TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Offerte

In TRADIUM kunt u vanuit het projectbeheer calculatielijsten, open begrotingen, maar ook offertes aanmaken. De offerte wordt opgemaakt in briefvorm, eventueel aangevuld met afbeeldingen en foto's uit de digitale catalogus.
 
TIP: controleer uw sjabloonopmaak! Klik hier voor meer uitleg.
 
De volgende velden worden in deze brief gebruikt:
 

GEBRUIKTE VELDNAMEN VOOR HET OFFERTESJABLOON (velden NIET in headers of footers plaatsen!)
HEADER

@KLCODE
klantcode
@BEDRIJFSNAAM
bedrijfsnaam
@ADRES
adres
@PCODE
postcode
@PLAATS
plaats
@LAND
land
@KIXCODE
speciale kix-codering van adresgegevens, moet altijd in het lettertype 'KIX Barcode' staan
@DATUM
datum van aanmaak document
@KONTAKT
kontaktpersoon
@AANHEF
aanhef, gebaseerd op de sexe
@PRJNUMMER
Projectnummer
@REF
projectreferentie
@TOTAAL
totale kosten
@EXTRATEKST
offerteteksten
@TEKSTBLOK
Plaatst opgemaakte tekst uit de calculatie in de offerte, met behoud van de oorspronkelijke opmaak.
Let op: bij gebruik van tekstblokken in meerdere tabbladen moet u in het dialoogvenster de optie Tabbladen separaat afdrukken aanzetten!
 
 
ELKE REGEL
 
@ARTNUM
artikelnummer
@ARTOMS
artikel omschrijving
@AANTAL
aantal
@NETPPE
stuksprijs
@RWAARDE
regelwaarde
@AFBEELDING
de in applicatie Catalogus aan het artikel gekoppelde afbeelding
@RTFTEXT
de in applicatie ArtikelBeheer aan artikel gekoppelde opgemaakte tekst. De taal wordt automatisch geselecteerd a.h.v. de taalinstelling van het project.
 
 
VERDER NOG

@PAGINA
bevat de tekst: ‘Pagina x van y
@MAXIMAGEX=n
n = maximale breedte van de afbeeldingen, in pixels
@MAXIMAGEY=n
n = maximale hoogte van de afbeeldingen, in pixels

de verhouding van de afbeelding blijft behouden
als @MAXIMAGEX of @MAXIMAGEY niet zijn opgenomen, wordt standaard voor beide waarden 100 pixels gehanteerd