TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Alle updates en releases van Tradium Business Software in 2009

 
Release
Datum
Modificaties
4.4.825
31-12-2009
11:00u
NIEUW! uitbreiding orderinvoer met vreemde valuta!
Alhoewel het gebruik van vreemde valuta in orderinvoer in de basis al mogelijk was, waarbij de munteenheid en de hieraan gekoppelde koers van het bovenliggende project werd gehanteerd, is deze functionaliteit volledig herontwikkeld.
Voortaan is het mogelijk om orders in te voeren en te bewerken met dubbele valuta: de basiskoers (EUR) en de in het bovenliggende project gekozen munteenheid. Nieuw is ook de mogelijkheid om de munteenheid te kiezen en zelfs de wisselkoers aan te passen. Hierbij worden de vreemde valutabedragen in de order opnieuw berekend.
Tijdens de orderinvoer is het mogelijk om regelwaarden en nettoprijzen aan te passen in zowel de basiskoers (EUR) als in de vreemde valuta kolommen.
Wanneer een order in een andere munteenheid dan de basismunt (EUR) wordt ingevoerd, verandert ook automatisch de schermindeling: de ordertotalen rechts boven zijn dan gerepliceerd, waarmee het ook mogelijk is om netto-orderwaarden in de gekozen munteenheid in te voeren.
De velden in de orderweergave worden ook uitgebreid met extra kolommen met vreemde valuta. Deze kolommen staan in schuinschrift.
Let op: werkt u met een opgemaakt orderinvoerscherm, dan dient u deze kolommen eerst op te nemen in deze opmaak. De vreemde valutakolommen worden pas zichtbaar als u de onderhavige order in een afwijkende munteenheid en koers bewerkt.
 
Diverse uitbreidingen in sjabloonopmaak
Binnenkort verschijnt een aangepaste facturatiemodule waarmee de vreemde valutavelden ook in sjablonen zal worden ondersteund. De sjablonen voor paklijsten en raaplijsten kunt u al aanpassen. De nieuwe velden staan beschreven in de formuliervelden-pagina;s. Naast nieuwe velden voor de afwijkende munteenheid, zijn in deze sjabloonopmaken extra velden toegevoegd voor gewichten (bruto en netto). Hiermee wordt de aanmaak van exportdocumenten vereenvoudigd.
 
NIEUW! pagina-nummering in RTF-documenten!
Voortaan is het mogelijk om in de koptekst of voettekst van een TRADIUM-document (RTF) een pagina-teller in te voegen. De opmaak (Pagina n van x) wordt automatisch ingevoegd als u via het menu Invoegen de optie Invoerveld kiest. Wanneer u als naam het hashteken (#) invult, wordt direct de paginanummering toegevoegd.
 
Uitbreiding programmeeromgeving in Basic Script
Het SQL-object in de macro-omgeving beschikt over krachtige functies voor database-gebruik en aanverwante zaken. Nieuw is het ImportExcelFile statement. Met deze routine wordt een compleet Excel werkblad (.xls) ineens in een twee-dimensionele array-variabele geladen, waarmee importeren van op Excel-gebaseerde gegevensbestanden voortaan nog sneller en eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd. Deze nieuwe functie kan ook worden uitgevoerd op werkplekken zonder dat hiervoor Microsoft Excel is geÔnstalleerd.
Tip:  Heeft u wel Excel op uw computer staan, dan kunt u ook eenvoudig dit programma aansturen vanuit de TRADIUM Basic Script macro door gebruik te maken van het CLS_EXCEL object.
 
bug-fix
Het zoeken via het artikelzoek-dialoogvenster werkte niet goed in de tab ArtikelGroep, Projecten en Klanten. Deze storing is nu verholpen.
 
Stabiliteitsverbeteringen
Er zijn verdere aanpassingen doorgevoerd om de gemelde spontane uitval van het hoofdprogramma te elimineren. Tevens bestaat voortaan (optioneel) de mogelijkheid om automatisch lock-ups of spontane uitval van het hoofdprogramma te melden. Indien u met deze release aanhoudend problemen heeft met spontaan vastlopen of afsluiten van TRADIUM, neemt u s.v.p. dan contact op met  de supportdesk. U krijgt instructies hoe u een speciale tracer kunt activeren waarmee logboeken omtrent het gebruik van TRADIUM kunnen worden verzonden naar onze helpdesk. U kunt hiervoor zowel bellen (0900-KEEMINK) als e-mailen (support@keeminkdesign.nl).
 
4.4.821-
4.4.824

Dit zIjn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.820
23-12-2009
13:00u
Service release
Het dialoogvenster SMS-verzenden verdween vrijwel onmiddellijk nadat het via de knoppenbalk in het hoofdvenster werd aangeroepen. Het dialoogvenster bleef wel staan indien het vanuit een telefoonnummerveld werd aangeroepen. Dit probleem is nu opgelost.
 
Wanneer uit Tradium werd uitgelogd, maar niet afgesloten, werkten sommige rapportages niet meer die voorafgaand aan het uitloggen ook waren gebruikt. Dit probleem werd veroorzaakt doot het afsluiten van de rapportmodules tijdens het uitloggen en is nu opgelost.
 
Wanneer vanuit de kalenderweergave rechts in het venster een datum werd dubbelgeklikt, werd wel AgendaBeheer geopend, maar na het sluiten hiervan keerde de kalenderweergave niet terug, of soms veel later.
 
Ongebruikte vensters die werden gesloten bleven soms achter in het geheugen totdat TRADIUM werd afgesloten. Voortaan wordt periodiek een controle op deze vensters uitgevoerd, waarna deze vensters worden verwijderd uit het interne geheugen.
 
4.4.819
21-12-2009
16:00u
 
VarVelden uitgebreid bij Klanten en Leveranciers
De variabele en vrij te definiŽren velden in de applicaties Klanten en Leveranciers zijn uitgebreid met twee extra velden. Tevens zijn deze velden in sjablonen te gebruiken (@FLAG4 en @FLAG5).
 
Taak-instellingen bij Urenregistratie uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om restricties toe te passen op de selectie van projecten bij door te belaste uren. Zo kunnen bepaalde taken gekoppeld worden aan de status van een project. Ook meerdere statussen zijn toegestaan. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld calculatie-uren worden geboekt op een project dat niet in uitvoering is, maar nog in offerte-status verkeert.
 
Bug-Fix: weeknummering
In de systeembestanden van Windows is een probleem met het juist toepassen van weeknummers. Wanneer gekeken wordt naar weeknummers voor het jaar 2010, blijkt dat deze numers 1 week zijn opgeschoven. Dit is een bug in de systeembestanden van Windows en heeft betrekking op PC's die met Europeese (Nederlandse) landinstellingen werken. Er is op aanwijzingen van Microsoft een aanpassing geprogrammeerd die de foute berekening omzeilt.
 
Stabiliteitsverbeteringen
Er zijn verdere aanpassingen doorgevoerd om de gemelde spontane uitval van het hoofdprogramma te elimineren. Tevens bestaat voortaan (optioneel) de mogelijkheid om automatisch lock-ups of spontane uitval van het hoofdprogramma te melden. Indien u met deze release aanhoudend problemen heeft met spontaan vastlopen of afsluiten van TRADIUM, neemt u s.v.p. dan contact op met  de supportdesk. U krijgt instructies hoe u een speciale tracer kunt activeren waarmee logboeken omtrent het gebruik van TRADIUM kunnen worden verzonden naar onze helpdesk. U kunt hiervoor zowel bellen (0900-KEEMINK) als e-mailen (support@keeminkdesign.nl).
 
4.4.816-
4.4.818

Dit zIjn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.815
14-12-2009
22:00u
service release
Er zijn aanpassingen doorgevoerd om de gemelde spontane uitval van het hoofdprogramma te elimineren. Dit heeft teven geleid tot enkele optimalisaties in de gebruikersinterface:
* de venstertabs bovenin het hoofdmenu werken nu sneller en beter
* nieuwe notities die op uw scherm verschijnen, komen niet neer in de voorgrond, maar worden achter het actieve venster in TRADIUM weergegeven (bent u actief in een ander programma, dan keert TRADIUM wel naar de voorgrond, tenzij het is geminimaliseerd in de taakbalk van uw computer).
 
Projectrapportage
Er is een optimalisatie doorgevoerd voor de opbouw van historische projectoverzichten. Tevens is het selectiefilter voor historische projecten aangepast: wanneer statusspecifiek wordt gerapporteerd, worden voortaan alleen de projecten opgesomd die in de genoemde periode vanuit een andere status de status 'H' hebben gekregen.
 
4.4.814
 
Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.813
02-12-2009
18:00u
 
service release
Er zijn bij ons meldingen gedaan over spontaan uitvallen van het hoofdprogramma (zonder foutmeldingen). Er wordt hard gewerkt om de oorzaak hiervaan te elimineren. Deze release bevat verdere aanpassingen teneinde de stabiliteit van het programma te verbeteren. De gehele dag heeft deze release succesvol gedraaid in een test/demo omgeving en is daarom deze avond verspreid.
 
Helaas kan nooit 100% stabiliteit gegarandeerd worden voor het TRADIUM hoofdprogramma. Dat is onmogelijk omdat teveel factoren, zoals besturingssysteem, andere actieve residente programma's e.d., de werking van TRADIUM kunnen beÔnvloeden. Wel is de verwachting dat, door de aangepaste techniek in deze release, de gevoeligheid van deze factoren nog verder is verminderd. Blijft u te maken houden met instabiliteit en, beter nog, kunt u het probleem op uw computer reproduceren, neem dan contact op met de supportdesk.
 
Desgewenst kan er een tracer worden geactiveerd die een logboek in een tekstbestand aanmaakt. Dit bestand bevat geen persoonlijke informatie maar enkel softwaretechnische gegevens wat ons kan helpen met het oplossen van eventuele instabiliteit van het programma op uw computer. Neem hiervoor contact op met de supportdesk.
 
4.4.812
01-12-2009
10:00u
 
service release
In deze release zijn in onze Error Reports database geregistreerde  "subscript out of range" en "Object variable" foutmeldingen opgelost. Tevens zijn afwijkende kleurverlopen in menubalken aangepast.
 
e-mail bijlagen openen
Sommige "Permission Denied" foutmeldingen komen voor in combinatie met bijlagen van Microsoft Word. Deze foutmeldingen worden veroorzaakt als onderhuids het document in een actief (maar niet altijd zichtbaar) Word programma is geopend. Het bestand mag dan niet worden benaderd. Dit komt ook voor als de bijlage van een e-mail meerdere keren wordt geopend.
 
Ook komt het incidenteel voor dat, wanneer een Word-document als bijlage wordt geopend, de bijlage corrupt lijkt te zijn (o.a. ontbrekende pagina's). Dit ligt echter niet aan Tradium, maar aan de compatibiliteitsverschillen tussen de versie van Word waarin het document is opgemaakt en de versie van Word waarmee de gebruiker de bijlage probeert te openen
 
De Tradium Tekstverwerker is compatibel met de nieuwste versie Word documenten (2007) en ook backwards compatibel met oudere versies van Word (2003, 2000 en '97). Standaard worden bijlagen van de e-mail weergegeven in deze tekstverwerker.
 
4.4.811
30-11-2009
16:00u
service release
In deze release is een probleem met het verplaatsen, c.q. verwijderen van meervoudige e-mails naar persoonlijke mappen opgelost.
 
Tevens is een "Object Variable" foutmelding die optreedt in combinatie met het gebruik van sommige instructies in macro's opgelost.
 
4.4.810
 
30-11-2009
10:00u
Techniek redesigned
Na meldingen van spontaan uitvallen van het hoofdprogramma (zonder foutmeldingen) is uitvoerig getest met diverse beta-releases en software-tracers teneinde oorzaak hiervan te achterhalen. Als gevolg hiervan zijn bepaalde toegepaste technieken in de software redesigned teneinde de stabiliteit van het programma te verbeteren. Tevens zijn er verdere performance optimalisaties doorgevoerd.
 
Helaas kan nooit 100% stabiliteit gegarandeerd worden voor het TRADIUM hoofdprogramma. Dat is onmogelijk omdat teveel factoren, zoals besturingssysteem, andere actieve residente programma's e.d., de werking van TRADIUM kunnen beÔnvloeden. Wel is de verwachting dat, door de aangepaste techniek in deze release, de gevoeligheid van deze factoren sterk is verminderd. Blijft u te maken houden met instabiliteit en, beter nog, kunt u het probleem op uw computer reproduceren, neem dan contact op met de supportdesk.
 
Diverse gebruikersfouten afgevangen
Er is een inventarisatie geweest van veel voorkomende gebruikersfouten die worden geregistreerd in onze Error Reports database. In deze release zijn veel van deze fouten voortaan afgevangen. Het gaat hierbij om foutmeldingen die voorkomen door het verkeerd handelen door de gebruiker. In diverse applicaties zijn er aanpassingen doorgevoerd in de gebruikersinterface om deze fouten te voorkomen en om deze af te handelen.
 
In voorbereiding: pro-forma facturen
Binnenkort zal het mogelijk worden om vanuit de orderinvoer pro-forma facturen te genereren. Details volgen nog. Wel is de interface hierop al aangepast (F7 - Pro Forma).
 
4.4.805-
4.4.809

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.804
24-11-2009
12:00u
service release
In deze release is een beveiligingsprobleem met het openen van bijlagen in e-mail verholpen. Ook problemen met verzonden e-mails met bijlagen zijn hiermee verholpen.
 
4.4.803
23-11-2009
21:00u
 
service release
In deze release is een probleem met het verplaatsen, c.q. verwijderen van meervoudige e-mails opgelost.
 
performance
Er is een optimalisatie doorgevoerd in het opslaan van gebruikers-parameters, zoals scherm- en vensterinstellingen, waardoor de responsetijd van applicatievensters is verbeterd.
 
4.4.802
23-11-2009
10:10u
 
service release
In deze release zijn de foutmeldingen die onstaan bij het versersen van het emailoverzicht en bij het opstarten van Macroscripts opgelost.
 
4.4.801
21-11-2009
15:00u
 
Nieuwe interface en functionaliteit voor Rekeningschema!
In navolging van andere appplicates in TRADIUM, is ook het rekeningschema voorzien van een nieuwe gebruikersinterface. Daarbij is ook nieuwe functionaliteit toegevoegd in de vorm van rubricering voor rekeningnummers.
Door grootboekrekeningen onder te brengen in groepen en subgroepen, kunnen eenvoudig rapportages worden gemaakt waarbij kosten per groep in kaart kunnen worden gebracht. Deze functionaliteit gaat verder dan kostenplaatsen- en kostendragers-rubrieken omdat er met de groep/subgroep-rubricering een hiŽrarchische opbouw mogelijk is.
 
Nieuwe interface voor e-Notes!
De veelgebruikte "notitieblaadjes" in uw beeldscherm zijn ook aangepast. Doel hiervan was om het gebruik van het beschikbare videogeheugen zo optimaal mogelijk te benutten. De nieuwe stijl vereist minder GDI-objecten waarmee systemen met oudere en/of beperkte videokaarten het voortaan ook meer vensters tegelijkertijd kunnen openen zonder dat er een "Cannot Redraw..." foutmelding verschijnt.
 
Catalogus interface aangepast
Er is een aanpassing doorgevoerd in de gebruikersinterface waardoor het mogelijk is om het tekstinformatie kader met de muis in grootte aan te passen.
 
Diverse gebruikersfouten afgevangen
Er is een inventarisatie geweest van veel voorkomende gebruikersfouten die worden geregistreerd in onze Error Reports database. In deze release zijn veel van deze fouten voortaan afgevangen. Het gaat hierbij om foutmeldingen die voorkomen door het verkeerd handelen door de gebruiker. In diverse applicaties zijn er aanpassingen doorgevoerd in de gebruikersinterface om deze fouten te voorkomen en om deze af te handelen.
 
Diverse Installatiefouten afgevangen
Sommige gebruikers krijgen foutmeldingen op hun scherm te zien, zonder dat zij een foute handeling hebben gedaan. In voorkomende gevallen gaat het om een incomplete of beschadigde installatie van de software op de computer. Vanaf deze release zal in een aantal gevallen het mogelijk worden om dan automatisch een installatie-herstel uit te voeren. Soms zal het nodig zijn om een systeembeheerder erbij te roepen. De gebruiker krijgt hiervan een mededeling op zijn/haar scherm.
 
BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR GEBRUIKERS VAN MICROSOFT SQL 2000
De vorige release (800) bleek niet compatibel te zijn met MSSQL2000. Dit werd veroorzaakt door in deze release nieuw geÔntroduceerde database-functionaliteit. In deze release (801) is hiervoor een backward-compatibility functie gebouwd zodat deze gebruikers voorlopig nog kunnen werken met deze inmiddels verouderde database software.
Microsoft ondersteunt sinds april 2008 niet langer MSSQL2000. Vanaf januari 2010 zullen TRADIUM versies niet meer compatibel zijn met MSSQL2000 en stopt de ondersteuning voor TRADIUM-sites die nog onder deze versie.van Microsoft SQL Server draaien.
 
4.4.800
13-11-2009
16:00u
NIEUW! Standaard XML-rapportages in diverse applicaties!
Het is al enkele jaren mogelijk om XML-rapportages te gebruiken in TRADIUM. Deze rapportages bieden meer mogelijkheden dan de standaard rapportfunctionaliteit die in TRADIUM aanwezig is en die vanuit de SQL Ontwerper wordt toegepast.
 
In een XML bestand kunnen meerdere rapportages worden opgeslagen. Een aangemaakt rapport kan, net als alle andere uitvoer in TRADIUM, eenvoudig worden afgedrukt, gefaxed, ge-emailed, etc.. Maar ook exporteren naar bijvoorbeeld een PDF-bestand is ook mogelijk.
 
KeeminK Design heeft enkele standaardrapportages ontworpen die gekoppeld zijn aan diverse applicaties. In de toekomst zullen deze rapportages verder uitgebreid worden. U herkent een standaard XML-rapportage aan het gewijzigde hoofdmenu: wanneer u een applicatie (bijv. Klanten) activeert, wordt het hoofdmenu uitgebreid. Vanuit het hoofdmenu kunt u direct het rapport openen.
 
XML-rapportages worden door de supportdesk van KeeminK Design ontworpen en desgewenst op maat voor u gemaakt. Heeft u in Microsoft Access rapporten gemaakt? Deze kunnen eenvoudig worden overgezet naar XML. Voor meer informatie hierover, neemt u s.v.p. kontakt op met onze supportdesk. Klik hier voor een voorbeeld.
 
Klanten
Onder het tabblad voor projecten en orders is de layout van de kolommen van projecten uitgebreid met het veld Manager. Ook wordt voortaan de datum van de meest recente statuswijziging statudatum vermeld.
 
AgendaBeheer
In de gebruikersinterface zijn veranderingen aangebracht. Zo is het tekstvak voor notities in het tabblad Details aangepast en is de werking van het referentie tekstvak hierdoor verbeterd. Ook de popup-info tekstvakken voor afspraken in het week- en maandoverzicht vervangen door de ballontooltips, zoals die in meer onderdelen van TRADIUM zijn te vinden. Ook worden voortaan in het maandoverzicht in de dagvakken de begin- en eindtijden van de afspraken weergegeven.
Ook onderliggende database-acties zijn verder geoptimaliseerd en verbeterd, waarmeer gemelde problemen inzake het vastleggen van wijzigingen zijn verholpen.
 
Emailoverzicht
De gebruikersinterface is verbeterd ten aanzien van zoekopdrachten uitvoeren in het e-mailoverzicht. Ook het uitschakelen van een eerder ingestelde zoekopdracht is verbeterd.
 
Dupont Schema
Bij het opstarten van de applicatie trad een fout op. Deze fout is nu hersteld.
 
Performance (algemeen)
Bij veel applicaties in TRADIUM wordt de toegankelijkheid van tabellen gecontroleerd om zo te bepalen welke functionaliteit beschikbaar wordt. Hiervoor wordt een cache gebruikt waarin alle tabellen van de onderliggende database worden bijgewerkt. Het bijwerken hiervan is met een factor 90 versneld, waardoor bepaalde applicaties, waaronder Klanten, sneller zullen opstarten.
 
Alleen voor Windows 7 gebruikers: Permission Denied foutmelding opgelost.
Er zijn enkele meldingen geweest van een Permission Denied foutmelding. Deze blijken te worden veroorzaakt door het gebruik van Windows 7 in combinatie met bepaalde domeinnetwerken. Vanaf deze release zijn deze foutmeldingen opgelost.
 
Tenslotte
In deze release zijn kleine bug-fixes en verbeteringen aangebracht in de gebruikers-interface.
 
4.4.796-
4.4.799

 Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.795
06-11-2009
16:00u
 
service-release
Er is een aanpassing doorgevoerd voor ondersteuning van gedeelde mappen op NAS opslagsystemen. Het betreft hier Permission denied foutmeldingen die worden veroorzaakt door beperkingen in toegangsrechten op een NAS.
 
Er is een fout hersteld die de weergave van gedeelde mappen in het mailoverzicht blokkeerde.
 
Ook is de werking van de optie @TOONBONNUMMERS in faktuursjablonen hersteld.
 
4.4.793
05-11-2009
14:15u
service-release
De aanpassing in release 789 waarbij de uitsplitsing van invoerrechten is verbeterd, leidde tot een berekeningsfout bij BTW-belaste inkoopfacturen. Deze storing is nu verholpen.
 
4.4.792
05-11-2009
13:00u
service-release
De gewijzigde werking van checkboxen blokkeerde sommige zoekfuncties in dialoogvensters. Met deze versie zijn de gemelde issues opgelost.
 
4.4.791
 
05-11-2009
08:00u
 
NIEUW! integratie TRADIUM met 3CX software!
De integratie met hardwarematige telefooncentrales via de TAPI server van TRADIUM is al jaren een feit. Nieuw is hierbij de koppeling met de softwarematige telefooncentrale van 3CX. Deze softwarekoppeling werkt niet volgens het TAPI-protocol maar met een 3CX-API. Vanwege het ontbreken van kabels, drivers, etc., is de koppeling eenvoudig zelf te realiseren.
 
Meer informatie over VOIP-telefonie, al dan niet gecombineerd met ISDN of ADSL aansluitingen kunt u bij Keemink Design verkrijgen, of via de website www.telcentrale.nl.
 
Voor gedetailleerde uitleg en stappenplan voor de koppeling van 3CX met TRADIUM, zie de handleiding.
 
4.4.790
04-11-2009
16:00u
 
service-release
De werking van sommige checkboxen in de gebruikersinterface is veranderd door de toepassing van nieuwe programmabibliotheken. In uitzonderlijke gevallen kwam het daarbij voor dat, wanneer checkboxen in Wizards of in tabs worden gebruikt, soms de waarde ervan werd genegeerd als de checkbox niet meer zichtbaar was. Dit komt voor als u bladert naar een volgende pagina in een Wizard, of als u bladert door verschillende tabs in een venster. Daarbij worden niet-zichtbare invoervelden tijdelijk uitgeschakeld, waardoor de programmabibliotheek standaard de waarde "niet aangevinkt" hanteerde. Voortaan wordt de status genegeerd, waarmee de waarde ook wordt uitgelezen, zelfs als de checkbox niet zichtbaar is, of (tijdelijk) uitgeschakeld is.
 
4.4.789
04-11-2009
13:00u
Dialoogvenster voor inkoopboekingen
Er is een verbetering aangebracht voor de uitsplitsing van invoerrechten tijdens het boeken van inkoopfacturen via het dialoogvenster.
 
Orderinvoer
Er is een verbetering aangebracht voor toetsafvanging tijdens het wisselen tussen de orderopmaak vensters.
 
In voorbereiding: automatisch facturen verzenden in PDF-opmaak via e-mail
Het tabblad Instellingen in de applicatie Klanten is hiervoor al gewijzigd. Ook de on-line handleiding is hierop aangepast. Binnenkort zal de functionaliteit na aanpassing van de facturatie-scripts worden doorgevoerd.
 
4.4.788

 Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.787
03-11-2009
15:00u
 
NIEUW! interface voor applicatie Magazijnen vernieuwd!
In navolging van de CRM-applicaties Klanten en Leveranciers is nu ook de applicatie Magazijnen aangepast aan de nieuwe stijl. Hiermee kan ook gewisseld worden tusen verschillende bewerkingsmodi, zoals in voornoemde applicaties.
 
Patch Klanten
Alle afbeeldingen en speciale muisaanwijzers waren verdwenen in de vorige release. Dat is nu opgelost.
 
Fix voor afdrukken en opslaan .rtf documenten
In sommige gevallen kwam het voor dat bij het afdrukken vanuit bijvoorbeeld door sjablonen genegereerde bestanden het af te drukken document verminkt werd. Dit werd veroorzaakt door een overschrijding van een buffergrootte. Dit is opgelost door de buffergrootte voor het bestand aan te passen.
 
4.4.786

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.785
02-11-2009
21:00u
Uitbreiding StringClass object in programmeeromgeving.
De onlangs geÔntroduceerde StringClass variabele is uitgebreid met nieuwe methods, functions en properties. Ook de on-line handleiding is hierop aangepast.
 
Macro's submenu opgenomen in popup menu's van tekstverwerker
In navolging van de mogelijkheid om macro's uit te voeren vanuit een popup-menu van de statusbalk in de tekstverwerker, kunnen de macro's nu ook geselecteerd worden vanuit de popup (edit en opmaak) menu's.
 
Registratie-problemen
De uitgifte van release 782 leidde bij verschillende gebruikers tot problemen met betrekking tot het bijwerken van systeemonderdelen op de eigen computer. E.e.a. werd veroorzaakt door beperkingen van gebruikerrechten. In deze versie is de inhoud van het betrokken systeemonderdeel (stringhandler.dll) opgenomen in de executable (.exe bestand) van TRADIUM zelf, waardoor aparte registratie niet meer nodig is. Deze aanpassing heeft overigens nauwelijk impact op de performance van de StringClass variabele die in de programmeeromgeving wordt gebruikt.
 
4.4.782-
4.4.784

Dit zijn een bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
 
4.4.782
29-10-2009
18:00u
 
NIEUW! schaalbaar dialoogvenster voor zoekresultaten.
Het dialoogvenster voor zoekresultaten is aangepast. Voortaan past de hoogte van het venster zich automatisch aan het aantal gevonden items aan. Hiermee zult u minder vaak hoven te bladeren door de lijst. Ook kunt u de grootte van het venster voortaan aanpassen met de muis.
4.4.781
29-10-2009
14:00u
 
Inkoopboekingen
Het dialoogvenster voor inkoopboekingen is verder uitgebreid. De ondersteuning voor het separaat boeken van transportkosten op inkoopfacturen was nog in aanbouw maar is nu geheel afgerond. Tevens zijn er verbeteringen aangebracht in koersomrekeningen.
 
NIEUW! Tekstverwerker functionaliteit uitgebreid met macro menu!
Het was voorheen al mogelijk om vanuit de applicaties Klanten en Leveranciers een document in een logboek te openen met een Basic Script Macro (popupmenu Openen met...). Nieuw is de mogelijkheid om macro's toe te voegen aan een dropdown menu dat onderin de statusbalk is opgenomen. Hiermee wordt het mogelijk taken eenvoudig uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het omzetten van een offerte naar een orderbevestiging.
 
De macro's worden - net als bij OrderBeheer en ArtikelBeheer - door de systeembeheerder ingesteld. Zo kan een dropdown-menu in de tekstverwerker per gebruiker verschillend worden opgebouwd. Uitleg over de nieuwe functionaliteit van de tekstverwerker is te vinden in de online-handleiding. Klik hier voor meer informatie.
 
Basic Script Macro:
De programmeeromgeving van TRADIUM heeft een nieuw type variabele: StringClass. Vergelijkbaar met de String class in .Net programmeeromgevingen is dit een variabele die zich manifesteert als een standaard String, maar tegelijkertijd is voorzien van diverse properties, functions en methods. Ook de online-handleiding is bijgewerkt, klik hier voor details.
 
Algemeen:
Er zijn diverse optimalisaties doorgevoerd in TRADIUM, waaronder schermopbouw. Ook het hierboven genoemde StringClass object zal in TRADIUM zelf steeds meer worden doorgevoerd, waarbij performance vebeteringen zijn te verwachten. Tevens zijn voorbereidingen doorgevoerd voor nieuwe functionaliteit die in de toekomst beschikbaar wordt en waar u binnenkort over wordt geÔnformeerd.
 
4.4.780

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.779
20-10-2009
16:00u
Performance-fix:
Bij sommige RTF-documenten komt het nog steeds voor dat het lang duurt voordat het openen ervan gereed is. Dit wordt veroorzaakt door een een bepaald type afbeelding (shape) dat gebruikt maakt van user-parameters, zoals die ook door revisie-beheer worden gebruikt.
 
Er is een oplossing gemaakt door de TRADIUM user-parameters in een aparte subset van de RTF-codering onder te brengen. Hiermee worden in het vervolg uitsluitend nog user-parameters geregistreerd die in deze subset ( {\*\tradium\....} ) voorkomen. Als gevolg hiervan worden nu alle documenten weer snel geopend, ongeacht de grootte van de embedded afbeeldingen of shapes.
 
4.4.778
20-10-2009
15:00u
NIEUW! revisie-beheer in TRADIUM Tekstverwerker!
Voortaan is het mogelijk om een nieuwe revisie (versie) van een document aan te maken. Door in de statusbalk onderin op de [+] knop te klikken, kan van het huidige document een kopie worden aangemaakt (met automatisch aangepaste bestandsnaam). Als het oorspronkelijke document is gelogd in een of meerdere logboeken bij de klant of leverancier (Acties, Bestellingen en Offertes), wordt automatisch in de logs een nieuwe entry gemaakt met een verwijzing naar de nieuwe revisie.
 
Revisie-gegevens, maar ook een verwijzing naar het oorspronkelijke document worden opgeslagen in speciale user-parameters in het document zelf. In toekomstige versies van TRADIUM zal het mogelijk worden om zo een thread (opeenvolging) van gerelateerde documenten op te stellen. Tevens zal dan vanuit een revisie een lookup mogelijk worden naar eerdere revisies en/of het originele document.
 
Bug-fix:
Bij sommige RTF-documenten, waarbij embedded images waren opgeslagen op een vaste positie in het document, duurde het openen erg lang, vooral bij grote afbeeldingen. Dit probleem is opgeloste door een filter op de hierboven aangehaalde user-parameters van embedded-fixed objecten toe te passen.
 
4.4.777
19-10-2009
18:00u
NIEUW! Tarievenstelsel voor prijscomponenten!
Het prijsberekeningsysteem is verder uitgebreid. Na de komst van het prijscomponenten model vorig jaar, is er nu de mogelijkheid om de toch al flexibele prijsopbouw verder uit te bouwen met een tarievenstelsel.
 
Het tarievenstelsel is gebouwd op klantgebonden toeslagbedragen en -percentages, waarbij desgewenst deze tarieven ook nog eens kunnen variŽren aan de hand van het gewicht, c.q. volume van de onderhavige artikelen.
 
Vanwege de complexiteit is het hele prijsberekeningsmodel nu volledig gedocumenteerd in de on-line handleiding. Klik hier voor meer uitleg over kortingscondities. Hier vindt u ook de links naar prijscomponenten en het tarievenstelsel.
 
Verder zijn er diverse kleine verbeteringen aan de gebruikersinterface doorgevoerd, zoals automatische selectie van bedragen en aantallen bij orderinvoer en snellere respons van lijst-tekstvakken waaronder e-mail adressen.
 
4.4.774 -
4.4.776

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.773
14-10-2009
10:15u
interim-release
In verband met een significante uitbreiding op de onderliggende database-structuur is deze release uitgekomen om foutmeldingen die door de deze uitbreiding worden veroorzaakt te verhelpen. De release die hierop volgt zal voorzien zijn van nieuwe functionaliteit (klantgebonden tarievenstelsel).
 
4.4.772
29-09-2009
08:00u
NIEUW! Voorraad-orders!
Er is een nieuw type order toegevoegd in het orderbeheer. Naast de standaard (productie)werkorders, de interne- en de (spoed)transfer-orders kan men nu ook voorraadorders aanleggen.
 
Wat zijn voorraadorders?
Dit zijn verkooporders waarin artikelen worden ingevoerd om zo een besteladvies te kunnen genereren. Het zijn geen echte verkooporders en deze orders worden dan ook genegeerd in diverse statistische verkoopanalyses.
 
Artikelen toevoegen kon toch al in BestelAdvies?
Klopt, maar een voorraadorder werkt anders. Wanneer artikelen worden toegevoegd aan een besteladvies, dan gaat het meestal om incidentele gevallen. Een voorraadorder is bedoeld om grote hoeveelheden artikelen ineens toe te kunnen voegen?
 
Hoe maak ik een voorraadorder?
In het orderinvoerscherm is naast de (indien u hiertoe gemachtigd bent) knoppen [I] en [T] een nieuwe knop [V], Dor hierop te klikken verschijnt bij projectnummer "<VOORRAAD>". Druk op de entertoets om naar het ordernummer te gaan. U kunt (net als bij gewone orders) een ordernummer selecteren of een nieuwe aanmaken. Kiest u voor "<NIEUW>", dan verschijnt een dialoogvenster. Hierin staan alle artikelgroepen vermeld.
 
Vervolgens kiest u onderin het dialoogvenster een periode. TRADIUM zal de verkochte aantallen, omzet en inkoopkosten analyseren over deze periode. Vervolgens stelt u een percentage in. Dit percentage is de hoeveelheid van de in de periode gerealiseerde omzet die u in de voorraadorder wilt vastleggen. Hierna wordt de lijst met groepen ingevuld en verschijnt rechtsonder een opsomming.
 
Nu kunt u de lijst handmatig aanpassen. U kunt groepen in en uitschakelen of per regel het percentage aanpassen. Let op: dit is allemaal nog op groepniveau. Als u de selectie heeft voltooid en u op de [OK]knop heeft gedrukt, worden alle onderhavige artikelen in de nieuwe order ingevoerd. Dit gebeurt op volgorder van productgroep en artikelnummer.
 
Nu kunt u in de werkorder artikelen afzonderlijk aanpassen, verwijderen of zelfs toevoegen.
 
Welke artikelen worden ingevoerd in de werkorder?
Alleen artikelen die aan de volgende criteria voldoen worden ingevoerd:
* artikelen die in de genoemde periode zijn verkocht
* artikelen die in voorraadcategorie 'A' of 'B' zitten (speciale bestelartikelen worden dus genegeerd)
* artikelen die geen vrij-nummer zijn (dus niet xx9999 of 9x9 artikelen)
* artikelen die niet gekoppeld zijn aan een werknemer.
 
Wat kan ik nog meer met een voorraadorder?
Een voorraadorder reserveert als het ware een voorraad, zonder dat daar een uitlevering tegenover staat. Daarom kunt u in TRADIUM voortaan ook normale werkorders koppelen aan een voorraadorder. U legt dan niet meer een reservering op de voorraad zelf, maar u verwijst naar de voorraadorder. U kunt hierop niet overboeken. Is dit wel het geval, dan dient u de werkorder op een standaard magazijn te boeken, of u splitst de werkorder in tweeŽn.
U selecteert een voorraadorder in de combobox van het magazijn.
 
opmerking: deze functionaliteit is nog nieuw en zal in de toekomst nog verder worden verfijnd. Opmerkingen over de nieuwe functionaliteit hebben wij graag! mail deze naar support@keeminkdesign.nl
 
 
En verder...
Er zijn bug-fixes toegepast: de telling van de weekuren in de applicatie UrenRegistratie verliep niet goed meer, dat is nu verholpen. Er ontstond een syntax-fout bij het verwerken van gewijzigde tabelrechten voor gebruikers. Ook deze fout is nu verholpen.
Ook is de foutmelding 70 (permission denied) uitgebreid met de naam van de applicatie of functie waarvoor u (nog) geen rechten heeft.
 
4.4.771
25-09-2009
12:00u
 
Patch-release
Enkele foutmeldingen die ontstonden bij het gebruik van de nieuwe tekstverwerker zijn opgelost. Tevens is een verbetering aangebracht in het automatisch bepalen van nieuwe codes bij de aanmaak van nieuwe klanten en leveranciers.
 
Zoekopties in project/order/paklijst dialoogvenster uitgebreid
Nieuw is de uitbreiding van zoekopties in het project- en werkorder zoekdialoogvenster: tot op heden was het al mogelijk om in het dialoogvenster rechtstreeks een projectnummer of ordernummer (of paklijstnummer) in te toetsen, mits voorafgaand door het "=" teken. In de Error Reports hebben we gezien dat sommige gebruikers achter het "=" teken geen nummer invoeren, maar een omschijving of een zoektekst. Dit leidde tot foutmeldingen omdat een tekst nu eenmaal geen nummer is.
Voortaan wordt deze manier van zoeken wel ondersteund. Dus, als u direct een project wilt selecteren door te zoeken op tekst, dan is dit voortaan mogelijk. Wanneer u het dialoogvenster heeft geopend voor zoeken naar werkorders of paklijsten, dan kunt u op deze wijze zoeken op omschrijving, leveradres, etc...
Voorbeeld: "=nieuwbouw kerkelanden"
 
4.4.770
24-09-2009
14:00u
 
VERNIEUWD! Tekstverwerker!
De tekstverwerker is vernieuwd. U kunt dat herkennen aan de licht aangepaste gebruikersinterface. Maar onderhuids is er veel meer aangepast:
NIEUW! ondersteuning voor Microsoft Office 2007 .docx documentbestanden en .dotx documentsjablonen. U kunt voortaan deze bestanden openen in de tekstverwerker, en ook opslaan in het nieuwe Office 2007 formaat.
NIEUW! opslaan van documenten in PDF/A. U kon met de vorige versie van de Tradium Tekstverwerker uw documenten al opslaan in het populaire Portable Document Format. Daar is nu een nieuwe variant bijgekomen: een PDF-document voor langdurige archiveringsdoeleinden. Dit is een bestandsopmaak dat vrijwel gelijk is aan een normaal PDF-bestand, echter zijn in PDF/A bestanden alle lettertypen en opmaakstijlen ingebouwd. Hierdoor zijn PDF/A bestanden iets groter, maar zijn ze altijd leesbaar.
Om deze archiefbestanden herkenbaar te maken, worden deze bestanden met een andere extensie opgeslagen, namelijk .pdfa in plaats van .pdf. Om de extensie in uw Windows Verkenner herkenbaar te maken, ga in TRADIUM naar het menu Help/Programma Info en klik in het getoonde dialoogvenster op de knop Bestandsextensies. Er wordt een nieuw venster geopend. Klik hier op de knop Registreren. U kunt nu de .pdfa bestanden direct openen in TRADIUM.
 
Broncode revisie doorgevoerd
Periodiek wordt de gehele broncode (ca. 304.000 regels!) geanalyseerd door onze "software-robot". Ook bij deze release is dat gebeurd en zijn er optimalisaties doorgevoerd op het gebied van foutafhandeling en geheugenbeheer. Daarnaast zijn er diverse estetische schermcorrecties doorgevoerd en enkele bug-fixes toegepast.
 
4.4.767
08-09-2009
16:00u
 
NIEUW! Productiepaden in ArtikelBeheer!
Naast de bestaande mogelijkheid om met samengestelde producten en gecombineerde producten te werken in TRADIUM, is het voortaan ook mogelijk om een of meerdere productiepaden voor een eindproduct (artikel) in te stellen. Een productiepad gaat verder dan de productie-order die tot nog toe in TRADIUM voorhanden is.
Was het met een productie-order al mogelijk om een bestelling voor productie te gebruiken, met een productiepad kunnen meerdere stappen in een bestelproces worden gehanteerd, waarbij bestellingen in een keten worden geplaatst. In ArtikelBeheer kunt u voor per artikel een pad instellen.
In volgende releases van TRADIUM zal in een aangepaste versie van het Besteladvies het productiepad zijn intrede doen. Voor nu kunt u in ieder geval productiepaden definiŽren en ook hiermee kostprijzen berekenen.
 
E-mail aangepast
Herhaaldelijk bereikte de supportdesk klachten of het niet bezorgen van e-mail berichten, wat willekeurig leek te zijn. Inmiddels is gebleken dat de oorzaak niet een technisch mankement was, maar veroorzaakt werd door een gewoonte die sommige gebruikers hebben:
Wanneer e-mail wordt verzonden, plaatst TRADIUM deze in de Verzonden map. Deze berichten worden vetgedrukt weergegeven. Hiermee wordt bedoeld dat ze feitelijk in de wachtrij staan om te worden verzonden. Normaliter verdwijnt de vetgedrukte letterstijl al binnen enkele sekonden. Echter, wanneer een bericht in de Verzonden map wordt geopend terwijl deze nog vetgedrukt staat, wordt het bericht uit de wachtrij gehaald (vetgedrukte lettertype wordt vervangen door een normaal lettertype). En dat betekent dat het bericht niet meer verzonden wordt.
 
Vanaf deze release zal een te verzenden bericht niet meer uit de wachtrij worden gehaald als men het bericht bekijkt vanuit de snelle vensterweergave. Dubbelklikt men op het bericht zodat het in een nieuw venster worden geopend, dan zal wel het bericht uit de wachtrij worden gehaald en kunt u als vanouds het bericht aanpassen en opnieuw verzenden.
 
4.4.767
26-08-2009
10:00u
NIEUW! koppeling met Google Maps
Voortaan is het mogelijk om via een hyperlink die vanaf deze release bij alle relevante adresgegevens is opgenomen het adres via Google Maps op te zoeken. Simpel klik op de link "Toon kaart" en het adres wordt in een browser weergegeven. De links vindt u bij diverse applicaties en dialoogvensters in TRADIUM, waaronder Klanten, Leveranciers, Projecten/Calculaties en Orderinvoer.
 
NIEUW! overzicht onverwerkte gescande inkoopnota's tijdens inboeken
Tot op heden was het noodzakelijk dat tijdens het verwerken van inkoopfacturen (dagboek INK) de gescande nota's voorhanden waren om zo deze nota's of crediteuren op te zoeken voor verwerking van deze scans. Voortaan is dat niet meer nodig. Wanneer u in de kolom RekNum het grootboeknummer voor de subadministratie Crediteuren heeft ingevoerd, slaat u de kolom SubRekNum over. U zoekt dus niet meer een leverancier op. In plaats daarvan gaat u direct (met de Enter-toets) door naar de kolom FaktuurNummer en activeert u daar de zoekfunctie (met de * toets). U krijgt dan een lijst te zien van alle gescande inkoopfacturen die nog verwerkt moeten worden waaruit u vervolgens een factuur kiest. De getoonde lijst toont meerdere kolommen waarop u desgewenst ook kunt sorteren.
 
HEEFT U TE MAKEN MET CBS / INTRASTAT AANGIFTE? LEES DAN VERDER:
De CBS-goederencodelijst die geldt per 1-1-2009 (IntraStat) kan op verzoek op afstand worden verwerkt in uw database. Desgewenst kan ook een code-conversie ivm code-nummer wijzigingen van 2008 => 2009 worden doorgevoerd op uw artikelbestand. Neem hiervoor svp contact op met onze supportdesk.
 
Tenslotte
In deze release zijn kleine bug-fixes en verbeteringen aangebracht in de gebruikers-interface. Het betreft hier het middels messageboxen informeren van de gebruiker bij foutmeldingen die veroorzaakt worden bij het niet geÔnstalleerd hebben van Microsoft Office applicaties, zoals Excel en Word, wanneer deze applicaties voor rapportage-exports worden aangeroepen.
 
4.4.766
17 aug. 2009
17:00u
NIEUW! concepten in email
Voorheen werden nieuw ingevoerde berichten verwijderd wanneer het venster werd gesloten zonder dat het bericht werd verzonden. Voortaan worden deze berichten opgeslagen in een concepten map. Ook is het mogelijk om de opgeslagen concepten te hergebruiken.
 
NIEUW! doorlinken naar KvK-site
Wanneer bij de leveranciers-of klantgegevens een geldig (8-cijferig) KvK-nummer is ingevoerd, is het voortaan mogelijk om direct door te linken met ťťn enkele muisklik. Het dossiernummer wordt direct opgevraagd en de stamgegevens worden in een webbrowser getoond.
 
Verbetering bij eigenschappen-invoer voor artikelen
De in het werkblag standaard gebruikte dropdownbox voor het selecteren van waarden is vervangen door een separaat controlbox, zoals deze ook in andere onderdelen van TRADIUM wordt gebruikt. Hiermee zijn ook de invoerproblemen opgelost en bestaat ook weer de mogelijkheid om handmatig afwijkende waarden direct in te voeren.
 
Tenslotte
In deze release zijn kleine bug-fixes en verbeteringen aangebracht in de gebruikers-interface.
 
4.4.765
15 juli 2009
14:00u
 
Service release
In deze release zijn kleine bug-fixes en verbeteringen aangebracht in de gebruikers-interface.
 
* Dit is de laatste update voor de zomervakantie. De komende weken worden geen nieuwe releases meer uitgegeven. Vanaf Medio augustus wordt het onderhoud aan TRADIUM hervat. *
 
4.4.764
08 juli 2009
18:00u
Service release
In deze release zijn kleine bug-fixes en verbeteringen aangebracht in de gebruikers-interface. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
* bij het verversen (F5) van datalijsten en datawerkbladen blijft de huidige regel en kolom geselecteerd.
* Geen foutmeldingen meer na wissen e-mails en bij tijdens sluiten van venster terwijl de lijst wordt bijgewerkt.
* Geen foutmeldingen meer voor ongeldige datums bij TaakPlanner
* Geen foutmeldingen meer bij opvragen voorraad voor ongeldige artikelnrs tijdens orderinvoer
* Geen "Invalid Use Of Null" foutmelding meer bij invoeren ongeldige grootboeknrs tijdens boeken.
* Geen "Invalid Use Of Null" foutmeldingen meer bij taakoverzicht in AgendaBeheer
* Geen foutmeldingen meer bij bladeren kontaktpersonen met meerdere pagina's.
* Geen foutmeldingen meer tijdens verwerking aanmaningen bij niet-ingevulde betalingstermijnen klanten.
* Geen foutmeldingen meer bij droplist-inputboxen wanneer geen item uit de lijst is geselecteerd.
 
Gewijzigde functionaliteit bij artikel-eigenschappen
Voortaan is het mogelijk om bij standaardwaarden voor artikeleigenschappen (in te voeren in ArtikelGroepen) om meerdere standaardwaarden voor ťťn eigenschap in te voeren. Deze waarden dienen gescheiden door een verticale tab ('|') te worden ingevoerd, bijv.: "12cm|28cm|30cm".
 
In artikelbeheer zijn de waarden voor eigenschappen via een dropdownlist te selecteren. In de lijst worden alle gebruikte waarden van artikelen in dezelfde groep weergegeven, alsmede standaardwaarde(n). Nieuwe unieke waarden kunnen worden toegevoegd via de entry "<nieuw>".
 
4.4.763
29 juni 2009
18:00u
 
NIEUW! Optische tekstherkenning (OCR) uitgebreid naar PDF-documenten
Tot nog toe werden bij het archiveren van PDF-documenten de tekstfragmenten vanuit het documenten geÔndexeerd om het terugzoeken te bevoorderen. Echter, PDF-documenten die feitelijk bestaan uit gescande documenten, bevatten geen tekstuele inhoud, maar zijn eigenlijk afbeeldingen van pagina's.
Nieuw is dat wanneer TRADIUM constateert dat er geen index van tekstfragmenten kan worden gemaakt, er een optische analyse van de gescande pagina's wordt uitgevoerd. Dit proces neemt net zoveel tijd in als van het traceren van normale scandocumenten en resulteert dan wel in een bruikbaar trefwoordenregister voor het document.
 
Koppelen documenten in logboeken (Klanten/Leveanciers
In het verleden werd de koppellingsmogelijkheid in de logboeken (knop [...]) abusievelijk gezien als knop voor het openen van documenten. Voor e-mail weergave werd de knop gebruikt voor het openen van het e-mail bericht. Voortaan kan met deze knop ook een document worden geopend. Het koppelen van documenten is een aparte mogelijkheid geworden in het dialoogvenster dat verschijnt na het klikken op deze knop.
 
Fax Logboek interface aangepast
In navolging van de lijstweergave van de e-mails, worden nu ook de faxlogs in dezelfde lijstweergave getoond. De nieuwe lijstweergave is sneller in opbouw en in sorteren.
 
4.4.762
22 jun 2009
18:00u
 
Patch release
In deze versie zijn enkele belangrijke systeemcomponenten gedowngrade naar een vorige versie in verband met het soms optreden van wijzigingen van lettertypen in het hoofdmenu of andere onderdelen in het programma. Deze zijn niet te reproduceren en zijn soms ook verholpen als men de video-optimalisatie uitvoert vanuit het hoofdmenu Help/Programma informatie/Bestandsextensies. Om de problemen echter uit te sluiten is gekozen voor het downgraden omdat voor de upgrade van deze componenten begin deze maand, de klachten ons onbekend waren.
 
Tevens is de automatische verversing van het mailoverzicht verbeterd: de focus verspringt niet meer naar dit venster als er nieuwe berichten binnen komen.
 
Tenslotte is er ook in de applicatie ArtikelBeheer ondersteuning gekomen voor de F5-toets (verversen). Dit is vooral handig wanneer vanuit deze applicatie macro's worden uitgevoerd (Speciale Functies) die de gegevens aanpassen van een artikel.
 
4.4.761
16 jun 2009
14:00u.
 
Klanten, meer accenten bij Openstaande Posten:
Bij de weergave van openstaande posten worden ook posten opgeteld van journaalposten die nog niet zijn doorgeboekt. Voortaan worden de openstaande posten waarvan de faktuurboeking en/of de (aan)betaling(en) nog niet zijn doorgeboekt in schuinschrift weergegeven.
Ook fakturen die on-hold zijn gemarkeerd worden voortaan in vetschrift weergegeven.
 
NIEUW! Dynamische opmaak data-werkbladen bij SQL queries!
Bovenstaande uitbreiding is een gevolg van nieuwe functionaliteit inzake automatische opmaak van data-werkbladen en data-lijsten. Voortaan is het mogelijk om rekenvelden met een specifieke naam te gebruiken voor conditionele opmaak voor de dataregel.
Bijvoorbeeld: u maakt een query en voegt een extra kolom toe als rekenveld die als uitkomst 0 of een andere waarde heeft. TRADIUM interpreteert die waarde en zal de regel speciaal opmaken aan de hand van de waarde en de naam van het rekenveld.
 
De rekenvelden worden zelf niet weergegeven in het data-werkblad of de datalijst. Wel worden ze getoond in andere exporttabellen, zoals Microsoft Excel.
 
De veldnamen die een opmaak activeren moeten als volg worden genoemd (niet hoofdlettergevoelig):
FONTBOLD, FONTITALIC, FONTUNDERLINE en FONTSTRIKETHRU.
 
Het onderstaande voorbeeld kunt u eenvoudig kopieren en uitvoeren vanuit de SQL Ontwerper of vanuit de SQL Analyzer (sneltoets Ctrl-Alt-Q):
 
SELECT Code, BedrijfsNaam, Woonplaats,
CASE Woonplaats WHEN 'Amsterdam' THEN 1 ELSE 0 END AS FontItalic,
CASE RTRIM(Telefax) WHEN '' THEN 1 ELSE 0 END AS FontUnderline,
CASE ISNULL(LandenCode,'') WHEN '' THEN 0 ELSE 1 END AS FontBold,
ISNULL(Deleted,0) AS FontStrikeThru
FROM Klanten
WHERE Admin = 1
 
In bovenstaand voorbeeld wordt een klantenlijst weergegeven waarbij de regels in schuinschrift worden weergegeven als de woonplaats Amsterdam is. Als er geen telefaxnummer bekend is, wordt de regel onderstreept weergegeven. Als er een landencode is opgegeven, dan wordt de regel vet getoond. En tenslotte wordt de dataregel doorgehaald weergegeven als de relatie de markering Deleted heeft.
 
Opmerking: er wordt slechts 1 opmaakvariant toegepast, bij gecombineerde resultaten heeft de eerst toegepaste conditie voorrang over de andere opmaakvelden.
 
4.4.760
15 jun 2009
16:00u.
Patch release:
Er bleek in de vorige build een foutieve referentie aan een veldnaam te worden gebruikt bij het verwerken van leveranciersbonnen. Hierdoor ontstond een foutmelding en kon de leveranciersbon niet worden verwerkt. Deze syntaxfout is hersteld in deze release.
 
4.4.759
15 jun 2009
11:00u.
NIEUW! Taken in AgendaBeheer!
Naast de mogelijkheid om afspraken te registreren, kunnen nu ook taken worden ingevoerd met een begindatum en einddatum. De taken worden in de kalenderweergave in het hoofdvenster apart weergegeven. Ook in de applicatie AgendaBeheer worden taken in een tijdbalk weergegeven waarin met behulp van de muis de taken kunnen worden verschoven en aangepast. Hiertoe is ook een nieuwe tab toegevoegd in de applicatie.
 
NIEUW! Speciale Functies in ArtikelBeheer!
Als uitbreiding op de mogelijkheid om Basic Script macro's in popup-menu's (OrderBeheer) of aan het hoofdmenu (Macro's) toe te voegen, kan dit nu ook in de applicatie ArtikelBeheer. De systeembeheerder die macrorechten instelt kan een macro nu ook aan deze applicatie koppelen. Wanneer tenminste ťťn macro is gekoppeld, verschijnt een nieuw frame, genaamd "Speciale Functies" op het hoofdtabblad. Hierin staan de macro('s) weergegeven als hyperlinks. Uitleg hierover leest u in de on-line help.
 
Binnenkort: herontwikkelde bestelfunctionalitet!
Er wordt moment een volledig herziene bestelsysteem ontwikkeld in TRADIUM. De applicatie Leveranciersbonnen is al zichtbaar aangepast (nieuwe tabs). De nieuwe tabs zullen binnenkort worden vrijgegeven. Wat u kunt verwachten in de volgende releases zijn onder meer:
* (deels) afroepen van bestellingen
* Toevoegen van artikelen en aantallen aan conceptbestellingen
* verwerken en registreren van (deel)bevestigingen
* Ontvangen goederen On-Hold plaatsen (voor inspectie en controles)
* Uitgebreide archiveringsmogelijkheden voor bestelling-gerelateerde documenten
 
Variabele pakbonlay-out:
Naast de mogelijkheid om per klant een alternatieve factuurlay-out in te stellen, is het voortaan ook mogelijk om dit voor pakbonnen in te stellen. In de applicatie Klanten onder het tabblad Instellingen kan een apart pakbonsjabloon worden geselecteerd.
 
E-Mail overzicht:
De schermopbouw bij automatische verversing wordt voortaan niet meer verstoord als nieuwe berichten worden toegevoegd aan de lijst.
Soms werden speciale tekens, zoals 'Ž' vervormd weergegeven in het onderwerp of inhoud van ontvangen e-mails. Voortaan worden deze vreemde leestekens in tekstberichten vertaald via een UTF-8 conversie (karakterset), waarmee grotendeels de vervorming is opgeheven. Overigens is deze vertaalslag niet nodig bij HTML-opgemaakte berichten.
 
4.4.756-
4.4.758

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.755
20 mei 2009
15:15u
 
Patch release:
Er was een fout in een beveiliging van de interactive scripting bij de applicatie OrderInvoer geslopen, waardoor script gestuurde invoerschermen geblokkeerd werden. Deze fout is nu verholpen.
 
4.4.754
20 mei 2009
13:00u
 
NIEUW! wildcard bestelartikelen!
Tot nog toe moesten voor artikelen die besteld worden vanuit TRADIUM er vooraf leveranciersartikelgegevens beschikbaar zijn in het systeem en bovendien gekoppeld zijn aan het eigen artikelnummer. Voortaan is het mogelijk om eigen artikelen te markeren als wildcard bestelartikel. Deze artikelen kunnen bij elke leverancier worden besteld, zonder dat hiervoor een leveranciersartikel dient te zijn ingevoerd en gekoppeld.
Bij het BestelAdvies worden deze artikelen met LevKode "**" weergegeven, waarbij de artikelcode is opgemaakt uit een asterisk (*), gevolgd door het eigen artikelnummer.
Pas tijdens het verwerken van het besteladvies wordt het leveranciersartikel voor de gekozen leverancier ingevoerd en ook automatisch gekoppeld aan het eigen artikelnummer.
 
Dagboekselectie uitgebreid.
Wanneer onverwerkte journaalposten worden geselecteerd, verschijnt voortaan ook een periode en jaartal. Hiermee wordt bij grote selecties het aantal journaalposten inzichtelijker weergegeven.
 
Ondersteuning Pocket PC synchronisatie uitgebreid.
Er is een extra beveiliging ingevoerd tijdens het synchroniseren van e-mailberichten: wanneer verzonden items in de ontvangen postmap zijn geplaatst worden deze voortaan alsnog eruit gefilterd en in TRADIUM toch in de verzonden items werkmap geplaatst.
Tevens worden gescynchroniseerde verzonden berichten in HTML-opmaak die in een apart venster worden weergegeven, automatisch omgezet naar de interne tekstverwerker (RTF-opmaak), zodat lezen en beantwoorden prettiger verloopt.
 
Integratie met 3CX telefooncentrale.
De integratie van TRADIUM met 3CX software is een feit. Voortaan kunt met een muisklik bellen of bij een inkomend gesprek de klanten/leverancierskaart direct openen. Meer info over 3CX vindt u hier.
 
4.4.753
14 mei 2009
09:00u
 
NIEUW! Werkgroep aliasssen in email!
Naast de mogelijkheid om e-mail aliasnamen aan een fictieve UserID 'PUBLIC'  te koppelen en zo publieke e-mailadressen te gebruiken, is het nu voortaan mogelijk om werkgroepen in te richten waaraan bepaalde gebruikers zijn gekoppeld. Werkgroep aliassen hebben dezelfde eigenschappen als PUBLIC aliassen: de e-mail wordt niet gekopiŽerd naar de afzonderlijke gebruikers, maar wordt gedeeld. Zo kunnen andere gebruikers zien wanneer een e-mail is beantwoord en ook het antwoordbericht bekijken.
Naast het inrichten van de werkgroepgebruikers is het ook mogelijk om werkgroep email te voorzien van een categoriestijl om zo beter op te vallen. Werkgroep email is door de gebruiker te herkennen aan het getoonde onderwerp in het email overzicht: net als bij PUBLIC email wordt de naam van de werkgroep tussen haken getoond, voorafgaand aan het onderwerp zelf.
In de online-help is de nieuwe functionaliteit uitvoerig beschreven.
 
Tevens is bij de optie "Alle beantwoorden" van emails voortaan een afzenderfilter ingesteld. Hiermee wordt de gebruiker zelf voortaan uit de lijst van geadresseerden van het antwoordbericht gehaald, ook als er meerdere aliassen in staan die refereren aan de gebruiker.
 
Bug fixes:
Soms onstonden willekeurige "INVALID USE OF NULL" foutmeldingen. De oorzaak lag bij de multi-language functionaliteit waarbij database-velden die als parameters in teksten werden opgenomen NULL-waarden bevatten. Dit is nu verholpen.
 
Bij export naar Excel-werkbladen onstond een formule-fout als er sprake was van uitvoer naar exact 26 kolommen (A-Z) en de laatste kolom getallen bevatten. Ook deze fout is nu verholpen.
 
In de applicatie Klanten onstonden soms foutmeldingen als er nog geen rayoncode was ingesteld. Normaliter wordt standaard een code ingevoerd, de fout trad dan alleen ook op bij zeer oude klantenkaarten die destijds waren aangemaakt met een oude versie van Admin/SQL, de voorganger van TRADIUM.
 
Tijdens het synchroniseren van emails met de Pocket PC Wizard onstond een enkele keer een foutmelding die aangaf dat er een ongeldige waarde in een veld was ingevoerd. Dit werd veroorzaakt door een mailer-ID van een Outlook bericht waarbij de tekenlengte meer dan 128 karakters was. Voortaan worden deze incidentele ID's afgekapt op 128 tekens.
 
Wanneer een projectenvenster werd afgesloten, werd niet altijd het laatst geraadpleegde project opnieuw geopend als de applicatie opnieuw werd gestart. Dit werd veroorzaakt omdat het project geen artikelregels bevatten. Voortaan wordt altijd het laatst geraadpleegde project geopend bij het starten van deze applicatie.
 
Als het emailoverzicht openstond en er een nieuw email bericht werd ontvangen, werd de lijst vernieuwd en ook het focus op het overzicht gezet. Op verzoek van diverse TRADIUM gebruikers wordt nu niet meer het overzicht naar voren gehaald.
 
4.4.751-
4.4.752

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.750
05 mei 2009
16:00u
 
NIEUW! Variabele factuurlay-out selecties!
Het is voortaan mogelijk om per klant alternatieve factuurlay-outsjablonen in te stellen. Dit gebeurt via het tabblad Instellingen.
Tevens is het eenvoudiger geworden om sjabloonbestanden voor de facturatie in te stellen. Hiertoe is voor de systeembeheerder een nieuw tabblad in het menu Extra/Opties ingevoegd.
Ook in de applicatie Kortingscondities is de factuurselectie vereenvoudigd, net als bij de Facturatie module. Alle sjablonen worden in een drop-downlistbox weergegeven.
 
NIEUW! achtergrond-afbeelding in hoofdvenster:
Voortaan is het mogelijk om een eventuele achtergrond in te stellen voor het hoofdvenster van TRADIUM. Er is een default ter demo ingesteld in deze versie. Deze kunt u uitschakelen, c.q. vervangen door uw eigen afbeelding.
 
e-Mail overzicht:
Het gebruik van de rechter muisknop is verder versoepeld. Bij de selectie van meerdere regels is het niet langer meer noodzakelijk om de shift-knop ingedrukt te houden om de selectie te bewaren als het pop-upmenu wordt opgeroepen.
Tevens is bij het archiveren van e-mail voortaan mogelijk om bij een geselecteerde relatie de koppeling van het e-mailadres achterwege te laten om zo e-mails bij andere relaties dan de afzender/geadresseerde te kunnen opslaan.
 
 
4.4.749
28 april 2009
18:00u
 
Service-release:
Er ontstond een eenmalige foutmelding bij het initialiseren van een orderinvoerapplicatie wanneer een specifieke orderlay-out was ingesteld zonder interactive scripting .Deze fout is nu hersteld.
 
4.4.748
28 april 2009
17:00u
 
E-mail functionaliteit verder uitgebreid:
Voortaan wordt in het e-mail overzicht een apart ikoon getoond voor doorgestuurde berichten. Voorheen werd hiervoor hetzelfde ikoon als bij beantwoorde berichten weergegeven.
Tevens wordt een tooltip getoond met datum, tijd en e-mailadres(sen) van het doorsturen, c.q. beantwoorden van het onderliggende bericht wanneer de muis boven deze ikonen wordt geplaatst.
Deze melding wordt ook in een balk bovenin de ontvangen berichten weergegeven. Deze tekstbalk fungeert ook als hyperlink: wordt erop geklikt, dan wordt het antwoordbericht, c.q. doorgestuurde bericht geopend in een apart venster.
 
Initialisatie bij Orderinvoer verscherpt:
Voortaan wordt het venster van de orderinvoerapplicatie geblokkeerd gedurende het laadproces. Dit om te voorkomen dat gebruikers te snel klantcodes of projectnummers gaan invoeren terwijl het onderliggende interactive script nog wordt geladen.
 
Bux-fix bij Klanten:
Wanneer een provincie in het faktuuradres werd ingevoerd, werd in feite de woonplaats aangepast. Dit is nu opgelost.
 
4.4.747
28 april 2009
08:00u
 
Nieuwe velden bij Klanten:
Binnenkort zal het mogelijk worden om per klant een alternatieve faktuurlay-out en/of pakbonlayout in te kunnen stellen. Hiertoe zijn in het tabblad instellingen twee nieuwe velden toegevoegd. U kunt reeds alternatieve lay-outs hierin vastleggen. Op korte termijn zal de facturatie- en pakbon-module worden aangepast om deze lay-outs te kunnen verwerken.
 
tabwissels verbeterd bij Orderinvoer:
Wanneer gebruik wordt gemaakt van Interactive Scripting tijdens het invoeren van werkorders, ontstonden fouten bij het wisselen van de verschillende invoeropmaakprofielen. Voortaan wordt een melding weergegeven tijdens het wisselproces en wordt de invoer gepauzeerd totdat de scripts zijn geladen.
 
Verspringen e-mail overzicht opgelost:
Bij het bladeren door de lijst werd soms de lijst ververst als een ongelezen bericht werd geselecteerd, terwijl er nog meer ongelezen berichten in dezelfde lijst stonden. Hiervoor is nu een bug-fix toegepast.
 
4.4.746
27 april 2009
08:30u
Service-pack release:
Bij de introductie van de e-mail categorisering in de vorige release bleek dat de ongelezen markering (vetschrift) van e-mails werd overschreven door de ingestelde stijlen van de categorie. Er is een aanpassing doorgevoerd waarbij de ongelezen-status voorrang heeft boven de ingestelde categorie-stijl. Met andere woorden: ongelezen e-mails worden voortaan weer altijd vetgedrukt weergegeven, ook als de categoriestijl dit niet heeft ingesteld.
 
4.4.745
26 april 2009
22:00u
NIEUW! e-mails synchroniseren met Outlook via PocketPC Wizard!
Uw pocketPC of PDA kon u al koppelen aan TRADIUM om contactpersonen en agendataken te synchroniseren met de klanten- en leverancierscontactpersonen en AgendaBeheer.
Voortaan kunt u ook e-mails uitwisselen tussen uw mobiele apparaat en TRADIUM. Hiervoor wordt (net als bij contactpersonen en agendataken) gebruik gemaakt van Microsoft Outlook bestanden (.pst).
 
Werkt u veel buiten de deur en heeft u op uw laptop wel Outlook (Express) geÔnstalleerd staan, kunt u ook de PocketPC Wizard gebruiken om Outlook bij te werken. In de Wizard kunt u ook aangeven welke persoonlijke mappen vanuit Outlook moeten worden gesynchroniseerd met TRADIUM. Deze mappen worden automatisch aangemaakt in TRADIUM.
 
NIEUW! ballonnen met agendadetails in hoofdvenster!
Wanneer de kalenderweergave is ingeschakeld in het hoofdvenster, wordt onderaan de kalender de afspraak getoond voor de geselecteerde datum. Bij meerdere afspraken werd de leesbaarheid van deze weergave verslechterd en diende men te dubbelklikken op de datum in de kalender om AgendaBeheer te openen om zo alsnog de details te kunnen bekijken.
Nieuw is dat voortaan bij een selectie van de datum er een ballon verschijnt met alle details van de agenda. Deze ballon verdwijnt zodra de muis over de kalender wordt bewogen, totdat men met een muisklik een datum selecteert. De ballontekst verschijnt ook wanneer men de muis over de afpraaktekst onderaan de kalender beweegt.
 
NIEUW! e-mails categoriseren!
Voortaan is het mogelijk om e-mails in categorieŽn in te delen. De systeembeheer kan 16 verschillende categorieŽn instellen, waarbij de weergavestijl kan worden bepaald. Hiermee kunnen e-mails die bijvoorbeeld opvolging vereisen in een opvallende kleur- en letterstijl worden weergegeven. Ook kan een categorie-filter worden toegepast. Het filter kan geselecteerd worden in de menubalk bovenin het e-mail overzicht.
Daar is overigens ook een extra menu toegevoegd: "Allen Beantwoorden". Deze optie was voorheen alleen aan te roepen als het bericht apart werd geopend.
 
NIEUW! automatische compressie bij opslag van e-mail bijlagen!
Bijlagen worden steeds vaker toegepast en ook steeds groter. Voortaan worden alle bijlagen gecomprimeerd opgeslagen bij alle verzonden berichten. Wilt u ook de bijlagen inkomende berichten direct comprimeren? Klik hiervoor de optie aan in het Properties dialoogvenster van de Tradium e-Communications Server.
 
Rechtersmuisknop in E-mail overzicht verbeterd:
voortaan werkt de rechter muisknop gecombineerd als popup-menu functie en selecteerfunctie. Hiermee kan in navolging van andere lijstfuncties in TRADIUM nu ook direct een e-mailbericht worden geselecteerd ťn een menu voor dit bericht worden getoond.
 
E-Mail relaying aangepast in Tradium Mail Server (vanaf release 229):
Voortaan kan in het Properties dialoogvenster in het SMTP tabblad een optie worden aangevinkt voor het relayen van e-mail. Als deze optie is geselecteerd, dan wordt tijdens het doorsturen van e-mails het oorspronkelijke e-mail adres van de afzender gehandhaafd. Ook het onderwerp wordt zonder de prefix "relayed:" doorgestuurd. In de kop van het bericht wordt extra informatie toegevoegd.
Tevens is een markering toegevoegd in de onderliggende database om te voorkomen dat sommige berichten dubbel worden doorgestuurd.
 
NIEUW! Besteladvies vanuit ťťn werkorder mogelijk!
Wanneer vanuit deze applicatie wordt gekozen om op basis speciale bestelorders een advies op te bouwen, is het voortaan mogelijk om dat voor ťťn specifieke order te doen. Hiermee wordt de verwerking van het advies weliswaar zeer beperkt in omvang, maar daarentegenover wel veel sneller.
 
Orderinvoer/Paklijsten:
Voortaan wordt bij aanmaak van een besteladvies (dat automatisch wordt gestart indien direct bestellen is ingesteld en de order bij de klant rechtstreeks af leveranciers dient te worden bezorgd) gebruik gemaakt van de hierboven beschreven mogelijkheid. Hiermee wordt de bestelling sneller verwerkt.
 
Basic Macro Editor:
De method Menu.AppBestelAdvies is uitgebreid met een nieuwe optionele parameter WerkOrder, waarmee voortaan direct vanuit een werkorder een bestelling kan worden gegenereerd.
 
Digitaal DocumentBeheer (DMS):
Er kunnen soms situaties voorkomen bij roaming gebruikers dat zij onder hun eigen account een bestand hebben uitgechecked uit het archief, maar vanuit een andere werkplek dit bestand opnieuw proberen te openen. Tot nog toe was dat alleen mogelijk indien op de originele werkplek het bestand eerst werd ingechecked. Voortaan wordt in een dergelijke situatie de checked-out status ongedaan gemaakt en het bestand alsnog uitgegeven op de nieuwe werkplek.
 
Bug fixes:
Een enkele keer kon een foutcode 5 optreden bij het gebruik van de interne  tekstverwerker wanneer vensters werden gesloten. Dat is nu verholpen.
 
Indien het e-mail overzicht was geopend en er een nieuw bericht binnenkwam, werd het overzicht alleen ververst als er nog geen ongelezen berichten waren. Als er berichten naderhand kwamen en de ongelezen post nog niet was geopend, werd de lijst niet ververst. Voortaan wordt het getoonde e-mail overzicht altijd ververst bij nieuwe ingekomen berichten.
 
Niet altijd werden de laatst ingestelde formaten en positie van het hoofdvenster opgeslagen. Dat is nu verholpen.
 
Het inlogvenster activeerde abusievelijk het laadproces van het hoofdvenster. Dat kon in een enkel geval leiden tot instabiliteit van het programma. Voortaan wordt het hoofdvenster pas geladen nadat het inloggen correct is verlopen.
 
Sommige gedeelde netwerkmappen werden tijdens het verwerken van export naar PDF documenten als ongeldig beschouwd, waardoor sommige afdrukopdrachten niet werden uitgevoerd. Dat is nu opgelost.
 
Tijdens het separeren van een klant met een kortinggroep in de applicatie KortingsCondities, onstond een "Subscript Out Of Range" foutmelding. De bewerking werd afgebroken. Deze fout die veroorzaakt werd door recentelijk toegepaste uitbreidingen in de kortingsstructuren is nu verholpen.
 
4.4.742-
4.4.744

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.741
09 april 2009
15:00u
 
TIFF/PDF-viewer:
Wanneer het gebruik van de UseExternalReaderPDF (in de vorige release geÔntroduceerd) werd toegepast, werden oof .TIFF bestanden extern geopend. Dit is nu opgelost.
 
Orderinvoer/Paklijsten:
Er is een nieuw event OnTabSwitched toegevoegd aan de scriptingmogelijkheden voor custom build orderinvoer. Op de handleidingwebsite (op te roepen vanuit Opties/Extras met F1) is de werking hiervan beschreven.
 
4.4.740
 
08 april 2009
12:00u
 
TIFF/PDF-viewer:
Het weergave-component voor het tonen van PDF-document is ge-upgrade van een Viewer naar een Editor versie. In toekomstige versie van TRADIUM zal het mogelijk zijn om (net als nu al bij TIFF bestanden mogelijk is) aantekeningen, markeringen, stempeld e.d. in een aparte layer toe te voegen aan PDF documenten.
 
Hiermee zijn tevens incidentele problemen m.b.t. het niet kunnen weergeven van sommige PDF-documenten verholpen.
 
Gebruik Acrobat Reader:
In enkele gevallen is het wenselijk gebleken om het Acrobat Reader programma te gebruiken voor het tonen van via e-mail ontvangen PDF-documenten. Het gaat hierbij om zeer complexe (A0 formaat) CAD-tekeningen die in de interne TIFF/PDF-viewer zeer traag worden opgebouwd. Hiervoor is het mogelijk om de interne viewer als volgt uit te schakelen:
 
Open het bestand     C:\Windows\Adminsql.ini
Zoek naar de sectie  [Options]
Voer hieronder de volgende regel toe: UseExternalReaderPDF=True
 
Digitaal Document Beheer (DMS):
Er zijn extra beveiligingen aangebracht inzake het beheer van gearchiveerde documenten. Tevens is het voortaan mogelijk om documenten die uitgechecked zijn wel te verwijderen uit het archief, mits dit door dezelfde gebruiker wordt gedaan die de documenten heeft uitgechecked staan.
 
4.4.739
03 april 2009
13:00u
Service release:
Tijdens het weergeven van resultaten van diverse zoekopdrachten in een lijstweergave, bleek in sommige gevallen, namelijk bij resultaten van exact 10 regels, de 10e regel te verbergen. Door aanpassing van de hoogte van de lijstweergave is dit probleem nu verholpen.
 
4.4.738
02 april 2009
16:00u
Urenregistratie:
Er zijn optimalisaties doorgevoerd inzake het verversen van het applicatievenster tijdens het invoeren van contactpersoonsgegevens. Ook is de invoer voor datum in- en uitdiensttreding vervangen door een kalenderinvoer.
 
Klanten, Leveranciers, Artikelbeheer:
Het invoerdialoog dat verschijnt bij het aanklikken van de naam/adres, c.q. omschrijving van het record wordt voortaan automatisch gesloten bij het verlaten van de invoer.
 
Zoeken op artikelgroepen (algeeen):
Artikelgroepen kunnen voortaan in verschillende niveaus worden ingedeeld aan de hand van voorloopcodes. TRADIUM herkent deze automatisch, zodat er een hoofdgroep, groep en subgroup klassificatie kan worden ingesteld.
 
TIFF/PDF-viewer:
Bij het bekijken van bij werknemers gelogde documenten was het niet mogeljk om het trefwoordenregister te bekijken, dat is nu opgelost.
 
Adresselecties (algemeen):
In niet alle gevallen werden meerregelige adresgegevens overgenomen wanneer variabele adressen vanuit een dialoogvenster werden geselecteerd. Dit probleem is nu opgelost.
 
Kalenderweergave (hoofdvenster):
Wanneer een willekeurige datum was geselecteerd waarna met dubbelklik de applicatie AgendaBeheer werd gestart, verscheen tot nu toe altijd de huidige datum. Voortaan zal deze applicatie openen met de in de kalenderweergave geselecteerde datum.
 
4.4.737
20-03-2009
11:00u
Flora Verdeelmodule:
Ter ondersteuning van nieuwe functionaliteit is in de applicatie Klanten onder het tabblad Instellingen een nieuwe optie toegevoegd: inkoopwaarde berekenen. De inkoopwaarde is de inkoopprijs van geveilde producten, verhoogd met de kosten voor eenmalig fust die voor de partij is gebruikt. Door de optie aan te zetten, wordt in plaats van de inkoopprijs, deze berekende inkoopwaarde gehanteerd in partijverdelingen.
 
Tevens is ook een nieuwe release van de Flora Verdeel Module uitgegeven en zijn diverse database-aanpassingen doorgevoerd om de nieuwe functionaliteit te ondersteunen.
 
4.4.736
18-03-2009
15:00u
Service Release
Er is een bug-fix toegepast bij de verwerking van orders. Wanneer de order meerdere malen werd bewerkt, werd de tijd telkens verhoogd, wat in sommige gevallen leidde tot het doorschuiven van de uiteindelijke leverdatum.
 
Bij het opslaan van de vensterinstellingen is een beveiliging toegepast waarbij zeer kleine venstergroottes niet meer worden verwerkt.
 
4.4.735
17-03:2009
13:00u
Projecten/Calculaties:
Er is een probleem opgelost tijdens het afdrukken van begrotingen en materiaalstaten. Hierbij trad een foutmelding "Control array...does not exist" op. Deze fout is nu verholpen.
 
Facturatie:
In de voorinstellingenlijst is een nieuwe optie toegevoegd: "Geen tussenblad afdrukken". Tevens is de werking van de optie "Geen kopie-facturen afdrukken" verbeterd. Ook het dialoogvenster is optisch verbeterd: voortaan worden, indien voorinstellingen uitgeschakeld zijn, alle opties grijs (uitgeschakeld) weergegeven.
 
NIEUW! Ondersteuning status bij werkorders! 
wanneer gebruik wordt gemaakt van werkorderstatussen, zal een werkorder alleen nog worden opgenomen in de facturatie indien de status 'G' (gereed) of 'F' (te factureren) is ingesteld. Bevat het veld Status helemaal geen waarde (NULL) dan wordt de order ook uitgefactureerd.
 
Scanner Wizard:
Er was een probleem bij het afsluiten van de wizard na het verwerken van het laatste document in een batch. Het dialoogvenster werd niet correct afgesloten, waarbij soms het laatst gescande blad opnieuw moest worden ingescand. Dit is nu verholpen.
 
4.4.734
 
Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.733
16-03-2009
15:00u
Urenregistratie:
Er is een tekstuele aanpassing doorgevoerd in het tabblad Personalia met betrekking tot de e-Services functionaliteit. Tevens is een delete-functie toegevoegd in het e-Services kader.
 
Scanner Wizard:
Er was een probleem met het bepalen van eerste werkdag van een werkweek bij sommige computers. Er is een aanpassing doorgevoerd in de berekening.
 
4.4.732
16-03-2009
12:00u
NIEUW! TRADIUM introduceert E-SERVICES!
Met deze service kunt u, zonder eigen webhosting, diverse taken via webpagina's realtime verwerken in TRADIUM. Lees hier meer over e-Services. In deze release van TRADIUM is de e-Services functionaliteit op het gebied van on-line urenregistratie, lees hieronder er meer over:
 
Urenregistratie:
Voor het gebruik van e-Services kan in het tabblad Personalia een gebruikersnaam en wachtwoord worden ingevoerd voor de werknemer. Hiermee kan de werknemer via het internet on-line (en realtime) zijn/haar urenverantwoording invoeren en (in het geval van detachering) ook de weekstaat ter verificatie aanbieden aan de opdrachtgever(s).
 
Opties en instellingen:
De systeembeheerder kan voortaan bij het onderhoud van de takenlijst van de urenregistratie aangeven welke taken online mogen worden geselecteerd (voor e-Services). Wanneer tenminste ťťn taak is gemarkeerd voor website gebruik, verschijnt de gebruikersnaam/wachtwoord functionaliteit in de applicatie Urenregistratie.
 
Scanner Wizard:
Wanneer de laatste pagina na een importbatch verwerking was opgeslagen, verscheen hierna een lege pagina die ook verwerkt diende te worden. Deze bug is nu opgelost.
 
Basic Macro uitbreiding:
Er zijn twee nieuwe methods toegevoegd aan de programmeertaal: SQL.RunQueryLoadArray en SQL.RunQueryLoadArray2D. Beide nieuwe methods zijn ook beschreven in de bijgewerkte online handleiding, inclusief voorbeelden.
 
Facturatie "redesigned":
Het dialoogvenster van de facturatie is aangepast en bevat een nieuwe knop "Meer opties". Wanneer u hier op klikt wordt het dialoogvenster uitgebreid met een reeks opties. U kunt hiermee standaardselecties instellen en opslaan, waarbij het gebruik van de facturatie kan worden teruggebracht tot een one-click handeling.
 
Algemeen:
Alle circa 300.000 regels broncode van het gehele TRADIUM programma zijn met behulp van inhouse ontwikkelde software-robots geheel nagelopen. Waar nodig, zijn optimalisaties in structuur en foutafhandeling doorgevoerd. Hiermee is de kenmerkende robuustheid van het programma nog verder verbeterd.
 
Tenslotte zijn diverse kleine aanpassingen en verbeteringen aan de interface van TRADIUM doorgevoerd.
 
4.4.728-
4.4.731

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.727
04-03-2009
12:00u
Orderinvoer/Paklijsten:
Voortaan worden (vanuit macro's of mobiele toepassingen) ingevoerde levertijdstippen (uren en minuten) die in het veld "Leverdatum" worden opgeslagen ook bewaard als de leverdatum wordt aangepast. Bij een gewijzigde leverdatum wordt het tijdstip meegenomen naar de nieuwe datum.
 
Rapportages (datalijst en datawerkblad):
Al geruime tijd is automatisch doorlinken vanuit deze query-uitvoer lijsten naar applicaties binnen TRADIUM mogelijk met de [...] knop die automatisch verschijnt in kolommen die herkend worden aan de hand van de naam van de kolommen, bijvoorbeeld "Ordernummer" of "Factuurnummer".
Nieuw is de toevoeging van kolomnamen "Werknemer" en "Naamcode". Wanneer deze namen worden gebruikt in queries, wordt automatisch doorgelinkt naar de applicatie Urenregistratie.
 
4.4.726
03-03-2009
18:00u
 
Orderinvoer/Paklijsten:
Voortaan kunnen - net als bij de bovenliggende projecten - statussen worden gekoppeld aan werkorders. Deze werkstatussen zijn door de systeembeheerder te definiŽren. Enkele standaard statussen, zoals 'H' (historisch) zijn gereserveerd en ook al ingevoerd in de systeemparameters. De on-line handleiding voor het systeembeheer is hierop aangepast.
opmerking: het gebruik van statussen is - in tegenstelling tot projecten - optioneel. U bent vrij om deze statussen te gebruiken naar eigen inzicht. Alleen de status 'H' (historisch) heeft thans een betekenis: indien u een werkorder deze status geeft, is verdere bewerking op deze order niet meer toegestaan.
 
Naast de toevoeging van de statusfunctionaliteit is het nu ook mogelijk om een opmerking voor de werkorder te plaatsen. Dit tekstvak is onderaan de orderregels toegevoegd.
Tip: als u in dit tekstvak gegevens invoert, worden deze gegevens automatisch opgeslagen als u de invoer afsluit met een druk op de ENTER- of TAB-toets.
 
Naar aanleiding van bovenstaande uitbreidingen zijn er ook nieuwe velden (@STATUS en @OPMERKING) in de formulierdefinities voor paklijsten toegevoegd.
 
Orderbeheer Verkoop:
Voortaan wordt ook de werkorderstatus weergegeven in de detailvensters van deze applicatie.
 
Acrobat / Tiff viewer:
Voortaan wordt rechtsboven in het venster het huidige paginanummer en het totaal aantal pagina's weergegeven.
 
4.4.725
26-02-2009
21:00u.
 
NIEUW! integrale ondersteuning Acrobat© documenten
Binnenkort zal een wetswijziging in het Kabinet worden behandeld waardoor het voortaan wettelijk zal zijn toegestaan om facturen en dergelijke voortaan via e-mail of andere electronische weg te versturen. U bent dan niet meer verplicht om facturen per post te versturen.
TRADIUM ondersteunt al langere tijd het aanmaken, afdrukken, archiveren, indexeren en opzoeken van .PDF bestanden. In het digitale documentbeheersysteem (DMS) worden deze documenten eveneens gecomprimeerd opgeslagen, inclusief een trefwoordenregister dat automatisch is opgebouwd aan de hand van de inhoud van het document.
 
Nieuw is echter dat deze Adobe Acrobat bestanden voortaan integraal binnen TRADIUM kunnen worden gebruikt. Had u voorheen een Acrobat Reader programma nodig om deze documenten te kunnen lezen, voortaan kunt u deze documenten bekijken en afdrukken vanuit TRADIUM zelf!
 
Daar blijft het niet bij: door de verdere integratie van de Acrobat standaard in TRADIUM, kunt u voortaan ook deze documenten, maar ook Microsoft Word- en .RTF-documenten importeren in de Scanner Wizard, waarbij de laatstgenoemde tekstverwerkingsbestanden ook automatisch worden omgezet naar .PDF bestanden. Deze PDF-bestanden worden hetzelfde behandeld als gescande documenten of als ingekomen faxberichten.
Dit betekent dat u voortaan ontvangen .PDF facturen direct als inkoopfactuur kunt archiveren zonder dat u deze factuur dient uit te printen en te scannen. Het enige dat u hoeft te doen is deze bestanden in een hiervoor aan te wijzen lege map te plaatsen en de Scanner Wizard deze map te laten importeren.
 
Als u in het vervolg opnieuw .PDF bestanden, .TIF, .RTF of .DOC documenten naar deze map kopiŽert, zal TRADIUM u automatisch waarschuwen hoeveel importeerbare documenten u kunt archiveren.
Ook kunt u bijlagen in ontvangen e-mail voortaan via een uitgebreid popup-menu (rechter muisknop) direct opslaan in deze importmap.
 
NIEUW!! automatische artikellink bij orderinvoer en projecten!
Tijdens het invoeren van artikelregels kan voortaan direct worden gezocht op leveranciersartikelnummer of
een gedeelte hiervan. Om dit te kunnen bewerkstelligen moet in het vak ARTIKELNR een combinatie van
leverancierskode, een schuine streep (/) en (het begindeel van) het artikelnummer van de leverancier worden ingevuld.
 
Bijvoorbeeld: 'TU/02457867' of  'EA/e3'
 
Indien meerdere artikelen aan de zoekactie voldoen, wordt een lijst getoond, met erachter het TRADIUM
artikelnummer. Als dit artikelnummer '0' is, dan is het leveranciersartikel nog niet eerder gekoppeld.
Voorheen moest aan de systeembeheerder het artikel worden doorgegeven om te worden aangemaakt.
Nu volstaat het om het artikel uit de lijst te selecteren, er vindt dan automatisch een aanmaak van het
TRADIUM nummer plaats.
Mocht het invoeren van de leverancierskode/artikelnummer combinatie leiden tot 1 enkel gevonden artikel,
dan zal dit direct worden geselecteerd, er wordt dan geen lijst getoond. Ook hier geldt dat de aanmaak
van het artikel direct onderhuids plaatsvindt.
 
Nodeloos om te zeggen dat, wanneer het leveranciersartikel reeds was gekoppeld, het gekoppelde
TRADIUM nummer automatisch wordt ingevuld op de invoerregel.
 
NIEUW!! intekenacties als nieuwe variant op prijsacties!
Al geruime tijd bestaat de mogelijkheid om voor bepaalde periodes prijsacties vast te leggen voor speciale artikelen, productgroepen en zelfs voor speciale klant(groep)en.
Nieuw is de intekenactie-functionalieit: dit een variant op de bestaande prijsacties, waarbij als extra een intekenperiode geldt. Alleen klantorders die in deze periode zijn ingevoerd komen in aanmerking voor deze intekenactie.
Zoals de naam al doet vermoeden, betreft het om het intekenen. Dat betekent dat de klantorder alleen in een speciale uiteleverperiode kan worden uitgeleverd.
Elke intekenactie kent een unieke actiecode en een omschrijving op de actie. In onze e-commerce toepassingen kunt u een dergelijke actie integreren door onze webshop-engineers.
Overigens dient de actiecode vooralsnog enkel als referentie: TRADIUM bepaalt namelijk automatisch aan de hand van de invoerdatum en de geplande leverdatum of een artikel in een klantorder in aanmerking komt voor de speciale intekenprijs.
 
 
NIEUW!! Commissie-toeslagen en/of kortingen op facturen!
Ook de facturatie heeft nieuwe functionaliteit erbij gekregen. Voortaan kan er commissie op facturen worden geheven. In tegenstelling tot de reeds aanwezige factuurkorting of -opslag functie wordt commissie enkel geheven over de netto-factuurwaarde van geleverde goederen. Een factuurkorting wordt over de gehele factuur berekend (uitgezonderd artikelen met netto-prijsafspraken). Ook is het mogelijk om bepaalde artikelgroepen uit te sluiten van een commissie-toeslag of -korting.
In de journaalposten wordt de commissie separaat geboekt, op dezelfde grootboekrekeningen als de onderhavige productgroepen. Voor de factuurlay-out zijn nieuwe @-velden toegevoegd. Deze kunt u hier lezen.
U stelt commissies in via de applicatie Kortingscondities.
 
WAT ER NOG MEER IS AANGEPAST...
Bij de interactieve scripting functionaliteit bij de orderinvoer wordt na de event-afhandeling voortaan gecontroleerd of de onderliggende order vanuit het script is aangepast. Is dat het geval, dan wordt de klantorder opnieuw geladen en worden de gewijzigde velden in de applicatie weergegeven.
 
In de Artikel Wizard werden fouten gegenereerd indien artikelsjablonen met verplichte artikeleigenschappen worden gebruikt. Deze bug is nu verholpen.
 
4.4.723 en
4.4.724

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.722
17-02-2009
15:00u
 
Basic Script:
De methode SQL.SearchProject is uitgebreid met een optionele parameter om historische projecten te filteren uit het zoekresultaat. De on-line documentatie is ook aangepast aan deze vernieuwde zoekfunctie.
 
Projectoverzicht:
Er is een verdere uitbreiding op de selectie doorgevoerd, gecombineerd met een verdere optimalisatie voor de snelheid van de aanmaak van historische overzichten.
 
4.4.721
17-02-2009
10:00u
 
Projectoverzicht:
Er is een uitbreiding op de selectie doorgevoerd bij de projectenrapportage. Bij status-specifieke selecties wordt voortaan de historische waarde van de projectstatus (aan het einde van het datumbereik) als filter gebruikt, in plaats van de actuele status.
Daarnaast wordt voor de berekening van diverse saldi een een zo nauwkeurig mogelijke berekening gedaan van de kosten en baten die binnen het opgegeven datumbereik zijn geregistreerd. Hierbij is het dus voortaan mogelijk om uitsluitend kosten in een specifieke periode te rapporteren.
 
Klanten/Facturatie:
In het tabblad "instellingen" in de applicatie Klanten is het voortaan mogelijk om een specifieke sortering op te geven voor te faktureren orderregels. De systeembeheerder kan de sorteeropties vastleggen in een nieuw tabblad via het menu Extra/Opties. De on-line handleiding voor de systeembeheerder is uitgebreid met uitleg over deze nieuwe functie.
 
4.4.720
12-02-2009
18:00u
Projecten/Calculaties:
Wanneer een project vanuit een andere status wordt gewijzigd naar de status 'U' (in uitvoering), werd al de vraag gesteld of er direct een werkorder dient te worden aangemaakt.
Voortaan wordt dan ook de vraag gesteld of alle materiaal-artikelen vanuit de projectspecificaties dienen te worden gekopiŽerd naar de nieuwe order.
Daarnaast wordt voor projecten die gemarkeerd staan als 'Prijslijst' en in projectspecificaties verwijzingen hebben naar uren-artikelcodes (werknemers) de vraag gesteld of dit een detacheringsproject is en of er weekorders dienen te worden aangemaakt voor een nader op te geven periode.
 
Orderplanning:
in het dialoogvenster "uitzendopdracht" werd het werkadres niet weergeven. Dat is nu hersteld.
 
UrenRegistratie:
Voortaan worden ook documenten uit het werknemerslogboek opgenomen in de lijst van door te zoeken tabellen. Tevens is nieuwe functionaliteit toegevoegd: door te dubbelklikken op de kolom "RelCode" of door met de rechter muisknop vanuit de lijst het popup-menu te selecteren, kan voortaan de samenhangende applicatie worden geopend.
Bijvoorbeeld: door op een regel van een aan een klantenlogboek gerelateerd document de bovenstaande actie te voeren, wordt de applicatie Klanten opgestart.
 
Tekstverwerker functies (algemeen):
er zijn kleine optimalisaties doorgevoerd ten aanzien van de spellingscontrole.
 
Printerinstellingen (algemeen):
Er is een verbetering aangebracht voor de ondersteuning van een enkelvoudige printer die gebruikt wordt voor meervoudige functies (bijvoorbeeld algemene afdrukken, pakbonnen en fakturen). Voorheen werd niet altijd de juiste voorinstelling toegepast. Dit probleem is nu verholpen.
NB: dit probleem doet zich niet voor in situaties waar aparte printers per functie worden toegepast.
 
NIEUW! QuickSupport:
Op de supportpagina's kunt u meer lezen over TRADIUM QuickSupport. In het hoofdmenu Help is een nieuwe keuze toegevoegd onder deze naam. Tijdens telefonische ondersteuning via 0900-KEEMINK kunt u op verzoek van de supportmedewerker via dit Help menu direct een verbinding van uw bureaublad met de supportdesk opzetten.
 
4.4.717 -
4.4.719
 
 
Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.716
03-02-2009
15:00u
 
SERVICE RELEASE:
Er zijn kleine optimalisaties doorgevoerd voor de weergave van het hoofdmenu tijdens het wisselen tussen verschillende tekstverwerkersvensters. Voortaan wordt het menu Tabel beter weergegeven. Ook is deze verbetering doorgevoerd in applicatievenster waarin tekstverwerkfuncties zijn opgenomen.
 
Tevens is een bug-fix toegepast voor de instructie Printer.Devices(x) in de Basic Script macro-taal. Deze veroorzaakte namelijk een Out Of Stack Space foutmelding.
 
4.4.715
24-01-2009
14:00u
SERVICE RELEASE:
Er zijn in deze release kleine optimalisaties doorgevoerd voor nachtverwerkingsprocessen, waaronder de geautomatiseerde verwerking van herinneringen en aanmaningen. Er zijn verder geen wijzigingen in de functionaliteit aangebracht.
 
4.4.714
20-01-2009
11:00u
 
OrderBeheer verkoop:
Er was een probleem met de weergave van termijnbetalingen voor werkorders. Hierdoor werd uitsluitend een eerste termijnfactuur tussen paklijsten weergegeven, maar niet de termijnen zelf. Er is een bug-fix toegepast waarmee de termijnen voortaan worden weergegeven:
Opmerking: bij sommige systemen kan er een tab-verspringing optreden bij het opbouwen van de lijst in het linkerhelft van het applicatievenster. Dit is een bekend probleem in een van de Windows systeembestanden waarvoor nog een update moet uitkomen.
 
Email overzicht:
In de map Verzonden Post werden de jaartabs niet altijd gesorteerd weergegeven, waardoor de jaargangen door elkaar komen te staan. Er is een bug-fix toegepast waarmee de sortering voortaan correct wordt uitgevoerd.
 
4.4.713
15-01-2009
10:00u
Urenregistratie en AgendaBeheer:
Er is een aanpassing doorgevoerd waarbij in alle weeknummer-bepalingen niet meer naar specifieke parameters of systeeminstellingen wordt gekeken, maar uitsluitend de volgende regel wordt gehanteerd: De eerste week van een kalenderjaar wordt bepaald door de week waarin 1 januari voorkomt.
 
4.4.712
14-01-2009
18:00u
Basic Script Editor:
Enkele nieuwe keywords zijn toegevoegd aan de programmeertaal. In de on-line handleidingen zijn deze uitbreidingen reeds verwerkt. Ook is een bug-fix toegepast voor context-help zoekopdrachten in macro's die groter dan 32kb zijn.
 
ArtikelBeheer:
De prijsfactor-informatie is uitgebreid. Bovendien kan er met een klik op de veldnaam een omrekening worden uitgevoerd. Het label toont voortaan ook de omgerekende factor.
 
Orderinvoer/Paklijsten:
Voortaan wordt tijdens de onlangs geÔntroduceerde marge-berekeningsweergave in de totaal-tabs ook rekening gehouden met voorraadfactor gemarkeerde artikelen.
 
4.4.711

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.710
12-01-2009
20:00u
Datalijst:
Er zijn optimalisaties in de gebruikersinterface doorgevoerd, waaronder aanpassingen aan het lettertype.
 
Basic Script Editor:
Er zijn uitbreidingen in de Printer class en Menu class toegevoegd. Deze uitbreidingen worden binnenkort beschreven in de on-line naslagwerken.
 
Email bericht:
Bij ontvangen berichten konden in uitzonderlijke gevallen foutmeldingen ontstaan die betrekking hadden op afbeeldingen die in het bericht zelf bevinden. Hierdoor konden sommige berichten niet worden gelezen. Voortaan wordt de foutmelding nog wel getoond, maar het bericht wordt verder wel weergeven, zonder de ingebouwde afbeelding.
 
Fouten afhandeling (algemeen):
Bij foutmeldingen werd tot nog toe ook een set database meldingen getoond, ook als die niet direct relevant waren. Voortaan worden deze meldingen alleen nog weergegeven als deze uitsluitend betrekking hebben op een database-fout.
 
SQL Analyzer:
Voortaan kan - naast de bestaande tekstuitvoer - ook een lijstweergave worden gekozen voor een query. Eveneens bestaat de mogelijkheid om deze lijst af te drukken en automatisch doorlinken dm.m.v. automatische veldnaamherkenning (zoals bij Data-lijst en Data-werkblad uitvoeropties) is hier ook mogelijk.
 
Urenregistratie:
Wanneer in de systeeminstellingen een afwijkend begindag voor de werkweek is ingesteld (Bijvoorbeeld zaterdag), trad een verschuiving op in de weergave van weeknummers. Dit probleem doet zich met het genoemde voorbeeld voor het eerst voor in dit kalenderjaar (2009). Voortaan worden weeknummer automatisch berekend aan de hand van de regel: de week waarin de eerste dag van het jaar voorkomt is weeknummer 1. Hierbij wordt uitgegaan van de standaard begindag van de week (Zondag).
 
4.4.709
06-01-2009
15:00u
 
Klanten:
In het tabblad Instellingen is ten behoeve van de TRADIUM Flora Verdeel Module een nieuwe parameter toegevoegd: EKT verzendwijze.
 
Opties:
De hierboven genoemde uitbreiding werk met variabele parameters. In het menu Extra/Opties kan de systeembeheerder deze parameters aanpassen, c.q. uitbreiden.
 
AdministratieBeheer:
Er zijn kleine optische verbeteringen aan de interface doorgevoerd, waaronder de tabvolgorde van sommige invoervelden.
 
Verzenden e-mails:
Ook hier een optische aanpassing. In plaats van het tonen van een dialoogvenster na het succesvol verzenden van een (antwoord)bericht, wordt het dialoogvenster voortaan onderdrukt. In plaats daarvan wordt inde statusbalk deze melding weergegeven, inclusief de vermelding van de geadresseerden.
Tevens wordt (mits een geluidskaart geÔnstalleerd) een geluid afgespeeld.
Ook zijn dergelijke "verzendgeluiden" toegevoegd bij het verzenden van notities en het overdragen van e-mails.
 
Basic Script Editor:
De context-gevoelige helpfunctie is verder uitgebreid. In veel gevallen zal TRADIUM nu ook automatisch de meest relevante helpinformatie via het internet voor u opzoeken als u niet direct een keyword heeft aangeklikt, maar een verwijzing, zoals een declaratie of variabele.
 
On-line handleidingen:
De handleidingen worden bijna dagelijks bijgewerkt. Recentelijk is de Handleiding FinanciŽle Administratie toegevoegd aan de lijst van TRADIUM MANUALS. Ook deze handleiding is weliswaar under construction maar veel informatie is al ingevoerd.
 
BELANGRIJK!
Met deze update zijn ook enkele systeembestanden bijgewerkt. Wanneer u een foutmelding 374 krijgt in het programma (Failed to activate control 'VB.UserControl'), betekent dit dat u uw systeem moet laten bijwerken.
Als u werkt met TRADIUM via Terminal Services, dan moet u uw systeembeheerder vragen om de Terminal Server te laten bijwerken.
Werkt u lokaal met een eigen pc of laptop en krijgt u bovengenoemd foutmelding, voer dan het programma UPDATE.BAT uit dat in de O:\AdminSQL map staat.
 
NB: de bijgewerkte systeembestanden zijn:
osenxpzuite2008.dll
osenxpsuite2008.ocx
osenxpsuite2008.dll
 
4.4.708
02-01-2009
12:00u
NIEUW! Interactive Scripting in TRADIUM!
Geheel nieuw en uniek in ERP systemen is de introductie van interactieve scripting. Bij de applicatie Orderinvoer is het voortaan mogelijk om - naast de bestaande variabele lay-out opmaak - nu ook programmeertechnische uitbreidingen door te voeren. De systeembeheerder kan via een combinatie van Basic Script en gebeurtenisafhandelingen (events) programmacode automatisch laten uitvoeren. In de sectie Systeembeheer van de online handleiding wordt nader ingegaan op de technische details.
TIP: de on-line handleiding is bijgewerkt met deze uitbreiding. Lees er hier meer over.
 
Basic Script Programming Reference Manuals vanaf nu online!
In de afgelopen maanden is - naast de publicatie en uitbreidingen van de online gebruikershandleidingen - hard achter de schermen gewerkt aan een volledige remake van de programmeerhandleidingen voor de Basic Script Editor in TRADIUM. Ook nieuwe handleidingen zullen binnenkort verschijnen.
Momenteel is het basis naslagwerk gereed, alsmede ook het XML naslagwerk. Uiteindelijk zullen alle negen(!) naslagwerken online worden gepubliceerd. Via het menu support/handleidingen op deze website kunt u de naslagwerken opvragen. Ook is een zoekfunctie ingebouwd.
 
F1-help verder uitgebreid:
Nieuw is dat, in navolging van de F1-toets (helptoets) functie die in enkele applicaties van TRADIUM al hiervoor wordt gebruikt, deze naslagwerken automatisch worden geopend wanneer op F1 wordt gedrukt wanneer men in de Basic Script Editor werkt. Daarbij is het bovendien zo dat - voorzover mogelijk - TRADIUM automatisch het juiste naslagwerk selecteert ťn de juiste pagina toont wanneer er een function/instruction wordt aangewezen met de cursor of als het keyword is geselecteerd.
Is er geen (geldig) keyword geselecteerd, dan wordt de homepage van het basis naslagwerk geopend.
 
Nieuwe features in Basic Script:
Er is een nieuwe user input toegevoegd aan de programmeertaal: InputMultiLineBox. Dit is een inputbox waarmee meerregelige teksten kunnen worden ingevoerd. Tevens is een nieuw type variabele toegevoegd: Huge_ integer. Dit type variabele ondersteunt 64-bits numerieke integer getallen. Ook is een conversie-functie toegevoegd aan: CHuge_. Deze uitbreidingen zijn ook verwerkt in het naslagwerk.
 
SQL Analyzer:
Er is een bug-fix toegepast waarmee de werking van de execute-knop is hersteld.
 
4.4.707

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.

 

Klik hier voor eerdere updates in 2008