TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Herinneringen, aanmaningen en sommaties

Debiteurenbeheer wordt vereenvoudigd door procedures die rekeningoverzichten, herinneringen, aanmaningen en sommaties de automatisch selecteren en vervolgens afdrukken en registreren in het actielogboek.
 
Standaard sjablonen voor deze brieven zijn via onderstaande links te downloaden. Hieronder volgt een overzicht van de velden in deze brieven:
 

GEBRUIKTE VELDNAMEN VOOR OVERZICHTEN, HERINNERINGEN, AANMANINGEN EN SOMMATIES
Naast de standaard autotekst velden die zijn in te voeren via hoofdmenu Invoegen -> Tekst -> Autotekst, zijn voor overzichten, herinneringen, aanmaningen en sommaties de volgende extra velden beschikbaar:
@OPENSTAANDTOTAAL
totaalbedrag van alle openstaande posten van de debiteur
@POSTENTOTAAL
totaalbedrag van alle achterstallige openstaande posten van de debiteur
@RENTETOTAAL
totaalbedrag van de rente over de achterstallige posten van de debiteur
@KOSTENTOTAAL
totaalbedrag van aanmanings- en sommatiekosten voor de debiteur
@INCASSOTOTAAL
totaalbedrag van achterstallige posten, rente en kosten voor de debiteur
@KREDIETLIMIET
het maxium toegestane bedrag aan openstaande posten van de debiteur
@BETAALTERMIJN
het maximum aantal kredietdagen van de debiteur
 
Overzicht openstaande posten, waarbij achterstallige posten vetgemarkeerd worden weergegeven.
Opmerking: deze openstaande posten sjablonen worden tijdens het samenvoegen automatisch aangevuld met een factuurspecificatie.
Herinnering van openstaande posten.
Aanmaning voor openstaande posten, met verhoging van kosten.
Sommatie voor openstaande posten, met incassokosten.