TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Alle updates en releases van Tradium Business Software in 2011

 
Release
Datum
Modificaties
11.0.110
14-12-2011
 
Service release
In deze release zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd:
Er is een bug-fix toegepast bij de selectie van label-wizard als uitvoeroptie bij de SQL Ontwerper. Door een fout werd de wizard niet meer aangeroepen. Dat is nu verholpen.
De bevestigingen voor de diverse Functie-toets handelingen zijn verwijderd in de applicatie ProductieOrders. Deze bevestigingen kunnen eventueel alsnog vanuit de onderliggende macro worden toegepast. Tevens wordt nadat een onderliggende macro is uitgevoerd bij het verversen van de lijst de regelindicator teruggeplaatst op de oorspronkelijke lokatie, dus op de volgende regel, indien mogelijk.
 
11.0.109
06-12-2011
17:00u
 
Orderinvoer uitgebreid met voorkeursleveranciers
Voortaan is het mogelijk om een nieuwe kolom [LevKode] toe te voegen aan de orderinvoerlay-out. Voor orders die direct besteld worden, kan in deze kolom een specifieke leverancier worden ingesteld waar het product dient te worden besteld. Tijdens de aanmaak van besteladviezen wordt dan met deze voorkeursinstelling rekening gehouden.
 
Systeembeheerdersopties uitgebreid met Wagenpark
In navolging van de vernieuwe Routeplanning-applicatie, is ook het systeembeheerdersvenster onder het hoofdmenu Extra/Opties aangepast: de optie Route-vervoer is verdwenen. In de plaats hiervoor is een nieuwe optie Wagenpark toegevoegd. Deze optie bevat meerdere invoervelden die in de toekomst kunnen worden ingezet voor wagenparkbeheerfuncties.
 
11.0.108
29-11-2011
22:00u
 
Tekstverwerker vernieuwd!
De ingebouwde RTF-teksverwerker van TRADIUM is vernieuwd en beschikt over meer en verbeterde bewerkingsmogelijkheden. Naast de verbeterde im- en exportfuncties voor ms-Office v.10 documenten (docx en dotx) zijn ook alle andere filters verbeterd (.pdf, .html).
De belangrijkste verbetering zit in de ondersteuning voor de tabellen. Er was kritiek op de beperkingen t.a.v. de selectiemogelijkheden. Alle mogelijke beperkingen zijn nu verwijderd. Zo is het voortaan mogelijk om kolommen en ook groepen cellen te selecteren en te bewerken. Ook is het nesten van tabellen (een tabel in een cel stoppen en in de cel van de geneste tabel weer een tabel invoegen, etc.) is verbeterd.
 
Routeplanning vernieuwd!
De applicatie Routeplanning is volledig herschreven. De applicatie biedt nu een moderne intuÔtieve gebruikersinterface en ondersteunt nu ook het gebruik van systeemmacro's zoals dat ook al het geval is bij onder meer Leveranciersbonnen en Orderinvoer. Met Drag 'n Drop (verslepen met de muis) kunnen routes worden verdeeld over het wagenpark en kunnen zelfs individuele paklijsten na de route-indeling worden versleept naar andere vervoersmiddelen. De gehele routeplanning wordt voortaan in 4 duidelijke stappen uitgevoerd (was voorheen in 3 stappen). De nu toegevoegde 4e stap geeft de planner de mogelijkheid om de aangemaakte rittenlijsten te controleren en zelfs te bewerken, voordat deze gefinaliseerd wordt.
 
Bezorgadvies vernieuwd!
De applicatie Bezorgadvies is vernieuwd. De vernieuwing is vooral onderhuids doorgevoerd. De gebruikersinterface heeft dezelfde stijl behouden als de andere adviestoepassingen.
 
 
Grafiekweergave omzetgegevens bij Klanten en Leveranciers aangepast
Naast de inzoommogelijkheid voor de drie afzondelijke grafieken (met dubbelklikken) is het nu ook mogelijk om de datalijst met omzetgegevens te laten inzoomen. Daarnaast zijn de kolommen in de datalijst voortaan in breedte in te stellen en wordt de breedte automatisch ingesteld, afhankelijk van de getoonde data.
 
Dialoogwenster voor magazijnlokaties aangepast
Om TRADIUM-sites met zeer grote aantallen lokaties (+20.000) beter te ondersteunen, is het dialoogvenster voor de selectie van een magazijnlokatie aangepast. De hiŽrarchische structuur is behouden, maar de snelheid waarmee de lijst wordt opgebouwd is sterk verbeterd. Voortaan worden niet meer standaard alle lokaties in de lijst opgenomen, maar kan men direct beginnen met het intoetsen van de beginletters/cijfers van de lokatie, waarna automatisch een gefilterde lijst wordt opgebouwd. Dit verloopt aanzienlijk sneller. Daarnaast blijft de mogelijkheid behouden om toch de volledige lijst van lokaties in het dialoogvenster op te nemen door het '*' teken als filter in te toetsen.
 
Leveranciersbonnenapplicatie aangepast
Bij het terugboeken van OnHold geplaatste leveranciersbonnen werden gegevens niet goed overgenomen wanneer er een afwijkende (handmatige) sortering op de weergegeven onholdlijst was toegepast. Dat is nu verholpen. Tevens is het hierboven genoemde dialoogvenster voor magazijnlokaties ingevoerd in deze applicatie.
 
Automatisch bewaren kolominstellingen uitgebreid
In enkele applicaties is het al enige tijd zo dat bij het wijzigen van kolominstellingen of vensterinstellingen deze worden opgeslagen in het gebruikersprofiel wanneer de applicatie wordt gesloten. Bij het opnieuw openen van het applicatievenster worden deze instellingen weer teruggezet. Via het hoofdmenu Beeld kunnen de instellingen worden gereset.
In diverse applicaties, zoals Klanten en Leveranciers zijn deze instellingen verder uitgebreid.
 
Dialoogvenster voor inkoopboekingen verbeterd
Tijdens het inboeken van inkoopfacturen werden geen lege invoegregels meer getoond bij het toevoegen van transportnota's voor leveranciersbonnen, c.q. paklijsten. Dit is nu aangepast. Voortaan wordt telkens een lege invoegregel onder aan de lijst toegevoegd, waarop weer een nieuwe verwijzing kan worden ingetoetst.
 
Geheugenoptimalisatie voor video-besturing uitgebreid
Al sinds enige jaren is het mogelijk om het beschikbare videogeheugen van uw pc te optimaliseren voor het gebruik i.c.m. TRADIUM. Heeft u regelmatig "Out Of Memory" foutmeldingen, of worden soms lettertypen gewijzigd in TRADIUM of de raakt de schermopbouw verminkt, dan kon u al via het hoofdmenu Help/Programma info via de knop BestandsExtensies in het dan te verschijnen dialoogvenster deze optimalisatie doorvoeren.
Dat kan nog steeds, maar de optimalisatie is nu verder uitgebreid, waarmee uw wellicht nog meer vensters in TRADIUM probleemloos tegelijkertijd kunt openen.
Heeft u in het verleden uw computer al geoptimaliseerd, dan zal in veel gevallen de knop "Optimaliseren" toch oplichten. Dat betekent dat TRADIUM nog verdere optimalisatie mogelijk acht. Is de de knop uitgeschakeld, dan heeft u de beste optimalisatie al voorhanden. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan s.v.p. contact op met uw systeembeheerder of met onze helpdesk: 0900-KEEMINK of via support@keeminkdesign.nl.
 
 
11.0.106-
11.0.107

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.105
17-11-2011
14:00u
Service-release
In deze release zijn diverse gerapporteerde foutmeldingen verwerkt in diverse kleinere bug-fixes.
 
11.0.104
16-11-2011
 
Service-release
In deze release zijn diverse gerapporteerde foutmeldingen verwerkt in diverse kleinere bug-fixes.
 
11.0.103
14-11-2011
18:00u
ArtikelBeheer uitgebreid met omzetgrafieken
In navolging van de applicaties Klanten en Leveranciers is het voortaan mogelijk om via een nieuwe tab grafische statistieken te tonen. Omzetgegevens zijn gegroepeerd per maand en desgewenst per kwartaal weer te geven.
Tevens is in alle omzetgrafieken een jaartotalisatie opgenomen.
 
Focus applicaties verder aangepast
De automatische focuswijziging naar een ander venster na het uitvoeren van een automatisch uitgevoerde macro (bijvoorbeeld bij de aanmaak van orderbevestigingen) is verder verfijnd: het doel van deze functionaliteit is getoonde tekstverwerkers (om aangemaakte documenten te bewerken) vooraan te plaatsen. Echter, in sommige gevallen werd een ander venster dat geopend was, geactiveerd. Voortaan wordt het focus van een applicatievenster alleen nog veranderd indien er sprake is van een tekstverwerkingsvenster.
 
Seizoenreferenties in orderbeheer
Bedrijven die gebruik maken van seizoenreferenties (systeeminstelling), kunnen niet alleen een seizoenreferentie bij verkoop- en inkooporders plaatsen. Voortaan zijn de applicaties OrderBeheer-inkoop en -verkoop ook voorzien van een standaard ingesteld seizoenref-filter.
Overigens is de aangepassing in de zoekbalk bovenin de applicatievensters alleen zichtbaar indien het gebruik van seizoenreferentie is ingesteld.
 
Bug Fixes
"Out of Memory" foutmeldingen worden veelal veroorzaakt door een tekort aan grafisch geheugen. Voortaan wordt de gebruiker bij een dergelijke foutmelding de mogelijkheid geboden om applicatievensters te sluiten en/of de systeeminstellingen van de computer te optimaliseren.
 
Tevens zijn diverse foutmeldingen, waaronder "Object variable or with block variable not set" en "subscript out of range" verholpen.
 
Bij het inboeken van inkoopfacturen van transporteurs werden er geen regels meer voor het invoegen van leveranciersbonnen en paklijsten meer getoond. Dit is nu verholpen.
 
11.0.101-
11.0.102

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.100
10-11-2011
07:00u
 
Klanten en Leveranciers uitgebreid met omzetgrafieken
Voortaan is het mogelijk om via een nieuwe tab grafische statistieken te tonen. Omzetgegevens zijn gegroepeerd per maand en desgewenst per kwartaal weer te geven.
 
Focus op applicatievensters aangepast bij scripting
De aanpassing het vensterdrag na het uitvoeren van scripts, zoals vermeld bij release 095, is ondertussen meer uitgebreid naar vrijwel alle applicaties vanwaar uit scripting kan worden uitgevoerd.
 
Zoekfuncties bij OrderBeheer Inkoop en -Verkoop uitgebreid
Er zijn 2 nieuwe zoekfuncties toegevoegd aan deze applicaties. De "BAT:" zoekinstructie zorgt ervoor dat u direct op een batchref (partijnummer) kunt zoeken. De "CER:" zoekinstructie maakt het mogelijk om te zoeken op certificaatnummer van een geleverd product. Ook is de detailweergave in paklijsten en leveranciersbonnen hierop uitgebreid.
 
Afdrukken dagboekmutaties gewijzigd
De hoeveelheid vragen bij het afdrukken van dagboekmutaties tijdens het doorboeken hiervan, is verminderd door deze te combineren in ťťn dialoogvenster.
 
Menu Help uitgebreid met link
Voortaan kunt u deze webpagina via het hoofdmenu Help\Wat is er nieuw opvragen.
 
 
Bug Fixes
Wanneer een koppeling met een een leveranciersartikel werd verwijderd in de applicatie ArtikelBeheer (tab InstalBase), ontstond een foutmelding. Deze fout is nu verholpen.
 
11.0.096-
11.0.099

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.095
01-11-2011
13:00u
 
SQL.RunReport commando uitgebreid
Het SQL object dat onderdeel uitmaakt van de Basic Script programmeertaal heeft een aangepast commando RunReport. Voortaan is het mogelijk om via 2 optionele parameters een eerder gedefiniŽerd rapport direct uit te voeren en naar een print preview scherm te sturen, danwel direct af te drukken of te exporteren naar PDF, HTML of RTF.
 
Focus op applicatievensters aangepast bij scripting
Bij sommige applicaties waarbij scripting wordt gebruikt, zoals bij orderinvoer (orderbevestiging, offerte) wordt in de gebruikte macro een documentvenster geopend, om de zojuist aangemaakte orderbevestiging of offerte te laten bewerken. Tot nog toe werd na het uitvoeren van een macro de focus (actieve venster) weer teruggegeven aan de applicatie vanwaar uit de macro werd gestart.
Voortaan wordt gecontroleerd of er na het uitvoeren van dergelijke scripting sprake is van een extra geopend venster. Wanneer dat het geval is, blijft de focus bij het nieuw geopende venster.
 
Automatisch verwijderen kolomen in weergave van datawerkbladen
Voortaan worden kolommen in een datawerkblad automatisch onzichtbaar gemaakt wanneer de gebruiker deze kolommen zo smal mogelijk wilt maken. Bij het herstarten van de lijst (of na resetten van de kolominstellingen via het menu Beeld) worden deze kolommen weer zichtbaar.
 
Gewijzigd bestandsfilter bij hoofdmenu Openen
Tot nog toe was de standaard extensie voor dit bestandsmenu-onderdeel ".rtf", oftewel een Rich Text Document. Verder konden (afhankelijk van de gebruikersrechten) meerdere andere extensies worden gekozen.
Nieuw is dat voortaan standaard alle voor de gebruiker toegankelijke bestandsextensies zichtbaar zijn en dat verder een specifieke extensie gekozen kan worden.
 
Artikelen via toewijzen op paklijsten plaatsen
Optioneel is het voortaan mogelijk om artikelen enkel nog in paklijsten op te nemen indien hiervoor de optie in de applicatie ArtikelBeheer is aangezet. Artikelen kunnen dan alleen worden uitgeleverd in combinatie met een geldige BatchRef (partijnummer).
 
 
11.0.092-
11.0.094

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.091
26-10-2011
18:00u
Export datalijsten in relatiebeheer (Klanten en Leveranciers) uitgebreid
Naast de bestaande mogelijkheid om bij Klanten en Leveranciers de logboeken, openstaande posten etc. te exporteren naar tekstbestanden of Excel-werkbladen, is het voortaan ook mogelijk om statistische gegevens op deze manier te exporteren. Tevens zijn er kleine aanpassingen in de uitlijning van deelvensters in  beide applicaties doorgevoerd.
 
Customfilter bij orderinvoer uitgebreid bij snelzoekfuncties
Wanneer een lay-out is ingesteld voor de orderinvoer, is het ook mogelijk om een artikelfilter op te stellen voor de zoekacties. Voortaan worden de snelzoekfuncties (typenr direct intoetsen of beginletters van woorden in de omschrijving) ook voorzien van dit customfilter. Ook de getoonde zoekresultaten van deze snelzoekfunctiies worden voortaan vergezeld met artikelinfoblokken onderaan de lijst, waarmeer ook doorgelinkd kan worden naar het artikel.
 
Ontbrekende artikellinks in ArtikelBeheer voortaan zichtbaar
Links naar niet-bestaande leveranciersartikelen werden tot nog toe niet getoond in het tabblad InstalBase. Voortaan worden de leverancierscode en leveranciers-artikelnummer wel weergegeven, zonder productgegeven. Zo kunnen deze links worden aangepast of ook worden verwijderd.
 
Interface Voorraadadvies en Rayons bijgewerkt
De schermopbouw van deze applicaties is verbeterd. Tevens is ook een exportfunctie voor de getoonde datalijsten opgenomen in het applicatievenster.
 
11.0.090

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
11.0.089
22-10-2011
07:00u
Controle leveranciersbonnen bij inkoopfacturen aangepast
De doorgevoerd aanpassingen in release 086 zijn verder uitgebreid met een controle op de balans van de faktuurwaarde en -kosten. Wanneer handmatige aanpassingen in bonwaarde en kosten niet overeenstemmen met het faktuurbedrag wordt de verwerking geblokkeerd totdat de aanpassing is gecorrigeerd.
Bovendien komt het bij gebruik van trage computers soms voor dat de verwerking (OK-knop) al is ingezet terwijl de berekening van de meest recente aanpassing nog niet gereed is, wat ook weer leidt tot foutieve doorboekingen bij de inkoopverwerking in de boekhouding. Daarom wordt voortaan na de klik op de OK-knop eerst een totale herberekening doorgevoerd.
 
Zoekdialoogvensters meer genuanceerd
Tijdens het invoeren van orders zijn er feitelijk twee verschillende zoekfuncties actief: een enkelvoudige zoekopdracht om een bestaande orderregel te voorzien van een gewijzigd artikel, en een zoekfunctie waarmee u meerdere regels tegelijk kunt toevoegen aan de order. Deze laatstgenoemde zoekopdracht wordt gebruikt wanneer u op een lege (nieuwe) regel staat.
In de praktijk blijkt dat soms het onderscheid tussen de twee zoekopdrachten niet altijd even duidelijk is. Daarom worden voortaan de dialoogvensters van de zoekopdrachttypen voorzien van verschillende achtergrondkleuren. Ook de titelbalk van de dialoogvensters wordt aangepast. Zo staat bij het eerste type nog steeds de tekst "Zoeken naar artikelen" maar bij de tweede soort wordt de tekst "Toevegen artikelen" weergegeven.
Ook wordt de optie "Boodschappenlijst" onder het tabje "Klanten" voortaan alleen nog in de toevoegen-modus weergegeven.
Nieuw is dat onderaan de lijstweergave van de gevonden artikelen in de toevoegen-modus voortaan de detailweergave van de artikelen wordt getoond, zoals dat bij de standaard zoekopdracht al het geval is.
 
Leveranciersbonnen verwerken
In deze applicatie is het voortaan mogelijk om in het meest linkse tabje ("Details") enkele opties aan te passen. Zo kunnen voortaan de afroep-, concept- en productiefunctie worden aan/uitgezet NADAT de order is verwerkt, maar wel voordat er leveringen zijn verwerkt.
 
Doorlink vanuit kalenderweergave verbeterd
Afhankelijk van de gebruikte videokaart-drivers kon het voorkomen dat bij het dubbelklik van een datum weliswaar de Agendabeheer-applicatie werd geopend, echter werd dan de huidige datum weergegeven en niet de aangeklikte datum. Voortaan wordt eerst het applicatievenster getoond, waarna dan de aangeklikte datum wordt geselecteerd.
 
NIEUW! Betaalprognoses bij openstaande posten rapportage
Voortaan worden bij de openstaande postenrapportages ook prognoses vermeld voor betaaldatums. Deze prognoses zijn gebaseerd op het betaalgedrag, zoals ook in de applicatie Klanten reeds (grafisch) zichtbaar is.
 
Ook bestaan er sinds kort in de onderliggende SQL-database ook voorgeprogrammeerde prognose-functies die geschikt zijn om hiermee een forecast op de eigen liquiditeitspositie te maken. Meer info? neem svp contact op met support.
 
11.0.087-
11.0.088

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.086
10-10-2011
06:00u
Nieuwe functies voor lettertype-manipulatie in User Dialog functie
In de Basic Script programmeertal zijn een drietal nieuwe functies toegevoegd, waarmee het voortaan mogelijk is om de lettertypen van items in het dialoogvenster aan te passen. De functies zijn: DlgCreateFont, DlgSetFont. Voor details, zie de online handleiding.
 
Controle inkoopfacturen aangepast
Er is een aanpassing doorgevoerd inzake het controleren van inkoopfacturen, in combinatie met bonnrs. Hierbij wordt tevens gecontroleerd of de kostenrekening voor de tegenboeking van de leverancier gekoppeld is aan een grootboekrekening voro de registratie van voorraad. Daarnaast wordt ook de BTW automatisch ingevuld en gecontroleerd.
Tenslotte wordt bij het inboeken van de inkoopfacturen de handmatige instelling van tegenboekbedragen voortaan alleen nog maar geactiveerd wanneer extra kosten zijn ingevoerd bij de boncontrole of als er een afwijking in het btw-bedrag is geconstateerd.
 
11.0.082-
11.0.085

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.081
28-09-2011
19:00u
Goederenontvangst - omgekeerd weergeven bij toewijzen uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om bij een omgekeerde weergave voor het toewijzen van ontvangen goederen ook die artikelen te tonen waarvan nog geen beschikbare en toewijsbare voorraad voorhanden is.
 
Nieuwe functies in SQL object
In de Basic Script programmeertaal zijn een drietal nieuwe functies toegevoegd aan het SQL object:
DateValue, NumberValue en TextValue. Deze functies zetten respectievelijk datums, getallen en teksten om naar in SQL opgemaakte tekst. Hiermee kan nog eenvoudiger vanuit Basic Script een Query string variabele worden opgebouwd.
 
Aanmaningen weergeven i.p.v. afdrukken
Voortaan is het mogelijk dat bij het aanmaken van betalingsverzoeken deze documenten niet in de afdrukwachtrij worden geplaatst, maar in de tekstverwerker worden geopend. Hiertoe dient u de betreffende optie in het Implementatie Stappenplan, pagina 26, aan te vinken (alleen voor systeembeheerders).
De weergavefunctie is overigens niet van toepassing op nachtverwerkingsprocessen.
 
LET OP: er zijn ook enkele systeemcomponenten bijgewerkt. Mogelijk dient u het programma UPDATE.BAT of (voor x64 computers) UPDATE64.BAT uit te voeren. Dit programma staat in de map O:\AdminSQL.
11.0.080

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
11.0.079
24-08-2011
16:00u
VERNIEUWD! SQL Ontwerper
De gebruikersinterface van de SQL Ontwerper is geheel vernieuwd. Zo zijn de tabs onderin het venster verdwenen en is de uitvoeroptie verhuisd naar de menubalk van het applicatievenster, bovenin. Ook de snelheid waarmee de applicatie wordt geladen is verdubbeld. De dynamische opbouw van het tabelschema wordt ook 2x zo snel opgebouwd. Verder zijn de objecten, die rechts van het schema te selecteren zijn, voortaan verdeeld in drie groepen: Tabellen, Views en Procedures.
 
Afdrukopties via Macro uitgebreid
Wanneer meerdere kopiŽn programmatisch worden ingesteld in een macro (SQL.PrintWordDocument), wordt elke pagina van elke kopie afzonderlijk verwerkt in de afdrukwachtrij van TRADIUM. Door een negatief aantal in te geven, wordt deze opmaak omzeild en voortaan een document ineens opgemaakt en dan direct verzonden naar de printer, inclusief opgave van het aantal af te drukken exemplaren.
 
Belangrijk!
Bij deze release zijn ook enkele systeemcomponenten bijgewerkt. Als u problemen heeft met opstarten van TRADIUM, neem dan contact op met onze supportdeksk: 0900-KEEMINK
 
11.0.078

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
11.0.077
22-08-2011
11:00u
 
Navigatie via toetsenbord bij Orderbeheer
Voortaan is het mogelijk om met behulp van speciale navigatietoetsen te bladeren tussen de verschillende items in het orderoverzicht. De applicaties InkoopOrderbeheer en VerkoopOrderbeheer zijn hiertoe aangepast. Ook in de on-line handleiding is het navigeren beschreven. Klik op de F1-toets in de applicatie om zo uitleg over de werking hiervan te lezen.
 
Ook aangepast is het gedrag van de lijstweergave bij het verwijderen van items. Voorheen werd het item direct verwijderd uit de lijstweergave, voortaan blijft het item wel zichtbaar, maar wordt het grijs weergegeven. Zo kunnen er ook meerdere items achter elkaar worden verwijderd, wat voorheen vaak leidde tot een instabiele werking van het programma. Na het verversen van het overzicht met F5 en bij nieuwe zoekopdrachten worden de verwijderd items uit de lijst gefilterd.
 
11.0.076
19-08-2011
08:00u
NIEUW! Grafiekweergave prijsontwikkeling en voorraadhistorie
In de applicatie ArtikelBeheer kan d.m.v. het aanklikken van het label "Inkoopprijs:" onder de tab "Algemeen" een grafiekweergave worden gestart met daarin de prijsontwikkeling van het product van het afgelopen jaar. In het getoonde subvenster is ook een knop aanwezig waarmee details kunnen worden getoond.
 
Soortgelijke functionaliteit is ook onder de tab "Voorraad" toegevoegd. Door te klikken op het label voor de voorraadaantallen verschijnt het grafieksubvenster, waarin dan de totale voorraad wordt weergeven van het afgelopen jaar. De knop voor de detailweergave toont dan alle mutaties van de voorraad voor het onderhavige artikel.
 
Controle leveranciersbonnen verbeterd
De recentelijk toegevoegd functie om tijdens de controle van leveranciersbonnen bij inkoopfacturen waarbij het mogelijk is om een toegevoegde bon met een popupmenu te verwijderen is verbeterd. Sommige bonnen wrden niet goed losgekoppeld van de inkoopfactuur, dat probleem is nu verholpen.
 
Verwerking prijswijzigingen bij controle inkoopfacturen gewijzigd
In incidentele gevallen en in combinatie met het gebruik van trage computers ontstonden er soms foutmeldingen bij het verwerken van aangepaste artikelprijzen na controle van de leveranciersbonnen bij inkoopfacturen. Dit probleem ontstaat vrijwel uitsluitend als er zeer grote aantallen bonregels moeten worden verwerkt.
Er is een aanpassing doorgevoerd waarmee de software korte pauzes inlast na elke prijsupdate. Ook wordt voortaan een voortgangsindicator getoond in de statusbalk van het hoofdvenster.
 
Nachtfacturatie
In het nachtverwerkingsproces voor de aanmaak van facturen is een policy-wijziging doorgevoerd. Tot nog toe werden leeg gefactureerde projecten, incl. BALIEVERKOOP, automatisch naar status "Historie" verplaatst. Voortaan blijft de status van projecten tijdens de nachtfacturatie gehandhaafd.
 
Grafiekweergave Betaalgedrag
Voortaan is het mogelijk om het grafisch subvenster in de applicatie Klanten voor de weergave van het betaalgedrag van de klant te verplaatsen. Tot nog toe werd het subvenster centraal in het applicatievenster weergegeven, nu kan het met de muis worden verplaatst binnen de applicatie.
 
11.0.075
15-08-2011
11:00u
NIEUW! Boodschappenlijstfunctie
Voortaan is het mogelijk om tijdens de orderinvoer (en bij calculaties) te zoeken in een lijst van artikelen die de klant in het onderhavige project (of BALIEVERKOOP) in de afgelopen 365 dagen heeft gekocht. Hiertoe is de tab "Klant" in het dialoogvenster uitgebreid met een extra optie. Het zoekresultaat toont naast de stamgegevens ook diverse aantallen, zoals gemiddeld aantal gekocht en geleverd en aantal keren gekocht.
 
NIEUW! Automatische opmaak macro's
Vooraal bij meer uitgebreide en complexe macro's is het belangrijk om de programmacode goed leesbaar te maken door lege regels en tabs op de juiste plaatsen in te voegen. Door de toevoeging van de hot-key Shift-Ctl-R wordt de programmacode volledig automatisch opgemaakt.
 
Bel-afspraken uitgebreid
Via de logboeken van Klanten en Leveranciers kunnen belafspraken worden ingesteld die automatisch in de agenda worden ingepland. Nieuw is dat voortaan de belafspraak ook voor een andere gebruiker kan worden ingesteld. Tijdens het invoeren van de belafspraak verschijnt een extra dialoogvenster waarin de gebruiker kan worden geselecteerd. Wordt de selectie niet gedaan, dan wordt de onderhavige belafspraak voor de actieve gebruiker ingepland.
 
Dialoogvenster boncontrole uitgebreid
Wanneer leveranciersbonnen worden gecontroleerd via de inkoopfactuurcontrole, kunnen meerdere pakbonnen worden gekoppeld aan ťťn factuur. Voortaan is het mogelijk om via een popupmenu (rechter muisknop) een abusievelijk gekoppelde leveranciersbon te ontkoppelen van de inkoopnota. Deze paklijst kan dan later weer opnieuw aan een andere inkoopfactuur worden gekoppeld.
 
Dialoogvenster inkoopboekingen aangepast
Er zijn verbeteringen aangebracht bij het inboeken van inkoopfacturen via het inkoopdialoogvenster in het dagboek INK. Wanneer bij de controle van facturen met paklijsten bedragen zijn aangepast, worden deze automatisch overgenomen. Nieuw daarbij is dat een BTW-herberekening voortaan achterwege blijft. Afwijkende BTW-bedragen worden voortaan geaccepteerd, mits deze vanuit het dialoogvenster van de boncontrole zijn ingevuld. Ook is de werking van gebruikersinterface op enkele punten geoptimaliseerd.
 
Schermopbouw verder geoptimaliseerd
In diverse applicatievensters zijn optimalisaties doorgevoerd om de opbouw van het scherm tijdens het vergroten of verkleinen ervan te versnellen.
 
 
11.0.066-
11.0.074

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.065
14-07-2011
22:00u
Opmaakfouten bij e-mails beantwoorden of doorsturen
Wanneer ontvangen e-mails, die opgemaakt zijn met uitbreide html-code, worden beantwoord of doorgestuurd, wordt het oorspronkelijke bericht omgezet naar de e-mail editor. Deze editor maakt berichten op in RTF, die tijdens de verzending worden omgezet naar HTML-opmaak. Bij ontvangen e-mails wordt de HTML-opmaak omgezet naar RTF, zodat het oorsponkelijke bericht kan worden opgenomen in het antwoord- of doorstuurbericht.
 
Wanneer er compabiliteitsproblemen optreden tijdens het omzetten van HTML naar RTF, kan dat sporadisch leiden tot specifieke fouten met code 20058 "Unexpected Text Control Error", gevolgd door een cijfer/letter combinatie. Deze foutmeldingen werden tot nu toe in een dialoogvenster getoond. Voortaan worden deze foutmeldingen niet meer in een dialoogvenster getoond, maar verschijnt de melding als waarschuwing in de statusbalk van het hoofdvenster. Hiermee vervalt de foutstatus van HTML-opmaakfouten. Als gevolg hiervan zullen er dus geen herhaaldelijke foutmeldingen worden getoond wanneer er meervoudige opmaakfouten in een e-mail bericht voorkomen.
 
11.0.064
12-07-2011
19:00u
Selectiebeleid voor automatisch aanmanen aangepast
Normaliter wordt rekening gehouden met ouderdom van de factuur en de interval van de aanmaningen voor het selecteren van een factuur. Als u vaak factureert en ook vaak aanmaningen verstuurt, kan het voorkomen dat uw klant meerdere herinneringen en aanmaningen door elkaar krijgt: een aanmaning voor een oude factuur en separaat een herinnering voor een nieuwe factuur.
Door een wijziging in de systeemparameter (Alle facturen aanmanen = JA, zie Implemenatie Stappenplan) aan te brengen, wordt het selectiebeleid aangepast. Wanneer u altijd alle facturen opneemt in een betalingsherinnering, wordt voortaan enkel naar de oudste openstaande factuur gekeken. Wanneer deze niet recentelijk is gemaand, worden alle facturen gemarkeerd, of anders geen van dezelfde debiteur.
 
11.0.62 -
11.0.63

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.061
30-06-2011
15:00u
 
Aanmaningsprocedure aangepast
Voortaan is het mogelijk om bij het aanmaken van betalingsverzoeken alle openstaande posten in de brieven op te nemen. Tot nog toe werden alleen de posten opgenomen die gemarkeerd waren. Standaard blijft dit ongewijzigd, maar via een nieuwe systeemparameter (via het Implementatie Stappenplan in te stellen) is het mogelijk om ook niet-geselecteerde posten op te nemen. Faktuurposten die "onhold" staan worden niet op genomen in de lijst.
 
Facturen standaard archiveren in PDF
Nieuw is de mogelijkheid om aangemaakte facturen standaard als PDF op te slaan, af te drukken en te archiveren. Hiervoor is ook een nieuwe systeemparameter ingevoerd die via het Implementatie Stappenplan is in te stellen.
Ook is de afdrukwachtrij-functie in TRADIUM aangepast om ook PDF-documenten te verwerken en af te drukken. Ook in  nachtverwerkingsprocessen is het voortaan mogelijk om PDF-documenten als uitvoer te kiezen, in plaats van de standaard RTF-opmaak.
 
Orderbeheer Inkoop verbeterd
Bij het gebruik van leveranciersfilters werden onderliggende bestellingen niet goed in de lijst opgenomen. Deze bestellingen werden soms onderaan de lijst toegevoegd, maar niet in de hiŽrarchie van de bovenliggende werkorders. Deze fout is nu verholpen.
 
Fout 30002 bij afbeeldingsweergave bij ArtikelBeheer
Deze fout kan soms optreden als de ikoonweergave van een afbeelding een ongeldige opmaak heeft. Dit kan veroorzaaktworden door problemen met het importeren van ikonen Voorheen werd de functionaliteit afgebroken in de applicatie, voortaan wordt deze fout afgevangen en verschijnt op de lokatie van het ikoon een rood vlak. Overigens dient wel de betreffende afbeelding opnieuw te worden gekoppeld. Voer dan deze handelingen uit:
1) Exporteer de onderhavige afbeelding
2) Verwijder de afbeelding in de applicatie
3) Voeg de afbeelding weer opnieuw in, er wordt een nieuw ikoon aangemaakt.
 
11.0.056 -
11.0.069

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.055
21-06-2011
23:00u
Leveranciersbonnen
De selectie van de goederenontvangstlokatie isaangepast. De dropdownbox is vervangen door een dialoogvenster.
 
Klanten/Leveranciers
Er is een bug-fix toegevoegd inzake mailingen met meerdere contactpersonen per relatie. Er bleek telkens 1 willekeurige contactpersoon te worden opgenomen in een mailing wanneer meerdere contactpersonen waren geselecteerd. Dit is nu opgelost.
 
Klanten
De bezorgopties die bij het verwerken van klantorders voorhanden zijn, kunnen voortaan op klantniveau worden ingesteld als standaardwaarden. Hiervoor is ook de layout van het instellingen tabblad gewijzigd.
 
Facturatie
De standaarddatum instelling voor paklijsten is gewijzigd: voortaan is deze de dag van vandaag in plaats van gisteren.
 
Productie-orders
Er zijn diverse beveiligingen ingevoerd tegen foutieve invoer in bepaalde cellen en kolommen, afhankelijk van de status van de productie-order.
 
11.0.053-
11.0.054

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.052
15-06-2011
0:00u
Nieuwe opbouw informatie in Inkoop OrderBeheer
De hierarchie van de getoonde informatie is structureel gewijzigd. Voortaan wordt onderscheid gemaakt tussen inkopen die gekoppeld zijn aan werkorders en voorraad-bestellingen. De eerste trede is niveau orders en daarna volgt het niveau leveranciers. Deze wijziging is als gevolg van het feit dat vaak gezocht wordt op klantorders. Door de nieuwe opzet zijn leveranciersbestellingen gegroepeerd per klantorder.
 
Overige
Er zijn diverse kleine aanpassinge doorgevoerd in de gebruikersinterface.
 
11.0.046-
11.0.051

Dit zijn bÍta-release en zijn niet gedistributeerd.
11.0.045
18-05-2011
11:00u
Performance tuning bij interval checks
Wanneer TRADIUM draait op uw computer, voert het programma met vaste intervallen, variŽrend van enkele seconden tot enkele minuten,  diverse controle's uit. Veel van deze controle's zijn queries die naar de SQL server worden gestuurd en waarmee bijvoorbeeld nieuwe inkomende faxen, e-mails, en dergelijke worden geconstateerd. In het kader van performance verbetering voor de SQL Server zijn deze queries vervangen door SQL-functies, waarmee de werking van het TRADIUM hoofdprogramma minder wordt beÔnvloed door de uitvoering van deze controle's, omdat deze voortaan veel sneller worden afgehandeld door de SQL Server.
 
E-mail
In uitzonderlijke gevallen onstaat bij het doorsturen of beantwoorden van ingekomen e-mails een "Unexpected Text Control Error 20058". Dit probleem is gerelateerd aan ongeldige html-opmaak van sommige e-mails. E-mails worden voor doorsturen en beantwoorden omgezet naar RTF, vanwaar uit het bericht kan worden bewerkt. Tijdens deze omzetting onstaat deze fout. Er is een work-around gemaakt die bij constatering van deze opmaakfouten in werking treedt.
 
Productie-orders
De gebruikers-interface is meer uitgebreid. Met name de opmaak van de getoonde orderregels is dynamisch en gekoppeld aan de status van de productie-order. Ook zijn dropdown velden in de orderregels uitgebreid met een dropdown voor emballagecodes.
 
Paklijsten
Tijdens het afdrukken van paklijsten is de automatische sjabloonselectie d.m.v. taalkeuze en de in release 040 aangekondigde documenttype-afhankelijke printoptie ondersteund.
 
Facturatie
Voortaan is de 2e keuze bij de afdruk-opties niet meer gekoppeld aan de 1e keuze. Zo wordt er meer flexibiliteit geboden bij de invulling van extra tekstregels op facturen. Ook is de automatische sjabloonselectie d.m.v. taalkeuze en de in release 040 aangekondigde documenttype-afhankelijke printoptie ondersteund.
 
Magazijnen
Voortaan is het mogelijk om autonummering voor lokaties toe te passen. Deze autonummeringslokaties worden ingesteld in deze applicatie. Het gedeelte van een lokatie dat automatisch dient te worden genummerd heeft een opmaak die eindigt met #. Bijvoorbeeld: 'Z4-###'. Bij automatische nummering tijdens de verwerking van goederenontvangsten wordt onder bepaalde condities telkens een nieuwe lokatie aangemaakt: 'Z4-0001', 'Z4-0002', enzovoorts.
 
Ook is er een optie om per magazijn in te stellen of er sprake is van een hiŽrarchische opbouw van magazijnlokaties te gebruiken. Deze optie zal in toekomstige releases van TRADIUM worden gebruikt om in speciale dialoogvensters een trapsgewijze weergave van lokaties weer te geven.
 
Leveranciersbonnen
Bij de goederenontvangst is nu automatische nummering van goederenlokaties mogelijk (zie Magazijnen hierboven). Ook is het voortaan mogelijk om autonummer-lokaties te gebruiken in combinatie met aanvoernummers. Hierbij wordt het aanvoernummer verwerkt in de nieuw aangemaakte ontvangstlokatie.
 
BTW Aangifte
Er is een verbetering aangebracht voor verwerking van kwartaalaangifte. Enkele onderdelen verwezen nog naar maandspecifieke gegevens in plaats van kwartaalgegevens. Deze onderdelen hebben overigens geen invloed gehad op de aangiften zelf.
 
Scanner Wizard
Bij de weergave van gescande documenten wordt tijdens batchverwerkingen voortaan standaard de "fit width" schaalmodus ingesteld voor de weergave van de pagina's.
 
11.0.041 -
11.0.044

Dit zijn bÍta-release en zijn niet gedistributeerd.
11.0.040
04-05-2011
19:00u
NIEUW! Taal-afhankelijke sjabloonselectie
Voortaan kunt u bij de Klanten-applicatie een standaard taalkeuze instellen (tabblad Instellingen). Deze standaardkeuze wordt toegepast op nieuwe projecten en werkorders. Ook kunnen sjablonen automatisch worden geselecteerd aan de hand van de gekozen taal. Meer uitleg hierover treft u in onze handleiding.
 
IN VOORBEREIDING: Documenttype-afhankelijk afdrukken orderregels
Binnenkort zullen de standaard afdrukfuncties voor paklijsten, facturen e.d. worden ingericht om flexibel om te gaan met het wel/niet afdrukken van order(sub)regels. Hiertoe zijn diverse Printxxxx-velden toegevoegd aan de orderinvoer die uw systeembeheerder kan toevoegen aan de weergave van de orderinvoer. Ook kunt u deze printopties instellen bij artikelcombinaties. Er worden 6 verschillende documenttypes ondersteund. Bij sommige types, zoals bij offertes en orderbevestigingen is het belangrijk dat het bestaande script hiervoor wordt aangepast. Bij de supportdesk kunt u om assitentie vragen als u voorbeelden nodig heeft hiervoor.
 
Hetzelfde geldt voor de taal-afhankelijke sjabloonselectie. in de map AdminSQL\SCRIPTS\Voorbeelden treft u bijgewerkte voorbeeldsjabloonscripts aan waarin zichtbaar is hoe u een taalselectie kunt toepassen op een sjabloon.
 
Tenslotte
Er zijn enkele kleine bug-fixes toegepast in de gebruikersinterface.
 
11.0.037 -
11.0.039

Dit zijn bÍta-release en zijn niet gedistributeerd.
11.0.036
22-04-2011
18:00u
NIEUW! Variabele tekstfragmenten in faktuursjablonen
Tijdens de facturatie is het mogelijk om tekstfragmenten als extra tussenregels op de facturen te plaatsen. Het gaat hierbij om additionele informatie die vooral bij verzamelfacturen van toepassing is, zoals subtotalen van paklijsten en paklijstinformatieregels.
 
Tot nog toe waren dit vast opgemaakte teksten. Voortaan zijn deze teksten door de systeembeheerder vrij op te maken via het menu Extra/Opties/Factuursjablonen. Ook de on-line handleiding is bijgewerkt.
 
Ook is het voortaan voor systeembeheerders mogelijk om speciale customized velden toe te passen in de facturatie. Neem voor meer informatie contact op met onze helpdesk.
 
Nieuwe leveranciers toevoegen tijdens uitvoeren Scanner Wizard
In navolging van de mogelijkheid om klanten toe te voegen tijdens het verwerken van gescande documenten, c.q. gedownloade e-mail bijlagen, is het voortaan nu ook mogelijk om nieuwe leveranciers toe te voegen terwijl u bezig bent met het archiveren van de digitale documenten.
 
11.0.029 -
11.0.035

Dit zijn bÍta-release en zijn niet gedistributeerd.
11.0.028

NIEUW! Samenvoegen bij PDF-archivering
Wanneer PDF-bestanden worden gearchiveerd met behulp van de Scanner Wizard, kan - in navolging van gescande TIFF-documenten - in een batchverwerking (importeren bestandsmap "ontvangen post") de samenvoegfunctie worden gebruikt. Hierbij worden twee of meerdere PDF-bestanden successievelijk samengevoegd met het voorafgaande document.
 
Tevens wordt bij deze produre een PDF document  voortaan standaard weergegeven in maximale breedte in plaats van volledige weergave.
 
11.0.027

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
11.0.026
18-04-2011
10:00u
 
CBS-aangifte uitgebreid
De huidige applicatie voor de verwerking van CBS-aangiften is verder uitgebreid. Voorheen was het al mogelijk om al dan niet gebruik te maken van de CBSSEND module van het CBS, nieuw is dat voortaan de aangifte ook verkoopomzetten automatisch kan analyseren en samenvoegen in de huidigen inkoopaangifte. Hiertoe is de gebruikersinterface uitgebreid met twee opties. Met deze opties kan worden bepaald of er aangifte dient te worden gedaan over de import, export of beide.
 
Bij de automatische aangifte voor export worden tijdens de facturatie de Intrastat-gegevens automatisch ingevuld in de onderliggende tabellenstructuur in de SQL-database. Daarbij wordt rekening gehouden met productie-artikelen die bestaan uit verschillende CBS-coderingen: deze worden automatisch uitgesplitst in de aangifte, waarbij ook automatisch afwijkende maatstaf-coderingen worden verwerkt.
 
Tevens is de on-line handleiding uitgebreid met documentatie over deze applicatie. Met een druk op de F1-knop wordt het onderwerp getoond wanneer men de applicatie Intrastat-aangifte heeft geactiveerd.
 
11.0.025
13-04-2011
09:00u
Kolominstellingen resetten
In TRADIUM worden in vrijwel alle applicatievenster de kolominstellingen (breedte, positie, hoogte) automatisch persoonlijk vastgelegd. Bij het opnieuw openen van de betreffende applicatie worden deze instellingen uitgelezen en ingesteld voor de gebruiker. Er zijn verbeteringen aangebracht in de opslag en toepassing van deze persoonlijke instellingen.
 
Tevens is het voortaan het mogelijk om opgelagen kolominstellingen te resetten. Dat kan via het Beeld-menu in het hoofdvenster. Hierin is een nieuwe menu-optie toegevoegd waarmee u de instellingen voor het actieve applicatievenster kunt resetten.
 
E-mail als bijlage voortaan ondersteund
Voortaan worden bijlagen die niet als standaard bestand kunnen worden herkend (unknown.unk) worden verwerkt als separate e-mail berichten (.msg). Sommige mail providers (bijv. Ziggo) verwerken bij een doorstuuropdracht het oorspronkelijke bericht als een bijlage. De e-mail bijlage wordt in een separaat venster geopend. Eventuele bijlagen in deze e-mail kunnen ook weer worden geopend, zelfs als dit ook weer een e-mail bericht is.
 
Tevens worden voortaan ook e-mail berichten met minimale html-achtige opmaak (bijv. enkel met </div> codering) ook opgemaakt in een HTML-weergave.
 
AdminBeheer fix
In de vorige release was een readonly lock in het applicatievenster geslopen. Dit is nu weer verwijderd, waardoor de getoonde gegevens kunnen worden gewijzigd.
 
11.0.024

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
11.0.0.23
06-04-2011
12:00u
Patch-release
Bij het handmatig invoegen van artikelen, uitgezonderd tekstblokken, onstond een foutmelding die te maken had met de integriteitscontrole van de database. Deze release bevat een patch waarmee dit probleem is opgelost.
 
11.0.022
06-04-2011
10:00u
Functionaliteit Besteladvies uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om hetzelfde artikel meerdere malen in ťťn bestelling op te nemen. Tevens is het mogelijk om tekstblokken in te voegen in het besteladvies middels dezelfde abc-knop die ook bij de orderinvoer wordt gebruikt.
 
Performance tweakse
Er zijn diverse performance verbeteringen aangebracht die de "footprint" van TRADIUM in het interne geheugen verkleinen, waarmee de snelheid van TRADIUM wordt opgevoerd. In de komende release zal performance tweaking verder worden doorgevoerd.
 
Kontaktgroepen visueel aangepast
Bij het tabblad Kontaktpersonen in de applicatie Klanten en Leveranciers is de weergave van de verticale tab verbeterd. Wanneer veel kontaktgroepen worden aangemaakt, zal de verticale tab automatisch verspringen naar meerdere verticale rijen tabs. Ook is een tooltip (tekstvak dat verschijnt als de muisaanwijzer boven een object wordt gehouden) toegevoegd zodat de titel van de tab goed leesbaar blijft.
 
Tenslotte...
Er zijn diverse kleine visuele verbeteringen aangebracht in enkele onderdelen van het programma die betrekking hebben op de interactie met de gebruiker, zoals automatisch aan/uitschakelen van actieknoppen bij actieve werking ervan.
 
11.0.021

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
11.0.020
21-03-2011
17:00u
*** Systeem onderhoud release ***
Deze nieuwe release is uitgebreid in verband met de upgrade van enkele systeemcomponenten (.dll en .ocx bestanden). De nieuwe versie bevat geen nieuwe functionaliteit.
 
Bug fix inzake concepten in eMail
bij opslaan van e-mails als concepten waarin meerdere e-mailadressen staan, worden de ; tekens tussen de adressen voortaan gehandhaafd waar voorheen deze werden omgezet naar spaties.
 
Bug fix afboeken crediteuren
Bij het afboeken van restbedragen in het multi-afboek popupvenster, werd  het restbedrag omgedraaid en daarom in de verkeerde debet/credit kolom gezet. Dit is nu verholpen.
 
11.0.019
21-03-2011
09:00u
ArtikelBeheer - combinatieartikelen uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om bij het combineren van producten hetzelfde product meerdere keren in te voegen. Daarnaast is het nu ook mogelijk om de artikelteksten aan te passen, zelfs in meerdere talen. Ook kan er rechtstreeks een artikelcode worden ingevoerd en kunt u voortaan ook 0-aantallen ingeven. Dit is bijvoorbeeld handig om vrije teksten (9x9 artikelnummer) als complementaire tekst als artikelregels toe te voegen tijdens de orderinvoer.
 
Gebruikersopties herzien
De functionaliteit van gebruikersopties is volledig herzien. Was tot nog toe het voor de gebruiker alleen mogelijk om een wachtwoord en seriŽle poorten voor bepaalde randapparaten in te stellen, nu kunnen ook computer-gebonden instellingen via het menu Extra/Opties worden geraadpleegd en gewijzigd. De volledige beschrijving is ook in de online handleiding na te lezen.
 
Scanner Wizard verwerkt bulk PDF-bestanden
Voortaan is het mogelijk om bulk PDF-bestanden te verwerken. Dit zijn bestanden die door netwerkscanners via automatische document feeders grote hoeveelheden pagina's in ťťn keer scannen en opslaan in meerbladige PDF-bestanden. Indien ingesteld, kan TRADIUM deze PDF-bestanden automatisch opdelen in losse pagina's waarbij u deze weer via de Scanner Wizard separaat verwerkt (en desgewenst enkele pagina's weer bundelt).
 
Verbeterde trefwoorden-indexering bij gescande PDF-documenten
De OCR-functie waarmee alle gedigitaliseerde documenten, zoals faxen en gescande documenten, worden uitgelezen om zo trefwoordenregisters aan te leggen is aangepast voor de verwerking van PDF-bestanden. Gescande PDF-documenten bevatten geen tekstelementen, zodat zij op dezelfde manier moeten worden verwerkt als gescande (.TIF) bestanden. Tot nog toe leidde dat tot kwalitatief slechte resultaten. Nieuw is dat bij de omzetting van PDF naar een OCR-compatible bestand voortaan een hoge resolutie (300dpi) wordt gebruikt, waarbij voortaan ook tijdelijke bestanden in lokale map worden aangemaakt. Hierdoor heeft het OCR-tracing proces nauwelijks vertraging, terwijl de onderhavige documenten voortaan effectiever kunnen worden teruggezocht met CTRL-ALT-B (Archief Browser).
 
Zoekfunctie artikelen via eigenschappen verbeterd
De optie Eigenschappen in het dialoogvenster voor het zoeken van artikelen is aangepast. Zo wordt voortaan een twee-koloms drowpdown-venster geopend bij de selectievakken met zowel de code als de omschrijving van de eigenschap (was voorheen alleen de omschrijving). Bovendien worden artikeleigenschappen met multiple-choice waarden ("...|...|...") gefilterd uit de selectievakken voor de waarden . Tenslotte is een verbeterd filter toegepast om dubbele filterwaarden uit te sluiten.
 
Dialoogvenster Orderreferentie uitgebreid
Na het invoeren van een werkorder verschijnt met F10 het dialoogvenster Orderreferentie. Nieuw hiebij is de mogelijkheid om bij het instellen van een bezorgmethode voortaan ook een transporteur te selecteren. De transporteur kan per order worden gewijzigd. TRADIUM onthoud de laatst gebruikte transporteur voor het onderhavige project. De uitbreiding is in navolging van soortgelijke aanpassingen bij de goederenontvangst.
 
Verder zijn er kleine optimalisaties aangebracht aan de gebruikersinterface, zoals schermopbouw van de applicatie Orderinvoer bij wisseling van vensters en is het gebruik van de CTRL-S toets (Opslaan) voortaan ook ondersteunt in de applicaties Magazijnen, KortingsCondities, Rayons en Grootboek.
 
11.0.018

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
11.0.017
12-03-2011
Uitbreiding Basic Script
Het SQL-object is uitgebreid met een nieuwe functie: SearchMultipleProducts. De bestaande functie SearchProduct is uitgebreid met een extra optionele parameter ExcludeDeleted.
 
11.0.016
08-03-2011
14:00u
E-mail afdrukken
Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor de "pagina niet gevonden" niet meer voorkomt na een printopdracht.
 
Rapportage BTW-aangiften
Er ontstonden soms foutmeldingen tijdens het opmaken van de rapportage, als gevolg van het gebruik van "AUTO" waarden bij rekeningnummers. Dit probleem is nu verholpen.
 
Orderinvoer
Er is een wijziging aangebracht in de tab-order in de orderkop. Voortaan wordt het veld "Magazijn" niet meer overgeslagen.
 
Importeren journaalposten
Er is een aanpassing doorgevoerd in de gebruikersinterface, waardoor er nu voor meerdere banken de ingestelde gegevens kunnen worden bewaard. Tevens zijn aanpassingen doorgevoerd voor het kunnen afvangen van de diverse "dialecten" van de MT940 bestanden die door de verschillende telebankingprogramma's worden aangemaakt.
 
11.0.015
23-02-2011
13:00u
NIEUWE VERSIE V.11
De nieuwe versie van TRADIUM is uit! Uiterlijk zijn er niet veel wijzigingen doorgevoerd. Echter, onderhuids zijn er enkele belangrijke systeemonderdelen vervangen en/of bijgewerkt. Verder zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd en is de toch al zeer goede stabiliteit van het programma naar een nog hoger plan getild.
 
E-mail in HTML-opmaak
In TRADIUM V.11 wordt niet meer gebruik gemaakt van de Internet Explorer om e-mails in HTML-opmaak weer te geven. Deze browserfunctie is overgenomen door een ander systeemonderdeel die ook sneller reageert. Wel vervalt hiermee het pop-up menu van de Internet Explorer. Deze is nu vervangen door een kopieerfunctie.
 
RTF Tekstverwerker
De ingebouwde tekstverwerker is vervangen door een nieuwe versie. De nieuwe versie biedt verbeteringen t.a.v. de opmaak en diverse verbeteringen in de im- en exportfilters.
 
Ondersteuning 3CX
De koppeling met 3CX is bijgewerkt voor ondersteuning van de Abyss webserver die optioneel bij de installatie van 3CX Versie 9 wordt gebruikt.
4.4.964
28-01-2011
14:00u
*** FINAL RELEASE V.4 ***
Dit is de laatste release van versie 4 van TRADIUM. Er zijn geen functionele aanpassingen of bug-fixes in deze release doorgevoerd. Wel zijn nieuwe onderliggende systeemcomponenten toegevoegd bij deze release. Deze nieuwe componenten zullen worden gebruikt in een nieuwe versie van TRADIUM.
 
De nieuwe versie zal vermoedelijk niet eerder dan medio februari of eind februari uitkomen, afhankelijk van de resultaten van de gevoerde tests. Het nieuwe versienummer zal overigens dan niet V.5 zijn, maar V.11, gekoppeld aan het jaar waarin de nieuwe versie uitkomt.
 
4.4.963
25-01-2011
17:00u
CBSSend utility workaround
Alhoewel het CBS het uploaden van uw Intrastat-aangiftes via het programma CBSSEND blijft ondersteunen, kunt u voortaan ook de aangiftes via een beveiligde website aanleveren. Wilt u het CBSSEND programma niet langer gebruiken, kunt uw systeembeheerder via het Implementatie Stappenplan het gebruik hiervan uitschakelen.
 
Bug Fixes
Bij export van queries naar Excel onstonden foutmeldingen wanneer er meer dan 50 kolommen werden aangemaakt. Dit is nu verholpen.
 
4.4.962
21-01-2011
14:00u
Snelle connectiemethode workaround
Bij sommige netwerkverbindingen van werkstations, en bij sommige draadloze (Wi-Fi) verbindingen worden communicatiefouten gedetecteerd. Dit zijn storingen die optreden in de database drivers (OLDEDB/ODBC) van Microsoft SQL Server. Veelal worden deze fouten niet opgemerkt omdat TRADIUM connectiefouten automatisch zal proberen te herstellen.
Er is een verband te leggen tussen kwalitatief slechte LAN-verbindingen en snelle connectiemethoden die de database drivers ondersteunen. Door de snelle connectiemethode uit te schakelen en gebruik te maken van standaard connectiemethoden blijkt de verbinding tussen werkplek en SQL Server robuuster te zijn.  Als u traagheid of onverwachte SQL-syntax errors heeft, kunt uw systeembeheerder via het Implementatie Stappenplan de snelle connectiemethode uitschakelen.
 
4.4.961

Bug Fixes
Er zijn enkele foutmeldingen verholpen en kleine verbeteringen aangebracht in de uitlijning van prijzen voor catalogi-lijsten en in de applicatie ArtikelBeheer. Ook zijn foutmeldingen bij het gebruik van @TEKSTBLOK velden bij offertesjablonen verholpen.
 
4.4.960
17-01-2011
15:00u
Nieuwe optionele parameters bij diverse SQL.Runxxx instructies
In het SQL object dat beschikbaar is in de Basic Script macro's is het voortaan mogelijk om time-out instellingen toe te passen bij het uitvoeren van diverse SQL-gerelateerde opdrachten. Ook is het bij enkele .RUN opdrachten mogelijk om een restrictie op het maximum aantal records dat als resultaat van een query wordt geproduceerd.
 
4.4.959
11-01-2011
15:00u
Zoekmogelijkheid voor artikelen uitgebreid
Voortaan is de zoekfunctie uitgebreid met het TypeNr-veld. Ook in dialoogvensters met zoekresultaten wordt standaard ook dit veld weergegeven.
 
4.4.958
10-01-2011
21:00u
ArtikelBeheer uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om, naast de reeds bestaande mogelijkheid om een maximum aantal voor orderinvoer, per artikel een minimum afnamen en een verkoop eenheidaantal in te stellen.
 
Bug Fixes
Er zijn enkele foutmeldingen verholpen.
 
4.4.957
07-01-2011
15:00u
Invoegen prijscourant uitgebreid
Wanneer een nieuwe prijscourant is aangemaakt, kan met de knop [Toevoegen] een reeks artikelen worden ingevoegd via het zoekdialoog voor artikelen. Nieuw is dat bij een nog lege prijscourant de vraag wordt gesteld of het gehele assortiment dient te worden opgenomen in de prijslijst.
Ook nieuw is dat per invoegopdracht nu ook een prijsfactor kan worden ingevoerd.
 
Diverse bug-fixes
Er zijn enkele foutmeldingen, waaronder "Subscript out of range", opgelost in deze release. Ook is een fix toegepast bij het koppelen van InstalBase-artikelen in de applicatie ArtikelBeheer. Dit verliep niet goed wanneer de leverancierskode bestond uit drie posities.
 
4.4.956
06-01-2011
18:00u
 
Vensters organiseren uitgebreid
Rechts bovenaan het hoofdvenster bevinding zich knoppen waarmee applicatievenster kunnen worden gemaximaliseerd, verkleind, etc. Nieuw is de toevoeging van de knop "Bureaublad weergeven". Hiermee worden alle applicatievensters geminimaliseerd, uitgezonderd de notities.
 
Diverse bug-fixes
Er zijn enkele foutmeldingen, waaronder "Invalid Use Of NULL" en "Foutcode 457", opgelost in deze release.
 

 

Klik hier voor eerdere updates in 2010