijn logisch gerangschikt in het menu van het hoofdvenster in TRADIUM Business Software. Hierbij wordt voor zover mogelijk de standaard menu-verdeling gehandhaafd zoals dat ook voor Microsoft Office producten geldt. Dit staat borg voor een laagdrempelig gebruik van alle toepassingen, mede omdat de werking van standaard functies gelijk is.
 
GEEN LOSSE MODULES
Er zijn geen add-on of aparte modules die u later dient aan te schaffen om bepaalde functionaliteit in uw organisatie te kunnen gebruiken. TRADIUM Business Software wordt geleverd als één geheel, waarbij alle standaard functionaliteit inbegrepen is. Het ERP systeem is flexibel in te richten met de vele standaard beschikbare onderdelen, waaronder:
• Financiële administratie (boekhoudpakket)
• Relatiebeheer (crm)
• Documentbeheer (digitaal archiveren van post, faxen en e-mail)
• Magazijn- en Logistieke automatisering
• Artikelbeheer met leverancierskoppelingen
• Digitale Catalogi (uw eigen productgidsen samenstellen)
• Inkoopbeheer (met trend- en voorraadanalyse tools)
• Balie/Kassa module
• Orderbeheer
• Projectbeheer
• Productieplanning
• Projectplanning
• Personeelsplanning (hrm)
• Urenregistratie en Agendabeheer
• Basic Script IDE voor gebruik macro’s
 
COMMUNICATIE OOK STANDAARD
Er zijn geen add-on of aparte modules die Daarnaast zijn de interne- en externe communicatiemogelijkheden van TRADIUM Business Software zeer uitgebreid door de toepassing van onder meer:
• Interne elektronische memoservice
   (hèt alternatief voor de gele Post-It™ briefjes)
• Integrale en zeer uitgebreide e-mail functionaliteit
   via eigen mailserver
• Geïntegreerde SMS berichtenservice, zelfs met virtueel
   GSM toestel on-screen
• Faxen versturen vanuit TRADIUM Business Software
   èn andere applicaties via  meegeleverde driver software.
• Faxen ontvangen, on-screen bekijken en doorsturen naar
  afdeling of meerdere personen
• Koppeling met telefooncentrale voor automatisch kiezen,
   opnemen en registreren van telefoongesprekken
   Telefoon Server en CTI-interface
• Synchronisatie met Pocket-PC’s en gerelateerde hardware,
   zoals Organizers en GSM-telefoons