TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Alle updates en releases van Tradium Business Software in 2007

 
Release
Datum
Modificaties
4.4.610

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.609
28-12-2007
18:00u
Orderinvoer/Paklijsten: In het dialoogvenster is de checkbox voor het afdrukken van een pakbon vervangen door een meerkeuze-optie: niet afdrukken, afdrukken of bewerken.
 
Projecten/Calculaties: Vergelijkbaar met de applicatie ArtikelBeheer is het nu ook bij projecten mogelijk om allerhande documenten aan te koppelen. Deze documenten worden ook op trefwoorden geÔndexeerd, voor zover van toepassing.
 
ArchiefBrowser: De zoekfunctie is uitgebreid met de hierboven vermelde projectdocumenten.
 
Klanten (openstaande posten): Nieuw is de weergave van de laatste datum van een verzonden herinnering c.q. aanmaning. Deze datum wordt gebruikt om te voorkomen dat herinningen te snel worden opgevolgd door een aanmaning of sommatie.
 
E-mail overzicht: voortaan wordt ook de grootte van een e-mail bericht weergegeven. De weergegeven grootte is inclusief de eventuele bijlage(n).
 
4.4.608
10-12-2007
13:00u
Koppelen en archiveren PDF-documenten (Algemeen):
Al geruime tijd bestaat reeds de mogelijkheid om documentbestanden te koppelen in de diverse logs bij Klanten, Leverancier, ProjectBeheer, AgendaBeheer e.d.. Daarbij worden Word-, RTF- en TXT- documenten automatisch opgenomen in het trefwoordenregister en kunt u op inhoud deze documenten opzoeken via [Alt-Ctrl-B] of via het menu Extra/ArchiefBrowser.
NIEUW is de ondersteuning voor trefwoordenindexering van PDF-documenten. Deze kon u al wel koppelen, maar zoeken op tekstuele inhoud was niet mogelijk. Voortaan kunt u ook via de ArchiefBrowser in TRADIUM zoeken op tekst in PDF-documenten die u daarvoor heeft gekoppeld.
 
4.4.607
 
08-12-2007
10:00u
Orderinvoer/Paklijsten: voortaan is het mogelijk om naast de samenstelling van diverse opmaken voor orderinvoer ook de weergegeven namen van de velden te bepalen. Daarnaast wordt voortaan de laatst gebruikte opmaak automatisch geselecteerd wanneer de applicatie wordt gestart.
 
NIEUW!: zoeken op beginletters!
Naast het invoeren van het artikelnummer of het intoetsen van de F3-knop of het [*] teken om uitgebreid te zoeken in het artikelbestand, is er nu ook een mogelijkheid gecreŽerd om snel een enkelvoudig artikel op te zoeken. Wanneer in het artikelnummerveld tekens worden ingevoerd die niet uitsluitend cijfers zijn, wordt er gezocht op typenummer en omschrijving op een speciale manier. Hieronder volgt de uitleg voor de verschillende mogelijkheden:
U voert in:
TRADIUM zoekt op:
Resultaat:
478674 (alleen cijfers)
artikelnummer
gevonden artikel wordt direct getoond
RT43 (cijfers en letters)
Typenr en omschr.
Er wordt een lijst getoond met gevonden artikelen
433
(cijfers, beginnen met spatie)
idem
idem
 
De manier waarop gezocht wordt is overigens afwijkend van de andere zoekmogelijkheden in TRADIUM: er wordt namelijk op beginletters gezocht. In bovenstaand voorbeeld 'RT43' zal TRADIUM zoeken op alle artikelen waarvan het typenummer begint met RT43.
Daarnaast zal TRADIUM ook artikelen opzoeken waarvan een woord in de omschrijving begint met een letter uit de reeks ingevoerde tekens. Bijvoorbeeld: met RB in het artikelveld vindt TRADIUM artilkelen met omschrijving 'Rozen per Bundel', maar niet 'gedraaide bouten'. De laatste bevat namelijk wel de letters, maar die beginnen niet in het woord.
 
4.4.606
06-12-2007
13:00u
Spellingscontrole (algemeen): in verband met de vertraging die ontstaat bij het opslaan, c.q. afdrukken van documenten of het verzenden van e-mail berichten, is er een wijziging doorgevoerd die de markering van spellingsfouten uitstelt, totdat er een betere oplossing is gevonden. Voortaan worden uitsluitend spellingsfouten weergegeven als de spellingscontrole handmatig wordt ingeschakeld (via menu Extra of met [F7]). Overigens blijft het wel mogelijk om zonder de inschakeling van de spellingscontrole afzonderlijke woorden te controleren d.m.v. het klikken met de rechtermuisknop op het betreffende woord.
 
Orderinvoer/Paklijsten: Er is een nieuwe functie toegevoegd in TRADIUM: custom-orderinput. Hiermee wordt het mogelijk voor de systeembeheerder om meerdere opmaken te definieren voor deze applicatie. De opmaak wordt via het menu Extra/Opties/OrderInvoer aangemaakt. Daar kan ook de invoer getest worden via een WYSIWYG interface. De systeembeheerder kan hier kolommen toevoegen, verslepen en verwijderen. Maar ook is het mogelijk om de kolombreedte vast te leggen. Ook is het mogelijk om tabstops in te stellen. Hiermee kan via een druk op de TAB-toets direct naar de gewenste kolom worden gesprongen.
 
Ook nieuw is de mogelijkheid om aantallen * emballage in te geven, waarbij automatisch het aantal stuks wordt berekend. Door de nieuwe variabele ?orderinvoer opmaak, kunnen nu ook invoerschermen worden gemaakt die bijvoorbeeld uitsluitend invoer per emballage toestaan.
 
In verband met de uitbreiding van deze nieuwe aantal-velden, zijn ook de formuliervelden uitgebreid, zie hiervoor paklijsten en facturen.
 
4.4.605
04-12-2007
13:00u
Spellingscontrole (algemeen): er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van de nieuwe spellingcontrole in diverse programma-onderdelen van TRADIUM. De belangrijkste aanpassing is de opschoning van onderstreepte foute woorden bij het opslaan, afdrukken of verzenden van opgemaakte tekst.
 
4.4.604
 
Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.603
27-11-2007
13:00u
VERNIEUWD! SPELLINGSCONTROLE!
In TRADIUM is een geheel nieuw spellingscontrolesysteem ingevoerd. De spellingscontrole werkt sneller en volledig op de achtergrond. Tevens is het woordenschat flink uitgebreid en voldoet deze aan De Nieuwe Spelling.
Tevens zijn drie varianten Engelstalige woordenboeken beschikbaar. Optioneel zijn ook woordenboeken voor andere talen leverbaar. Er worden 15 verschillende talen ondersteund.
De weergave van foutief gespelde woorden is eveneens aangepast. Voorheen werd de achtergrond van de tekst beschilded. Voortaan wordt in de tekstverwerker een rood kartellijntje getekend onder de tekst, vergelijkbaar met Microsoft Word:
Nieuw is de controle op dubbel woordgebruik. Met F7 activeert u de uitgebreide interactieve spellingscontrole. Ook nieuw is dat nieuwe woorden die toegevoegd zijn aan uw persoonlijke woordenboek voortaan per taal worden opgeslagen.
 
Urenregistratie/Orderplanning: het vakantierooster toont voortaan alleen werknemers die inplanbaar zijn. Tevens is een bug opgelost die een foutmelding veroorzaakte als direct het vakantierooster werd geopend zonder eerst de werkorderplanning te raadplegen.
 
Basic Script Editor: voortaan wordt bij nieuwe scripts automatisch in een remark-sectie een overzicht opgenomen van speciale TRADIUM-objecten die u kunt gebruiken in uw script.
 
Orderinvoer/Paklijsten:
De achtergrondkleur van in bewerking zijnde cellen in het orderoverzicht is aangepast. De paarse kleur is vervangen door de Windows highlight-achtergrondkleur voor tekstvakken.
 
NIEUW: er is een nieuwe systeemparameter, genaamd 'PakbonBewerken' die, wanneer de op 'JA' wordt ingesteld, de gebruiker de mogelijkheid geeft om aangemaakte paklijst te bewerken, in plaats van af te drukken. De status van deze paklijsten wordt bij het bewerken automatisch op 5 (afgehandeld) gezet.
 
Mail verzenden:
Uw systeembeheerder kan per gebruiker en zelfs per mail-aliasnaam nieuwe parameters instellen. Hier wordt aangegeven of bij mailbericht een leesbevestiging wordt gevraagd en/of een bericht met hoge urgentie dient te worden verzonden.
De gebruiker kan deze standaard mailinstellingen voor elk nieuw bericht wijzigen.
 
4.4.602

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
 
4.4.601
20-11-2007
18:00u
Patch release. Hierin zijn diverse kleine bug-fixes opgenomen die door de supportdesk zijn geregistreerd in recente versies van TRADIUM.
 
4.4.600
16-11-2007
06:00u
Urenregistratie: in het tab werknemers is een nieuwe checkbox toegevoerd, waarmee wordt aangegeven of de werknemer kan worden ingepland. Is deze optie aangevinkt, dan is het verticale tabblad Inzetbaar ingeschakeld, of anders uitgeschakeld. Standaard wordt deze optie bij nieuwe werknemers aangezet.
 
Bij het bladeren tussen de maanden door in het tabblad Inzetbaar werd bij een jaarovergang gewisseld van werknemer. Deze bug is nu opgelost.
 
In hetzelfde tabblad is een sneltoets [Del] toegevoegd. Wanneer in de lijst van beschikbaarheid in de kolom Van op deze toets wordt gedrukt, wordt automatisch de beschikbaarheid gewist.
 
De opleidingen worden voortaan in een door de systeembeheerder zelf te bepalen rangorde getoond. Op deze manier kunnen opleidingen gegroepeerd getoond worden.
 
Klanten (kontaktpersonen):
De opleidingen worden voortaan in een door de systeembeheerder zelf te bepalen rangorde getoond. Op deze manier kunnen opleidingen gegroepeerd getoond worden.
 
OrderPlanning: er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in de interface ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid, als ook uitbreidingen op functionaliteit. Deze wijzigingen zijn:
 
Uitzendopdrachten blijven voortaan zichtbaar in de onderste lijstweergave als deze in een status van afhandeling verkeren. Pas wanneer de status definitief is geselecteerd, verdwijnen ze uit de lijst.
 
De kleuren die (zie legenda) worden gebruikt om de voornoemde statussen in de tijdbalken te ondersteunen worden nu ook getoond in de lijstweergave van de orders. Tevens kan worden gesorteerd op deze kleuren.
 
De lijstweergave van orders zelf is uitgebreid met diverse extra velden, zoals status-tekst en ingeplande werknemers.
 
De werknemerslijst wordt voortaan automatisch ingekort tot de lijst van beschikbare werknemers wanneer een order uit de lijst wordt aangeklikt. Daarbij verschijnt ook een extra kolom naast de naam van de werknemer waarin het dienstverband en eventuele voorkeuren worden getoond. De werknemerlijst is gesorteerd op meeste geschiktheid.
 
De popup-teksten die verschijnen wanneer men met de muis over de tijdbalken beweegt tonen voortaan het werkadres in plaats van de naam van de klant.
 
Wanneer gegevens in het planningschema werden gewijzigd en daarna opgeslagen, werd het schema weer automatisch op de begindatum van de reeks ingesteld. Voortaan blijft de getoonde selectie in het beeld.
 
dialoogvenster Uitzendopdracht:
De opleidingen worden voortaan in een door de systeembeheerder zelf te bepalen rangorde getoond. Op deze manier kunnen opleidingen gegroepeerd getoond worden.
 
Er is een nieuwe knop [OK +NIEUW] toegevoegd. Hiermee is het mogelijk om uitzendopdrachten te repliceren, waarbij standaard alle waarden worden gedupliceerd. Een uitzondering hierop is de datum; deze wordt standaard naar de volgende dag gezet. Wanneer de order succesvol is gedupliceerd, verschijnt het dialoogvenster opnieuw en kan direct de datum en tijd worden aangepast.
 
Ook nieuw is de uitbreiding op de status: voortaan kan ook een status ingetrokken worden aangevinkt. Hiermee kan een order ook weer in verschillende fasen worden teruggegeven of geannuleerd door de opdrachtgever.
 
Tenslotte is de invoer voor de begin- en eindtijd verbeterd door toepassing van nieuw soort tekstvak in het scherm.
 
AgendaBeheer (detailscherm): De hierboven genoemde verbetering voor tijdinvoer is eveneens doorgevoerd in deze toepassing.
 
4.4.599
14-11-2007
18:00u
ArtikelBeheer:
nieuw! Artikelcombinaties!
Naast de bestaande mogelijkheid om samengestelde artikelen (recepturen) te maken, is het voortaan ook mogelijk om combinaties te maken. Via het bestaande tabblad Samenstellingen kunt u de combinaties invoeren. Combinaties worden als aparte artikelen automatisch toegevoegd tijdens de orderinvoer en zijn daarom met name geschikt voor accijnzen, statiegelden en verwijderingsbijdragen.
 
Orderinvoer/Paklijsten:
In navolging van bovenstaande nieuwe artikelcombinatie-functie, worden deze combi's automatisch toegevoegd tijdens het invoeren van nieuwe orderregels in de applicatie.
 
4.4.598
13-11-2007
12:00u
 
Patch-release. Deze release bevat bug-fixes voor de meest voorkomende foutmeldingen die door de supportdesk zijn geregistreerd in vorige releases.
 
E-mail lezen: bij openen het openen van sommige e-mails verscheen soms foutcode 9 "Subscript out of range". Deze foutmelding is nu verholpen.
 
E-Mail overzicht: bij het afdrukken van e-mail vanuit het overzicht ontstond de foutcode 381. Deze foutmelding is nu verholpen.
 
Catalogus: bij het verplaatsen of verkleinen van het applicatievenster, maar ook tijdens het openen van de applicatie, verscheen soms foutcode 380. Deze foutmelding is nu verholpen.
 
AgendaBeheer: bij het verplaatsen of verkleinen van het applicatievenster, maar ook tijdens het openen van de applicatie, verscheen soms foutcode 380. Deze foutmelding is nu verholpen.
 
Dagboek: wanneer het afdrukken van een boekingsreeks vroegtijdig werd afgebroken, verscheen soms de foutmelding 3704 "De bewerking is niet toegestaan als het object gesloten is.". Deze foutmelding is nu verholpen.
 
Openen Word-documenten (algemeen): wanneer een Microsoft Word document werd geopend vanuit een bijlage in een mailbericht, verscheen de foutmelding -2147024770 "Kan opgegeven module niet vinden.". Deze fout onstaat omdat Microsoft Word niet of niet juist op de computer is geinstalleerd. Voortaan wordt de foutmelding niet meer weergegeven, maar verschijnt een dialoogvenster dat het document niet kan worden geopend.
Is Word wel op uw computer geinstalleerd, probeer dan deze installatie te repararen via het Windows Configuratiescherm.
 
Orderinvoer/Paklijsten: wanneer letters in plaats van cijfers werden ingevoerd in de kolom "Artikel", onstond een foutmelding -2147217900 "Invalid column name ...". Voortaan wordt een melding getoond waarin de gebruiker wordt meegedeeld dat de invoer uitsluitend uit cijfers dient te bestaan.
 
OrderPlanning: bij het openen van het applicatievenster wordt voortaan automatisch de keuze "Werkorder" ingesteld en het venster geactiveerd.
 
4.4.597
13-11-2007
07:00u
OrderPlanning: de applicatie is uitgebreid met de ondersteuning van statussen voor detachering. De status van een detacheringsopdracht wordt ondersteund met kleuren.
Nieuw is de mogelijkheid om d.m.v. dubbelklikken in het orderoverzicht om detacheringsopdrachten aan te passen.
Het dialoogvenster "Uitzendopdracht" toont alle geschikte kandidaten in rangorde van voorkeuren, opleidingseisen en beschikbaarheid.
 
4.4.596
12-11-2007
06:00u
UrenRegistratie: hier zijn verdere cosmetische verbeteringen aangebracht aan de interface. Ook enkele bugfixes t.a.v. de nieuwe functionaliteit zijn aangebracht.
 
Klanten - kontaktpersonen: wanneer een kontaktpersoon als type "vestiging" wordt aangeduid, kunnen voortaan ook bestanden worden gekoppeld die als e-mail bijlage worden verstuurd naar werknemers die ingeroosterd worden voor deze vestigingen.
 
Orderplanning: De schaalinstelling voor de diverse zoommogelijkheden is verbeterd. Tevens is een automatische selectie van inzetbaar personeel mogelijk wanneer een werkorder wordt versleept naar de tijdslijn. Nieuw daarbij is het ondersteund tussen standaard orders met een levertijd en de in te roosteren diensten. De laatste categorie heeft een ingevulde einddatum-tijd, die automatisch zal worden overgenomen wanneer de order wordt versleept.
 
Standaard documenten: er is een bugfix toegepast waarmee het filter voor de bestanden weer meerdere extensies herkent.
 
4.4.595
07-11-2007
18:00u
UrenRegistratie:
NIEUW !
Inzetbaar personeel!
Naast de onlangs geÔntroduceerde mogelijkheid tot het invoeren van beschikbaarheid van werknemers op basis van een vast dagen/uren rooster, bestaat er nu de mogelijkheid om een volledig vrij in te stellen rooster in te richten voor elke werknemer afzonderlijk. Hiertoe is een nieuw tab linksonder toegevoegd.
RelatieBeheer (Klanten/Leveranciers):
Onder de tabs "Standaard Documenten"en "Batch Procedures" is de bestands-verkenner vervangen in verband met de slechte performance over VPN-netwerken. De nieuwe verkenner reageert beter en sneller.
 
Tenslotte zijn diverse kleine bugfixes toegepast in deze versie.
 
4.4.594
01-11-2007
18:00u
OrderPlanning:
NIEUW ! Vakantierooster!
Er is een nieuwe weergave toegevoegd waarmee voor alle werknemers de vakanties eenvoudig met het slepen van de muis kunnen worden ingeroosterd. Wanneer het rooster wordt opgeslagen, worden alle gegevens automatisch verwerkt in de urenregistratie. Alle vakantieplanningen kunnen worden aangepast totdat de uren daadwerkelijk zijn doorgeboekt. Deze vakantieroosters worden dan nog wel getoond, maar kunnen niet worden gewijzigd.
 

 

4.4.593
31-10-2007
18:00u
 
Urenregistratie: de applicatie is uitgebreid met diverse doorlinkfuncties. Ook is optisch een verbetering aangebracht aan het resizen van het venster.
Voortaan is het mogelijk om direct van het Personalia tabblad een gelogd telefoongesprek te plaatsen (mits uw telefooncentrale hiervoor geschikt is). Ook kunt u van hier uit direct een e-mail bericht versturen of een gelogd SMS-bericht verzenden.
Ook het automatisch aanmaken van documenten en het koppelen van documenten is nu operationeel.
 
ProjectBeheer/Calculaties: er is een aanpassing doorgevoerd bij de afdruktaak voor open begrotingen. Voortaan wordt nu ook per calculatieblad de risico-opslag gespecificeerd. Ook wordt een extra herberekening toegepast over het gehele project, voorafgaand aan de afdruktaak.
 
Faxen (algemeen): er is een nieuwe printer driver (Tradium Fax Printer V.2.01) beschikbaar. U dient eerst de oude fax printers te verwijderen van uw computer en daarna de nieuwe te installeren. Deze staat op O:\AdminSQL\FAX\Printers\SETUP.BAT.
Belangrijk Alleen deze printer driver is compatibel met TRADIUM 4.4.593. U kunt niet meer de oude fax printer gebruiken!
 
!!! BELANGRIJK! !!!
Nadat u de printer driver heeft geÔnstalleerd, dient u nog een handmatige instelling te doen op de printer:
 
* Klik met de rechter muisknop in het printer-overzicht van uw computer op "Tradium Fax Printer V.2.01".
 
* Kies uit het popup-menu de optie "Eigenschappen".
 
* er verschijnt een dialoogvenster. Klik op het tabblad "Fax Settings"
 
* Wijzig de tekst bij "Application Path (optional)" in:
"C:\Windows\System32\ADMFAX40.EXE"
 
* Klik daarna op OK. U kunt nu de nieuwe fax printer gebruiken.
 
4.4.592
30-10-2007
18:00u
In deze patch-release zijn de volgende twee bugs opgelost:
* aanmaak sjablonen bij herinneringen werd het @NAAM veld niet goed ingevuld
* Bij het klikken op de NIEUW knop links bovenin het venster van het emailoverzicht verscheen een foutmelding.
 
4.4.591
29-10-2007
22:00u
Urenregistratie: de applicatie is volledig herzien en uitgebreid met vele nieuwe functies. Een aantal van deze functies worden gepresenteerd in een verticaal tabblad.
  • Beschikbaarheid uren en dagen in de week. Hiermee kan per werknemer via een overzichtelijk popupvenster met behulp van de muis de roosterbare dagen en uren worden ingesteld. Bij de inplanning van de werknemer wordt hiermee automatisch rekening gehouden.
  • Statistiek (in voorbereiding). Hiermee kan per werknemer en overall in duidelijke grafieken de inzetbaarheid, ziekteverzuim, overhead, etcetera worden weergegeven.
  • Memo. In dit tabblad kan vrije tekst worden geplaatst (incl. spellingscontrole)
  • Logboek. Voortaan kunnen documenten, aantekeningen en dergelijke per werknemer worden gearchiveerd.
  • Personalia. Naast de naamgegevens kunnen nu ook NAW gegevens worden ingevuld bij de werknemer. De opzet laat ruimte voor verdere toekomstige uitbreidingen.
 
Kalenderoverzicht (hoofdvenster): Voortaan wordt onderaan de kalender een beknopte weergave van de afspraken getoond voor de geselecteerde datum. Deze wordt ook in een eenregelige tooltip getoond bij de muis.
 
Orderplanning: Voortaan worden bij werknemers automatisch de gebieden in de tijdbalken gemarkeerd van ingeplande verlofdagen.
 
Tevens zijn diverse kleine bug-fixes doorgevoerd, waaronder de werking van de weergave-optie links onder in het emailoverzicht-venster.
 
4.4.590
18-10-2007
22:00u
MailBeheer: er is een bug-fix doorgevoerd t.a.v. de weergave van mailberichten in de verzonden map met een urgentie-markering. Ook wordt het envelop-ikoon automatisch aangepast in een geopende envelop weergave nadat de mail is gelezen.
 
Klanten: de analyse van het betaalgedrag is verder uitgebreid. Voortaan wordt een gemiddelde waarde van de afgelopen 12 maanden weergegeven en in de grafiek wordt een drietal lijnen weergegeven: betaalgedrag per maand, betaaltermijn en gemiddeld van het afgelopen jaar.
 
Verder zijn er diverse kleine bug-fixes doorgevoerd.
 
4.4.589
17-10-2007
18:00u
ProjectBeheer/Calculatie: voortaan wordt tijdens het wisselen van de tabbladen binnen een project de cursorpositie in het rekenblad onthouden. Hiermeer wordt voorkomen dat bij regelmatig wisselen telkens een calculatieregel moet worden opgezocht.
 
Tevens is de kleurcodering in het applicatievenster aangepast.
 
Afdrukken (algemeen): wanneer documenten werden afgedrukt, waarbij in het printerdialoogvenster een aantal kopieŽn werd ingegeven, werd in een aantal gevallen toch slechts 1 exemplaar afgedrukt. Deze bug is nu verholpen.
 
Inkoopcontrole (bonnrs): de performance van de orderinvoer is verbeterd. Vooral bij verwerking van leveranciersbonnen met veel regels werd de respons van het toetsenbord vertraagd door de herberekeningsfunctie die diverse totalen uitrekent en onderaan weergeeft. Door deze functie voortaan asynchroon en met een vertraging (tot 1 sek. na de laatste toetsaanslag) te laten rekenen is de respons sterk verbeterd.
 
Tevens is het gebruik van dit dialoogvenster verbeterd:
  • het venster neemt een automatische breedte in, n.a.v. de gezamenlijke breedte van de getoonde kolommen die op hun beurt automatisch zijn ingesteld aan de hand van de lengte van de artikelomschrijvingen van de leverancier.
  • wanneer het dialoogvenster wordt getoond, wordt de focus direct op het selectie-tekstvak van het bonnummer/bestelnummer geplaatst.
  • wanneer een bon is geselecteerd, wordt dit tekstvak niet uitgeschakeld, maar enkel als alleen-lezen ingesteld. Hierdoor blijft de tekst leesbaar.
  • Het gebruik van de [Enter]-toets heeft een meervoudige functie en strekt tot een ergonomische verbetering bij herhaaldelijk invoeren. Voortaan kunnen selecties, prijswijzigingen e.d. worden afgesloten met een druk op de [Enter]-toets.
  • NIEUW! wanneer afwijkingen zijn in de inkoopprijzen en de controller zal vanwege deze afwijking ervoor kiezen om de prijswijziging niet door te laten voeren, kan deze een automatisch bericht sturen met alle specificaties naar de betreffende productmanager(s).
 
TIP: wist u dat u ook een leveranciersbon kunt selecteren door in het selectie-tekstvak direct uw bestelnummer in te toetsen? Als u de invoer afsluit met [tab], verschijnt automatisch het leveranciersbonnummer.
 
4.4.588
11-10-2007
ArtikelBeheer: er is een bug-fix doorgevoerd ten aanzien van het invoeren van nieuwe artikelen. Bij niet-ingevoerde artikelgroepen ontstond een "invalid use of null" foutmelding. Dat is nu verholpen.
 
AgendaBeheer: bij schermwissels en het aanpassen van de venstergrootte ontstond in sommige situaties een reeks foutmeldingen "380, invalid property value". Deze bug is nu opgelost.
 
Bladerfunctie (Algemeen): bij release 586 was er een bug ingeslopen tijdens het bladeren bij gefilterde weergave in diverse aplicaties, waaronder Klanten en ArtikelBeheer. Wanneer gebladerd werd met F12 en F11 werd niet meer in de zoekresultaten gebladerd maar door het gehele bestand. Deze bug is nu opgelost.
 
Inkoopfactuur controle: wanneer een inkoopfactuur moet worden gecontroleerd, werd een per fax ontvangen inkoopfactuur niet getoond. Voortaan kunnen ook deze facturen worden gecontroleerd via de inkoop-popup lijst.
 
Database functies (Algemeen): zowel in de interne programma-code, als ook bij Basic Macro omgeving is de performance van de SQL.RunQueryGet1Field, SQL.RunQueryCheck en SQL.RunQueryExecute commando's sterk verbeterd.
 
MailBeheer: de interface is aangepast en verder geoptimaliseerd. De lijstweergave is vervangen door een ander type.
 
Orderinvoer/Paklijsten: de performance van de orderinvoer is verbeterd. Vooral bij zeer veel orderregels werd de respons van het toetsenbord vertraagd door de herberekeningsfunctie die diverse totalen uitrekent en rechtsboven weergeeft. Door deze functie voortaan asynchroon en met een vertraging (tot 1 sek. na de laatste toetsaanslag) te laten rekenen is de respons sterk verbeterd bij orders van 100 regels en meer.
 
Klanten en Leveranciers (emailen): wanneer op de email link werd geklikt bij de NAW-gegevens werd een mededeling weergegeven dat eerst een document moest worden geselecteerd om deze als bijlage mee te sturen. Deze bug is als volgt opgelost: deze controle vindt voortaan alleen nog plaats als de een van de tabs Offertes, Bestellingen en Acties is geselecteerd. Is dit niet het geval, dan wordt gewoon een nieuw e-mail bericht aangemaakt.
 
BestelAdvies (speciale bestelartikelen): bij de verwerking van productie-opdrachten wordt voortaan een productiedatum voorgesteld die niet de eerstvolgende kalenderdatum is, maar een datum, week voorafgaand aan de oorspronkelijke leverdatum van de direct te bestellen werkorder.
 
4.4.587
06-10-2007
Magazijnen: er is een nieuw tab toegevoegd, genaamd BestelFrequenties. Hierin kunt u voor elk magazijn afzonderlijk de bestelfrequenties van leveranciers fine-tunen.
 
Leveranciers: onder het tabblad Bestellen en leveren is de hierboven beschreven functionaliteit ook toegevoegd. Hier kunt u voor de leveranciers naast de algemene bestelfrequentie ook een afwijkende frequentie per magazijn instellen.
 
4.4.586
05-10-2007
 
Agendabeheer: het dropdown invoerveld voor referenties in het detail-tabblad van afspraken is vervangen door een ander teksvenster. Ook het verwijderen van karakters verloopt nu soepeler.
 
RelatieBeheer (Klanten/Leveranciers): nieuw is de mogelijkheid om een selectie te maken uit beschikbare correspondentie-adressen wanneer u een standaard document wilt afdrukken of een nieuw document aanmaakt.
 
NIEUW! betaalgedrag-analyse bij Klanten!
Er is nieuwe functionaliteit toegevoegd. Voortaan wordt onder de gegevens van de kredietgegevens een nieuwe snelkoppeling weergegeven waarin het gemiddeld aantal dagen wordt getoond dat een faktuur onbetaald blijft. Deze analyse berekent het gemiddelde over de verzonden fakturen en de doorgeboekte betalingen aan de hand van grootboekmutaties van een half jaar.
Wanneer u klikt op de snelkoppeling, verschijnt er een pop-up venster met een grafiek met historische gegevens. Uit de grafiek is duidelijk de ontwikkeling van het betalingsgedrag weergegeven.
 
4.4.585
bÍta
02-10-2007
09:00u
Orderplanning:
NIEUW! uitzendopdrachten! 
Voortaan is het mogelijk om uitzendopdrachten te verwerken in TRADIUM. De applicatie Orderplanning is hiervoor ingericht. Door met de muis een nieuwe werkbalk aan te maken in het tijdschema wordt direct een nieuwe werkorder aangemaakt. In de dialoogvensters die hierop volgen worden vervolgens klant en project geselecteerd, waarna de order kan worden ingevoerd.
De handelingen blijven beperkt tot de -verplichte- orderreferentie; plandatum en -tijd; vestiging en de daarmee samenhangede opleidingseisen en tenslotte een selectie uit de beschikbare werknemers. Het is ook mogelijk om de planning van een nieuw aangemaakte uitzendopdracht uit te stellen, waardoor de werkorder automatisch in het nog-te-plannen overzicht wordt bijgezet.
Wanneer een uitzendopdracht wordt versleept uit dit overzicht, kleuren de namen van de werknemers die niet voldoen aan de opleidingseisen automatisch rood.
Uitzendopdrachten verder worden verwerkt als normale werkorders. In de urenregistratie dienen de gemaakte uren te worden geregistreerd voordat tot facturatie kan worden overgegaan.
 
e-Mail (ontvangen berichten/adresboek): Voortaan is het mogelijk om via een popupmenu (via een klik met de rechter muisknop) in het afzender veld het e-mail adres van de afzender toe te voegen aan het eigen adresboek.
 
Tevens is het adresboek in breedte aangepast zodat lange e-mailadressen volledig worden weergegeven. Daarbij kan het venster bovendien met de muis in grootte worden aangepast. Nieuw is ook de mogelijkheid om de kolommen te sorteren met een klik in de kop van de betreffende kolom.
 
e-Mail (verzenden berichten): het selectievenster onder de AAN, CC en BCC-knoppen is intuÔtiever gemaakt. Met behulp van de [Enter]-toets kan nu in snelle stappen een selectie worden gemaakt. Daarbij wordt voortaan de lijst van adressen enkel nog automatisch ingevuld als er een persoonlijst adresboek of mailinglijst is geslecteerd, of nadat bij de Klanten en Leveranciers selectie een zoekfilter is ingevoerd. Dit laatste geldt ook wanneer de optie "* alle adresboeken*" is gekozen.
 
Urenregistratie: Net als bij de applicaties Klanten, Leveranciers en ArtikelBeheer is er ook een sneltoetscombinatie voor de applicatie Urenregistratie ingevoerd: Alt-Ctrl-T. Wanneer de urenregistratie wordt gestart met deze toetscombinatie, verschijnt ook automatisch het taak-dialoogvenster, zodat direct kan worden begonnen met invoer van de taak voor de laatst gebruikte werknemer.
 
Sneltoetsgebruik bij Klanten, Leveranciers en ArtikelBeheer: In navolging van bovenstaande is ok de werking van de sneltoetscombinaties voor deze drie applicaties ook uitgebreid met automatische zoekfunctie. Als u met de Alt-Ctrl-... combinatie deze applicaties opstart, verschijnt direct daarna het zoek-dialoogvenster.
 
Orderinvoer/Paklijsten: in het orderreferentiescherm is de maximale lengte voor de orderomschrijving verlengd van 50 naar 128 tekens.
 
NIEUW! Productie-orders
Nieuw is de mogelijkheid om werkorders als productie-orders rechtstreeks te bestellen bij de (interne) leverancier. Wanneer in het orderreferentiescherm de optie "direct bestellen" wordt geactiveerd, kan ook deze productie-order optie worden aangevinkt.
Productie-orders worden als andere speciale bestellingen behandeld. Echter, omdat bij  productie-orders bij de opleveringen kleine verschillen kunnen optreden tussen geproduceerde aantallen en bestelde aantallen (zoals bijvoorbeeld bij drukwerk), kunnen deze verschillen direct worden ingevoerd tijdens de verwerking van de productie/leveranciersbon. Deze verschillen worden dan automatisch doorverwerkt tot en met het opgegeven aantal bij de oorspronkelijke werkorder. Op deze manier wordt voorkomen dat men met storno-aantallen hoeft te werken.
 
Relatiebeheer (Klanten/Leveranciers): het popupmenu van de logboeken (Acties, Bestellingen, Offertes) dat verschijnt, nadat u een of meerdere regels selecteert, als u op de rechtermuisknop klikt, is uitgebreid met de mail-functie. Documenten in de geselecteerde regels worden automatisch als bijlagen opgenomen in een nieuw e-mail bericht.
 
Notities: de werking van de knoppen rechtsbovenin het venster is verbeters. Soms reageerde de functie pas na twee keer klikken. Tevens is de werking van de verzendknop bij het selecteren van meerdere gebruikers hersteld. Deze reageerde enkel nog op toetsaanslagen en niet meer op muisklikken.
 
Opties (systeembeheer): er is een nieuw item toegevoegd "Opleidingen". Hierin kunnen opleidingcodes en omschrijvingen worden vastgelegd die in toekomstige versies van TRADIUM zullen worden gebruikt voor opleidingseisen voor detachering en werkorders.
 
Kontaktpersonen (klanten): wanneer een vestiging als kontaktpersoon is ingevoerd, wordt de gebruikersinterface aangepast. Er kunnen opleidingseisen worden aangevinkt voor uitzendopdrachten. Deze functie wordt gebruikt voor uitzendopdrachten in de orderplanning.
 
Urenregistratie: Bij werknemers kunnen voortaan opleidingen worden aangevinkt voor uitzendopdrachten. Deze functie wordt gebruikt voor uitzendopdrachten in de orderplanning.
 
Database (Algemeen): er zijn onderhuids optimalisaties aangebracht ten aanzien van de afwikkeling van netwerkfouten. Deze worden nu nog sneller afgevangen waarbij de verbinding automatisch wordt hersteld. Tevens zijn kleine aanpassingen doorgevoerd in de database besturingssoftware ter optimalisatie van het het verbinden/verbreken van connecties.
 
NIEUW! Mail Server software (release 190)
 er is een nieuwe functie ingevoerd die automatisch een controle-signaal verzendt naar het InstalBase netwerk van KeeminK Design. De controle vindt met een vaste interval plaats. Wanneer er onverhoopt een storing in de Mail Server optreedt, wordt de helpdesk van KeeminK Design automatisch gesignaleerd.
 
Daarnaast is een automatische database-update functie ingebouwd. Tot op heden worden database-updates vanuit de supportdesk verzonden en handmatig on-line verwerkt. De nieuwe functie zal toekomstige database-updates automatisch kunnen verwerken en dat ook buiten kantoortijden kunnen doen, iets wat nog niet mogelijk was.
 
Tenslotte is er ondersteuning voor de nieuwe faxdriver ingebouwd (zie ook hieronder). De nieuwe faxdriver ondersteunt de nieuwste besturingssystemen en de jongste generatie faxmodems. Ook high-speed faxtransmissies (Fax Class 2.1) wordt voortaan ondersteund.
 
Inkoop boeken (Dagboekverwerking INK): Tijdens de invoer van factuurbedragen in het inkoop dialoogvenster worden de uitgesplitste bedragen automatisch herberekend. In sommige gevallen verliep de berekening niet goed bij zeer snelle toetsaanslagen. Dit probleem is nu verholpen; er volgt voortaan een vertraging van 0.5 seconden na de laatste toetsaanslag voordat de herberekening volgt.
 
VERNIEUWD! FAX DRIVER V2.0
 Onder Vista en Windows Terminal Services (Remote Desktop) waren nog enkele compatibiliteitsproblemen. Er is nu een nieuwe fax printer driver beschikbaar. De installatiewijze is als volgt:
* Open het configuratiescherm van uw computer
* verwijder de printer(s) met de naam "Tradium Fax Printer"
* Open het START-menu van uw computer
* Klik op uitvoeren en plak in het tekstvenster de onderstaande instructie:
       o:\adminsql\fax\printers\setup.bat
Er wordt  nu een installatie uitgevoerd. Er verschijnen enkele meldingen die u weg kunt klikken. Na enkele seconden is een nieuwe printer toegevoegd in het configuratiescherm onder de naam "Tradium Fax Printer V2.0"
 
 
4.4.582-
4.4.5.84

Deze versies waren een bÍta-release welke niet altijd zijn gepubliceerd.
4.4.581
03-09-2007
13:00u
Urenregistratie: de urenbewerking onder de tab 'Werknemers' is meer gebruiksvriendelijker geworden door de introductie van real-time bewerkingen uitvoeren in de takenlijst. Voorheen konden enkel taken worden ingevoerd door het klilkken op de knop in de takenlijst. Voortaan kunnen de uren rechtstreeks worden aangepast. Wanneer de invoer wordt afgesloten, wordt de  wijziging direct opgeslagen in de onderliggende database.
 
Wanneer de werkorder bekend is kan ook een nieuwe (alleen door te belasten taak) worden toegevoegd aan de lijst. Door in de kolom omschrijving het werkordernummer in te toetsen wordt automatisch een taak aangemaakt. Vervolgens verspringt de cursor naar de kolom Uren en kunt u de uren invoeren. Deze manier van invoer is vooral bedoeld voor het afhandelen van service order en andere arbeidsgerelateerde werkorders.
 
4.4.580
27-08-2007
18:00u
Algemeen: 
NIEUW! Sorteernamen! 
voortaan wordt bij diverse rapportage en sjabloon-georiŽnteerde toepassingen (facturatie, offertes, etc.) een automatisch opmaak voor bedrijfsnamen toegepast. Wanneer een naam is ingevoerd met een sorteernaam, wordt deze sorteernaam automatisch omgezet naar een standaard naam.
voorbeeld: de firma Loodgietersbedrijf Pietersen en Zn wordt ingevoerd als klant. Omdat er meerdere loodgieters in het klantenbestand voorkomen zou een sortering op bedrijfsnaam er niet leesbaarder op worden. Immers, deze firma zou onder de letter 'L' worden gerangschikt, samen met andere loodgietersbedrijven en andere firma-namen die met een L beginnen.
oplossing: voer de naam in als volgt: Pieters en Zn, Loodgietersbedrijf. Nu wordt de firma wel correct onder de letter 'P' gerangschikt.
Dit werkt ook goed bij firmanamen die een voorvoegsel hebben, zoals 'van' of 'van der'. Ook hier als volgt invoeren: Veen, van der  en Klaassen, Houthandel van.
 
TRADIUM interpreteert deze sorteernamen automatisch en vertaalt de naam terug naar een standaardweergave wanneer u een factuur of ander sjabloon verwerkt.
 
Herstellen openstaande posten (debiteuren en crediteuren):
Voortaan is het mogelijk om de synchronisatie van de openstaande posten tabellen te beperken tot herstel voor 1 klant of leverancier.
 
4.4.579
27-08-2007
13:00u
UrenRegistratie: er zijn kleine aanpassingen doorgevoerd in het dialoogvenster voor taken; voortaan wordt standaard de eerste taaksoort uit de lijst geselecteerd.
Tevens is een bug-fix toegepast: het memo-veld werd niet altijd ingevuld wanneer een reeds opgeslagen taak werd geopend om te worden bewerkt.
Tenslotte zijn ook de uren-velden aangepast. In de standaard selecteerbare uren is het bereik uitgebreid naar 0.0 - 12.0 uren.
 
In de projectweergave zijn kleine aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van de gebruikersinterface. Ook is een beveiliging aangebracht voor het wisselen tussen de weergaven. Wanneer gegevens nog niet zijn opgeslagen wordt de gebruiker hierop geattendeerd en kunnen de wijzigingen alsnog worden veiliggesteld.
 
Basic Script macrotaal: de syntaxis voor de  SendLocalMail funtie is uitgebreid met een optionele parameter Subject.
 
ArtikelBeheer: voortaan worden de standaard voorraadinstellingen getoond (magazijn, lokatie en aantal) wanneer deze optie wordt aangevinkt.
 
Orderselectie dialoogvenster: er is een kleine optimalisatie doorgevoerd. De Enter-toets kan voortaan door het gehele selectieproces worden gebruikt, tot en met de bevestiging van de eerder gemaakte keuzes. Voorheen was het noodzakelijk om voor de bevestiging met de muis op de [OK] knop te klikken.
 
ProjectBeheer/Calculaties: er zijn twee bug-fixes toegepast; bij de rapportage van de materiaalstaat is de fout, code 3265, verholpen en wanneer een projectstatus wijziging wordt geannuleerd blijft de knop niet meer uitgeschakeld.
 
Rapportage projecten: door de onlangs doorgevoerde optimalisatie in de database ten aanzien van de statistische verwerking van projectgegevens, is een speciale taak in de nachtverwerking nie meer noodzakelijk. De verwerking duurt slechts enkele minuten in plaats van enkele uren.
Daarmee samenhangend is in het dialoogvenster voor de rapportage een optie toegevoegd waarmee kan worden aangegeven dat voorafgaand aan de aanmaak van het rapport de gegevens opnieuw worden verzameld. De nachtverwerking blijft overigens wel gehandhaafd.
 
E-mail (algemeen):
NIEUW! In de e-mail verwerking in TRADIUM werd tot op heden onderscheid gemaakt tussen lokale mail en emails die via internet werd uitgewisseld. Dit onderscheid stamt nog uit de tijd dat dataverkeer via internet traag en kostbaar (inbelverbindingen) was. Tegenwoordig is daar geen sprake meer van en wordt dit onderscheid niet meer gemaakt.
Als gevolg hiervan worden lokale mailberichten altijd als internet e-mail behandeld. Als gebruiker kunt u nog steeds lokale gebruikersnamen blijven hanteren. TRADIUM voegt automatisch het domeinnaam toe, dat ingesteld staat in de nieuwe systeemparameter SMTPDomainName. Bijvoorbeeld: u stuurt een bericht aan gebruiker DIRKJAN. Uw internet domein is MIJNBEDRIJF.NL Wanneer het bericht is verzonden, heeft TRADIUM automatisch het verzendadres DIRKJAN@MIJNBEDRIJF.NL samengesteld.
Een niet onbelangrijk voordeel bij deze werkwijze is dat berichten die verzonden worden aan meerdere adressen met lokale adresseringen voortaan ook als zodanig zichtbaar blijven. Voorheen werden lokale berichten stuk voor stuk gegenereerd in de lokale inbox. Maar door de verwerking via het internet blijven de AAN en CC velden intact. Dit voordeel weegt niet op tegen het nadeel dat ook lokale emails via het internet worden verstuurd en weer ontvangen.
 
E-Mail antwoordberichten: sinds de laatste update van windows onderdelen voor de tekstverwerkingsfuncties in TRADIUM is een bug ontstaan ten aanzien van het versturen van antwoorden op ontvangen e-mails. Afhankelijk van de opmaak werd het antwoordbericht aan de kant van de ontvanger weergegeven als zwarte tekst op een zwarte achtergrond. Deze bug is verholpen door een vaste opmaak voor antwoordberichten te forceren; er wordt een duidelijke header bovenaan de oorspronkelijke tekst gezet en de tekst wordt voorzien van een blauwe kleur en '>' tekens voor elke regel. Ook het lettertype en -grootte zijn voortaan gefixeerd.
Hiermee wordt het eenvoudiger om selecties uit het oorspronkelijke bericht te kopieŽren en plakken in uw antwoordbericht.
 
4.4.578
10-08-2007
09:30u
Algemeen: er is een bug-fix toegepast die een foutmelding veroorzaakte bij sommige selectie-vensters voor gebruikers. Bij dialoogvensters met een drop-down combo werkte de keuze niet altijd wanneer alleen pijltjestoetsen werden gebruikt. Dit probleem is ook opgelost.
 
OrderInvoer/Paklijsten: Bij het werkadres kan voortaan ook een telefoonnummer en een email-adres worden ingevoerd. Standaard wordt het telefoonnummer van de klant en algemeen e-mail-adres overgenomen.
 
OrderBeheer verkoop: er zijn twee nieuwe (bewerkbare) velden toegevoegd in het detailvenster van der werkorders, namelijk [Telefoon] en [Email].
 
UrenRegistratie: er is een bug-fix toegepast m.b.t. tot de automatische synchronisatie van datums met getoonde gegevens in de verschillende vensters.
 
4.4.577
13-08-2007
18:00u
ProjectBeheer/Calculaties:
NIEUW! Het tabblad 'Projecten' heeft een aangepaste interface.  Voortaan kunnen in een nieuw ontworpen matrix voor meerdere werknemers uren van de gehele week ineens worden ingevoerd. Hiermee wordt de administratieve verwerking van de vanuit TRADIUM gegenereerde weekstaten sterk vereenvoudigd en versneld.
 
Voor Vista gebruikers: er is een work-around gemaakt voor het vastlopen van applicaties in TRADIUM wanneer deze zeer klein worden gemaakt d.m.v. de muis. Met name ArtikelBeheer liep vast wanneer men het venster sterk verkleinde. Dit probleem komt alleen voor bij Windows Vista gebruikers in combinatie met specifieke video-drivers. De workaround voorkomt het vastlopen terwijl het venster nog steeds naar een zeer klein formaat kan worden geschaald.
 
4.4.576
bÍta-release

4.4.575
03-08-2007
12:45u
E-Mail overzicht: er is een aanpassing doorgevoerd ten aanzien van de mailbrowser-functie in het overzicht. Deze wordt nu sneller getoond. Tevens is de automatische scroll-functie verbeterd en wordt voortaan de mailbrowser-functie tijdelijk uitgeschakeld wanneer de gebruiker met de shift- en/of ctrl-toets een selectie maakt in het overzicht.
 
AgendaBeheer: er is een bug-fix doorgevoerd bij de selectie van relaties in het detail-overzicht: standaard verschijnt de optie 'Klanten', maar als u direct op [Enter] drukte, verscheen het dialoogvenster voor leverancierselectie, tenzij expliciet de optie 'Klanten'
 
ProjectBeheer/Calculaties: Er is een geheel nieuwe opzet van de gebruikerinterface ontworpen, in navolging van de applicaties Klanten en Leveranciers. Door de nieuwe interface is er meer ruimte voor projectregels en toekomstige uitbreidingen in functionaliteit.
NIEUW! voortaan is het mogelijk om het klantenlogboek (Offertes, Bestellingen en Acties) vanuit ProjectBeheer te gebruiken. Logs die hier worden ingevoerd zijn automatisch gekoppeld aan het projectnummer. Deze logboek-functionaliteit is vergelijkbaar met de reeds bestaande logboekfunctie in de applicatie AgendaBeheer. Hiermee kunt u voortaan ook documenten, faxen en e-mail koppelen aan uw project.
Tenslotte is er een bug-fix toegepast: bij tabbladen die als stelpost (SP) zijn aangemerkt, konden geen artikelregels worden toegevoegd. Dit kan voortaan wel.
NIEUW! voortaan is het mogelijk om in calculaties een of meerdere lege (tekst)regels tussen te voegen. De werking is vergelijkbaar met Microsoft's Excel: selecteer het aantal regels dat u wilt invoegen en kies uit de werkbalk de knop [Invoegen]. Tevens is een sneltoets-functie voorhanden: met de [Alt]-[Insert] toetscombinatie kunt u in het Artikelnummer veld direct een lege regel invoegen.
Tenslotte wodt - in navolging van andere applicaties in TRADIUM - bij het openen van ProjectBeheer automatisch het laatst bewerkte project geopend.
 
Urenregistratie: er is een automatische totaaltelling toegevoegd in de urenstaat in het rechter gedeelte, waarmee de controle op een correct ingevuld weektotaal is vereenvoudigd.
 
Journaalposten importeren: er is een bug-fix toegepast ten aanzien van credit-faktuurboekingen bij ingelezen bankmutaties. Deze werden voorheen foutief opgesteld.
 
4.4.574
18-07-2007
18:00u
ArtikelBeheer en BestelAdvies: Ten aanzien van de voorraadgegevens is een uitbreiding gerealiseerd inzake besteleenheden: voorheen konden drie afzonderlijke besteleenheden (pallet, grootverpakking en kleinverpakking) worden ingesteld per leveranciersartikel. Deze gegevens, gecombineerd met de minimum afname en een optionele besteltekst voor de leverancier, zijn vanaf deze versie ook in te stellen per magazijn.
Via ArtikelBeheer kan in het tabblad Voorraad een of meerdere magazijnen worden toegevoegd voor de alternatieve besteleenheden. Tijdens de aanmaak van besteladviezen zal voor het geselecteerde magazijn automatisch het alternatief worden gebruikt indien ingevoerd.
 
Kalenderweergave (hoofdvenster): wanneer er dubbel wordt geklikt op een datum in de agenda werd de applicatie AgendaBeheer automatisch geopend, echter altijd met de huidige datum geselecteerd. Voortaan wordt AgendaBeheer geopend op dezelfde datum als in de kalenderweergave.
 
E-Mail overzicht: er is een aanpassing doorgevoerd om de opbouw van het overzicht te versnellen.
 
Starten Klanten en Leveranciers via hyperlinks: wanneer herhaaldelijk werd gedubbelklikt op snelkoppelingen  naar klanten of leveranciers in de memo's, werd soms de snelkoppeling dubbel uitgevoerd. Er is nu een beveiliging ingebouwd waarmee dubbel opstarten worden verkomen.
 
SQL Server 2005 gebruikers: er is een aanpassing doorgevoerd die bij nieuw aangemaakte gebruikers tijdens het toekennen van rechten aan database-objecten voorkomt dat er beveiligingings meldingen optreden.
 
Paklijsten/Orderinvoer: er is een bug-fix doorgevoerd voor invoer van nieuwe artikelnummers die worden afgesloten met een druk op de pijltje-rechts knop. Voorheen versprong de cursor naar de eerste regel in de kolom "Omschrijving". Voortaan gedraagt deze hetzelfde als de tab-toets en verspringt de cursor naar de kolom rechts.
TIP: Wist u dat als u in het veld "Artnummer" de invoer afsluit met [Enter] dat de cursor automatisch naar de kolom "Aantal"? En als u in deze kolom ook afsluit met [Enter] de cursor automatisch naar de volgende regel gaat in de kolom "Artnummer"? Zo kunt u snel via het numerieke gedeelte van uw toetsenbord herhaaldelijk artikel-aantal, artikel-aantal,etc.. invoeren!
 
4.4.573
13-07-2007
19:00u
SQL Server 2005 gebruikers: er is een aanpassing doorgevoerd die nieuw aangemaakte gebruikers voortaan correct weergeeft. Gemigreerde gebruikers vanuit SQL Server 2000 werden wel correct weergegeven.
 
Klanten: wanneer een afdrukwachtrij wordt opgebouwd tijdens de verwerking van betalingsherinneringen en het actieve tabblad "Openstaande posten" wordt inactief gemaakt door het activeren van een andere tabblad, verschijnt voortaan een waarschuwing en de vraag of het andere tabblad moet worden geopend en de afdrukwachtrij dient te worden afgebroken.
 
Faxen bekijken: wanneer een .tiff bestand, zoals een ontvangen fax of een verzonden fax wordt geopend en de foutcode 339 verschijnt, is waarschijnlijk een programma-onderdeel niet (correct) geinstalleerd. In dit specifieke geval verschijnt voortaan een venster met een padnaam verwijzing naar het installatie-programma, waarmee u alsnog een installatie kunt uitvoeren.
 
4.4.572
12-07-2007
14:30u
AgendaBeheer: er is een bug opgelost ten aanzien van de controle op correct ingevoerde tijden in het detail-overzicht.
 
4.4.571
09-07-2007
16:00u
Dagboek: Gebruikers die als 'Financial Manager' staan ingevoerd in de systeemparameters hebben voortaan de mogelijkheid om opgeslagen kladboekingen van alle gebruikers op te vragen en te bewerken.
 
Na het opslaan van een reeks kladboekingen ontstond een foutmelding. De reeks werd wel opgeslagen. Deze foutmelding is opgelost.
 
Popup-menu bewerken (algemeen): wanneer met de rechter-muisknop het popupmenu Bewerken werd geactiveerd (met KopiŽren, Plakken, enz...) lukte het niet altijd om de bewerking uit te voeren, terwijl dat wel lukt met de sneltoetsen Ctrl-V, Ctrl-C etc... Het popu-menu is nu vervangen door het standaard Windows menu, waarmee deze problemen zijn verholpen.
 
Vensterknoppen (hoofdvenster): soms reageert een applicatievenster niet op de witte vensterknoppen die rechts boven op de applicatiewerkbalk staan. Soms wordt ook een menubalk grijs van een applicatie wanneer een ander venster geopend wordt, maar keert men terug naar het eerste venster, dan blijft het menu grijs.
Deze problemen hebben te maken met het focussen op het juist geselecteerde venster. Soms vindt die namelijk niet plaats.  Er is een aanpassing doorgevoerd, waarmee de focus op het juiste venster alsnog wordt uitgevoerd.
 
Bulk invoegen (nieuwe artikelen): in het dialoogvenster zijn kleine optimalisaties doorgevoerd:
* bij de leveranciersselectie wordt voortaan standaard <*> (alle leveranciers) geselecteerd.
* het veld van de artikelgroep is verbreed om zo alle cijfers/letter van een groep te kunnen zien.
 
Inkoopfacturen wijzigen (via tonen inkoopfactuur): wanneer deze optie wordt gebruikt, is het voortaan ook mogelijk om het projectnummer te wijzigen (of op nul te stellen) waaraan de inkoopfactuur is gekoppeld. Ook is het mogelijk om de validatie te resetten, waardoor de factuur opnieuw ter controle aan de onderhavige gebruikers zal worden aangeboden.
 
Leveranciers: wanneer een nieuwe leverancier wordt ingevoerd of een bestaande leverancier wordt gewijzigd, vindt er een controle op de invulling van gebruikers voor controle van inkoopfacturen plaats. Is er nog geen gebruiker toegewezen aan de factuurcontrole, dan verschijnt een waarschuwing. Overigens is deze controle optioneel: via een systeemparameter 'ValidatieInkoopVerplicht" wordt deze controle aan- of uitgezet.
 
 
 
$4.4.570
06-07-2007
NIEUW! De gebruikersinterface is volledig herzien De schermopbouw wordt voortaan uitgevoerd met behulp van standaard objecten uit het onderliggende besturingsysteem. Daardoor is de schermbouw en zijn de kleuren afhankelijk van de instellingen van het besturingsysteem.
 
De controle op toegangsrechten in de database-objecten is verder geoptimaliseerd, waardoor de algehele verwerkingssnelheid is verbeterd.
 
Berichten/foutmelding vensters (algemeen): De stijl van deze "MessageBox" is aangepast. De achtergrond en tekstkleuren zijn aangepast om de leesbaarheid te optimaliseren. Ook is de grootte van het lettertype iets vergroot. De nieuwe stijl is in navolging van de gebruikte stijl van het besturingsysteem Windows Vista.
 
ProjectBeheer/Calculaties: wanneer gebruik wordt gemaakt van de uitvoeroptie "Offertes", kan er voortaan een nieuw veld @RTFTEXT worden gebruikt in het offertesjabloon. Dit veld voegt automatisch opgemaakte tekst in de offerte in die eerder in de applicatie ArtikelBeheer is verwerkt. Zie ook de formulieropmaak.
Tevens is de opmaak van interne begrotingscalculaties uitgebreid met een materiaal-opslag rubriek per calculatie-blad.
 
Catalogus: er is een bug-fix toegepast inzake de selectie van regels in een artikelblok.
 
Opties: er is een bug-fix toegepast inzake de tabblad selectie bij het gebruikersonderhoud.
 
Fax verzenden: er is een bux-fix toegepast inzake het verzenden van gescande documenten die uit meerdere pagina's bestaan.
 
BetaalAdvies: voortaan wordt een totaalsaldo van de geselecteerde betalingen weergegeven.
 
AgendaBeheer: er is een bug-fix toegepast bij het terugbladeren in het week-overzicht bij een instelling van 8 of meer dagen in het venster.
Tevens is een bug fix toegepast bij de referentie-invoer; nieuwe referenties worden nu beter verwerkt en ook automatisch toegevoegd in de drop-down lijst.
 
Mailoverzicht: voortaan is het mogelijk om de automatisch browser-functie (het tonen van mailberichten tijdens het bladeren) naar eigen voorkeur aan of uit te zetten. De instelling wordt onthouden.
 
Urenregistratie: er is een nieuwe invoerfunctie, waarbij het mogelijk is om vanuit een werkorder meerdere werknemers tegelijkertijd in te boeken. Daarbij worden de uren direct in het overzichtvenster rechts ingevoerd.
Tevens wordt er voortaan een controle uitgevoerd op nog door te boeken uren uit eerdere perioden die doorbelast moeten worden op werkorders. Zijn er nog achterstallige uren, dan worden de werknemers en de betrokken weeknummers getoond.
 
Logboeken (Klanten en Leveranciers): er is een nieuwe kolom toegevoegd IngevoerdDoor. Deze toont de gebruikersnaam die de betreffende regel heeft ingevoerd.
 
4.4.569B
4.4.568B
4.4.567B
4.4.566B
03 juli 2007
bÍta-releases
 
 
 
 
4.4.564
25-05-2007
15:00u
AgendaBeheer: er is een bug-fix toegepast bij de selectie van gebruikers voor toewijzing van agendataken aan meerdere personen.
 
UrenRegistratie: de onderliggende database koppelingen zijn in de applicatie geoptimaliseerd, waardoor een snellere laadtijd voor de kalendergegevens is bereikt.
 
4.4.563
24-05-2007
10:00u
e-mail overzicht: er zijn visuele verbeteringen aangebracht ten aanzien van de schermopbouw.
 
e-mail bericht lezen: ook hier zijn visuele correcties aangebracht.
 
Fax-wachtrij: in sommige wachtrijen voor het faxen van documenten die met name vanuit een macro werden opgebouwd, werd enkel de laatste pagina verzonden. Deze bug is nu opgelost.
 
Zoeken (algemeen): wanneer een lijst van gevonden items werd getoond, waren de kolommen samengevoegd en kon er niet meer worden gesorteerd. Deze bug is nu opgelost.
 
4.4.562
22-05-2007
16:00u
Incasso-advies: er is een nieuwe systeemparameter geÔntroduceerd: IncassoVoorloopDagen. Hiermee stelt u eenmalig het aantal dagen in dat voorafgaand aan een vervaldatum van een factuur het openstaande saldo dient te worden geÔncasseerd.
 
Paklijsten/Orderinvoer: voortaan wordt bij de voorraadinformatie onder de F2-toets een filter toegepast waarbij gedeactiveerde lokaties niet meer worden weergegeven.
 
AgendaBeheer: de onderliggende database koppelingen zijn in de applicatie geoptimaliseerd, waardoor een snellere laadtijd voor de kalendergegevens is bereikt. Tevens worden in de jaarkalender alle maanden ingevuld, voorheen werden tot maximaal 3 maanden vooruit afspraken weergegeven.
 
Klanten en Leveranciers: in beide applicaties is een extra tab toegevoerd met een minus-ikoon. Als u deze aanklikt, wordt het venster in een compacte modus weergeven, zonder additionele informatie. Wanneer u weer een van de andere tabs aanklikt, ontvouwt het venster zich weer.
 
e-mail: er is een bug-fix toegepast op de werking van de "alles" knop in het emailadressen overzicht. Tevens is een bug-fix toegepast op de weergave van meervoudig geadresseerden in verband met de optie "Allen beantwoorden".
 
Besteladvies: wanneer er geen automatisch aangemaakt besteladvies was, kon voorheen enkel voor een specifieke leverancier een besteladvies worden aangemaakt. Voortaan kan ook een besteladvies voor een of meerdere productgroepen i.c.m. alle leveranciers worden aangemaakt.
 
ProjectBeheer/Calculaties, algemeen: er traden soms database "context"foutmeldingen op. Met name in deze applicatie, maar ook soms in andere applicaties in TRADIUM. Hiervoor is nu een bug-fix ingevoerd.
 
4.4.561

Deze release was een bÍta versie en is niet gedistributeerd.
 
4.4.560
11-05-2007
18:00u
Algemeen: er is een bug fix voor de foutmelding met code 3704.
 
Balans-overzicht: er is een uitbreiding voor de voorraad-rapportage gekomen met betrekking tot het selecteren van een specifiek magazijn.
 
4.4.559
11-05-2007
13:00u
Urenregistratie: er is een bug-fix toegepast op de knoppen weergave onderin het venster.
4.4.558
10-05-2007
18:00u
Schermopbouw: in deze versie is de gebruikersinterface onder handen genomen. In diverse applicaties is de schaalbaarheid van de schermen verbeterd en passen nu meer onderdelen in het venster automatisch aan de grootte van het venster. Ook is de uitlijning van deze onderdelen verder geoptimaliseerd.
 
** BELANGRIJK **
In verband met de instabiliteit, c.q. verstoorde opbouw van het scherm bij diverse computersystemen, is gezocht naar verdere optimalisatie. Dat is gevonden in een aanpassing van het computer geheugen in Windows, waardoor TRADIUM beter functioneert.
 
Hoe u het computergeheugen optimaliseert:
Nadat TRADIUM is opgestart op de computer, controleert het automatisch de configuratie van het geheugen. Als het geheugen nog niet is geoptimaliseerd, verschijnt een waarschuwing. Als u ja kiest, zal TRADIUM eenmalig het computergeheugen configureren, waarna u de computer opnieuw dient op te starten. Zorg ervoor dat u alle programma's eerst afsluit en alles opslaat voordat u de computer afsluit!
4.4.554 t/m .557

Deze releases ware bÍta versies en zijn niet gedistributeerd.
4.4.553
03-05-2007
18:00u
Diverse minor bug-fixes zijn doorgevoerd in deze patch-release.
4.4.552
02-05-2007
18:00u
Diverse minor bug-fixes zijn doorgevoerd in deze patch-release.
4.4.551
02-05-2007
11:00u
E-mail: er is een bug-fix toegepast inzake de sortering van de afzender kolom en de datum/tijd kolom.
 
ArtikelBeheer, Klanten, Leveranciers en MailBeheer: In deze applicaties is een zogenaamde pre-load functionaliteit toegevoegd. Wanneer een van deze applicaties wordt gesloten, wordt in feite enkel het venster onzichtbaar. Als later opnieuwe een van deze applicaties wordt gesloten, wordt het weer zichtbaar en daarna opnieuw geÔnitialiseerd. Hiermee wordt de laadtijd verbeterd.
 
4.4.550
01-05-2007
18:00u
E-mail: er is nieuwe functionaliteit toegevoegd aan het schrijven van nieuwe mailberichten. Voortaan kunnen diverse opties ingesteld:
* Urgent: berichten met een spoedeisend karakter kunnen als zodanig worden gemarkeerd. De ontvanger ziet (afhankelijk van de mailtoepassing) een urgentie-symbool (meestal uitroepteken).
* Leesbevestiging: met deze optie verzoekt u de geadresseerde(n) om een bevestiging te sturen wanneer het bericht is gelezen. Overigens kan een geadresseerde dit verzoek negeren.
* Uitgesteld verzenden: indien u een bericht op een later tijdstip of datum wilt verzenden, stelt u de gewenste datum en tijd voor dit bericht in. Het bericht zal dan op deze datum en tijd worden verzonden
* Direct loggen: een nieuw bericht kunt u direct naar het logboek (Offerte/Bestelling/Actie) van klant of leverancier verplaatsen. Het nieuw verzonden bericht staat dan niet in de verzonden map, maar is al direct onder het geselecteerde logboek gezet.
 
Ook de lay-out van het e-mail overzicht is uitgebreid met extra kolommen voor de indicatoren urgent en leesbevestiging. Wanneer een verzonden bericht met een leesbevestiging wordt bevestigd door de geadresseerde, verwerkt de mailserver automatisch de ontvangen leesbevestiging en markeert het verzonden bericht met het eye-symbool. In het bericht is te zien wanneer de leesbevestiging is verwerkt.
 
Ook zijn de 5 linkse kolommen met de iconen voortaan te sorteren, waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld op berichten met bijlagen te sorteren is, of op alle urgente berichten.
 
Tekstverwerking: er is een optimalisatie doorgevoerd t.a.v. tekstselectie en spellingscontrole.
 
4.4.549

Deze release was een bÍta versie en is niet gedistributeerd.
4.4.548
20-04-2007
18:00u
Artikel import: er is een aanpassing op controle voor abusievelijk dubbel inlezen van artikelbestanden doorgevoerd. Het filter is uitgebreid met een controle op rangorde van de leverancier t.o.v. het eigen stambestand.
 
Termijnbetalingen bij orderinvoer: er is een aanpassing doorgevoerd inzake het handmatig toevoegen van geplande werkorderbetalingen. Een nieuwe regel zonder periode-aanduiding werd automatisch als beginperiode gezien (periode 0). Voortaan wordt niet meer deze regel toegepast, maar dient de periode expliciet worden ingevoerd.
 
Artikel zoeken: er was een bug ingeslopen bij het tonen van stuksprijzen in het resultaatvenster na het opzoeken van artikelen vanuit een project. Deze bug is nu verholpen.
 
Post-It notities: geautomatiseerde meldingen inzake personeel en relaties werden dagelijks opnieuw aangemaakt. Deze bug is nu verholpen.
 
Kontaktpersonen: bij relaties met zeer veel kontaktpersonen ( >100 personen) liep het venster vast. Er is een aanpassing doorgevoerd waarbij blokken van kontaktpersonen worden geladen en bloksgewijs kan worden gebladerd door alle kontaktpersonen.
 
4.4.547
13-04-2007
18:00u
PATCH-RELEASE: in verband met de in release 546 aangehaalde bug in het Microsoft ADO Data Control, zijn verdere verbeteringen aangebracht. Tevens is de schermopmaak van enkele vensters verbeterd.
4.4.546
12-04-2007
18:00u
PATCH-RELEASE: bij sommige computers verschijnen database foutmeldingen wanneer op de knop  'opslaan' wordt geklikt. Dit is met namen in de applicaties Klanten, ArtikelBeheer en Leveranciers. Dit is een bug van Microsoft ADO Data Control, dat gebruikt wordt in TRADIUM.
 
De foutmelding is: -2147217888, De gebeurtenisafhandeling van de gebruiker heeft een methode in de voorziening aangeroepen die niet wordt herhaald.
Door een technische aanpassing in de aansturing van de  op de PC geinstalleerde database-driver is deze fout verholpen.
 
4.4.545
12-04-2007
12:30u
 
PATCH-RELEASE: de beveiliging op dubbel inlezen bij artikelimport, zoals geÔntroduceerd in release 542 bleek op alle gekoppelde artikelen in het stambestand te werken, in plaats van artikelen die gekoppeld zijn aan de leverancier die wordt ingelezen. Het filter is aangepast waardoor de controle zich voortaan beperkt tot die artikelgegevens die betrekking hebben op de leverancier waarvan het bestand wordt ingelezen.
 
4.4.544
12-04-2007
12:00u
PATCH-RELEASE: de automatische controle op nieuwe ingekomen e-mail en ontvangen faxberichten werkte niet meer bij nadat in release 542 een data-layer was verwijderd. Deze bugs zijn nu opgelost door de toepassing van een nieuw controle-mechanisme in TRADIUM.
 
4.4.543
12-04-2007
10:00u
 
PATCH-RELEASE: bij diverse functies in het hoofdprogramma die betrekking hebben op het verhogen van diverse nummers (inkoopnummers, bestelnummers, etc...) ontstonden fouten nadat in release 542 een data-layer was verwijderd. Deze bugs zijn nu opgelost.
 
4.4.542
11-04-2007
18:00u
Er zijn diverse minor bug-fixes toegepast. Tevens zijn optimalisaties toegepast teneinde de stabiliteit van het TRADIUM hoofdprogramma verder te verbeteren.
 
ArtikelImport: er is een extra beveiliging ingebouwd ter voorkoming van foutieve prijsaanpassingen als gevolg van het dubbel inlezen van artikelbestanden. Voortaan kan een leveranciersbestand niet eerder worden ingelezen dan nadat eerdere geplande prijswijzigingen zijn doorgevoerd.
 
Kontaktpersonen: wanneer een achternaam werd gewist, liep het programma vast. Achternamen dienen verplicht te worden ingevuld. Dit wordt nu afgevangen met een foutmelding. Tevens werd de combobox voor Geslachtskeuze en Machtiging uitgeschakeld. Deze bug is nu verholpen.
 
4.4.541
06-04-2007
10:00u
Er zijn diverse minor bug-fixes toegepast, waaronder een aanpassing m.b.t. het verzenden van bijlagen in e-mail: bij sommige database-drivers op enkele computers leidde dit tot database-foutmeldingen.
 
4.4.540
05-04-2007
12:00u
Er zijn diverse systeemtechnische modificaties toegepast, die tot doel strekken om de stabiliteit van het TRADIUM hoofdprogramma verder te verbeteren.
 
Tevens is een bug-fix voor het basic-script commando SQL.PrintWordDocument, inzake het uitvoeren van afdrukopdrachten naar PDF-documenten.
 
4.4.539

Deze release was een bÍta versie en is niet gedistributeerd.
4.4.538
02-04-2007
12:00u
Er zijn diverse minor bug-fixes toegepast, waaronder het niet meer reageren van menu's en sommige venstergrootte instellingen.
 
4.4.536 en
4.4.537

Deze releases ware bÍta versies en zijn niet gedistributeerd.
4.4.535
29-03-2007
12:00u
ATTENTIE! UPDATE NODIG?
Belangrijk: het kan in een enkel geval voorkomen dat u TRADIUM na deze update niet kunt opstarten. In dat geval dient u een update-programma eenmalig uit te voeren op uw computer. Dit programma vindt u op de locatie: o:\adminsql\update.bat. Werkt TRADIUM na deze update nog steeds niet, neemt u dan even telefonisch contact op met de supportdesk: 0900-KEEMINK (0900-5336465).
 
MailBeheer: wanneer gebladerd werd door het mailoverzicht werden in het berichtvenster daaronder sommige HTML berichten weergegeven zonder afbeeldingen. Wanneer het e-mail bericht werd geopend, verschenen deze afbeeldingen wel in het geopende bericht. Dit werd veroorzaakt door afbeeldingen die in het bericht waren gecodeerd. Het berichtvenster is hierop aangepast en ondersteunt nu ook deze ingesloten afbeeldingen.
 
Tevens wordt voortaan de regel van het selecteerde e-mail bericht in de lijstweergave zichtbaar gehouden als de html-viewer voor de berichten de eerste keer wordt geopend. Voorheen verdween de gemarkeerde regel achter de viewer.
 
Ook is de HTML-Viewer uitgebreid met de weergave van [Aan] en [CC] adressen.
 
E-mail lezen: wanneer er meerdere bijlagen in een ontvangen email zijn, kunnen voortaan deze bijlagend allemaal worden geselecteerd om tegelijk te worden geopend c.q. opgeslagen.
 
E-mail schrijven: het adresboek dat wordt geopend wanneer op de AAN, CC of BCC knop wordt geklikt, houdt voortaan de laatst gebruikte zoekopdracht vast. Tevens is de interface meer geoptimaliseerd, zoals automatische selectie van de tekst in het zoekfilter.
 
E-mail doorsturen: wanneer vanuit het overzicht een in HTML-opgemaakt bericht werd doorgestuurd, verscheen vaak, maar niet altijd, bij de ontvangen het doorgestuurde bericht in pure HTML-code, dus niet opgemaakt. Dit werd vooral veroorzaakt op tragere computers. Voortaan wordt de tijd waarin de opmaak voor het doorgestuurde bericht moet plaatsvinden verlengd, waardoor ook op tragere computers de opmaak alsnog goed wordt weergegeven.
 
Artikel zoeken (algemeen): voortaan worden in de zoekresultaten automatisch de standaard verkoopprijs van de artikelen weergegeven. Wanneer gezocht wordt op leveranciersartikelen wordt de brutoprijs (advies-verkoop) en de prijs-per opgenomen in het zoekresultaat.
 
!!!NIEUW!!! maakt u gebruik van de artikelklassificaties in TRADIUM, dan kunt u voortaan op basis van geklassificeerde eigenschappen een artikel opzoeken door een of meerdere eigenschappen te combineren, al dan niet gecombineerd met trefwoorden.
 
Facturatie: voortaan worden bij selectief factureren paklijsten uitgesloten van het overzicht die geen factuurwaarde hebben.
 
!!NIEUW!! SQL Ontwerper - uitvoer naar datalijsten en datawerkbladen: Nieuw is een hyperlink-functie in alle uitvoer naar deze twee lijstweergaven. Aan de hand van de veldnaam wordt automatisch een koppeling mogelijk naar een faktuur, project, werkorder of document. Dit wordt aangegeven door een knop [...] in de betreffende kolom. Wanneer u op bijvoorbeeld een cel klikt in de kolom ' Documentnaam' verschijnt deze knop. Als u erop klikt, wordt het document automatisch voor u geopend.
 
Hoofdvenster - venstertabs: soms werkte de tabbladen voor de diverse vensters niet meer, vooral na een foutmelding. Deze bug is nu opgelost.
 
Fax Wizard: voortaan is de controle op invoer van factuurnummers voor per fax ontvangen inkoopfacturen uitgebreid, zodat enkel numerieke invoer toegestaan is, zoals bij de Scanner Wizard ook het geval is.
 
Voortaan wordt ook het laatst geselecteerde logboek automatisch ingesteld bij keuze voor leverancier of klant.
 
Scanner Wizard: voortaan wordt ook het laatst geselecteerde logboek automatisch ingesteld bij keuze voor leverancier of klant.
 
AgendaBeheer: voortaan is het mogelijk om bij de herhaalfunctie van een taak of afspraak ook deze taak per dag te herhalen, waarbij ook de dagen van de week kunnen worden ingesteld.
 
OrderBeheer Verkoop, Inkoop en Service&onderhoud: bij deze drie Beheer-applicaties is de responsetijd voor het onderbreken van langdurige zoekacties verbeterd. Tevens kan nu beter een zoekopdracht op de achtergrond verlopen terwijl u met andere applicaties in TRADIUM verder werkt.
 
Bij OrderBeheer Verkoop is tevens een optimalisatie doorgevoerd voor het sneller openen van werkorders onder fakturen.
 
Magazijnen: voortaan is het ook mogelijk om te zoeken naar verschillende magazijnen op naam en adresgegeven. Hiertoe is een nieuwe knop toegevoegd in dezelfde stijl als bij de andere applicaties in TRADIUM.
 
Kontaktpersonen (tabblad bij Klanten, Leveranciers en Rayons): bij het aanpassen van de venstergrootte werd het opmerkingen tekstvak niet altijd juist aangepast. Deze bug is nu verholpen.
 
Basic Script Macro: er is een nieuw type object toegevoegd, genaamd Menu. Met dit object kunnen alle applicaties automatisch worden geopend in TRADIUM, mits de gebruiker voldoende toegangsrechten hiervoor heeft. Syntax is Menu.{applicatienaam}[optie1, optie2...]
 
Tevens is het SQL-object uitgebreid met twee nieuwe functies, namelijk SearchWithQuery en SearchWithQueryArr. Hiermee kunt u via een zoekquery een volledige zoek en gevonden weergave in de TRADIUM stijl ontwerpen.
 
Orderinvoer/Paklijsten: voortaan kan gewisseld worden tussen weergave van ordertotalen en totaalbedragen voor de direct leverbare artikelen uit deze order.
 
Afdrukwachtrij (algemeen): in sommige gevallen werd met name bij printerselecties in macro's toch de standaard printer in TRADIUM geselecteerd. Dit gebeurde bij printopdrachten die via de afdrukwachtrij in TRADIUM werden afgehandeld, zoals het commando SQL.PrintWordDocument. Deze bug is in deze versie verholpen.
 
4.4.532 t.e.m.
4.4.534

Deze releases waren bÍta-versie en zijn niet gedistributeerd.
4.4.531
06-03-2007
10:00u
E-Mail lezen: wanneer een ontvangen e-mail bericht met bijlagen werd geopend, ontstond de foutmelding "Type mismatch". Deze bug is bij release 530 ingeslopen en is nu opgelost.
 
4.4.530
05-03-2007
21:30u
Jaarafsluitingen: Voortaan is een beveiliging ingevoerd waardoor het afsluiten van een boekjaar niet eerder kan plaatsvinden dan nadat alle BTW-aangiften zijn verwerkt.
Tevens wordt nu automatisch een nulstelling van betaalde en te-betalen BTW bedragen van het af te sluiten boekjaar opgenomen in de journaalpost.
 
AdministratieBeheer: in verband met de hierboven genoemde jaarafsluitingen, is een extra parameter toegevoegd in het tabblad Speciaal. Hier moet voortaan het rekeningnummer van de afdracht voor BTW aangiften worden opgenomen.
 
Tevens is de betekenis van de Sluitrekening-parameter aangepast: Deze rekening wordt voortaan enkel bij jaarafsluitingen gebruikt voor het boeken van het resultaat. Bij rapportages wordt deze rekening niet meer gebruikt, maar is deze vervangen door het rekeningnummer die gekoppeld is aan het dagboek 'BAL'.
 
Balans-rapportages: Zie hiervoor de tweede alinea van bovenstaand item.
 
MailBeheer: voortaan is het mogelijk om ingekomen post direct te verwijderen, zonder dat het verwijderde bericht in de SPAM of Archief map verdwijnt. Via het popup-menu (rechter muisknop) kunt u de berichten direct uit de database verwijderen. U kunt ook de toetscombinatie CTRL+DELETE gebruiken.
 
ProjectBeheer/Calculaties: Voortaan is het mogelijk om zogenaamde batch-rapportages uit te voeren. De knop voor deze functie is naast de rapportselectie aangebracht. Voor alle rapportages (behalve offertes) kunt u meerdere rapportages selecteren en voor deze rapportages de rapportages uitdraaien naar een specifieke printer.
 
Tekstverwerker en TIFF-viewer: Voortaan is het mogelijk om van het geopende bestand een link naar het document versturen via een notitie naar andere gebruikers. In de notitie is de snelkoppeling opgenomen. Bij de tekstverwerker treft u het ikoon onderin het venster aan. Bij de TIFF-viewer (faxen en gescande documenten) is de knop bovenin het venster geplaatst.
 
OrderBeheer inkoop en verkoop: er is een kleine aanpassing in de menubalk doorgevoerd waardoor het afsluiten van een zoekwoord met de ENTER-toets niet meer leidt tot het verschijnen van het helpmenu. Tevens is er een verbetering aangebracht bij zoekopdrachten met gecombineerde geselecteerde filter-opties.
 
BTW-Aangifte: de drop-down knop waarin jaartallen te selecteren zijn, vertoonde enkel [2...]. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor de jaartallen nu volledig zichtbaar zijn.
 
Gebruikersinterface (algemeen): er zijn verdere optimalisaties ingevoerd om de schermopbouw te verbeteren. Tevens leidt dit tot stabiliteitsverbeteringen bij computersystemen met een tragere videokaart. De optimalisatie heeft er tevens toe geleid dat de interface op accenten is gewijzigd.
 
Applicatie-vensters (algemeen): voortaan zijn nagenoeg alle applicatie-vensters voorzien van een 'beeldgeheugen'. Wanneer een venster wordt afgesloten en later het zelfde type venster wordt heropent, worden de laatst gebruikte instellingen, waaronder formaat hergebruikt.
Wanneer blijkt dat het hoofdvenster in TRADIUM te klein is voor het eerder opgeslagen formaat, wordt het venster automatisch verkleind totdat het wel binnen het kader van het hoofdvenster past.
 
Kleuren instellen: het dialoogvenster voor de instelbare kleuren is aangepast in verband met de hierboven genoemde wijziging van de gebruikersinterface. Tevens worden de menubalken van het hoofdvenster voortaan ook direct aangepast als u na wijziging op de knop Toepassen drukt.
 
4.4.529
28-02-2007
12:00u
E-Mail (schrijven): voortaan is het mogelijk om als afzender een PUBLIC alias te selecteren, mits het PUBLIC mail-adres is ingesteld met de eigenschap isAlias. Voor meer informatie hierover, wend u zich tot uw systeembeheerder, of de supportdesk.
 
Paklijsten/Orderinvoer: voortaan is het mogelijk met de activering van deelleveringen via de voorrraadknop in de orderlijst om 0 (nul) aantallen in te voeren. Deelleveringen met een nulwaarde strekken tot doel om de betreffende backorder juist uit te sluiten van verdeling van een beperkte voorraad.
 
Dagboek: wanneer de vraag "faktuur onbekend, doorgaan J/N" verschijnt, en er wordt gekozen voor Ja dan versprong de cursor naar de volgende boekingsregel. Voortaan verspringt de cursor naar de bedrag-kolom, om direct het bedrag te kunnen invoeren.
 
Menu Beeld: de werking van het menu is verbeterd. Voortaan worden bij de-selectie van het ikoonmenu of de statusbalk niet alleen deze gegevens verborgen, maar ook de onderliggende balk. Hiermee wordt het venster vergroot.
 
NIEUW! in hetzelfde menu kan nu ook een KALENDER worden weergegeven. Deze kalender  verschijnt dan rechts in het het hoofdvenster en toont al uw afspraken, feestdagen en verjaardagen. Door te dubbelklikken op een datum wordt automatisch de applicatie AgendaBeheer gestart (en de kalender tijdelijk verborgen), mits u gebruikersrechten voor deze applicatie heeft.
 
 
Leveranciers: het was niet mogelijk om alfa-karakters bij de BTW-code in te voeren onder het tabblad Betalingskondities . Deze bug is nu verholpen.
 
E-Mail beantwoorden: recentelijk is een bug ingeslopen bij het beantwoorden van berichten met HTML-opmaak. De antwoordberichten bevatten als oorsponkelijk bericht de tekst inclusief de HTML-codering. Deze bug is nu opgelost, voortaan wordt de tekst zonder HTML-codes weergegeven in het antwoordbericht.
 
4.4.528
27-02-2007
12:00u
E-Mail (lezen): voortaan worden bij e-mail (indien beschikbaar) de oorspronkelijke AAN en CC adressen getoond. Dit is inclusief de friendly name van het e-mail adres.
 
Tevens is een nieuwe functie toegevoegd onderin het e-mail venster:
Wanneer u deze knop aanklikt, worden alle geadresseerden beantwoord, dus ook inclusief uw eigen adres. De adressen kunnen nog gewijzigd worden voor verzending van het antwoordbericht.
 
Artikel zoeken: het venster vertoonde een vertekende opmaak. Deze bug is bij release 527 ontstaan en is nu opgelost.
 
Mail Beheer: wanneer het venster gemaximaliseerd werd geopend, ontstond een foutmelding. Deze bug is nu opgelost.
 
Archief Browser: door een extensie-wijziging werden gescande documenten met de naam eindigend op .TIF niet meer opgezocht. Documentnamen eindigend op .TIFF werden wel opgezocht. Deze bug is nu opgelost.
 
Meldingvensters en invoervenster (algemeen): De opbouw van deze vensters is verder geoptimaliseerd, waardoor onder meer de knoppen bij tragere video-kaarten niet meer verspringen.
 
Leveranciers: het veld betalingskorting werd niet goed bijgewerkt. Deze bug is nu opgelost.
 
4.4.527
22-02-2007
18:00u
Rayons: deze applicatie is nu geheel voltooid. Naast registratie van omzetten per rayon is het ook mogelijk om bonussen te calculeren en in te stellen. Nieuw is de mogelijkheid om alle gegevens met een speciale knop naar Excel te exporteren.
 
Video-aansturing (algemeen): er zijn verdere optmalisaties toegepast om de stabiliteit verder te verbeteren.
4.4.526

Dit was een beta-versie en werd niet gedistributeerd
4.4.525
21-02-2007
18:00u
Optische tekstherkenning (algemeen): de optische tekstherkenning die wordt gebruikt in TRADIUM tijdens het scannen en archiveren is uitgebreid een spellingscontrole. Hiermee wordt de kans op vinden van documenten via trefwoorden verder vergroot, met name bij gescande documenten die slecht leesbaar zijn.
 
Out-Of-Office (mailserver): De mogelijkheid om een bericht van afwezigheid te sturen als automatisch antwoord via de mail was in de applicatie MailBeheer reeds ingevoerd. Vanaf heden is ook de nieuwe Mail Server toepassing op uw serversysteem geÔnstalleerd die deze Out-Of-Office ondersteunt. Er wordt een standaard tekst verzonden. Klik hier voor een voorbeeld.
 
HERZIEN Fax Beheer: de wijze waarop faxen voortaan worden gelogd is geheel herzien. Voorheen werden ingekomen faxen gelogd en opgeslagen in een logboek EN als document opgeslagen in de daarvoor aangewezen bestandsmappen. De trefwoordenregisters van  logboek en faxarchief werden afzonderlijk bijgewerkt. Hierdoor kon het voorkomen dat een gelogde fax niet in met de Archief Browser werd gevonden, maar wel in het fax logboek.
 
Voortaan worden nieuwe faxen enkel via een link gekoppeld aan een klanten- of leverancierslogboek. Deze link is te vergelijken met het archiveren van e-mail berichten. In het veld Document(naam) treft u bij nieuwe gelogde faxen GEEN verwijzing naar een bestand meer aan, maar de tekst 'FAX:11111', waarbij de cijfers het interne ID aangeven waaronder de fax is opgeslagen. Hiermee is ook de beveiliging van faxen verbeterd: gelogde faxen kunnen enkel door gebruikers van TRADIUM worden geraadpleegd, mits zij voldoende rechten hebben.
 
Voor bestaande gelogde faxen verandert er niets: deze blijven op de oude wijze gehandhaafd.
 
Ten aanzien van de interface is, in navolging van MailBeheer, ook een tabblad weergave toegevoegd. De logs zijn nu verdeeld in afzonderlijke jaargangen.
 
Fax Wizard: wanneer ingekomen faxen door de faxmanager worden verwerkt, wordt het OCR-proces (optische tekstherkenning) voortaan op de achtergrond uitgevoerd. Ook worden faxen die niet worden gelogd voortaan wel alsnog voorzien van een trefwoordenregister via het OCR-proces, zodat opzoeken van deze faxen wel mogelijk blijft.
 
MailBeheer: er zijn optische verbeteringen aan de interface aangebracht. Voortaan worden de mappen in het linkergedeelte automatisch vetgedrukt indien een of meerdere berichten ongelezen zijn. Dat geldt ook voor de SPAM map. Ook de uitlijning van de lijstweergave en mailinhoud is verbeterd. Tenslote is de positie van de horizontale balk die de lijst scheidt van de inhoud zodanig beveiligd dat deze altijd een minimale boven- c.q. ondermarge hanteert en dus altijd zichtbaar blijf.
 
Ook functioneel zijn er aanpassingen in de e-mail doorgevoerd. Wanneer mail wordt verwijderd uit de SPAM-map, dan wordt deze niet eerst naar het archief verplaatst, maar direct uit de mail-database verwijderd.
 
Weergave (algemeen): teneinde de stabiliteit van TRADIUM te verbeteren voor met name systemen met weinig video-geheugen, zijn diverse optimalisaties doorgevoerd. E.e.a. is merkbaar tijdens het wisselen van de vensters in het programma. Zo verandert de titelkleur van de memo's zodat sneller zichtbaar is welk venster actief is. Tevens is de synchronisatie van de knoppenbalk bovenin het hoofdvenster verbeterd. De knoppen worden nu sneller ingesteld.
 
Online Help: de helpfunctie via internet is verder uitgebreid voor de SQL Ontwerper. Via een druk op de F1-toets kunt u uitleg over de applicatie opvragen. Met behulp van de symbolen in het scherm kunt u nauwgezette informatie opvragen over het betreffende onderdeel.
4.4.524
14-02-2007
18:00u
Paklijsten/Orderinvoer: er is een nieuw veld ingevoegd t.b.v. de paklijstsjablonen. Het nieuwe veld @GELEVERD geeft het tot nog toe geleverd totaalaantal weer van het artikel, exclusief het aantal dat op de huidige paklijst staat vermeld. Zie ook het formulier-ontwerp.
 
Tevens is de orderinvoer uitgebreid met een extra kolom AantalDeelLeveren. Hierin kunt u optioneel een aantal invullen dat u nu reeds wilt leveren, zonder de gehele beschikbare voorraad daarvoor aan te spreken. Deze optie is vooral nuttig wanneer u een beperkte voorraad wilt verdelen over meerdere backorders.
 
Daartoe is de orderinvoer ook uitgebreid met een dropdown-knop in de kolom 'Voorraad'. Hiermee kunt u een overzicht opvragen van alle backorders van het onderhavige artikel. U kunt in het venster wat verschijnt meerdere deelleveringen invoeren om zo de beschikbare voorraad naar ratio te verdelen over meerdere orders. De onderliggende orders worden automatisch getoond zodat u direct een paklijst kunt aanmaken.
 
Tenslotte is ook een knop [...] toegevoegd aan de kolom 'Artikel'. Deze knop heeft hetzelfde effect als dat u '*' intoetst, namelijk een artikel opzoeken.
 
Onder de knop [F6] voor het tonen van voorraadinformatie, kon u reeds kiezen voor de optie 'Bijwerken' als u gebruikersrechten had voor de applicatie ArtikelBeheer. Voortaan wordt niet alleen de applicatie geopend, maar ook automatisch het gewenste tabblad 'Voorraad' geselecteerd.
 
MailBeheer: wanneer gebruikers een reply op een ingekomen [Public] e-mail uitvoeren, werd dit antwoord altijd voorzien van de eigen gebruikersnaam (of alias). Er is nu een wijziging doorgevoerd die de volgende regels hanteert:
* is het oorspronkelijke bericht gericht aan een PUBLIC gebruiker, dan wordt de alias van PUBLIC als afzender van het antwoordbericht gehanteerd.
* Als voorwaarde geldt dat PUBLIC wel een isAlias markering heeft (vraag dit na bij uw systeembeheerder).
* Alle PUBLIC antwoordberichten zijn bij ALLE gebruikers op te vragen in de Verzonden map.
 
ProjectBeheer/Calculaties: projectgegevens konden al worden aangepast door alle gebruikers die gebruikersrechten hebben tot deze applicatie wanneer als manager 'PUBLIC' was aangesteld. Voortaan is het ook zo dat deelcalculaties als 'PUBLIC' kunnen worden gemarkeerd waarmee (delen van) de calculatie door meerdere gebruikers kunnen worden bewerkt.
 
Gereedmelden paklijst leveranciers: wanneer er manco's zijn kan in de systeemparameters worden aangegeven of er standaard een mancolijst/inhouse-formulier moet worden aangemaakt. Voorheen werd - wanneer deze instelling op NEE was ingesteld - altijd een vraag gesteld of er een mancolijst moest worden aangemaakt. Er is nu een nieuwe parameter 'VraagAfdrukkenMancoLijst' die bepaalt of deze vraag nog gesteld moet worden. Als deze parameter ook op NEE wordt gezet, vervalt de mancolijst aanmaak.
 
ArtikelWizard: de aanmaak van nieuwe artikelen met de wizard is uitgebreid. Voortaan is het mogelijk om ook direct een minimale en maximale voorraad in te geven bij de selectie van de nieuwe voorraadlokatie.
 
BestelAdvies: Voortaan worden voor artikelen die besteld moeten worden en een productiecode hebben (tabblad bewerkingen in ArtikelBeheer) separate bestelopdrachten aangemaakt. Dit zijn productie-orders waarvoor tevens een productie-plandatum wordt ingevoerd. Per artikel verschijnt een vraag voor de geplande datum.
 
MailBeheer: de op Internet Explorer gebaseerde viewer voor de mailberichten is wederom geÔntroduceerd. Recentelijk was deze vervangen in verband met stabiliteitsproblemen.  Met de herintroductie is ook een workaround ingebracht die stabiliteit moet waarborgen. Heeft u toch wederom last van stabiliteitsproblemen, neemt u dan contact op met de supportdesk.
 
HelpFunctie (algemeen): Vanaf deze en volgende releases zal de on-line helpfunctie worden opgenomen. Een voorzichtig begin is gemaakt bij het inlogscherm: met de F1-toets of door een klik op het vraagteken-ikoon wordt de on-line handleiding geopend. Deze is ook op te vragen op deze website. Klik hier voor de handleidingen.
 
4.4.523

Dit was een beta-versie en was niet gedistributeerd.
 
4.4.522
12-02-2007
14:30u
SQL Ontwerper: in release 522 is een bug ingeslopen waarbij veldinformatie van geselecteerde tabellen niet meer kon worden ingelezen. Er onstond een SQL-foutmelding. Deze bug is verholpen is deze patch-release.
 
4.4.521
09-02-2007
18:00u
Standaard documenten afdrukken (klanten/leveranciers): wanneer een sjabloonbestand een @INVOER{...} veld bevat, ontstond een foutmelding. Deze bug is nu opgelost.
 
VERBETERD Logboeken (klanten/leveranciers): de regelhoogte van elke log wordt voortaan automatisch bepaald. Hierdoor wordt de leesbaarheid en gebruiksgemak sterk vergroot.
 
Balansrapportage: wanneer de rapportage werd geopend, ontstond een foutmelding. Deze bug is in release 519 in geslopen en is nu verholpen.
Tevens wordt voortaan een opstart-signalering links onderin het hoofdvenster getoond tijdens het laden van deze applicatie.
 
Grafiekrapportage: wanneer de grafische rapportage werd geopend, kon de tijd flink oplopen vanwege de controles die de rapportage op de tabellen uitvoerde. Voortaan wordt een snellere controle uitgevoerd, waarbij bovendien de voortgang onderin het hoofdvenster te volgen is.
 
4.4.520
08-02-2007
18:00u
Offerte genereren (projectbeheer/calculaties): de afdrukoptie 'Offertes' bij het afdrukken is herzien. Voorheen werd een document aangemaakt in de hiervoor aangewezen offerte directory. Eventueel kon een reminder worden toegevoegd aan de agendataken.
 
De wijzigingen zijn onderhuids doorgevoerd. Deze wijzigingen houden het volgende in:
* een offerte wordt voortaan ook gelogd in de Offertes tab bij de applicatie klanten.
* ook wordt het nieuw aangemaakte document gearchiveerd en een trefwoordenlijst aangemaakt
* Bij een reminder wordt een agenda-beltaak aangemaakt die zowel in het klantenlogboek wordt geregistreerd, als ook bij AgendaBeheer. Hierbij wordt dezelfde procedure gevolgd als bij het aanmaken van een beltaak vanuit het logboek.
 
MailBeheer: bij het gebruik van de rechtermuisknop (popup menu) waren bij de optie 'Verplaatsen" de persoonlijke mappen uit het menu verdwenen. Deze bug is nu opgelost.
 
Bij het opslaan van bijlagen in e-mails werd telkens standaard de homedir van de gebruiker geselecteerd. Voortaan wordt automatisch de directory geselecteerd die de vorige keer voor opslag werd gebruikt.
 
4.4.519
08-02-2007
10:00u
Leveranciersbonnen: bij release 518 is een bug ingeslopen waardoor deze toepassing niet meer toegankelijk was. Is nu opgelost.
 
Tekstverwerking (algemeen): de foutcode 398 die soms optrad is nu verholpen. Tevens wordt de automatische reservekopie functie voortaan enkel nog geactiveerd nadat het geopende document is gewijzigd. Voorheen was deze backup-functie altijd actief.
 
4.4.518
07-02-2007
18:00u
Algemeen: er zijn uitgebreide aanpassingen door de gehele applicatie doorgevoerd teneinde instabiliteitsproblemen inzake videokaart aansturing die bij sommige gebruikers optreden op te lossen. Mocht deze release geen verbeteringen tonen, neemt u s.v.p. contact op met de supportdesk: 0900-KEEMINK of support@keeminkdesign.nl.
 
Afdrukken: wanneer via het menu Bestand/Afdrukken/naar standaard printer het dialoogvenster van de printer werd getoond, werd niet naar de gekozen printer afgedrukt, naar naar de standaard printer zoals deze in uw computer staat ingesteld. Voortaan wordt als standaard de printer gekozen die in TRADIUM (bovenin het hoofdvenster) is ingesteld.
 
VERBETERD: Gescande documenten faxen: wanneer u een in TRADIUM gescand document wilt verzenden via fax, opent u het gescande document en kiest u via het menu 'Bestand' de optie 'Verzenden via fax'. Deze functie bestaat alweer enige tijd.
Echter, wanneer het document donker is, of veel grijze tinten bevat, werden tot nu toe deze donkere tinten en kleuren vertaalt naar grijze patronen in het document. Soms leidde dit tot slecht leesbare faxen bij de ontvanger.
Voortaan wordt dezelfde optimalisatie techniek gebruikt die ook al wordt toegepast bij optische tekstherkenning (OCR) in TRADIUM: het document wordt opnieuw optimaal belicht, ontdaan van hinderlijke puntjes en andere vervuilingen, daarna verticaal uitgelijnd en vervolgens omgezet naar zwart/wit, waarbij de achtergrond geheel wit is geworden.
 
U kunt zelf ook de resultaten bekijken door faxen die vanaf deze versie worden verzonden te bekijken in het fax-logboek.
 
TIFF-Viewer: voortaan is het mogelijk om naderhand de gescande documenten terwijl u deze bekijkt verder te optimaliseren. U kunt voortaan het contrast verbeteren, indien nodig.
 
MailBeheer: teneinde de stabiliteit te verbeteren is gekozen voor een andere weergave van HTML-berichten. Deze nieuwe weergave maakt het gebruik van de Internet Explorer overbodig, waarmee veel software-crashes worden voorkomen. De nieuwe weergave is gebaseerd op de interne tekstverwerker van TRADIUM. Hyperlinks worden nog steeds ondersteund in de html-weergave.
 
U kunt voortaan eenvoudiger het bericht in een ander venster openen door niet alleen te dubbelklikken in de lijstweergaven, maar door ook op de envelop links in de lijst te klikken.
 
4.4.515
t.e.m.
4.4.517

 
Dit zijn beta-versies en zijn niet gedistributeerd.
4.4.514
19-01-2007
18:00u
Orderinvoer/Paklijsten: er was een probleem met sorteervolgorde bij het plakken van gekopieerde orderregels. Deze bug is nu verholpen.
 
Algemeen: kleine aanpassingen zijn doorgevoerd ten behoeve van de stabiliteitsverbetering van het programma.
 
4.4.513
19-01-2007
15:00u
Algemeen: er zijn sinds release 510 stabileitsproblemen geconstateerd. Deze service-release strekt tot doel om deze problemen het hoofd te bieden.
 
4.4.512
17-01-2007
18:00u
Leveranciersbonnen: bij het inboeken van goederenontvangsten via leveranciersbonnen moesten teveel geleverde aantallen als negatieve storno-aantallen worden ingevoerd om de status "levering compleet" te verkrijgen. Voortaan worden deze bestellingen automatisch als afgehandeld bestempeld, mits er geen sprake is van een retourbestelling.
 
Tevens is een nieuwe knop [Alles] toegevoegd, waar de markering van bestelregels in het overzicht ineens uit- en aan kan worden gezet.
 
ProjectBeheer/Calculaties: nieuwe projecten kunnen voortaan toegewezen aan gebruiker 'PUBLIC'. Projecten die aan deze fictieve gebruiker worden toegewezen zijn toegankelijk voor alle TRADIUM gebruikers.
 
Basic Macro: de SQL-opdracht .RunMSExcel is uitgebreid met twee extra optionele parameters: AltHeaderCaption en AltSubHeaderCaption. Hiermee kunnen alternatieve titels en subtitels aan aangemaakte excel documenten.
 
Artikel zoeken: voortaan is het mogelijk om inactieve artikelen te filteren uit een zoekopdracht. Bij sommige zoekopdrachten is het filter al actief en niet uitschakelbaar, zoals tijdens het invoeren van een werkorder.
 
Orderinvoer/Paklijsten: voortaan is het mogelijk om meerdere regels tegelijkertijd te verbergen.
Verborgen orderregels worden met een rode letterkleur en worden onderdrukt op de facturatie en de paklijst. Deze regels worden wel als kosten geregistreerd.
 
4.4.511
16-01-2007
Algemeen: met de laatste release (510) zijn GDI-resource problemen aan het licht gekomen die voorheen niet eerder waren gedetecteerd. GDI-resources gebruiken het geheugen van de computer om de videokaart aan te sturen onder Windows. Het probleem uitte zich in de vorm van instabiliteit van TRADIUM. Vooral na het openen van de applicaties Klanten en Leveranciers.
 
De bron van het probleem is ontdekt: een systeemonderdeel die in Windows wordt gebruikt voor onder meer de popup-menu's bleek niet goed het gebruikte GDI terug te geven aan het systeem, waardoor geheugen weglekte. Het probleem is vanaf deze release verholpen.
 
ArtikelWizard: er zijn enkele verbeteringen in de user-interface aangebracht, zoals het automatisch verwijderen van spaties achter lokatie-codes.
 
Fax Logboek: wanneer een gearchiveerde fax werd verwijderd, ontstond een SQL-syntax foutmelding en de fax werd niet verwijderd. Dezse bug is nu opgelost.
 
AgendaBeheer: soms werd de kalender links in het venster niet in het juiste jaar weergegeven. Deze bug is nu opgelost.
 
Incassoadvies: wanneer de bedrijfsnaam van de eigen administratie langer dan 35 karakters was, werd een ongeldig incasso-bestand aangemaakt. Deze bug is verholpen door de eigen bedrijfsnaam af te kappen na 35 tekens.
 
E-mail overzicht: de nieuwe interface is verder geoptimaliseerd. Tevens zijn nog niet eerder geactiveerde knoppen nu geprogrammeerd. Ook zijn visuele verbeteringen doorgevoerd.
 
Facturatie: er is een aanpassing doorgevoerd waarmee de ondersteuning voor het veld @werkorderref (referentie van de eerste werkorder) verder is uitgebreid in de faktuur-layout.
 
4.4.510
05-01-2007
17:00u
Dagboek: Wanneer na een dagboekselectie de boekingsdatum werd aangepast, werd soms alsnog het beginsaldo gewijzigd. Deze bug is nu verholpen.
 
e-mail: nieuwe e-mails werden niet meer onder in de statusbalk van het hoofdvenster weergegeven. Deze bug is eveneens verholpen.

**VERNIEUWD** MailBeheer: De mailbeheer toepassing heeft een geheel nieuwe interface gekregen. Voortaan wordt de inhoud van  berichten direct in een deelvenster getoond terwijl u bladert door de berichten.  Het ikoonmenu links is vervangen door een boomstructuur, in navolging van OrderBeheer en InkoopBeheer.
 
* SPAM-filter: nieuw is ook de map "Ongewenste email". Wanneer u ongewenste (junkmail of spammail) verplaatst naar deze map, worden deze berichten als SPAM behandeld en dient de inhoud van deze berichten (en de internet mailheader) als bron voor het intelligente filter dat is ontwikkeld bij KeeminK Design. Het filter is gebaseerd op het Bayesiaans model en is zelf lerend: hoe meer e-mails u ontvangt, hoe betrouwbaarder het filter wordt. Telkens wanneer u ongewenste berichten plaats in de "Ongewenst" map, zal dit uiteindelijk ertoe leiden dat deze berichten voortaan automatisch in deze map worden geplaatst.
 
* Opmaak verbeterd: voortaan worden e-mail berichten die u opstelt en verstuurt over het internet zo weergavegetrouw mogelijk opgemaakt (WYSIWYG). Ook afbeeldingen in uw e-mail bericht worden met dezelfde proporties opgemaakt en verzonden. Hierbij wordt rekening gehouden met de grootte van de afbeeldingen: indien nodig wordt de resolutie automatisch verkleind naar 96dpi. Ook de schaalgrootte blijft gehandhaafd.
 
*Nieuwsbrieven versturen: door de verbetering in de opmaak kunt u ook bulletins, nieuwsbrieven e.d. versturen. Een belangrijke tip voor het beste resultaat in opmaak:
Stap 1: maak uw nieuwsbrief eerst op in de tekstverwerker in TRADIUM
Stap 2: selecteer de gehele inhoud van het hele document
Stap 3: kopiŽer en plak de inhoud in het e-mail bericht.
Stap 4: verstuur nu de nieuwsbrief via de mailinglijst(en) in uw persoonlijk adresboek

4.4.509
04-01- 2007
17:00u
Openen Query/Bestand (Algemeen): wanneer het dialoogvenster werd weergegeven en tegelijkertijd een interne memo werd ontvangen, ontstond een foutcode 401. Deze fout wordt nu voorkomen door het ontvangen van memo's uit te stellen totdat het dialoogvenster is gesloten.
 
Fax wachtrij meldingen: soms onstonden time-out foutmeldingen die schijnbaar willekeurig leken. In sommige gevallen werd dit veroorzaakt door de controle op de faxwachtrij en de controle op inkomende faxen die elkaar soms konden overlappen. Het gehele controle-mechanisme (event-handling) is herzien en aangepast zodat er geen overlapping meer mogelijk is.
 
Opslaan bestanden (algemeen): teneinde de hierboven genoemde foutmeldingen in verband met overlappingen ook te voorkomen bij het opslaan van gegevens is dezelde mechanisme toegepast bij het dialoogvenster van "Opslaan als..".  Ook zijn deze dialogen meer geuniformeerd.
 
AgendaBeheer: soms werden gewijzigde gegevens in het notitie-veld niet opgeslagen als direct op het tab bovenin het venster naar aan ander weergave werd geschakeld. Dat is nu opgelost.
Tevens is de synchronisatie van datums tussen de afzonderlijke vensters verbeterd.
 
Inlogbeveiliging: na een recentelijke aanpassing werd de controle op gelijktijdig gebruik van dezelfde account op meerdere werkstations niet meer goed uitgevoerd. Deze bug is nu aangepast. Tevens is de controle op het maximum aantal werkstations dat tegelijkertijd is ingelogd hersteld.
 
MailBeheer: wanneer in het linker gedeelte de menukeuze [Algemeen] of [Persoonlijk] wordt aangeklikt, reageert de het linker gedeelte op volgende muisklikken niet meer. Deze bug is nu opgelost.
 
Dagboek: voortaan wordt de berekening van dagboeksaldi bij aanvang van het boeken afhankelijk gemaakt van het feit of er in het boekjaar al een beginbalans is ingevoerd. Zo niet, dan wordt het saldo van het vorig boekjaar automatisch doorgeteld.