TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

voor paklijst en verzenddocument (klant)

Wanneer goederen aan een klant worden geleverd, gaan deze vergezeld van een paklijst. Bij verzending van goederen is soms een extra verzenddocument nodig. Dit is afhankelijk van de gekozen verzendmethode. Aan een verzendmethode kan optioneel een sjabloon van een verzenddocument worden gekoppeld. Is deze verzendmethode geselecteerd, dan wordt naast de paklijst dit document afgedrukt.
 
TIP: controleer uw sjabloonopmaak! Klik hier voor meer uitleg.
 
Beide formuliersoorten maken gebruik van de volgende velden:
 

GEBRUIKTE VELDNAMEN VOOR DE PAKLIJSTLAYOUT (velden NIET in headers of footers plaatsen!)
HEADER
 
@KLCODE
klantcode
@ADRES1
werkadres/leveradres, 1e regel (naam)
@ADRES2
werkadres/leveradres, 2e regel (straat+huisnr)
@PCODE
postcode
@PLAATS
plaats
@PROVINCIE
provincie
@LAND
land
@FAKTADRES1
faktuuradres, 1e regel (naam)
@FAKTADRES2
faktuuradres, 2e regel (straat + huisnr)
@FAKTPOSTCODE
postcode faktuuradres
@FAKTPROVINCIE
provincie faktuuradres
@FAKTPLAATS
plaats faktuuradres
@TELEFOON
telefoonnummer
@DATUM
datum afhandeling bon (dd-mm-jj) ůf (bij bezorgen) de leverdatum
@PAKNUMMER
nummer van de pakbon
@WONUMMER
nummer van de bovenliggende werkorder
@PRJNUMMER
nummer van het bovenliggende project
@KLANTREF
klantreferentie van het project (vaak ‘BALIEVERKOOP’)
@WOREF
referentie van de bovenliggende werkorder
@STATUS
werkstatus van de bovenliggende werkorder
@FAKTVELD1  t/m
@FAKTVELD5
Optionele invoervelden, zoals gedefiniŽerd in de orderinvoer-opmaak.
@OPMERKING
opmerking van de bovenliggende werkorder
@BEZORGEN
deze goederen bezorgen: ‘Ja’ of  ‘Nee’
@TOTAAL
totaalbedrag
@MODECREDIT
geeft de tekst ‘CREDIT’ als het een creditbon betreft
@KLANTOPMERKING
informatie uit opmerkingenveld klant
@VERKOPER
naam verkoper. LET OP: alleen beschikbaar bij gebruik van de baliemodule
@KLANTBON
opdrachtbonnummer klant. LET OP: alleen beschikbaar bij gebruik van de baliemodule
@AFGEHANDELDDOOR
De naam van de gebruiker die deze pakbon heeft verzameld
@AFHALER
Naam van degene die de goederen komt afhalen (balie module)
@COLLI
Aantal colli voor deze pakbon
@PALLETS
Aantal pallets voor deze pakbon
@TOTFUST
Totaal aantal emballage voor deze pakbon
@TOTAANTAL
Totaal aantal eenheden voor deze pakbon
@LEVDATUM
Leverdatum volgens de bovenliggende werkorder
@GEWICHT
Het totaalgewicht van de goederen (netto-gewicht zonder opmaak, met "kg" als achtervoegsel)
@TOTNETGEW
Totaal netto-gewicht van deze paklijst (opmaak "0,0")   zie ook @GEWICHT
@TOTBRUGEW
Totaal bruto-gewicht van deze paklijst (opmaak "0,0")

 
ELKE REGEL
 
@REGEL
regelnummer in de originele werkorder
@ARTNUM
artikelnummer
@POS
Positie aanduiding
@TYPENR
Type-nummer
@ARTOMS
omschrijving
@LEVARTNUM
artikelcode van de leverancier/producent. Indien meerdere leveranciers, dan wordt de standaard voorkeursleverancier als bron gebruikt.
@AANTAL
aantal geleverd
@EENH
eenheidcode van het artikel, hiermee wordt ook de opmaak van de aantal-velden bepaald
@EMBCODE
code voor gebruikte emballage
@EMBAANTAL
aantal emballage-eenheden (fusten e.d.)
@NTALEMB
aantal stuks per emballage-eenheid
@MAGAZIJN
levering uit magazijn Ö
@LOKATIE
lokatiecode in het magazijn
opmerking: wanneer dit veld in een sjabloon wordt gebruikt, worden paklijstregels uitgesplitst per gepickte lokatie. Gebruikt u dit veld niet, dan worden alle paklijstregels automatisch gegroepeerd per orderregel.
@STORNO
aantal gestorneerde artikelen
@OPMERKING
opmerking bij het artikel (bedoeld voor storno)
@BESTELD
aantal bestelde artikelen
@NALEVEREN
aantal na te leveren artikelen
@GELEVERD
totaal aantal geleverd tot nog toe (exclusief aantal van deze paklijst)
@NETPPE
stuksprijs, exclusief btw
@VVNPPE
stuksprijs, exclusief btw, in buitenlandse valuta
@RWAARDE
netto-regelwaarde, exclusief btw
@VVRWRD
netto-regelwaarde, exclusief btw, in buitenlandse valuta
@VRKPPE
dit de berekende prijs per verkochte eenheid na toepassing van de voorraadfactor
@VVRKPE
dit de berekende prijs per verkochte eenheid na toepassing van de voorraadfactor, in buitenlandse valuta
@RCOLLI
aantal colli voor deze regel
@RPALLETS
aantall pallets voor deze regel
@PALCODE
code voor gebruikte palletsoort
@VARVELD1  t/m
@VARVELD5
de naam die wordt gebruikt voor de waarde in het overeenkomstige VarTextn veld.
@VARTEXT1  t/m
@VARTEXT5
de waarde van de eigenschap die is ingevuld in het overeenkomstige VarVeldn veld.
@VRKNTAL
dit is het aantal verkochte eenheden na toepassing van de voorraadfactor
@VRKINH
dit is het aantal eenheden  per logistieke eenheid
@NETGPE
netto-gewicht per eenheid
@NETGEW
netto-gewicht voor deze regel
@GNCODE
intraStat-codering voor CBS-statistieken voor dit artikel
@BATCHREF
Batchreferentie, zoals bij de ontvangst van de goederen is gespecificeerd
@CERTIFICAAT
Certificaat, zoals bij de ontvangst van de goederen is gespecificeerd
@THTDATUM
Uiterste houdbaarheidsdatum
@PRDDATUM
Productiedatum
@COLNRS
Colli-nummers (reeks van nummers, bijv: "1,2,4,5-8,12,34")
@PALNRS
Pallet-nummers (reeks van nummers, zoals bij colli-nummers)
@EANCODE
EAN-nummer van het product zelf (niet van een grootverpakking)

 
VERDER NOG
 
@PAGINA
Bevat de tekst: ‘Pagina x van y
@TOONAANTAL
stuurcode; alleen regels tonen die daadwerkelijk aantallen bevatten, of tekstregels zijn