TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

De beveiliging van TRADIUM Business Software voor het MKB is een belangrijk onderdeel; immers, niet iedereen hoeft toegang te hebben tot alle applicaties. Binnen ons ERP systeem is de beveiliging door systeembeheer in verschillende niveaus in te stellen: U kunt de gebruiker toegang geven op applicatieniveau, op tabelniveau en zelfs op veldniveau. Dankzij uitgebreide registratie van acties kunt u ook precies terughalen wie wat heeft uitgevoerd.

 
 
AUDITING EN AUTO-LOGGING
Daarnaast wordt er op elke werkplek een logboek bijgehouden van meldingen die TRADIUM Business Software voor het MKB genereert wanneer er fouten opgetreden zijn. Aan de hand van dit logboek zijn eventuele invoer- en uitvoercorrecties eenvoudig op te sporen. De logboeken zijn eenvoudig opvraagbaar via het Helpmenu en af te drukken of te verzenden.
 
PERSOONLIJKE INSTELLINGEN
Gebruikers kunnen zelf ook ‘hun’ TRADIUM Business Software personaliseren. Elke gebruiker kan (mits hij/zij hiervoor rechten heeft uiteraard) het uiterlijk aanpassen aan zijn of haar persoonlijke voorkeuren, vergelijkbaar met de kleur- instelmogelijkheden van Windows.
 
"PLEASE ENTER YOUR LOGIN CODES"
TRADIUM Business Software voor het MKB is een Nederlands product, maar ontwikkeld mede voor gebruik in het buitenland en ondersteunt meertaligheid. Standaard wordt ons ERP systeem geleverd in twee talen: Nederlands en Engels. Optioneel zijn meerdere vertalingen mogelijk.
 
Taalkeuze is gebruikersafhankelijk, er hoeft geen aparte versie van de software worden gebruikt: de taal wordt automatisch gekozen aan de hand van de landinstellingen van de computer of desgewenst handmatig tijdens het inloggen.