TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

SEPA in TRADIUM Business Software

 

Per 1 augustus 2014 zijn de bestaande betalingsmethodes en reguliere bankrekeningnummers komen te vervallen. IBAN-bankrekeningnummers vormen de nieuwe standaard. Ook de verwerking van betalingen en incasso-opdrachten is in TRADIUM Business Software veranderd. In dit artikel leest u meer hierover

 

De software van TRADIUM is aangepast en uitgebreid om de nieuwe IBAN-bankrekeningnummers en betalingsbestanden te kunnen verwerken. De verwerking van de betalingsadviezen heeft de minst ingrijpende aanpassingen ondergaan; de opmaak van de bankrekeningnummers zijn uiteraard aangepast en de BankBIC (banknaamcode) is toegevoegd:
 
 
Wanneer u betalingen handmatig toevoegt zal in het dialoogvenster ook een controle plaatsvinden op het IBAN-nummer. U kunt voortaan dus uitsluitend IBAN-rekeningnummers opgeven. LET OP!!!Gewone bankrekeningnummers worden niet meer geaccepteerd!
 
 

Incasso-opdrachten wezenlijk veranderd!

Voor de verwerking van incasso-opdrachten zijn er meer veranderingen ingevoerd. De controle op incasso's is verscherpt en in het SEPA-model worden meer gegevens verwacht door de bankinstellingen. U moet voortaan bij elke incasso een contractreferentie en een contractdatum meesturen. Verder moet worden aangegeven of u voor de bewuste incasso-contractant de eerste keer incasseert of dat dit een vervolgopdracht is in het kader van een doorlopende overeenkomst.
 
 
Tradium Business Software onthoudt de meeste instellingen voor u vanzelf. Wanneer u in de klantenkaart (nieuw!) de contractreferentie en -datum invoert of wijzigt, herkent de software dit als een nieuw contract en zal de eerstvolgende incasso-opdracht als zodanig verwerken in het SEPA-SDD bestand. In de lijstweergave zijn derhalve ook extra kolommen toegevoegd die betrekking op de contractgegevens.
LET OP!!! Voor elke debiteur met incasso dient u in de klantenadministratie contractgegevens in te voeren!