TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Alle updates en releases van Tradium Business Software in 2013

       

Release

Datum

Modificaties

12.2.11
24-12-2013

Nieuw! Doorgeboekte journaalposten ongedaan maken.

Wanneer een reeks boekingen was opgeslagen, konden er geen wijzigingen meer worden aangebracht. Wel bestond de mogelijkheid om de gehele boekingsrun door een gemachtigd systeembeheerder te verwijderen. Echter, dan moesten alle boekingen weer opnieuw te worden ingevoerd.
Voor Financial Managers van TRADIUM bestaat voortaan de mogelijkheid om de gehele boekingsreeks in 1x te verwijderen. Hierbij wordt dan tevens een nieuwe onverwerkte journaalpost aangemaakt die weer kan worden via het overeenkomstige dagboek. De nieuwe journaalpost wordt opgeslagen onder referentie van het originele runnummer.
 
Bent u Financial Manager in TRADIUM, dan kunt u als volgt een doorverwerkte journaalpost ongedaan maken:
- via de applicaties Klanten en Leveranciers zoekt u een boeking op onder de tab "GrootboekMutaties." Wanneer u een regel hier selecteert en met de rechter muisknop de mutaties opvraagt, verschijnt het aangepaste dagboek.
- Reccht bovenin het venster verschijnt voortaan een knop "Ongedaan maken." Hiermee kunt u de boekingsreeks verwijderen.
 
En verder...
Er is gekeken naar de foutmeldingenrapportages van de afgelopen periode. Naar aanleiding hiervan zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd in deze release.
 
12.2.10
19-12-2013
Performance tweaks e-mail
Er zijn snelheidsverbeteringen aangebracht bij de e-mail functionaliteit. Wanneer een reply wordt aangemaakt, zal onderaan de tekst het originele bericht verschijnen. De opmaak nam bij complex opgemaakte e-mails veel tijd in beslag. De nieuwe versie verwerkt de opmaak van een antwoordbericht circa 3x sneller op dan voorheen.
 
12.2.9
18-12-2013

Nieuw! Geldigheidstermijn voor nettoprijsafspraken

In de applicatie Kortingscondities was het al mogelijk om per klant nettoprijsafspraken vast te leggen. Deze functionaliteit is flink uitgebreid. Voortaan kunt u een geldigheidstermijn vastleggen (geldig van tot en met) en kunt u ook een prijseenheid bepalen (prijs per). Ook kunt u gestaffelde nettoprijsafspraken vastleggen. U kunt namelijk een prijsafspraak koppelen aan een aantal.
Nieuw is ook dat voortaan de inkoopprijs en een marge wordt getoond, evenals een valutacode. U kunt zowel de marge als de valutacode wijzigen, waarbij de nettoprijs wordt herberekend. Wanneer u een prijseenheid of nettoprijs aanpast, wordt de marge automatisch gecorrigeerd.
Ook nieuw is de mogelijkheid om de inkoopprijzen te synchroniseren met de opgeslagen inkoopprijzen in de nettoprijsafspraken.
Tenslotte worden productmanagers automatisch gewaarschuwd wanneer prijsafspraken binnen 4 weken komen te vervallen.
 
12.2.8
17-12-2013

Service release

 
Er is een bug-fix toegepast in een Windows systeembibliotheek (.dll) waarmee datumomzettingsfouten zijn verholpen.
 
NIEUW! is een uitbreiding doorgevoerd in de applicatie Orderbeheer Inkopen: het veld DatumVerwacht wordt voortaan weergegeven in de besteldetails en is ook aanpasbaar. Tevens wordt bij het bepalen van de datums bij bestellingen rekening gehouden met een eventueel ingevuld DatumVerwacht-veld.
 
12.2.4
13-12-2013
11:00u

Service release

 
Er is een strikter filter toegepast voor de OCR-tracing van bijlagen van e-mails. Vanaf versie 12.2 worden alle bijlagen gescand en waar mogelijk het trefwoordenregister aangevuld met gegevens uit de bijlagen. Dit leidde soms tot problemen met .jpg bestanden in bijlagen.
Voortaan worden alleen bijlagen van de volgende types getraced:
.rtf
.doc
.docx
.tif
.tiff
.pdf
.pdfa
 
12.2.3
13-12-2013

Service release

 
Naar aanleiding van de publicatie van versie 12.2 zijn enkele bugfixes toegepast. Het betreft hier het oplossen van gerapporteerde fouten in schermaansturing en bij het aanmaken van nieuwe klanten. Ook is een nieuwe programmabibliotheek gedistributeerd waarmee problemen in sommige macro's worden opgelost. Het gaat hier om het het afvangen van complexe strings die worden doorgestuurd naar onderliggende queries.
 
* NIEUW bij de Over/Tekorten applicatie is een nieuwe knop in het bovenste deel van het applicatievenster toegevoegd. Hiermee kunnen alle regels in de getoonde lijst successievelijk worden ververst (met de F5 toets kon dat al per regel).
 
 
12.2.2
12-12-2013
 

TRADIUM Business Software, nieuwe versie 12.2 !

 
Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van TRADIUM. Hierin zult u veel nieuwe functionaliteit vinden. De belangrijkste aanpassingen en uitbreidingen ziet u hieronder opgesomd:
 
* NIEUW Het SEPA-betaalsysteem wordt in deze versie en de hierop volgende releases stap voor stap ingevoerd. Om te beginnen zal het IBAN/BIC bankrekeningnummer zijn intrede doen in TRADIUM. De applicatie Klanten en Leveranciers zijn al aangepast: u kunt hier voortaan alleen nog het IBAN-nummer ingeven. TRADIUM controleert de opmaak van IBANnummers voor alle landen. Wanneer een Nederlands IBAN-nummer wordt ingevoerd, zal TRADIUM automatisch de bankgegevens erbij zoeken.
 
* NIEUW PlanningBeheer. Een geheel nieuwe applicatie waarin de afzonderlijke planningen van mens, machine en vervoersmiddelen samenkomen in ťťn integraal beheersysteem. Compleet met drag-n-drop functionaliteit en schematisch overzicht (Gantt-chart) van de verschillende soorten entiteiten. PlanningBeheer zal na verschijning in de nieuwe versie verder worden ontwikkeld in de komende maanden.
 
* NIEUW Memberships. Beperk de beschikbaarheid van uw assortiment voor exclusiviteit hieraan toe te voegen. Met behulp van lidmaatschappen bepaalt u welke klanten welk assortiment mogen afnemen.
 
* NIEUW 5-Star Ranking. Steeds meer worden kwaliteit en populariteit gekwalificeerd met sterren. Voortaan worden klanten, leveranciers en producten automatisch voorzien van ranking. Het gaat hierbij om de behaalde omzet van de afgelopen maanden,in verhouding tot de andere klanten, c.q. leveranciers en artikelen. Bij de artikelen wordt de kwalificatie bepaald per (hoofd)groep van de producten.
 
* De schermopbouw van de orderinvoerapplicatie is verbeterd. Daarnaast is ook het werking van de plus/min en entertoets die bij de datumselectie kunnen worden gebruikt ook verbeterd. Hetzelfde geldt voor sommige drop-down boxes: wanneer deze worden gevuld d.m.v. onderliggende SQL-queries, wordt voortaan ook een automatisch look-up toegepast om een item uit de lijst te kunnen selecteren.
 
* De kortingscondities voor klanten is uitgebreid met een variabele termijn voor betalingskortingen. Hiermee kan worden afgeweken van de standaard termijn die in het systeem ingesteld is via het Implementatie Stappenplan.
 
* De balloontips die in orderbeheer -Inkoop en -Verkoop verschijnen bij afwijkende gegevens komen voortaan minder nadrukkelijk naar voren. Enkel als het venster actief is worden ze weergegeven.
 
* Wanneer na het factureren de journaalposten zijn verwerkt in het Dagboek, wordt het dagboekvenster voortaan automatisch gesloten. Ook is een bug-fix in de applicatie Dagboek toegepast: het verspringen van de cursor naar het begin van de regel is opgelost.
 
* Het verwijderen van paklijsten via de applicatie Orderbeheer Verkoop was onmogelijk als een factuurnummer was ingevuld in de paklijst van een niet-bestaande factuur. Voortaan kunnen deze paklijsten nu wel worden verwijderd door toevoeging van een extra controle op de aanwezigheid van de factuur.
 
* Het sluiten van meerdere applicatiesvensters tegelijkertijd (via popupmenu in applicatietabs) verloopt nu sneller en soepeler, zonder dat sommige vensters open blijven staan.
 
* De nieuwe applicatie ServiceBeheer is verder doorontwikkeld. De zoekfuncties evenaren nu die van de "zuster"applicaties InkoopBeheer en Verkoopbeheer. Ook is het mogelijk om macro's in popup-menu's onder te brengen en kunnen er custom-queries worden gebouwd.
 
* In Artikelbeheer is onder de tab InstalBase de lijst van gekoppelde artikelen uitgebreid met het TRADIUM artikelnummer. Reden hiervoor is dat het voor kan komen dat een leveranciersartikel gekoppeld is aan meerdere TRADIUM-artikelen. Dat is met deze aanpassing beter inzichtelijk geworden.
 
* Inkoopcontrole voor vrachtnota's is volledig herontwikkeld: voortaan wordt in nieuwe SQL-tabellen de doorbelasting van de aan deze facturen gekoppelde leveranciersbonnen en verkooppaklijsten exact vastgelegd en bestaat de mogelijkheid om achteraf deze gekoppelde bonnen op te vragen bij de inkoopfactuur en zelfs ook te corrigeren. Na correctie volgt ook een automatische nacalculatie van de onderhavige verkooporders, c.q. projecten.
 
* De indexering van e-mails (trefwoordenregister bijwerken) is uitgebreid. Voortaan worden alle attachments van e-mails ook geÔndexeerd. Ook gescande bijlagen worden via OCR eerst getraced en daarna opgenomen in het trefwoordenregister. Zo kan in TRADIUM V12.2 voortaan ook worden gezocht op inhoud van de bijlagen!
 
* De applicatie ServiceArtikelen is uitgebreid met een sectie voor garantiebepalingen. Voortaan kunnen garantieduur, soort garantie en welke leverancier de claims afhandelt worden vastgelegd.
 
* Het aanmaken van een nieuw project vanuit OrderInvoer verliep niet perfect: het project werd wel aangemaakt, maar men moest opnieuw het project opzoeken. Voortaan wordt direct het nieuwe projectnummer getoond.
 
* De Archief Wizard is uitgebreid. Voortaan worden alle 23(!) documenttypen ondersteund bij het archiveren van documenten. De TRADIUM e-Comm Server zal ook een automatische archieffunctie krijgen, zodat met een vooraf ingestelde interval documenten automatisch worden opgeborgen in de database.
 
* De Archief Browser is eveneens uitgebreid met zoekfuncties voor alle documenttypen. Tevens is de online handleiding uitgebreid op dit onderwerp.
 
* De verwerking van besteladviezen is verbeterd op het gebied van ondersteuning van productiepaden. Ook is de koppeling tussen werkorders en bestellingen hechter geworden door de introductie van automatische aanpassingen bij conceptbestellingen na orderwijzigingen.
 
* Het verwijderen van notities is uitgebreid met een selectie-tool. Hierin kunnen alle (ook niet getoonde) notities worden gemarkeerd om ineens te worden verwijderd.
 
* Wanneer de systeembeheerder gebruikersrechten aanpast wordt voortaan niet meer een lijst met applicatieopties geladen. Deze is nu onder een knop op te vragen.
 
* In MailBeheer wordt het categoriefilter beter toegepast: wanneer een filter is geactiveerd en in de lijst wordt de categorie van een e-mail aangepast, wordt de lijst automatisch ververst. Bovendien is een extra tab "Recentelijk" toegevoegd. Hierin staan de emails van de afgelopen twee maanden. Vooral bij grote aantallen e-mails is de opbouw hiermee versneld.
 
* De applicatie Over/Tekorten heeft een make-over gehad. Voortaan wordt het laatst geselecteeerde type producten automatisch getoond bij een herstart van de applicatie en bestaat nu ook de mogelijkheid voor TRADIUM sites die niet werken met oogstjaren om van deze applicatie gebruik te maken. Met behulp van nieuwe pictogrammen en -kleuraccenten wordt voortaan het soort producten beter weergegeven.
Ook nieuw is het deelvenster voor productie-orders in deze applicatie: voortaan worden ook productie-orders, inclusief status en productieresultaten, opgenomen in de over/tekorten. Ook zijn de gegevens te exporteren!
 
* VERNIEUWD De applicatie Over/Tekorten heeft voortaan ook de mogelijkheid om overzichten per week of van een bepaalde weekreeks weer te geven. Ook deze gegevens zijn weer te exporteren. Omdat de nieuwe Week-functionaliteit ondergebracht is in separate SQL-tabellen en -functies, kunnen ook weer op basis van deze SQL-objecten eenvoudig rapportages worden gemaakt via de SQL Ontwerper.
 
* In de applicatie Leveranciers is onder het tabblad Instellingen het voortaan mogelijk om macros' direct uit te voeren, zoals dat ook al in de applicaties Klanten en ArtikelBeheer kan. In de applicatie Klanten is de layout van hetzelfde tabblad gewijzigd om meer macros' te kunnen weergeven.
 
* Onderhuids is de programmatuur flink gestroomlijnd. Er zijn nieuwe systeem-dll's ontworpen om de programmatuur sneller te later draaien. Ook zijn bepaalde programma-onderdelen aangepast of vervangen.
 
12.1.109
15-08-2013

NIEUW! Voordruk inkoop bij Leveranciers (vjp inkoop crediteuren)

Voortaan bestaat de mogelijkheid om ontvangen goederen waarvoor nog geen inkoopfactuur is ontvangen, danwel nog niet is verwerkt, te activeren in de financiŽle administratie. De (gecalculeerde) inkoopwaarde wordt dan opgeboekt in de voorraad en een tegenboeking vindt plaats in een hiervoor te gebruiken balansrekening "vorderingen crediteuren".
 
Voorraadmutaties die optreden bij het ontvangen van de goederen (verwerken leveranciersbonnen) activeren automatische boekingen in een journaalpost onder het dagboek 'VRD'. De boekingssaldi zijn neutraal.
 
Om van deze nieuwe functionaliteit gebruik te kunnen maken dient men dit aan te geven in de applicatie Administratiebeheer. U kunt per administratie aangeven of u gebruik wilt maken van de voordruk crediteuren. Voor alle Tradium sites is bij voorbaat al het dagboek 'VRD' aangemaakt indien dit nog niet het geval was.
 
De voordruk is per artikelgroep in te stellen. U dient een grootboek hiervoor op te geven via de applicatie Groep Instellingen.
 
Tevens is de applicatie Leveranciers uitgebreid voor ondersteuning van de nieuwe functionaliteit. Als u de voordruk crediteuren heeft geactiveerd, verschijnt een extra tabblad naast het tabblad "Grootboekmutaties", genaamd "Voordruk inkoop". Hierin ziet u de mutaties van de voordruk weergegeven, met rechts onderin het saldo van de vordering. Ook kunt u het overzicht afdrukken. In deze lijstweergave is ook het ook mogelijk om direct door te linken naar de bestelling door op de knop van de kolom "BestelNr" te klikken.
 
Om bovenstaande nieuwe functionaliteit goed te kunnen ondersteunen, zijn er ook aanpassingen doorgevoerd in de Leveranciers-applicatie (en automatisch ook Klanten-applicatie):
 

NIEUW! weergave en bewerken van mutaties bij relaties (Klanten / Leveranciers)

Voortaan worden ook niet-doorverwerkte mutaties weergegeven in de mutatie-tabs. Deze worden gecombineerd met doorgeboekte journaalposten getoond, waarbij de onverwerkte regels in schuinschrift zichtbaar zijn. Uniek is hierbij dat het voor Financial Managers mogelijk blijft om correcties door te voeren in de grootboekmutaties ťn de kladboekingen vanuit deze tabbladen.
 
Ook de weergave is aangepast: voortaan wordt een groepeerbalk weergegeven bovenaan de openstaande posten- en mutatie-tabs. Het groeperen en verslepen van de kolommen behoort voortaan tot de standaard mogelijkheden. Wanneer een weergave is gegroepeerd, wordt de groepering ook vastgelegd voor de gebruiker in zijn/haar profiel. Het afdrukken van de data is ook uitgebreid met ondersteuning voor de groepsweergave.
 
 

Tekstverwerker issues voorlopig opgelost

Sinds de introductie van de nieuwe tekstverwerker in april van dit jaar zijn er diverse problemen gemeld. Daarop zijn we terug gegaan naar de voorlaatste versie. Onlangs is de door de producent uitgegeven Service Pack verwerkt in Tradium. Echter, wederom zijn er diverse problemen gerapporteerd die te maken hebben met de opmaak van RTF-documenten. We hebben daarom besloten om opnieuw de voorlaatste versie van de software te implementeren omdat deze hoegenaamd geen problemen heeft.
 
12.1.107
09-08-2013

Projectbeheer/Calculaties redesigned

De gebruikersinterface is aangepast naar de nieuwe standaards binnen Tradium Business Software. Ook is de performance van de schermopbouw verbeterd en gebruikt de vernieuwde applicatie minder (video-)geheugen.
 

Wat er verder is verbeterd...

Het programma is geoptimaliseerd door het tweaken van diverse programma-onderdelen. Overbodige routines zijn verwijderd en weer andere zijn meer gestroomlijnd.
 
Ook zijn enkele focus-issues met betrekking tot het wisselen van vensters opgelost. Ook nieuw is dat na elke toevoeging van nieuwe items in een applicatie (zoals ArtikelBeheer en Klanten) het gehele applicatievenster automatisch wordt ververst (F5 functies), zodat alle tabs direct worden geladen met de nieuwe gegevens.
 
12.1.106
08-08-2013

*service-release*

In deze release is het afdrukvoorbeeld en zijn de afdrukopties voor het verwerken van printopdrachten vanuit applicaties met datawerkbladen en de datalijsten verbeterd en aangepast:
 
Het afdrukken van werkbladen met opgemaakte kolommen veroorzaakte een foutmelding. Dat is nu verholpen
Niet alle werkbladen die afgedrukt werden hadden een zebra-print (afwisselende grijstinten per regel). Dat is verholpen. Tevens worden zebra-prints voortaan ook bij het afdrukken van werkbladen met opgemaakte kolommen ook toegepast, mits er geen expliciete achtergrondkleur is ingesteld bij de opmaak.
 
12.1.105
07-08-2013

*service-release*

Deze release bevat diverse kleine aanpassingen in de gebruikersinterface. Tevens zijn enkele bugs opgelost in deze release. Tenslotte zijn enkele nieuwe applicaties doorontwikkeld, maar nog niet officiŽel (re)released, zoals bij Service en Onderhoud. Hieronder treft u de belangrijkste aanpassingen, c.q. verbeteringen:
 
In de controle van leveranciersbonnen met buitenlandse facturen trad in enkele gevallen een koersomwisseling op. Deze bug is nu verholpen.
Bij de selectie van werkorders tijdens het boeken in de Urenregistratie werd in de laatste stap van het orderdialoogvenster het weekfilter niet goed toegepast. Dat is nu verholpen.
Bij sommige zoekopdrachten was het niet altijd duidelijk dat een dialoogvenster werd geladen. Dat wordt beter aangegeven door het tonen van een zandloper.
Er zijn diverse verbeteringen aangebracht in de productiepaden-functionaliteit. Ook kunnen productiepaden via orderinvoer worden gekozen middels dropdownboxen, mits de kolom "Productiepad" is toegevoegd aan de orderlay-out. Dit was al wel aangekondigd, maar de dropdownbox toonde geen resultaten.
Nieuw is de uitbreiding in het productiepaddialoogvenster met de detailweergave van artikelen. Dit in navolging van andere applicatie- en dialoogvensters
In de applicatie ProductieOrders zijn kolommen toegevoegd voor het selecteren van productielijnen en productie-machines. Dit is ter voorbereiding op de nieuwe applicatie ProductiePlanning die nog niet is vrijgegeven. Productielijnen en -machines zijn overigens wel al in te richten door de systeembeheerder via het menu Extra/Opties/MachinePark en /Productielijnen.
De verwerking van bestellingen met productiepad-items verliep niet geheel vlekkeloos. De laatste regel van een set bestelregels gaf foutmeldingen. Dat is verholpen. Ook worden voortaan waar mogelijk standaardwaarden ingevuld in diverse velden van de productiestap-specs.
In de applicatie AgendaBeheer zijn de standaard Windows-balloontips vervangen door de in-house ontwikkelde Tradium-balloontips. Hiermee is het probleem van vertraagde weergave van de tips verholpen. Bovendien worden de balloontips in de overeenkomstige kleur al het agenda-item weergegeven.
De Scanner Wizard gaf problemen tijdens het archiveren van documenten als leverancierscodes begonnen met het cijfer nul ("0"). Dat is nu verholpen.
De applicatie ServiceArtikelen is uitgebreid met een koppelvlak naar het machinepark om productie te kunnen verenigen met intern service en onderhoud aan productie-machines. Ook is de invoerwizard voor nieuwe service-artikelen gebruiksvriendelijker geworden.
 
12.1.100
30-07-2013

NIEUWE VERSIE 12.1 Tradium Business Software

Er is een nieuwe versie uit van TRADIUM, waarin nieuwe applicaties zijn opgenomen en bestaande functionaliteit flink is uitgebreid. Hieronder staan de belangrijkste vernieuwingen opgesomd:
 

ServiceBeheer re-designed

De applicatie Service- en Onderhoud is volledig herontworpen. De oude applicatie is vervangen en de vernieuwde functionaliteit is verdeeld over een drietal nieuwe applicaties. Niet alleen is de gebruikersinterface vernieuwd, ook de onderliggende database is inmiddels uitgebreid om voorbereid te zijn op integratie met andere disciplines in het ERP systeem, zoals de productie-orders en -planning.
 
Ook detailinformatie over serviceartikelen is in infobalken beschikbaar, zoals dat ook al het geval is voor artikelen, klanten en leveranciers.
 

Productiepaden re-designed

Al sinds enkele jaren bestaat de productiepad-functie: via de applicatie ArtikelBeheer kunnen aan artikelen verschillende stappen en paden worden gekoppeld waarmee meerdere externe productie-processen in kaart kunnen worden gebracht. Deze functionaliteit is verder uitgebreid en ook de gebruikersinterface is vernieuwd.
 
Ook in de applicatie Orderinvoer is de uitbreiding merkbaar: wanneer de kolom "Productiepad" is opgenomen in de orderlay-out, verschijnt in deze kolom automatisch een dropdownbox met de beschikbare productiepaden voor het artikel.
 

NIEUW! Machinepark en Productielijen in systeemopties, dialoogvenster re-designed

In het kader van uitbreiding en integratie van de productie-orders, servicebeheer en voorraadbeheer functionaliteit zijn er nieuwe keuzemogelijkheden voor de systeembeheerder toegevoegd aan het opties-dialoogvenster:
 
Allereerst is het dialoogvenster zelf re-designed en is de gebruikersinterface nu in lijn met de andere applicaties. Ook worden de meeste keuzes voor onderdelen nu ondersteund met pictogrammen en is het voortaan mogelijk om in de tabelweergave van bepaalde opties de lijst te groeperen en de sorteren, zoals dat ook bij reguliere datalijsten en -werkbladen kan.
 
In de optielijst zijn twee nieuwe entiteiten te vinden: Machinepark en Productielijnen. Hier definiŽert u machines die voor het productieproces worden ingezet. In de productielijn worden ťťn of meerdere machines ingezet. Een productielijn wordt gekoppeld aan de productieplanning. In de on-line handleiding leest u meer over deze instellingen.
 
De optie "details" is uitgebreid met de mogelijkheid tot het inrichten van de infobalk voor serviceartikelen.
 

Agendabeheer aangepast

De gebruikersinterface is aangepast op het gebied van gebruikersselectie. Ook is de bladerfunctie bij het weekoverzicht verbeterd en is het abusievelijk verspringen van weken bij het wisselen van tabs verholpen.
 

UITGEBREID! Database gestuurde opmaak, ballonteksten en hyperlinks nu ook in Inkoopbeheer en Productieorders

De in release v12.069 geÔntroduceerde methode om vanuit queries opmaak van datalijsten mogelijk te maken, inclusief popup-ballonnen met hyperlinks is verder uitgebreid naar de applicatie Inkopen\Orderbeheer en Productieorders. Vanaf nu is het dus ook in deze applicaties mogelijk om bepaalde regels te highlighten en additionele informatie c.q. oplossingen te tonen. Deze werkelijk unieke feature zal in Tradium Business Software verder worden uitgebreid naar meer applicaties.
 
Ook u kunt zelf de opmaak genereren middels uw eigen queries. De on-line handleiding uitgebreid met uitleg over de werking van deze opmaak.  Lees meer daarover in de on-line handleiding.
 

Nieuw! FTP-object in Tradium Basic Script

Met de toename van bestandsuitwisseling en synchronisatie van gegevensbestanden over het internet is ook het gebruik van het File Transfer Protocol (FTP) steeds vaker onderdeel van implementatiewerkzaamheden. Daarom is besloten om dit protocol als standaard op te nemen in de Basic Script programmeeromgeving. Het nieuwe FTP-object is zeer eenvoudig in gebruik: met slechts enkele instructies wordt een FTP-site aangeroepen, ingelogd en wordt een bestand gedownload of geupload. Ook eenvoudige systeembeheerstaken zijn mogelijk met FTP, zoals het verplaatsen van remote bestanden en op afstand aanleggen van bestandsmappen. Ook bulksgewijs reeksen van bestanden kopiŽren behoort tot de standaard mogelijkheden van het FTP-object.
 
Er is een programmeerhandleiding voor FTP toegevoegd aan de reeks bestaande handleidingen. Hierin staan onder meer voorbeelden van bestandsoverdrachten.
 

Export naar Excel werkbladen re-designed

De uitvoeroptie van Excel werkblad voor queries wordt dikwijls toegepast, ook vanuit macro's. Tot op heden nam de opmaak van de werkbladen bij met name zeer lange lijsten of lijsten met veel kolommen veel tijd in beslag. In uitzonderlijke gevallen soms zelfs enkele tientallen minuten.
Deze uitvoeroptie is in Tradium volledig herontwikkeld: de uitvoersnelheid is tenminste 100x(!) sneller dan voorheen. In sommige gevallen is de uitvoersnelheid nog veel sneller, vooral bij de uitvoer van lijsten met veel kolommen is dat goed merkbaar. De uitvoer neemt nu nog nauwelijks tijd in beslag.
 
Geheel nieuw is de introductie van database gestuurde opmaak in de Excel-werkbladen. In navolging van de datalijsten en datawerkbladen is de onlangs ingevoerde query-gestuurde opmaak nu ook doorgevoerd in de export naar Excel. De opmaak in Excel wordt door TRADIUM automatisch uitgevoerd. Indien opmaakcodes in de uitvoer van de query staan, worden deze ook verwerkt. Hiermee wordt een geavanceerde opmaak gerealiseerd, vergelijkbaar met de geavanceerde opmaak in datalijsten en data-werkbladen.
 
Ballonteksten die in de datalijstweergave worden getoond, worden in de Exceluitvoer als commentaar aan de eerste kolom van de desbetreffende rij weergegeven. Zie het voorbeeld hiernaast.
 

Query-editor in SQL-Ontwerper re-designed!

De SQL-Ontwerper wordt veelvuldig gebruikt voor het ontwerpen van queries en ligt aan de basis van veel macro's. Veelal wordt het schema gebruikt voor het samenstellen van de query. Het handmatig invoeren van de query in het onderste gedeelte van het applicatievenster (zichtbaar bij gedeelde weergave) was tot nog toe gebonden aan enkele beperkingen. Zo werd dikwijls een qua syntaxis incorrecte query gewist bij het uitvoeren van de test. Ook was het flink uitzoeken geblazen als namen van velden moesten worden ingetoetst, waarbij syntaxfouten regelmatig optraden.
 
Deze beperkingen behoren nu tot de verleden tijd. Wanneer een syntaxfout optreedt zal de query niet meer worden gewist en zal het schema ongewijzigd blijven (de laatste stand van voor de fout behouden). Voortaan wordt het schema automatisch gesynchroniseerd tijdens het intoetsen en bewerken van de query-tekst.
 
Helemaal nieuw is de invoering van een auto-complete functie: dit houdt in dat tijdens het intoetsen van de query automatisch kolomnamen in een listbox verschijnen als u een tabelreferentie (naam of alias) volgt met een "." waarmee u snel en zonder typefouten velden kunt toevoegen aan de query.
 

Tekstverwerker (opnieuw) vernieuwd

Vanwege de problemen met de in april geÔntroduceerde nieuwe tekstverwerker werd de "oude" tekstverwerker weer in ere hersteld. Dit in afwachting van een service pack die door de makers van het systeemonderdeel was aangekondigd. Inmiddels is deze update uitgekomen en ook verspreid. In deze nieuwe versie van Tradium is tevens de update van de nieuwe tekstverwerker opgenomen.
 

Wat er verder is verbeterd...

Tijdens het selecteren van weekorders in de applicatie Urenregistratie, werkte het selectiefilter niet goed. Dat is nu verholpen. Voortaan wordt automatisch de juiste weekorder opgezocht aan de hand van de actuele week.
 
Verder zijn er diverse kleine optimalisaties doorgevoerd aan de gebruikersinterface van enkele applicatievensters en zijn enkele on-line handleidingen op diverse punten verder uitgebreid en bijgewerkt.
 
12.069
16-07-2013

NIEUW! Database gestuurde opmaak, ballonteksten en hyperlinks

Al enkele jaren is het mogelijk om beperkte opmaakinstructies op te nemen in datalijsten en werkbladen van queries. Door opmaakkolommen namen te geven, zoals "FONTBOLD" en "FONTITALIC", worden deze kolommen zelf niet zichtbaar in datalijstbladen maar de gehele regel wel als zodanig weergegeven indien de inhoud van de kolommen <> 0 is.
 
Geheel nieuw is de mogelijkheid om zogenaamde ERRORLEVEL kolommen op te nemen. Deze accentueren de dataregels a.h.v. attentieniveau ( van 0 = geen tot 9 = foutmelding), waarbij achtergrond, voorgrond en lettertype worden ingesteld. Ook is het mogelijk om daarbij ook ballonteksten op te nemen. Deze verschijnen zodra op de betreffende regel wordt geklikt. Optioneel kan dan ook een hyperlink in de titel van de ballontekst worden opgenomen. Wanneer de gebruiker daarop klikt, wordt de hyperlink uitgevoerd. De link mag elk type bestand, databasequery, url, enz... zijn.
 
In de applicatie Orderbeheer verkoop is de nieuwe opmaakfeature ingebouwd. E.e.a. manifesteert zich in de paklijstregels weergave. Wanneer een afwijking is in de factuurwaarde en de paklijstwaarde wordt de betreffende regel gemarkeerd en kan via de ballontekst een audit van de bovenliggende regel worden opgevraagd. Zowel tekst, opmaak en hyperlink zijn volledig databasegestuurd. Er komt geen software of macro aan te pas. De mogelijkheden zijn schier onbeperkt. In de toekomst zullen meerdere ErrorLevel markeringen worden ingebracht in TRADIUM.
 
 

Out Of Office: melding optioneel instelbaar

Tot op heden was de out-of-office melding een vaste (Engeltalige) tekst. Voortaan is het mogelijk om zelf een eigen afwezigheidsmeldingstekst in te voeren. Wanneer de tekst minimaal 20 tekens bevat, wordt de ingevoerde tekst overgenomen en vervangt deze de standaard melding.
 

Popup menu in Datalijstweergave, Datawerkblad uitgebreid

Voortaan beschikt ook de datalijst in TRADIUM over een popupmenu. Hierin kunnen nu ook via de rechter muisknop alle groepen worden ingeklapt of juist uitgeklapt. Nieuw voor beide type query-uitvoer is de mogelijkheid om via het Popup menu zoekopdrachten uit te voeren, zoals met dat ook doet via Ctrl-F (zoekfunctie activeren) en F3 (zoekopdracht herhalen).
 

Wat er verder is verbeterd

Er zijn correcties aangebracht in koersomrekingen inzake het verwerken van inkoopcontroles met vreemde valuta inkoopfacturen en pakbonnen van leveranciers.
 
12.068
10-07-2013

Feature upgrade

Het is al langere tijd geleden dat de multi-kolomsortering in de datawerkbladen in de applicaties van TRADIUM werd geÔntroduceerd. Met behulp van de muisknop en Ctrl-knop konden meerdere kolommen worden aangeklikt en werd de sortering opeenvolgende doorgevoerd.
In de praktijk is gebleken dat is sommige gevallen de Ctrl-knop bewerkingsfuncties beÔnvloedt en daarom de multi-kolomsortering niet kan worden uitgevoerd.  Voortaan wordt de sortering nu ook mogelijk als u dezelfde handeling uitvoert met de Shift- of Alt-knop, in combinatie met de muisknop.
 
Uitgebreide editfuncties zijn ook doorgevoerd in de applicatie Magazijnen: hier wordt voortaan de status van de editknoppen in het hoofdmenu gesynchroniseerd met de actieve bewerking en worden databasefouten voortaan ook getoond in de statusbalk onderin het hoofdvenster.
 
De UTF-8 modus die u kunt instellen bij het lezen van e-mails heeft voortaan een herinneringsfunctie: wanneer een e-mail wordt geopend, controleert TRADIUM of recentelijk een UTF-8 modus is ingesteld voor een ander e-mail bericht van dezeflde afzender. Is dat niet gevonden, dan wordt een ander bericht van dezelfde domeinnaam opgezocht. Hiermee wordt de UTF-8 modus automatisch gedetecteerd. U kunt de UTF-8 instelling altijd weer wijzigen.
 
Bij de verwerking van goederenontvangst is, in navolging van andere applicaties, de lay-out van de kolommen voortaan aanpasbaar, waarbij de instellingen worden opgeslagen in het gebruikersprofiel. Een lay-out kan dan ook weer worden gereset via het hoofdmenu "Beeld.
 

Document Viewer uitgebreid en gedocumenteerd

De document Viewer wordt gebruikt om gescande documenten (.tif), faxen en Acrobat bestanden (.pdf) te bekijken. Wat veel gebruikers nog niet weten is dat deze applicatie zeer veel functies heeft. U kunt namelijk aantekeningen maken, markeren en zelfs afstempelen. Daarnaast zijn er voor de TIFF-bestanden ook diverse knip en plakbewerkingen mogelijk.
 
Dat geldt ook voor PDF-bestanden. U kunt er zelfs PDF-documenten mee bewerken, tekstvakken en afbeeldingen invoegen, andere PDF-documenten (gedeeltelijk) samenvoegen, of juist (enkele pagina's) exporteren, enzovoorts, enzovoorts...
 
Het popup-menu (rechter muisknop) is voortaan meer uitgebreid en de opties worden a.h.v. het type document automatisch ge(de)activeerd.
 
De Document Viewer is nu volledig gedocumenteerd. Met de F1-knop navigeert u vanuit de Document Viewer rechtstreeks naar de on-line handleiding.
 
Verder zijn er nieuwe functies toegevoegd, zoals het her-indexeren van het trefwoordenregister via een simpele muisklik. Ook zijn tooltips toegevoegd aan vrijwel alle knoppen, tekstvakken, opties, etc...
De stempelfunctie was eerst voorbehouden aan .TIFF bestanden, Voortaan kan een uitgebreide reeks "Rubber Stamps" ook worden toegepast in PDF documenten!
De weergave van vervoerdersnota's werd niet altijd weergegeven met een truck-ikoon. Voortaan wordt dat ten alle tijde wel weergegeven.
Bij PDF-documenten is het voortaan ook mogelijk om meerdere Undo en Redo stappen uit te voeren op gedane bewerkingen.
Alle bewerkingen in PDF-documenten worden voortaan automatisch opgeslagen. Hierbij worden eventuele nieuw ingevoerde tekstvakken, afbeeldingen, etc. automatisch gere-assembled in het PDF-document. De voortgang wordt middels een voortgangsindicator weergegeven in de statusbalk van het hoofdvenster in TRADIUM.
 
Voortaan is het mogelijk om bonnummers van reeds afgehandelde inkoopfacturen weer te geven in het dialoogvenster van de leveranciersbonnen. Daarbij worden automatisch de invoervelden gelocked wanneer de factuur is doorverwerkt in de boekhouding.
 

Betaaladvies en Incassoadvies uitgebreid

De gebruikersinterface van betaaladviezen en incassoadviezen is uitgebreid met een extra kolom, "LevCode", respectievelijk "KlantCode". Ook heeft het datawerkblad de uitgebreide functionaliteit gekregen, zoals multi-kolom sortering en groeperen. Bij de laatstgenoemde functie worden voortaan ook subtotalen weergegeven, zodat tussentellingen nu ook mogelijk zijn.
 

Wat er verder is verbeterd...

Wanneer in de Artikel Wizard de optie "handmatig invoegen" werd gekozen, werd een vorige automatisch invoegbewerking herhaald. Dat is nu verholpen.
 
Tijdens het doorsturen van verzonden e-mails werden bijlagen gedupliceerd. Voortaan wordt standaard een controle uitgevoerd op alle bijlagen waarbij duplicaten worden genegeerd.
 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer netwerkverbindingen (kortstondig) worden verbroken tijdens de uitvoering van een query, kon een eindeloze wachtrij ontstaan voor het uitvoeren van de query omdat de databaseverbinding niet meer werd hersteld, ook niet nadat de netwerkverbinding weer was geactiveerd. Er is een aanpassing doorgevoerd die de wachtrij doorbreekt door in dergelijke situaties een algehele reset op de databaseverbinding uit te voeren.
 
12.067
02-07-2013

Feature upgrade

Bij het openen van e-mails vanuit het e-mail overzicht wordt gebruik gemaakt van de dubbelklik functie in de regel van de lijst. Echter, het is ook mogelijk om met een enkele muisklik op de envelop van de niet-geselecteerde regel een email te openen. Het komt relatief vaak voor dat men dan ook dubbelklikt op dit ikoon, waardoor het e-mail bericht dubbel wordt geopend.
Er is nu een aanpassing doorgevoerd waarbij telkens bij het openen van een e-mail venster, of het vanuit het overzicht of vanuit een andere applicatie gebeurt, een eerder geopend venster met hetzelfde bericht naar voren wordt gehaald in plaats van opnieuw geopend.
 
12.0.64
01-07-2013

Service release

Er zijn enkele verbeteringen aangebracht in het afsluiten van eenafdrukvoorbeeldvenster. Verder is de schermaansturing aangepast inzake het realtime toevoegen van snelkoppelingen en memo's die gedeeld worden vanuit andere gebruikers.
 
12.0.63
26-06-2013

Service release

In deze versie zijn diverse performance tweaks doorgevoerd ten aanzien van het opstarten van TRADIUM. Daarnaast is de afhandeling van gebeurtenissen (event triggers) onderhuids verbouwd met een performance verbetering tot gevolg.
 
Memo's die niet op de voorgrond behoeven te worden getoond als ze nieuw verschijnen (gebruikersinstelling) worden voortaan volledig stil opgebouwd. Er zijn voortaan geen cursorverspringingen of korte focusveranderingen meer.
Hetzelfde geldt voor snelkoppelingen die op het TRADIUM bureaublad worden weergegeven.
 
Omdat nieuwe Memo's op de achtergrond worden geladen en dus geen signalering (behalve auditief) meer geven, verschijnt voortaan onderaan in de statusbalk van het hoofdvenster een melding van de nieuwe memo.
 
Er is een update van de SQL-ontwerper. Deze is voorzien van automatische detectie van SQL Server 2012 versies en pas het syntaxdialect aan voor deze type databases. Ook zijn kleine wijzigingen aan de gebruikersinterface doorgevoerd.
 

Wat er verder is verbeterd...

Er is een bug-fix doorgevoerd bij het versturen van een antwoordbericht op een platte-tekst e-mail. Hierbij werd de inhoud van het oorspronkelijke bericht niet opgenomen in het antwoordbericht. Dat is nu opgelost.
 
12.0.60
20-06-2013

NIEUW! vertaal- en scriptopties bij e-mails

In enkele gevallen komt het voor dat speciale leestekens niet altijd goed worden weergegeven. Dat is een gevolg van het gebruik van verschillende karaktersets bij de diverse e-mailprogramma's. TRADIUM verzendt e-mails altijd met de karakterset "UTF-8". Dat is de meest gebruikte standaard. E-mails die u verstuurt zullen vrijwel altijd probleemloos kunnen worden gelezen door de ontvanger. Echter, bij ingekomen e-mail was u tot nog toe afhankelijk van door de afzender gebruikte tekenset. Nieuw in TRADIUM is de mogelijkheid om een decoder in te schakelen wanneer het e-mail bericht onleesbare tekens bevat. Door te klikken op de UTF8-knop onderin het venster van het MailOverzicht wordt de decoder geactiveerd.
Wanneer ingesteld blijft de decoder actief totdat u deze weer aanklikt. Een ingeschakelde decoder voor een bepaald bericht wordt onthouden door het systeem. Ook bij het beantwoorden of doorsturen van gedecodeerde berichten wordt het bericht correct vertaald doorgegeven aan het antwoord- of doorstuurbericht.
 

Wat er verder is verbeterd...

Er is een melding geweest van het niet kunnen afdrukken van een ontvangen e-mail. Dit bleek een gevolg te zijn van een opmaakfout in het e-mail bericht. Hiervoor is een workaround gemaakt, zodat afdrukken en afdrukvoorbeelden voortaan lukken. Export naar RTF en PDF kan dan in dergelijke gevallen nog wel problematisch zijn.
 
In de Error Reports database kwamen regelmatig foutmeldingen met code 380 naar voren. Deze melding zijn het gevolg dat een bewerking op een applicatievenster plaatsvindt terwijl het venster niet meer geladen is, of juist nog geladen moest worden. Deze bug is nu verholpen.
 
Verder zijn er foutmeldingen "a form can't be moved or resided...". Deze meldingen kwamen soms gecombineerd met een dialoogvenster dat gemaximaliseerd werd weergegeven. Er zijn aanpassing doorgevoerd door het gehele systeem waarmee deze meldingen tot het verleden horen.
 
In enkele applicatievenster werd de mogelijkheid "Opslaan Als" onterecht uitgeschakeld. Er zijn aanpassingen gemaakt zodat elk applicatievenster waar redelijkerwijs een dergelijke actie zou kunnen plaatsvinden op zeker deze mogelijkheid (her)activeert.
 
12.0.58
18-06-2013

Service release

In deze release zijn diverse performance tweaks doorgevoerd.
 
Ook bestaat er nu de mogelijkheid om de oude RTF-editor voor e-mail te gebruiken. Hiervoor moet de gebruiker via het menu Extra/Opties/Computerinstellingen in het vak Document bewerken deze optie aanzetten. Let wel: de oude RTF-editor blijft voorlopig nog wel beschikbaar in TRADIUM Business Software maar wordt niet langer meer ondersteund. Wij dringen erop aan om de nieuwe HTML-editor te gebruiken. Deze biedt meer functies en is ook o.m. geschikt voor web-based e-mailings.
 
Er bleek een bug-fix te zijn ontstaan inzake het toekennen van gebruikersrechten. Een enkele exportmogelijkheid werd voor de gebruiker uitgezet, terwijl hij/zij er wel rechten voor had. Deze bug is nu verholpen.
 
12.0.57
14-06-2013

NIEUW! Exportfunctie voor e-mails

Het nieuwe e-mailsysteem werkt volledig onder HTML. De voordelen zijn de compabiliteit met andere mailsystemen en de mogelijkheid om e-mailings te kunnen maken. Wat nog niet eerder kon in het oude mailsysteem is exporteren van ontvangen berichten. Zelf aangemaakte berichten konden via het afdrukken worden opgeslagen als PDF-bestand.
 
Voortaan kunnen alle e-mails worden opgeslagen als .RTF (tekstverwerkersformaat) en .PDF bestand. Wanneer u een e-mail heeft geopend in een apart venster, kunt u via het hoofdmenu Bestand, Opslaan als... het bericht opslaan.
 

VERNIEUWD! Afdrukken van e-mails

Tot op heden werden ontvangen e-mails direct afgedrukt via de HTML-browser. In de nieuwe HTML-editor werd ook direct afgedrukt en was een afdrukvoorbeeld niet mogelijk. De gehele afdrukfunctie is herschreven en werkt voortaan op dezelfde wijze als bij het afdrukken van tekstverwerkersdocumenten. Ook afdrukvoorbeelden zijn mogelijk.
Voordat een afdruk wordt gegenereerd zal de e-mail eerst worden omgezet naar A4 formaat om zo goed mogelijk pasbaar te maken voor de afdruk.
 

NIEUW! Import via plakbewerking voor e-mails

Wanneer u een webpagina wilt invoegen in de HTML-editor kan dat via de nieuwe "plakken als bijlage" optie. Deze plakbewerking werkt met de url van een webpagina. U kunt zowel een webpagina invoegen tussen de bestaande tekst in, of bij een leeggemaakt mailbericht de totale webpagina, inclusief opmaakstijlen, importeren. Deze laatste optie maakt het eenvoudig om bijvoorbeeld op het internet gepubliceerde nieuwsbrieven via e-mailings te verspreiden.
 

NIEUW! Uitzonderingsposities in werkorders voor vereisten en verpakkingen

Aan het applicatievenster voor de orderinvoer zijn twee opties bovenin toegevoegd. Hiermee kunnen eventuele ingestelde artikelvereisten (goederen die eerst geleverd moeten zijn voordat een ander artikel besteld mag worden) en minimum aantal artikelen (minimum afname en verplichte verpakking) kunnen worden genegeerd.
Beide opties zijn onafhankelijk van elkaar in te schakelen.
 

Wat er verder nog is aangepast...

Er bleek een dubbele koersomrekening plaats te vinden bij het controleren van leveranciersbonnen voor inkoopfacturen met vreemde valuta. Deze fout trad op na de aanpassing van het dialoogvenster in release 048 en is dus nu verholpen.
 
Wanneer hyperlinks in memo's werden aangemaakt en deze memo's vervolgens werden doorgestuurd naar andere gebruikers, verprong de hyperlink. Dat probleem is nu verholpen.
 
Gebruikersrechten worden nauwelijks frequent aangepast in TRADIUM. Toch werden deze instellingen tot nog toe real-time uit de database gelezen, soms meerdere keren per seconden. Om deze overhead te minimaliseren worden gebruikersrechten in een lokale cache geplaatst. Elke 15 minuten wordt de cache automatisch vernieuwd, en ook bij het herstarten van TRADIUM. Wanneer gebruikersrechten worden aangepast kan het dus maximaal een kwartier duren voordat de gebruiker de wijzigingen bemerkt.
 
De interactie tussen applicatievensters en de knoppenbalk en menuitems van het hoofdvenster is verbeterd. Wanneer bepaalde applicaties geen "save" functie hebben, worden deze opties in het hoofdmenu uitgeschakeld. Hetzelfde geldt wanneer gebruikersrechten hiervoor ontbreken. Wanneer gewisseld wordt tussen de applicaties, wijzigt de status van de menu-items voortaan automatisch.
 
In het Venster-menu werden notities enkel weergegeven met "notitie" en niet met de titel van de on-screen memo. Alleen wanneer de titel werd aangepast werd de aangepaste titel in dit menu weergegeven. Voortaan worden altijd de titels weergegeven EN ook de kleur van de memo getoond in dit dropdown menu.
 
12.0.49
03-06-2013

Afdrukvoorbeeld aangepast

Vanaf deze release worden afdrukvoorbeeld in een apart dialoogvenster weergegeven dat standaard gecentreerd wordt weergegeven bovenop het TRADIUM hoofdvenster. Om het gebruiksgemak te vergroten bedekt het afdrukvoorbeeld automatisch 80% van het beeldoppervlak. Het nieuwe dialoogvenster kan geschaald en geminimaliseerd worden.
 
12.0.48
31-05-2013

VERNIEUWD! e-mailsysteem volledig HTML-based!

 
Tot nog toe werden alle in TRADIUM opgestelde e-mails opgemaakt in RTF, met behulp van de ingebouwde tekstverwerker. Om compabiliteitsreden en om de mogelijkheid te creeŽren om webmailings vanuit TRADIUM te kunnen sturen is de tekstverwerkerfunctionaliteit komen te vervallen.
 
In plaats hiervoor wordt nu een HTML-editor ingezet. Hierbij kunt u de berichten in WYSIWYG-weergave opstellen, waarbij het ook mogelijk is om de onderliggende HTML-code te bewerken (voor geavanceerde gebruikers interessant).
 
De afhandeling van de e-mail blijft verder ongewijzigd. Ten aanzien van het gebruik van bijlagen verandert er ook niets. Wanneer u afbeeldingen opneemt in het bericht zelf, worden deze afbeeldingen voortaan automatisch als bijlage verwerkt. Ook is het vanaf nu mogelijk via URL-links html-pagina's in een frame op te nemen. Dit komt goed van bij bij het versturen van nieuwsbrieven enz.
 
Ook links naar afbeeldingen om bijvoorbeeld bedrijfslogo's en andere afbeeldingen als signatuur op te nemen is nu mogelijk. Daarbij wordt ook drag-and-drop ondersteund: u versleept vanuit uw webbrowser de afbeelding naar uw e-mailbericht en de link wordt automatisch opgeslagen.

 

Ook is de on-line handleiding uitgebreid met informatie over de e-mail functionaliteit. Lees er hier meer over.
 

Productie-orders uitgebreid met regelnummers

Voortaan ziet u in deze applicatie een kolom met regelnummers. Doel hiervan is om de mogelijkheid te creeŽren om de volgorde van de onderdelenlijst te kunnen manipuleren, bijvoorbeeld voor het gebruik van bewerkingen.
 

Prijsgroepen uitgebreid in ArtikelBeheer

Tot op heden waren, naast de standaard verkoopprijs en de prijscomponenten- en prijscourantprijzen, er 3 verschillende prijsgroepen gedefiniŽerd. Dit aantal is verdrievoudigd naar 9 prijsgroepen. In de volgende release van TRADIUM zullen de nieuwe prijsgroepen zichtbaar worden in de applicatie ArtikelBeheer.
Ook nieuw hierbij is de mogelijkheid om labels toe te voegen aan de prijsgroepen, zodat de verschillende prijzen beter zijn te identificeren.
 

Staffelprijzen uitgebreid in ArtikelBeheer

In release 12.0.44 van TRADIUM Business Software was de staffelkortingfunctionaliteit al uitgebreid. In de onderliggende database is een verdere uitbreiding doorgevoerd, welke zichtbaar zal worden in de volgende release van TRADIUM Business Software. Voortaan is het mogelijk om prijsafrondingen per staffel vast te leggen. Voor de goede orde: de afronding wordt dus niet op de regelwaarde van een orderregel toegepast, maar op de eenheidprijs. In de applicatie aangepaste applicatie ArtikelBeheer zal dan ook deze eenheidprijs zichtbaar worden gemaakt.
 
Wanneer in de kortingscondities voor de onderhavige artikelgroep is aangegeven dat er een kortingspercentage moet worden getoond op facturen e.d., dan wordt de staffelkorting opgeteld bij de eventueel andere korting(en) die voor de producten zijn ingesteld.
 

Artikelvereisten verbeterd

In de applicatie ArtikelBeheer is het sinds kort mogelijk om zogenaamde "vereisten" in te stellen. Echter bleek dat de implementatie nog niet compleet was afgerond. Het ging hierbij om het handmatig toevoegen van eisen-regels. In deze release is de nieuwe functionaliteit compleet.
 

Applicatie Fax-overzicht aangepast

Door ingebruikname van faxintegratie in TRADIUM bij een van onze klanten is deze applicatie bijgewerkt naar de laatste techniek. Met name problemen in schermaansturing en het onjuist initialiseren van de jaargangentab is hiermee verbeterd, respectievelijk verholpen.
 

Schermaansturing aangepast

Er zijn subtiele aanpassingen doorgevoerd aan de afhandeling van schermaansturing. Met name bij het afsluiten van schermen wordt deze handeling voortaan voor alle dialoog- en applicatievensters asynchroon afgehandeld. Bij diverse applicatievensters werd dit overigens al gedaan.
Hierbij is nu ook de fout "Control array element 'n' doesnt' exist", die optrad tijdens het sluiten van enkele applicaties, verholpen.
 

Nieuw Project Wizard aangepast

Wanneer een nieuw project werd aangemaakt via de Wizard en een bestaand project als sjabloon werd geselecteerd, verschenen er soms enkele database-meldingen, waarna het nieuwe project wel was aangemaakt. Er is nu een aanpassing doorgevoerd in de communicatie met de database waarmee dit probleem is opgelost.
 

Dubbele bevestiging met zoekdialoogvensters opgelost

Bij sommige dialoogvenster was sinds de vorige release het nodig om de keuze 2x met de ENTER-toets te bevestigen. Dit was een bug  in het betreffende dialoogvenster en is in deze release opgelost.
 

Verbetering koersomzetting in dialoogvenster voor inkoopbonnen

Er zat nog een bug in de verwerking van leveranciersbonnen met vreemde valuta. Via een work-around was dit al te voorkomen, c.q. op te lossen. Echter, vanaf deze release is het probleem verholpen.
 

Tekstverwerker issues voorlopig opgelost

Sinds de introductie van de nieuwe tekstverwerker in de meest recente releases van TRADIUM zijn er diverse problemen gerapporteerd die te maken hebben met de opmaak van RTF-documenten. De software-producent van de tekstverwerker heeft inmiddels de problemen erkend en zal eind juni met een service pack komen. Tot die tijd zal de vorige versie van de tekstverwerker weer worden gehanteerd in TRADIUM.
 
 

 
SQL DATABASE UPDATE
Per 27 mei 2013 is de tabelstructuur voor verkoop gerelateerde data aangepast. Het betreft een reeks uitbreidingen en aanpassingen in niet minder dan 30 tabellen, views, triggers, function en procedures.
 
Prijsgroepen uitgebreid
Tot op heden waren, naast de standaard verkoopprijs en de prijscomponenten- en prijscourantprijzen, er 3 verschillende prijsgroepen gedefiniŽerd. Dit aantal is verdrievoudigd naar 9 prijsgroepen. In de volgende release van TRADIUM zullen de nieuwe prijsgroepen zichtbaar worden in de applicatie ArtikelBeheer.
Ook nieuw hierbij is de mogelijkheid om labels toe te voegen aan de prijsgroepen, zodat de verschillende prijzen beter zijn te identificeren.
 
Staffelprijzen uitgebreid
In release 12.0.44 van TRADIUM Business Software was de staffelkortingfunctionaliteit al uitgebreid. In de onderliggende database is een verdere uitbreiding doorgevoerd, welke zichtbaar zal worden in de volgende release van TRADIUM Business Software. Voortaan is het mogelijk om prijsafrondingen per staffel vast te leggen. Voor de goede orde: de afronding wordt dus niet op de regelwaarde van een orderregel toegepast, maar op de eenheidprijs. In de applicatie aangepaste applicatie ArtikelBeheer zal dan ook deze eenheidprijs zichtbaar worden gemaakt.
 
De aanpassing is doorgevoerd op enkele tientallen SQL-objecten en uitvoerig getest. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met de supportdesk.
 

 
SQL DATABASE UPDATE
Per 08 mei 2013 is de tabelstructuur voor inkoop gerelateerde data aangepast. Het betreft de interne notatie van factuurnummers van inkoopfacturen.
 
Tot op heden werden factuurnummers alfanumeriek opgeslagen, terwijl de financiŽle afhandeling altijd numeriek was. Met andere woorden: de inkoopnota was in de boekhouding altijd een nummer.
 
Vanaf nu is ook in het administratieve gedeelte van TRADIUM deze numerieke notatie doorgevoerd. E.e.a. houdt onder meer in dat een factuur met nummer "00143" voortaan als 143 wordt opgeslagen. Doublure- fouten als gevolg van verschillende schrijfwijze van factuurnummers tijdens het inscannen van de nota zullen hiermee niet meer voorkomen.
 
De aanpassing is doorgevoerd op enkele tientallen SQL-objecten en uitvoerig getest. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met de supportdesk.
 
12.0.44
07-05-2013
 
Installatie update van Windows onderdelen vereist!
LET OP: er zijn ook enkele systeemcomponenten bijgewerkt. Mogelijk dient u het programma UPDATE.BAT of (voor x64 computers) UPDATE64.BAT uit te voeren. Dit programma staat in de map O:\AdminSQL.
 
NIEUW! Tekstverwerker vernieuwd!
Er is een nieuwe versie van de RTF-tekstverwerker in deze release opgenomen. Nieuw is ondermeer de visuele opmaak van headers en footers. Nieuwe functionaliteit is toegevoegd, waaronder de mogelijkheid om voor even- en oneven paginas' aparte headers en footers te definiŽren. Ook is de compabilititeit met Microsoft Word verder uitgebreid en zijn diverse verbeteringen aan diverse opmaakconversies (html, pdf, etc...) aangebracht.
 
NIEUW! ballonteksten bij detailbalk klant/leveranciers/artikelinfo
In diverse applicaties wordt onderin het applicatievenster een balk met informatie over het geselecteerde item (Klant, Leverancier of Artikel) getoond. De inhoud van deze balk kon al door de systeembeheerder worden aangepast.
Nieuw is de mogelijkheid om nu ook een ballontekst op te maken. De inhoud kan ook hier weer vrij worden opgemaakt op dezelfde wijze als voor de bestaande 3 tekstregels. De ballon verschijnt wanneer met de muis over de infobalk wordt bewogen. Via het hoofdmenu, Extra/Opties kan de systeembeheerder de opmaak invoeren en testen.
 
ARTIKELBEHEER UITGEBREID! staffelkortingen voor artikelen
Het is al lange tijd mogelijk om staffelkortingen per artikel in te voeren. Nieuw is de mogelijkheid om deze staffels ook per artikelgroep door te voeren. Omdat de staffelkortingen hiermee flink worden uitgebreid, is de schermlay-out van de ArtikelBeheer applicatie aangepast. Het vak voor de staffelkortingen is naar rechts verplaats en verwisselt hiermee de positie van het Speciale Functies vak. Ook is het mogelijk om in deze datalijst kolommen te groeperen en te sorteren.
 
MAILBEHEER REDESIGNED! schermopbouw voortaan asynchroon en sneller bij zoekopdrachten en
De applicatie Mail-ovezicht heeft een make-over ondergaan. De belangrijkste aanpassing is de opbouw van de lijst met emails. Tot nog toe werd de lijst ineens geladen, vervolgens gesorteerd en dan opgebouwd op het scherm. Met name bij lange lijsten, gecombineerd met tragere pc's leidt dit soms tot lange wachttijden. Voortaan wordt de lijst gesorteerd opgebouwd, waarbij de schermopbouw direct wordt afgehandeld zodra de 1e schermpagina is geladen. De rest van de lijst wordt vervolgens op de achtergrond aangevuld, zodat het mogelijk is om al een email te openen of te selecteren voordat de gehele lijst wordt geladen.
In navolging van de applicaties OrderBeheer Verkoop en -Inkoop wordt hierbij een animatie linksonder in de statusbalk van het applicatievenster getoond tijdens de opbouw van het mailoverzicht.
 
Ook is de archivering van e-mails verbeterd. Het algoritme waarmee trefwoorden worden geŽxtraheerd uit mailberichten is grotendeels aangepast met als gevolg dat zoekopdrachten in de e-mails sneller worden uitgevoerd.
Let op: hiertoe zal ťťnmalig een herindexering plaatsvinden van alle e-mails. Dit vindt echter op de achtergrond plaats in uw TRADIUM programma. U ziet de voortgang van het traceren van de mails rechts onderin de statusbalk van het hoofdvenster. Alleen de emailberichten van de weergegeven selectie zullen worden geÔndexeerd.
 
Wat merkt u van deze eenmalige indexering?
- Tijdens deze herindexering kan de opbouw van overzichten langer duren. Ook kan het soms zo zijn dat TRADIUM trager reageert op bepaalde handelingen met muis en/of toetsenbord.
- Controleer de systeembalk van het TRADIUM hoofdvenster. In het vak "Tracing actief" zie u hoeveel e-mails nog moeten worden geÔndexeerd.
- Sluit u TRADIUM svp niet eerder af voordat het indexeren gereed is. Mocht dat toch onverhoopt gebeuren, dan zal het indexeren automatisch hervatten nadat u TRADIUM opnieuw heeft opgestart.
- Wanneer u andere mappen met e-mails opent waarin niet-geÔndexeerde items in staan, worden deze automatisch toegevoegd aan de tracing-wachtijd.
 
Emails beantwoorden: afzenderkeuze voortaan afgeschermd
Wanneer emails worden beantwoord, kan men een gewijzigde afzender kiezen alvorens het antwoordbericht wordt verzonden. Feitelijk is dit onjuist: wanneer een reply wordt verstuurd, zal de TRADIUM Mailserver altijd het oorspronkelijke e-mailadres als afzender plaatsen in het antwoordbericht. Voortaan wordt de afzenderkeuze afgeschermd (grijs weergegeven) met als extra functie dat het oorspronkelijke adres hierin wordt weergegeven.
 
Focus issues aangepakt
Wanneer specifieke dialoogvensters werden geopend en daarna weer werden gesloten, werd in een aantal gevallen het oorspronkelijke venster niet meer actief. Dan moest er eerst met de muis op worden geklikt. Dat is nu aangepast.
Hetzelfde geldt ook bij het wisselen van applicatievensters. Ook hier zijn deze focus issues aangepakt.
 
Wanneer de coŲrdinaten van een applicatievenster buiten het zichtbare gedeelte van het TRADIUM bureaublad vallen, wat in een enkel geval voorkwam bij wisselende schermgroottes, wordt voortaan het venster automatisch correct gepositioneerd, zodat het altijd zichtbaar blijft.
 
Gewijzigde opmaak getallen bij dropdown openstaande posten
In de financiŽle applicatie Dagboek kan in de kolom Faktuurnummer bij klanten en leverancies subrekeningen een lijst van openstaande posten worden opgevraagd. Het dialoogvenster toonde een lijst met bedragen met 3 decimalen. Voortaan worden deze bedragen altijd afgerond op 2 decimalen.
 
Nieuwe velden bij standaard documentsjablonen
Tijdens de aanmaak en verwerking van standaard documenten en mailingen kunnen voortaan 3 nieuwe velden worden gebruikt: @TELGSM (mobiele telefoonnummer van de contactpersoon); @TELPRIVE (privť telefoonnummer van de contactpersoon) en @EMAILPRIVE (privť emailadres van de contactpersoon).
Deze nieuwe velden zijn ook selecteerbaar tijdens het tekstverwerken via het hoofdmenu:
 Invoegen
      Tekst
          Autotekst
                Bedrijfs-/persoonsgegevens.  
 
Gedrag tijdstelknoppen in AgendaBeheer aangepast
de tijdinvoervelden kunnen worden bewerkt door het intoetsen van de aanvangs- en eindtijden van afspraken. Ook is het mogelijk om met behulp van de zogenaamde "spinbutton" (de up/down knoppen rechts van het invoervak) de tijd in stappen van 15 minuten te verhogen, c.q. te verlagen. Hierbij was de werking ervan verwarrend door het omgekeerde gedrag van de knoppen. Ook bleek de knop vaak te "hangen" waardoor de tijd bleef doorlopen. De aanpassing in deze release verbetert het gedrag van de knop en werkt nu ook logischer: met de up-knop wordt de tijd verhoogd en met de down-knop wordt de tijd verlaagd.
 
Ophalen afdruk- en traceerwachtrijen naar herstart
Wanneer TRADIUM wordt afgesloten terwijl er nog documenten in de wachtrij staan om te worden afgedrukt, of om te worden getraced om te worden geÔndexeerd in het trefwoordenregister (tbv Archief Browser), wordt de wachtrij opgeslagen. Als TRADIUM later opnieuw wordt gestart, dan worden deze wachtrijen weer geladen. Bij zeer grote hoeveelheden documenten (en ook emails) in de wachtrij(en) staan, kan het laden soms langer duren, waardoor het lijkt dat TRADIUM niet wil opstarten. Voortaan wordt het laden van de wachtrijen getoond en blijft het opstartscherm net zolang zichtbaar totdat alle documenten in de wachtrij(en) zijn geladen.
 
Schermopbouw applicatie Rayons verbeterd
In navolging van andere applicaties in TRADIUM, is de applicatie Rayons nu ook voorzien van de verbeterde assynchrone schermopbouw. Hiermee wordt het applicatievenster rustiger en vaak ook sneller opgetekend.
 
Toetsafhandeling bij Orderinvoer verbeterd
Het is mogelijk om bij de aanvang van een nieuwe orderinvoer om met de ENTER-toets door de velden heen te gaan tot en met de orderregelinvoer. Echter, bij het datumveld werkte de ENTER-toets niet. Daarvoor moest (na een datumselectie) met de TAB-toets naar het volgende veld (weeknummer) worden gesprongen, waarna de ENTER-toets weer wel werkte. Dit probleem is nu opgelost.
 
Inkoopboeken voor transportkosten uitgebreid
Wanneer inkoopfacturen voor transportkosten worden ingeboekt via het dagboek INK (inkoop), verschijnt in het dialoogvenster een invoervak waarin pakbonnen van leveranciers en klanten kunnen worden opgezocht om te worden gekoppeld aan deze nota. Nieuw hieraan is de uitgebreide zoekmogelijkheid, zoals deze ook bij het valideren van inkoopfacturen wordt gebruikt bij de nota's van transporteurs. Zo kan er bijvoorbeeld ook op ordernummer worden gezocht.
 
12.0.37
04-04-2013
 
NIEUW! ArtikelBeheer uitgebreid met artikelvereisten en voorraadfilter
Wanneer goederen worden verkocht, kan het soms wenselijk zijn (bijvoorbeeld bij aanvullingen op artikelcollecties) dat er een of meerdere EN/OF vereisten aan het te verkopen artikel zijn verbonden. Het betreft hier eisen ten aanzien van eerder geleverde goederen. Zo kan voortaan in het tabblad Eigenschappen van de applicatie ArtikelBeheer een reeks van artikelnummers en minimaal afgenomen aantlalen worden ingevuld die tenminste moeten zijn geleverd voordat het onderhavige artikel mag worden verkocht. Dit is een Expliciet (AND) regel.
Een tweede reeks, genaamd Impliciet (OR) reeks van artikelen kan optioneel worden ingevoerd. Van de artikelen die in deze eisenlijst staan, dient tenminste 1 item hiervan ook daadwerkelijk te zijn geleverd alvorens men kan overgaan tot verkoop van het artikel. Een combinatie van AND en OR regels is ook mogelijk.
 
Ook nieuw in dezelfde applicatie is het nieuwe Actueelfilter in het tabblad Voorraad. Indien ingesteld, worden alleen nog die magazijnen en locaties getoond waarop het onderhavige artikel is ingevoerd (geweest).
 
Besteladviezen en Bestellingen uitgebreid
Voortaan worden tijdens het verwerken van besteladviezen ook de leveranciersgebonden inkoopprijzen opgenomen in het besteladvies. Indien in het besteladvies wordt gewisseld van leverancier, wordt ook automatisch de inkoopprijs aangepast. Nieuw is hierbij de mogelijkheid om ook de inkoopprijs voor de specifieke bestelling aan te passen.
 
Ook nieuw is de mogelijkheid om in bestaande bestellingen  de inkoopprijjs aan te passen. Bovendien worden voortaan ook koersomrekeningen gedaan tijdens het aanpassen van inkooporders die in buitenlandse valuta zijn verwerkt. Hiertoe is een valuta-veld opgenomen in het overzicht.
 
BetaalAdvies en IncassoAdvies aangepast en uitgebreid
De knop [Alles] waarmee markeringen ineens allen aan, c.q. uit worden gezet, werkte traag bij lange lijsten. Er is een aanpassing doorgevoerd waarbij de selecties nu niet meer rij voor rij worden aangepast, maar via een SQL-instructie in een handeling zijn omgezet. Deze aanpassing is in zowel het BetaalAdvies programma, als ook in de IncassoAdvies module verwerkt.
 
Verder is het IncassoAdvies flink uitgebreid:
Voortaan is het mogelijk om een bruto-, netto- of handmatig aangepast betaalbedrag in te stellen. Hiertoe zijn nieuwe kolommen toegevoegd in de applicatie. Met een muisklik in de kolom [UseNetto] wordt automatisch het nettosaldo van de factuur geselecteerd voor de incassolijst. Ook is het mogelijk om groeperingen aan te brengen, zoals dat ook mogelijk is in datalijsten en datawerkbladen. Door groeperingen aan te brengen, verschijnen ook subtotalen zodat meer inzichtelijk wordt hoeveel per debiteuren geÔncasseerd gaat worden.
Tenslotte is in het IncassoAdvies ook het afdrukvoorbeeld en de afdrukfunctie volledig herzien, zodat de (gegroepeerde) incassolijst snel en eenvoudig kan worden afgedrukt.
 
Factuursjablonen: nieuwe systeemparameters toegevoegd
Sinds geruime tijd was het al mogelijk om diverse geautomatiseerde teksten die op facturen worden ingevoegd (bijv. subtotalen en informatie over paklijsten) vrij op te maken.
Nieuw is de mogelijk om alle @-velden die tekstfragmenten bevatten nu ook vrij op te maken, c.q. te vertalen. De systeembeheerder kan voortaan via het menu Extra/Opties in het tab Factuursjablonen zelf deze fragmenten aanpassen.
 
Schermafhandeling bij opstarten applicaties aangepast
Voorheen werd een op gemaximaliseerd ingesteld applicatievenster na het sluiten hiervan, later ook weer gemaximaliseerd geopend. Omdat tegenwoordig het mogelijk is in TRADIUM om een gemaximaliseerde weergave via het menu Beeld te forceren is deze instelling overbodig geworden. Voortaan neemt het nieuw geopende applicatievenster de Windowstate over van het tot dan actieve applicatievenster: is deze gemaximaliseerd, dan wordt het nieuwe venster ook gemaximaliseerd weergegeven. Anders wordt het nieuw te openen venster normaal weergegeven.
 
On-screen notities aangepast en uitgebreid
Niet altijd werden gewijzigde posities van de notities opgeslagen. Althans, zo leek het. Feitelijk werden tijdens het opstarten van TRADIUM deze on-screen memo's de overlap van de memo's gecontroleerd en vervolgens deze automatisch gerangschikt op het bureaublad van TRADIUM, voorzover nodig.
Nieuw is dat positie- en grootte-aanpassingen automatisch worden opgeslagen, ook zonder interventie van de gebruiker zelf. Ook wordt een notitie dat een handmatig ingestelde positie en/of grootte heeft niet meer automatisch gerangschikt, maar daadwerkelijk op de ingestelde coŲrdinaten gepind op het bureaublad.
 
Ook nieuw is de grouping functie van een memo. Voortaan is het mogelijk om memo's die programmatisch worden gegenereerd (via scripting of SQL-jobs) een grouping-tag mee te geven. Dit houdt in dat een memo die deze tag heeft, automatisch andere memo's met dezelfde titel en inhoud verwijderd als de memo zelf wordt verwijderd. Hiermee worden met name systeemmeldingen die naar meerdere gebruikers gaan, automatisch opgeschoond bij alle relevante gebruikers.
 
Schermafhandeling bij Prijscouranten aangepast
Bij diverse computers kwam het voor dat het lichtgeel gekleurde opmerkingen tekstvak bij Prijscouranten tab van de applicatie KortingCondities wegviel wanneer met de muis werd geklikt op verschillende invoerveld of het datawerkblad van deze tab. Dit blijkt een bug te zijn die wordt veroorzaakt door de tegenwerking van verschillen Windows controls die zijn samengebracht op hetzelfde tabblad. Er is een workaround gemaakt die het knipperen moet tegengaan.
 
Wegvallende tekst van origineel bericht bij versturen van antwoordemails
Wanneer in TRADIUM-email een ontvangen bericht wordt beantwoord, wordt de inhoud van het oorspronkelijke bericht onderaan het antwoordbericht toegevoegd in een blauwe kleur. In een aantal schijnbaar willekeurige gevallen werd de oorspronkelijke tekst weggelaten in het antwoordbericht. Inmiddels is de oorzaak achterhaald: enkele grafische objecten die in de opmaak van het oorspronkelijke bericht waren opgenomen bleken de opmaak in het antwoordbericht te verstoren. Er is een workaround geprogrammeerd waarmee de opmaak van oorspronkelijke teksten in antwoordberichten voortaan gehandhaafd blijft.
 
Kreditetcontrole aangepast in Orderinvoer
Wanneer orders gedeeltelijk waren uitgeleverd en gefactureerd, werd tijdens het opnieuw verwerken van dezelfde order (met de F10-toets) de gehele orderwaarde meegenomen in de maximale krediethoogte bepaling. In een enkel geval leidde dat tot een onterechte overschrijding. Voortaan wordt ook het gefactureerde gedeelte afgetrokken van de orderwaarde en alleen het restant meegenomen in de kredietcontrole.
 
12.0.35
27-03-2013
 
Applicatie Rayons uitgebreid met nieuwe functionaliteit
Er is nieuwe functionaliteit toegevoegd in de applicatie Rayons. Voortaan kan naast de maandselectie ook een heel kalenderjaar worden geselecteerd voor de bonusstatistieken.
Tevens is er een nieuw tabblad toegevoegd aan de applicatie waarmee het mogelijk is om op basis van ingevoerde orders die nog niet zijn uitgeleverd, c.q. uitgefactureerd een forecast te maken op de te betalen bonusvergoeding.
 
Datumfilter aangepast in Over/Tekortenlijst
Afhankelijk van de seizoenreferentie werd de leverdatum begrenst (levering alleen na 1 juni). Op verzoek is deze begrenzing verwijderd. Voortaan worden enkel nog antigedateerde leverdatums gecorrigeerd.
 
Zoekfunctie in ProductieOrders verder uitgebreid
Naast de recentelijk toegevoegde expliciete zoekfuncties ("ART:", "ORD:", "CER:" en "BAT:") is nu ook de zoekhint "PRD:" toegevoegd. Hiermee kan direct op het productienummer worden gezocht.
Verder is het zoekfilter uitgebreid met zoekmogelijkheden op diverse kolommen uit de header van de productieorder. De velden waarop wordt gezocht zijn voortaan:
Referentie (header);
Bedrijfsnaam (header);
Plaats (header);
Land (header);
Omschrijving (header);
Preparatie (header);
Omschrijving (artikelregel);
Magazijn (artikelregel)
Preparatie (artikelregel);
Batchref (artikelregel)
Certificaat (artikelregel) en
Lokatie (artikelregel).
 
Balansoverzichten uitgebreid
De financiŽle balansrapportages zijn uitgebreid. Voortaan worden ook kostenplaatsen en kostendragers en hun omschrijvingen standaard opgenomen in de diverse balansverslagen.
Ook is de applicatie zodanig ingericht dat toekomstige aanpassingen in de rapportages geen aanpassingen meer van deze module vereisen maar rechtstreeks vanuit SQL-programmering worden doorgevoerd.
 
Interface Mutatieverslagen aangepast
Er is een aanpassing doorgevoerd in het gedrag van het toetsenbord i.c.m. de selectie van rekeningnummers en subrekeningnummers. Voortaan kan met behulp van de pijltjestoetsen en de ENTER-toets een selectie van een rekeningnummer worden bevestigd. Nieuw is ook dat bij de selectie van een grootboekrekening zonder subadministratie ook automatisch in het "tot"-veld hetzelfde rekeningnummer in de lijst wordt geselecteerd, zodat standaard een enkelvoudig rekeningnummers als reeks wordt geselecteerd.
 
Bugfix schermopbouw BTW-aangifte
Sinds de invoering van de mogelijkheid om gemaximaliseerde weergave vast te zetten werd het applicatievenster van de BTW-aangifte verminkt weergegeven. Dat is nu hersteld. De BTW-aangifte module is overigens een dialoogvenster dat niet gemaximaliseerd zal worden getoond.
 
BugFix zoekfuncties met single quote in zoektekst
Bij diverse zoekacties ontstonden SQL-foutmeldingen wanneer het ' -teken werd opgenomen in de zoektekst. Er is een aanpassing doorgevoerd waarmee deze tekens voortaan kunnen worden gebruikt. Ze worden ook onderdeel van de zoektekst, zodat er ook expliciet op kan worden gezocht.
 
BugFix voor Basic Script InputDateBox instruction
De InputDateBox functie in de Basic Script omgeving werkte niet goed wanneer een lege of ongeldige datumwaarde als Default argument werd gebruikt. Er is een aanpassing doorgevoerd waarbij in dergelijke gevallen de standaarddatum van het datumdialoogvenster op de dag van vandaag wordt ingesteld.
 
BugFix afdrukken werkbladen
Wanneer gegroepeerde werkbladen werden afgedrukt, werden vaak subtotalen onjuist of geheel niet opgenomen in de afdruk of het afdrukvoorbeeld. In enkele gevallen werd dat wel juist afgedrukt. Er is een aanpassing in de afdrukopmaak doorgevoerd waarmee voortaan de subtotalen correct worden opgenomen. Ook wordt er voortaan kleurarcering toegepast voor subtotalen.
 
BugFix in RTF-tekstverwerker
Wanneer een bestaand document werd heropend en men begon ergens in een document te typen, sprong de cursor naar de eerste positie van de betreffende pagina. Ook gebeurde dit wanneer men naar een volgende pagina versprong. Dit is nu verholpen.
 
BugFix voor SQL-functie "ROUND"
Er onstonden schijnbaar willekeurig optredende foutmeldingen "arithmic number conversion". Aanvankelijk was de oorzaak niet te achterhalen. Inmiddels is gebleken dat een bug in Microsoft SQL Server deze storing veroorzaakt. De fout trad met name op wanneer SQL.NumberValue functies of "ROUND(..." functies in query-strings in deze macro's werd toegepast. Door afrondingsfouten die de ROUND-functie genereert werd de correctie werking van de onderhavige macros' geblokkeerd.
Inmiddels is een work-around gemaakt in de Basic Script programmeertaal waarmee de SQL.NumberValue probleemloos kan worden gebruikt.
Macro's waarin de "ROUND(" instructie letterlijk wordt gebruik in queries kunnen beter worden aangepast door de ROUND-tekst te vervangen door de SQL.NumberValue in de query.
 
12.0.32
16-03-2013
Artikel Wizard
In de Wizard zijn diverse veldlengtes aangepast aan de nieuwe velden in TRADIUM.
 
Orderbeheer Verkoop
Voortaan wordt onderscheid gemaakt tussen de orderstatusfilters <n.v.t.> en <alle statussen>. Voorheen werden deze filteropties gelijk behandeld, nu worden met <n.v.t.> alleen de orders zonder status getoond.
 
Voorraadorder-link hersteld bij orderinvoer
Wanneer een bestaande order die gelinked was aan een voorraadorder later opnieuw werd geopend, verdween de "VRD:" koppeling. Dit is nu hersteld.
 
NIEUW: gemaximaliseerde weergave vastzetten
In het menu Beeld is een nieuwe optie toegevoegd. U kunt voortaan gemaximaliseerde weergave van de applicatievensters vastzetten. Hiermee wisselt het hoofdvenster niet meer tussen normale en gemaximaliseerde weergave. De bureaubladweergave blijft wel mogelijk.
 
NIEUW: doorlinken vanuit ArtikelBeheer naar Productie-orders
Voortaan is het mogelijk om, naast de bestaande doorlinkmogelijkheden naar Orderbeheer Inkoop en -Verkoop, ook door te linken naar de applicatie Productie-orders. Hiertoe is een nieuwe knop naast de bestaande twee knoppen toegevoegd in het tabblad Voorraad.
 
Paklijst gereedmelden
Voortaan is de optie "Paklijst geheel gereedmelden", links bovenin het venster een gebruikersinstelling die wordt onthouden bij de volgende keer opstarten van deze applicatie.
 
UITGEBREID: productie-orders
Er zijn nieuwe kolommen toegevoegd aan de detailweergave. Ook groeperen en sorteren op meerdere kolommen behoort nu tot de mogelijkheden. Nieuw is de mogelijkheid om middels een systeeminstelling het mogelijk te maken om productie-orders in uitvoering te kunnen aanpassen (interventie systeembeheerder vereist). Het verwijderen van productie-regels is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk.
 
Verder is het mogelijk om het aantal decimalen voor de weergave van de aantallen-kolommen via het Implementatie Stappenplan in te stellen.
 
Tenslotte is in deze applicatie het zoekfilter verder uitgebreid. Voortaan is het mogelijk om zoekcommando's zoals die ook in Orderbeheer worden gebruikt toe te passen, zoals bijvoorbeeld "ORD:" en "ART:".
 
Schermaansturing verder geoptimaliseerd
Er zijn diverse performance-tweaks doorgevoerd teneinde de opbouw van schermen te versnellen. E.e.a. is ook aangepast ten behoeve van de hierboven genoemde gemaximaliseerde weergave-optie.
 
12.0.028
12-03-2013
 
Service release
Er zijn kleine verbeteringen aangebracht in de nieuwe schermaansturing. Voortaan wordt een thread bijgehouden van vensters die weer vanuit andere vensters zijn aangeroepen, zoals bijvoorbeeld bij e-Mail. Wanneer een e-mail wordt beantwoord, zal na het sluiten van het e-mailbericht automatisch het mailbeheervenster worden geactiveerd. Wordt er een e-mail verzonden vanuit bijvoorbeeld een klantenapplicatie, zal na het verzenden deze applicatie weer worden geactiveerd. Het tussendoor wisselen van de vensters heeft geen invloed meer hierop.
 
12.0.027
07-03-2013
NIEUW: schermaansturing vernieuwd
Vanaf deze release is de schermaansturing van de diverse applicatievensters drastisch gewijzigd. Wanneer in full-screen modus meerdere vensters zijn geopend, werden tot nog toe de applicatievensters achter elkaar gezet. Door het klikken op de tabjes bovenin werd gewisseld tussen de applicaties.
Voortaan wordt slechts ťťn venster getoond in de gemaximaliseerde weergave, nameljk het actieve venster. Wanneer via de tabjes bovenin wordt gewisseld, wordt het gekozen venster weergegeven en het inactieve venster gesloten. Wel blijven de inactieve vensters in het geheugen geladen, maar niet langer meer in het video-geheugen. Naar verwachting worden hiermee "Out of Memory" foutmeldingen grotendeels verholpen.
 
Wanneer de weergave van de vensters "normaal", worden wel alle vensters tegelijkertijd weergegeven. Houdt u er dan rekening mee dat dan wel meer videogeheugen nodig is. Het blijft sowieso verstandig om applicatievensters tijdig te sluiten wanneer u die niet meer gebruikt.
 
NIEUW: schikken notities op bureaublad
Naast de bestaande mogelijkheid om pictogrammen (snelkoppelingen ) op uw TRADIUM-bureaublad te schikken (via het menu Venster), worden voortaan ook de notities op het bureaublad geordend. Afhankelijk van de hoeveelheid notities op uw scherm wordt automatisch een geschikt raster gekozen waarin de memo's worden geplaatst. Hiermee wordt overigens ook rekening de gehouden met de geordende snelkoppelingen, zodat er geen overlap meer is.
TIP: wilt u alle applicaties minimaliseren? kies dan "bureaublad weergeven" rechtsboven in de knoppenbalk.
 
Orderfilter bij facturatie aangepast
Voortaan is bij het selectief factureren het orderfilter aangepast met een controle op projectstatussen. Ook evt. credit/debet factuurfilters worden voortaan ook toegepast in de selectielijst van de werkorders.
 
Automatische herberekening BTW tijdens verwerking leveranciersbonnen tijdens inkoopcontrole aangepast
Wanneer het berekende BTW-bedrag voor de inkoopfactuur (som van bonwaardes) handmatig werd aangepast, versprong het bedrag weer terug naar het berekende bedrag. Dit als gevolg van de automatische herberekening die voorafgaand aan de doorboeking werd uitgevoerd. Voortaan wordt de herberekening uitgevoerd met uitsluiting van het BTW-bedrag.
 
Debugging feature voor @MACRO velden
Wanneer TRADIUM in programmingmode wordt opgestart kunnen macro's die vanuit @MACRO velden worden uitgevoerd vanaf nu ook worden getraced en bewerkt.  De Basic Script Editor wordt dan getoond en de macro wordt hierin automatisch geladen en gepauzeerd. Er geldt wel een tijdslimiet van 10 minuten waarin de macro moet zijn uitgevoerd, anders verschijnt in het document waarin het @MACRO-veld bevindt een gedrukte foutmelding.
 
Weergave orderomschrijvingen in selectievenster aangepast
Wanneer orders worden geselecteerd via het selectievenster was tot op heden het  maximaal aantal weergegeven tekens voor de orderomschrijving gelimiteerd tot 50 tekens. Voortaan wordt de complete referentie weergegeven.
 
Toewijsmodule: weekfilter weergave hersteld
Bij het omgekeerd toewijzen werd de weergave van het weekfilter dikwijls verminkt. Ook reageerde de kalenderweergave niet goed. Er is een gewijzigd weekfilter ingevoerd in deze release waarmee de problemen zijn verholpen.
 
VoorraadAdvies: artikelopbouw versneld
De opbouw van de artikelijst wordt in de VoorraadAdviesmodule voortaan zeer snel opgebouwd als gevolg van de toepassing van een nieuw filter in de onderliggende SQL-query.
 
12.0.024
28-02-2013
18:00u
 
Service release
Deze release verhelpt een probleem met @MACRO-velden in documentsjablonen, waarbij de aangestuurde macro's herhaaldelijk werden uitgevoerd.
 
12.0.023
28-02-2013
14:00u
Service release
Er is een aanpassing doorgevoerd in de order/paklijst/project selectiedialoogvensters waarbij de fout "Unclosed quotation mark after the character string '% '" wordt afgevangen indien er geen zoekgegevens zijn ingevoerd.
 
Tevens zijn onderhuids diverse optimalisaties door de gehele software doorgevoerd, die betrekking hebben op het uitlezen en wegschrijven van waardes in datawerkbladen.
 
12.0.022
27-02-2013
12:00u
 
Service release
Er zijn diverse kleine bug fixes toegepast n.a.v. gerapporteerde foutmeldingen, waaronder "Object Variable Not Set".
 
Een "Invalid column name" fout die optreedt in de Over/Tekorten applicatie wanneer het Remplaceervenster zichtbaar is, is in deze release verholpen.
 
De fout "Invalid procedure call or argument"die bij sommige gebruikers optreedt in de applicatie "Paklijsten" wordt veroorzaakt door het feit dat er sprake is van een verouderde opgeslagen schermindeling van de kolommen. Er is een aanpassing doorgevoerd waarmee deze fout wordt herkend en vervolgens de schermindeling automatisch eenmalig wordt gereset (vergelijkbaar met de optie "Reset kolominstelling" in het hoofdmenu "Beeld").
 
Er is een kleine performance tweak toegepast in de videoaansturing waarmee schermopbouw iets wordt versneld.
 
In de applicatie BestelAdviezen is een aanpassing in de kolommenweergave doorgevoerd, waarbij voortaan ook de kolom "ArtikelNummer" zichtbaar wordt gemaakt.
 
12.0.021
26-02-2013
18:00u
 
Service release
Er is een bug fix toegepast op de sorteersleutels in de applicatie BestelAdviezen. Wanneer inkooporders direct vanuit verkooporders werden verwerkt voor meerdere leveranciers, werd soms de sorteervolgorde verstoord, met name wanneer handmatig alternatieve leveranciers werden geselecteerd. Dit is nu verholpen door een wijziging in de sorteersleutels.
 
Schermaansturing verder geoptimaliseerd
Het is gebleken dat in uitzonderlijke gevallen de afhandeling van schermaansturing in TRADIUM door externe processen wordt vertraagd, bijvoorbeeld door actieve achtergrondprogramma's op de pc. Dit leidde tot verschillende "control array element does not exist" foutmeldingen tijdens het sluiten van een applicatievenster. De foutmeldingen zijn door onze supportdesk moeilijk te reproduceren. Er is in deze release een aanpassing doorgevoerd waarmee naar verwachting de problemen zijn verholpen. Graag ontvangen wij feedback van onze TRADIUM gebruikers!
 
12.0.020
26-02-2013
14:00u
 
Service release
In enkele gevallen bevroor het applicatievenster in TRADIUM wanneer Orderbeheer niet-gemaximaliseerd openstond en een werkorder in dit venster werd geopend. Dat werd veroorzaakt door een te klein deelvenster waarin de orderregels werden getoond. Er is een beveiliging in dit en in andere applicatievensters gebouwd die de minimale grootte van dataregels-deelvensters bewaakt en zonodig aanpast. Hiermee worden deze screenfreeze fouten voortaan voorkomen.
 
In een enkel geval trad een "Invalid Use Of Null" foutmelding op wanneer in de applicatie ArtikelBeheer voorraadmutaties werden opgevraagd in een grafiekweergave. Dat is nu verholpen.
 
In het login-venster is de knop "Database setup" vervangen door een hyperlink.
 
In de applicatie AgendaBeheer ontstonden soms "Type Mismatch" foutmeldingen wanneer nieuwe agendataken met de muis werden ingevoerd. Vanaf deze release zijn deze fouten verholpen.
 
Er zijn verdere optimalisaties doorgevoerd ten aanzien van de videoaansturing, met name tijdens het sluiten van de applicatie en bij het gebruik van bureaublad-afbeeldingen.
 
Voortaan wordt rechtsboven in het hoofdvenster, ten hoogte van de menubalk, versie-informatie over TRADIUM en het Windows besturingssyteem weergegeven. Dit is ter ondersteuning van onze supportdesk. Wanneer zij schermafdrukken via de e-mail ontvangt, kan eenvoudiger worden achterhaald met welke versie van TRADIUM en Windows het gemelde probleem zich voordoet.
 
In een enkel geval onstond een foutmelding wanneer in een datawerkblad een kolomheader werd aangeklikt (voor sorteerdoeleinden) terwijl een cel in het werkblad nog in bewerking was. Voortaan wordt de kolomklik genegeerd zolang de bewerking in de cel nog actief is.
 
in de Over/Tekortenapplicatie onstond soms een SQL-foutmelding "type conversion error" wanneer op productgroepen werd gezocht. Dat is nu verholpen.
 
Wanneer bij het verwerken van een bestelling (inkooporder) bij een datumselectievraag de knop "Annuleren" werd ingedrukt, ontstond een "Type Mismatch" foutmelding. Dat is nu verholpen.
 
Tenslotte zijn er diverse kleine aanpassingen doorgevoerd in de applicatie en ook de gebruikersinterface heeft diverse verbeteringen ondergaan en diverse gebruikersfouten worden in versie 12 nÚg beter ondervangen. Heeft u nog vragen, wend u zich tot onze supportdesk.
 
12.0.019
18-02-2013
Service release
Het dialoogvenster dat bij de verwerking van orderinvoer (F10) verschijnt, vergrootte incorrect bij het instellen van betalingstermijnen. Dit probleem is met deze release opgelost.
 
12.0.017
14-02-2013
14:00u
 
Sjabloonverwerking uitgebreid
De nieuwe sjabloonverwerkingsmethode is uitgebreid met een automatische detectie van RTF-opmaakcodes. Tijdens het samenvoegen van de data wordt de RTF-opmaak geÔnterpreteerd en doorgevoerd. In release 016 was dit beperkt tot basiscommando's voor schuinschrift, vetgedrukte en onderstreepte tekst, vanaf deze release worden alle RTF-codes geÔnterpreteerd.
 
Videoaansturing geoptimaliseerd
Er is een aanpassing doorgevoerd waarmee de afhandeling van schermopbouw in de vensters van TRADIUM voortaan in een separaat proces wordt uitgevoerd. E.e.a. leidt ertoe dat vensters nu sneller en vloeiender worden opgetekend.
 
Schermopbouw in applicatie Leveranciers en Klanten verbeterd
Er zat een bug in de schermopbouw van deze applicaties waarbij enkele vensters elkaar overlapten. Dat is nu verholpen.
 
12.0.016
13-02-2013
17:00u
 
Sjabloonverwerking uitgebreid
Met ingang van deze release is de verwerking van sjabloonvelden verder uitgebreid. Voortaan is het mogelijk om opmaakcodes als prefix in de samenvoegdata op te nemen, waarmee respectievelijk vetschrift, italic en onderstrepen kan worden ingesteld.
Ook nieuw is de mogelijkheid om de samenvoegfunctie van @-velden te laten werken in tekstvakken (text frames). Tijdens de sjabloonverwerking worden tekstvakken ook gerepliceerd bij het uitbreiden van het aantal pagina's, mits de tekstvakken niet gekoppeld zijn aan een vaste positie op een pagina.
 
Datumcorrectie in macro's opgelost
Er is een bug-fix toegepast in de Basic Script omgeving die voortaan voorkomt dat bij gebruik van dialoogvensters met datumkiesvelden de gekozen datum 2 dagen verspringt.
 
Dialoogvenstergrootte bij Projectrapportage hersteld
Het dialoogvenster voor de projectenrapportage bleek te zijn verkleind. Het juiste formaat is nu weer hersteld.
 
12.0.015
12-02-2013
09:00u
EERSTE OFFICIňLE RELEASE TRADIUM V12!
Na intensief bÍta-testen is het dan zover. TRADIUM V12 is een feit en volgt hiermee versie 11 op. Met nieuwe rapportage mogelijkheden en performance verbeteringen, maar ook gewijzigde verwerking van documentsjablonen. Sneller en meer uitgebreider door de ondersteuning van zogenaamde multi-page sjablonen.
 
Ook de gebruikersinterface heeft diverse verbeteringen ondergaan en diverse gebruikersfouten worden in versie 12 nÚg beter ondervangen. Heeft u nog vragen, wend u zich tot onze supportdesk.
 


 
12.0.014
bÍta
10-02-2013
19:00u
 
Bij applicaties Klanten en Leveranciers gewijzigde varvelden
Deze release heeft een aangepaste gebruikersinterface in de applicaties Klanten en Leveranciers. De vrij in te stellen velden die in het bovenste gedeelte van de applicatievensters staan (direct onder de NAW-gegevens) zijn gewijzigd.
Voorheen waren die velden met een gemaskerde opmaak. Voortaan zijn het vrij invulbare velden. Reden hiervoor is dat gebleken is dat de opmaakcodes niet of nauwelijks werden gebruikt. Daarentegen beschikken de nieuwe velden over een dropdownbox die optioneel kan worden gevuld met een lijst met waarden waaruit kan worden gekozen. Hierbij kan zowel een statische lijst (vooraf ingegeven waarden) als ook een dynamische keuzelijst (met behulp van een query) worden toegepast.
 
Voorheen werden deze variabele relatievelden (bij factuursjablonen de @flag1 t/m @flag6 velden) door de engineers van KeeminK Design voor u ingericht. Dat was ook nodig omdat de syntaxis van de opmaakcodes ingewikkeld is. Vanaf nu kan de systeembeheerder via het menu Extra/Opties de keuze variabele relatievelden selecteren en zelf de velden vrij configureren. Ook de on-line help voor de systeembeheerder is hiertoe aangevuld.
 
12.0.013
bÍta
09-02-2013
19:00u
 
Service Release
Er zijn diverse aan de supportdesk gemelde storingen opgelost in deze release.
 
Ook zijn enkele verbeteringen aan de software aangebracht naar aanleiding van foutmeldingen die via de centrale Error Reports database automatisch zijn gerapporteerd.
 
Enkele performance verbeteringen zijn in deze release aangebracht, waaronder:
- Het orderselectie dialoogvenster ondersteunt nu automatische bevestiging met de ENTER-toets (geen muis meer nodig)
- Het orderinvoerscherm opent voortaan sneller indien er gebruik wordt gemaakt van Interactive Order Scripting.
 
12.0.012
bÍta
08-02-2013
18:00u
 
Service Release
Er zijn diverse aan de supportdesk gemelde storingen opgelost in deze release.
 
Ook zijn enkele verbeteringen aan de software aangebracht naar aanleiding van foutmeldingen die via de centrale Error Reports database automatisch zijn gerapporteerd.
 
Voor deze release zijn eveneens storingen die ook in V11 (release 227) voorkomen verwerkt. Diverse problemen die in V11 nog aanwezig zijn, zijn in deze release verholpen, waaronder diverse "Invalid Use Of Null" foutmedlingen.
 
12.0.011
bÍta
08-02-2013
12:00u
 
Service Release
Er zijn diverse aan de supportdesk gemelde storingen opgelost in deze release.
 
Ook zijn enkele verbeteringen aan de software aangebracht naar aanleiding van foutmeldingen die via de centrale Error Reports database automatisch zijn gerapporteerd.
 
Nieuw is de mogelijkheid om emballagecodes in batches aan te brengen bij het gereedmelden van paklijsten. Hiertoe is een nieuwe knop met hotkey Ctrl-E toegevoegd aan de gebruikersinterface.
 
Ook wordt voortaan in de applicatie Rayons de laatst geopende rayonkaart onthouden bij een volgende keer starten van de applicaties.
 
Enkele opgeloste storingen:
* OK-knop in dialoogvenster Facturatie verscheen pas na het klikken op "Extra opties" knop
* In de toewijsmodule verscheen een foutmelding wanneer het weekfilter werd aangeklikt
* Bij afdrukvoorbeelden van gegroepeerde datalijsten en datawerkbladen versprongen de subtotalen wanneer 1 of meerdere kolommen onzichtbaar waren.
* Bij het verwerken van leverancierspaklijsten onstond een SQL-Syntax foutmelding wanneer de bestelling niet gekoppeld was aan een verkooporder.
 
12.0.010
bÍta
06-02-2013
19:00u
 
Service Release
Er zijn diverse aan de supportdesk gemelde storingen opgelost in deze release.
 
Ook zijn enkele verbeteringen aan de software aangebracht naar aanleiding van foutmeldingen die via de centrale Error Reports database automatisch zijn gerapporteerd.
 
Tevens is een helpfile beschikbaar voor de nieuwe TRADIUM Report Designer. Het bestand wordt automatisch geopend als u vanuit de Designer op de F1-knop drukt. Het bestand is ook direct te openen vanuit de map O:\AdminSQL\cml1801.chm. Hierin staat ook een tutorial beschreven.
 
TIP! Heeft u problemen met het bekijken van de inhoud van de Designer helpfile (.chm bestand), dan heeft u waarschijnlijk te maken met beveiligingsrestricties onder Windows 7 en/of Windows 8. In de map
O:\AdminSQL\Setups\Workstation staat een .reg bestand waarmee u deze restrictie kunt opheffen. Door erop te dubbelklikken en de bevestigingsvraag met JA te beantwoorden, wordt uw systeem aangepast.
 
12.0.009
bÍta
05-02-2013
19:00u
 
Service Release
Er zijn diverse aan de supportdesk gemelde storingen opgelost in deze release, waaronder "Object variable not set", "Invalid use of Null" en "Index n does not exist" meldingen.
 
Ook zijn enkele verbeteringen aan de software aangebracht naar aanleiding van foutmeldingen die via de centrale Error Reports database automatisch zijn gerapporteerd. Onder andere problemen met het verwerken van VCALENDER objecten in e-mails van leveranciers zijn hiermee verholpen. Ook zijn naar aanleiding van de gerapporteerde meldingen enkele beveiligingen aangebracht die gebruikersfouten helpen te voorkomen.
 
12.0.008
bÍta
04-02-2013
19:00u
Service Release
Tijdens het verwerken van gescande inkoopfacturen ontstond een "type mismatch" foutmelding. Deze fout is in deze release verholpen.
 
TIP! Heeft u problemen met het opstarten van TRADIUM Beta V12, controleer of uw systeem correct is bijgewerkt voor de nieuwe versie. Voer de volgende actie uit:
indien uw computer werkt met een 32-bits versie van Windows: O:\AdminSQL\UPDATE.BAT
indien uw computer werkt met een 64-bits versie van Windows: O:\AdminSQL\UPDATE64.BAT
 
 
12.0.007
bÍta
04-02-2013
TRADIUM V12   is in aantocht!
De nieuwe versie van TRADIUM bevat meerdere kleinere en enkele grote aanpassingen. De belangrijkste toevoeging is de nieuwe TRADIUM REPORT PROJECT functionaliteit. Met een WYSIWYG-gebruikersinterface (Nederlandstalig) maakt u eenvoudige, maar desgewenst ook complexe rapportages aan. Er zijn 3 verschillende type Report Projecten:
- Label Report Project, waarmee u etiketten maakt en via de Wizard uit talloze formaten kunt kiezen
- List Report Project, hiermee maakt u lijsten met gegevens, waarbij u headers, footers en body vrij kunt opmaken
- Card Report Project, waarmee u adreskaarten, artikelkaarten, enz. kunt maken.
Alle drie de typen worden ondersteund met een Nederlandstalige Wizard.
 
Verder is een belangrijke wijziging doorgevoerd in de schermaansturing: de opmaak van de vensters verloopt vanaf versie 12 gebufferd. E.e.a. houdt in dat bijvoorbeeld tijdens de opbouw van on-screen memo's eerst de vensters verschijnen, waarna pas na het verschijnen van de laatste memo alle memo's worden opgetekend. Hiermee willen wij de stabiliteit van het programma nog verder verbeteren. Deze gewijzigde aansturing verkeert nog in bÍta-fase. Uw reactie stellen wij op prijs.
 
Tenslotte zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd, waarvan enkele door klanten aangevraagde wijzigingen, c.q. uitbreidingen. In de komende dagen/weken zullen aanpassingsverzoeken die door u zijn ingediend ook worden geÔmplementeerd. U ontvangt daarover rechtstreeks bericht van ons.
 
Heeft u opmerkingen, reacties en/of storingen? Laat het ons weten. Mail ons: supportdesk.
 

 

 
Klik hier voor eerdere updates in 2012