TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Pickinglist

Wanneer een order is verwerkt, kan eventueel een raaplijst (pickinglist) worden aangemaakt. Dit zijn verzamellijsten die bestemd zijn voor de orderpicking. Deze lijsten zijn dan ook gesorteerd op lokatie-codes. De onderstaande velden worden gebruikt in deze lijsten:
 
 
TIP: controleer uw sjabloonopmaak! Klik hier voor meer uitleg.
 
 
 
 

GEBRUIKTE VELDNAMEN VOOR DE RAAPLIJSTLAYOUT (velden NIET in headers of footers plaatsen!)
HEADER
 
@KLCODE
klantcode
@ADRES1
werkadres/leveradres, 1e regel (naam)
@ADRES2
werkadres/leveradres, 2e regel (straat+huisnr)
@PCODE
postcode
@PLAATS
plaats
@PROVINCIE
Provincie
@LAND
land
@TELEFOON
telefoonnummer
@DATUM
datum afhandeling bon (dd-mm-jj)
@PAKNUMMER
nummer van de pakbon
@WONUMMER
nummer van de bovenliggende werkorder
@PRJNUMMER
nummer van het bovenliggende project
@KLANTREF
klantreferentie van het project (vaak ‘BALIEVERKOOP’)
@WOREF
referentie van de bovenliggende werkorder
@BEZORGEN
deze goederen bezorgen: ‘Ja’ of  ‘Nee’
@TOTAAL
totaalbedrag
@VERKOPER
naam verkoper. LET OP: alleen beschikbaar bij gebruik van de baliemodule
@COLLI
Totaal aantal colli voor deze raaplijst
@TOTNETGEW
Totaal netto-gewicht voor deze raaplijst
@TOTBRUGEW
Totaal bruto-gewicht voor deze raaplijst
 
 
ELKE REGEL
 
@REGEL
regelnummer in de originele werkorder
@ARTNUM
artikelnummer
@TYPENR
type-nummer
@LEVARTNUM
artikelnummer van een gekoppeld leveranciersartikel, indien geen leverancier is gespecificeerd, dan wordt hier het artikelnummer van de standaard leverancier (Rangorde=1) gebruikt.
@ARTOMS
omschrijving
@AANTAL
aantal geleverd
@EENH
Eenheidcode van het artikel, hiermee wordt ook de opmaak van de aantal-velden bepaald
@MAGAZIJN
levering uit magazijn
@LOKATIE
lokatiecode in het magazijn
@STORNO
aantal gestorneerde artikelen
@OPMERKING
opmerking bij het artikel (bedoeld voor storno)
@BESTELD
aantal bestelde artikelen
@NALEVEREN
aantal na te leveren artikelen
@NETPPE
netto-stuksprijs, exclusief btw
@VVNPPE
netto-stuksprijs, exclusief btw, in buitenlandse valuta
@STUKSPRIJS
brutoprijs per verkoopeenheid
@RWAARDE
regelwaarde, exclusief btw
@VVRWRD
regelwaarde, exclusief btw, in buitenlandse valuta
@EMBCODE
code voor gebruikte emballage
@EMBAANTAL
aantal emballage-eenheden (fusten e.d.)
@NTALEMB
aantal stuks per emballage-eenheid
@RCOLLI
aantal colli voor deze regel
@COLNRS
opgegeven colli-nummers (tekstreeks, bijv: "1-3", "4,7,9")
@RPALLET
aantal pallets voor deze regel
@PALCODE
code voor de gebruikte palletsoort
@PALNRS
opgegeven pallet-nummers (tekstreeks, bijv: "1-3", "4,7,9")
@VARVELD1  t/m
@VARVELD5
de naam die wordt gebruikt voor de waarde in het overeenkomstige VarTextn veld.
@VARTEXT1  t/m
@VARTEXT5
de waarde van de eigenschap die is ingevuld in het overeenkomstige VarVeldn veld.
@VRKNTAL
dit is het aantal verkochte eenheden na toepassing van de voorraadfactor
@VRKINH
dit is het aantal eenheden  per logistieke eenheid
@NETGPE
netto-gewicht per eenheid
@NETGEW
netto-gewicht voor deze regel
@GNCODE
intraStat-codering voor CBS-statistieken voor dit artikel
@BATCHREF
Batchreferentie, zoals bij de ontvangst van de goederen is gespecificeerd
@THTDATUM
Uiterste houdbaarheidsdatum
@PRDDATUM
Productiedatum
@EANCODE
EAN-nummer van het product zelf (niet van een grootverpakking)
@EIGENSCHAPPEN
komma-gescheiden tekstveld met alle ingvulde eigenschapnamen en -waarden


VERDER NOG
 
@PAGINA
bevat de tekst: ‘Pagina x van y
@START
Begin (op regel) van highlightmarkering bij backorders
@REIND
Einde (op regel) van hightlightmerking bij backorders, wordt automatisch ook backorder-opmerking bijgevoegd.