TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Mancolijst

Wanneer een ingeboekte leveranciersbon manco's vertoont, kan een mancolijst worden gegenereerd. Deze lijst kan via een script worden aangemaakt en verzonden via afdrukken, fax, e-mail, of rechtstreeks on-line worden verwerkt bij de leveranciers. De scripts zijn per leverancier vrij te kiezen en te bewerken. De onderstaande velden worden gebruikt in het standaard geleverde script:
 
TIP: controleer uw sjabloonopmaak! Klik hier voor meer uitleg.
 

GEBRUIKTE VELDNAMEN VOOR STANDAARD SCRIPT MANCOLIJST
HEADER

@LEVNAAM
bedrijfsnaam leverancier
@BESTDTM
besteldatum
@DATUM
huidige datum
@LEVDATUM
gewenste leverdatum originele bestelling
@USER
gebruikernaam waaronder bestelling is aangemaakt
@ORDERNR
bestelnummer
@LEVERADRES1
1e adresregel leveradres (bedrijfsnaam)
@LEVERADRES2
2e adresregel leveradres (straatnaam + huisnummer)
@POSTCODE
postcode leveradres
@WOONPLAATS
woonplaats leveradres
 
 
ELKE REGEL

@REGEL
regelnummer in de originele werkorder
@ARTNUMLEV
artikelcode van leverancier
@ARTOMS
omschrijving
@AANTAL
aantal besteld
@AANTLEV
aantal geleverd
@MANCO
aantal manco