TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

 

Hier treft u alle aanpassingen aan die in TRADIUM Business Software in 2016 zijn verwerkt.

 
11 november 2016 / Release 12.6.100

Gebruikersinterface vernieuwd

De huisstijl van TRADIUM is aangepast aan Windows 10. Ondermeer zijn de lettertypes van menu's en applicatievenster gelijkgeschakeld aan die van Microsoft's meest recente besturingssysteem. Het is ook mogelijk om via het menu Extra/Opties/Kleuren om het model "Windows 10" te selecteren. De nieuwe lettertypes dragen bij aan een verbeterde leesbaarheid.
Daarnaast sluit de nieuwe huisstijl ook aan met ons nieuwe Web Portal V2.0!
 

ArtikelBeheer: interface aangepast

Na de introductie in de vorige release van TRADIUM kwamen meerdere reacties op de toevoeging van de tabjes onder het tabblad "Algemeen". Enerzijds waren de reacties positief (meer opgeruimd applicatievenster) maar ook negatief (meer klikken, niet alles in een overzicht). We hebben de reacties en motivatie achter deze reacties ge´nventariseerd en met een compromis gekomen: zie de nieuwe interface van Artikelbeheer!
 

Standaard e-mail dialoogvensters voor adresselectie

Het recentelijk vernieuwde dialoogvenster voor e-mail selectie is aangepast voor gebruik met zeer grote selectie-aantallen (bijvoorbeeld voor bij mailingen). Indien er zeer veel geadresseerden zijn geselecteerd, wordt de lijst ingekort door enkel de mailadressen zonder tenaamstelling in te vullen in de BCC-lijst.

 

Orderinvoer: klantvenster hersteld

De lay-out van het orderinvoerscherm is op verzoek aangepast. Voortaan wordt altijd de klant weergegeven in een aparte tab. De functionaliteit is ongewijzigd gebleven

 

Overige wijzigingen

* Bij "Allen beantwoorden" van een e-mail bericht werd de geadresseerde ook in de CC-meegenomen als deze ook in het oorspronkelijke bericht voorkwam. Dit is nu verholpen.
* Er zijn diverse bug-fixes op aanwijzingen van de gebruikers van Tradium doorgevoerd.
 
 
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
08 november 2016 / Release 12.6.090

Digitaal Document Beheer vernieuwd

De achterkant van het DMS is vernieuwd. De gearchiveerde bestanden die in Tradium File Storage System (TFSS) versleuteld waren opgeslagen, werden tot nog toe door de Tradium gebruiker direct geopend via een vooringestelde padverwijzing naar de TFSS-mappenstructuur. Voortaan worden digitale gegevens direct over de database-verbinding gestreamed. Grote voordeel hierbij is dat bestandstoegang tot de TFSS-mappenstructuur niet meer nodig is voor het lezen van data, wat de veiligheid ten goede komt. Daarbij komt dat de verwerking via deze vorm van streaming ook nog sneller werkt.
 

Gedrag van subvensters verbeterd

Wanneer gewisseld wordt tussen schermen werd niet altijd de focus goed weergegeven in de tabs bovenin het hoofdvenster. Dit is vanaf nu verbeterd.
 

Nieuw: standaard e-mail dialoogvensters voor adresselectie

Wanneer gezocht wordt naar e-mailadressen (nieuw in de applicatie Service Calls!) verschijnt voortaan een standaard dialoogvenster. De nieuwe mailselectie-tools is niet alleen vernieuwd, maar hij is ook veel sneller geworden.
 

Load-balancing tijdens laden van de Grote Drie applicaties

Wanneer een klanten-, leveranciers- of artikelkaart wordt geopend, wordt zeer veel data verzameld uit de database, opgemaakt en vervolgens weergegeven in de applicatie. Voortaan vindt dat meer gebalanceerd plaats door alleen die informatie op te vragen die voor het actieve tabblad nodig is. Pas wanneer een ander tabblad wordt aangeklikt, wordt de ontbrekende informatie voor dat tabblad opgevraagd.
Tevens is op enkele plekken een vertikale tab ingebracht in de applicaties. Zo vindt er een verdere uitsplitsing plaats van de weer te geven informatie.
 

Applicatie ArtikelGroepen vernieuwd

De gebruikersinterface van deze applicatie is aangepast met als doel om sneller te kunnen wisselen van de tabs in het venster.
 

On-line adresvalidatie verbeterd

De mogelijkheid om on-line al uw (inter)nationale adressen te valideren is aangepast. Er is met name een verbetering doorgevoerd op de afhandeling van on-line controles waarbij het systeem een fout heeft geconstateerd. In plaats van een systeemfoutmelding verschijnt voortaan een reden van afwijzen.
 

Eigenschappen bij Productie-orders

De applicatie Productieorders wordt uitgebreid met een extra (optioneel te gebruiken) kolom voor alle productieregels, genaamd "Eigenschap". Hierin kan via  een dropdownbox een keuze worden gemaakt uit eigenschappen die hiervoor zijn ingericht door de systeembeheerder via het menu Extra/Opties/Eigenschappen. Ook dit optiemenu is uitgebreid met een markering voor productieorders.
 

Uitgebreidere rechtenstructuur inzake facturatie

De rechtenstructuur is uitgebreid op het gebied van facturatie: voortaan kunnen expliciete gebruikersrechten voor pro-forma facturatie en commercial invoices worden toegepast. Ook voor het herstellen van factuurdocumenten (herstel-run) kan apart toegang worden verschaft aan gebruikers zonder dat zij volledige toegang tot het factureren krijgen.
 

Nieuw: weergave van paklijstdocument bij gecomprimeerde paklijsten

Wanneer oude paklijsten worden gearchiveerd, verdwijnen de paklijstregels. De paklijstregistratie in de database blijft. Voortaan wordt in Orderbeheer Verkoop het paklijstdocument weergegeven indien de onderliggende paklijstregels zijn opgeruimd.
 

Overige wijzigingen

* Er is een nieuw @-veld toegevoegd aan de factuursjablonen: @FAKTSOORT. Voor meer uitleg, zie hier.
* Voortaan worden ook de laatst gebruikte tabs in de applicatie ArtikelBeheer onthouden wanneer de applicatie later door de gebruiker opnieuw wordt opgestart.
* Er zijn diverse bug-fixes op aanwijzingen van de gebruikers van Tradium doorgevoerd.
 
 
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
19 september 2016 / Release 12.6.070

FACTURATIE 2.0:  supersnel Ŕn meer functies!

Met de recente introductie van Tradium Business Software V12.6 is verbetering van performance een belangrijk punt geweest. De facturatie-module had meer tijd nodig vanwege de complexiteit van het facturatieproces, maar het wachten is de moeite waard!
De volgende release (V12.6.070) zal de vernieuwde facturatiemodule bevatten.
 
Het grootste knelpunt was de soms zeer complexe opmaak van de factuursjablonen. Hierdoor kon de opmaak van met name zeer grote facturen (+500 regels) soms enkele minuten duren. Tradium introduceert een geheel eigen ontwikkelde opmaak-algoritme voor RTF sjablonen. Deze nieuwe techniek versnelt de snelheid van het opmaken van een factuur enkele malen! Wachten op die ene factuur is er niet meer bij!
 
Een andere voorkomend probleem is het overlopen van tekstregels. De teksten zijn te lang om in de cel van de tabel te passen, waardoor de celhoogte via woordafbreking wordt verdubbeld. Als dit met meerdere regels gebeurt, overloopt de tabel de pagina-lengte waardoor er lege pagina's kunnen ontstaan. Ook dit probleem is verholpen: De betreffende kolom voor artikelomschrijvingen wordt voortaan uitgelezen en alle kenmerken, zoals lettertype en -grootte, letterstijl, celmarges en -breedte worden geanalyseerd en vervolgens worden omschrijving precies uitgemeten. Is een omschrijving te lang, dan voegt Tradium automatisch een extra regel in de factuur in.
Deze analyse vindt nog v˛˛r de multi/single page sjabloonselectie plaats zodat altijd het best passende sjabloon bij de opmaak wordt gekozen.
 
Op termijn zullen we deze nieuwe opmaak-algoritme breder gaan toepassen in Tradium Business software!
 

 

 
09 september 2016 / Release 12.6.050

Bug-fixes en minor enhancements

Als gevolg van de invoering van de nieuwe lightweight controls in de vorige release zijn enkele bugs in de userinterface naar voren gekomen. Deze zijn verholpen. Tevens zijn kleine aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd in de interface (o.a. lijstweergave in zoekdialogen) en enkele functionaliteitaanpassingen op verzoek van klanten gerealiseerd (o.a. nieuw filteroptie bij Toewijsapplicatie).
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
06 september 2016 / Release 12.6.040

NIEUW! lightweight controls in applicatievensters

Door de toename van het aantal elementen in een applicatievenster (tekstvakken, selectievakken, etc.) neemt ook het verbruik in zogenaamde GDI-objecten toe. Dit zijn grafische geheugenblokjes die, mits in grote hoeveelheiden verbruikt, soms "Out of Memory" foutmeldingen kunnen veroorzaken. Vanaf deze release zijn veel  van deze elementen vervangen door een "light" versie. Als gevolg hiervan is het geheugenverbruik verminderd en is de kans op geheugen-foutmeldingen aanzienlijk verminderd.
 

Verbeterd: orderinvoer

In sommige gevallen werd de kolomopmaak bij de orderinvoer niet goed uitgevoerd. Speciale "VarVeld" en "VarText" kolommen werden niet opgemaakt. Dat bleek een timing-probleem te zijn, gecombineerd met het gebruik van de "Interactive Order Scripting" functionaliteit waarbij een macro real-time meeloopt tijdens de orderinvoer.
Het probleem is verholpen, waarbij tevens de performance van de opmaak en de applicatie als geheel is verbeterd.
 

Verbeterd: multi-select dialoogvenster

Wanneer een lijst met meerdere selectie-mogelijkheden werd getoond, moesten de regelselecties met behulp van de spatiebalk worden uitgevoerd. De selectievakken werden dan ingevuld met een vinkje. De mogelijk om dit ook met de muis te kunnen doen was met de introductie van de nieuwe snellere lijstfunctie in versie 12.6 helaas verdwenen. Inmiddels is de muisfunctie ook geprogrammeerd in de nieuwe lijst waarmee deze functionaliteit weer is teruggekeerd met behoud van de snelheid!
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 

Out Now!!!Tradium Business Software Versie 12.6!

Tradium Business Software versie 12.6 is vanaf nu beschikbaar! Met dank voor de feedback van onze Pre-release testers. Blijf ons volgen en mis niets van alle ontwikkelingen en kijk hieronder voor meer informatie over nieuwe en gewijzigde functies van de nieuwe versies van TRADIUM! of volg ons op facebook!
 
Wil je weten wat voor nieuwe features verschijnen in de volgende releases? Kijk dan hier!
 

SPEED! SPEED! SPEED!

In de nieuwe versie van TRADIUM is verbetering van performance een belangrijk punt. Diverse applicaties onderdelen in TRADIUM zijn aanmerkelijk sneller door toepassing van onderhuidse optimalisaties. Onder meer is de Artikel Wizard nu echt snel. Ook de applicaties Klanten en Orderinvoer zijn aanzienlijk sneller geworden. Meer performance tuning volgt!
 
 

Paklijstregels wissen in Orderbeheer Verkoop nu inclusief orderregel

Wanneer een paklijstregel dient te worden verwijderd, dan kon dit al via de toetscombinatie Ctrl+Del na het selecteren van de paklijstregel in het detailvenster rechtsonder van Orderbeheer Verkoop. Nieuw hierbij is de optie "Incl. orderregel". Deze optie zorgt ervoor dat, mits de regel niet in andere paklijsten voorkomt, de bovenliggende orderregel ook wordt gewist. Uiteraard kunnen er geen regels worden verwijderd als er al een factuur onder hangt!

 

E-mail tweaks doorgevoerd

Er zijn meerdere kleine aanpassingen doorgevoerd in de gehele e-mail functionaliteit:
* Bijlagen in de inhoud van berichten die worden beantwoord, worden vanaf nu ook ingevoegd in het antwoordbericht.
* Automatisch verversen van het overzicht vindt voortaan zodanig plaats dat er geen flikkering meer is.
* Nieuwe berichten worden automatisch bovenaan de inbox-lijst toegevoegd zoder dat de lijst opnieuw wordt opgebouwd.
* Automatisch verversen van andere mappen dan de inbox en spam is voortaan uitgeschakeld.
* Bij het intoetsen van meerdere geadresseerden kan voortaan zowel een punt-comma, comma en (nieuw) ook een spatie worden gebruikt bij het scheiden van de e-mailadressen. De automatische zoekfunctie werkt dan ook bij het tweede, derde enz.. adres.
 

Landscape optie bij afdrukvoorbeeld hersteld

Door een onlangs ingevoerde aanpassing in afdrukvoorbeelden en bij het afdrukken via macro's werd de landscape optie genegeerd als er geen expliciete printernaam werd opgegeven. Dit is nu aangepast. Tevens is de uitlijning van het afdrukvoorbeeldvenster verbeterd in combinatie met het gebruik van meerdere monitoren.
 

Nieuw! Exacte kopie-functie bij orderinvoer

Wanneer de [C] knop wordt ingedrukt in orderinvoer, werd tot nu toe de order gekopiŰerd en nieuwe prijzen herberekend voor de kopie. Voortaan is het mogelijk om te kiezen tussen deze standaard kopiŰeropdracht of de nieuwe optie om een exacte 1-op-1 kopie te maken waarbij ook de nettoprijzen bewaard blijven.
 

Fust-matching bij voorraad toewijzen uitgebreid

Wanneer in de toewijsapplicatie de optie "gelijksoortige fust" wordt ingeschakeld, wordt bij de omgekeerde-weergave modus enkel de beschikbare voorraad van dezelfde emballagesoort weergegeven. Nieuw hierbij is dat de artikelen die ook dezelfde inhoud hebben voortaan ook vetgedrukt worden weergegeven.
 

Post-it meldingen voor besteladviezen verdwenen

Op verzoek van meerdere klanten worden de memo's voor onverwerkte besteladviezen niet meer gegenereerd. De melding op de statusbalk van het hoofdvenster volstaat.
 

Vernieuwd! Tradium Basic Script Editor!

De programmeeromgeving van Tradium is geheel vernieuwd! Een nieuwe knoppenbalk met meer functies vervangt de oude en ook de statusbalk is nu in lijn met de andere applicaties binnen Tradium.
Daarnaast kan men kiezen uit 8 verschillende stijlen voor de weergave van het programmeervenster. Deze stijlen zijn aangepast aan de laatste trend in programmeren, waarbij zachte kleuren tegen een donkere achtergrond steeds meer de voorkeur krijgen. Natuurlijk blijft ook de Tradium Standard stijl voorhanden.
Reeds bestaande functies zijn nu vanaf de knoppenbalk en via hotkeys aan te roepen. Voor meerdere Tradium programmeurs zijn de bestaande functies die uitsluitend met hotkeys waren op te roepen niet altijd bekend. Let daarom vooral op de functies aan de rechterkant van de knoppenbalk!
Basic Script IDE - Tradium StandardBasic Script IDE - Monokai LiteBasic Script IDE - Son of ObsidianBasic Script IDE - Soft BlueBasic Script IDE - Humane StudioBasic Script IDE - AluminatiBasic Script IDE - Wekeroad InkBasic Script IDE - Nightfall
 

Nieuw! "Short-messages" dialoogvensters bij (fout)meldingen vanuit de database en Basic Script macro's.

Wanneer er een melding na het uitvoeren van een query of transactie in de database verschijnt, werd dit tot nog toe in een standaard foutmeldingsvenster weergegeven. Echter, lang niet altijd is er sprake van een technische fout, maar wordt u gewaarschuwd door de database omdat u een ongeldige actie wilt uitvoeren, of wordt u ge´nformeerd over het feit dat er bijvoorbeeld geen paklijst is aangemaakt.
De foutmeldingenvensters tonen gedetailleerde informatie omtrent de melding. Vaak leest men over het inhoudelijke bericht en kijkt men meestal niet verder dan de tekst "Er is een foutmelding...". Om die reden is op verzoek van Tradium gebruikers een zogenaamd "Short message"-venster gemaakt. Dit venster is voorzien van een andere opmaak en toont enkel een korte en bondige mededeling. Door op de knop "Meer..." te klikken kan alsnog het gedetailleerde venster worden opgeroepen.
 
 

NIEUW! Automatische scripts bij invoeren nieuwe klanten en leveranciers!

Wanneer nieuwe klanten worden ingevoerd zijn er regelmatig speciale instellingen nodig of moeten bepaalde processen worden doorlopen. Die zijn vaak ondergebracht in een SQL job die tijdens de nachtverwerking wordt uitgevoerd. Voortaan kunnen deze handelingen direct na de aanmaak van een nieuwe klant of leverancier worden doorgevoerd zodat de juiste gegevens direct zichtbaar worden in de klanten/leverancierskaart. Hiertoe zijn twee nieuwe systeemparameters ge´ntroduceerd: [NieuweKlantenScript] en [NieuweLeveranciersScript] die via het Implementatie Stappenplan kunnen worden ingevuld met de uit te voeren Tradium Basic Script macro.
Attentie Systeembeheerder: de Command$ van de macro bevat de code van de nieuwe relatie. Vergeet niet dat alle gebruikers die toegang hebben tot Klanten of Leveranciers ook de rechten krijgen voor het uitvoeren van de macro.
 

Werkorders van weekstaten voorzien van nieuwe notatie

De werkorders die automatisch worden aangemaakt vanuit Service Calls en urenregistratie werden tot nog toe aangemaakt met als omschrijving "Werkzaamheden week {nn}". Echter is gebleken dat bij doorlopende projecten die over meerdere kalenderjaren lopen dat dit tot problemen leidt. De kans bestaat immers dat werkzaamheden op een werkorder van het vorige jaar worden geboekt. Daarom is de notatie aangepast naar "Werkzaamheden week {jjjj/nn}". De toevoeging van het jaartal voorkomt dit euvel. In alle onderdelen binnen Tradium (waaronder ook de zoekfuncties) zijn deze notatie-aanpassingen doorgevoerd.
 

Nacalculatie inkoop/vracht/invoer uitgebreid

Voortaan is het mogelijk om, zelfs na doorboeking van de inkoopfactuur, gekoppelde leveranciersbonnen naderhand te corrigeren. Correcties op inkoopprijzen worden voortaan automatisch doorgezet naar uitgeleverde en gefactureerde werkorders. Ook volgt hiervan een correctiescript voor de verkoopfacturen in de vorm van een journaalpost.
Nieuw is de automatische controle en correctie op leveranciersbonnen. Bonnen die gedeeltelijk zijn verwerkt, of alleen gekoppeld maar zonder verwerking omdat het koppelingsproces werd afgebroken, worden voortaan alsnog doorgeboekt. Eventuele correctie aan de verkoopkant worden dan eveneens doorgevoerd.
 

NIEUW! VVP (Vaste Verreken Prijs) functie in ArtikelBeheer

De inkoopprijs van artikelen kan voortaan worden verhoogd met een extra VVP-toeslag. Dit is een bedrag wat bovenop de netto-inkoopprijs, vracht en invoerkosten wordt gezet. In calculaties en bij orderinvoer wordt dan gerekend met deze vaste verreken prijs. Via het inkoopprijsdetailvenster kan de VVP-toeslag worden ingevoerd.
 

Nieuw! Inkoopprijs-analyse tijdens orderinvoer

In de applicatie Orderinvoer worden inkoopprijzen die verhoogd zijn met de hierboven genoemde VVP-toeslag middels een pictogram apart weergegeven. Door op de inkoopprijs te klikken verschijnt een popup met alle inkoopdetails, waaronder deze toeslag. Maar ook andere gegevens, zoals vracht- en invoerkosten, dagprijsinstelling en ook grafiekweergaven verschijen in een popup-frame. Het frame kan overal in het applicatievenster worden verplaatst. De inhoud ervan wordt automatisch aangepast bij het selecteren van een orderregel.
 

Nieuw! vrijgeven vastgezette verkoopprijzen tijdens orderinvoer

Ook nieuw in orderinvoer is om eerder vastgezette verkoopprijzen (een optionele systeeminstelling) weer vrij te geven. Dit doet u door een of meerdere regels te selecteren en vervolgens in de menubalk bovenaan het werkblad de knop "unlock" aan te klikken.
 

ProjectBeheer/Calculaties: Service-artikelen (assetmanagement) uitgebreid

Wanneer een project als onderhoudscontract is bestempeld, verschijnt een extra tabblad "Service-artikelen". Hierin voegt u de service-artikelen van de klant toe die reeds eerder in zijn/haar assetmanagement ingevoerd zijn (zie applicatie Klanten, tabblad "Service-artikelen"). Hierbij worden automatisch calculaties gemaakt voor de benodigde arbeidsuren, voorrijkosten en dergelijke. Nieuw is de mogelijkheid om een script uit te voeren voor bijvoorbeeld het geautomatiseerd opstellen van een onderhoudsovereenkomst of voor het maken van een offerte. Ook aanwezig zijn de mogelijkheden om automatisch een abonnementsorder en /of onderhoud-werkorder aan te maken.
 

NIEUW! Automatisch verzamelen van paklijsten!

Er is een nieuwe systeeminstelling toegevoegd aan het Implementatie Stappenplan. Voortaan is het mogelijk om bij deelleveringen en voorraadtoewijzingen, waarbij meerdere (deel)paklijsten worden aangemaakt, om deze paklijsten automatisch te verzamelen. De systeeminstelling kent 3 opties: NEE, JA en DIRECT. Bij de laatstgenoemde optie wordt onmiddellijk na het genereren van een paklijst in de database, een verzamelfunctie uitgevoerd.
Het verzamelen verloopt via een asynchroon proces op de achtergrond in de server. Wanneer automatisch verzamelen aanstaat, worden er geen paklijstdocumenten aangemaakt of afgedrukt. Dit kan nog wel tijdens het gereedmelden van de order of via een Basic Script macro.
Tip: automatisch verzamelen van paklijsten kan ook tijdens het factureren middels een speciale opmaakcode @TOONVERZAMELD in het factuursjabloon, zie ook formuliervelden voor facturen.
 

NIEUW! Tradium introduceert WebForms!

De Tradium Basic Script omgeving wordt uitgebreid met een webform-editor. Hiermee kunnen dialoogvensters worden ontworpen die via het Tradium Web Portal V2 toegankelijk kunnen worden gemaakt voor specifieke gebruikers. In het webportaal kunnen zo Tradium Basic Script macro's worden uitgevoerd via elk internet-device, zoals tablet, smartphone of gewoon webbrowser.
 
Ook staat een app (Android, Apple) gepland waarmee Tradium Basic Script Macro's inclusief Webforms rechtstreeks kunnen worden uitgevoerd.
Web Form Editor - start Basic Script op~Maak een Web Form met de speciale editor~Sla het WebForm op, code wordt automatisch gegenereerd~Real-time testing en debugging met Web Form Simulator~
 

Nieuwe systeemparameters:

StandaardBestelOpAfroep

Met deze nieuwe systeeminstelling kan bij het besteladvies de optie "Afroepen"standaard worden ingesteld. De systeeminstelling is via het bijgewerkte Implementatie Stappenplan door de systeembeheerde te wijzigen.
 

AanmaningenEmailAfzender

Hiermee kan een vooraf ingesteld emailadres worden ingesteld dat wordt gebruikt als afzenderadres voor het versturen van betalingsverzoeken.
 

AutoVerzamelPaklijsten

Hiermee kan worden aangegeven of na het aanmaken van een paklijst deze moet worden verzameld met reeds andere aangemaakte (en nog niet gefactureerde) paklijsten. De systeeminstelling kent drie opties: NEE, JA en DIRECT. Bij de laatstgenoemde optie wordt onmiddellijk na het genereren van een paklijst in de database, een verzamelfunctie uitgevoerd.
 
 

Goederenontvangst: automatische invulling aanvoernummer

Telkens wanneer een zending van een leverancier wordt ingevoerd en de aanvoernummering-optie is ingesteld, dient het aanvoernummer te worden ingevuld. Voortaan wordt een cijfer "1" automatisch ingevuld, zodat niet telkens dit met de hand hoeft te worden gedaan.
 

Uitgebreid: prijsontwikkelingsgrafiek in ArtikelBeheer

De huidige inkoopprijs-analyse (popup-frame bij klikken op het label "Inkooprijs:") is uitgebreid. Niet langer worden alleen de ingevoerde inkoopprijzen en de marges weergegeven. Nieuw is de mogelijkheid om te wisselen tussen deze en een inkoophistorisch overzicht. De laatstgenoemde toont netto-goederenwaardes, vrachtkosten en invoerkosten in een duidelijke grafiek.
 

Uitgebreid: voorkeursinstellingen bij Orderbeheer Verkopen

Diverse opties worden opgeslagen bij het sluiten van dit applicatievenster. Nieuw daarbij zijn de instellingen voor de geselecteerde query, magazijn en seizoenreferentie.
 

Uitgebreid: extra controle op doorbelasting van service calls

Wanneer een service call is aangemerkt om te worden doorbelast, wordt voortaan gecontroleerd of er aan deze call wel een geldig project is gekoppeld waarmee de uren kunnen worden doorberekend. Is dat (nog) niet het geval, verschijnt voortaan een gevarendriehoek in de service-call. Door hierop te klikken kan er alsnog een project worden geselecteerd, ook wanneer er al werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 

Uitgebreid: leverancierbonnen koppelen aan transportnota's nu met verdeelwizard

Het huidige dialoogvenster voor het koppelen van leveranciersbonnen aan inkoopfacturen van transportbedrijven en inklaringskantoren is dynamischer geworden. De breedte wordt voortaan automatisch aangepast. Ook gaat de wijziging van een valutasoort voortaan gepaard met automatische herberekening.
Geheel nieuw is de mogelijkheid om transportkosten en invoerrechten automatisch te laten verdelen over de geselecteerde leverancierbonnen. Het is dus niet meer nodig om per bon een bedrag in te voeren. De wijze van verdeling van de kosten wordt bepaald door het type van de kosten (vrachtkosten op gewicht, of op goederenwaarde, invoerkosten op goederenwaarde). Deze "verdeelwizard" berekent exacte de verdeling van alle ingevoerde kosten.
 

Aangepast: weergave individule doorgeboekte en teruggeboekte taken in Urenregistratie

Veel gebruikers weten niet dat men niet alleen per week uren kan doorboeken, maar dat het ook per taak per gebruiker kan. Het popup-menu (rechter muisknop klikken op de taak) biedt mogelijkheden om de aangeklikte taak direct door te verwerken of juist weer deze ongedaan te maken. Nieuw hierbij is dat de kleurenweergave direct wordt aangepast, verversen met F5 hoeft dus niet meer.
 

Nieuwe policy voor software-updates

Soms verschijnen nieuwe releases van TRADIUM kort achter elkaar. Niet alle gebruikers willen de nieuwe releases installeren. Dat kan, maar de melding van een nieuwe release blijft wel telkens verschijnen. Voortaan kan een gebruiker aangeven hoevaak hij of zij updates wenst te ontvangen. Ook nieuw is de mogelijkheid om aan te geven of pre-releases ook dienen te worden ge´nstalleerd.
 

Nieuwe policy voor het openen van e-mail bijlagen

Tot nog toe werden bij het dubbelklikken van bijlagen in e-mails telkens viruswaarschuwingen getoond. Voortaan kan een gebruiker zelf bepalen of hij/zij deze waarschuwingen wil blijven zien. Via het menu Extra/Opties/Computerinstellingen kan de gebruiker dit voortaan instellen.
 

e-Mail bijlagen van het type .PNG

Deze steeds meer populair wordende standaard voor foto's en afbeeldingen kon tot op heden niet rechtstreeks worden geopend vanuit een e-mail bijlage. Voortaan kunnen deze illustraties direct worden weergegeven in TRADIUM. Via een speciale functie worden de .png bestanden geconverteerd en daarna weergegeven.
 

Bug-fixes:

Wanneer een afdrukvoorbeeld werd gemaakt van datalijsten en datawerkbladen, werden de tabellen foutief uitgelijn, waarbij de uiterste zijden over de zijranden van de pagina heen kwamen. Er is een correctie op de schaling van de kolommen toegepast waarmee dit euvel is verholpen.
Bij het verwerken van bankafschriften waarbij automatisch werd afgeletterd, werd er onterecht een verschil geboekt in de journaalposten als er sprake was van een uitbetaling aan een debiteur (i.v.m. dubbele factuurbetaling). Er is een correctie aangebracht in de rekenmodule waarbij dit probleem is verholpen.
De kolominstellingen van de tabelweergaven in de afroep-applicatie werd niet opgeslagen. Dat is nu verbeterd.
Wanneer VCAL's (agenda-afspraken) via Tradium Mail naar een andere Tradium Mail werden verzonden, werden de datums niet goed vastgelegd. Dat is nu opgelost. Het probleem deed zich overigens voor bij uitwisseling tussen Outlook en Tradium Mail.
Bij besteladviezen voor retouren kon niet het aanlevermagazijn gewijzigd worden. Voortaan kan dit wel.
Wanneer in een e-mailoverzicht op een e-mail wordt geklikt, werd soms de mail niet geopend in het deelvenster onderaan de lijst. Pas enkel wanneer een andere regel werd aangeklikt en vervolgens weer de vorige regel werd aangeklikt opende wel het juiste bericht. Dit bleek een synchronisatieprobleem te zijn en is inmiddels opgelost. Nieuw daarbij is dat hetzelfde bericht herhaaldelijk kan worden geopend door dezelfde regel opnieuw aan te klikken. Hierdoor kan ook een schermweergave van een e-mail worden ververst.
 
 
 
 
 
VERSIE V12.5:
 
31 mei 2016 / Release 12.5.166

Performance tuning bij OrderBeheer Inkoop

Er zijn diverse aanpassingen in de Tradium software, als ook in de onderliggende SQL database geprogrammeerd met als doel om de selectie en invoer van gegevens te versnellen. Daarbij is de overhead bij alle zoekfuncties verminderd. Tevens is een probleem van het verdwijnen van de inhoud van het detailvenster dat soms optrad verholpen.
 

Storing met documentscannen via importmap verholpen

sinds release 164 bleken gescande documenten die via een importmap moeten worden verwerkt niet meer gedetecteerd te worden. Er bleek een padverwijzing fout te zijn ingesteld in de software. Deze bug is verholpen.

 

Diverse e-mail tweaks doorgevoerd

Er zijn meerdere kleine aanpassingen doorgevoerd in de gehele e-mail functionaliteit, zoals een verbeterd aliasfilters (automatisch afzendernaam kiezen bij beantwoording) "duplicate key" fouten in reply-mails met (embedded) bijlagen, etc...
 

Vernieuwd! Exporteren data

Wanneer via de SQL Ontwerper de export-optie werd gekozen als uitvoer, liep Tradium in sommige gevallen vast. Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak ligt in het gebruik van een Windows API-call die compabiliteitsissues heeft met bepaalde Windows versies in combinatie met netwerken. De exportfunctie is aangepast waarmee deze problemen zijn verholpen.
Tevens is exportfunctie zelf ook uitgebreid met automatische conversie van RTF- en HTMLteksten naar platte tekst. Deze velden kunnen voortaan ook naar een tabgescheiden bestand worden uitgevoerd. Regeleinden in teksten worden voortaan vervangen door " \n ", zodat de bestandsopmaak hierdoor niet wordt verstoord.
 

Systeemoptie "Mail disclaimer" aangepast

Al enige jaren geleden is de e-mail editor omgebouwd van een RTF-tekstverwerker interface naar een HTML WYSIWYG-editor. De Mail-disclaimer was al die tijd echter nog gebaseerd op de oude RTF-teksverwerker. Vanaf deze release is ook deze editor omgebouwd. U kunt vanaf nu de disclaimer opmaken in HTML, waarbij u ook het onderliggende HTML-script kunt bewerken.
 

Form resize performance tweaks

Wanneer een venstergrootte met behulp van de muis wordt aangepast, wordt de indeling van dit venster automatisch aangepast. Dit gebeurt normaliter al tijdens het slepen met de muis. Als gevolg hiervan neemt de systeembelasting toe vanwege het continu optekenen van de inhoud van het applicatievenster. Er is nu een aanpassing doorgevoerd waarbij er automatisch een vertraging wordt ingelast tijdens het verslepen van de muis. Zodra de muisknop wordt losgelaten wordt het venster ineens aangepast.
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
26 mei 2016 / Release 12.5.165

Error 91 verder teruggedrongen

Deze foutcode ontstaat wanneer een object, zoals een applicatievenster (nog) niet beschikbaar is. Er zijn aanpassingen doorgevoerd waarbij deze foutcode nog beter voorkomen wordt.
 

Tradium Basic Script Programming: XLS-object

Het XLS-object wat standaard voorhanden is in de Tradium Basic Script programmeeromgeving wordt gebruikt om Excel werkbladen mee te bewerken. De on-line handleiding voor het XLS object is zojuist gepubliceerd met enkele tientallen samples(!). Ook het XLS-object zelf op enkele punten nog verbeterd.
 

Verbeterd: focussing van applicatievensters

Wanneer sommige dialoogvensters werden geopend, kwam de focus na het sluiten van deze vensters niet meer terug op het juiste applicatievenster, althans niet in de tabbalk bovenin het hoofdvenster. Er is een verbetering aangebracht is de asynchrone afhandeling van de tabbalk.
 

Performance tuning bij orderinvoer en OrderBeheer Verkoop

Er zijn diverse aanpassingen in de Tradium software, als ook in de onderliggende SQL database geprogrammeerd met als doel om de selectie en invoer van gegevens te versnellen. Dat is gelukt: vanaf deze release is het opzoeken van klant en project sneller geworden. Ook het verwerkingsproces, zoals de aanmaak van een paklijst, is sneller geworden.
Ook het opzoeken van orders in OrderBeheer Verkoop is aanzienlijk sneller geworden door het tweaken van onderliggende SQL functies. In sommige gevallen is de zoektijd met het zoeken op bijvoorbeeld "ord:123456" met een factor 5 teruggedrongen(!).
 

Opgelost! Het "mysterie" van de verdwijnende details in Orderbeheer Verkoop

Er zijn de afgelopen paar maanden meerder meldingen geweest van verdwijnende details in Orderbeheer Verkoop. In het deelvenster rechtsonder werd het vlak wit gekleurd en was vaak het resetten van gegevens en soms zelf een herstart van Tradium nodig om de gegevens weer zichtbaar te krijgen. Het probleem werd als "mysterie" aangeduid omdat het op enkele pc's voorkwam en de verstoring niet kon worden gereproduceerd in de ontwikkelomgeving van Tradium. Tot vandaag: de oorzaak was een timing probleem met het optekenen van de lijstweergave. Hierdoor werd de lijstopbouw onterecht gepauzeerd wat leidde tot het witte vlak. Het timing probleem is opgelost en het mysterie hiermee ook!
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
24 mei 2016 / Release 12.5.164

Claim Fullfilment bij reclamaties voor bestellingen aangepast

Wanneer een reclamatie voor een bestelling wordt aangemaakt, vindt dit plaats op basis van een leveranciersbon. Bij de verwerking hiervan wordt een fictieve leveranciersbon "<CLAIM_FULLFILLMENT>" aangemaakt. Wanneer er meerdere claims zijn voor een bestelling/leveranciersbon leidde dit in een enkel geval tot verwarring bij de inkoopverwerking. Voortaan is de naamgeving van deze fictieve leveranciersbon aangepast en bevat deze het originele bestelnummer en het originele leveranciersbonnummer, bijvoorbeeld:
<CLAIM_845658_3787FG8389>
 

Verbeterd: afhandeling ingekomen e-mail met fouten in html-opmaak

In zeer uitzonderlijke gevallen (en met name bij SPAM-mails) komt het voor dat een foutcode 28 (Out of stack space), gevolgd door foutcode 55 optreedt. De fout is opgespoord en wordt veroorzaakt door een Windows systeembestand (.dll) waar Tradium afhankelijk van is bij de vertaling van html-opmaak. Er is in Tradium een work-around geprogrammeerd waarbij de vertaling bij een dergelijke fout wordt teruggedraaid en de inhoud van het mailbericht intact blijft.
 

Verbeterd: afhandeling van unknown.unk en .msg bijlagen in e-mails

Speciale bijlagen, zoals unknown.unk en .msg bijlagen zijn e-mails die op zich weer bijlagen kunnen bevatten. Het uitpakken van deze bijlagen verliep niet altijd goed. Er is een aanpassing doorgevoerd waarbij deze e-mails volledig kunnen worden uitgepakt. Hierbij wordt het venster waarin deze bijlage wordt geopend ook daadwerkelijk aangepast: het uitgepakte e-mail bericht wordt dan het getoonde bericht inclusief de daarbij behorende bijlagen.
 

Uitgebreid: afhandeling van speciale content in e-mails

Wanneer afbeeldingen worden ingevoegd in de tekst van een e-mail zelf, worden deze afbeeldingen ook als zodanig weergegeven. Echter, in sommige gevallen bevat het e-mail bericht wel een verwijzing naar een speciale content (object) maar heeft dit object geen bestandsextensie, waardoor de webbrowser de bijlage (uit veiligheidsoverwegingen) niet weergeeft. Er is in Tradium een uitbreiding geprogrammeerd waarbij dit object wordt ge´nspecteerd en aan de hand van specifieke kenmerken van de inhoud hiervan wordt bepaald wat voor type content de bijlage is. Tradium past vervolgens de bestandsextensie van de bijlage aan, als ook de verwijzing naar de bijlage in de e-mail zelf. Hierdoor wordt de speciale content alsnog zichtbaar in het mailvenster.
 

Aanpassing IBMAIL-map in "Mijn Documenten"

Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in deze release van Tradium waarmee de vervuiling van de Mijn Documenten map met tijdelijke e-mail gerelateerde bestanden is verholpen. Voortaan worden alle soorten tijdelijke bestanden in de IBMAIL map (die in Mijn Documenten hoort te staan!) geplaatst. Ook is hiermee het probleem met foutcode 55 (File already open) opgelost.
Tevens wordt ook de IBMAIL-map automatisch opgeschoond. Telkens wanneer u Tradium afsluit zal Tradium automatisch oudere bestanden en mappen verwijderen.
 
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
23 mei 2016 / Release 12.5.163

Registratie van materiaalverbruik bij Service Calls aangepast

Wanneer een service call is gekoppeld aan een werkorder, kan verbruikt materiaal via de Service Call worden toegevoegd aan de werkorder, zonder dat hiervoor de Orderinvoer-applicatie moet worden opgestart. Nieuw is de introductie van een nieuwe systeemparameter waarmee een restrictie kan worden aangebracht op de artikelselectie. Indien geactiveerd, wordt - in plaats van het zoekdialoogvenster voor artikelen - een lijst met de actuele voorraadartikelen getoond waaruit het materiaal kan worden geselecteerd.
Tevens is een bugfix toegepast op het tekstvak rechtsonder van de materiaalknop. Deze wordt nu juist weergegeven.
 

Verbeterd: multi-monitor ondersteuning

Steeds meer PC en laptop werken met 2 monitoren. Alhoewel Tradium wel kan draaien op het tweede scherm, bleven tot nog toe diverse dialoogvensters verschijnen op het hoofdscherm. Dit is verbeterd: alle dialoogvensters worden vanaf deze release ook in het correcte scherm getoond.
 

Verbeterd: speciale leestekens en afbeeldingen in (reply-)mails

Er is een aanpassing doorgevoerd in de verzending van e-mails. Voortaan worden leestekens standaard omgezet naar universele html-gecodeerde tekens. Tevens is gebleken dat bepaalde type afbeeldingen die in een ontvangen bericht werden weergegeven bij een reply niet werden teruggestuurd. Door een een adaptieve bestandsverwijzing in te bouwen worden ook deze afbeeldingen meeverzonden en voortaan correct weergegeven bij de ontvanger(s).
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
   
18 mei 2016 / Release 12.5.161

Besteladvies aangepast

Wanneer bij een besteladvies de berekening wordt herstart met de optie "Forceer heraanmaak besteldata" werd tot nog toe deze optie genegeerd wanneer de leveranciers- en productgroepfilters op "alle" stonden ingesteld. Dit was zo vanwege de mogelijk lange duur van de aanmaak van een totaalbesteladvies.
Voortaan is het toch mogelijk geworden om een heraanmaak van data te forceren wanneer alle filters uit staan. Mede door de soms zeer snelle servers kunnen totale besteladviezen binnen enkele seconden worden gegenereerd. Om die reden is de policy in het besteladvies aangepast.
 
Tevens is gebleken dat de onlangs ge´ntroduceerde balloonteksten met details over de berekening niet bij iedereen in de smaak vallen. Daarom is de weergave van deze popup-ballonnen afhankelijk van een nieuwe optie die aan het applicatievenster is toegevoegd: "Toon balloontips".
 

Overzicht Service Calls gewijzigd: deel 2!

De in de vorige release gewijzigde weergave van Service Calls is nu nog meer dynamische geworden! De weergave is nu een "drieluik" geworden: 3 verschillende lijsten worden onder elkaar in ÚÚn applicatievenster weergegeven, waarbij de grootte van elke lijst individueel met de muis kan worden aangepast. Alle instellingen zijn schaalbaar en worden ook persoonlijk opgeslagen.
 

Urenregistratie aangepast

Er is een extra beveiliging tegen ongewenste aanpassingen doorgevoerd voor item in de urenregistratie die uit Service Calls-taken zijn ontstaan. Gebleken is dat bij het aanpassen van de gegevens in de Urenregistratie er kans bestaat dat de integriteit verloren is. Voortaan kunnen aanpassingen alleen nog rechtstreeks in de Service Call zelf worden aangepast. Uitzondering blijft de mogelijkheid om met behulp van de muis in de Gantt-chart de begin- en eindtijd van een taak aan te passen. Na een aanpassing volgt automatisch een synchronisatie met de urenregistratie en service call.
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
13 mei 2016 / Release 12.5.160

Uitgebreid! SQLigent® uitgebreid met vrij kleuren gebruik

De intelligente SQL-interpreter in Tradium analyseert veldnamen en kolomgebruik bij de uitvoer van SQL-queries. Reeds bekend zijn de snelkoppelingen via knoppen in de datalijsten en datawerkbladen die automatisch verschijnen als een logische verwijzing naar een applicatie mogelijk is. Recentelijk is de dropdown-listfunctie toegevoegd waarmee parametertabellen automatisch gelinked worden aan kolommen.
Een andere feature is kleurgebruik. Het was reeds mogelijk om de opmaak van regels vorm te geven middels een ERRORLEVEL kolom in de output van een query. Hiermee kunnen een 10-tal combinaties van voor- en achtergrondkleuren worden ingesteld. Andere kolomnamen die de opmaak aansturen zijn o.m.: FONTBOLD, FONTITALIC, FONTUNDERLINE, FONTSTRIKETHRU.
 
Nu is er de toevoeging van twee nieuwe opmaakkolommen: FORECOLOR en BACKCOLOR. Hiermee kunnen onbeperkte combinaties van voor- en achtergrondkleuren worden ingesteld. De waarden in deze kolommen moeten wel geldige Windows-kleurcodes bevatten. Om de kleuren eenvoudiger te kunnen selecteren zijn er daarom SQL scalar functions toegevoegd. Deze beginnen met de letters "vb", gevolgd door een basiskleur. bijvoorbeeld: dbo.vbGreen(), dbo.vbBlue(), dbo.vbRed(), etc. Voorlopig worden deze vrije kleuropmaak alleen in datalijsten ondersteund. De opmaak in datawerkbladen staat voor in de nabije toekomst gepland
 

Nieuw! Instelbare kolomopmaak in datalijsten en datawerkbladen vanuit snelkoppelingen

Wanneer queries zijn ontworpen vanuit de SQL-Ontwerper bestaat de mogelijkheid om van de getoonde uitvoerlijst (datalijst of -werkblad) een snelkoppeling te maken. Nieuw daarbij is dat, telkens wanneer de uitvoer vanuit deze snelkoppeling wordt uitgevoerd de kolominstellingen bewaard blijven in het profiel van de gebruiker. Ook toont de titel van de lijst dezelfde naam en pictogram van de snelkoppeling. Hiermee wordt de lijst als het ware als een applicatie herkend waardoor de kolominstellingen bewaard kunnen worden.
Het resetten van een opmaak vindt plaats via het hoofdmenu Beeld/Reset kolominstellingen of door 3x snel te klikken op een van de kolomtitels.
 

Overzicht Service Calls gewijzigd

Wanneer vanuit de statusbalk onderin het hoofdvenster de lijst met actieve service calls wordt opgevraagd, verschijnt voortaan een datalijst in plaats van een dialoogvenster. Net zoals bij de hierboven beschreven instelbare kolomopmaak voor datalijsten inzake snelkoppelingen, is ook de opmaak van dit overzicht instelbaar en worden de instellingen opgeslagen voor de gebruiker.
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
11 mei 2016 / Release 12.5.159

Nieuw! Splitsen regels bij besteladviezen

Wanneer een te bestellen artikel bij meerdere leveranciers dient te worden besteld, is het voortaan mogelijk om deze regel te splitsen. Voorwaarde is dat het te bestellen aantal minimaal 2 items is. Het aantal wordt namelijk gehalveerd tijdens de splitsing. De splits-functie is toegevoegd aan het dropdown-menu van de kolom "LevKode". Hier kon u al een alternatieve leverancier selecteren of zelfs toevoegen. Nieuw in de lijst is de optie "<split regel>". De nieuwe regel wordt onderaan de lijst toegevoegd. U dient dan enkel nog de leverancier te selecteren, c.q. aan te maken.
 

Nieuw! Retouren naar leverancier dynamischer geworden

Bij retourzendingen naar de leverancier is het besteladvies voor de retournering altijd gebaseerd op de originele leverbon. Hierin staan ook de lokaties vermeld. Normaliter vindt een retournering op basis van dezelfde lokatie in het magazijn plaats. Nieuw is een dynamische lokatie-bepaling. Tradium traceert de actuele lokatie van het op de leverbon ontvangen artikel en wijst automatisch deze lokatie toe. Hiermee behoren veel problemen bij retournering nadat voorraad is toegewezen tot het verleden.
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
06 mei 2016 / Release 12.5.158

Nieuw! inactief filter bij zoekdialoogvensters

Wanneer gezocht word binnen relaties (Klanten en Leveranciers) is er voortaan een "Inactief" optie in het dialoogvenster. Standaard wordt er voortaan gezocht op alleen die relaties die actief zijn (inactief-vinkje uit). Door de optie "Inactief" aan te vinken in het dialoogvenster worden alle relaties opgezocht.
 

Nieuw! inactief-filter in Magazijnen

In de applicatie Magazijnen kan voortaan in het tabblad Lokaties een inactief-filter worden ingeschakeld. Hiermee wordt de weergave van lokaties en artikelen met de "Deleted" markering geblokkeerd.
 

Nieuw! Extra kolommen in Pakbonnen

In de applicatie Pakbonnen (paklijsten gereedmelden) zijn nieuwe kolommen toegevoegd. Het betreft hier Regelwaarden en Stukspijzen uit de werkorder die overigens enkel ter informatie worden weergeven.
Let op: om de nieuwe kolommen zichtbaar te maken dient u eenmalig de kolominstellingen in deze applicatie te resetten. Dat doet u via het hoofdmenu Beeld.
 

Error 3710 in Service Calls

Wanneer bepaalde dropdownbox elementen in het applicatievenster werden geselecteerd werd dat soms gevolgd door een foutmelding 3710. Deze fout wordt nu afgevangen door na elke selectie de gegevens van de Service Call direct op te slaan en de inhoud van het applicatievenster te verversen.
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
26 apr 2016 / Release 12.5.157

Bug-Fix: Error 91

Met name tijdens orderinvoer, waarbij snelzoekfuncties werden toegepast, ontstanden schijnbaar willekeurig foutmeldingen met code 91, waarna de orderinvoer wel doorging. Traditionele zoekfuncties via een dialoogvenster vertoonden geen foutmeldingen. Er is een aanpassing doorgevoerd waarmee dit probleem is verholpen.
 

Performance tweak: SqlLigent kolomanalyse

De in de vorige release ge´ntroduceerde uitbreiding op datawerkbladen (automatische invulling van dropdownboxen bij parametervelden) leidde weliswaar niet tot problemen of storingen, maar metingen toonden aan dat de standaard hiervoor databasefuncties van Microsoft voor flink wat overhead zorgde. Er is een aanpassing doorgevoerd waarbij de Microsoft-functies niet meer worden gebruikt maar zijn vervangen door onze eigen SQL-functies die in de Tradium zijn geprogrammeerd. De overhead is hiermee met een factor van circa 50(!) versneld.
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
25 apr 2016 / Release 12.5.156

Nieuw! Webbrowserfunctie en imageviewer ingebouwd

In sommige PC-configuraties en Remote Desktop sessies is het aanroepen van externe programma's vanuit een softwareprogramma geblokkeerd. Dit is vanuit veiligheidsoverwegingen ook standaard in de meest recente Windows Serverversies ook zo ingesteld. Als work-around is Tradium daarom voortaan uitgerust met een ingebouwd webbrowser, zodat links naar een URL of de on-line handleiding voortaan ook kunnen worden uitgevoerd. De webbrowser in Tradium heeft overigens enkele beperkingen met betrekking tot de opmaak. Mocht u een externe webbrowser willen blijven gebruiken, dan kunt u dit instellen via het hoofdmenu Extra/Opties/Computerinstellingen.
 
Hetzelfde geldt voor de weergave van .JPG, .PNG en andere afbeeldingen die u bijvoorbeeld vanuit een e-mail bijlage wilt bekijken. Ook hiervoor is een imageviewer ingebouwd in Tradium.
 

Nieuw! Meer weergavefuncties in Orderbeheer Inkoop/Verkoop en ServiceBeheer

Soms komt het voor dat adresvelden meerdere regels bevatten, zoals subtitels bij bedrijfsnamen of extra adresregels bij een straatnaam. Tot nog toe werden de regels achter elkaar weergegeven in het rechter detailvenster in de beheerapplicatie. Voortaan worden deze regels onder elkaar weergegeven in een flexibel veld: de rijhoogte past zich automatisch aan. Ook zijn met de intrede van deze nieuwe functie nieuwe velden toegevoegd aan de diverse entiteiten en zullen in de toekomst ook meer velden worden toegevoegd, al dan niet direct bewerkbaar. Bij werkorders is het veld [Opmerking] toegevoegd. Dit veld kan ook meteen vanuit orderbeheer worden bewerkt.
 

Nieuw! Tradium SqlLigent nog meer uitgebreid!

De intelligente SQL verwerker van Tradium is nog slimmer geworden! Eerst even een opfrisser: SqlLigent is een in Tradium ingebouwde functionaliteit die de uitvoer van SQL queries analyseert. Het systeem voert nabewerkingen uit, zoals inkleuren van kolommen/regels, het automatisch doorlinken naar applicaties en het verbergen of blokkeren van bepaalde kolommen. SqlLigent "leest" hiervoor de kolomnamen uit. Een veldnaam dat begint met "locked_" wordt weergeven zonder deze prefix en kan niet worden bewerkt. En een kolomnaam met "Balloontips" wordt zelf niet getoond, maar de inhoud verschijnt als een ballon boven de betreffende regel in het datawerkblad.
 

In de meest recente uitbreiding gaat het nog een stap verder:

Tijdens de opmaak van het datawerkblad wordt elke kolom geanalyseerd. Dat gebeurde al op basis van kolomnamen, maar nu worden ook de verschillende kolom-eigenschappen uitgelezen en wordt er gezocht naar koppelingen met parameter-tabellen. Wanneer een match is gevonden, verschijnt automatisch de omschrijving van het parameterveld in de kolom. Wanneer het datawerkblad (en de kolom) mag worden bewerkt verschijnt een dropdown-box in het veld. In de lijst kan dan een keuze worden gemaakt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het veld [Status] in de tabel [ArtikelStam]. Tot nog toe werd bij de uitvoer van dit veld enkel de waarde "U" getoond, maar voortaan staat hier de omschrijving, dus "Uitlopend" vermeld. Bij het wijzigen van dit veld hoeft u voortaan niet meer de geldige waarde op te zoeken, maar kunt u via de drop-down lijst een keuze maken. Onderliggend wordt de juiste waarde ingevuld in het veld.
 

Aangepast: dialoogvensters voortaan SYSTEMMODAL weergegeven

In verband met het soms verspringen van dialoogvensters naar de achtergrond (dus achter het Tradium hoofdvenster) is besloten om alle dialoogvensters weer te geven in een systeem modus. Dit komt erop neer dat dialoogvensters, zolang ze zichtbaar zijn, altijd boven alle andere Window vensters en andere applicaties (inclusief Tradium) worden getoond. Het kan incidenteel voorkomen dat een ander dialoogvenster (zoals een foutmelding) weer daarachter komt te staan, maar het dialoogvenster kan dan wel verschoven worden. Wij zijn benieuwd naar de reactie van onze gebruikers.
 

Aangepast: projectselectie bij orderinvoer

Wanneer een nieuwe order wordt ingevoerd en klanten meerdere actieve projecten hebben, werd tot nog toe het eerste project (gesorteerd op nummer) weergegeven. Voortaan wordt gekeken wat de meest recente order voor de geselecteerde klant is geweest en wordt dat project standaard gekozen. Wijzigen van deze voorkeurselectie is uiteraard mogelijk.
 

Service Calls meer uitgebreid

De applicatie is nog verder uitgebreid met enkele nieuwe functies, zoals de mogelijkheid om een "Low Priority" in te schakelen voor een SID. Deze verschijnt dan voortaan onderaan de actieve lijst, gescheiden door een zwarte band met de rest van de service calls.
Ook reageert het applicatievenster nu beter op schermwisselingen.
De applicatie ServiceBeheer is uitgebreid met de weergave van het onderwerp (en bewerkbaar) van een service call in het detailvenster.
 

Nieuwe opstartparameter /NOSOUND

Voor diegenen die de geluidseffecten bij dialoogvensters en andere waarschuwingssignalen in Tradium Business Software niet meer willen horen is een nieuwe opstartparameter in het leven geroepen: /NOSPLASH. Voeg deze toe aan de snelkoppeling. Raadpleeg uw systeembeheerder als u vragen hierover heeft.
NB: de opstartparameter /NOREG voorkomt dat u Administrator-rechten nodig heeft om Windows-onderdelen te registreren. Gebruik deze parameter als u geen beheer over uw eigen pc heeft. Voor meer informatie over Administrator-rechten: raadpleeg uw systeembeheerder
 

Mailroutering uitgebreid

De systeembeheerder kan voortaan in de mail-routeringstabel een nieuwe optie [Deleted] markeren bij een routering. Het desbetreffende synonym wordt dan niet meer gebruikt als afzender bij het verzenden na nieuwe e-mails.
 
25 mrt 2016 / Release 12.5.155

Nieuwe systeemparameters in vernieuwd "Implementatie Stappenplan"

De opmaak van de dialoogvensters die tijdens het Implementatie Stappenplan worden weergegeven is aangepast. Alle scherm hebben voortaan een ruimere opmaak (en ruimte voor meer toekomstige systeeminstellingen) en de weergave van de knoppen onderin de vensters zijn uniform geworden.
 
Tevens zijn er twee nieuwe systeeminstellingen toegevoegd. Zo is er voortaan de mogelijkheid om de tijdsynchronisatie uit te schakelen indien dit om systeembeheerstechnische redenen wenselijk is. Ook is het mogelijk om het wissen van werkorders te blokkeren. Wanneer een order wordt verwijderd via OrderBeheer Verkoop, dan zal de order zelf niet worden verwijderd, maar wordt een markering "Historisch" aangebracht in de order en dient de gebruiker een reden voor annulering in te voeren. Deze tekst wordt opgeslagen in de opmerkingen van de werkorder.
 

Opmaak btw-formulier hersteld

Sinds korte tijd werkte de uitlijning van bedragen niet meer correct tijdens het afdrukken van het BTW-aangifte formulier. Dat is nu hersteld.
 

Import agenda-afspraken via e-mail verbeterd

Er is een aanpassing doorgevoerd waarmee uitnodigingen voor afspraken die via Outlook worden verzonden naar Tradium Mail voortaan correct worden ge´mporteerd. De datumverschuiving die optrad is hiermee verholpen.
 
15 mrt 2016 / Release 12.5.153

Schermaansturing bij opstarten Mailbeheer verbeterd

Bij het opstarten verschenen tekstvakken in het applicatievenster die binnen enkele ogenblikken weer waren verdwenen. Er is een aanpassing doorgevoerd waarbij het venster zonder storende effecten wordt geopend.
 

NIEUW! Toewijzen voorraad met meerdere selecties

In de toewijsapplicatie is het voortaan mogelijk om meerder selecties (zoals in een Windows Verkenner) te maken in de aanvoerlijst om vervolgens deze toe te wijzen aan een productie--order. De verschillende lokaties in deze worden dan automatisch "leeggemaakt" en in de productie-order gezet, totdat het gewenste productie-aantal is bereikt.
Ook nieuw is dat er ook nieuwe productie-orders via een SQL-procedure worden gemaakt (bijvoorbeeld via een Basic Script macro) waarbij een nieuwe optie is mogelijk is: het automatisch leegmaken van restantlokaties in oplopende volgorde van beschikbaar vrije voorraad.
 

NIEUW! Bijlagen en materiaalverbruik toevoegen aan Service Calls

Er is een nieuw tabblad "Materiaal" toegevoegd aan de Service Calls applicatie. In het tabblad staan de artikelen vermeld die in de gekoppelde werkorder staan vermeld. Eventuele arbeidsuren worden uit de weergave gefilterd. Tevens is het mogelijk om het eigen materiaalverbruik te registreren door artikelregels toe te voegen. Er wordt automatisch onderhuids een paklijst gegenereerd zodat de voorraad is gereserveerd.
Ook is het mogelijk om via het tabblad "Bijlagen" een of meerdere documenten tegelijk toe te voegen. Toevoegen kon al via het logboek, echter per regel 1 document. Via de nieuwe "Toevoegen" knop in het tabblad "Bijlagen" kunnen nu hele selecties ineens worden toegevoegd aan het logboek die ook in de Bijlagen worden weergegeven.
 

Nieuw! Leveranciersartikelen invoegen bij BestelAdvies

Voortaan is het mogelijk om in een besteladvies een nieuw leveranciersartikel toe te voegen, zoals dat ook reeds mogelijk is bij de orderinvoer. Het nieuwe leveranciersartikel vervangt na het invoegen direct het leverancierartikel van de geselecteerde regel, evenals de prijs, eenheid en valuta.
 

Error Reports fixes, #3!

Er is wederom een periodieke analyse uitgevoerd op de Error Reports database waarin alle foutmeldingen van alle gebruikers van alle Tradium sites worden verzameld. Aan de hand hiervan zijn diverse meldingen, veelal veroorzaakt door gebruikershandelingen, verdwenen. Enkele voorbeelden van gefixedte meldingen.
 
09 mrt 2016 / Release 12.5.152

Error Reports fixes, #2!

Er is wederom een periodieke analyse uitgevoerd op de Error Reports database waarin alle foutmeldingen van alle gebruikers van alle Tradium sites worden verzameld. Aan de hand hiervan zijn diverse meldingen, veelal veroorzaakt door gebruikershandelingen, verdwenen. Enkele voorbeelden van gefixedte meldingen:
- Application Hangs, veroorzaakt door extreme grote regelaantallen in datalijsten met wordwrap
- Diverse Error 5 foutmeldingen, veroorzaakt door ontbrekende kolommen door te snel sluiten van vensters.
 
"nag-screen" bij Scanner Wizard opgelost
Door een foutieve activatiecode in de software werd in de Scanner Wizard een licentiefoutmelding weergeven over de het scanner thumbnail-weergave in het dialoogvenster. Dit probleem is opgelost.
 

Verspringen schermfocus bij verschijnen nieuwe e-notes

Wanneer nieuwe e-notes verschijnen op het bureaublad van Tradium wordt (indien aangegeven) de memo op de achtergrond geladen en verspringt het focus niet naar deze e-note. Echter, in veel gevallen werd het actieve venster nog eens extra geactiveerd. Dit leidde soms ertoe dat dialoogvensters die op dat moment zichtbaar waren, naar de achtergrond versprongen. Er is een aanpassing doorgevoerd waarbij deze extra activering niet meer nodig is.
 

Afdrukken geselecteerde facturen vanuit Klanten

Wanneer meerdere regels onder de tab Openstaande Posten worden geselecteerd, verschijnt de vraag of het log, danwel de geselecteerde facturen moeten worden afgedrukt. In het laatste geval leidde dit tot een foutmelding. Deze fout is hersteld.
 

Servicetaak werkzaamheden enhancement

Wanneer werkzaamheden via het dialoogvenster van de servicetaak worden ingevoerd, is het voortaan mogelijk om bij de in te voeren eindtijd de acrtuele tijd vast te leggen via de nieuwe knop "Nu". Ook is de verhoging en verlaging van de tijden niet meer vastgesteld per 5 minuten, maar variabel: tot de eerste 5 minuten verlopen de stappen per minuut, daarna pas per 5 minuten.
 

Servicebeheer verbeterd

Er zijn diverse verbeteringen in de gebruikersinterface van de applicatie ServiceBeheer. Ook het vastlopen bij het aanklikken van een Service Call, wat werd veroorzaakt door een omschrijving met zeer veel regeleinden (+80) in een datawerkblad, is opgelost.
 

Performance tuning: Urenregistratie

Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in de applicatie Urenregistratie waarbij het bladeren en verversen van gegevens aanmerkelijk sneller is geworden door de reductie van "roundtrips" naar de SQL-server.

 

Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
 
03 mrt 2016 / Release 12.5.151

Error Reports fixes!

Er is weer een periodieke analyse uitgevoerd op de Error Reports database waarin alle foutmeldingen van alle gebruikers van alle Tradium sites worden verzameld. Aan de hand hiervan zijn diverse meldingen, veelal veroorzaakt door gebruikershandelingen, verdwenen. Enkele voorbeelden van gefixedte meldingen:
- Invalid Use of Null meldingen, zoals bij PaklijstPlanning
- Diverse database meldingen, zoals bij Orderinvoer (veroorzaakt door te snel sluiten van het applicatievenster tijdens calculatieproces)

 

Optie "Inplannen via SID" bij Orderinvoer aangepast

Wanneer de optie voor het inplannen van een werkorder via een Service Call werd ingesteld, werd direct een service call aangemaakt. Hierdoor was het moeilijk om de optie weer ongedaan te maken. Voortaan wordt een service call pas aangemaakt na het verwerken van de order en na de aanmaak van een paklijst. Hiermee wordt ook voorkomen dat aan afroeporders Service Calls worden gekoppeld, deze worden enkel aan de sub-orders gekoppeld.
Tevens is de voorkeurinstelling de optie voortaan gebruikersgebonden. De laatste gebruikte instelling wordt onthouden voor de volgende order.
 

Nieuw! Hergebruik ordernummers, factuurnummers instelbaar

Onlangs is de systeemfunctie waarbij diverse nummerreeksen automatisch werden aaneengesloten (zoals na verwijderde  facturen) op verzoek van enkele gebruikers uitgeschakeld. Het is gebleken dat er een wens is om hergebruik van nummers per entiteit instelbaar te kunnen maken. Vanaf deze release is dat mogelijk via de applicatie AdministratieBeheer.
 

Nieuw! Taalkeuze voor Rayons

De applicatie voor Rayonmanagers is uitgebreid met een taalkeuzefunctie, zoals dit ook bij diverse andere applicaties (orderinvoer, klanten en leveranciers) instelbaar is. De taalkeuzefunctie bij Rayons is met name bedoeld voor Tradium Web Portal V2, zodat vertegenwoordiger en rayonmanagers in hun gewenste taal alle gegevens on-line kunnen opvragen en verwerken.
 

Nieuw! Balloontips bij BestelAdvies

Wanneer een besteladvies wordt aangemaakt is het voor sommige gebruikers niet altijd even duidelijk hoe een geadviseerd bestelaantal tot stand is gekomen. Er is daarom een nieuwe functie in de applicatie Besteladvies ingebouwd waarbij bij het aanklikken van een bestelregel een balloontip verschijnt met extra informatie.
 

Documentfunctie in Inkoopbeheer uitgebreid met afroeporders

Al enige tijd is het mogelijk om afroeporders in het inkoopoverzicht weer te geven (met vrachtauto's als pictogram). Voortaan is het ook mogelijk om gekoppelde documenten te openen.
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
 
24 feb 2016 / Release 12.5.150

Gewijzigde kolomopmaak bij besteladviezen

Door de toevoeging van nieuwe kolommen in het besteladvies is de opmaak van de kolommen gewijzigd. Hiermee is het ook mogelijk om inkoopprijzen aan te passen op de bestelregels.
 

Zoekfunctie uitgebreid

Bij de applicatie Klanten kan voortaan ook worden gezocht op delen van een faktuuradres. Zoeken op andere adressen, waaronder correspondentie-adres, bezoekadres en vestigingsadressen was al mogelijk.
 

Optie "Incl. Paklijsten" bij goederenontvangst voortaan automatisch instelbaar

Voortaan is het voor de applicatiebeheerder mogelijk om via het "Implementatie Stappenplan" de optie "Incl. Paklijsten" bij goederenontvangst standaard in te schakelen.
 

Nieuw! Leveranciersartikelen invoegen tijdens orderinvoer

Voortaan is het mogelijk om tijdens het invoeren van orderregels per direct een (extra) leverancier te koppelen aan het artikel. Hierbij kan het leveranciersartikelnummer en ook de inkoopprijs worden ingegeven.
 

Resync-functie bij OverTekorten-applicatie verbeterd

Er is een performance tweak uitgevoerd op de resync-functie bij de OverTekorten-applicatie. Voortaan worden de synchronisatie-taken aanmerkelijk sneller uitgevoerd.
 

Performance tweaks bij toewijzen voorraad

Ook is er snelheidwinst behaald bij de toewijsapplicatie. Tevens is er een nieuwe feature toegevoegd waarbij automatisch een doorlink plaats vindt na een zoekopdracht met 1 regel als resultaat. Deze regel wordt dan automatisch geselecteerd, waarna de doorlink wordt geactiveerd.
 

Zoekfunctie via Catalogus verbeterd

Er is een nieuw SQL-object geprogrammeerd ter ondersteuning van het zoeken naar artikelen binnen catalogi via het artikelzoekvenster. Als gevolg hiervan is de performance verbeterd. Tevens is de sortering van de weergegeven regels aangepast aan de volgorde van de catalogus.
 
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
 
05 feb 2016 / Release 12.5.149

Nieuwe feature bij koppelingen leveranciersartikelen en besteladviezen!

Wanneer er sprake is van een gekoppeld leveranciersartikel met een andere logistieke eenheid dan het stamartikel waren er tot nog toe mogelijkheden om met voorraadfactoren en prijsfactoren te werken. Voortaan is een nieuwe feature mogelijk. Door toevoeging van een tweetal kolommen [ArtAantal] en [LevAantal] bij de koppeling (tabblad InstalBase in ArtikelBeheer) kan nu een ratio worden gemaakt.
Het ArtAantal bepaalt hoeveel stuks van het stamartikel in het leveranciersartikel passen. LevAantal geeft aan hoeveel leveranciersartikelen in het stamartikel passen. Deze twee gegevens worden verwerkt in het BestelAdvies en resulteren in een derde kolom, genaamd BestelAantal. Deze kolom kan op zijn beurt weer worden gebruikt in bestelsjablonen zodat het juiste aantal wordt gecommuniceerd met de leverancier.
 

Bug-Fix: Hyperlinks in e-notes (on-screen memo's) hersteld

Wanneer een e-note een hyperlink bevatte naar bijvoorbeeld een document, werd de link verwijderd nadat de e-note werd doorgestuurd. Deze bug is nu gefixed.
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
 
03 feb 2016 / Release 12.5.148

BugFix #1: vrije factuurnummer invoer bij dagboekverwerking

Als gevolg van de ingrijpende wijzigingen in de onderliggende archictectuur is er een bug gemeld t.a.v. het invoeren van vrije factuurnummers in het dagboek. Het was enkel mogelijk om uitsluitend matching nummers in te voeren. De functionaliteit is weer hersteld.
 

BugFix #2: Hyperlink functie in datawerkbladen

Bij onder meer het logboek van de Service Calls werkten de linkknoppen in de cellen niet meer. Hierdoor konden geen e-mails of documenten worden geopen. Ook deze storing is een gevolg van de gewijzigde architectuur van de software. De werking is weer hersteld.
 

BugFix #3: Application hangs door te klein geopend klantenvenster

Wanneer applicatieschermen niet full-screen worden getoond, of als gewisseld wordt tussen vensters, zal een applicatievenster (tijdelijk) een normale weergave hebben. Het kan voorkomen dat een applicatievenster dan dermate klein wordt dat het hoofdprogramma vastloopt. Dat wordt veroorzaakt door een software-bug in het Windows-component dat verantwoordelijk is voor de datalijstweergave. In het verleden was hieral een work-around gemaakt die ervoor zorgt dat de datalijst zelf niet te klein wordt. Echter, met de introductie van variabele regelhoogte datalijsten en werkbladen is ook de minimale hoogte van de datalijstweergave variabel geworden. Deze storing treedt daarom alleen nog op indien bij een zeer klein venster er ook nog eens sprake is van een zeer grote regelhoogte.
Er is een nieuwe work-around gemaakt die de minimale hoogte van de lijstweergave koppelt aan de regelhoogte van de bovenste zichtbare regel. Hiermee zou het probleem definitief moeten zijn verholpen.
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
 
29 jan 2016 / Release 12.5.147

BugFix Release!

Met de ingrijpende wijzigingen in de onderliggende archictectuur, voor de nerds: native compiled code, i.p.v. p-code compiling ;-)  zijn er diverse issues geweest inzake het niet werken van bepaalde knoppen. Dat is het gevolg van de gewijzigde architectuur waarbij computer-instructies voortaan hoofdletter-gevoelig zijn. In enkele gevallen leidde dat tot ongewenste uitschakeling van bepaalde functies.
We hebben alle 374.000 regels(!) broncode nagelopen op mogelijke hoofdletter/kleine-letter verschillen en hebben enkel bugs er uit gehaald. Deze release is hieraan geheel gewijd, vandaar de naam BugFix Release!
 
Mochten er nog steeds bepaalde zaken niet goed functioneren, of komt u andere ongewenste wijzigingen in de functionaliteit tegen? meld het ons via support.
 
 
28 jan 2016 / Release 12.5.146

Service Calls logboek in Klanten aangepast

Tot nog toe werden alle gebeurtenissen van alle service calls in chronologische volgorde weergegeven. Echter, bij het toenemen van het aantal service calls bij sommige klanten werden de overzichten minder duidelijk. Er is daarom een aanpassing doorgevoerd: voortaan worden wel alle service calls weergegeven, maar alleen de laatste gebeurtenis per service call. Daarentegenover wordt nu ook het onderwerp van de service call weergegeven en de algehele status. Details kunnen uiteraard worden opgevraagd via de link in het veld "SID"
 

Service Calls mails loggen uitgebreid

Tot nog toe konden emails alleen aan nieuwe SID's worden toegevoegd als er geen herkenbare link in het onderwerp was. Er is een uitbreiding gemaakt waarbij het voortaan mogelijk is om alle emails te koppelen aan een SID. Wanneer er geen herkenbare afzender of onderwerp is, kan er handmatig een SID-nummer worden ingevoerd.
 

Bug-Fix: knopfunctie bij SQL Ontwerper hersteld

De knoppen "TEST" en "START" werkten bij de vorige release niet meer. Dit is nu verholpen.
Onze excuses voor het ongemak!
 

Performance tweak: tabs voor applicaties versneld

De opbouw van de tabs voor de geopende applicaties is verbeterd. De tabs worden voortaan sneller opgebouwd. Wel hebben we in deze release afscheid genomen van de thumbnail-weergave van de applicaties in de tabbalk. Deze werd nauwelijks nog gebruikt en werkte niet meer optimaal sinds de laatste releases.
 
 
26 jan 2016 / Release 12.5.145

Printerselectie aangepast voor Remote Desktop Server omgeving

Wanneer in Tradium in een Terminal Server of Remote Desktop Server omgeving een standaardprinter werd geselecteerd, verschenen alle ingestelde printers voor alle gebruikers. Dit is geen bug maar wordt veroorzaakt door het ontwerpprincipe van virtuele werkplekken in een RDP-server. Bij grote hoeveelheden gebruikers kon de lijst van selecteerbare printers enkele tientallen items lang worden. Daarom is besloten om een alternatieve printerselectie te implementeren in Tradium. De nieuwe printerlijst is gebaseerd op andere Windows-calls waarmee het overschot aan selecties wordt vermeden.
 

Projecten/Calculatie technisch re-designed

Deze applicatie heeft onderhuids diverse technische aanpassingen ondergaan. Hierdoor zijn bewerkingen in calculatie-regels sterk verbeterd, en behoren problemen, zoals het verplicht moeten verversen van het scherm met F5 na diverse aanpassingen in de calculatie, opgelost.
Tevens zijn er aanpassingen in de gebruiksinterface doorgevoerd. In navolging van de Urenregistratie-applicatie is het dialoogvenster voor offertes afdrukken nu ge´ntegreerd in de applicatie zelf, waarmee het probleem waarbij het dialoogvenster achter de applicatie terecht komt, verholpen.
 

Printopties toegevoegd bij aanmaak paklijst

Tot op heden werden de diverse printopties (afdrukken op pickinglist, paklijst, factuur, enz..) enkel ingesteld voor combinatie-artikelen. Voortaan worden deze opties nu ook voor standaard artikelen ingesteld. Standaardwaarde is altijd afdrukken voor alle opties aangezet. De opties zijn eventueel ook zichtbaar te maken tijdens de orderinvoer door in de lay-out deze "Print..." velden op te nemen.
 

Bug-Fix: uitgebreid zoeken naar artikelen hersteld

Bij de vorige release onstond een SQL syntax error wanneer er gezocht werd in leveranciersartikelen. Dit is nu verholpen.
Onze excuses voor het ongemak!
 

Dagboek boeken uitgebreid met kolom "WOnummer"

Met de komst van het registreren van werkordernummers bij grootboekmutaties is deze kolom ook toegevoegd aan het dagboek.
 

Aanvullen telefoonnummer en email bij ServiceTaken

Wanneer een nieuwe servicetaak wordt aangemaakt, worden diverse NAW-gegevens van de contactpersoon overgenomen in de Service Call registratie. Nieuw is dat bij het ontbreken van een telefoonummer of e-mailadres bij de contactpersoon voortaan automatisch wordt teruggevallen op het algemene telefoonnummer respectievelijk e-mailadres van het bedrijf.
 

Bug-Fix: Besteladvies per leverancier

Wanneer een besteladvies voor een specifieke leverancier werd uitgevoerd, versprong de methode-optie naar "Garantie". Dit is nu verholpen door een aanpassing in de gebruikersinterface. Voortaan worden niet alle opties uitgezet, maar blijft de keuze tussen standaard en garantie aan staan.
 

Bug-Fix: meervoudige Web-menus opgelost

Wanneer meertalige varianten van webmenus voor het Tradium Web Portal V2 zijn ingesteld, werden de beschikbare menuopties in alle talen weergegeven. Voortaan worden deze menus enkel nog in de voor de klant geldende taal weergeven. Indien geen taal bekend is (zoals bij rayonmanagers) wordt de Nederlandse taal gebruikt.
 
 
21 jan 2016 / Release 12.5.142

Schermaansturing bij Urenregistratie aangepast voor personeelsmanagers

In een enkel geval blijkt het dat personeelsmanagers die gebruik maken van de urenregistratie-toepassing geen knoppen onderin het venster te zien krijgen. Aanvankelijk was het probleem niet te reproduceren. Uiteindelijk is de oplossing gevonden: een timing-probleem bij het aansturen van de video-kaart veroorzaakte een verkeerde statusmelding waardoor managersmodus niet werd geactiveerd. Er is een work-around gemaakt die dit probleem verhelpt.
 

NIEUW! Dynamische Inkoopprijzen tijdens orderinvoer

Wanneer orderregels worden ingevoerd, verschijnt de (seizoensgebonden) inkoopprijs in de orderregel waarop vervolgens de marge wordt bepaald. Nieuw is de mogelijkheid om - indien de kolom "LeveranciersCode" is opgenomen in de lay-out - de inkoopprijs automatisch aan te passen aan de inkoopprijs van de geselecteerde leverancier.
 

Filter op uitlopende artikelen tijdens orderinvoer uitgebreid

Voortaan worden bij zoekopdrachten in de orderinvoer uitlopende artikelen niet meer weergegeven, mits er geen meer voorraad is. Ook wordt dan gekeken naar de beschikbare voorraad in het hoofdmagazijn.
 

NIEUW type besteladvies "Garantie"

Voortaan is het mogelijk om goederen bij een leverancier onder garantie te bestellen via de applicatie BestelAdvies. Bij het gebruik van deze nieuwe optie wordt het besteladvies normaal opgebouwd. Echter, bij de verwerking wordt een markering aangebracht dat deze goederen gratis worden uitgeleverd.
 

NIEUW! Standwaarden voor groep-eigenschappen ook met query in te stellen

In navolging van andere filterfuncties (o.a. bij VarVelden van relaties) is het nu ook mogelijk om een "@SELECT..." query te gebruiken (let op, begin de query met "@"!) om zo een lijst van standaardwaarden te gebruiken. Hiermee kan dan tijdens het bewerken van een artikel voor die eigenschap worden gekozen uit de door de query gegenereerde lijst van opties.
 

NIEUW! Alternatieve leverdatums in orderregels

Er is een nieuwe kolom "AltLeverdatum" toegevoegd aan de orderregel. Deze kolom kan desgewenst worden opgenomen in de orderlay-out. Wanneer hier een datum wordt ingevuld, geldt voor deze orderregel een alternatieve leverdatum. Vooral bij productie kan dit een bijdrage leveren aan een meer geoptimaliseerde planning.
 

NIEUW! Variabele leverdatum voor hoofdmagazijnen

Voortaan is het mogelijk om in de applicatie Magazijnen, naast het instellen van het hoofdmagazijn, een levertijd op te geven voor aanlevering vanuit het geselecteerde hoofdmagazijn. Tot nog toe stond deze vastgesteld op 2 werkdagen. Met de introductie van deze variabele leverdatum is het ook mogelijk om als levertijd de waarde "-1" in te geven. Hiermee wordt dezelfde werkwijze (namelijk: geen forecasting en ijzerenvoorraadberekening, maar alle naleveringen optellen) die voor leveranciers geldt ingeschakeld.
 

NIEUW! Uitschakelen voor productgroep-gerelateerde systeemmeldingen mogelijk

In de applicatie Groep-instellingen is het voortaan mogelijk om een markering aan te brengen waarmee systeemmeldingen via e-notes worden onderdrukt. Deze instelling is per groep aan of uit te zetten.
 

Schermaansturing verbeterd bij Urenregistratie

Wanneer er snel door de maanden werd gebladerd stagneerde de invulling van de dagen in de maandkalender. Er is een aanpassing doorgevoerd in de schermaansturing waarbij de bladerfunctie pauzeert totdat de geselecteerde maand volledig is opgebouwd. Een zandloper wordt tijdens het opbouwen getoond. Tevens zijn kleine optimalisaties doorgevoerd bij het optekenen van een gewijzigde schermindeling.
 

UITGEBREID! Meertalig afdrukken in Catalogus

Er is een aanpassing doorgevoerd in de afdrukfunctie van de Catalogus applicatie. Tabs en hoofdstukken werden al in de gekozen taal weergeven, maar voor productomschrijvingen was hiervoor nog geen ondersteuning. Voortaan worden op de print-out ook de productomschrijvingen in de geselecteerde taal weergegeven.
 

Limiet openstaande postenweergave in multi-afboekvenster aangepast

Wanneer in de applicatie Dagboek het multi-afboekvenster voor facturen wordt geopend, kan door het markeren van de facturen in dit venster in ÚÚn keer een reeks van facturen van dezelfde debiteur worden afgeletterd. De lijst van openstaande posten is beperkt tot 1000 facturen. Normaliter is dit ruimschoots voldoende. Echter, voor een van onze klanten bleek dat niet genoeg te zijn. Daarom is voortaan hoeveelheid van het aantal weer te geven facturen niet meer beperkt.
 

Bug-Fix: Bewerken klantgegevens aangepast

Wanneer in de applicatie Klanten de bewerkfunctie werd geactiveerd, werd de klantenkaart niet goed weergegeven. Dit probleem werd veroorzaakt door een timingprobleem met de video-aansturing en is verholpen.
 
 
08 jan 2016 / Release 12.5.140 *** BUG-FIX ***

Bug-Fix: storing met modal dialogs opgelost

In release V12.5.139 is een bug ingeslopen in de aansturing van modal dialogs (invoer dialoogvenster). Bij enkele dialoogvensters werd een zoekactie of andere vergelijkbare actie al gestart na het intoetsen van enkele letters en/of cijfers. Dit probleem is opgelost, onze excuses voor het ongemak!
 
 
08 jan 2016 / Release 12.5.139

Tradium PDF Editor performance tuning

De snelheid van de schermopbouw van Tradium's interne PDF Editor is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de videoprocessor. Met name in Terminal Server omgevingen kan het scherm traag en schijnbaar in delen worden opgebouwd. In de nieuwe release van Tradium is performance tuning aangebracht in de aansturing van de videoprocessor. Hiermee wordt de schermopbouw aanzienlijk versneld en reageert de weergegeven PDF aanmerkelijk vlotter op scrollfuncties. Ook wordt een PDF-document voortaan geopend met 100% zoomfactor (werkelijke grootte) in plaats van breedtevullend. Ook deze aanpassing leidt tot snelheidsverbetering.
 

Klanten bewerken via "Card View" verbeterd

In sommige situaties werd het uitlijnen van het bewerkvenster bij de applicatie Klanten niet goed uitgevoerd. Zo kwam het venster achter delen van het applicatievenster te zitten. Dit bleek het gevolg te zijn van een timing-probleem bij het optekenen van het scherm dat in combinatie met sommige video-kaarten optreedt. Er is een work-around gemaakt waarmee dit probleem is opgelost. Tevens zijn uit voorzorg dezelfde work-arounds toegepast in de applicaties Leveranciers en Kortingscondities.
 

Dynamische schermlay-out bij Productie-orders

In de applicatie Productie-orders is, in navolging van vele andere applicaties in Tradium, een horizontale splitter toegevoegd waarmee de indeling van het applicatievenster kan worden aangepast. De ingestelde hoogte van de splitter wordt ook opgeslagen bij het gebruikersprofiel, zoals dat ook bij andere Tradium-applicaties het geval is.
 

Orderbeheer-Verkoop uitgebreid met Productie-documenten

Voortaan is het mogelijk om vanuit Orderbeheer (verkoop) bij productie-orders aan deze orders gekoppelde documenten te openen, zoals dat ook bij werkorders (orderbevestigingen) en paklijsten het geval is. Het meest recent aangemaakte document kan hiermee rechtstreeks worden geopend, c.q. afgedrukt.
 

Popup-menus in Orderbeheer Verkoop en -Inkoop verbeterd

Wanneer met de rechter muisknop in de lijstweergave wordt geklikt, verschijnt een popupmenu met diverse keuzes, eventueel aangevuld met Tradium Basic Script macro's. Echter, in alle levels werden dezelfde aanvullende menu's weergegeven. Dat is nu opgelost: een aan een werkorder gekoppelde macro wordt voortaan uitsluitend op deze level zichtbaar in het popup-menu.
 

Automatische toetsaanslagen in Dagboek hersteld

Vanaf Windows 8 en hoger zijn de automatische toetsaanslagen (gegenereerd vanuit de software) aan banden gelegd om hackers het moeilijk te maken. Als gevolg hiervan werkten bepaalde sneltoetsfuncties niet meer in de applicatie Dagboek, Er is een work-around geprogrammeerd waarbij deze functies weer zijn hersteld.
 

Werking Leveranciersfilter en leveranciersinkoopprijzen in Catalogus aangepast

Sinds de nieuwe interface van de applicatie Catalogus in gebruik is genomen, had het leveranciersfilter dat bij afdruktaken in het dialoogvenster werd getoond geen functie meer. Het nieuwe leveranciersfilter dat rechtsbovenin het applicatievenster zichtbaar is, heeft deze functie overgenomen. Om het filter in het afdrukdialoogvenster toch weer in ere te herstellen is de volgende regel ingesteld: indien er een filter is ingesteld in het afdrukvenster, dan wordt dit filter gehanteerd, anders wordt het eventueel ingestelde leveranciersfilter in het applicatievenster gehanteerd.
Tevens is een omrekenfactor (prijseenheid) aangepast om bij gebruik van een leveranciersfilter de inkoopprijzen van de leverancier af te drukken in plaats van de standaard inkoopprijs.
 

Dynamische schermlay-out bij Macro-instellingen, tevens nieuwe level

In de applicatie Macro-instellingen is, in navolging van vele andere applicaties in Tradium, een horizontale splitter toegevoegd waarmee de indeling van het applicatievenster kan worden aangepast. De ingestelde hoogte van de splitter wordt ook opgeslagen bij het gebruikersprofiel vand de systeembeheerder, zoals dat ook bij andere Tradium-applicaties het geval is.
Tevens is een nieuwe menulevel toegevoegd aan de lijst van beschikbare opties. Voortaan kan een macro gekoppeld worden aan productie-orders. De lettercode voor deze level is "C". Voor een overzicht van alle menulevels en bijbehorende lettercodes, raadpleeg de online handleiding.
 

Nieuwe opstartparameter /NOSPLASH

Voor diegenen die het Tradium logo niet meer willen zien bij het opstarten van Tradium Business Software is een nieuwe opstartparameter in het leven geroepen: /NOSPLASH. Voeg deze toe aan de snelkoppeling. Raadpleeg uw systeembeheerder als u vragen hierover heeft.
NB: de opstartparameter /NOREG voorkomt dat u Administrator-rechten nodig heeft om Windows-onderdelen te registreren. Gebruik deze parameter als u geen beheer over uw eigen pc heeft. Voor meer informatie over Administrator-rechten: raadpleeg uw systeembeheerder.
 

Verticale uitlijning in zoekvensters verbeterd

In sommige situaties werd het uitlijnen van het resultvenster (lijstweergave) bij diverse zoekopdrachten niet goed uitgevoerd. Zo werd het venster weliswaar groot gepositioneerd op het beeldscherm, maar werd de lijstinhoud compact weergegeven. Pas na handmatig aanpassen van de venstergrootte werd ook de lijst goed uitgelijnd. Dit bleek het gevolg te zijn van een timing-probleem bij het optekenen van het scherm dat in combinatie met sommige video-kaarten optreedt. Er is een work-around gemaakt waarmee dit probleem is opgelost.
 

Nieuw! Automatische aanmaak van servicetaken vanuit werkorders!

Voor Tradium sites waar gebruik wordt gemaakt van ServiceBeheer applicaties is een nieuwe feature beschikbaar. Bij het verwerken van een order kan voortaan direct een servicetaak worden aangemaakt. Hiervoor is een nieuwe optie "Uren inplannen via Service Call" toegevoegd in het orderinformatie-dialoogvenster dat verschijnt tijdens het verwerken van de werkorder.
De nieuw aangemaakte Service Call is ook voorzien van een taak (nog niet toegewezen) waarin een plandatum en een einddatum automatisch zijn ingevuld. De begintijd is standaard 08:00u, de eindtijd wordt berekend aan de hand van het aantal arbeidsuren dat in de werkorder is ingevoerd. Zijn er geen arbeidsuren aanwezig, dan wordt een standaard van 1 uur gehanteerd in de planning.
 

Bug-fix: dialoogvenster urenregistratie

In de vorige release is abusievelijk een restrictie doorgevoerd in het dialoogvenster van de urenregistratie. Er kunnen alleen opmerkingen en eigen kilometers door de personeelsmanager worden ingevoerd. Deze restrictie was onbedoeld en is inmiddels verwijderd.
 

Zoekdialoogvenster Orderinvoer aangepast

Tijdens het invoeren van orders is het mogelijk om artikelen vanuit het bovenliggende project te selecteren. Nieuw hierbij is de toevoeging van de [alles]-knop. Hiermee kunnen alle artikelen ineens worden gemarkeerd. Let op: er is een restrictie: circa 1000 artikelen kunnen tegelijkertijd worden ingevoerd. Gebruik deze knop daarom voorzichtig!
 

Regels voor uitlopende artikelen uitgebreid

Wanneer artikelen de status "U" (uitlopend) hebben, mogen deze artikelen niet meer worden nabesteld indien deze niet meer op voorraad liggen. Er is een nieuwe aanvulling op deze regel toegepast: wanneer het onderhavige magazijn bevoorraad wordt vanuit een hoofdmagazijn wordt de vrije voorraad van het hoofdmagazijn meegeteld bij de beschikbare voorraad.
 

Orderbronnen uitgebreid

Elke ingevoerde werkorder heeft een orderbron. Hiermee kan worden aangeduid op welke manier de order is ingevoerd, bijvoorbeeld vanaf een balie, via een webshop, enzovoorts. Systeembeheerders kunnen zelf meerdere orderbronnen instellen. Nieuw hierbij is de toevoeging van twee nieuwe opties waarmee orderkosten en gestaffelde (vracht)kosten kunnen worden uitgezet voor een specifieke orderbron. Zo kunnen hiermee bijvoorbeeld vrachtkosten worden uitgezet bij weborders.
 

NIEUW! Geautomatiseerde authenticatie-procesverwerking bij goederenbewegingen

bij de artikelgroepen is een nieuwe optie beschikbaar waarmee een authenticatie-proces kan worden geactiveerd. Authenticatie-processen zijn custom scripts (geschreven in Tradium Basic Script macro's) die asynchroon op de achtergrond meelopen bij alle goederenbewegingen van de artikelen van deze artikelgroepen.
Een praktijkvoorbeeld hiervan is het Ketenregister voor Export van Bloemen en Vaste Planten. Alle goederen die vallen onder het Ketenregister moeten worden aangemeld en vervolgens moet elke handeling (ontvangst, verwerking, verplaatsing en uitgifte) worden gerapporteerd. De nieuwe geautomatiseerde authenticatie-procesverwerking handelt de on-line communicatie met de overheid af middels een Basic Script macro. Resultaten worden opgeslagen in nieuw toegevoegde velden (AuthCode, AuthErrorState en AuthErrorMsg) in de tabellen LevBonSpecs, ProductieSpecs en PaklijstSpecs. Systeembeheerders ontvangen automatisch een notificatie op hun Tradium bureaublad wanneer een foutmelding heeft opgetreden.
 

Hyperlinks naar werkorders via Orderbeheer uitgebreid met SeizoenRef-selectie

Wanneer een werkorder via een hyperlink vanuit bijvoorbeeld een werkblad wordt geopend in Orderbeheer, kan het voorkomen dat de order niet wordt getoond omdat een SeizoenRef (oogstjaar) in Orderbeheer is ingevuld dat afwijkt van de referentie in de gelinkte order. Voortaan wordt bij het gebruik van SeizoenRef automatisch de referentie vanuit de order ingesteld in Orderbeheer.
 

Direct opslaan gewijzigde kolominstellingen

Naast de optie op via het menu Beeld kolominstellingen te resetten, bestaat nu ook de mogelijkheid om gewijzigde instellingen direct op te slaan. Nu gebeurt dit automatisch na het afsluiten van het applicatievenster, echter via een wachtrijmechanisme. In drukke SQL-server omgevingen kan het daardoor voorkomen dat bij herhaaldelijk openen van applicatievensters (of bij vernieuwen met F5) de oude instellingen telkens terugkomen omdat de wachtrij niet tijdig is afgehandeld. Voortaan kunnen de gewijzigde instellingen direct (dus zonder wachtrij) worden opgeslagen, ook via het menu Beeld,
 
 
04 januari 2016 / Release 5.0.3 (Mail Server)

Gelukkig en voorspoedig 2016!

Het Tradium Team wenst u het allerbeste voor 2016! Om meteen een goede start te maken, introduceert Tradium een nieuwe MailServer. De belangrijkste wijzigingen van de Tradium e-Comm Server V.5.0.3 staan hieronder opgesoms. De MailServer wordt vandaag remote op uw server ge´nstalleerd. Tevens worden dan alle nieuwe dossiermappen voor 2016 voor u aangemaakt en verwerkt in de systeemparameters van Tradium.
 
Aan het einde van de ochtend zijn de installatiewerkzaamheden afgerond.
 
 

Nieuwe Tradium e-Commerce Server (ASQLMAIL), Versie 5.0!

De mailserver van Tradium handelt veel meer af dan enkel het versturen en ontvangen van e-mails. Naast het automatisch downloaden van updates, verstuurt de mailserver ook foutmeldingsrapportages naar de Error Reports Database van de Tradium supportdesk. Ook het indexeren (trefwoordenregister opbouwen) en archiveren van e-mails, opgeslagen documenten en gescande documenten behoort tot velen taken die Tradium e-Commerce Server uitvoert.
 
Nieuw in versie 5.0 is de mogelijkheid om Basic Script macro's vanuit een wachtrij uit te voeren. Daarnaast is de indexering voor gescande documenten herschreven en vindt het meest kritische deel (OCR-processing, optische tekstherkeningsfase) voortaan plaats in een zogenaamd out-of-process module. Het komt erop neer dat de mailserver niet meer hoeft te wachten totdat het OCR-proces klaar is met verwerken. Ook het incidenteel vastlopen van de mailserver, veroorzaakt door een bug in het Windows-onderdeel ICSSVR32.EXE, is hiermee verholpen. Mocht namelijk het OCR-proces vastlopen, dan wordt na 5 minuten het "hangende" proces automatisch gesloten. Ondertussen blijft de mailserver gewoon doorgaan met het uitvoeren van andere taken.
 
 
 
Klik hier voor updates in 2015