TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Met documentbeheer kunt u in TRADIUM Business Software alle ingekomen post digitaal archiveren op de relatiekaart van de klant of leverancier. Het grote voordeel hiervan is dat u de papieren gegevens op één plaats kunt bewaren, terwijl de bevoegde medewerkers met één druk op de knop toch toegang hebben tot deze informatie.

 
Ontvangen faxen hoeven niet eens te worden afgedrukt: deze worden on-screen getoond aan de toegewezen werknemers, die ze op hun beurt weer archiveren en eventueel doorsturen.
 
Met TRADIUM Business Software voor het MKB registreert u ook alle inkomende en uitgaande documenten (zelfs e-mail) eenvoudig op de klantenkaart waarna deze snel zijn terug te vinden. Natuurlijk kunt u ook deze documenten door een druk op de knop automatisch laten faxen of als bijlage bij een e-mailbericht verzenden.
 
POST-IT MEMO'S
En de handige gele post-it’s? Ook die verstuurt u met een druk op de knop natuurlijk via ons ERP systeem elektronisch naar uw collega’s. Hierin kunt u zelfs verwijzingen naar documenten, websites en klantgegevens kwijt zodat uw collega met een muisklik de gegevens voor zich heeft.
 
ARCHIEF BROWSER
De opgeslagen documenten kunt u terugvinden op de klanten- of leverancierskaart aan de hand van een muisklik op de documentverwijzing. Zo kunt u alle facturen, brieven, offertes, opdrachten en ingekomen stukken eenvoudig openen, bewerken en opslaan.
 
Aan de hand van de archiefbrowser kunt u door het ingeven van zoekargumenten en zoekcriteria in TRADIUM Business Software voor het MKB zoeken naar interne en externe documenten. Het zoeken wordt versneld omdat tijdens het archiveren (op de achtergrond) een trefwoordenregister wordt bijgewerkt. Hierdoor kunt u aan de hand van de opgeslagen trefwoorden eenvoudig, maar vooral snel zoeken in het uitgebreide archief met bestanden.