TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Alle updates en releases van Tradium Business Software in 2010

 
Release
Datum
Modificaties
4.4.955
27-12-2010
07:00u
NIEUW! Orderinvoer uitgebreid met sorteeropties.
Voortaan is het mogelijk om regels binnen een werkorder te verplaatsen. Dit doet u door de regel(s) te selecteren waarbij de selectiebalk bovenaan de orderlijst verschijnt. Nieuw zijnde [^] en [v] knoppen waarmee de selectie omhoog en omlaag kan worden verplaatst. Ook zijn daarnaast twee knoppen waarmee de sortering kan worden gereset, waarbij de oorspronkelijke volgorde van invoer wordt teruggezet, en een knop waarmee een vooringestelde sortering kan worden doorgevoerd. Voor deze laatste functie (knop [custom]) wordt een macro gebruikt. Een standaard voorbeeld staat in de SCRIPT map en is voorinsgesteld. Deze standaard macro werkt hetzelfde als de reset functie. U kunt de macro naar eigen inzicht aanpassen.
 
Tevens is de zoekfunctie hersteld in de selectiebalk. Voortaan worden alle regels die aan de zoekopdracht voldoen geselecteerd, waarna een bewerking kan worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld standaard emballage toewijzen.
 
4.4.954
17-12-2010
08:00u
NIEUW! ArtikelBeheer uitgebreid met prijscourantprijzen.
De prijscouranten die in de applicatie KortingsCondities kunnen worden ingevoerd worden voortaan weergegeven in ArtikelBeheer. Afhankelijk van de gebruikersrechten zijn de prijzen in de couranten ook vanuit ArtikelBeheer aan te passen. Ook is het dan mogelijk om artikelen uit een bepaalde prijscourant te verwijderen door de courantprijsregel te selecteren en vervolgens op de [Del] knop te drukken.
Alle actuele geldige prijscouranten (waarvan de einddatum nog niet is verstreken), maar ook prijscouranten die nog moeten ingaan worden in ArtikelBeheer getoond. Als in een prijscourant het artikel nog niet is opgenomen, kan dit alsnog eenvoudig worden gedaan door een prijs in het lege vak in te vullen. Het artikel wordt dan direct onderaan de prijscourant toegevoegd.
 
vreemde valuta
Prijscouranten kunnen ook in vreemde valuta worden opgesteld. De bedragen die u ziet in de lijst zijn vergezeld van een valutacode en worden ook in die valuta weergegeven. Wanneer u een bedrag aanpast wordt ook de marge direct aangepast, zodat u ook bij vreemde valuta kunt controleren.
 
Seizoenreferentie
Indien u gebruik maakt van seizoensgebonden orderinvoer (oogstjaren, e.d.) verschijnt ook de seizoenreferentie in de lijst. De lijst kunt u ook sorteren op alle kolommen.
 
Vanweze deze uitbreiding is ook de gebruikersinterface van de applicatie aangepast. Ook zijn delen van het subvenster met de muis in grootte aan te passen.
 
NIEUW! Standaard emballage selectie bij orderinvoer.
Er is een nieuw pictogram (sneltoets F2) toegevoegd onderin het orderinvoerscherm. Met deze Emballagetoets kan, indien men werkt met verschillende verpakkingen/fustsoorten, voor de gehele order of voor de geselecteerde regels dezelfde emballage selecteren. Wanneer de aan het artikel gekoppelde fustsoort een inhoudaantal heeft dat niet overeenkomt met de in de order gevoerde aantallen, dan worden de orderaantallen automatisch naar boven afgerond. Zo kan ook in een order verkoop per (om)doos eenvoudiger worden ingevoerd.
 
4.4.943-
4.4.953

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.942
29-11-2010
05:00u
Service release
Tijdens het openen van bestaande werkorders vanuit de applicatie OrderBeheer ontstond een foutmelding "Object variable or with block variable...", waarna de werkorder alsnog werd geopend. Deze melding is nu verholpen.
 
4.4.941
20-11-2010
17:00u
 
NIEUW! Subadministratie voor buitendienstmedewerkers, vertegenwoordigers en agenten.
Naast de bestaande subadministraties voor debiteuren, crediteuren en projecten, is het nu ook mogelijk om een subadministratie voor de buitendienst in te richten. Met de database-aanpassingen is een standaard rekeningnummer ingesteld (reknum 1800) die u kunt aanpassen in de applicatie AdministratieBeheer.
 
NIEUW! Variabele lengte voor nieuwe klant- en leverancierscodes.
Wanneer nieuwe klanten en leveranciers ingevoerd worden, kon al een prefix van cijfers en/of letters worden ingegeven, gevolgd met een asterisk (*), waarna een vrije code werd opgezocht in een reeks van 6 cijfers.
Voortaan kan de lengte van 6 posities worden aangepast door meer dan 1 asterisk in te voeren.
Bijvoorbeeld:
'34***' betekent: zoek een vrij nummer dat begint met 34 en 5 cijfers lang is.
 
Asterisk-zoekfunctie in applicatie Kortingscondities.
Wanneer er gezocht wordt naar conditiegroepen, is het nu mogelijk om alle condities weer te geven door een *-teken als zoekgegeven in te voeren.
 
Userlay-out nu ook bij besteladviezen en bestel-analyses.
In de applicatie Besteladviezen worden (in navolging van diverse andere applicaties) voortaan de kolominstellingen van de getoonde werkbladen opgeslagen bij de persoonlijke instellingen van de gebruiker.
 
Filter verbeterd bij zoeken en bladeren werknemers.
In de applicatie Urenregistratie is zoek en bladerfunctie verbeterd. Bij wisselen van het filter voor alle werknemer tonen werd niet altijd het juiste record weergegeven. Ook versprong soms het record spontaan naar een andere werknemer. Deze aanpassing verbetert het gedrag van de onderliggende recordset.
 
Weeknummer invoer bij orderinvoer/paklijsten
Voortaan kan naast de datum nu ook een weeknummer worden ingevoerd. HEt jaar van de week wordt automatisch bepaald aan de hand van de huidige datum.
 
4.4.940

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.939
 
15-11-2010
14:00u
 
Zoekfilter bij Urenregistratie aangepast
Er is een wijziging doorgevoerd bij de diverse zoek- en  bladerfuncties in deze applicatie. Voortaan wordt bij het zoeken op NAW-gegevens ook rekening gehouden met een DatumUitDienst-filter. Ook bij het in/uitschakelen van dit filter wordt de onderliggende SQL-recordset juist bijgewerkt, met instandhouding van eventuele andere (zoek)filters.
 
Bug-fix
Er ontstond een "Invalid use of Null" melding bij het inboeken van inkoopfacturen, hierna kon men wel doorgaan met het inboeken van de inkoopfactuur. Deze melding werd veroorzaakt tijdens het initialiseren van de koersenlijst. Er is een aanpassing doorgevoerd waarbij deze melding niet meer voorkomt.
 
4.4.938
 
11-11-2010
15:00u
 
Orderstaffels doorberekend bij kredietcontrole
De applicatie Orderinvoer/Paklijsten is uitgebreid inzake de controle op kredietlimieten. Voortaan wordt tijdens de invoer van de order rekening gehouden met een eventuele orderstaffel (korting a.h.v. orderwaarde) voor deze order voor het bepalen van het maximim kredietbedrag.
 
Dialoogvenster inkoopboeken aangepast
Na de aanpassing van het dialoogvenster in release 936 werd bij ongewijzigde valuta niet direct de faktuurwaarde ingevuld, waardoor er geen boekingen in de journaalpostregels kwamen. Dit was met name het geval wanneer de beginwaarde van het faktuurbedrag 0,00 was, en de koers werd gereset naar 0,000000. Voortaan wordt de koers gereset naar de oorspronkelijke koers van de valuta.
 
4.4.937
10-11-2010
16:00u
 
NIEUW! Alternatieve inkoopprijzen bij prijscouranten
Onlangs is de applicatie Kortingscondities uitgebreid met de prijscouranten functionaliteit. Hiermee kunnen alternatieve verkoopprijzen (prijsgroep 88) in de vorm van periodieke prijslijsten (datum van/tot of seizoensgebonden) worden ingegeven. Per conditiegroep (klantengroep) kunnen zo meerdere periodieke prijslijsten worden onderhouden.
Nieuw is de mogelijkheid om desgewenst alternatieve inkoopprijzen in te geven in deze prijslijsten. Deze inkoopprijzen worden dan gehanteerd in diverse berekeningen en bij de calculatie- en orderinvoer. Zijn er geen inkoopprijzen ingevuld, dan blijft de standaardinkoopprijs gehanteerd. Lees voor meer informatie in de on-line handleiding.
 
Exportfunctie Excel in Kortingscondties
Ook nieuw is de mogelijkheid om diverse getabelleerde gegevens in de diverse tabs van deze applicatie naar een Excel werkblad uit te voeren. Deze functionaliteit is vergelijkbaar met de reeds bestaande functie in de applicatie Rayons.
Voorwaarde is wel dat u gemachtigd bent om uitvoer naar Excel uit te mogen voeren, anders is de functie niet zichtbaar in beide applicatievensters.
 
NIEUW! Factuurreserveringen zichtbaar in Orderbeheer Verkoop
In TRADIUM is het mogelijk om factuurnummers van te voren te reserveren. Voorwaarde is wel dat deze reserveringen aan werkorders dienen te zijn gekoppeld. Voortaan worden gereserveerde facturen weergegeven in het overzicht. Deze regels zijn speciaal gemarkeerd. Ook kan met de "FKT:xxxx" zoekopdracht een gereserveerde factuurnummer worden opgezocht.
 
Wisselen leveranciersartikelen bij BestelAdvies verbeterd
Wanneer bij het doorlopen van een besteladvies een leveranciersartikel via de dropdownbox werd vervangen door een alternatief van een andere leverancier, konden er problemen ontstaan indien in het vervangende artikelnummer van de leverancier een spatie zat. Alleen het gedeelte voorafgaande aan deze spatie werd dan ingevoegd in de betreffende kolom. Er is een aanpassing doorgevoerd waarmee voortaan ook artikelen met spaties correct worden ingevoegd.
 
4.4.936
09-11-2010
13:00u
 
Dialoogvenster inkoopfacturen verbeterd
De gebeurtenisafhandeling in het dialoogvenster is verbeterd. Dit is met name het geval bij facturen met vreemde valuta. Zo wordt er minder assertief een automatische herberekening uitgevoerd, waardoor handmatige correcties niet meer direct worden overschreven. Anderszijds worden koersberekeningen direct doorberekend terwijl men bedragen aan het intoetsen is of bladert door de valutalijst.
 
NIEUW! Persoonlijke instellingen voor tabellijstweergave
In diverse applicaties (zoals bij goederenontvangst) worden tabellijsten (geen datawerkbladen) gebruikt om vooral informatie weer te geven. Sommige van deze tabellijsten ondersteunen ook bewerkingen, meestal in 1 of enkele kolommen.
 
In veel datawerkbladen in de applicaties werden persoonlijke instellingen (kolombreedte, kolomvolgorde) al opgeslagen. Nieuw is dat deze functionaliteit nu ook beschikbaar is voor de tabellijsten. Ook de tabellijsten zelf bieden meer weergavemogelijkheden, zoals sorteren en verslepen van kolommen.
 
Overigens geldt deze functionaliteit voor de "simpele" lijstweergave (te herkennen aan de extra regel onderaan de lijst waarin het aantal records wordt weergegeven).
 
Extra knoppen voor betaaladvies en incassoadvies
Voortaan kunnen alle regels ineens in/uit geschakeld worden via de knop [Alles] die in andere applicaties ook wordt gebruikt. Ook is er voortaan on-line help beschikbaar voor deze applicaties.
 
Versnelde opbouw lijstweergave in OrderBeheer inkoop en verkoop
Deze applicaties maken voortaan gebruik van zogenaamde gebufferde sql-techniek om zo sneller de lijst (linker gedeelte) met gegevens te vullen. Tevens wordt bij verwijder-acties niet meer de gehele lijst opnieuw opgebouwd, maar enkel het betreffende item verwijderd.
 
4.4.935
 
02-11-2010
18:00u
 
Openstaande postenrapportages uitgebreid
De rapportages voor openstaande posten debiteuren en crediteuren is uitgebreid. Voortaan wordt in beide type rapportages een ouderdomsanalyse weergegeven, als ook extra informatie per factuur, zoals memo's, referenties en markeringen.
 
Voortaan kan via een nieuwe optie ervoor gekozen worden om de volledige adressering van debiteuren, c.q. crediteuren, op te nemen in de rapportage.
 
Ten aanzien van de rapportage voor crediteuren is de werkwijze van de samenstelling van het verslag volledig herschreven, waarmee de aanmaak van de rapportage bijna net zo snel verloopt als bij de aanmaak van debiteurenverslagen.
Dit geldt eveneens voor de historische rapportages.
 
Herstelfunctie openstaande posten herzien
Voorafgaand aan de hierboven genoemde openstaande postenrapportage voor crediteuren is ook de herstelfunctie (via het menu Financieel/Onderhoud) volledig herschreven. Voortaan kunnen de openstaande posten die in de applicatie Leveranciers worden getoond opnieuw worden gesynchroniseerd in enkele minuten in plaats van enkele uren.
 
De nieuwe methode van synchronisatie voert ook een opschoning uit van oude afgeboekte openstaande facturen, zodat ook de opbouw van de openstaande posten in de applicatie sneller verloopt.
 
Automatische corrigeerfunctie
Feitelijk wordt bij een herstelfunctie een volledige reconstructie van alle grootboekmutaties uitgevoerd. Hierbij zijn ook diverse afletteringsscenario's geprogrammeerd, zodat ook diverse (memoriaal) correctieboekingen automatisch worden verwerkt. Het kan daarbij voorkomen dat sommige facturen voortaan niet meer in het openstaande postenoverzicht voorkomen, nog voordat u correctieboekingen heeft uitgevoerd! Echter, wanneer geen enkel afletteringsscenario tot resultaat leidt, zullen crediteurbetalingen (zoals het hoort) in de openstaande postenlijst worden opgenomen met als memorandum "unresolved". Deze posten dient u dus nog wel via memoriaal boekingen af te boeken.
 
 
Bug-fix
In ArtikelBeheer werd abusievelijk vermeld dat er geen standaard lokatie voor een artikel bestond als wijzigingen in de artikelkaart werden opgeslagen en er geen voorraad bekend was. Voortaan wordt deze waarschuwing alleen getoond als er daadwerkelijke geen lokaties zijn geregistreerd.
 
4.4.934
02-11-2010
10:00u
Balansoverzicht voor voorraad uitgebreid
De rapportage voor de voorraad is uitgebreid met een optie om aantallen van alle magazijnen samen te stellen. Tevens worden laatste datum van goederenontvangst en -uitgifte opgenomen in de rapportage. De nieuwe functie staat ook beschreven in de online handleiding.
 
Fax Wizard en Archief Wizard
Bij het archiveren van gescande PDF-documenten wordt een tijdelijk .BMP bestand aangemaakt. Echter, het tijdelijke bestand werd niet verwijderd. Voortaan wordt het tijdelijke bestand nu verwijderd en vindt er hierop controle plaats.
 
Artikelbeheer
Er is een kleine verandering doorgevoerd in de weergave van de voorraad in de statusbalk. Voorheen werd het aantal beschikbare artikelen en het aantal geregistreerde magazijnen getoond. Voortaan wordt enkel nog het aantal magazijnen getoond waar er voorraad aanwezig is.
 
Orderinvoer/Paklijsten
Voortaan wordt bij de invoer van nieuwe orders de laatst gekozen seizoenreferentie (indien hiermee wordt gewerkt) automatisch ingevuld. Ook is een probleem verholpen bij het selecteren van verkopers. De standaard ingestelde verkoper werd niet meer geselecteerd bij de invoer van een nieuwe order en dat is nu verholpen.
 
Bug-fix
Artikeleigenschappen werden na het voltooien van de Artikel Wizard niet goed opgeslagen. Dit werd veroorzaakt door een foutieve opbouw van de tabel waarin de eigenschappen werden getoond. De opbouw van de is gewijzigd waarmee ook weer de eigenschappen goed worden opgeslagen.
 
4.4.933
27-10-2010
00:10u
Service release
Er bleken regelmatig foutmeldingen voor te komen tijdens het archiveren van faxen. Het betreft hier foutcode 5 (Illegal function call). Deze foutmelding werd veroorzaakt door het inlezen van aantekeningen vanuit een separaat bestand wat op dat moment (nog) niet wordt toegestaan door het Windows onderdeel. Deze fout wordt voortaan afgevangen.
 
4.4.932
26-10-2010
11:00u
Leveranciersbonverwerking
Voortaan worden bestellingen waarvoor meer goederen zijn geleverd dan besteld zijn ook als compleet gemarkeerd en worden deze niet meer weergegeven in de lijst van openstaande bestellingen.
Tevens wordt de dropdownbox (lijstweergave) van de leveranciers telkens automatisch ververst wanneer men hierop klikt. Ook is een zoekfunctie toegevoegd: door op [F3] of [*] te drukken in het leveranciersselectievak, verschijnt het dialoogvenster om naar leveranciers te zoeken.
 
Project Wizard
Bij het aanmaken van nieuwe projecten via de Project Wizard verschenen foutmeldingen, terwijl het project wel werd aangemaakt. Deze foutmeldingen zijn verholpen. Tevens is de Wizard uitgebreid met keuzes voor taalgebruik en valuta/koers voor het nieuw aan te maken project.
 
Projectrapportage
In de rapportages voor de projectadministratie is een nieuwe kolom toegevoegd: Overheadkosten. In deze kolom worden kosten, die bijvoorbeeld via de urenregistratie op niet door te belasten projecttaken zijn geschreven, opgenomen.
 
4.4.931
22-10-2010
14:00u
NIEUW! Snelkoppelingen in het TRADIUM hoofdvenster!
Vanaf nu kunt u het hoofdvenster van TRADIUM ook daadwerkelijk gebruiken als bureaublad! U kunt zelf snelkoppelingen toevoegen, verplaatsen, bewerken en zelfs doorsturen naar andere gebruikers.
Snelkoppelingen maakt u aan via het hoofdmenu Bestand of door gebruik te maken van de hotkeys Shift-Ctrl-L. U ziet dan een dialoogvenster waarin u een bestand kunt kiezen voor de snelkoppeling. Dit kan elk type bestand zijn dat u in TRADIUM kunt openen, dus ook macro's en opgeslagen queries!
Ook kunt u met de hotkeys een snelkoppelingen maken van het actieve applicatie- document- werkbladvenster. Wanneer u bijvoorbeeld een snelkoppeling van het actieve klantvenster maakt, zal de snelkoppeling de naam van de klant overnemen en, indien ingevoerd, ook de afbeelding van de klant als pictogram overnemen.
Ook het wijzigen van pictogrammen is eenvoudig. Via de rechter muisknop kunt u de snelkoppeling bewerken. Er is een speciale map ICONS gemaakt onder de ADMINSQL\SCRIPTS map waarin tientallen pictogrammen zijn opgeslagen die u kunt selecteren. Ook kunt u uw eigen pictogrammen hieraan toevoegen.
 
NIEUW! Productie Chain Management in TRADIUM!
Er is compleet nieuwe functionaliteit ingebracht in TRADIUM. Door de uitbreiding van functionaliteit van het artikelbestand (samengestelde artikelen -> multilevel subartikelen) heeft Production Chain Management (PCM) nu ook gestalte gekregen in deze nieuwe versie van TRADIUM. Het gebruik van meerdere niveaus in sub-artikelen vereist veelal ook dat eindproducten (hoogste niveau in de chain) geassembleerd of geconstrueerd moeten worden. Production Chain Management houdt in dat de onderdelen die hiervoor nodig zijn moeten worden ingekocht of weer worden samengesteld uit daaronder liggende onderdelen.
Om dit proces te ondersteuning wordt dit productieproces in TRADIUM volledig ingevoerd. Hiertoe zijn twee nieuwe applicaties toegevoegd aan het hoofdmenu Applicaties in een nieuwe applicatiegroep Productie. De eerste applicatie Productie-orders is nu operationeel en kan (na inrichting van uw artikelbeheer) productie-orders aanmaken en beheren.
Productie-orders kunnen ook automatisch worden gegenereerd vanuit goederenontvangst bij het zogenaamde Omboeken van de voorraad. De uitvoering van de functies in deze applicatie vindt grotendeels plaats via een speciaal hiervoor gemaakte macro-module. Hierdoor is voor iedere TRADIUM-klant de inrichting van de beschikbare functionaliteit volledig vrij.
 
Met deze nieuwe functionaliteit  is ook een nieuwe managementfunctie in TRADIUM toegevoegd: ProductieManager. Via het Implementatie Stappenplan kan de systeembeheerder gebruikers aan deze functie toewijzen. Een productiemanager krijgt automatisch een melding rechtsonder in de statusbalk van het hoofdvenster weergegeven wanneer er 1 of meerdere productie-orders zijn aangemaakt die in behandeling moeten worden genomen. Op dezelfde wijze wordt de productiemanager gewaarschuwd wanneer een ingeplande productie in behandeling moet worden genomen.
 
Binnenkort zal ook de tweede applicatie Productieplanning worden vrijgegeven. Deze is al wel in het menu opgenomen.
 
 
Goederenontvangst uitgebreid met nieuwe functionaliteit
In navolging van bovenstaande PCM is ook de goederenontvangst in TRADIUM fors uitgebreid. Voortaan kunt u zelf de ontvangstdatum aanpassen (was voorheen altijd de datum/tijd van invoering) en kunt u ook de transporteur vastleggen. Daarnaast kunt u ook ontvangstlijsten afdrukken. Dit vindt plaats via een script, zoals ook met andere reeds bestaande functies ook het geval is. De scripts definiŽert u in de applicatie Leveranciers zodat u deze per leverancier kunt variŽren. Ook wordt bij het invoeren van leveranciersbonnen voortaan ook een eventuele commisionair getoond en kunt u ook eventuele aanvoernummers en certificaten invoeren.
Ook kunt u via het tabblad Ontvangsten omboeken goederen verplaatsen naar verschillende lokaties, en goederen ook toewijzen aan orders. Via scripts kunt u extra handelingen verrichten, zoals bijvoorbeeld het afdrukken van lijsten, documenten, etiketten, etc...
 
Ook het gebruik van emballagecodes (fust) bij de goederenontvangst is aangepast. De systeembeheerder kan voortaan selecteren welke van de actieve fustcodes dienen te worden gebruikt bij de aanvoer van goederen.
 
Dynamische bepaling bestandsnamen bij leveranciersscripts
In het tabblad Instellingen kunt u diverse scripts instellen voor orderverwerking, retourorders, etc... Er zijn ook extra scripts die kunnen worden uitgevoerd tijdens de verwerking van goederenontvangsten. Deze scriptsnamen kunt u niet zelf instellen maar worden dynamisch bepaald aan de hand van de naamgeving van de het scriptbestand voor de orderverwerking. De naamgeving van deze extra scripts wordt voortaan weergegeven in dit tabblad. Ook wordt u gewaarschuwd als een opmaak van het orderverwerkingsscript niet voldoet om de extra scripts te kunnen benoemen.
 
Orderinvoerlay-outs uitgebreid met artikelfilters
Naast de reeds bestaande mogelijkheid om de inhoud en functionaliteit van de orderinvoer zelf op te maken en in te richten is het vanaf nu ook mogelijk om een customfilter in te stellen op alle artikelzoekopdrachten. De systeembeheerder kan via het menu Extra/Opties in de gewenste het filter instellen. Hiermee kan het bereik van het artikelbestand via SQL-instructies worden beperkt. Alle combinaties van WHERE-clausules zijn hierbij mogelijk.
 
 
Bug fixes en minor updates
Bij de aanmaak van nieuwe projecten die via de Project Wizard werden uitgevoerd, ontstond een foutmelding bij de toewijzing van gebruikers aan tabbladen. Deze fout is nu verholpen.
 
In diverse applicaties is het zoekvenster voor meervoudige gebruikersselecties verbeterd. Tot nog toe werden in deze dialoogvensters standaard alle gebruikers behalve de 1e geselecteerd. Dit is nu aangepast.
 
In de applicatie VoorraadAdviezen is de grafische weergave van de balk, waarmee met de muis de schermverdeling kan worden gewijzigd, wordt deze voortaan aangepast aan de gebruikte stijl van de computer (Bijv. Classic Windows, Vista, XP, Aero, etc).
 
Bij het archiveren van .PDF documenten kon een probleem ontstaan na het indexeren van trefwoorden. Het bestand kon daarna gelocked blijven, waardoor het inchecken van het document niet kon plaatsvinden. Dit is nu verholpen.
 
Bij het invoeren van de PIN code voor de koppeling van een VoIP-telefoontoestel aan een 3CX-telefooncentrale waren de ingevoerde tekens zichtbaar. Uit veiligheidsoverweging worden deze tekens voortaan gemaskeerd.
 
In de applicatie OrderBeheer Inkopen werd bij de uitvoering van gekoppelde macro's op level Leveranciersbon enkel het pakbonummer als parameter doorgegeven via de COMMAND$ functie in de macro. Omdat een leveranciersbonnummer alleen in combinatie met het bestelnummer een unieke combinatie kan zijn, wordt voortaan de COMMAND$ functie voortaan als volgt opgemaakt: "E:{bestelnummer}:{levbonnummer}".
 
In de applicatie Orderinvoer/Paklijsten kon geen voorraadorder als alternatief voor een magazijn worden geselecteerd. Dit probleem is nu verholpen. Tevens werd bij het opstarten de applicatie tot nog toe een voorgeprogrammeerde venstergrootte toegepast. Voortaan wordt er geen vaste schermgrootte meer toegepast.
 
In de Basic Script programmeertaal zijn in het MENU-object de nieuwe productie-applicatie toegevoegd.
 
Bij het afdrukken van datalijsten en datawerkbladen werd tot nog toe de veldnaam als kolomtitel gebruikt. Voortaan wordt een eventuele ALIAS als kolomtitel gebruikt.
 
Bij het gebruik van dropdownboxen in datawerkbladen en sommige applicaties, zoals dagboekverwerking en orderinvoer, wordt de breedte van de dropdownbox voortaan dynamisch aangepast aan de breedte van de weergegeven kolommen.
 
Tekencoderingsproblemen bij verzonden e-mails opgelost.
Bij het versturen van e-mails kwamen er soms vreemde leestekens in het bericht bij de ontvanger. Dit waren vertaalfouten die bij het decoderen van de email onstonden door het gebruik van een afwijkende ISO-codering voor tekensets. Er is een nieuwe mailserver update verspreid die voortaan de ISO-coderingen van alle uitgaande emails vertaalt naar UTF-8 codering. Dit is de gewenste standaard voor internationaal berichtenverkeer. Diverse mailclients, ook web-gebaseerde zoals GMail, ondersteunen namelijk niet standaard de ISO-codering. Na diverse testen is gebleken dat UTF-8 in alle tests bij diverse mailclients geen vertaalproblemen meer voorkomen. UTF-8 werd in overignes TRADIUM al gebruikt voor vertalingen van alle inkomende berichten.
 
4.4.924-
4.4.930

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.923
08-10-2010
11:00u
 
Uitbreiding goederenontvangstmodule
Voortaan is het mogelijk om bestellingen bij leveranciers op te zoeken via een bevestigingsnummer. Ook wordt bij zoekopdrachten dit nummer weergegeven.
 
Sorteerprobleem bij gedeelde mailmappen
Er was een sorteerprobleem bij gedeelde mailmappen, waarbij de submappen niet goed meer werden opgebouwd. Een aanpassing in de database en een aanpassing in de programmatuur zorgen er nu voor dat de alfabetische volgorde blijft behouden, terwijl de submappen opbouw hiervan geen hinder meer ondervindt.
 
Beveiliging verwijderfunctie in popupmenu's bij Orderbeheer
In de applicaties OrderBeheer inkoop en -verkoop is een extra beveiliging aangebracht voor niet-geauthoriseerd verwijderen van items, zoals klanten of leveranciers.  Wanneer een gebruiker de DELETE-rechten wordt ontzegd in de gerelateerde tabel, blokkeert de verwijderfunctie.
 
4.4.922
 
01-10-2010
02:00u
 
service release
In deze versie zijn diverse beveiligingen ingevoerd tegen "object variable not set" foutmeldingen die via het foutmeldings-rapportage systeem bij de supportdesk in de afgelopen periode zijn geÔnventariseerd. Ook zijn enkele door gebruikers gemelde problemen in deze versie opgelost.
 
4.4.921
23-09-2010
22:00u
service release
In deze versie zijn diverse beveiligingen ingevoerd tegen "invalid use of null" foutmeldingen die via het foutmeldings-rapportage systeem bij de supportdesk in de afgelopen periode zijn geÔnventariseerd.
 
4.4.920
23-09-2010
12:00u
service release
Er waren problemen gemeld inzake het opstarten van AgendaBeheer. Deze bleken te maken hebben met interne lijstaanvragen van gebruikersnamen uit de SQL-database. Dit probleem is nu verholpen.
 
4.4.919
22-0-9-2010
16:00u
service release
Er waren problemen gesignaleerd in enkele applicaties. Deze bleken te maken hebben met interne lijstaanvragen van gebruikersnamen uit de SQL-database. Dit probleem is nu verholpen.
 
4.4.918
22-09-2010
11:00u
NIEUW! Aantekeningen maken in PDF-documenten
Het was al lange tijd mogelijk om aantekeningen en markeringen in  gescande documenten en faxbestanden aan te brengen. Sinds geruime tijd was het al mogelijk om PDF-documenten weer te geven in TRADIUM. Vanaf deze release is het voortaan ook mogelijk om PDF-documenten te bewerken, aantekeningen te maken, enzovoorts.
 
BELANGRIJK: er zijn enkele systeemonderdelen bijgewerkt, u dient wellicht O:\AdminSQL\UPDATE.BAT uit te voeren!
 
Signaleringen bij besteladviezen gewijzigd
Tot op heden werden bij besteladviezen notities aangemaakt voor elke leverancier waarvoor een bestelling gedaan moest worden. In uitzondelijke situaties leidde dit bij de ingestelde inkoopmanagers tot de weergave van enkele tientallen on-screen notities. Dit mechanisme is daarom komen te vervallen.
Voortaan wordt bij inkoopmanagers dezelfde methode gebruikt als bij de controle voor inkoopfacturen: rechts onderin het hoofdvenster verschijnt een melding met het aantal besteladviezen dat dient te worden verwerkt. Door erop te klikken verschijnt een lijst waaruit een of meerdere besteladviezen kunnen worden geselecteerd voor verwerking.
 
Popup-menu bij datawerkbladen uitgebreid
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de groepeerfunctie in datawerkbladen, kunnen groepen ingevouwd en uitgevouwd worden. Voortaan is het via het popupmenu mogelijk om alle groepen tegelijk uit- c.q. in te vouwen.
 
Ouderdomsanalyse toegevoegd bij openstaande posten rapportages debiteuren
De actuele en historische openstaande posten rapportages zijn voortaan voorzien van extra kolommen: <30 dagen, <60 dagen, <90 dagen en Vervallen.
 
Extra informatie bij productsamenstellingen in ArtikelBeheer
Wanneer production chain management functionaliteit wordt gebruikt in TRADIUM, kunnen er meerdere sublevels van samenstellingen van een eindproduct ontstaan. In het tabblad Samenstellingen kan voortaan in een boomstructuur de vertakkingen van een eindproduct worden weergegeven, waarbij ook vanuit een vertakking het item kan worden geopend in een nieuw ArtikelBeheer venster.
 
4.4.912-
4.4.917

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.911
09-09-2010
13:00u
Afdrukken paklijsten bij goederenontvangst
Voorheen werden tijdens het inboeken van goederenontvangste voor speciale bestellingen altijd de paklijsten van de hieraan gekoppelde werkorders afgedrukt. Voortaan is het mogelijk om via een systeemparameter het afdrukken van deze lijsten te onderdrukken. De paklijst wordt nog wel in de database aangelegd.
 
Backorder-weergave in Orderbeheer Verkoop
Wanneer geen paklijstregels waren aangemaakt voor een order, werd op de orderregels (niveau WerkOrders) geen backorderaantal ingevuld. Voortaan wordt hier het origineel bestelde aantal weergegeven.
 
Breuken voortaan toegestaan bij inboeken leveringen
Tot op heden werden aantallen standaard naar hele getallen afgerond bij ontvangsten, zelfs als de (restant)bestelaantallen breuken bevatten. Voortaan worden ook deze breuken overgenomen bij het inboeken. Overigens was het al wel mogelijk om zelf handmatig de breuken in te voeren.
 
Printer Object in Basic Script programmeertaal uitgebreid
Er zijn nieuwe functie toegevoegd aan het Printer Object, waarmee eenvoudig teksten van en naar verschillende opmaken kunnen worden geconverteerd. Ook is er een mogelijkheid om afbeeldingsbestanden te resamplen naar verschillende formaten, bedoeld voor exportfuncties naar CMS-systemen en websites.
Meer informatie: zoek in de Printer Object handleiding naar: ReSamplePicture, SetRTF2html, SetRTF2text, SetText2RTF.
 
Algemeen
Er zijn diverse kleine optimalisaties doorgevoerd t.a.v. de schermopbouw van bepaalde dialoogvenster en het hoofdvenster.
 
4.4.908 -
4.4.910

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.907
07-09-2010
07:00u
Automatische vertaling orderregels bij taalwijziging
Wanneer de taalkeuze van bestaande werkorders wordt verandert, kunnen de onderliggende werkorderregels ook worden vertaald. Via de orderinvoer-applicatie wordt de vertaling uitgevoerd door in bovenin het venster de taalkeuze te wijzigen of door op de taalselector te dubbelklikken.
 
Prijscourantfunctionaliteit uitgebreid
Bij het opstellen van een prijscourant (in de applicatie Kortingscondities) wordt voortaan de volgorde van invoegen vastgelegd. Deze rangorde is vooral van toepassing bij invoegen vanuit catalogi, waarbij de volgorde van de artikelen uit de catalogi wordt vastgehouden.
Tevens is het nu mogelijk om oude prijscouranten te verwijderen.
 
Toepassing gebruikersrechten in relatiebeheer hersteld
Wanneer restricties op toegang tot bepaalde tabellen (zoals openstaande posten) waren ingesteld, werden weliswaar de hieraan gerelateerde tabbladen niet meer getoond, maar verscheen verkeerde inhoud in bepaalde tabs. Deze storing is nu verholpen.
 
Intitialiseren ArtikelBeheervenster verbeterd
Wanneer de applicatie ArtikelBeheer werd geopend terwijl andere applicaties gemaximaliseerd werden weergeven, werd ArtikelBeheer als venster opgestart en versprong het naar de gemaximaliseerde weergave pas nadat er op het venster werd geklikt met de muis. Dit probleem is nu verholpen.
 
4.4.905 -
4.4.906

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.904
 
02-09-2010
20:00u
 
Storing Artikel Wizard verholpen
Er was een probleem met het opslaan van nieuwe artikelgegevens in de Artikel Wizard. Dit werd veroorzaakt door standaard waarden die in het nieuwe artikel systeemtechnisch waren ingevoerd voordat de Wizard werd voltooid.
 
Persoonlijke mappen en gedeelde mappen in MailBeheer uitgebreid
De restrictie van het maximum van twee niveaus voor het aanleggen van persoonlijke submappen is vanaf nu opgeheven. Voortaan kunnen ook meer complexe structuren voor de emailmappen worden aangelegd. Nieuw is hierbij dat de structuur ook gedeeld kan worden, waarbij per submap afzonderlijk de toegangsrechten dienen te worden ingesteld. Wanneer in een mapstructuur slechts ťťn submap wordt gedeeld, zal alleen die map bij andere gebruikers verschijnen onder de Gedeelde mappen sectie. Wanneer alle submappen in een structuur worden gedeeld, zal de structuur ook intact verschijnen in de gedeelde sectie.
 
Inactief markering in artikelzoekvenster verbeterd
De markering om inactieve artikelen te tonen werkte niet altijd goed. Met name na het laden van het dialoogvenster bij een uitgeschakelde markering, werkte deze optie pas na het inschakelen en weer uitschakelen hiervan. Dit is nu opgelost.
 
Ontbrekende bijlagen in e-mail
In een uitzonderlijk geval worden e-mails ontvangen die geen bijlagen lijken te hebben.  Echter, hier gaat het om emails die niet volgens de RFC-standaard zijn geformatteerd. Deze niet-compatibele berichten bevatten bijlagen die gecodeerd zijn als Mime-Parts, zoals achtergrond-afbeeldingen en logo's die in het bericht zelf worden weergegeven.
Er is een aanpassing gemaakt waarbij bijlagen die gecodeerd zijn als Mime-Parts extra gecontroleerd worden. Hierbij wordt gekeken of de mime-part-code daadwerkelijk voorkomt in de inhoud van het bericht. Daarnaast wordt de opmaak van de mime-part-code geverifiŽerd. Wanneer de codering onjuist is, zal het ontvangen bestand alsnog als bijlage worden gemarkeerd.
Tevens zijn er kleine optimaliseringen aangebracht bij het resizen van het mailvenster.
 
Verbeterde opbouw logboekweergave bij Klanten en Leveranciers
Er zijn verbeteringen aangebracht in de weergave van de Offerte-, Bestellingen- en Actieslogboeken. Na het starten van de applicatie en wanneer de eerste keer een logboek werd geopend, werden sommige rijen niet goed weergegeven. Er is nu een extra beeldverversing toegepast na het initialiseren van het logboek.
 
4.4.903
 

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.902
02-09-2010
01:00u
Lokatie foutmeldingen logboek gewijzigd
In verband met beperkingen van rechten bij sommige (Remote Desktop) gebruikers is de lokatie van het bestand "TRADIUM foutmeldingen logboek.txt" verhuisd van de root-dir "C:\" naar de "Mijn Documenten" map van de gebruiker.
 
Eventhandeling verbeterd bij Interactive Scripting
De gebeurtenisafhandeling bij orderlay-out's waarbij Interactive Scripting is geactiveerd is verbeterd. In enkele gevallen werden bepaalde event-handlers aangeroepen met lege ordernummer en regelnummer parameters, vaak als gevolg van het het automatisch doorscrollen van de invoer in het orderregelswerkblad naar een nieuwe lege regel. Voortaan wordt ook in die gevallen het laatst gebruikte regelnummer voor de gebeurtenisafhandeling gebruikt. Zie ook het artikel hieronder:
 
Orderlay-out uitgebreid met nieuwe optie
Oorspronkelijk wordt de cursor na het toevoegen van nieuwe orderregels automatisch verplaatst naar de volgende lege regel. Zo kunnen invoegacties eenvoudig worden herhaald. Echter, in sommige gevallen, zoals bij Interactive Orderscripting, is het gewenst om juist niet naar een nieuwe lege regel te gaan, maar om juist in de laatst toegevoegd regel te blijven en de cursor te laten verspringen naar de volgende ingestelde tabstop. Voortaan kan in de orderlay-out een keuze worden gemaakt uit deze opties.
 
Kopieerprobleem bij faxen verholpen
In release 900 is een probleem ontstaan bij interne kopiŽeropdrachten van faxberichten. Onderin de statusbalk bleef herhaaldelijk een melding staand "Fout opgetreden bij data-transfer", wat duidt op een netwerkprobleem. Het probleem werd veroorzaakt door een redundantie in de kopiŽeropdracht, wat erop neer komt dat een bestand naar zichzelf werd gekopiŽerd. Na toevoeging van een redundantie-beveiliging is dit probleem is nu verholpen.
 
Implementatie Stappenplan voortaan in menu
De macro Implementatie Stappenplan wordt niet alleen voor nieuwe maar ook steeds vaker voor bestaande installaties steeds meer gebruikt om aan stapsgewijs diverse systeemparameters te configureren. Ook wordt deze macro door onze supportdesk bijgewerkt wanneer er uitbreidingen in de systeemconfiguratie hebben plaatsgevonden. Omdat de macro zo veelvuldig wordt gebruikt, is deze voortaan via het menu Extra/Opties door de systeembeheerder uit te voeren.
 
Diverse aanpassingen Leveranciersbonnen inboeken
Er zijn enkele aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd in de deze applicatie. Zo kan voortaan de optie om alle ontvangen goederen op 1 lokatie op te voeren standaard worden aangezet via een systeemparameter (zie stap 16 in het Implementatie Stappenplan). Ook zijn er er visuele verbeteringen doorgevoerd.
 
Exchange Server integratie
In deze module (die nog steeds de status BETA heeft) is een verbetering aangebracht in het aanbrengen van datumstempels. Tevens zijn enkele database fouten verholpen die tijdens het invoegen van nieuwe relaties en contactpersonen ontstonden.
 
4.4.901

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
 
4.4.900
26-08-2010
06:00u
Integratie met Microsoft Exchange Server 2007/2010
Voortaan is het mogelijk om de bestaande e-mail functionaliteit te koppelen aan uw Exchange Server account. U kunt dan zowel vanuit uw Outlook 2007/2010 programma, als ook nog steeds vanuit TRADIUM uw brichten lezen, aanmaken en archiveren. De gegevens worden automatisch gesynchroniseerd. Desgewenst kunt u ook uw contactpersonen en agendataken integreren met Exchange Server.
LET OP: DEZE FUNCTIE IS NOG IN BETA.
Neem contact op met uw systeembeheerder of uw TRADIUM dealer voor meer informatie over testmogelijkheden.
 
Pro-Forma functie in orderinvoer
De voorbereidingen waren enige tijd geleden al uitgevoerd, maar vanaf deze versie is de mogelijkheid om pro-forma orders te noteren. De Pro-Forma functie is gekoppeld aan een vrij instelbare macro. Dit geeft de gebruiker de vrijheid om de pro-forma functionaliteit naar eigen belang in te richten. Zo kunnen pro-forma facturen worden aangemaakt, of een snelle "price-quote" worden opgesteld. De macrro is zelf per klant in te stellen. De applicatie Klanten is hierop uitgebreid in het tabblad instellingen.
 
Annotaties bij faxen en gescande .tif(f) bestanden gearchiveerd
Het was al mogelijk om aantekingen, markeringen, digitale stempels en dergelijke aan te brengen in een aparte laag over faxberichten en gescande documenten. Bij faxberichten werden deze aantekeningen nog niet bewaard, omdat deze berichten niet als bestand, maar als binaire data in een veld worden opgeslagen. Voortaan worden deze annotaties separaat in een apart veld opgeslagen. Dit gebeurt zowel bij faxen, als ook bij gescande documenten.
 
Controle op paklijsten nu per magazijn instelbaar
TRADIUM controleert voor elke gebruiker met een interval van enkele minuten of er paklijsten ter verzending staan die nog niet in behandeling zijn genomen. Dit geldt overigens alleen voor gebruikers die toegang hebben tot de applicatie Magazijnen en voor het standaard magazijn wat voor de lokatie van de gebruiker geldt. Nieuw is dat voortaan in de applicatie Magazijnen per magazijn kan worden ingesteld of deze controle daadwerkelijk dient te worden uitgevoerd.
Maakt u geen gebruik van deze controle, dan kunt u deze optie beter uitschakelen.
 
4.4.890-
4.4.899

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.889
10-08-2010
13:30u
Variabele Lay-out orderinvoer nu ook zichtbaar in OrderBeheer
Voortaan neemt de orderregelweergave in de applicatie Orderbeheer Verkoop dezelfde lay-out over van de onderhavige werkorder. Dit was gedeeltelijk ook al zo, echter worden nu ook veldlabels, veldbreedte en de opmaak van de gegevens  overgenomen.
 
Sortering bij meervoudige artikelselecties aangepast
Bij enkele applicaties, zoals bij Orderinvoer/Paklijsten kunnen meerdere artikelen tegelijk worden geselecteerd door de aantallen voor het artikelnummer in te geven. Voorheen werden deze artikelen statisch gesorteerd op artikelnummer. Voortaan kan er gesorteerd worden door met de muis op de betreffende kolom te klikken, zoals bij andere dialoogvensters ook al mogelijk is. Tevens wordt bij het zoeken via de catalogus-tab als standaard sortering de rangschikking binnen de gekozen catalogus aangehouden.
 
Tweaks & Fixes
Het laden van het dialoogvenster voor het opzoeken van artikelen is geoptimaliseerd waardoor het dialoogvenster sneller verschijnt.
 
De tab "samenstelling" in de applicatie ArtikelBeheer toont artikelen in grids. Voorheen was het mogelijk om deze artikelen in een apart ArtikelBeheervenster te openen om te bewerken. Deze functie is nu weer hersteld, waarbij nu ook een tooltip wordt getoond waarmee deze mogelijkheid wordt aangeduidt.
 
Bij het afdrukken van datawerkbladen (en bij Afdrukvoorbeeld) wordt bij groeperingen de layout beter opgemaakt, waarbij elke (sub)groep voortaan in een aparte tabel wordt opgenomen in de afdruk.
 
4.4.888

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.887
03-08-2010
13:00u
Lay-out voor heading ArtikelBeheer instelbaar
Voortaan is het mogelijk om de lay-out van de titelbalk in de applicatie ArtikelBeheer beperkt aan te passen. Standaard wordt in vetschrift de productgroep getoond met daaronder de langere artikelomschrijving. Indien gewenst kunnen via een nieuwe systeemparameter de productgroep en de artikelomschrijving worden verwisseld. Hierbij is nu ook een schaling van de vetgedrukte tekst mogelijk: wanneer de titeltekst niet past, wordt deze net zolang verkleind totdat deze wel past.
Systeembeheerders kunnen via het menu Extra/Opties de systeemparameter wijzigen, of gebruik maken van het script Implementatie Stappenplan.bas uitvoeren (pagina 15 kiezen).
 
Overige applicaties met dezelfde type heading ook met autoschaling.
In navolging van de automatische aanpassing van het lettertype van de heading in de applicatie ArtikelBeheer zijn in de andere applicaties van TRADIUM die met een gelijksoortige heading werken (zoals Klanten, Leveranciers, Magazijnen, etc.) ook de titelteksten qua grootte variabel aan de beschikbare vensterbreedte.
 
4.4.886
28-07-2010
16:00u
 
Productie categorieŽn uitgebreid met nieuwe functionaliteit
Het is al lange tijd mogelijk om een productie-categorie toe te wijzen aan een artikel. Deze artikelen worden dan niet via een besteladvies, maar via een productieplanning bevoorraad. Binnenkort is het mogelijk om de bestaande receptuur-functie te gebruiken voor de productieplanning.  In de aanloop naar deze nieuwe functionaliteit is voor de systeembeheerder het venster "opties" uitgebreid met een nieuwe tab "Productie categorieŽn". Tevens wordt in de applicatie ArtikelBeheer in de tab "Samenstelling" de titeltekst voor de recepturen automatisch aangepast indien het artikel een productie-artikel betreft.
 
In de nieuwe functionaliteit zal bij de productieplanning bij artikelen met een receptuur de verwerking van de onderdelen tot het hoofdartikel centraal staan en zullen deze productie-artikelen een eigen voorraadbeheer krijgen middels overboekingen van de (gefabriceerde) onderdelen naar het hoofdartikel. De inkoopprijs wordt bepaald door de som van de inkooprijzen van de onderdelen. Echter, de verkoopprijzen worden in het hoofdartikel zelf bepaald.
 
De receptuur-functionaliteit voor niet-productie artikelen blijft ongewijzigd. Bij deze artikelen wordt de voorraad bepaald door de som van de voorraad van de onderliggende onderdelen. Hetzelfde geldt voor de inkoop en verkoopprijzen.
 
Interactive Scripting voor orderinvoer aangepast
De event-afhandeling voor de invoer, c.q. bewerking van een orderregel is verbeterd. Hierdoor wordt het met de aan een lay-out gekoppelde Basic Script macro eenvoudiger om wijzigingen te kunnen identificeren en is het zelfs mogelijk om wijzigingen aan te passen of zelfs orderregels automatisch te verwijderen.
 
4.4.885
26-07-2010
15:00u
 
Variabel lay-out voor orderinvoer uitgebreid met veldopmaak
Voortaan is het mogelijk bij het ontwerpen van lay-out voor orderinvoer de opmaak voor numerieke velden te bepalen. Meer informate voor de systeembeheerder is in de on-line handleiding beschikbaar, of klik hier.
 
(Basic Script) SQL.SearchWithQueryArray instructie uitgebreid
Voortaan is het mogelijk bij het gebruik van de SQL.SearchWithQueryArray instructie om een reeks van selecties vooraf. Meer informate is in de on-line handleiding beschikbaar, of klik hier.
 
Bugfixes
Bij het verwerken van een bestelling onstond een foutmelding, dit is nu verholpen.
 
4.4.884
19-07-2010
13:00u
 
Variabel lay-out voor orderinvoer uitgebreid met gebruikersrechten
Voortaan is het mogelijk bij het ontwerpen van lay-out voor orderinvoer te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot deze lay-out. Meer informatie voor de systeembeheerder is in de on-line handleiding beschikbaar, of klik hier.
 
 
4.4.883
15-07-2010
13:00u
 
Variabel lay-out voor orderinvoer uitgebreid met SQL-formules
Voortaan is het mogelijk bij het ontwerpen van lay-out voor orderinvoer te werken met SQL-formules en functies. Meer informatie voor de systeembeheerder is in de on-line handleiding beschikbaar, of klik hier.
 
Tooltips bij kolomheaders
Bij diverse werkbladweergaven van gegevenssets, zoals tabellen en queries wordt voortaan een tooltip weergegeven bij de kolomtitel. In de tooltip staat de naam vermeld van het onderliggende veld. Dit kan vooral handig zijn bij het ontwerpen van eigen queries.
 
Bugfixes
Wanneer gebruik wordt gemaakt van het afdrukken van offertes vanuit de applicatie Projecten/Calculaties, werd het veld @TEKSTBLOK niet altijd afgedrukt. Dit kwam voor indien er slechts 1 tabblad was geactiveerd. Bij meerder tabbladen werd wel het @TEKSTBLOK veld geraadpleegd. Dit probleem is nu verholpen.
 
Verder is een valuta-omrekeningsprobleem bij de invoer van buitenlandse inkoopfacturen tijdens het bewerken in het inkoopboekingdialoogvenster opgelost.
 
4.4.882
13-07-2010
17:00u
Over/Tekorten applicatie verder uitgebreid
Alleen voor EDIBULB gebruikers: de applicatie Over/Tekorten is verder uitgebreid qua functionaliteit. Bij het plaatsen van koopjes kan voortaan de laatst geselecteerde leverancier en bestelnummer worden herhaald door toevoeging van een nieuwe knop "vorige".
 
4.4.881
12-07-2010
18:00u
Variabele detailinformatie bij zoeklijsten en subvensters
Sinds release 4.4.869 worden bij zoeklijsten subvensters onderin weergegeven met detailinformatie en een eventuele pictogram. Nieuw is dat voortaan extra detailinformatie hieraan kan worden toegevoegd. De invulling van deze informatie kan door de systeembeheerder zelf vrij worden bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van SQL.
 
Uitleg hiervoor voor de systeembeheer is hier te vinden. Er zijn via database-updates al voorbeelden ingevoegd.
Beheer van bestellingen meer uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om meer gegevens van bestellingen te bewerken. Naast het invullen van leveranciersbonnen kunnen nu ook diverse details van de bestelling zelf worden aangepast, afhankelijk van de status van de bestelling. Hiertoe is de gebruikersinterface van de applicatie Leveranciersbonnen verder uitgebreid in de tabs.
 
4.4.880
07-07-2010
11:00u
Nieuw! Commissionairs bij inkooporders
Voortaan is het mogelijk om bij inkooporders aan te geven of de bestelling via een tussenpersoon (commissionair) is verlopen. Bij deze functionaliteit wordt de bestelling verder gewoon afgehandeld, echter zal de factuur door de tussenpersoon worden verzonden. Logistiek wijzigt er dan niets, alleen financiŽel.
 
In de applicatie Leveranciers kan per crediteur worden aangegeven of deze als tussenpersoon kan optreden. Bij de selectie van een commissionair worden alleen die crediteuren getoond die als tussenpersoon staan gemarkeerd. Zie ook de on-line handleiding.
 
Nieuw! Bestelcondities bij inkooporders
Voortaan is het mogelijk om vooraf ingestelde bestel- en levercondities bij een order in te geven. Deze condities zijn door systeembeheerder in te voeren in een nieuwe tab bij de applicatie Opties. Zie ook de on-line handleiding.
 
Bug-fix
Er was een probleem bij het gebruik van het snelboekinkoopvenster bij het wijzigen van grootboekrekeningnummers. Dit probleem is nu verholpen.
Bij het zoeken naar artikelgegevens waarbij het resultaat leidde tot meer dan 1000 gevonden artikelen onstond een foutmelding als een artikel hieruit werd geselecteerd. Ook dit is nu verholpen
 
En verder...
Er zijn kleine optimalisaties doorgevoerd bij het samenstellen van de lijst van gevonden artikelen bij zoekopdrachten.
Bij het beantwoorden van e-mails via een hyperlink is een verbetering doorgevoerd voor het interpreteren van stuurcodes in deze hyperlink, zoals het detecteren van onderwerpen, reply-to adressen en andere content.
 
4.4.877-
4.4.879

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.876
10-06-2010
22:00u
 
Bug-fix
Er was een probleem bij het gebruik van het snelboekinkoopvenster. Wanneer direct na de invoer van het faktuurbedrag op F12 werd gedrukt, werd de faktuur niet verwerkt en enkel een lege regel aangemaakt in het boekingsverslag.
De De ENTER-toets werkte niet goed meer in dit invoerveld, waardoor er geen validatie van het ingevoerde bedrag plaatsvond. De TAB-toets werkte overigens wel.
 
De werking van de ENTER-toets is hersteld. Tevens is voortaan de F12-Boeken toets uitgeschakeld zolang een faktuurbedrag in bewerking is. Na een validatie van het ingevoerde bedrag, wordt de F12-toets weer actief.
 
4.4.875
09-06-2010
18:00u
 
Over- & Tekortlijst bijgewerkt
Deze applicatie (alleen voor EDIBULB-geŲrienteerde TRADIUM-sites) is verder aangepast en ondersteunt nu ook de weergave van pictogrammen van artikelen. Tevens is de schermlayout vrij instelbaar.
 
Bug-fix
Er was een probleem bij het koppelen van leveranciersbonnen aan inkoopfacturen, dat is nu opgelost.
De ENTER-toets werkte niet meer in alle invoervelden van de applicatie Paklijsten/Orderinvoer, ook dat is nu opgelost.
 
4.4.874
08-06-2010
12:00u
VERNIEUWD! Inkoopvalidatie met leveranciersbonnen
De verwerking van leveranciersbonnen tijdens het controleren van inkoopfacturen is volledig herzien. Tevens is het dialoogvenster van de leveranciersbonnen herontworpen en zijn nieuwe invoervelden toegevoegd. Bovendien is het nu mogelijk om faktuurkosten (anders dan transport/importkosten) op separate grootboekrekeningen te boeken, of zelfs rechtstreeks op projecten te boeken.
 
Hiertoe is ook de applicatie Leveranciers aangepast, waarin de grootboekrekening voor deze "overige kosten" per leverancier kan worden ingesteld.
 
Ook is de on-line handleiding uitgebreid met de beschrijving van deze nieuwe functionaliteit. Voor details, klik hier.
 
4.4.873

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
 
4.4.872
01-06-2010
18:00u
 
AfbeeldingBeheer uitgebreid
Wanneer u afbeeldingen wilt koppelen aan artikelen of relaties, kunt u voortaan ook een nieuwe optie gebruiken: "Plakken". Hiermee kunt u foto's en afbeeldingen die u naar het clipboard heeft gekopieerd rechtstreeks toevoegen. Dit kan vooral handig zijn als u afbeeldingen via uw internet browser wilt toevoegen.
 
De online handleiding is bijgewerkt. Klik hier voor de handleiding.
 
Exporteren lijsten vanuit Klanten en Leveranciers
Voortaan is het mogelijk om de onder de diverse tabbladen getoonde lijsten, zoals logboeken en mutaties, te exporteren naar diverse formaten, waaronder Micorosoft Excel. Overigens dient u als gebruiker wel export-rechten te hebben om gebruik te kunnen maken van deze functie.
 
Bug-fix
Er was een probleem bij het invoeren van leveranciersbonnen van credit-bestellingen. Dat is nu opgelost.
 
4.4.870 -
4.4.871

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.869
31-05-2010
07:00u
Zoekdialoogvensters voor artikelen, klanten en leveranciers aangepast
Wanneer u zoekt naar artikelen, klanten of leveranciers wordt voortaan de lijst van gevonden items onderaan uitgebreid met een detailweergave inclusief pictogram.
 
Tevens is de online handleiding inzake afbeeldingenbeheer bijgewerkt. Klik hier voor de handleiding.
 
4.4.868
31-05-2010
07:00u
 
NIEUW! Afbeeldingen beheren bij artikelen, klanten en leveranciers!
In de applicatie ArtikelBeheer werd tot nog toe een pictogram getoond in de linker bovenhoek van het applicatievenster. Voortaan is het mogelijk om deze te vervangen door een afbeelding van het artikel.
 
Daarnaast is het mogelijk om meerdere afbeeldingen te koppelen aan hetzelfde artikel en deze te beheren. Zo kan ook worden bepaald welke afbeelding als standaardweergave dient te worden gebruikt en kunnen gekoppelde afbeeldingen worden geŽxporteerd naar een bitmapbestand of gekopieerd naar het clipboard.
 
Dezelfde functionaliteit is ook ingevoerd in de applicatie Klanten en Leveranciers. U kunt AfbeeldingenBeheer eenvoudig activeren door te klikken op het pictogram. U kunt dan direct afbeeldingen koppelen voor het onderliggende artikel of de relatie.
 
 
Variabele velden uitgebreid bij Klanten en Leveranciers
De variabele velden bij  de applicaties Klanten en Leveranciers zijn op verzoek iets meer uitgebreid: in plaats van de 5 vrij op te maken invoervelden, zijn er voortaan 6. De zes velden staan in ťťn lijn opgesteld in het applicatievenster
 
Bug Fixes
Bij de applicatie Orderinvoer/Paklijsten stond het tabje "voorraad" voor de ordertotalen geactiveerd. Standaard hoort echter het eerste tab ("ordertotaal") geactiveerd te zijn. Dit probleem is nu verholpen.
 
4.4.867
17-05-2010
18:00u
Service release
Er zijn diverse kleine aanpassingen en verbeteringen aangebracht in de gebruikersinterface van onder meer de applicaties:
* Orderinvoer
* Dagboek
* AgendaBeheer
 
4.4.866
10-05-2010
15:00u
 
Verbeterde taakweergave bij UrenRegistratie
Voortaan worden speciale feestdagen automatisch bijgewerkt in de database. Tevens zijn er ook kleine verbeteringen in de weergave van de maandkalender aangebracht en worden deze speciale dagen middels pictogrammen ondersteund. Ook speciale vlagdagen worden voortaan weergegeven. Dit in navolging van de applicatie AgendaBeheer.
 
Verbeterde weergave bij openen e-mailbijlagen
Sinds de invoering van wachtrij-afhandelingen van systeemgebeurtenissen (events) kwam regelmatig voor dat, kort nadat een bijlage werd geopend, de focus van de bijlage versprong naar het hoofdvenster van TRADIUM. Voortaan blijft de focus op de applicatie waarin de bijlage werd geopend.
 
Tenslotte
Er zijn diverse kleine optimalisaties doorgevoerd met betrekking tot de gebruikersinterface. Tevens zijn diverse geregistreerde gebruikersfouten voortaan ondervangen in deze release.
 
4.4.865

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
 
4.4.864
03-05-2010
16:00u
 
NIEUW! Kopie-orders aanmaken!
De applicatie Orderinvoer/Paklijsten is uitgebreid met een nieuwe functie: kopie-orders aanmaken. Alhoewel het mogelijk is om orderregels te kopiŽren en te plakken via de standaard Windows-functies, kan er voortaan een order ineens worden gekopieerd via een nieuwe knop. Deze knop met opschrift [C] is gepositioneerd naast de recentelijk toegevoegde knop [R] waarmee credit-orders kunnen worden aangemaakt.
 
De werking is als volgt: eerst opent u een bestaande order. Dat kan via de applicatie Verkopen/OrderBeheer of vanuit de applicatie zelf. Vervolgens klikt u op de [C] knop. Er wordt een nieuwe order aangemaakt. Een eventuele ordersignalering wordt hierbij ook getoond, waarna alle orderregels worden overgenomen vanuit de originele order, inclusief de aantallen. Prijzen worden hierbij herberekend aan de hand van de actuele prijsafspraken. De orderreferentie wordt overigens ook gekopieerd, waarbij de tekst "Kopie van " ervoor wordt gezet.
 
NIEUW! zoekfuncties voor artikelen uitgebreid met catalogi!
Naast de bestaande zoekfuncties voor artikelen, die via verschillende tabs in het dialoogvenster te selecteren zijn, is er nu ook de mogelijkheid om artikelen vanuit een catalogus artikelen te selecteren.
 
Dialoogvenster aangepast
Hiervoor is een extra tab "Catalogi" toegevoegd aan het dialoogvenster. Tevens is het dialoogvenster aangepast in vorm en is het venster nu ook schaalbaar. U kunt het venster dus groter maken met de muis. Overigens is het wel zo dat de vorm en grootte van het dialoogvenster weer naar de oorspronkelijke staat teruggaat wanneer u wisselt van zoekfunctie.
 
On-line handleiding beschikbaar
Nieuw is ook de on-line handleiding voor dit dialoogvenster:
Door op de F1-toets te drukken of met de muis op het vraagteken te klikken dat rechts bovenin het dialoogvenster staat, wordt u doorgelinked naar de online handleiding. Meer>>
 
Artikelbeheer - opzoeken - catalogus
Bug-fix:
De administratieve hoofdvestiging werd in de applicatie Leveranciers niet meer getoond. Wijzigingen werden wel opgeslagen. Deze fout is nu hersteld.
 
Let op: afhankelijk van uw installatie, dient u mogelijk handmatig het batchprogramma O:\AdminSQL\UPDATE.BAT uit te voeren. Bij twijfel: raadpleeg uw systeembeheerder!
 
4.4.863
28-04-2010
17:00u
NIEUW! Prijscouranten!
De applicatie Kortingscondities is uitgebreid met een nieuwe functie: prijscouranten. Tevens is hierbij de gebruikersinterface aangepast aan dezelfde stijl van andere applicaties in TRADIUM.
Prijscouranten zijn vergelijkbaar met de prijsgroepen in artikelbeheer. Echter, deze prijscouranten zijn geldig voor een ingestelde periode en er kunnen meerdere prijscouranten per valuta worden worden ingevoerd.
De werking van prijscouranten is in de on-line handleiding gedocumenteerd. Klik hier voor de handleiding.
 
NIEUW! Incasso-batches uitsplitsen tijdens importeren telebanking!
Voortaan is het mogelijk om bij batch-mutaties van telebanking van incassoopdrachten deze totaalbedragen automatisch op te splitsen in afzonderlijke factuurbetalingen. Hiertoe is een nieuwe knop in het dialoogvenster toegevoegd, genaamd "Batch". Deze knop verschijnt voortaan automatisch indien de optie "Klanten" worden geselecteerd. Door hierop te klikken, verschijnt een overzicht van in TRADIUM aangemaakte incasso-opdrachten en kan de batch worden geselecteerd. Vervolgens verschijnen alle facturen in de lijst en kunnen deze worden geselecteerd. Eventuele betalingsverschillen kunnen ook worden verwerkt.
 
Verbeterde taakweergave bij Agendabeheer
Voortaan worden speciale feestdagen automatisch bijgewerkt in de database. Tevens zijn er ook kleine verbeteringen in de weergave van de maandkalender aangebracht en worden deze speciale dagen middels pictogrammen ondersteund. Ook speciale vlagdagen worden voortaan weergegeven.
 
Verbeterde weergave bij Orderbeheer Verkoop en -Inkoop
Wanneer er direct gezocht werd op bijvoorbeeld een ordernummer (bijv. "ORD:3455"), werd wel de boomstructuur links juist gepositioneerd, maar de detail-subvensters werden niet bijgewerkt. Dit is nu opgelost.
 
Tenslotte
Er zijn diverse kleine optimalisaties doorgevoerd met betrekking tot de gebruikersinterface.
 
4.4.861-
4.4.862

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.860
19-04-2010
18:00u
 
Klanten, Rayons en Orderinvoer uitgebreid met verkoper-ID!
In de applicatie Klanten is de lay-out van de rayon-weergave veranderd. Zo kan nu uit een drop-downlijst een rayon worden geselecteerd. Nieuw is ook de selectie-mogelijkheid van een verkoper van het gekozen rayon.
In de applicatie Orderinvoer kan nu ook deze vertegenwoordiger worden gekozen, hetzij via een dropdownlijst, of door het intoetsen van de unieke verkoper-ID. Het selecteren vanuit de lijst beperkt zich tot de vertegenwoordigers van het rayon waar de klant onder valt; het invoeren van de ID is echter vrij. Zo kan ook een verkoper van een ander rayon worden ingevoerd.
In de applicatie Rayons kan deze verkoper-ID worden ingegeven. Ook bij de bonusregelingen wordt in de rapportages voortaan een extra kolom ingevoegd, genaamd VerkoperID, waarmee ook omzetten uitgesplitst per vertegenwoordiger kunnen gerealiseerd.
 
4.4.859
19-04-2010
07:00u
 
Nul-facturen voortaan toegestaan
Voortaan is het mogelijk om nul-facturen (facturen zonder waarde) aan te maken. Hiertoe is een nieuwe optie toegevoegd aan het dialoogvenster van de facturatie-applicatie. Tevens zijn diverse nieuwe velden toegevoegd aan de factuursjablonen.
 
4.4.858
15-04-2010
18:00u
Weergave specificaties in Urenregistratie aangepast
Voortaan is de informatie in de urenspecificaties meerregelig uitgevoerd. Werd voorheen het projectnummer en werkordernummer weergegeven, voortaan worden alle relevante gegevens, zoals bouwnummer, projectreferentie, klantgegevens e.d. opgenomen in de specificaties.
 
Weergave projecten en orders in Klanten aangepast
Voortaan zijn de twee datawerkbladen onder de tab Projecten en Orders in de applicatie Klanten in hoogte in te stellen. Middels een horizontale balk kan de verhouding tussen beide tabellen worden aangepast.
 
4.4.857
12-04-2010
19:00u
MailBeheer uitgebreid met bouwnummers-structuur!
Naast de bestaande mappenstructuur voor projecten het linker gedeelte van het applicatievenster, is er nu ook een soortgelijke structuur hieraan toegevoegd:
De bouwnummers-mappenstructuur groepeert projecten met hetzelfde bouwnummer en is dus qua opbouw verder gelijk aan de projectenweergave. Alleen projecten met een ingevuld BouwID-veld worden hierin opgenomen.
 
Tevens is in de projectenweergave een filter ingebouwd:
De standaard verkoopprojecten ("BALIEVERKOOP") worden voortaan niet meer opgenomen in het overzicht. Mailconversaties kunnen hiervoor het beste via de Klanten-mappenstructuur worden geraadpleegd.
 
Tenslotte is ook de performance van de weergave van emails onder de Klanten- en Leveranciers-mappenstructuur sterk  verbeterd. Deze verbetering is overigens ook bij de projecten-mappenstructuur doorgevoerd en ook standaard ingevoerd bij de nieuwe Bouwnummers-mappenstructuur.
 
Duplex-printing problemen
In een aantal gevallen komt het voor dat, alhoewel standaard ingesteld, dubbelzijdig afdrukken van documenten niet werkt. Dit is een gevolg van uw printerdriver en niet altijd reproduceerbaar. Bij een her-aanroep van de printer (bij elke afdruk van elke pagina) gaan soms deze instellingen verloren. In deze release zijn extra beveiligingen aangebracht om eventuele duplex-instellingen te bewaren. Tevens wordt de status van de printer tussentijds gecontroleerd op het vasthouden van instellingen en waar nodig vindt her-instelling plaats. Dit heeft overigens nauwelijks impact op de afhandeling van de afdrukwachtrij in TRADIUM.
 
4.4.856
07-04-2010
VERNIEUWD! Orderbeheer inkoop!
Deze applicatie is geheel herschreven en is qua lay-out en functionaliteit naar hetzelfde niveau getild als de gelijksoortige applicatie voor de verkoop.
 
Er is veel nieuwe functionaliteit toegevoegd en bestaande functies zijn uitgebreid:
* zoeken en opbouw van gevonden items gaat vele malen sneller;
* zelf te definiŽren zoekcriteria, zoals bij verkoop-orderbeheer;
* Popupmenu's met nieuwe mogelijkheden, waaronder:

* NIEUW! RETOUR-OPDRACHTEN AANMAKEN!
   Zie ook het onderwerp over besteladvies hieronder
 
* Gelijknamige menu-opties bij orderbeheer applicaties Inkoop en Verkoop
 
* NIEUW! ONDERSTEUNING VOOR MACRO's IN POPUPMENU's!
   Kijk voor uitleg over het opnemen van macro's hier.
 
Tevens zijn de on-line handleidingen verder uitgebreid met en kunt u met een druk op de F1-knop alle lezen over de nieuwe en bestaande functionaliteit van deze applicate. Of klk hier voor de handleiding.
 
NIEUW! Besteladvies uitgebreid met retouropdrachten!
Naast de adviesmogelijkheid voor voorraad en speciale bestellingen is er een nieuwe soort toegevoegd aan het besteladvies: Retouropdrachten.
Wanneer u goederen dient te retourneren, kunt u aan de hand van het leveranciersbonnummer en uw bestelnummer een retouradvies aanmaken. Bij de verwerking van dit advies wordt een retouropdracht aangemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare voorraad. Dus, als u bijvoorbeeld 100 stuks aangeleverd heeft gekregen, en er zijn er reeds 40 van verkocht, kunt u maximaal 60 items terug laten sturen.
 
Fouten in macro's automatisch opgeschoond
Wanneer een fout in een macro ontstaat die niet is afgevangen door een error-handler dan kan deze macro vastlopen. Als dat was gebeurd en de macro was uitgevoerd vanuit een menu (popup- of hoofdmenu), dan was het tot nog toe niet meer mogelijk om de macro opnieuw uit te voeren. TRADIUM diende eerst te worden afgesloten. Voortaan worden macro's die zijn vastgelopen gedetecteerd en automatisch "opgeruimd", waardoor de macro kan worden herstart.
 
4.4.855
29-03-2010
16:00u
 
NIEUW! Bestelschema's voor leveranciers!
Voortaan is het mogelijk om per leverancier verschillende bestelschema's in te richten voor standaard voorraadartikelen en speciale bestellingen. De nieuwe functionaliteit wordt ook uitvoerig beschreven in de on-line handleiding.>>meer 
NIEUW! Statistieken voor leveranciers!
In navolging van de statistiekenfunctionaliteit in de applicatie Klanten is het nu ook mogelijk om in de applicatie Leveranciers inkoopomzetten in statische vorm weer te geven en af te drukken. Het tabblad Statistieken heeft nagenoeg dezelfde werking als de bestaande variant voor de klanten. On-line help is beschikbaar via F1.
 
On-line handleiding verder uitgebreid
In navolging van bovenstaande uitbreiding is nu ook de gehele applicatie Leveranciers volledig gedocumenteerd! U kunt de nieuwe handeiding raadplegen door vanuit deze applicatie op de F1-knop te drukken, waarbij contextgevoelige help in uw webbrowser wordt getoond.
 
Achtergrondtaken variabel
TRADIUM is uitgerust met multi-tasking functionaliteit. Diverse taken worden op de achtergrond uitgevoerd. Deze taken zijn in de loop van de tijd qua aantal uitgebreid. Daarbij is het noodzakelijk geworden om onderscheid te maken in prioriteit van deze taken, zodat de systeembelasting minimaal blijft en u als gebruiker niets merkt van deze activiteit. Vanaf deze versie is deze prioriteitsbepaling ingevoerd, waarmeer de gebruikersinterface in sommige gevallen ook sneller en vooral soepeler verloopt.
 
4.4.854
18-03-2010
18:00u
 
Service release
De automatische verversing van de inhoud van de kalender, en in het specifiek die van de takenlijst, rechts in het hoofdvenster, zorgde ervoor dat de focus van andere geopende applicaties versprong naar TRADIUM. Dit bleek een bug te zijn in een Windows-API (.dll) die abusievelijk de focus doet verspringen. Het gebruik van deze routine is nu vervangen waarmee het probleem is verholpen.
 
4.4.853
18-03-2010
09:00u
 
NIEUW! Credit/retourorders koppelen aan werkorders!
Voor gebruikers van de speciale BalieModule bestond al de mogelijkheid om aan de hand van een verkooporder 1 of meerdere artikelen te crediteren. Voortaan is ook vanuit de applicatie Orderinvoer/paklijsten mogelijk. Door eerst een bestaande order te openen en daarna op de [R] knop te drukken, rechts van het ordernummer, wordt een nieuwe credit/retourorder aangemaakt. Hierin zijn alle artikelen toegevoegd van de originele order en zijn de credit-aantallen ook al ingevuld. U hoeft enkel de aantallen te wijzigen.
 
Er zijn enkele beveiligingen en restricties aan deze credit/retouren verbonden:
* er kan nooit meer retour worden genomen/gecrediteerd dan dat er oorspronkelijk is verkocht
* de oorspronkelijke netto-verkoopprijzen van de oorspronkelijke order worden gehanteerd.
 
NIEUW! Eenvoudig documenten vervangen bij DMS!
In het Document Management Systeem is het voortaan mogelijk om bij het weergeven van gedigitaliseerde documenten deze te vervangen.
Door met de rechter muisknop te klikken op het document verschijnt een popup waarin deze optie is toegevoegd. Na het vervangen van het document worden ook automatisch alle trefwoordenregisters weer bijgewerkt.
Agendabeheer
Wanneer de kalenderweergave rechts in het hoofdvenster is geactiveerd (via hoofdmenu Beeld) kon al vanaf deze kalender door te dubbelklikken op een datum een agendataak worden ingevoerd of bewerkt. De kalenderweergave werd na het sluiten van de AgendaBeheer toepassing weer vernieuwd. Voortaan wordt de kalenderweergave ook vernieuwd wanneer vanuit een andere werkplek of door een andere gebruiker een taak of afspraak voor u wordt ingevoerd of gewijzigd.
 
User interface
Er zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd die betrekking hebben op verbetering van de gebruikersinterface. Zo is onder meer bij de accordering van ingescande inkoopfacturen derde optie Onbehandeld toegevoegd aan de reeds bestaande opties Akkoord en Niet akkoord waardoor duidelijker is geworden als een inkoopfactuur nog behandeld moet worden.
 
 
4.4.852
12-03-2010
12:00u
NIEUW! Kopietekst afdrukken bij meerdere afdrukkopieŽn!
Via een nieuwe systeemparameter 'AfdrukkenKopieTekst' is het voortaan mogelijk om bij het afdrukken van meedere kopiŽen van in TRADIUM gemaakte (RTF) documenten een kopietekst af te drukken. Dit werkt als volgt:
 
Eerst dient u in de systeemparameter de tekst(en) in te geven die als kopietekst wordt gebruikt in af te drukken documenten. U kunt meerdere teksten hiervoor gebruiken. Een kopietekst mag geen spaties bevatten. Meerdere kopieteksten scheidt u met een spatie. Er is een standaardwaarde opgenomen in de systeemparameter 'AfdrukkenKopieTekst':  "*KOPIE* * COPY* *FACSIMILE*". Wanneer u een document enkelvoudig (dus zonder kopieŽn) afdrukt vanuit TRADIUM zal deze tekst automatisch worden verwijderd. Wanneer u bij het afdrukken een aantal kopieŽn instelt, zal TRADIUM op de kopieŽn deze tekst handhaven en het origineel zonder de kopietekst afdrukken.
 
Zo kunt u eenvoudig factuursjablonen ontwerpen die een kopietekst bevatten. Wanneer u in de applicatie Klanten het aantal factuurkopieŽn instelt op 1 of meer, zullen de kopieŽn automatisch voorzien worden van de kopietekst.
 
Wanneer u exporteert naar een bestand (bijv. PDF) zal de kopietekst ook worden verwijderd.
 
On-line helpfunctie voor financieel gedeelte verder uitgebreid!
De contextgevoelige on-line help nu ook beschikbaar voor de applicatie Dagboek. Voor de applicaties Rekeningschema en  AdministratieBeheer is de helpfunctie inmiddels afgerond.
Wanneer u in de applicatie Dagboek actief bent, kunt u voortaan met een druk op de F1-toets uitleg opvragen over deze toepassing. Afhankelijk van de actie die u in de applicatie uitvoert zal voorzover mogelijk de meest toepasselijke pagina worden getoond.
 
In steeds meer applicaties en dialoogvensters van TRADIUM is de F1 hulp beschikbaar. In de loop van dit jaar hopen wij de migratie van de traditionele handboeken naar het internet te hebben voltooid.
 
4.4.851
09-03-2010
17:00u
 
NIEUW! Tekstverwerkerfunctie bij projecten/calculatie!
Alhoewel het al mogelijk was om tekstregels (9x9 artikelnummer) in te voegen in calculatie-regels, bleef de opmaak hiervan beperkt. Voortaan is het mogelijk om volledig opgemaakte tekst als heading boven elk separaat tabblad  in te stellen. Hiertoe is de gebruikersinterface onder de tab Details aangepast met een tekstverwerkers gedeelte bovenin en een werkblad onderin. De verhoudingen zijn aan te passen door de horizontale scheidingsbalk tussen de helften met de muis te verslepen.
 
Wanneer u begrotingen afdrukt vanuit de calculaties worden deze teksten met behoud van opmaak boven elke deelcalculatie opgenomen in de begroting. Als u een offerte wilt afdrukken, kunt u met behulp van een nieuw formulierveld (@TEKSTBLOK) deze tekst opnemen in uw sjabloon.
Meer informatie over offertesjablonen vindt u hier.
 
Meer flexibel instelbare details bij materiaalstaten in Projecten/Calculaties
Wanneer u materiaalstaten afdrukt, verschijnt voortaan een optie 'Toon regels zonder waarde'. Voortaan worden materiaalstaten gefilterd; artikelregels zonder calculatie- of werkelijke waarde worden dan niet meer opgenomen in het verslag. Met deze optie kunt u alsnog deze nul-waarde regels afdrukken.
Ook worden voortaan alle details weergegeven van vrije artikelnummers (nn9999 en 999999999). Deze artikelen werden voorheen verzameld, nu worden al deze regels separaat weergegeven in het verslag.
 
 
Accordering van projectfacturen (inkoopcontrole) uitgebreid
Voortaan vindt een extra controle plaats waneer inkoopfacturen worden geaccordeerd op project. Wanneer er namelijk nog leveranciersbonnen zijn voor die leverancier en voor het geselecteerde project, verschijnen de gegevens hiervan in een dialoogvenster. De gebruiker kan dan alsnog de factuur koppelen aan de leveranciersbon(nen).
 
Besluit de gebruiker om de accordering dan alsnog  te laten plaatsvinden door de inkoopfactuur rechtstreeks op het project te boeken, dient voortaan onderscheid te worden gemaakt tussen uitgevoerde werkzaamheden door derden of rechtstreeks (besteld en) geleverd materiaal voor een project. In dat laatste geval dient de gebruiker dan ook  een bestaande werkorder aan te wijzen waarop het materiaal op dient te worden geboekt. TRADIUM zal dan automatisch een werkorderregel toevoegen aan het project en onderhuids hiervoor een paklijst genereren.  De materiaalkosten zijn later gespecificeerd op materiaalstaten eenvoudig terug te vinden.
 
Ook bij het opzoeken van gescande inkoopfacturen is het mogelijk om via een snelkoppeling de werkorder te openen waaraan de getoonde inkoopfactuur is gekoppeld.
 
 
Variabele lay-out weergave orderdetails in orderbeheer verkoop
Voortaan is de kolomweergave van orderregels in de applicatie Orderbeheer aangepast aan de voor die werkorder ingestelde opmaak die tijdens de orderinvoer werd gebruikt.
 
Kortingscondities eenvoudiger te bewerken
Wanneer u werkt met een hiŽrarchische opbouw van de artikelgroepen (het zogenaamde HGSA systeem), kan het tijdrovend zijn wanneer u een conditie aanpast in een hoofdgroep en ook alle onderliggende subgroepen wilt voorzien van deze wijziging. Voortaan kunt u een optie 'Subgroepen automatisch bijwerken' gebruiken die dit voor u doet.
 
Electronische verwerking bankafschriften
Er is een bug-fix toegepast in ťťn van de dialoogvensters die wordt getoond tijdens het inlezen van electronische bankafschriften; soms werden betalingen aan crediteuren die handmatig moesten worden afgeletterd op de inkoopfacturen verkeerd berekend. Dat is nu opgelost.
 
Digitaal archivering PDF documenten verbeterd
Incidenteel kwam het voor dat bij sommige PDF-documenten TRADIUM abrupt stopte wanneer een PDF-document werd gearchiveerd en/of getraced. Dit werd veroorzaakt door een compatibiliteitsprobleem van het specifieke PDF-document en de tracing-software. Deze software is nu vervangen door een eigen tracer waarbij de aanmaak van het trefwoordenregister niet alleen stabieler verloopt, maar ook zelfs nog iets sneller.
 
Unexpected Error meldingen tijdens afdrukken verholpen
Soms kwam het voor dat tijdens het afdrukken van met name HTML-documenten vanuit TRADIUM een dialoogvenster verscheen met de tekst "Unexpected Error", gevolgd door een hexidecimale code. Deze foutmelding werd gegenereerd omdat de opmaak van het document ongeldige tekens bevat. Voortaan wordt de fout in de opmaak genegeerd en wordt de verdere opmaak weer hervat.
 
Sporadische verdwijning on-screen memo's
Er is twee keer een melding gemaakt door een gebruiker dat alle memo's op het scherm waren verdwenen. Alhoewel de gemelde storing niet reproduceerbaar was, kon uiteindelijk een theoretische vaststelling van de oorzaak worden achterhaald. Vermoedelijk was er op een moment sprake van een time-out in de verbinding met de database of een kortstondige netwerkfout, tegelijk met een controle op de geldigheid van de memo's. Memo's verdwijnen namelijk ook automatisch het scherm als ze niet meer in de database voorkomen. Daarbij werd ook nog eens extra een opschoning geforceerd, waardoor deze memo's geheel verdwenen.
Voortaan is een extra beveiliging ingebouwd waarmee dit euvel in elk geval in theorie is verholpen.
 
Contextgevoelige On-line help nu ook beschikbaar voor Rekeningschema, AdministraBeheer afgerond
Wanneer u in de applicatie Rekeningschema actief bent, kunt u voortaan met een druk op de F1-toets uitleg opvragen over deze toepassing. Tevens is de on-line voor de applicatie AdministratieBeheer ook verder afgerond.
 
In steeds meer applicaties en dialoogvensters van TRADIUM is de F1 hulp beschikbaar. In de loop van dit jaar hopen wij de migratie van de traditionele handboeken naar het internet te hebben voltooid.
 
Zoekfunctie voor werkorders in besteladvies
Wanneer een besteladvies wordt gemaakt voor speciale bestellingen, kon al voor ťťn klantorder een speciale bestelling worden gegenereerd. Echter, het ordernummer moest rechtstreeks worden ingetoetst. Voortaan kan via de knop [...] een zoekfunctie worden geactiveerd, waarmee de klantorder kan worden opgezocht.
 
4.4.849-
4.4.850

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.848
01-03-2010
22:00u
 
Rapportage mutatieverslagen uitgebreid met projectadministratie
Wanneer een grootboekrekeningnummer in een rekeningnummer selectie wordt gebruikt dat verwijst naar een projectsubadministratie, dan zal de opbouw van het mutatieverslag voortaan op dezelfde wijze plaatsvinden alsof een debiteuren- of crediteurensubadministratie is geselecteerd.
Ook bestaat dan de mogelijkheid om een specifieke subadministratie te selecteren (project) of om alle projecten te selecteren.
 
Tip: Ook de on-line handleiding is hierop aangepast. Voortaan worden de dialoogvensters die beschikken over  een on-line handleiding weergegeven met een vraagteken-knop in de titelbalk van het dialoogvenster. Door daarop te klikken verschijnt de Internet browser met daarin de handleiding geopend.
 
4.4.847
01-03-2010
14:15u
Projectbeheer uitgebreid met werkorder-defaults
Onder de tab instellingen is een nieuw kader ingevoerd. Het betreft hier de bezorgcodering en bezorgmethode-selectie die in het dialoogvenster van de orderverwerking (F10) zichtbaar. Voortaan is het mogelijk om per project de standaardwaarden voor bezorging in te stellen. Tijdens de orderverwerking worden deze instellingen overgenomen op de order.
 
Varianten paklijstlay-out per werkorder instelbaar
Werkorders die voor speciale doeleinden worden gebruikt, zoals voor service/onderhoudbonnen, kunnen voortaan een alternatieve pakbon-layout hanteren. Hiertoe is een nieuwe parameter in de werkorderheaders opgenomen die vooralsnog enkel softwarematig (vanuit macro's) kan worden ingesteld. Bij het aanmaken van een paklijst wordt deze parameter (PaklijstLayoutNum) uitglezen en wordt de juiste sjabloon geselecteerd.
 
Nieuwe systeemparameters voor besteladviezen
Via het systeembeheerderscript Implementatie Stappenplan.bas zijn twee nieuwe systeemparameters in te stellen (pagina 13), Voortaan is het mogelijk om bij de verwerking van orderinvoer de optie Direct Bestellen automatisch in te schakelen wanneer er backorders zijn voor C-artikelen (alleen op bestelling leverbaar).
Daarnaast is het mogelijk om in het geval van backorders voor A-artikelen (vooraadartikelen) juist deze artikelen uit te sluiten van een speciale bestelling, tenzij de order rechtstreeks af leveranciers wordt bezorgd.
 
Verbetering schermwisseling
In enkele gevallen werden nog steeds vensters geminimaliseerd tijdens het wisselen tussen de applicaties. De afhandeling van de vensterwisseling is in deze release verder verbeterd.
 
Handmatige indexering voor e-mails beperkt
Wanneer tijdens het zoeken naar e-mails de melding verscheen dat er nog niet-geindexeerde berichten aanwezig waren, kon de gebruiker de knop Indexeren aanklikken om al deze berichten alsnog te indexeren. In sommige gevallen leidde dit tot zeer hoge aantallen berichten die geÔndexeerd werden, waardoor de wachtrij zeer lang werd en de responsetijd verslechterde.
Voortaan beperkt de functie van de Indexeren knop enkel tot de huidig geselecteerde map (waarin gezocht wordt). Wil men meerdere mappen indexeren, dan hoeft men enkel die mappen te openen in het Mailoverzicht, waarna eventuele niet-geindexeerde berichten automatisch worden toegevoegd aan de wachtrij.
Tevens is de afwikkeling van het indexeren zelf ook aangepast. Er verschijnt niet meer een percentage-indicator in de statusbalk onderin het hoofdvenster. Dit is niet nodig omdat het indexeren zeer snel verloopt. Enkel de tracing-teller verschijnt nog en ziet men aftellen.
 
4.4.846

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.845
24-02-2010
16:00u
 
NIEUW! GeÔndexeerd zoeken voor e-mails!
Omdat bij diverse Tradium gebruikers het mail-archief in de loop der jaren flink is gegroeid, werden zoekopdrachten steeds lastiger om uit te voeren. Vanaf deze release worden alle ontvangen en verzonden e-mail op dezelfde wijze geÔndexeerd zoals dat ook met documentbeheer binnen Tradium plaatsvindt.
Wanneer u het mailoverzicht opent, wordt automatisch een wachtrij aangemaakt voor alle e-mails waarvoor nog geen trefwoordenregister is aangemaakt. In het begin zal deze wachtrij lang zijn, omdat alle e-mail nog moet worden verwerkt.
De wachtrij wordt op dezelfde wijze als bij het archiveren van ingescande documenten afgehandeld: op de achtergrond. Wanneer u Tradium onverhoopt afsluit terwijl de wachtrij nog niet is afgehandeld, zal de wachtrij automatisch hersteld worden als u later opnieuw Tradium opstart.
Het zoeken naar e-mail zal voortaan alleen plaats vinden op geÔndexeerde e-mails. Telkens wanneer u een zoekopdracht start, controleer Tradium of er nog niet-geÔndexeerde e-mails zijn. U kunt dan desgewenst deze berichten toevoegen aan de indexeringswachtrij.
 
Versnelde invoer voor kortingscondities
Wanneer in de kortingsstructuur voor artikelgroepen sprake is van een HGS-codering, kunnen met een nieuwe optie (Subgroepen automatisch bijwerken) alle onderliggende subgroepen de wijzigingen van de bovenliggende artikelgroep overnemen.
 
4.4.844
22-02-2010
12:00u
 
NIEUW! Referenties voor inkoopfacturen!
Bij de verwerking van inkoopfacturen is het voortaan mogelijk om een referentie hier aan te koppelen. Deze vrij in te voeren tekst (max 50 tekens) wordt bij de inkoopfactuur opgeslagen. Via de Archief Browser kan ook worden gezocht op deze referentie.
In de applicatie Leveranciers staat de referentie voortaan ook vermeld bij de openstaande posten. Daar blijft het echter niet bij: wanneer een referentie is ingevoerd, wordt deze referentie ook toegevoegd aan de boekingsomschrijvingen van de journaalposten wanneer de factuur wordt doorgeboekt.
Wijzigen referenties bij bestaande inkoopfacturen
Ook bestaat de mogelijkheid om de referentie van de inkoopfactuur te wijzigen. Dat kan op verschillende momenten. Namelijk in het dialoogvenster voor het verwerken van de inkoopfactoor (Dagboek appplicatie); het dialoogvenster voor het wijzigen van factuurgegevens (viewer voor inkoopfacturen) en ook in het overzicht van de openstaande posten in de applicatie Leveranciers.
Automatisch bijwerken in grootboekadministratie
Wanneer een referentie wordt aangepast terwijl de inkoopboeking al heeft plaatsgevonden in het dagboek, zullen ook  de boekingsomschrijvingen van alle gerelateerde inkoopboekingsregels worden bijgewerkt.
Hiermee wordt het nog eenvoudiger om inkoopfacturen te herkennen en terug te vinden!
 
Functionaliteit venstertabs uitgebreid
De tabs boven in het hoofdvenster waarin de active applicaties worden getoond hebben nieuwe functionaliteit.
* Wanneer een venster wordt geactiveerd door op de tab te klikken, wordt, indien het venster geminimaliseerd was,
  het venster direct ook normaal weergegeven.
* Wanneer dubbel wordt geklikt op een venstertab, heeft dit voortaan hetzelfde effect als dubbelklikken op de
   titelbalk (bovenste rand) van het venster, namelijk het maximaliseren van het venster. Wanneer wordt
   dubbelgeklikt op een venstertab waarvan het applicatievenster gemaximaliseerd wordt weergegeven, wordt het
   venster normaal weergegeven
* Wanneer met de rechter muisknop wordt geklikt op een vensterstab, verschijnt voortaan een popupmenu
   waarmee het venster kan worden gesloten, alle venster kunnen worden gesloten of alle vensters behalve het
   actieve venster kunnen worden afgesloten.
  
Voor meer informatie over venstertabs, klk hier.
 
 
Tenslotte
De stabiliteitsproblemen zijn met de komst van de vorige release 843 definitief verholpen. In deze release zijn nog enkele optimalisaties in de gebruikersinterface doorgevoerd. Ook zijn diverse help-onderwepen toegevoegd en bijgewerkt in de on-line handleindingen.
 
4.4.843
02-02-2010
01:00u
 
Service release
Er is een belangrijke verbetering doorgevoerd ten aanzien van de stabiliteit van het programma. Tevens zijn er kleine verbeteringen aangebracht in de user-interface.
 
4.4.842
 
 
Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.841
01-02-2010
09:00u
NIEUW! Productiepaden in BestelAdvies!
In ArtikelBeheer is het mogelijk om productiepaden aan te leggen. Deze paden beschrijven de stappen die leiden tot het eindproduct. Nieuw is de mogelijkheid om in de applicatie BestelAdvies een reeks van bestellingen te genereren voor de afzonderlijke productiestappen. In een separaat dialoogvenster kan per productiestap de leverancier worden bepaald en wordt per stap een bestelling gegenereerd en verwerkt.
 
4.4.840
28-01-2010
22:00u
Service release
Er zijn onderhuids diverse aanpassingen doorgevoerd die betrekking hebben op performance- en stabiliteitsverbetering.
 
Artikelbeheer - bewerkingen aangepast
Het tabblad "bewerkingen" is aangepast en is nu qua interface meer in lijn met de andere tabbladen.
 
4.4.837-
4.4.839

Dit zIjn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.836
15:01-2010
17:00u
NIEUW! Orderstaffels!
Voortaan is het mogelijk om orderkortingen automatisch te verrekenen aan de hand van netto-orderwaarden. Deze gestaffelde orderkorting wordt tijdens de orderinvoer al berekend maar pas verwerkt in de order als deze mer F10 wordt doorgeboekt.
Naast de aanpassing in de Orderinvoer appplicatie, is ook de applicatie Kortingscondities uitgebreid met de mogelijkheid om per groep klanten ťťn of meerdere staffels in te voeren.
 
Nadere uitleg is ook te vinden in de online handleiding. Klik hier voor informatie over orderstaffels.
 
4.4.835

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.834
13-01-2010
VERNIEUWD! Archief Browser!
De Archief Browser heeft een vernieuwde interface, waarmee deze meer in overeenstemming is gekomen met andere applicaties in TRADIUM. Belangrijkste wijziging is de lijstweergave van opgezochte items. Deze heeft nu dezelfde stijl als het Mailoverzicht. Nieuw is daarbij de jaargangen-tabs bovenaan het venster. Net als bij het Mailoverzicht is het nu mogelijk om gevonden items per jaargang weer te geven.
 
Bug-fix
In de TIFF-viewer ontstond een probleem tijdens het initialiseren dat betrekking heeft op onderliggende database-verbindingen. Het probleem dat onder meer foutcode 3709 gaf, werd veroorzaakt door een compabiliteitsprobleem van een windows control (gebruikerslijstweergave). Het control is vervangen door een ander windows component waarmee het probleem is verholpen.
 
4.4.833
12-01-2010
Service release
Er was een probleem geconstateerd bij het aanmaken van aanmaningen en herinneringen, foutmelding: "Object variable not set". Dit probleem is nu verholpen.
 
4.4.832
11-01-2010
Rapportagemenu nu ook in applicatie Magazijen
Ook in de applicatie Magazijnen is een XML-rapportage beschikbaar. Wanneer deze applicatie wordt geopend, verschijnt in het hoofdmenu het rapportagemenu. Hiermee kan een balansoverzicht van het magazijn worden opgevraagd:
opmerking: voor TRADIUM-sites met zeer grote hoeveelheden magazijngegevens (lokaties en artikelnummers) wordt aangeraden om via het menu Financieel/Rapportages/Balansoverzicht een balans uit te draaien.
 
Stabiliteitsverbeteringen
Er zijn verdere aanpassingen doorgevoerd om de gemelde spontane uitval van het hoofdprogramma te elimineren. Tevens bestaat voortaan (optioneel) de mogelijkheid om automatisch lock-ups of spontane uitval van het hoofdprogramma te melden. Indien u met deze release aanhoudend problemen heeft met spontaan vastlopen of afsluiten van TRADIUM, neemt u s.v.p. dan contact op met  de supportdesk. U krijgt instructies hoe u een speciale tracer kunt activeren waarmee logboeken omtrent het gebruik van TRADIUM kunnen worden verzonden naar onze helpdesk. U kunt hiervoor zowel bellen (0900-KEEMINK) als e-mailen (support@keeminkdesign.nl).
 
4.4.829-
4.4.831

Dit zIjn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.828
07-01-2010
15:00u
NIEUW! uitbreiding projecten/calculaties met vreemde valuta!
In navolging van de uitbreiding van vreemde valuta in orderinvoer is nu ook de applicatie Projecten/Calculaties voorzien van de mogelijkheid om vreemde valuta en variabele koersen te gebruiken bij het calculeren van prijzen.
 
NIEUW! uitbreiding urenregistratie met onbelaste projecturen!
Naast de mogelijkheid om uren te boeken op onbelaste taken (overhead) en belaste taken (werkorders) is het voortaan mogelijk om onbelaste taken te boeken op projecten. Deze taken worden niet geboekt op een werkorder, maar worden gejournaliseerd als een tegenboeking in de projectsubadministratie. Hiermee kan meer inzichtelijkheid worden gecreŽerd in niet-declareerbare uren die wel voor een bepaald project zijn uitgevoerd.
Daarvoor in de applicatie UrenRegistratie uitgebreid om taken te kunnen selecteren die status-specifiek filteren op onderliggende projecten, zodat bepaalde onbelaste taken alleen op bijvoorbeeld projecten die in offertestatus ('O') staan.
 
Uitbreiding programmeeromgeving in Basic Script
Er is een nieuw keyword toegevoegd aan de commandset: WeekNum(datexpr.). Deze functie geeft een exacte weeknummer terug van een ingevoerd datum en werkt nauwkeuriger dan de reeds bestaande Datepart functie. Meer uitleg over de verschillen tussen DatePart en Weeknum is te vinden in de online handleiding, inclusief voorbeeld.
Tip: de online handleiding wordt automatisch geopend op de juiste webpagina wanneer u in de Basic Script Editor met de cursor op een keyword staat en dan op F1 drukt.
 
Stabiliteitsverbeteringen
Er zijn verdere aanpassingen doorgevoerd om de gemelde spontane uitval van het hoofdprogramma te elimineren. Tevens bestaat voortaan (optioneel) de mogelijkheid om automatisch lock-ups of spontane uitval van het hoofdprogramma te melden. Indien u met deze release aanhoudend problemen heeft met spontaan vastlopen of afsluiten van TRADIUM, neemt u s.v.p. dan contact op met  de supportdesk. U krijgt instructies hoe u een speciale tracer kunt activeren waarmee logboeken omtrent het gebruik van TRADIUM kunnen worden verzonden naar onze helpdesk. U kunt hiervoor zowel bellen (0900-KEEMINK) als e-mailen (support@keeminkdesign.nl).
 
4.4.826-
4.4.827

Dit zIjn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.

 

Klik hier voor eerdere updates in 2009