TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Alle updates en releases van Tradium Business Software in 2006

 
Release
Datum
Modificaties
4.4.508
14-12-2006
18:00u
NIEUW! XML support!
Vanaf deze release is het voortaan mogelijk om voorgedefiniŽerde rapporten in XML-opmaak te openen en te verwerken in TRADIUM. XML-rapportages worden door de supportdesk van KeeminK Design op maat voor u gemaakt. Daarnaast levert KeeminK Design diverse standaard rapportages aan. Deze worden automatisch verspreid via de online update service.
 
In een XML bestand kunnen meerdere rapportages worden opgeslagen. Een aangemaakt rapport kan, net als alle andere uitvoer in TRADIUM, eenvoudig worden afgedrukt, gefaxed, ge-emailed, etc.. Maar ook exporteren naar bijvoorbeeld een PDF-bestand is ook mogelijk.
 
Heeft u in Microsoft Access rapporten gemaakt? Deze kunnen eenvoudig worden overgezet naar XML. Voor meer informatie hierover, neemt u s.v.p. kontakt op met onze supportdesk.

ArtikelBeheer: er is een uitbreiding in de Artikel Wizard doorgevoerd. Met deze uitbreiding is het mogelijk om bij de aanmaak van een nieuw artikel ook de artikel-eigenschappen te dupliceren en aan te passen voor het nieuwe artikel.
 
Tevens is extra functionaliteit toegevoegd in het tab van de klant-gebonden artikelnummers. Voortaan kan zowel een artikellijst per klant alsook een klantenlijst per artikel worden geselecteerd. Nieuw zijn ook de knoppen in deze lijstweergaven, waarmee snel tussen artikelen en klanten kan worden geschakeld.
 
Betaaladvies en incassoadvies: voortaan wordt een extra controle uitgevoerd tijdens het afsluiten van het venster op de aanwezigheid van het advies. Wanneer een andere gebruiker het advies ondertussen had verwerkt, veroorzaakte dit een foutmelding.
 
Fax in wachtrij (statusbalk hoofdvenster): wanneer geklikt wordt op de melding "Fax in wachtrij" onderin het hoofdvenster, dan werd het fax logboek geopend. Voortaan wordt daarna automatisch het overzicht van alle verzonden en te verzenden faxberichten weergegeven.
 
Internet.StoreUrl (Basic Macro): In deze downloadopdracht zat een bug, waardoor soms een gedownloade webpagina of bestand niet werd weggeschreven. Deze bug is nu verholpen.
 
Fax Logboek: er zijn optische verbeteringen voor het linkse knoppenmenu, waardoor beter zichtbaar is welke knop actief is.
 
E-mail overzicht: er zijn optische verbeteringen voor het linkse knoppenmenu, waardoor beter zichtbaar is welke knop actief is.
 
Kontaktpersonen (Klanten, Leverancier, Rayons): bij met name relaties waar er enkele tientallen kontaktpersonen zijn geregistreerd komt het soms voor dat een wijziging van een achternaam of het invoeren van een nieuwe naam zorg voor enkele sekonden vertraging. Wanneer in de tussentijd andere velden werden aangepast, veroorzaakte dit een foutmelding. De Kontaktpersoonsregistratie is op een tweetal punten aangepakt:
1. voortaan wordt het deelvenster uitgeschakeld (grijs) zolang de gegevens worden verwerkt in de database.
2. er is een andere en vooral snellere database-techniek toegepast bij het invoegen en daarna opnieuw opbouwen van de naamtabs in het venster.
 
Afdrukvoorbeeld: Voortaan zijn er bladertoetsen in het venster aangebracht. In sommige situaties is de taakbalk uitgeschakeld, waardoor er alleen met de scrollknop van de muis kon worden gebladerd, of door een andere weergave te selecteren.
 
4.4.507
07-12-2006
18:00u
NIEUW! DuPont Schema! 
Er is een nieuwe rapportage voor de financiŽle administratie ontwikkeld. Met het schematisch overzicht volgens het DuPont model kunt u in ťťn oogopslag de belangrijke cijfers en indexen raadplegen. Tevens kan het schema worden afgedrukt, waarbij ook een specificatie per grootboekrekening volgt.
 
PS: om dit schema te gebruiken dient u bij uw systeembeheerder toegangsrechten aan te vragen.
 
 
Afdrukken RTF-documenten (algemeen): wanneer een RTF document horizontaal moet worden afgedrukt (landscape) dan werd in de wachtrij deze instelling soms omgezet naar rechtop (portrait) afdrukken. Het probleem doet zich vooral voor bij directe afdrukinstellingen. Voortaan wordt bij RTF documenten het formaat van het document geanalyseerd, waarbij de uitkomst (landscape of portrait) altijd de printer-instelling zal passeren, zelfs als deze abusievelijk is ingesteld op portrait.
 
4.4.506
07-12-2006
14:00u
B E L A N G R I J K !
Het is mogelijk dat u de computer opnieuw dient op te starten. Blijft na het starten van TRADIUM nog steeds deze melding verschijnen, neemt u dan kontakt op met de supportdesk op telefoonnummer 0900-KEEMINK (0900-6336465).
 
Kontaktpersonen (Klanten/Leveranciers/Rayons): bij de vorige release was een bug ingeslopen waardoor de weergave vankontaktpersonen niet goed werd vernieuwd bij het bladeren tussen relaties, of bij het invoegen van een nieuwe relatie. Deze bug is nu opgelost.
 
AgendaBeheer: wanneer beltaken vanuit de actielogboeken werden ingesteld, werd de referentie niet weergegeven in het detailvenster van de agenda. Dit is nu aangepast.
 
ScannerWizard: wanneer er inkoopfacturen werden gescand, was het invoerpaneel voor de factuurnummer en -datum naar links verschoven. Is nu opgelost.
 
ProjectBeheer/Calculaties: bij complexe projecten onstond soms een "time-out" foutmelding bij het rapporteren van materiaalstaten. De query die de materialen verzameld heeft voortaan een time-out van 60 sekonden, waarmeer de fout voortaan wordt voorkomen.
 
Tekstverwerker: de nieuwe release van de interne tekstverwerker is weer vrijgegeven. Deze was aanvankelijk al gepubliceerd in release 4.4.490 (16 okt 2006), maar bleek diverse fouten te bevatten, waardoor er geheugen problemen ontstonden.
Inmiddels heeft de softwareleverancier een service-pack uitgegeven, waarmee de problemen zijn verholpen. Onderstaand treft u nogmaals een overzicht van de belangrijkste verbeteringen in de tekstverwerker:

Er is een nieuwe versie van de RTF-tekstverwerker toegepast in TRADIUM. De belangrijkste vernieuwingen zijn:
 
Opmaak alinea (paragraph formatting).
De opmaak van alinea's was al uitgebreid, maar is verder uitgebreid met de volgende nieuwe opties:
1. Keep Lines Together. Wanneer geselecteerd, worden alle regels van dezelfde alinea op dezelfde pagina gehouden. De pagina wordt dan voor of na de alinea afgebroken.
2. Keep With Next. Wanneer geselecteerd, worden alle regels van dezelfde EN van de volgende alinea bij elkaar gehouden op dezelfde pagina.
3. Page Break Before. Wanneer geselecteerd, wordt deze alinea bovenaan een nieuwe pagina geplaatst.
4. Widow/Orphan Control. Een weduwe is de laatste regel van een alinea die bovenaan een  volgende pagina staat. Een wees is de eerste regel van een alinea die onderaan een pagina staat. Zie het onderstaande voorbeeld:
Voortaan kunnen deze weduwe/wees situaties automatisch worden vermeden door het aantal regels in te stellen waarvoor een automatische opmaak moet optreden.
 
Verticale lineaalbalk. De horizontale balk is uitgebreid met een verticale variant. Tevens kunnen nu ook boven- en ondermarges, als ook linker en rechtermarges in de balken rechtstreeks worden aangepast. Dit geldt ook voor de kolumbreedtes en regelhoogtes van tabellen.
 
Ook is de stijl van de knoppenbalk aangepast aan de XP/2003 stijl van Windows. De kleur wordt automatisch ingesteld a.h.v. de kleurinstellingen van uw pc. Binnenkort zal de kleurinstelling automatisch worden aangepast aan de gebruikersinstellingen van TRADIUM.
 
Hyperlinks in documenten worden voortaan meegenomen in export naar PDF-opmaak.
 
De clipboard-ondersteuning is uitgebreid met automatisch interpretatie van HTML-bronnen. Wanneer u een opgemaakte tekst van een webpagina kopiŽert naar de TRADIUM-tekstverwerker, wordt voortaan de gehele opmaak overgenomen, inclusief lettertype, -grootte en -stijl.
 
4.4.505
05-12-2006
17:00u
Klanten/Leveranciers/Rayons - faxen versturen: wanneer bij de faxverzending van documenten uit logboeken of openstaande posten meerdere telefoonnummers worden geselecteerd, wordt in het actielogboek niet elk telefoonnummer afzonderlijk gespecificeerd. Dat is nu aangepast.
Tevens is de interactie met de tabbladen van de kontaktpersonen verder verbeterd.
 
PocketPC Wizard: wanneer een optie wel aangevinkt stond, maar uitgeschakeld was (grijs), dan werd de waarde van de optie als uitgeschakeld beschouwd. Deze bug is nu opgelost.
Tevens is een synchronisatie markering uitgebreid met het plaatsen van een datum/tijd stempel voor de laatst geregistreerde wijziging van afspraken. Deze stempel wordt voortaan altijd gezet, ook als er geen sprake is van een uitwisseling, maar een overschrijving van data.
 
Archief Wizard: wanneer een optie wel aangevinkt stond, maar uitgeschakeld was (grijs), dan werd de waarde van de optie als uitgeschakeld beschouwd. Deze bug is nu opgelost.
 
Project Wizard: wanneer een optie wel aangevinkt stond, maar uitgeschakeld was (grijs), dan werd de waarde van de optie als uitgeschakeld beschouwd. Deze bug is nu opgelost.
 
Scanner Wizard: er is een uitbreiding voor de archievering doorgevoerd: voortaan is het mogelijk om een afwijkende datum voor de logboeken in te stellen. Voorheen werden alle scans ingeboekt op de verwerkingsdatum. Nu is dat standaard ingesteld op de vorige dag, maar is ook zelf aan te passen.
 
Tekstverwerker: voortaan wordt bij de aanmaak van een dataformulier vanuit een query niet alleen het veld zelf ingevoegd in het nieuwe document, maar ook een label met de de naam van het dataveld.
 
Fax verzenden (algemeen): een nieuw stuurprogramma voor de Tradium Fax Printer is beschikbaar. Deze kunt u installeren via de server: o:\adminsql\fax\Printers\setup.bat.
TRADIUM werkt vanaf release 505 uitsluitend via dit stuurprogramma.
 
BELANGRIJK: Als u gebruikt maakt van de faxverzend mogelijkheid, installeer dan het nieuwe stuurprogramma, voordat u een fax gaat verzenden!
4.4.504
28-11-2006
17:00u
Dagboek: tijdens het inboeken van gescande inkoopfacturen verscheen soms de melding dat de factuur onbekend is met de vraag of het nummer moet worden gebruikt. Deze melding verschijnt nu alleen nog maar als het ingevoerde boekingstuknummer handmatig is ingevoerd.
 
E-mail schrijven: wanneer een interne gebruiker rechtstreeks werd ingevoerd, werd dit niet als een geldig e-mail adres beschouwd. Voortaan is het mogelijk om gebruikersnamen direct in te voeren als geadresseerde in de AAN en CC labels.
 
Incassoadvies: bij een verwerking van een incasso-batch bleek de batch niet altijd goed te worden opgebouwd. Deze bug is nu opgelost.
 
ICL-aangifte: de optie EU-levering werkte tegengesteld bij de selectie van eerder verwerkte aangiften. Deze bug is nu opgelost.
Verder verschijnt bij de validatie van een nieuwe aangifte een meer specifieke foutmelding inzake rubriekspecificaties die niet kloppen.
 
Catalogus: De werking van de verticale scrollbar van de artikelblokken is verder verbeterd.
 
Orderinvoer/Paklijsten: de toewijzing van standaard lokaties bij transfer-orders is verder verbeterd. Eenmaal een lokatie toegewezen, zal deze lokatie voortaan in het vervolg blijvend worden gehanteerd.
Voortaan wordt bij het zoeken met de F3-toets in de orderlijst automatisch de kolom artikelnummer geselecteerd.
 
AgendaBeheer: in het detailvenster van een afspraak werd tijdens het bewerken van een nieuwe afpraak niet altijd de referentie opgeslagen, met name als een selectie uit de lijst van referenties werd gekozen. Deze bug is nu opgelost.
 
4.4.503
23-11-2006
12:45u
ArtikelBeheer: in het tabblad Detail-omschrijvingen was het nieuwe meer mogelijk om de RTF-tekst te bewerken. De focus versprong telkens als er op werd geklikt. Deze bug is nu opgelost.
 
4.4.502
23-11-2006
12:00u
Afdrukken (algemeen): wanneer er wordt afgedrukt via de afdrukwachtrij, werden enkele instellingen  tussen de pagina's gereset, waaronder de gekozen papierlade. Voortaan wordt tussen elke af te drukken pagina de voor de wachtrij ingestelde printereigenschappen opnieuw geinitialiseerd.
 
ProjectBeheer/Calculaties: wanneer er geen calculatie-tab was geselecteerd, ontstond soms een foutcode 1001 "Invalid Tab index" na selectie van een project. Deze bug is nu verholpen.
 
Klanten: Tijdens de geautomatiseerde nachtverwerking voor de aanmaak van betalingsherinneringen verscheen na de aanmaak van het laatste document de vraag of het gewijzigde document moest worden opgeslagen. Voortaan worden alle documenten automatisch opgeslagen bij de automatische aanmaak van herinneringen.
 
Kontaktpersonen (Klanten/Leveranciers/Rayons): in een enkel geval onstond soms een foutcode 1001 "Invalid Tab index" na het invoeren of wijzigigen van een achternaam bij een nieuw ingevoerde kontaktpersoon. Deze bug is nu verholpen.
 
Pocket PC Wizard: soms ontstond een foutcode 380 "Invalid Property Value" als taken werden gesynchroniseerd zonder dat er sprake was van wijzigingen. Deze bug is nu verholpen.
 
4.4.501
08-11-2006
17:00u
Orderinvoer/Paklijsten: voortaan is het mogelijk om ingevoerde orderregels te verbergen. Deze regels zullen dan rood worden gekleurd en worden enkel als (overhead) kosten geboekt op de onderhavige werkorder. Deze regels worden NIET afgedrukt op fakturen en paklijsten, maar WEL op raaplijsten.
De controle op inkoopprijzen blijft wel van kracht: wanneer de inkoopkosten van de gehele order inclusief de verborgen kostenregels de totale orderwaarde overschrijdt, wordt dit geblokkeerd.
 
Document wachtrij (afdrukken): De foutcode -113 die soms optreedt is een gevolg van de nieuwe documentbeveiligingen in TRADIUM. Deze melding wordt voortaan onderdrukt als het document nog niet is gearchiveerd. In een dergelijk geval zal iedere gebruiker toegang hebben tot het document.
 
4.4.500
08-11-2006
13:00u
NIEUW! toegangsbeveiliging op specifieke documenten.
Wanneer u in TRADIUM documenten archiveert, worden deze gecomprimeerd en versleuteld opgeslagen in de database. Alleen gebruikers van TRADIUM kunnen deze documenten weer uit het archief ophalen, eventueel bewerken en weer terugzetten in het archief. Overigens kan dit alleen indien de gebruiker toegangsrechten heeft tot de betreffende applicatie of logboek in TRADIUM.
Voortaan is het mogelijk om afzonderlijke (gescande) documenten te voorzien van een toegangs-restrictie, waarbij aan gebruikers individueel toegang wordt verschaft tot het document.
Eventueel is het mogelijk om voor alle archiefdocumenten deze restricties automatisch te laten instellen, gebruik makend van een script tijdens de nachtverwerking. Meer informatie hierover verkrijgt u bij de supportdesk: 0900-KEEMINK.
 
Fax Wizard: wanneer een ingekomen fax wordt verwijderd zonder verdere verwerking, dan verspringt de Wizard terug naar het fax-overzicht. Voortaan wordt de Wizard afgesloten als het fax-overzicht leeg is.
Tevens wordt de fax-indicator onderin de statusbalk van het hoofdvenster direct uitgeschakeld. Voorheen gebeurde dit pas bij de volgende controle op nieuwe faxen, enkele sekonden later.
 
Opstarten applicaties (algemeen): wanneer een applicatie in TRADIUM wordt opgestart, verschijnt onderin de statusbalk een melding "bezig met opstarten...", gevolgd door de naam van de op te starten applicatie. Omdat veel gebruikers deze melding over het hoofd zien, danwel onzeker zijn over het feit of de applicatie wel aan het laden is, verschijnt voortaan een indicator (animatie op basis van het TRADIUM-logo), waaraan de activiteit is af te leiden.
 
Orderinvoer/Paklijsten: wanneer een order wordt verwerkt met F10, kan voortaan de optie 'reserveren' automatisch worden ingesteld. Hiervoor stelt uw systeembeheerder de systeemparameter 'WerkOrderDefaultReserveren' in op 'Ja'.
 
ProjectBeheer/Calculaties: wanneer een tabblad gemarkeerd wordt als stelpost, verschijnt in het label de toevoeging '(SP)'. Echter, door deze toevoeging werd het tabblad hierna niet meer goed weergegeven. Deze bug is nu opgelost.
 
4.4.499
06-11-2006
18:00u
Scanner Wizard: er is een nieuwe functie aan het batch-gewijs scannen van documenten toegevoegd, genaamd samenvoegen. Hiermee kunnen de gescande pagina's samengevoegd worden tot een document met meerdere pagina's.
 
Tekstverwerker: er zijn optimalisaties doorgevoerd die de verwerkingssnelheid en de stabiliteit van de tekstverwerker verder hebben verbeterd.
 
Prijsacties: er is een probleem opgelosten bij het exporteren van naar PDF-opmaak vanuit het afdrukvoorbeeld, waarbij tabelgegevens verloren gingen. Voortaan worden de tabelgegevens correct en volledig opgemaakt opgenomen in het PDF-document.
 
Klanten: idem als hierboven. Tevens zijn enkele ontbrekende ikonen in knopjes hersteld.
 
Leveranciers: idem als hierboven
 
ProjectBeheer/Calculaties: idem als hierboven
 
Voorraadadvies: idem als hierboven
 
Magazijnen: het aanpassen van de venstergrootte werkte niet goed, tevens kon het scherm niet worden gemaximaliseerd. Voortaan kan nu het venster worden gemaximaliseerd, waarbij de applicatie ook in de balk bovenin het hoofdvenster wordt opgenomen. Daarbij is ook het probleem opgelost voor de venstergrootte aanpassingen.
 
Service & Onderhoud: in het dialoogvenster voor de onderhoudstaak werd het e-mail adres niet goed verwerkt. Is nu opgelost.
 
Orderinvoer/Paklijsten: er is een nieuwe functie ingevoerd, t.w. orders factureren met gespreide betalingen. Dit is niet hetzelfde als de termijnfacturen op projectniveau, maar per werkorder is voortaan de mogelijkheid om een aanbetaling vooraf in te stellen (periode 0) en tussendoor deelfacturen te sturen, om vervolgens een finale afrekening te sturen (periode 99). Meer informatie hierover: bel met 0900-KEEMINK.
 
4.5.0.149
31-10-2006
17:00u
E-Communications Server (email server): er is een aanpassing doorgevoerd waardoor het mogelijk is om batchgewijs in nachtverwerkingsprocessen (scripting) geautomatischeerde output naar PDF documenten mogelijk te maken, zoals bij nachtfakturatie.
 
4.4.498
31-10-2006
17:00u
Orderbeheer Verkoop: er is een help-ikoon toegevoegd met uitleg over de versnelde zoekopties in het orderbeheer.
Tevens is een niveau-regeling voor het uitvouwen van de lijstweergave toegevoegd. Voortaan kunt u het automatisch uitvouwen van de lijst beperken tot het ingestelde niveau, waarmee de lijstopbouw wordt versneld.
 
Orderbeheer Inkoop: er is ook hier een help-ikoon toegevoegd met uitleg over de versnelde zoekopties in het orderbeheer.
 
Service en Onderhoud: de interface is gemoderniseerd en gelijk gemaakt aan de interfaces van Orderbeheer Verkoop en -inkoop.
Tevens zijn de ontbrekende ikonen (waren zwarte vierkantjes) ingevuld en tevens gemoderniseerd.
 
Orderinvoer/Paklijsten: er was een bug in het dialoogvenster voor de orderbevestiging (F10) onstaan inzake de afwikkeling van orders die rechtstreeks af-fabriek worden geleverd. Het vinkje "direct bestellen" wordt dan ook automatisch aangezet bij deze optie, maar werd niet meer uitgelezen. Is nu opgelost.
 
Dagboek: voortaan worden automatisch subtotalen van debet/credit en saldi gegevens in een popup-venster getoond wanneer een of meerdere boekingsregels worden geselecteerd. Zo kunt u voortaan eenvoudig een reeks boekingen optellen en een voorbeschouwing op een nieuw eindsaldo zien bij een eventuele opschoning van de selectie.
 
Fakturatie: er was een bug in het dialoogvenster inzake de het uitlezen van opties op dit venster. De "vinkjes" die aan stonden, maar tevens grijs waren (disabled), werden als "uit" uitgelezen. Is nu opgelost.
 
Leveranciers: het tekstvak BTW-tarief werd na bijwerking niet opgeslagen in de onderliggende database. Ook automatische selectie werkte niet goed. Is in deze versie opgelost.
 
Artikelbeheer: onder het tabblad Voorraad is onder het subtabblad Orders & bestellingen een knop toegevoegd om backorders van leveranciersbestellingen op te vragen. Deze knop is naast de bestaande backorder-knop voor verkooporders geplaatst. Net als bij de verkooporders, wordt door een druk op de knop de applicatie Inkoopbeheer geopend en automatisch voor het bewuste artikel gezocht naar backorders.
 
4.4.497
27-10-2006
12:00u
Orderinvoer/paklijsten: er is een nieuwe functie toegevoegd, waarbij het voortaan mogelijk is om netto-orderwaarden (zowel inclusief als exclusief btw bereken) op te geven voor de onderliggende orderregels. Deze netto-orderwaarde wordt via een speciale kortingsregel die automatisch wordt toegevoegd uitgerekend. Hierbij is nog steeds de controle op de minimale verkoopprijs (mag niet onder de inkoopprijs komen) van toepassing.
 
Archief Browser: het aanpassen van de venstergrootte werkte niet correct. Tevens werkte de optie voor gecombineerd zoeken op trefwoorden niet altijd goed. Deze bugs zijn nu opgelost.
 
Tekstverwerker: bij het terugzetten van de oude versie bleken een aantal standaard instellingen verloren te zijn gegaan. Deze zijn nu hersteld.
 
Project Wizard: de aanduiding "intracommunautair" was incorrect, en is nu aangepast naar "extracommunautair".
 
ProjectBeheer/Calculaties: sommmige opties die in de Project Wizard waren aangevinkt, werden niet correct overgenomen in de nieuwe calculatie. Dat is nu opgelost. Na het wijzigen van de project-status, werd deze niet goed ververst in het scherm. Is ook opgelost.
 
ArtikelBeheer: in het tabblad Groepen werd de omschrijving van de gehanteerde btw-code  alleen goed weergegeven als de btw-code uitsluitend cijfers bevatte. Voortaan wordt ook het gebruik van alfa-codes voor btw-tarieven ondersteund, zoals reeds in de applicatie ArtikelGroepen is toegepast.
 
4.4.496
25-10-2006
16:00u
Tekstverwerker: er zijn meerdere problemen gerapporteerd over "Memory errors" en beeldvertekeningen. Deze blijken gerelateerd te zijn aan de nieuwe versie van de ingebouwde tekstverwerker. De nieuwe versie wordt daarom tijdelijk weer vervangen door de vorige versie, die werd toegepast in TRADIUM, t.e.m. release 4.4.489. De verantwoordelijke ontwikkelaar/leverancier van de tekstverwerker heeft inmiddels het probleem in behandeling. Zodra het probleem is opgelost, zal de nieuwe versie weer opnieuw worden ingebracht in TRADIUM.
 
Artikel-import: er is een bug-fix toegepast op de controle van geldigheid van tabelnamen die tijdelijk worden aangemaakt en gebruikt tijdens het import-procres.
 
Scanner-Wizard: er is een optimalisatie doorgevoerd die de snelheid van de Wizard na het scannen heeft verbeterd.
 
Registratie bestanden: via het menu Help/Info kunt u de door TRADIUM gebruikte bestandsextensies registreren. Wij raden dit aan om altijd te doen, want dan kunt u via de Windows Verkenner ook query's en rapportages direct uitvoeren en openen. Er zijn nieuwe registraties toegevoegd. Ook is een aanpassing doorgevoerd die in de Windows Verkenner de bestandsextensie toont.
 
Artikelgroepen: voortaan kan er ook gezocht worden naar groepen via de sneltoetsen [Ctrl+F] en het verrekijker-ikoon in de knoppenbalk van het hoofdvenster.
 
E-mail overzicht: tijdens het archiveren van e-mail berichten bij relaties kwam het soms voor dat een e-mail bericht niet goed kon worden gekoppeld, omdat er meerdere adressen in de e-mail werden gebruikt. Dit is in deze versie opgelost.
 
Datalijst: het zoeken in de lijstweergave is uniform gemaakt aan de zoekmethodes die in andere lijsttypen wordt toegepast.
 
Dagboek: er is een nieuwe systeemparameter "Financial Manager". Wanneer een of meerdere gebruikers (gescheiden door spatie) hierin zijn benoemd, kunnen deze gebruikers ook kladboekingen van andere gebruikers openen.
 
4.4.495
20-10-2006
18:00u
Relatiebeheer (klanten, leveranciers en rayons): de sneltoetsen voor knippen, plakken en verwijderen (CTRL+X, etc..) werkten niet goed op de kontaktpersonen tabblad. Dit is nu opgelost.
 
Balansrapportage Voorraad: voortaan wordt standaard een nieuwe kolom toegevoegd [verkoop kosten].
 
Afdrukken sjablonen (herinneringen, etc..): Omdat bij sommige sjabloonopmaken, zoals herinneringen, geen koppeling is met een tabel kontaktpersonen, ontstond hier een foutmelding. Deze wordt voortaan afgevangen.
 
4.4.494
19-10-2006
12:00u.
ArtikelBeheer: de tabellen onder de tabbladen Samenstellingen en Eigenschappen reflecteerden niet altijd de juiste gegevens. Is nu opgelost.
 
Tevens werd het voorraadaantal in sommige gevallen onder het tabblad Voorraad niet goed ververst. Ook dit is nu opgelost.
 
SQL Ontwerper: bij het openen van het venster knippert deze totdat een toets wordt aangeslagen. Deze knippering is opgelost. Tevens is de synchronisatie van de afzonderlijke vlakken in het venster verder geoptimaliseerd.
 
4.4.493
18-10-2006
(Release 4.4.491 en 4.4.492 waren bÍta-versies en zijn niet verspreid)
 
Applicatiebalk (hoofdvenster): Wanneer het laatste applicatievenster werd gesloten, werd niet altijd de de applicatiebalk goed bijgewerkt. De synchronisatie is nu verder geoptimaliseerd.
 
Orderinvoer/paklijsten: er is een aanpassing doorgevoerd die de waarde <STD> wordt ingevuld in de taalopties wanneer er nog geen talen zijn gedefiniŽerd in TRADIUM.
 
Groep instellingen: Wanneer het tabblad 'Klassificerende eigenschap' werd geselecteerd, was de lijst van eigenschappen niet zichtbaar. Deze bug is nu opgelost.
 
SQL-Ontwerper: Er is een aanpassing doorgevoerd in de automatische opmaak van de SQL-syntax, waaronder de bepaling van regeleinden.
 
Relatiebeheer Klanten/Leveranciers: bij het afdrukken van standaard documenten wordt voortaan automatisch het adres geselecteerd van een aangewezen kontaktpersoon indien deze kontaktpersoon een vestiging is.
 
Tevens is een bug opgemerkt die door een Windows-component werd veroorzaakt. Deze bug veroorzaakte een foutieve referentie van een veldnaam. Bijvoorbeeld: InstalBase.dbo.Klanten.Admin (het veld Admin in de tabel Klanten) werd weergegeven als:
Klanten.InstalBase.dbo.Admin.
 
De betrokken leverancier van het Windows-component is ingelicht. Inmiddels is de bug door de leveranciers opgelost. De update vereist waarschijnlijk wel dat u na het opstarten van TRADIUM de computer opnieuw moet opstarten.
 
Tenslotte is de synchronisatie tussen de diverse onderdelen in het scherm verder geoptimaliseerd, wat onder meer de beeldflikkering vermindert.
 
4.4.490
16-10-2006
Besteladvies: Wanneer meerdere groepen als filter werden gefilterd, werd alleen de laatst geselecteerde groep in het filter opgenomen. Is nu opgelost.
 
Rayons: Wanneer een nieuwe rayon werd toegevoegd, verscheen deze niet in het venster. Is nu opgelost.
 
ProjectBeheer/Calculaties: Wanneer een andere calculatienorm werd geselecteerd, werd niet altijd de waarde correct overgenomen. Dit was afhankelijk van het muis en toetsenbord gebruik. Deze bug is nu opgelost.
 
Opties/geluiden instellen: Wanneer een geluid via de dropdownbox werd geselecteerd, werd niet altijd de waarde correct overgenomen. Dit was afhankelijk van het muis en toetsenbord gebruik. Deze bug is nu opgelost.
 
ArtikelBeheer: Wanneer een valuta of een eenheid werd geselecteerd, werd niet altijd de waarde correct overgenomen. Dit was afhankelijk van het muis en toetsenbord gebruik. Deze bug is nu opgelost.
 
Digitale Catalogus/Afdrukopties: Wanneer een leveranciersfilter werd geselecteerd, werd niet altijd de waarde correct overgenomen. Dit was afhankelijk van het muis en toetsenbord gebruik. Deze bug is nu opgelost.
 
Fax/TIFF viewer: Wanneer een weergave-optie werd geselecteerd, werd niet altijd de waarde correct overgenomen. Dit was afhankelijk van het muis en toetsenbord gebruik. Deze bug is nu opgelost.
 
Rekeningschema: Wanneer een btw-code werd geselecteerd, werd niet altijd de waarde correct overgenomen. Dit was afhankelijk van het muis en toetsenbord gebruik. Deze bug is nu opgelost.
Wanneer een nieuwe grootboekrekening werd ingevoerd, konden de gegevens hierna niet worden opgeslagen, tenzij het rekeningnummer opnieuw werd opgezocht. Ook deze bug is nu opgelost.
 
Inlogvenster: Waneer een bedrijf werd geselecteerd, werd niet altijd de waarde correct overgenomen. Dit was afhankelijk van het muis en toetsenbord gebruik. Deze bug is nu opgelost.
 

Tekstverwerker: Er is een nieuwe versie van de RTF-tekstverwerker toegepast in TRADIUM. De belangrijkste vernieuwingen zijn:
 
Opmaak alinea (paragraph formatting).
De opmaak van alinea's was al uitgebreid, maar is verder uitgebreid met de volgende nieuwe opties:
1. Keep Lines Together. Wanneer geselecteerd, worden alle regels van dezelfde alinea op dezelfde pagina gehouden. De pagina wordt dan voor of na de alinea afgebroken.
2. Keep With Next. Wanneer geselecteerd, worden alle regels van dezelfde EN van de volgende alinea bij elkaar gehouden op dezelfde pagina.
3. Page Break Before. Wanneer geselecteerd, wordt deze alinea bovenaan een nieuwe pagina geplaatst.
4. Widow/Orphan Control. Een weduwe is de laatste regel van een alinea die bovenaan een  volgende pagina staat. Een wees is de eerste regel van een alinea die onderaan een pagina staat. Zie het onderstaande voorbeeld:
Voortaan kunnen deze weduwe/wees situaties automatisch worden vermeden door het aantal regels in te stellen waarvoor een automatische opmaak moet optreden.
 
Verticale lineaalbalk. De horizontale balk is uitgebreid met een verticale variant. Tevens kunnen nu ook boven- en ondermarges, als ook linker en rechtermarges in de balken rechtstreeks worden aangepast. Dit geldt ook voor de kolumbreedtes en regelhoogtes van tabellen.
 
Ook is de stijl van de knoppenbalk aangepast aan de XP/2003 stijl van Windows. De kleur wordt automatisch ingesteld a.h.v. de kleurinstellingen van uw pc. Binnenkort zal de kleurinstelling automatisch worden aangepast aan de gebruikersinstellingen van TRADIUM.
 
Hyperlinks in documenten worden voortaan meegenomen in export naar PDF-opmaak.
 
De clipboard-ondersteuning is uitgebreid met automatisch interpretatie van HTML-bronnen. Wanneer u een opgemaakte tekst van een webpagina kopiŽert naar de TRADIUM-tekstverwerker, wordt voortaan de gehele opmaak overgenomen, inclusief lettertype, -grootte en -stijl.
4.4.489
11-10-2006
18:00u
(release 4.4.488 was een bÍta-release en is niet verspreid)
 
Orderbeheer Inkoop/Verkoop: De ikonen-weergave raakte beschadigd tijdens de aanmaak van de vorige release (4.4.487). De weergave is hersteld.
 
TIFF-viewer (weergave gescande documenten en faxberichten): Voortaan is het mogelijk om de door TRADIUM gegenereerde trefwoorden (via OCR) te bekijken en te bewerken. Hiertoe is een nieuwe knop toegevoegd bovenin de knoppenbalk van de viewer.
 
Knoppen-werkbalk (hoofdvenster): Wanneer via de knoppenbalk memo's werden geselecteerd, onstond een foutcode 13. Deze fout trad ook op bij enkele andere selecties in de knoppenbalk. Dit is nu verholpen.
 
BestelAdvies: Wanneer een artikel handmatig werd toegevoegd, werd de lijst niet bijgewerkt. Dat is nu opgelost.
 
Magazijnen: Het venster werd niet goed opgebouwd. Alleen tijdens het aanpassen van de venstergrootte werd de inhoud kortstondig goed weergegeven. Deze bug is nu opgelost.
 
Mail schrijven: Het venster werd hier wel goed opgebouwd, maar bij sommige video-adapters schokkerig. Dit is nu opgelost.
 
Optische tekstherkenning (algemeen): het TRADIUM achtergrond-proces dat de OCR-taken uitvoert, is verbeterd. Tevens is de aansturing vanuit het hoofdprogramma in TRADIUM verder geoptimaliseerd.
 
ProjectBeheer/Calculaties: Wanneer men nieuw project selecteerde, bleven de tabbladen van de vorige calculatie staan. Het verspringen van een deel-calculatie terug naar het tabblad Algemeen werkte niet goed. Hierdoor werden ook foutieve afdrukken in de diverse lijsten veroorzaakt. Evenmin kon de projektleider zijn/haar deelcalculatie niet muteren. Deze problemen zijn nu opgelost.
De selectie van de diverse afdrukopties werkte niet altijd correct, dit als gevolg van het verschil van selectiemogelijkheden (met muis, of met toetsenbord). Dit probleem is eveneens opgelost.
Als men een historisch project selecteerde, werd ook het projectnummer-veld uitgeschakeld, waardoor handmatig geen ander projectnummer kon worden ingegeven. Dit is nu opgelost.
 
Nieuw Project Wizard: Er trad een "Type Mismatch" foutmelding in deze wizard op. Is nu opgelost.
 
Orderinvoer/Paklijsten: Wanneer een bestaande order werd gemuteerd, werd het magazijn niet goed weergegeven, waardoor ook de voorraadinformatie onjuist was. Dit is nu opgelost: ook bij bestaande orders wordt een magazijn weergegeven.
 
Macro's menu: Wanneer een macro rechtstreeks vanuit het hoofdmenu werd geselecteerd, werd deze niet uitgevoerd. Dat is nu opgelost.
4.4.487
11-10-2006
09:00u
Orderbeheer (verkoop/inkoop): er zijn visuele optimalisaties aangebracht in de menubalk bovenin teneinde de uitvouw-optie te onderscheiden van de zoekfilters.
 
Document archiveren/Afdrukwachtrij: de afdrukwachtrij en de archiveer-wachtrij worden voortaan opgeslagen in een gebruikers- en pc-gebonden bestand. Wanneer TRADIUM wordt afgesloten terwijl een van deze wachtrijen actief is, wordt de de wachtrij weer opnieuw ingesteld nadat TRADIUM opnieuw is opgestart.
 
Menu-afhandeling (hoofdvenster): Voortaan wordt het hoofdmenu en de knoppenbalk tijdelijk uitgeschakeld wanneer een menu-opdracht wordt uitgevoerd. Ook is een technische aanpassing hierin doorgevoerd die bij moet dragen aan de vermindering van windows foutmeldingen die soms optreden na het afsluiten van TRADIUM.
 
4.4.486
10-10-2006
18:00u
Klanten/Leveranciers: De tabs Standaard Documenten en Batch-procedures zijn voorzien van optimalisaties aangaande de weergave van bestandsnamen.
 
Orderbeheer inkopen: Het filter van de orderoverzichten wordt voortaan geheel uitgeschakeld wanneer geen van de opties bovenin het venster is aangevinkt.
Voortaan is het mogelijk tijdens een zoekactie de onderdelen in de lijst automatisch uit te klappen. Dit vertraagd weliswaar de lijstopbouw, maar geeft wel direct inzicht in alle onderhande orders.
 
Orderbeheer verkopen: Wanneer de optie Reserveringen wordt gekozen, wordt voortaan ook de optie BackOrders aangevinkt. Deze combinatie filtert eerdere gedane reserveringen die inmiddels zijn uitgeleverd uit de lijst.
Voortaan is het mogelijk tijdens een zoekactie de onderdelen in de lijst automatisch uit te klappen. Dit vertraagd weliswaar de lijstopbouw, maar geeft wel direct inzicht in alle onderhande orders.
 
Verkooporder verwerken: wanneer er geen verzendmethodes waren gedefiniŽerd, ontstond een foutmelding bij de bezorging. Dit is nu opgelost.
 
Documenten digitaal archiveren (algemeen): Wanneer documenten worden gearchiveerd, ontstaat bij verminkte bestanden in een zeldzaam geval een "API-Textbridge Error". Deze Windows-foutmelding ontstaat tijdens het OCR-proces waarbij de computer de teksten uit de gescande (of per fax ontvangen) bestanden interpreteert en omzet naar karakters. Deze systeemfout is vooralsnog niet af te vangen, maar een gewijzigde OCR-tracing module en de nieuwe release van TRADIUM zijn voortaan zodanig op elkaar afgestemd zodat de OCR-scanning automatisch vervolgt met het volgende document.
 
4.4.485
10-10-2006
09:00u
WorkAbout scanners: Er is een bug-fix opgelost inzake een syntax-error in een query.
 
Algemeen: Diverse kleine bug-fixes m.b.t. verwerking inkoopfacturen in de Fax en Scanner Wizards zijn doorgevoerd.
 
4.4.484
10-10-2006
08:00u
Algemeen: Diverse kleine bug-fixes in de aangepaste Wizards zijn doorgevoerd.
 
Klanten/Leveranciers: De tabs Standaard Documenten en Batch-procedures toonden wel de mappen maar geen bestanden. Het filter is nu aangepast en toont alle .DOC, .RTF, .TXT, .DOT bestanden bij de documenten-tab en alle .BAT en .CMD bestanden bij de batch-tab.
 
4.5.0.147
10-10-2006
TRADIUM E-Communications Server. Is aangepast voor gebruik met de nieuwe windows componenten van het TRADIUM hoofdprogramma.
 
4.4.483
10-10-2006
(Release 4.4.478 t.e.m. 4.4.482 waren bÍta-versies en zijn niet on-line verspreid)
 
Deze nieuwe release is een nieuwe versie van TRADIUM, waarbij zowel de functionaliteit is aangepast en uitgebreid, maar waarin ook de gebruikersinterface een aantal belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd.
 
Hoofdvenster/menu: Voortaan is het mogelijk om via het menu Bestand een venster of applicatie rechtstreeks af te drukken naar de fax, waarbij automatisch een invulscherm voor het faxnummer verschijnt. De afdruk wordt hierna aan het fax-logboekin TRADIUM toegevoegd.
De knoppenbalk voor tekstverwerking die automatisch verscheen wanneer een venster geladen was met tekstverwerking is verdwenen uit het hoofdvenster. Deze balk verschijnt voortaan automatisch boven in de vensters zelf, of direct boven het tekstverwerkingsvak in het venster.
In de plaats van de knoppenbalk is in het hoofdvenster een taakbalk gekomen. Deze taakbalk laat direct een overzicht zien van alle geopende vensters, ook wanneer de vensters zijn gemaximaliseerd. De notitie-vensters worden overigens gefilterd uit de taakbalk. Voordeel hiervan is dat u sneller kunt wisselen tussen de venster. De weergave van de taakbalk is schakelbaar tussen titelweergave en een miniatuurweergave van de inhoud van het scherm.
Om de gebruikersinterface verder meer intiuÔtief te maken is er een afbeeldingen bibliotheek ingevoerd die kleine ikonen weergeeft in bepaalde - maar niet alle - knoppen. Deze miniatuurafbeeldingen worden in TRADIUM automatisch geselecteerd a.h.v. de teksten die in de knoppen staan.
Ook is de weergave van de tab-knoppen in TRADIUM geconformeerd aan de kleurenschema's die u als gebruiker zelf kunt instellen. Belangrijker nog is de techniek die door de tabs wordt gebruikt: deze is geheel vervangen nadat bleek dat er een 'lek' zat in het geheugengebruik dat door het vorige windows-component werd gebruikt. Het nieuwe in TRADIUM geÔnstalleerde onderdeel is vrij van deze 'lek' en biedt tevens visuele verbeteringen.
 
comboxbox/dropdown/lijst invoer: door het hele programma is in de diverse lijstweergave en multiple-choice box de opmaak van speciale velden automatisch doorgevoerd, zoals bij ja/nee velden en datum-velden.
 
Afdrukken (algemeen): wanneer voorafgaand aan het afdrukken bepaalde printerinstellingen worden aangepast, zoals kleurmode of papierlade kiezen, werden deze gewijzigde instellingen niet altijd toegepast, wanneer de printopdracht via de interne afdrukwachtrij in TRADIUM werd afgehandeld. Deze beperking was een bug in het Microsoft printer-dialoogvenster waarin u de instellingen aanpast. Deze instellingen werden namelijk niet teruggekoppeld. Middels een update van het dialoogvenster door Microsoft is dit probleem nu verholpen.
 
Relatiebeheer: de gewijzigde tab-knoppen vindt u veelvuldig in de applicaties Klanten en Leveranciers. Onder tabbknop Standaard documenten (was voorheen Documenten) is de weergave van bestanden vergelijkbaar geworden met de Windows Verkenner. Hierdoor is bestandselectie eenvoudiger geworden.
 
Agendabeheer: de lay-out van het venster is uitgebreid met een 3-maanden kalender, teneinde het overzicht te verbeteren.
 
Artikelbeheer: Er is een nieuwe tab, genaamd "Documenten". Hierin kunnen meerdere documenten worden opgenomen die gerelateerd zijn aan het artikel, zoals handleidingen, productspecificaties, certificaten en dergelijke.
Er is nog een tweede nieuwe tab, genaamd "Klant-artikelcodes". U kunt voortaan de artikelnummers van de klant gebruiken in uw paklijsten, orderbevestigingen, etc. Tevens kunt u klant-specifieke EAN-codes en omschrijvingen hanteren. Tenslotte kunt u ook nog zoeken op deze gegevens.
Nieuw is de mogelijkheid om per verpakkingsaantal separate EAN-codes in te voeren. De lijst is te bewerken onder het tabblad InstalBase.
 
Artikel-import: Er is een optimalisatie uitgevoerd om tijdelijke tabellen beter op te sporen en automatisch op te schonen.
 
Balans-rapportages: Uit de uitvoerlijst zijn de niet-bruikbare uitvoeropties geschrapt. Tevens is de standaard uitvoer nu ingesteld op Datalijst.
 
Openstaande posten-rapportages: Uit de uitvoerlijst zijn de niet-bruikbare uitvoeropties geschrapt. Tevens is de standaard uitvoer nu ingesteld op Datalijst.
 
Orderinvoer/paklijsten: Voortaan is het mogelijk om reserveringen op de voorraad te boeken, zonder dat hiervoor een paklijst dient te worden aangemaakt. Tijdens de invoer van de orderregels wordt daarom in de voorraadkolom de netto-voorraadaantal weergegeven, dus na aftrek van eventuele reserveringen door andere orders. De reservering vindt plaats op magazijnniveau en dus niet op een lokatie.
 
Orderinvoer-verwerking F10: Wanneer de ingevoerde order verwerkt wordt (met [F10]), dan kan in het dialoogvenster voortaan een reservering worden ingevoerd. Ook kan de datum worden ingegeven waarop de reservering ingaat.
Tevens is de layout van het dialoogvenster verder geoptimaliseerd. Zo zijn de bezorg-opties, en bestel en lever-opties anders, maar vooral duidelijker geordend. Nieuw is de mogelijkheid om afhalen aan het magazijn te kunnen selecteren.
Nieuw is de mogelijkheid om een verzendmethode te kiezen. Verzendmethodes worden gedefiniŽerd door de systeembeheerder via het hoofdmenu Extra/Opties. Aan een verzendmethode kan ook een sjabloon worden gekoppeld, zodat verzenddocmenten (bij sommige vervoerders noodzakelijk) automatisch worden afgedrukt bij het afdrukken van de paklijst.
 
Creditcheck (algemeen): Er is een nieuwe creditchecklevel (4) ingevoerd. Hiermee kunnen orders wordt geblokkeerd als de maximale ouderdomstermijn van openstaande posten meer dan 2x is overschreden, ongegeacht de hoogte van het openstaand saldo, tenzij het saldo negatief is.
 
Orderbeheer verkopen: Ook hier is de nieuwe voorraad-reservering functie verwerkt. De optie Reserveringen bovenin het venster toont alle orders waarop een reserving is geboekt.
Tevens is de interface aangepast. De lijstweergave aan de linkerkant is vernieuwd en hierdoor ook sneller in opbouw geworden.
 
Orderbeheer inkopen: De interface is aangepast: de lijstweergave aan de linkerkant is vernieuwd en hierdoor ook sneller in opbouw geworden.
 
Project-rapportages: Uit de uitvoerlijst zijn de niet-bruikbare uitvoeropties geschrapt. Tevens is de standaard uitvoer nu ingesteld op Datalijst.
 
Catalogus: Wanneer een afbeelding voor een tab-niveau hoofdstuk werd gewijzigd resulteerde dit in een SQL-melding dat aangaf dat de onderliggende gegevens door een andere gebruiker of proces waren aangepast. Deze bug is nu verholpen.
 
Fax-overzicht: Deze applicatie is qua interface verbeterd en op hetzelfde niveau als het e-mail-overzicht. Tevens is een bug opgelost in de sorteerfunctie van de datumkolom.
 
Archief Browser: Ook deze applicatie is nu op hetzelfde niveau als het e-mail overzicht. Tevens wordt de lijst met gevonden documenten voortaan sneller opgebouwd. Ook hier werkt de sortering op datum en tijd naar behoren.
 
Relatiebeheer Klanten: In navolging van de applicatie Leveranciers is het nu ook mogelijk om bij klanten een administratieve hoofdvestiging in te geven. Hierdoor worden tijdens de facturatie alle orders ten laste van de hoofdvestiging gelegd. Wel kunnen per vestiging separate prijsafspraken worden vastgelegd. Deze regels blijven ongewijzigd.
Tevens is het voortaan mogelijk om tijdelijk de kredietlimiet van een klant te verhogen, d.m.v. het instellen van een uitstel per datum. Het limiet wordt dan verhoogd met een vooraf geparameteriseerd percentage en idem aantal dagen.
 
E-mail overzicht: De weergave van de onderwerpen werd soms ingekort weergegeven (eindigend met "..."). Het venster vergroten hielp niet. Voortaan wordt de inhoud automatisch aangepast aan de breedte van het venster.
Tevens is een extra menu-optie toegevoegd aan het pop-up venster (rechter muisknop). U kunt voortaan spam-mail in ťťn handeling als gelezen markeren en verplaatsen naar het archief.
 
E-mail (html-link): wanneer u vanuit een webpagina een mailto-adres aanklikt, wordt automatisch een e-mail venster in TRADIUM geopend met het ingevulde e-mail adres. Nieuw is dat een eventueel onderwerp in het mailto-adres voortaan ook wordt herkend en ook wordt ingevuld.
 
E-mail schrijven: wanneer er meerdere adressen worden ingetoetst in het aan-adres, dienen deze te worden gescheiden door het ";" teken. Omdat sommige e-mail pakketten een komma hiervoor gebruiken is een aanpassing doorgevoerd waarbij een komma automatisch wordt vervangen door het ";" teken.
 
SQL-Ontwerper: De ontwerper is geheel vernieuwd! Er is nu een grafische interface waarbij u tabellen en views met de muis kunt slepen naar een werkblab. Daarbij worden ook automatisch de relaties tussen tabellen weergegeven. en ook in de SQL-syntax weergegeven (via INNER JOIN commando's). Ook opgeslagen queries en handmatig ingevoerde queries worden direct omgezet naar de grafiek. Binnenkort verschijnt een nieuwe cursus SQL, waarbij alle aspecten van deze revolutionaire gebruikersinterface zullen worden behandeld. Voor meer informatie, stuurt u een bericht naar de supportdesk.
 
WorkAbout Scanners: Er zijn aanpassingen doorgevoerd om meerdere algemene artikelnummers (free-artnums, zogenaamde xx9999 codes) te ondersteunen tijdens bepaalde selecties.
4.4.477
24-07-2006
- Klanten/Leveranciers (Mutatie overzicht): Voortaan is het mogelijk om de onder het tabblad   weergegeven grootboekmutaties te selecteren (max. 1 regel)   en de daarbij horende journaalpost te openen (voor correcties bijvoorbeeld) of af te drukken.
 
De laatste optie komt vooral van pas wanneer men bij het doorboeken per ongeluk de afdrukmogelijkheid te gebruiken.
 
De openen/afdruk optie activeert u door in de lijst een regel te selecteren (druk met linker muisknop in de linker grijze verticale balk). Een pop-up menu verschijnt: hier kunt u de keuze maken.
4.4.475
20-07-2006
- Wanneer zeer grote aantallen notities op het scherm werden weergegeven, liep in enkele gevallen de computer en/of TRADIUM vast. Dit werd veroorzaakt door de grote hoeveelheid intern geheugen dat werd gebruikt om elke notitie te tonen.
 
Vanaf deze release is een beperking doorgevoerd in het maximum aantal weer te geven notities. Wanneer er meer dan het maximum ingesteld aantal notities zijn, worden de overigen notities ondergebracht in een drop-down menu, bovenin het hoofdvenster in de inkoon-werkbalk.
 
4.4.472
14-07-2006
Inleiding:
Vanaf deze release is een nieuwe functionaliteit in TRADIUM ingebracht, waarmee het mogelijk is geworden om documenten vanuit TRADIUM te openen via een Basic Script macro. Daarvoor is in enkele applicaties in de Popup-menu's de optie "Openen met..." toegevoegd. Wanneer u een
document heeft geselecteerd en met de rechter muisknop op de geselecteerde regel(s) drukt, dan verschijnt dit Popup-menu.
 
Door te klikken op "Openen met..." wordt vervolgens om een macro gevraagd. Wanneer u de macro heeft geselecteerd, wordt deze uitgevoerd met het bestandsnaam als parameter.
De naam van het bestand wordt opgeslagen in de COMMAND$ functie van de Basic Script omgeving.
 
- Archief Browser: Selecteer een document en klik op de rechter muisknop. Dan ziet u de nieuwe menu-optie. Ook nieuw is de optie om op alle ingevoerde trefwoorden tegelijk te zoeken, vergelijkbaar met de overige zoek-dialoogvensters in TRADIUM.
 
- Klanten en Leveranciers: Er is een nieuw Popup menu bij selectie van regel(s) in de diverse logboeken (Offertes/Bestellingen/Acties) opgenomen. Selecteer een regel d.m.v. een klik op de grijze knop links van de regel (de regel wordt blauw) en klik nogmaals, maar dan met de
  rechter muisknop. U ziet het nieuwe popup-menu verschijnen.
 
- ProjectBeheer/Calculaties: hier was nog een probleem met het decimaal-teken, dat gerelateerd bleek te zijn aan het onderliggende veldtype. Er is een aanpassing gemaakt waarmee dit probleem is opgelost.
 
- ArtikelWizard: Soms ontstond een "INVALID USE OF NULL" fout. Dit werd veroorzaakt als een artikel dat als basis voor de wizard werd geselecteerd zelf nog niet aan een artikelgroep was gekoppeld. Deze fout wordt nu afgevangen.
 
- Catalogus: Wanneer het venster werd geminimaliseerd, ontstonden foutmeldingen. Deze worden voortaan afgevangen.
 
 
 
- (Algemeen): in de diverse valuta-tekstvelden kunt u de invoer voortaan met zowel een komma als ook de punt gebruiken als decimaal teken. TRADIUM vertaalt de toetsaanslag voor u geheel automatisch.
 
4.4.470
12-07-2006
- Tekstverwerker: wanneer een tabel in een tekstvak was aangemaakt, konden de tabeleigenschappen niet voor deze tabel worden ingesteld. Is nu opgelost.
 
Tevens is een vertaling doorgevoerd voor alle eigenschap-vensters van de tekstverwerker. Al deze vensters zijn nu Nederlandstalig geworden.
 
- Notities (on-screen post-it's): De knoppen zijn aangepast aan de XP-stijl. Tevens is een nieuwe knop toegevoegd, waarmee een notitie kan worden verborgen tot een ingestelde datum. U kunt maximaal 90 dagen verbergen.
 
- E-Mail: de opmaak van het verzendbericht venster is in de adressering aangepast en uitgebreid. U kunt voortaan rechtstreeks e-mail adressen plakken of type in de adresbalk.  Tevens zijn de adrestypen C.C. en B.C.C. toegevoegd.
 
Ook de selectiemethode van adressen is veranderd. U kunt voortaan ook uit Klanten en Leveranciers e-mail adressen opzoeken, waarbij voortaan ook een filter kan worden gebruikt.
 
LET OP: wanneer u handmatig meerdere adressen in de adresbalken invoert, dient u de adressen te scheiden door het ; teken.
 
- Catalogus: Voortaan is het mogelijk om op tab-niveau en hoofdstuk-niveau afbeeldingen in te voegen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de CBBS/32 webserver, kunnen deze afbeeldingen als menu's en submenu's worden gebruikt.
 
Tevens is een bug opgelost met invoegen van nieuwe hoofdstukken die werd veroorzaakt door de database driver in Windows(XP).
 
- Algemeen: bij sommige invoervelden wordt gebruikt gemaakt van een numerieke opmaak. In een Windows systeemonderdeel was een bug geslopen die cijfers achter de komma afrondde. De bug is verholpen met een update van het betreffende systeemonderdeel.
 
4.4.461
27-06-2006
- Rapportage openstaande posten: er is een sorteersleutel aangepast ten behoeve van diverse rapportages
 
- E-mail lezen: wanneer een ontvangen bericht in HTML is opgemaakt, werden deze berichten zonder aflever-gegevens afgedrukt. Alleen het bericht zelf kon worden afgedrukt. Er is een aanpassing gemaakt die tijdelijk een HTML header invoegt met aflevergegevens die kunnen worden afgedrukt. Na het afdrukken c.q. afdrukvoorbeeld wordt het oorspronkelijke bericht weer getoond.
 
- RTF-textprocessing (techniek): in RTF-code worden door diverse tekstverwerkers zogenaamde wildcards gebruikt. Dit zijn speciale stuurcodes die per tekstverwerker en soms zelfs per versie specifiek zijn. Normaliter worden deze codes verwijderd wanneer een document, opgemaakt
  in de ene tekstverwerker wordt opgeslagen in de andere tekstverwerker. Voortaan worden deze codes in de tekst-verwerker van TRADIUM bewaard.
 
4.4.460
26-06-2006
- Zoeken artikelen: wanneer vanuit een project artikelen worden opgezocht (laatste tabblad), dan ontstond een SQL foutmelding. Deze bug is nu verholpen.
 
- Scannen inkoopfacturen: wanneer een factuurnummer met een voorloopnul werd ingevoerd, versprong de invoer. Deze bug is nu verholpen.
 
- AdministratieBeheer: wanneer deze applicatie wordt geopend, wordt voortaan automatisch de administratie geselecteerd die op dat moment actief is.
 
- E-Mail lezen: wanneer een HTML-bericht wordt geopend verschijnt soms een browser-melding (pagina niet gevonden) kort daarna gevolgd door het HTML-bericht. Voortaan wordt de browser gereset voordat het wordt getoond, waarmee deze melding (die mag worden genegeerd) niet meer verschijnt.
 
- Diverse grafische onderdelen zijn in TRADIUM verder geoptimaliseerd, waardoor op enkele punten de snelheid van sommige vensters is verbeterd.
 
- ArtikelBeheer: wanneer foutieve voorraadgegevens worden gemuteerd, worden voortaan uitgebreidere meldingen weer-gegeven met instructies aan de gebruiker.
 
- Artikelbeheer/Bulk Insert: wanneer bij het koppelen van leveranciers-artikelen omschrijvingen ontbreken, wordt voortaan de NULL-foutmelding afgevangen. Er wordt dan een lege omschrijving ("") gehanteerd.
 
- WorkAbout scanners: soms onstonden tijdens uitwisseling van artikelgegevens sorteerproblemen. Deze zijn nu opgelost.
 
- Catalogus: Er zijn diverse optimalisaties doorgevoerd ten aanzien van het verslepen van items in het venster.
 
Er waren ook problemen met afdrukken wanneer een leveranciers-filter was toegepast. Deze problemen zijn nu opgelost.
 
- Datalijst: wanneer een datalijstweergave werd afgedrukt, werd alleen een eerste regel geprint. Deze bug is nu opgelost.
 
- MailBeheer: soms traden er problemen op met het toevoegen van beltaken. Dat is nu opgelost.
 
- Orderinvoer/Paklijsten: bij gebruik van pijltjestoetsen in de orderlijst wordt voortaan automatisch een onderliggende verbinding met de database ververst, waardoor de kolom "aantal" voortaan direct bewerkt kan worden.
 
- Artikel Import: de maximale toegestane lengte van leveranciers-omschrijving is vergroot naar 1024 karakters, hetzelfde als van de eigen stam-artikelen.
 
- OrderBeheer Verkoop: bij het verwijderen van backorders werd de onderliggende database procedure niet altijd goed uitgevoerd. Dit werd veroorzaakt door de koppeling met de gebruikersnaam. De procedure aanroep vanuit TRADIUM is hierop aangepast.
 
- Balans-rapportage: Bij uitgebreide magazijnbalans rapporten wordt voortaan het magazijn in een kolom getoond, indien voor alle magazijnen een balans wordt gegenereerd.
 
- ProjectBeheer/Calculaties: Wanneer een tabblad als stelpost wordt gemarkeerd, wordt in de titel (SP) toegevoegd. Echter, het tabblad kon niet meer worden geopend, omdat de titel gewijzigd was. Deze bug is nu opgelost.
 
4.4.457
14-05-2006
- Mail schrijven: voortaan kan ook het 'Public' synoniem als afzendernaam worden gebruikt.
 
- Orderinvoer/Paklijsten: wanneer de applicatie wordt geopend, verschijnt in het projectnummervak de tekst '<zoeken>'. Voorheen stond hier het laatst gebruikte projectnummer. Omdat <zoeken> voortaan vermeld staat, kan met een druk op de [Enter]-toets direct een klant worden opgezocht.
 
Wanneer een klant geen actief project heeft, wordt er voortaan standaard een 'BALIEVERKOOP' project aangemaakt, mits de gebruiker toegang heeft tot projectbeheer.
 
- (Algemeen): tijdens het sluiten van diverse venster en het TRADIUM hoofdprogramma zijn er aanpassingen doorgevoerd teneinde het geheugengebruik in Windows te optimaliseren.
 
4.4.456
22-05-2006
- MailBeheer: De sortering op datum en tijd werkt nog niet helemaal goed. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor voortaan de sorting op datum en tijd correct is.
 
- WorkAbout laserScanners: voortaan worden ook pakbonnen met status 2 weergegeven in lijsten.
 
- Besteladviezen: voortaan worden ook artikelen toegevoegd met aantal 0 wanneer er sprake is van een leverancier die een bestelfrequentie is. Hiermee wordt het eenvoudiger om handmatig artikelen toe te voegen aan de bestellijst.
 
- Orderbeheer verkoop: er is een bug-fix toegepast op de pop-up menu-optie [Storneren]. Er zat een syntax fout in de onderliggende query waardoor de stornering niet kon worden doorgevoerd, die nu is gecorrigeerd.
 
- Afdrukvoorbeeld: de interface is aangepast en benut nog beter de beschikbare schermgrootte.
 
- Artikel Wizard: er zijn kleine aanpassingen gemaakt die het gebruik van de nieuwe wizard verbeteren.
 
- Projectbeheer: de rapportage is aangepast inzake materiaalstaten en urenstaten. Voor de laatsgenoemde is het nu ook mogelijk om deze als bijlagen af te drukken.
 
- (Algemeen): er is een aanpassing doorgevoerd bij het afsluiten van TRADIUM om foutmeldingen die bij sommige gebruikers optreden te voorkomen.
 
- Scannen documenten: bij batch-scanning kwam de fout "Invalid page" regelmatig voor. Deze bug is in deze release opgelost.
 
- ArtikelBeheer/Bulk insert: wanneer te koppelen leveranciers-artikelen niet geheel waren ingevoerd, ontstond een Ônvalid null" foutmelding. Deze wordt voortaan afgevangen.
 
4.4.455
16-05-2006
- Paklijsten/Orderinvoer: er is een aanpassing gemaakt in de signalering-weergave. Voortaan kunnen de teksten die hierin worden getoond niet meer abusievelijk worden geselecteerd.
 
- ProjectBeheer/Calculaties: de uitvoeroptie offertes is nog steeds in ontwikkeling, maar geinteresseerden kunnen alvast een kijkje nemen in de nieuwe toepassing die bij de rapportselectie bovenin het venster kan worden gekozen.
 
- MailBeheer: voortaan is het mogelijk om publieke mail-adressen te gebruiken. Deze worden ingesteld bij de mail routeringen als UID (userid) = PUBLIC. Alle gebruikers ontvangen de PUBLIC mail, wanneer een gebruiker de mail heeft geopend, zal voor de overige gebruikers de mail als gelezen worden getoond. Public-mail is herkenbaar aan het onderwerp: deze wordt getoond als "[Public] ..."
 
- E-Mail lezen en doorsturen: voortaan is het mogelijk om e-mail berichten met ingebouwde afbeeldingen als zodanig te tonen en ook door te sturen. Het versturen van berichten
  met ingebouwde afbeeldingen was al eerder mogelijk. De afbeeldingen worden overigens gefilterd uit de lijst met attachments.
 
4.4.454
12-05-2006
- Artikelbeheer: voortaan worden nieuwe artikelen via een Wizard ingevoerd, waarbij automatisch koppelingen met leveranciersgegevens en voorraadgegevens worden
  vastgelegd. Hiermee wordt een bestaand artikel als sjabloon gebruikt, indien gewenst.
 
- ProjectBeheer/Calculaties: wanneer bij het afdrukken als uitvoer [Offerte] wordt gekozen, verschijnt een opmaakvenster, waarmee een offerte in briefvorm kan worden opgesteld.
Nieuw hierbij is de mogelijkheid om in sjablonen een link naar een afbeelding op te nemen:
  @AFBEELDING {hier komt de afbeelding, zoals in de applicatie Catalogus wordt getoond}
  @MAXIMAGEX=n {maximale grootte horizontaal}
  @MAXIMAGEY=n {maximale grootte verticaal}
 
Tevens zijn er meerdere @-velden toegevoegd om extra (opgemaakte) RTF-teksten in te voegen (@EXTRATEXT).
 
4.4.453
11-05-2006
- Orderbeheer verkoop: het minimaliseren van het venster en daarna weer maximaliseren leidde soms tot instabiliteit van het TRADIUM programma. Dat probleem werd veroorzaakt door systeem-onderdelen die betrekking hebben op het instellen van venstergroottes. In deze versie zijn die onderdelen aangepast, waarmee het probleem is verholpen.
 
- Magazijnbeheer: wanneer gebladerd werd voorbij het laatste magazijn onstond een foutmelding 3021. Voortaan wordt dit afgevangen.
 
- TIFF-viewer: wanneer een gescand bestand niet kon worden geopend, was het het mogelijk om in te zoomen, wat weer tot foutmeldingen leidde. Voortaan is de zoom-optie in deze situaties uitgeschakeld.
 
- Archief Browser: soms trad een foutmelding op als het zoeken werd onderbroken. Deze fout is nu opgelost.
 
- ProjectBeheer (rapportages): gerealiseerd meerwerk werd niet altijd op afdruklijsten weergegeven vanwege een recentelijk ingeslopen bug bij de controle op geldigheid van gegevens. Deze bug is nu verholpen.
 
- E-Mail lezen: er onstonden foutmeldingen als gevolg van het sluiten van een e-mail bericht terwijl een attachment nog aan het downloaden was. Voortaan is het sluiten van een
  bericht geblokkeerd zolang de download actief is.
 
- AgendaBeheer: de selectie van gebruikers oor de week- en maandweergave is verder verbeterd.
 
- Catalogus: de locking-mechanismen voor database-gegevens zijn verder verbeterd zodat gegevens beter kunnen worden opgeslagen, zonder zogenaamde "read-only" foutmeldingen.
 
- ICL-aangifte: voortaan is het mogelijk om kwartaal-aangifte te doen, terwijl de maandelijke aangifte ook mogelijk blijft (i.v.m. de maandelijkse BTW-afdracht).
 
- OCR-tracing: in sommige (batch) verwerkingen van de optische tekstherkenning, liepen meerdere achtergrondtaken naast elkaar, i.p.v. in chronologische volgorde, met als gevolg
  foutmeldingen over het niet kunnen opslaan van bestanden. Deze fout is nu opgelost.
 
4.4.452
10-05-2006
- Klanten/Leveranciers: de tabbladen voor de logboeken veroorzaakten problemen bij verversen van de schermen, waardoor soms nieuw ingevoegde regels niet goed werden weergegeven. Pas nadat de venstergrootte werd aangepast werd de inhoud goed weergegeven. Dit is een bug in het Windows-component (Grid-control). In deze release is een work-around toegepast waarmee de schermopbouw voortaan is verbeterd.
 
Tevens is een foutmelding (error 3001) verholpen die ontstaat bij het invoegen van een log-entry in een nog lege tabel.
 
- OrderBeheer Verkoop: rechtstreeks zoeken op artikelnummer leidde soms tot te weinig resultaten, dit als gevolg van een softwarematig filter dat werd toegepast. In deze
  versie is het filter aangepast en worden voortaan alle overeenkomstige orders weergegeven.
 
- Artikelbeheer: wanneer door de RDBMS voorraad-aanpassingen worden gecontroleerd en de database meldingen terug stuurt, werden deze meldingen niet altijd weergegeven, maar kwam
  in plaats daarvan een foutmelding "niet gedefinieerde fout". Voortaan wordt de database-verbinding anders opgebouwd zodat deze meldingen alsnog in TRADIUM worden weergegeven.
 
De opbouw van de voorraadweergave is verder geoptimaliseerd.
 
"INVALID USE OF NULL" foutmeldingen bij eigenschappen van artikelen zonder productgroep worden voortaan afgevangen
 
- Mail schrijven: de disclaimer werd na een aanpassing eind maart niet meer toegevoegd aan een nieuwe e-mail. Deze bug is nu verholpen.
 
- Urenregistratie: de kopieer-, plakken- en repliceer functies die in de popup-menu worden gebruikt, zijn uitgebreid en verder verbeterd. Voortaan is het ook mogelijk om meerdere
  registraties op 1 dag te kopieeren en plakken, zelfs naar andere werknemers. Repliceren werkt nu ook eenduidiger.
 
- Dagboek: soms onstonden "INVALID USE OF NULL" foutmeldingen als gevolg van ontbrekende gegevens in sommmige velden. Deze worden voortaan afgevangen.
 
- Tekstverwerker: bij het zoomen onstond soms een foutmelding "Error 438". Tevens werd bij het openen van een link deze soms dubbel geopend. Deze bugs zijn in deze release opgelost.
 
- AgendaBeheer: de contactpersoon werd niet meer weergegeven als een afspraak werd gekoppeld aan een leverancier of klant. Deze bug is nu verholpen. Ook is de selectie van gebruikers voor de week- en maandweergave verbeterd.
 
- Leveranciers: er is een knop toegevoegd waarmee eenvoudig hoofd-crediteur accounts kunnen worden aangemaakt en weer verwijderd.
 
- Facturatie: de methode [Selectief] is uitgebreid met een keuze om een selectie van werkorder(s) vanuit een specifiek project te maken, of vanuit alle werkorders (default).
 
Tevens is een extra beveiliging ingebouwd waarmee wordt voorkomen dat facturen kunnen worden gemaakt op werkorders waarvoor er arbeidsuren zijn geregistreerd, maar nog niet ter facturatie zijn doorgeboekt.
 
- Paklijsten/Orderinvoer: voortaan is het mogelijk om nadat er (deel)leveringen hebben plaatsgevonden in een werkorder de omschrijving van de werkorder aan te passen. Als er
  reeds gefaktureerd is, kan er geen omschrijving meer worden aangepast.
 
De leverdatum kan voortaan nog worden aangepast zolang er nog geen paklijsten zijn aangemaakt.
 
4.4.451
03-05-2006
- Paklijsten/Orderinvoer: voortaan is het mogelijk om orders waarvoor reeds paklijsten zijn aangemaakt aan te passen, mits aan enkele voorwaarden is voldaan:
  * de aan te passen regel is nog niet uitgeleverd
  * de regel is een vrij artikelnummer (9x9 of ??9999)
Er mogen nu ook regels worden toegevoegd.
 
- Dagboek: voortaan is het mogelijk om regels vanuit verschillende dagboeken te kopieeren en plakken.
 
- Rapportages/Balans: voortaan zijn op verzoek de begin en eindsaldo kolommen aan/uit te zetten via een nieuwe optie in het dialoogvenster.
 
- UrenRegistratie: In het popupmenu (rechter muisknop) is een nieuwe functie toegevoegd: [Repliceren]. Hiermee kan een dagindeling worden verspreid naar alle werknemers of een selectie hiervan. Dit is met name bij collectieve ATV-dagen handig.
 
Verder is de schermopbouw versneld en worden voortaan meerdere dagtaken in het maandoverzicht weergegeven, mits de de hoogte van het venster dit toelaat.
 
4.4.450
01-05-2006
- (Algemeen): er is een update van de Windows besturings-elementen voor de XP-interface uitgevoerd in deze nieuwe versie. Mocht u onverhoopt onregelmatigheden tegenkomen, wilt u zo vriendelijk zijn om aan support@keeminkdesign.nl door te geven?
 
- Inkoop (snelboekvenster): in de boekingsomschrijvingen onbrak bij de tegenboekingsregels de codenaam van de crediteur. Dat wordt voortaan weergegeven.
 
- Documentbeheer algemeen: de optische karakterherkenning van gescande en fax documenten (OCR) is volledig asynchroon gemaakt door toepassing van een externe module. Hierdoor wordt de verwerking van OCR volledig in de achtergrond geplaatst en kan men doorwerken in TRADIUM terwijl de TIFF-documenten worden uitgelezen en opgeslagen.
 
- SQL Ontwerper: door de grote hoeveelheid tabellen en views die in het Relationeel DataBase Management Systeem (RDBMS) zijn opgeslagen, is nu een extra sub-tabblad ingevoegd, zodat tabellen en views separaat worden weergegeven.
 
- Scanner Wizard: er zijn optische verbeteringen aangebracht aan de interface, waardoor teksten voortaan beter worden weergegeven.
 
- Urenregistratie: bij het invoeren van een taak kan voortaan direct de taaknaam worden ingetoetst, vergelijkbaar met de snelzoek-functie bij de boncontrole van inkoopfacturen.
 
- Projectbeheer: De Wizard nieuwe projecten is uitgebreid met de nieuwe parameter-opties die recentelijk zijn ingevoerd in ProjectBeheer zelf. Zo kan al in de wizard de optie voor meerwerk toestaan ja/nee worden ingesteld en worden voortaan opties automatisch aan/uit gezet a.h.v. bepaalde keuzes.
 
4.4.449
21-04-2006
BTW-aangifte: soms geeft de interne controle berekening ten onrechte (middels rode achtergrond) aan dat er een verschil zit tussen omzet en btw van EU-leveringen. In deze versie is het probleem opgelost.
 
4.4.448
20-04-2006
- Dagboek Inkoop: snelboekvenster inkoop vertoonde enkele foutmeldingen inzake koersen. Deze zijn in deze release opgelost.
 
4.4.447
20-04-2006
- Service/Onderhoud: in deze applicatie zijn diverse kleine bug-fixes toegepast.
 
4.4.446
19-04-2006
- Catalogus: Het verwijderen van geselecteerde artikelblok-regels veroorzaakte problemen wanneer index-gegevens niet juist gesorteerd stonden. Dat is nu verholpen.
 
- Rekeningschema: een 'error 438' trap op zodra de comprimeer-optie werd aangeklikt. Deze bug is nu verholpen.
 
- Inkoopboeking: er is een correctie op de koersberekening doorgevoerd tijdens het opslaan van de gegegevens in de onderliggende recordset.
 
- Zoeken algemeen: er was een bug in de zoekmethoden ingeslopen bij de toevoeging van de nieuwe zoekoptie, waardoor zoeken op voorloopletters (bijv: ste*) niet meer goed werkte. Dat is nu verholpen.
 
- Facturatie: voortaan worden ook in de factuursjablonen twee nieuwe velden ondersteund:
  @BETGREK (over te maken Bedrag op de G-rekening)
  @BETSTND (over te maken Bedrag op standaard rekening)
 
In de systeemparameters is een nieuwe waarde opgenomen (G-RekeningPercentage). Dit percentage wordt over de verkoopwaarde van het arbeidsaandeel in de factuur berekend en resulteert in het aandeel van loonkosten door de klant te betalen op de G-Rekening.
 
4.4.441
06-04-2006
- Klanten: de landencode dropdown-box werkte niet goed, dat is nu opgelost.
 
- Tekstverwerker: er is een bug m.b.t. hyperlinks opgelost.
 
- Rapportage Balansoverzichten: Voortaan is het mogelijk om elke willekeurige kalenderdag voor begin en eind datum in te stellen. Voorheen werd automatisch de eerste en laatste dag van de maand ingesteld, ook als er een andere dag was gekozen. Wel wordt u gewaarschuwd als u een willekeurige dag gaat instellen voor de rapportages.
 
- Artikelgroepen: de opslaan-knop in het hoofdvenster wordt nu ook door deze applicatie ondersteund.
 
- Mail schrijven: er is een extra controle op geldige verbindingen met onderliggende database-gegevens toegevoegd, om 'invalid recordset' foutmeldingen te voorkomen.
 
- PocketPC Wizard: bij de synchronisatie van  relatiegegevens wordt voortaan het veld 'OtherAddress' door TRADIUM ondersteund.
 
- WorkAbout Scanners: Er is een uitbreiding gemaakt ten behoeve van het verplaatsen van voorraad binnen het magazijn. Voortaan kan ook via de scanner een interne transfers order worden aangemaakt en ook afgehandeld.
 
- Snelboekvenster inkoop: voortaan worden de teksten voor de boekingsomschrijvingen verder uitgebreid voor alle tegenrekeningnummers met cred/fakt. nrs.
 
- Dagboek: de opmaak voor het vorige saldo is aangepast aan de andere opmaak in tradium, waardoor xx.3 nu wordt weergegeven als xx.30
 
- OCR-tekstherkenning: de optische tekstherkenning is verder verbeterd.
 
- ProjectBeheer/Calculatie: in deze release zijn de tab-knoppen vervangen. Deze aanpassing is vooruitlopend op een uitbreiding van de functionaliteit en de gebruiker-interface van deze applicatie.
 
4.4.440
23-03-2006
- Rapportage Openstaande Posten (crediteuren): Voortaan wordt ook bij de Crediteuren lijst een saldi-lijst functie ondersteund, zoals bij Debiteuren al het geval was.
 
- Notities: voortaan wordt de focus niet meer automatisch op een nieuwe post-it gezet, indien een andere programmavenster is geactiveerd.
 
Tevens is een beveiliging aangebracht tegen abusievelijk wijzigen van de tekst: voortaan moet eerst een dubbelklik met de muis worden uitgevoerd voordat de tekst kan worden bewerkt.
 
- AgendaBeheer: de tijd-invoer is wederom aangepast, deze keer naar een enkelvoudige invoerbox. Verder zijn de focus-problemen aangepakt; vaak moest in het detail-tab dubbel
  worden geklikt op een veld, voordat de focus daar op terecht kwam. Dat is nu opgelost.
 
Tevens is het popup-menu (rechter muisknop) in het notitie-veld verbeterd en uitgebreid met tekst-opmaak functies.
 
- Catalogus: in de afdruk-opties zat nog een fout bij het laden van de leverancierslijst. Deze bug is nu opgelost.
 
- Scanner Wizard: het introductie-venster heeft nog een optische aanpassing inzake kleurgebruik ondergaan.
 
- Rekeningschema: wanneer een zoekopdracht werd geannuleerd bleef de zoek-knop grijs. Dat is nu opgelost.
 
4.4.439
21-03-2006
- Dagboek: in het multi-afboekvenster was selectie van de openstaande facturen alleen mogelijk met de spatie-balk. Voortaan is selectie met muisklikken hieraan toegevoegd. Ook is de kolombreedte voor de factuurweergave breder gemaakt, aangezien sommige factuurnummers niet pasten in de kolom.
 
- Hoofdvenster: de messagebox bij de paklijsten alarm-melding bevatte verkeerde knoppen. Dit is nu opgelost. Tevens is een beperking ingevoerd dat alleen gebruikers die toegang hebben tot de applicatie 'Magazijnen' worden geinformeerd over deze paklijsten.
 
- ProjectBeheer/Calculaties: er zijn extra beveiligingen ingevoerd om foutmeldingen te voorkomen die betrekking hebben op nog niet-geopende gegevenssets uit de onderliggende SQL-database.
 
- Klanten/Leveranciers: in de diverse logboeken is een filter opgenomen in de kolom 'Document' waarmee handmatig ingevoerde bestandsnamen automatisch worden verschoond van abusievelijk ingevoerde voorloop- en nalooop-spaties.
 
- Interactieve Help: soms trad een foutmelding op als een help-onderwerp niet juist was ingevoerd. Deze fout wordt voortaan afgevangen.
 
4.4.438
20-03-2006
- AgendaBeheer: soms onstond een foutmelding bij het minimaliseren van het venster. Tevens is een bug-fix toegepast inzake het vastleggen van gewijzigde start- en eindtijd van een afspraak in het detailvenster.
 
- TIFF-viewer: Voortaan is het mogelijk om in gescande documenten en ontvangen faxdocumenten verschillende soorten aantekeningen te plaatsen, zoals aanstrepen, lijnen tekenen, teksten schrijven en digitale stempels plaatsen. Het venster is daarom opnieuw ingericht met een knoppenbalk bovenin.
 
De optische tekstherkenning (OCR) van gescande documenten geeft niet altijd het gewenste niveau van zoekmogelijkheden. Dit komt omdat de kwaliteit sterk afhankelijk is van de scan-resolutie en andere kwaliteits-instellingen van de scanner.
 
TIP: SCAN OP EEN RESOLUTIE VAN 150x150dpi, voor optische tekst-herkenning is dit een optimale resolutie.
 
Verder is de optische leesvaardigheid sterk verbeterd door de invoering van geautomatiseerde optimalisatie processen voor contrastering en licht-intensiteit van reeds gescande documenten.
  De testresultaten zijn zeer veelbelovend. Echter blijft de kwaliteit afhankelijk van de bron: het oorspronkelijk gescande document.
 
**** ATTENTIE SYSTEEMBEHEERDERS *****************************
Belangrijk voor systeembeheerders: u kunt reeds gescande en gearchiveerde
documenten automatisch opnieuw door de OCR halen. De nieuwe optimalisatie-
techniek zal gegarandeerd tot veel betere zoekresultaten leiden in de Archief
Browser!!! Neem hiervoor eerst kontakt op met de supportdesk, daar wordt
u nader geinformeerd op de werkwijze hoe dit te realiseren.
*************************************************************
- Klanten en Leveranciers: de knoppen voor e-mail, internet, faxen en telefoneren veranderen voortaan naar grijs tijdens de uitvoering van de onderliggende taak. Hiermee wordt voorkomen dat abusievelijk een taak dubbel wordt uitgevoerd.
 
De knoppen voor het bewerken van de orderscripts worden nu ook automatisch grijs als de scripts ontbreken of als de padnaam ongeldig is.
 
- Controle inkoopfacturen met bonnrs: voortaan kan in de dropdown box direct het pakbonnummer of zelfs het bestelnummer worden ingevoerd, waarna direct de onderliggende box a.h.v. de ingevoerde karakters automatisch wordt opgezocht en weergegeven. De keuze wordt direct bevestigd met een druk op de [Enter]-toets.
 
- Inkoopboeking (dagboek INK): ook hier is bij de selectie van faktuurnummers bij gescande inkoopfacturen een automatische look-up van nummers, wat de invoer vereenvoudigt.
 
- PBX-koppeling: de automatisch opzoek-functie bij inkomende telefoongesprekken is verbeterd voor klanten en leveranciers; wanneer klantcodes variabele lengtes bevatten, werkte de functie niet altijd correct. Dat is nu opgelost.
 
- Hoofdvenster: Onderin de statusbalk verschijnt voortaan een waarschuwing voor paklijsten die niet in behandeling kunnen worden genomen omdat deze op 'hold' staan. Deze nieuwe functie zorgt ervoor dat raapvoorraad voor deze paklijsten eerst via een spoed-bulktransfer order wordt aangevuld.
 
4.4.437
09-03-2006
- OrderBeheer inkoop en verkoop: De foutafhandeling volgt nu dezelfde methode als in andere applicaties waar grids (werkbladen) worden toegepast: de balk onderin het hoofdvenster van TRADIUM kleur rood met daarin een witte tekst met de foutmelding.
 
- Klanten: Wanneer het venster werd geminimaliseerd terwijl het memorandum zichtbaar was, ontstond een foutmelding. Dit is nu opgelost.
 
- Tekstverwerker: er onstond soms een foutmelding 438. Deze bug is nu verholpen.
 
- AgendaBeheer: soms onstond een foutmelding INVALID USE OF NULL, als gevolg van het ontbreken van een alarmtijd. Dit wordt vanaf nu afgevangen.
 
- Basic Script Editor: bij het traceren van scripts met de [F8]-knop versprong de focus in het script. In deze versie is dat voortaan opgelost.
 
- (Algemeen): Wanneer vanuit de Windows Verkenner een aan TRADIUM gekoppeld bestand werd geopend en het hoofdscherm van TRADIUM was geminimaliseerd, konden er soms vervormingen ontstaan in de schermopbouw als later het scherm werd geopend. Voortaan wordt het TRADIUM hoofdscherm automatisch geopend voordat het bestand wordt geladen.
 
- ProjectBeheer/Calculaties: soms onstond een foutmelding wanneer de onderliggende database niet goed was geopend. Dit wordt voortaan afgevangen.
 
- Paklijsten/Werkorders: De bezorging van orders is uitgebreid met de mogelijkheid om naast direct te bestellen (inkoop gekoppeld aan de order) ook specifiek aan te geven dat de bestelde goederen rechtstreeks aan het werkadres worden geleverd. Hiervoor is het orderreferentiescherm uitgebreid en tevens her-ingericht. Nieuw is ook dat voortaan alle order-instellingen worden weergegeven in dit referentiescherm en niet meer opnieuw hoeven te worden ingesteld.
 
Tevens is hiermee een voorkomend probleem opgelost waardoor bij veel deelleveringen pakbonnen herhaaldelijk worden afgedrukt als de gebruiker deze bonnen (nog) niet in behandeling heeft genomen. Bij rechtstreekse levering af leverancier worden deze bonnen namelijk voortaan al als afgehandeld gemarkeerd, waardoor deze automatisch kunnen worden gefactureerd.
 
- Label Wizard: Bij zeer lange Query-definities werd de query-syntax afgekort indien deze de lengte van 256 karakters overschreed. Voortaan is deze buffer vergroot naar 4096 (4Kb) karakters.
 
- TaakPlanner: de knop om het script te bewerken wordt voortaan dynamisch aangezet en uitgezet (grijs) als een script wel of niet bestaat in de opgegeven padnaam.
 
- Fakturatie/Dagboek openen: Voortaan wordt bij het openen van het dagboekingen-scherm voor specifiek het dagboek VER (Verkoop) ook automatisch het dagboek zelf geopend.
 
- Dagboek: De zoekmethode voor zoeken naar debiteuren en crediteuren is gelijk gesteld aan de zoekmethoden in de applicaties Klanten en Leveranciers, zodat ook specifieke zoekfuncties, zoals op letter(s)+[*] (zoeken op beginletter) ook mogelijk is geworden.
 
Tevens is een bug-fix toegepast op de afdrukroutine. Het bleek dat de eerste regel in een iets kleiner formaat werd afgedrukt dan de rest van de boekingsregels. Dat is in deze release opgelost. Deze fix is ook op de afdrukroutine voor de SQL Analyzer (via menu Extra).
 
4.4.435
02-03-2006
- Hoofdvenster en menu: De kleurschakering en achtergrondkleur van de menu-items zijn aangepast. Als u via het menu Extra/Kleuren een van de standaard XP-thema's kiest, wordt de nieuwe kleurenstijl geactiveerd.
 
- Menu Extra/Opties: er is een nieuwe instelling toegevoegd inzake artikel-eigenschappen.
 
- Menu Applicaties: er is begonnen aan een herstrukturering van het menu, in verband met toekomstige uitbreiding van TRADIUM op ERP-vlak. Dit heeft ook betrekking op ArtikelBeheer die 'lichter' gemaakt zal worden door enkele onderdelen onder te brengen in aparte menu's. Daarom is ArtikelBeheer ondergebracht in een nieuw submenum, genaamd Assortiment. Ook de Catalogus is hieronder ingebracht.
 
De applicaties KortingsCondities, Rayons en Prijsacties zijn ondergebracht in een nieuw submenu: Commercieel.
 
- Menu Financieel: ook dit menu is aangepast, de afzonderlijke aangifte-soorten zijn nu in een submenu ondergebracht.
 
- ArtikelBeheer: ter optimalisatie van het geheugengebruik en de overzichtelijkheid dient het tabblad [Groepen] nu enkel als weergave. Vanuit dit tabblad kan wel de nieuwe applicatie
  [Groep instellingen] worden geopend.
 
Tevens is een nieuw tabblad toegevoegd: [Eigenschappen] Hier kunt u de klassificerende eigenschappe van het artikel opslaan, zoals deze beschikbaar zijn gesteld vanuit de nieuwe applicatie die hieronder staat beschreven.
 
** Nieuwe applicatie: Groep Instellingen **
De nieuwe applicatie is vooruitlopend op de uitbreidingen van de functionaliteit voor de artikelgroepen in TRADIUM. Nieuw is de mogelijkheid om klassificeren eigenschappen voor artikelen vast te leggen per productgroep. 
 
- ProjectBeheer/Calculaties: de rapportselectie werkte niet goed, is opgelost. Tevens kon de taal niet goed worden geselecteerd, evenals de valuta-kode. Beide problemen zijn nu opgelost.
 
Ook is een versnelling ingevoerd in het toevoegen van nieuwe regels. Voorheen werden deze in de onderliggende database ingevoerd, waarna de lijst werd vernieuwd. In de nieuwe versie worden de regels direct in de lijst toegevoegd en nadien in de onderliggende database verwerkt.
 
- Project Wizard: het invoegen van een project als sjabloon leidde tot fouten. Dit is in deze release verholpen.
 
- Prijsacties: de logica van het selectie-  bereik van begin- en einddatum is aangepast. Voorheen werden acties die binnen de datums vielen opgenomen in het overzicht, voortaan worden alle actieprijzen getoond die tenminste in het datumbereik gedeeltelijk passen. Tevens is een knop [actueel] toegevoegd waarmee alle acties die vandaag gelden worden weergegeven.
 
- Orderinvoer/Paklijsten: er is een aanpassing op de criteria voor het afdrukken van een pakbon doorgevoerd. Bij een bezorgorder werd niets afgedrukt, ook niet als dit speciaal was geselecteerd. Dit is nu opgelost door de logica aan te passen.
 
Tevens is een probleem verholpen inzake de invoer van de eerste regel in een nieuwe werkorder:
Na het invullen van het artikelnummer, moest een andere regel worden geselecteerd, voordat het aantal op de eerste regel kon worden ingevoerd. Dit blijkt een bug te zijn in het 'grid-control'. Er is een workaround gemaakt waarmee het probleem is opgelost.
 
Ook is een versnelling ingevoerd in het toevoegen van nieuwe regels. Voorheen werden deze in de onderliggende database ingevoerd, waarna de lijst werd vernieuwd. In de nieuwe versie worden de regels direct in de lijst toegevoegd en nadien in de onderliggende database verwerkt.
 
- AgendaBeheer: De gecombineerde invoervakken voor de tijd is vervangen door separate spin-buttons voor uren en minuten.
 
- Urenregistratie: Soms kwam een fout 3704 voor als gevolg van een niet geopende gegevensset. Deze fout wordt nu afgevangen.
 
- BTW aangifte: idem als hierboven.
 
- Catalogus: het verslepen van items in het linkeroverzicht is verbeterd door toepassing van  gewijzigde drag-and-drop techniek in de software. Tevens wordt hierdoor het abusievelijk verslepen terwijl de scrollbar met de muis was geselecteerd ook voorkomen.
 
- Notities: er is een beveiliging aangebracht in de hyperlink-koppelingen in een notie, zodat een link niet 2x wordt geopend als er per ongeluk dubbel op wordt geklikt.
 
- PocketPC Wizard: er is een uitbreiding doorgevoerd in de functionaliteit van de synchronisatie. Indien via de knoppenbalk de synchronisatie wordt uitgevoerd, wordt er een filter toegepast op mutatiedatums die in de pocketPC/Outlook database zijn geregisteerd. Tevens wordt hierop een extra filter geplaatst die hetzelfde doet voor de afspraken in TRADIUM. Hiermee worden voortaan alleen gewijzigde en nieuwe afspraken sinds de laatste synchronisatie uitgewisseld.
 
Wordt de Wizard uitgevoerd via het menu Extra, dan vindt nog steeds de volledige synchronisatie plaats.
 
Tevens is ondersteuning toegevoegd voor het herkennen van herinneringen (alarmmeldingen) voor afspraken die in de PocketPC zijn gemaakt. deze markeringen worden voortaan ook aan de database van TRADIUM toegevoegd. Andersom worden herinneringen in de PocketPC ook aangezet als dit in TRADIUM is aangezet, tenzij de herrinering in TRADIUM van het type SMS is.
 
- BulkInsert (toevoegen nieuwe leveranciersartikelen): De [OK]-knop wordt voortaan eerder uitgezet (grijs) als deze wordt aangeklikt. Hiermee wordt voorkomen dat abusievelijk een transactie twee keer wordt gestart er op de knop dubbel wordt geklikt.
 
- Artikelimport: soms ontstond een fout (path/file not found) bij het inlezen van een  leveranciersbestand. Dit werd veroorzaakt als een bestand niet tijdig was gekopieerd naar de \TMPSHARE map van TRADIUM. Dit is nu afgevangen door een wachttijd van 5 sekonden te hanteren voordat de import daadwerkelijk begint.
 
- Dagboek: In het multi-afboek popup-venster werd soms een in de regel erboven afgeboekte faktuur alsnog getoond in het popup-venster. In deze versie is dit verholpen door een extra verversing van de onderliggende database-gegevens.
 
- OrderBeheer (inkoop en verkoop): bij sommige videokaarten reageert de schermopbouw in deze applicaties erg traag. In de nieuwe versie is een aanpassing doorgevoerd die de schermopbouw op andere wijze aanstuurd. Hierdoor is de schermbopbouw versneld.
  
- (Algemeen): in diverse applicaties is bij verscheidene textboxen waarin bedragen en
  andere numerieke waarden worden ingevoerd, de opmaak aangepast en gestandaardiseerd
  binnen TRADIUM. Ook is de controle op de invoer van decimaaltekens uniform geworden.
 
- (Algemeen): in enkele applicaties verschijnt soms soms de melding "Object was closed". Dit is als gevolg van een vroegtijdige verbreking met de onderliggende database. Deze storing wordt
voortaan afgehandeld in TRADIUM.
 
- (Algemeen): er zijn op enkele plaatsen in de software verdere optimalisaties doorgevoerd inzake het record-locking mechanisme dat door SQL Server wordt gehanteerd. Hiermee wordt een verdere reductie mogelijk van 'Time-out' en 'deadlock' foutmeldingen.
 
4.4.432
26-02-2006
- AgendaBeheer: Er is een speciale tooltip ontwikkeld (popup tekstvenster) die wordt weergegeven als de gekleurde linker- of bovenrand van een agendataak wordt aangeklikt.   Hierin staat extra informatie, zoals de namen van personen waar de afspraak voor geldt. De   tooltip verdwijnt automatisch wanneer de muisknop wordt losgelaten.
 
Tevens wordt de achtergrond van afspraken aangepast aan de verschillende personen, zodat de eigen afspraken (met witte achtergrond) duidelijk zijn te onderscheiden van de anderen.
 
- ProjectBeheer: De knop [+] voor het invoegen van een nieuw project werd ten onrechte verborgen gehouden. Deze bug is opgelost en de knop zichtbaar.
 
- Klanten/Leveranciers: bij de drie logboeken van de tabs Bestellingen/Offertes/Acties worden bovenaan de lijstweergave de jaartallen eveneens in tabs weergegeven. Wanneer in het huidige kalenderjaar nog geen logs zijn, ontbreekt het tab [2006]. Voortaan wordt altijd het huidige kalenderjaar toegevoegd aan de tabs. Hiermee wordt een probleem voorkomen dat na invoegen van een nieuwe entry in een tab [2005] deze regel is verdwenen. In feite was de regel namelijk al in de nog niet zichtbare tab [2006] opgeslagen.
 
- Tekstverwerker: bij sommige gebruikers leken nieuw toegevoegde woorden tijdens spellingscontroles niet te worden opgeslagen. Dit kwam omdat de CUST_NL.DCT woorden-bibliotheek niet was geinstalleerd. Voortaan wordt dit bestand automatisch aangemaakt.
 
Tevens is verbetering aangebracht in de roze-highlights van foutief gespelde woorden. Ook woorden met een verbindingsstreepje worden nu beter gecontroleerd op de spelling.
 
NB: Wist u dat u de spellingscontrole in meerdere talen kunt uitvoeren? Kijk onder menu 'Extra'.
 
- (Algemeen): de veel voorkomende foutmeldingen die het gevolg zijn van foute toetsinvoer in de diverse bewerkbare lijsten (bijv. actielogboek bij Klanten) worden - in navolging van de applicaties Dagboek en ProjectBeheer - voortaan niet meer in messageboxen getoond, maar er verschijnt in de statusbalk onderin het TRADIUM hoofdvenster een waarschuwing, die weer automatisch verdwijnt als de fout is hersteld.
 
De messagebox verschijnt nog wel bij overige foutmeldingen.
 
Hiermee is de afhandeling van foutieve toetsinvoer geŁniformeerd in alle lijstweergaven.
 
4.4.431
23-02-2006
- BTW aangifte: de btw-verschillen calculatie gaf ten onrechte een fout bij het vergelijken van  berekende en reeds afgedragen btw-bedragen in de rubriek 4A. (import van buiten de EU). De rekenfout is nu opgelost.
 
- Notities: het opslaan van aanpassingen in de titel werkte niet altijd als de tekst zelf niet werd aangepast. Dit is nu opgelost.
 
- VooraadAdviezen: het laatst gebruikte magazijn werd niet meer vastgehouden. Is nu opgelost.
 
- WorkAbout scanners: de venstergrootte kon niet goed worden ingesteld als het venster werd geminimaliseerd. Dit wordt nu ondervangen.
 
- Snelboek-venster inkoopboeking: Bij een nieuwe initialisatie  van dit venster (alleen bij dagboek INK op te roepen) werden niet alle velden goed gewist. Dit is nu verholpen.
 
4.4.430
22-02-2006
- Dagboek: de veel voorkomende foutmeldingen die het gevolg zijn van foute toetsinvoer worden voortaan niet meer in messageboxen getoond, maar er verschijnt in de statusbalk onderin het TRADIUM hoofdvenster een waarschuwing, die weer automatisch verdwijnt als de fout is hersteld.
 
De messagebox verschijnt nog wel bij overige foutmeldingen.
 
- ProjectBeheer/Calculatie: idem als bij Dagboek worden invoerfouten onderin weergegeven i.p.v. afgehandeld via een messagebox.
 
- PocketPC Wizard: tijdens synchronisatie van kontaktpersonen ontstonden soms duplicaat-gegevens van relaties in de pocketPC. De duplicaten werden niet in TRADIUM aangetroffen. Dit werd veroorzaakt door de onderliggende OUTLOOK database die voorloop- en naloop-spaties in namen automatisch verwijderd, waardoor er verschillen in de naamgevingen ontstonden. In TRADIUM wordt nu ook dezelfde methode tijdens het synchronisatie-proces toegepast, waarmee duplicaten niet meer voorkomen.
 
Tevens is een extra filter toegepast op kontaktpersonen: de standaard 'Verkoop' kontaktpersoon wordt voortaan niet meer gesynchroniseerd.
 
- Pakbonnen Leveranciers gereedmelden: Er is een extra beveiliging toegevoegd waarmee eventuele niet eerder opgeschoonde kladbonnen alsnog worden verwijderd, voordat een nieuwe kladbon wordt ingevoegd.
 
- Mail schrijven: de opbouw van de tekstverwerker wordt op sommige pc's niet goed opgebouwd na het aanpassen van het vensterformaat. Dat is nu aangepast.
 
- Klanten/Leveranciers/Rayons: in het tabblad 'Contactpersonen' is een extra voorziening aangebracht die foutmeldingen voorkomt wanneer het vensterformaat handmatig wordt verkleind tot zeer kleine afmetingen.
 
- ArtikelBeheer: tijdens het invoegen na een bulk-insert kunnen er soms foutmeldingen ontstaan die betrekking hebben op onderliggende wijzigingen die in de database plaatsvonden tijdens de invoeg-procedure. Deze fout wordt veroorzaakt door een bug in de SQL-driver van Microsoft. Er is hiervoor een work-around toegepast.
 
- Projectbeheer: De interace is aangepast en de diverse opties zijn gegroepeerd in een nieuw frame. Daarin is ook een nieuwe optie toegevoegd: blokkeren meerwerk.
 
- Klanten: het tabblad 'Betalingskondities' is aangepast ter optimalisatie van de snelheid. In plaats van een complete lijst van kondities te tonen, worden enkel de eerste stuks weergegeven. Door te dubbelklikken op de lijst wordt de complete lijst weergegeven via de  applicatie 'Kortingcondities'.
 
>>>>>> NIEUWE FEATURE:
Het is nu mogelijk om snel prijzen op te zoeken van artikelen via het klantscherm, zonder dat hiervoor een werkorder moet worden ingevoerd. in hetzelfde tabblad is een nieuwe feature 'snelle prijscontrole' toegevoegd. In toekomstige versies zal de lijst kunnen worden gekopieerd naar nieuw in te voeren werkorders. 
 
- Orderinvoer/Paklijsten: Er is een extra beveiliging ingebracht waarbij nieuwe werkorders in aangenomen projecten met een vaste aanneemsom niet als meerwerk kunnen worden ingegeven als dit in het project is geblokkeerd.
 
- SQL Ontwerper: De muisafhandeling voor veld-selectie is verbeterd. Ook de scherm-layout is verbeterd, zodat langere veldnamen beter worden weergegeven. Ook worden knoppen automatisch grijs voor de duur dat de taak wordt uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een test dubbel wordt uitgevoerd.
 
- (Algemeen): wanneer in lijstweergaven (data-werkbladen en diverse applicaties) meerdere regels zijn geselecteerd die vervolgens worden verwijderd, kan het soms voorkomen dat er een 'invalid use of null' voorkomt. Deze fout die veroorzaakt wordt omdat onderliggende regels reeds  zijn verwijderd (door een ander proces) is nu afgevangen.
 
4.4.429
22-02-2006
- Relaties (Klanten, Leveranciers): Wanneer alle kontaktpersonen zijn verwijderd, wordt de
  gegevensweergave uitgeschakeld, om zo fouten te voorkomen.
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>> NIEUWE VIDEO-BESTURING IN TRADIUM <<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sommige videokaarten hadden erg veel moeite met het optekenen van de kleuren en vensters in TRADIUM, met als gevolg het langzaam verslepen en vergroten/verkleinen van vensters.
 
We hebben een omvangrijke bug ontdekt in het besturingssysteem Windows 2000 en Windows XP met betrekking tot het aansturen van de kleurschakeringen die gebruikt worden in TRADIUM. De aansturing is verwijderd; er wordt voortaan een geheel andere video-aansturing gebruikt die sneller is voor alle typen videokaarten en bovendien het knipperen sterk reduceert.
 
4.4.426
17-02-2006
- Notities: de hyperlinks in de notities werden niet goed vastgehouden en verdwenen na herstart van TRADIUM. Is nu opgelost.
 
- Algemeen/zoekresultaten: niet altijd werd de kolombreedte juist aangepast bij een weergave van zoekresulaten. Deze bug is ontstaan als gevolg van het loslaten van een rechtstreekse koppeling met de onderliggende database (ter optimalisatie van geheugen). De fout is in deze versie hersteld.
 
- Dagboek: Er is een verbetering aangebracht voor de afhandeling van sneltoetsen. Tevens
  wordt na het wissen van de faktuurkolom automatisch de default-waarde '0' ingevuld.
 
- Mail lezen: een annuleer-bewerking opende het Applicatie-menu. Dat is nu opgelost. Tevens wordt de [doorsturen] knop uitgezet wanneer het bericht een reeds door te sturen bericht is.
 
Wanneer er meerdere eenmalige mail-adressen van toepassing zijn worden deze bij een reply automatisch toegevoegd.
 
Wanneer een ontvangen bericht van het type RTF-tekst is, was het popup-menu geblokkeerd omdat de tekst alleen-lezen is. Er is nu een verkort popup-menu ingevoerd waarmee het
  voortaan mogelijk is om met de rechter-muisknop een kopieerbewerking uit te voeren.
 
- MailBeheer: Soms traden er "Invalid Use Of Null" foutmeldingen op bij verwijderen persoonlijke   mappen indien een map geen geldigen naam had. Deze fout wordt vanaf deze versie afgevangen.
 
- Mail schrijven: hetzelfde probleem met een annuleer-bewerking trad ook hier op en is nu opgelost. Tevens is tijdens de opmaak van een e-mail bericht het voortaan mogelijk om een hyperlink in te voegen via de menu-balk.
 
- Voorraadadvies: De initialisatie van de drop-down boxen is verbeterd, waarbij voortaan ook onderin het TRADIUM hoofdvenster een "bezig.." melding wordt getoond en een zandloper ikoon. Hierbij is ook de sortering aangepast.
 
- ArtikelBeheer/importeren: Wanneer er geen succesvolle import was uitgevoerd, verscheen toch de vraag of wijzigingen getoond moesten worden, wat weer leidde tot een fout. Dit is nu verholpen.
 
In enkele gevallen trad bij het opslaan van gewijzigde of nieuwe artikelen de onderstaande foutmelding op:
  "De gebeurtenisafhandeling van de gebruiker heeft een methode in de voorziening
   aangeroepen die niet wordt herhaald."
Dit werd veroorzaakt door een bug in de database-besturing van Microsoft Windows. De fout wordt voortaan ondervangen door een ingebouwde work-around.
 
- (Algemeen): Er zijn optimalisaties in de software aangebracht t.a.v. het gebruikte geheugen, waarmee de soms optredende "Out of Memory" melding verder wordt teruggedrongen. Om deze optimalisatie te bereiken zijn enkele onderdelen geherstruktureerd.
 
In enkele gevallen (bij bewerkingen in lijsten) trad een "resume without error" melding op. Dat is vanaf deze versie opgelost.
 
- ArchiefBrowser: Er onstonden bij bepaalde zoekopdrachten een "TimeOut" fout. Dit is opgelost door dezelfde (asynchrone) database-toegang te gebruiken die ook bij de applicaties OrderBeheer in de menu's InkopBeheer en VerkoopBeheer toe te passen. Ook wordt voortaan de [F5] knop ondersteund.
 
- OrderBeheer (Inkoop en Verkoop): de mogelijkheid om een zoekactie te onderbreken is versoepeld door de responsetijd op de onderbreking (klikken op de STOP-knop) sterk te reduceren.
 
- PocketPC Wizard: tijdens synchronisatie van agendataken werden agendataken vanuit de PocketPC die een herhaalfunctie hadden (feestdagen en verjaardagen) dubbel in de PocketPC teruggezet omdat TRADIUM deze taken als een nieuwe taak behandelde. In deze versie worden de zogenaamde "recurring" taken genegeerd tijdens het terugzenden naar de PocketPC. Wel worden ze opgeslagen in de database, mits de datumtijd binnen het bereik is.
 
- AgendaBeheer: Er is een beveiliging toegevoegd waarbij persoonlijke afspraken niet meer door andere gebruikers kunnen worden bekeken. Persoonlijke afspraken voor andere gebruikers zijn te herkennen aan de magenta achtergrondkleur.
 
De logboeken (Actie/Offertes/Bestellingen) zijn uitgebreid naar dezelfde functionaliteit die bij de applicaties Klanten en Leveranciers (CRM) voorhanden zijn.
 
4.4.425
11-02-2006
- Betaaladvies: wanneer een handmatige betaling is ingevoegd, blijft de knop [Toevoegen] uitgeschakeld staan. Is nu opgelost.
 
- ArtikelBeheer: nieuwe lokaties invoegen leidde tot een foutmelding, terwijl er wel kon worden doorgewerkt. Dit is verholpen.
 
- Faxen documenten: Wanneer meerdere faxnummers geselecteerd konden worden, werd een '1' geselecteerd, i.p.v. het gekozen faxnummer. Dit is nu opgelost.
 
Tevens is de selectie gebruiksvriendelijker geworden door de markering ook met de spatie-balk mogelijk te maken.
 
- ProjectBeheer: soms ontstond een foutcode 438 bij het selecteren van projectnummers. Deze fout wordt nu afgevangen.
 
4.4.424
09-02-2006
- E-mail beantwoorden: wanneer een in HTML opgemaakt e-mail bericht wordt beantwoord, zijn de horizontale en verticale scrollbars niet zichtbaar. Dat is nu opgelost.
 
- E-mail verzenden: soms treedt een foutmelding op als het venster wordt gesloten terwijl er nog een upload actief is voor een attachment van het te verzenden bericht. Voortaan wordt het venster geblokkeerd totdat de upload is afgerond.
 
- Catalogus: Er is een maximale lengte ingesteld voor diverse tekstvelden in het venster. Hiermee wordt voortaan voorkomen dat er fouten tijdens het opslaan optreden omdat de ingevoerde tekst te lang is.
 
Somt trad een fout op tijdens het bladeren via de knoppen in de bovenbalk "Object not...". Deze fout is nu afgevangen.
 
- ArtikelBeheer: Er trad soms een fout op bij raadplegen van voorraadgegevens "Type mismatch". Deze fout ontstaat als er twee lokaties zijn ingevoerd die op een voorloop-spatie na identiek zijn, bijv: "D3H4" en " D4H4". Deze fout wordt nu afgevangen door de voorloopspatie op te nemen in het overzicht. Tevens is de mogelijkheid om voorloopspaties in te voeren bij nieuwe lokaties voortaan geblokkeerd; deze worden er voortaan automatisch uitgefilterd.
 
- Bladerfunctie (algemeen): in sommige gevallen trad een foutmelding op tijdens het bladeren in een applicatie (bijv. Artikelbeheer) omdat het onderliggende record door een andere gebruiker of proces was gewijzigd. In deze versie wordt dit ondervangen door hetzelfde dialoogvenster dat deze fouten afvangt als de [Opslaan] knop wordt gebruikt.
 
- Tekstverwerker: er trad soms een fout op indien database-velden werden ingevoegd terwijl er geen onderliggende gegevensset was geopend. Deze fout is voortaan afgevangen door toevoeging van een extra controle over de status van de gegevensset.
 
- Sluiten vensters (algemeen): soms trad er een foutmelding op "Object doesnt support...", met name als het laatste venster gesloten werd terwijl er nog een actie bezig was. Deze fout wordt veroorzaakt omdat het programma probeert invoerveld of knop te selecteren (focussen), terwijl het scherm al is afgesloten. De fout wordt nu afgevangen.
 
- Gebruikersrechten (alleen voor systeembeheerders): Na het selecteren van een gebruiker via de drop-down box, werd de lijst met toegangsrechten niet meer goed opgebouwd. Dat probleem is met deze release opgelost.
 
- BestelAdviezen: wanneer een lange lijst regels werd verwijderd, was het mogelijk om nogmaals de verwijderopdracht uit te voeren, terwijl de eerste opdracht nog actief was, hetgeen dan weer tot  foutmeldingen leidde. Er is nu een beveiliging aangebracht, waarbij de verwijderopdracht niet meer kan worden onderbroken. Een extra opdracht wordt geannuleerd.
 
4.4.423
08-02-2006
- Dagboek: toetsafhandeling is nog verder geoptimaliseerd voor gebruiksgemak.
 
Er is een nieuwe functie [F6 - Toon] toegevoegd aan het snelboek-venster voor de inkoop. U kunt voortaan een ingescande inkoopfactuur op het scherm bekijken terwijl u de inkoopboeking invoert. Hiermee is het niet langer noodzakelijk dat u de factuurdocumenten fysiek bij de hand heeft.
 
- Tekstverwerker: de gebruikersinstellingen inzake kleurenweergave worden voortaan  overgenomen.
 
- Klanten: de kolom-titels bij betalingsoverzichten en -herinneringen zijn iets ingekort om verspringing van teksten bij sommige printer-stuurprogramma's te voorkomen.
 
- WorkAbout: de handscanner-applicatie is uitgebreid met extra beveiliging voor transacties die kunnen leiden tot negatieve voorraadboekingen.
 
- Algemeen: sommige selecties bij meerkeuze lijstweergaven werden niet goed uitgevoerd. Dat is in deze release opgelost.
 
De nieuwe applicatie ICL-aangifte is vanaf deze versie actief.