TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Alle updates en releases van Tradium Business Software in 2014

 

Release

Datum

Modificaties

12.5.025
24-12-2014
 

NIEUW! Tradium Chat

In de nieuwe release van Tradium wordt een nieuw communicatieplatform geÔntroduceerd: Tradium Chat. Om zo eenvoudig mogelijk uit te leggen wat je er mee kunt en waarom we het hebben ingebouwd, hebben we een Q&A opgesteld:
 
Wat is Tradium Chat?
Het is een real-time systeem waareem berichten worden uitgewisseld tussen 2 of meer gebruikers.
 
Lijkt het op Whats-App en Google Messenger?
Inderdaad, maar het is vooralsnog alleen gebaseerd op tekstberichten, dus zonder ikoontjes of foto's.
 
Wat is het verschil met de gangbare berichtenapps?
Tradium Chat draait volledig op SQL, het is een database-gestuurde toepassing die overigens ook binnenkort via een App op Android en iPhone te gebruiken is. Het werkt dus niet op basis van internet-protocollen
 
Wat is het voordeel van Tradium Chat?
Alle messagethreads worden gelogd in de onderliggende SQL-database. De threads zijn, net als e-mails en documenten, te archiveren in de diverse logboeken van Klanten, Leveranciers, Projecten, Support Calls, enzovoorts.
 
Kan ik Tradium Chats ook terugzoeken?
Ja, juist omdat we de threads kunnen archiveren, zijn ze ook via de Archief Browser terug te vinden, waarbij kan worden gezocht op de inhoud van threads.
 
Hoe snel werkt het?
Heel snel, real-time zelfs. De database-belasting is minimaal. Er zit een intelligent polling mechanisme achter die ervoor zorgt dat je altijd snel berichten over en weer kunt verzenden.
 
Kan ik meerdere Chats tegelijkertijd voeren?
Ja. Elke thread wordt in een apart Floating Window weergegeven. Een chatvenster blijft ook altijd op de voorgrond weergegeven.
 
Kan ik een afgesloten chat weer heropenen?
Ja, dat is mogelijk. Wanneer een van de chatmembers een oude thread heropent, verschijnt bij de andere leden ook automatisch weer de thread op hun scherm.
 
Kan ik Tradium Chat ook buiten Tradium om gebruiken?
Nee, je moet een gebruikersaccount op Tradium hebben. Beschik je over een smartphone (Android of iPhone) dan kun je binnenkort Tradium Chat als App hierop installeren.
 

Tradium Mail Server uitgebreid

De Tradium e-Comms Server (in de volksmond "Mailserver" genoemd) doet veel meer dan alleen e-mails verzenden en ontvangen. Ook voert het systeem automatisch onderhoud uit aan programma-onderdelen (downloads) en worden nachtverwerkingstaken zoals nachtfacturatie door de e-Comms Server uitgevoerd.
 
Daarnaast wordt ook een belangrijk deel van het DMS (Document Management Systeem) door dit programma uitgevoerd: het archiveren en indexeren van gescande documenten. Op dit onderdeel zijn diverse aanpassingen en optimalisaties doorgevoerd. OCR-verwerking verloopt bij moeizaam gescande documenten beter en ook is er een zogenaamde cut-off voor documenten die te lang zijn (bijv. door het doorslippen van het papier bij de feeder van het scanapparaat).
 
Ook nieuw in de e-Comms Server is de mogelijkheid om via SSL (beveiligde versleutelde verbinding) emails te ontvangen (POP3) en te verzenden (SMTP). U kunt de SSL-optie voor beide methodes apart instellen.

Projectbeheer/Calculaties uitgebreid

Er is een nieuw tabblad, genaamd "Service-artikelen" toegevoegd aan het applicatievenster. Dit tabblad verschijnt automatisch wanneer een contractsoort wordt geselecteerd. In het tabblad kunnen service-artikelen worden gekozen die deel uitmaken van het onderhoudscontract. Ook het benodigd aantal uren voor onderhoud kan hierin worden vastgelegd, evenals de tarieven en onderhoudssoorten voor het onderhoud. Tenslotte kan ook een werkorder met ťťn enkele muisklik worden aangemaakt voor het onderhoud.
 

Magazijnen uitgebreid

De appplicatie Magazijnen is uitgebreid in het tabblad Lokaties. Voortaan wordt naast de lijst van beschikbare lokaties ook een datalijst weergegeven met daarin alle artikelen die op deze lokatie voorradig zijn (geweest). Ook is het van hieruit mogelijk om correcties in de voorraad door te voeren. Zelfs het toevoegen van artikelvoorraad met nieuwe artikelen is voortaan mogelijk, mits de gebruiker is geauthoriseerd.
Ook nieuw is de mogelijkheid om lokaties aan te wijzen voor transporteurs. Deze gereedlokaties zijn bedoeld om goederen op deze plekken te laten verzamelen voor verlading bij de aan de orders gekoppelde transporteurs.
 

Telebanking integratie uitgebreid

De dialoogvensters die tijdens het verwerken van digitale bankafschriften worden getoond zijn optisch aangepast en meer uitgebreid. Voortaan kunnen ook totaalbedragen voor betalingsbatches aan crediteren ineens worden afgeboekt, vergelijkbaar met de batch-functie voor automatische incassos.
 
Ook de grootte van enkele invoervakken is aangepast, onder andere voor het bankrekeningnummer.
Wanneer een boekingsomschrijving erg lang is (door bijvoorbeeld een aaneengeschreven lijst factuurnummers), wordt voortaan woordafbreking toegepast.
 
Nieuw in de dialoogvensters is de Tekstscan functie. Hierbij "leest" Tradium de betalingsomschrijving van de debiteur en interpreteert hieruit verwijzingen naar 1 of meerdere facturen. Vervolgens worden deze facturen automatisch aangevinkt in de lijst van openstaande posten.
 

Artikelbeheer uitgebreid

Er is een nieuw beschrijvingsveld toegevoegd. Dit extra beschrijvingsveld kan bovendien optioneel worden toegevoegd aan een zoekopdracht via een nieuwe optie in het zoekdialoogvenster. Ook nieuw is de mogelijkheid (optie aanvinken) om een artikel uit te sluiten van een seizoenreferentie (wanneer uw Tradium site werkt met seizoenen/oogstjaren).
Tevens is de uitlijning van onderdelen in het zoekvenster optisch aangepast.
 

Kortingscondities uitgebreid

Onder het tabblad "Orderstaffels" is een nieuwe kolom KlantCode toegevoegd. Hiermee bestaat de mogelijkheid om optioneel klantspecifieke staffels aan te leggen.
 

Orderinvoer uitgebreid

Voortaan is het mogelijk om op regelniveau aan te kunnen geven of een artikel van een afwijkend magazijn moet worden geraapt. Ook nieuw daarbij is dat dan ook de voorraafinformatie van het alternatieve magazijn wordt weergegeven.
 

Performance tuning

Diverse onderliggende objecten in de programmatuur zijn verder geoptimaliseerd. Onder andere geldt dit voor het opslaan en laden van persoonlijke instellingen voor de applicatievenster, kolominstellingen en dergelijke.
 

Wat er verder nog is aangepast

Er zijn kleine optische verbeteringen aangebracht aan de deelvensters van sommige applicaties. Het verslepen van de scheidingsbalken is uitgebreid met verbeterde beveiliging tegen "oversizing"en "undersizing".
 
In de systeeminstellingen voor systeembeheerders (via menu Extra/Opties) zijn nieuwe items toegevoegd aan de configuratie. Deze hebben vooral betrekking op contractbeheer, gecombineerd met service-artikelen.
 
Het verwijderen van grote aantallen memo's van het scherm verloopt nu sneller door een batchgewijze verwijdering van de geselecteerde items in de database.
 
De automatische opmaakfunctie (Ctrl-Alt-R) in de Basic Script Editor is uitgebreid met een controle op interlinies van programmacode. Het surplus aan lege regels wordt voortaan automatisch opgeschoond.
 
Foutcodes die optreden tijdens database-transacties (zoals bijvoorbeeld tijdens orderinvoer) zijn voortaan voorzien van meer beschrijvende meldingen met relevante informatie. Dit is een proces wat geleidelijk door alle transactiesystemen binnen Tradium zal worden doorgevoerd.
 
Wanneer in een BTW-aangifteformulier enkel een BTW-grootboekrekening wordt ingevuld, zonder omzetreeks bij de rubrieken 1a en 1b wordt voortaan automatisch de tekst "AUTO" ingevuld. Het verplicht invullen van een reeks komt hiermee te vervallen.
 
In het dialoogvenster van de Scanner  is voortaan het bankrekeningnummer opgenomen bij de weergave van klant/leveranciers gegevens.
 
Wanneer vanuit het MailOverzicht wordt dubbelgeklikt op een e-mail die al reeds op de achtergrond is geopend, zal dit venster voortaan automatisch naar de voorgrond gaan. 
 
Wanneer bij gereedmelden van paklijsten gegevens werden aangepast in de paklijstregels, versprongen de regels na iedere bewerking als een sorterering was ingesteld. Dat is nu verbeterd.
 
Opmerking voor Excel-gebruikers:
Er is een melding geweest van het niet meer kunnen importeren van .xls (klassieke Excel bestanden) via een macro. Het betreft hier een rechtenprobleem, gecombineerd met een nieuwe installatie van Tradium op een nieuwe pc, dan wel een nieuwe Microsoft Office installatie. Het is gebleken dat het Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 object (een database-driver) niet kan worden aangeroepen. Een installatie van een extra database-driver lijkt alleen te werken als de gebruikersrechten goed zijn geconfigureerd.
Er is besloten om voor het importeren van klassieke Excel bestanden de verouderde Microsoft Excel Driver (ODBC-type) her in te voeren. Deze driver blijkt ongevoelig voor gebruikersrechteninstellingen en lijkt probleemloos te werken. Voor de import van de modernere .xlsx en .xlsb Excel bestanden (2007-2013) blijft wel de nieuwe database-driver nodig.
 
12.5.016
19 nov 2014

Artikelbeheer: gewijzigde functionaliteit "Stuksprijs" bij Combinatie-artikelen

Het automatisch combineren van artikelen tijdens de orderinvoer kon al geruime tijd. Ook was het al mogelijk om afwijkende prijzen en omschrijvingen aan het gecombineerde artikel mee te geven.
Nieuw is de toevoeging van de kolom "Verkoopprijs". Deze neemt voortaan de functie van "Stuksprijs"over. De kolom
"Stuksprijs" vult voortaan de gelijknamige kolom in van de orderinvoer.
 

Zoekbereik Archief Browser verder uitgebreid

De recentelijk toegevoegde functionaliteit omtrent het Service Calls Management heeft nu ook de Archief Browser bereikt: voortaan kan ook inhoudelijk gezocht worden naar aan service calls gekoppelde documenten en e-mails.
 

Nieuw! Tab Memory functie bij applicaties

In de toekomstige release van Tradium worden steeds meer instellingen automatisch onthouden en weer hersteld na het (her)starten van een applicatie in Tradium. Voortaan wordt bij de applicatie Productieorders de laatst active tab onthouden en weer ingesteld na het opstarten. In de nabije toekomst zullen ook de CRM-applicaties (Klanten, Leveranciers en Rayonmanagers) voorzien worden van Tab Memory.
 

Wat er verder is verbeterd:

Wanneer de toolbox werd getoond bij het weergeven van PDF-documenten ontstond een foutmelding "subscript out of range." Dat is nu verholpen.
 
Wanneer de grafiek-popupvensters in de applicaties Klanten, Leveranciers of ArtikelBeheer werden getoond, was het niet meer mogelijk om de grafieken (en grafiekdata) te kopieŽren. Er is nu een aanpassing doorgevoerd waarbij de Ctrl-C functie is hersteld. Tevens wordt voortaan in de knoppenbalk de kopiŽerfunctie ook ingeschakeld.
 
In de applicatie Catalogus werd het leveranciersfilter niet goed gereset na een wissel van een catalogus. Dat is nu verholpen.
 
Het registreren van .dll bestanden, tijdens het opstarten van Tradium na een programma-update, duurde aanvankelijk langer. Dit is gekomen sinds de invoering van enkele Microsoft .Net Windows onderdelen. Er is een aanpassing doorgevoerd waarmee dit is verholpen.
 
 
 
12.5.015
10 nov 2014

NIEUW! achtergrond processen via Tradium Query Stack Processing, TQSP:

Wannneer u applicaties in Tradium afsluit zult u merken dat ook dat sneller verloopt, net als het laden van de applicaties.
Om dit mogelijk te maken is een nieuwe techniek geÔntroduceerd in Tradium dat ervoor zorgt dat diverse taken geheel op de achtergrond worden uitgevoerd.
TQSP is een autonoom proces dat queries in een wachtrij afhandelt, waarbij de performance van de database gehandhaafd blijft. In de toekomst zal Tradium meer gebruik gaan maken van deze nieuwe procestechnologie.

 

NIEUW! Openingstijden en bezorgdata bij Magazijnen

De applicatie Magazijn is flink uitgebreid. In navolging van andere applicaties beschikt de applicatie nu ook over een openingstijdenrooster dat voor elk magazijn is in te richten. Hiervoor is een nieuwe tab Openingstijden ingevoerd.
 
Ook het bestaande tabblad Bestelfrequenties waarin per leverancier kan worden aangegeven hoevaak er besteld dient te worden, is uitgebreid. Voortaan kan men per magazijn en per leverancier aangegeven op welke dagen er dient te worden uitgeleverd en wat de voorkeurs-bezorgtijd voor de leverancier is. Deze gegevens worden onder meer gebruikt bij EDIFACT berichten verkeer, zoals het ORDERS.D96A bestelbericht wat naar leveranciers wordt verstuurd.
 

SQL.RunRecordset: import van Excel bestanden uitgebreid

In de Basic Script Editor is het al langere tijd mogelijk om Excel-bestanden direct te openen als een SQL-tabel. De kolommen en rijen van het opgegeven werkblad worden dan als een database-tabel geopend in een ADODB-recordset.
Voortaan is de limiet van 65536 rijen opgeheven. Naast de ondersteuning van .XLS en .XLSX bestanden wordt voortaan ook het type .XLSB (binair Excel bestand) ondersteunt. Met name het laatste type is beter geschikt voor zeer grote Excel-bestanden.
 

Combinatie-artikelen in ArtikelBeheer uitgebreid

Voortaan is het mogelijk om apart stuksprijzen en verkoopprijzen (prijsgroep: 0) in te voeren. Wanneer geen prijzen zijn ingevoerd, worden de actuele prijzen van het gecombineerde artikel ingevuld tijdens de orderinvoer. Dat was al zo, echter de Stuksprijs was de verkoopprijs voor het product. Deze functie is nu aangepast: wanneer een stuksprijs wordt ingevoerd bij het combinatie-artikel, dan wordt dit de stuksprijs in de orderregel (adviesverkoopprijs), de nieuwe kolom verkoopprijs neemt deze functie over. Ongewijzigd is de functionaliteit van de Prijsgroep-prijzen.
 

ServiceBeheer, ServiceTaken en ServiceArtikelen uitgebreid

Wanneer er sprake is van een service call afhandeling waaraan een SLA-contract is gebonden, was het tot nu toe mogelijk om een popup-dialoogvenster met details op te vragen m.b.t. response-uren per severity-level. Voortaan zijn hier ook de resolve- en escalatie-uren per level zichtbaar. Ook wordt voortaan aangeduid of het SLA-contract tijdens kantooruren of in een 24/7 tijdspad dient te worden afgehandeld.
 
Ook het in het Service-Artikelen applicatievenster zijn voortaan de resolve- en escalatie-uren toegevoegd in het SLA-frame.
 
Tenslotte is het in ServiceBeheer voortaan mogelijk om in het toegewezen dropdownfilter een selectie op alle gebruikers, niet toegewezen taken en alles weergeven te kiezen.
 

Aanmaken nieuwe gebruikers uitgebreid

Wanneer nieuwe gebruikers worden aangemaakt wordt voortaan een set standaard rechten toegevoegd aan de nieuwe gebruiker. De rechten kunnen vervolgens worden aangepast, c.q. uitgebreid. Ook wordt de password policy check uitgeschakeld, zodat vrije wachtwoordkeuze mogelijk wordt.
 

Performance tuning user-parameters

Wanneer applicatievensters worden geopend, worden de gebruikersspecifieke instellingen, zoals venstergrootte, de opmaak van onderdelen in het applicatievenster en voorkeuzes opgehaald uit de onderliggende SQL-database. Zo kan Tradium uw instellingen vanuit elke lokatie uitlezen, ongeacht vanaf welke computer of laptop. Tot nu to werd elke parameter individueel uitgelezen. Nieuw is een speciaal ontwikkeld caching-mechanisme waarmee alle gerelateerde instellingen in 1 keer worden uitgelezen. Hiermee is, vooral bij remote verbindingen via VPN of WiFi, de snelheid waarmee applicatievensters worden geopend merkbaar groter.
 

Wat er verder is veranderd

Het automatisch invoegen van leveranciersartikelen aan het stambestand via orderbeheer (tabblad Uitgebreid in zoekdialoogvenster) werkte alleen goed indien de leverancierskode exact 2 posities was. Voortaan werkt de functie nu ook bij variabele lengtes van leverancierscodes (1 t/m 4 karakters).
 
Er zat een bug in het afdrukken van vakantierooster. De oorzaak was een foutieve opmaak van de onderliggende SQL-instructie in de programmatuur. Deze fout is nu verholpen. Vakantieroosters worden weer als vanouds afgedrukt.
 
12.5.011
30 okt 2014

NIEUW! Rangschikken Tradium bureaublad items instelbaar

In het hoofdmenu is het Beeld-menu uitgebreid met twee nieuwe opties. Voortaan kunt u aangeven of u uw snelkoppelingen automatisch wil laten uitlijnen, of dat u deze vrij op het Tradium bureaublad wilt plaatsen.
Ook nieuw is de mogelijkheid om dit ook voor de notities te doen: wanneer u deze automatisch laat rangschikken, worden deze e-notes evenredig verdeeld in een rasterweergave getoond.
Wanneer u de grootte van het Tradium hoofdvenster aanpast, worden de bureaublad-items automatisch opnieuw uitgelijnd.
 

NIEUW! Openingstijden/beschikbaarheidrooster voor klanten, leveranciers, contactpersonen, vestigingen en rayonmanagers.

In navolging van de bestaande werknemersbeschikbaarheidsrooster, bestelschema's en inzetroosters voor machines zijn er nu ook beschikbaarheidstabellen gerealiseerd voor klanten, leveranciers en hunt contactpersonen annex vestigingsadressen. Ook zijn roosters voor Rayonmanagers ingesteld.
De nieuwe beschikbaarheidstabellen worden ook toegepast bij het bepalen van levertijden en bij het inplannen van routes (applicatie: Routeplanning).

 

Tabblad "Bestellen en Leveren" bij Leveranciers her-ingedeeld

Voortaan worden de details van de bestelroosters (voorraadadviezen en speciale bestellingen) standaard weergegeven in dit tabblad, zonder dat hiervoor het bestelschema dient te worden opgeroepen. De link voor het bestelschema is ook aangepast.
 

Beschikbaarheidsrooster voor werknemers meer uitgebreid

Voortaan kunt u bij het instellen van de beschikbaarheid van werknemers niet alleen hele maar ook halve uren selecteren in het rooster.
 

Bug fixes:

In uitzonderlijke gevallen kon Tradium niet meer worden geopend. Het venster werd in minimale grootte linksboven weergegeven en reageerde niet meer. De oorzaak ligt in de combinatie van bureaublad-pictogrammen die niet meer automatisch uitgelijnd konden worden door de beperkte grootte van het hoofdvenster. In deze release is een minimale venstergrootte ingesteld en kunnen gebruikers bovendien het automatisch uitlijnen aan of uitzetten voor zowel de pictogrammen als ook de notities (zie ook hierboven).
 
Ook het slepen van pictogrammen leek niet te werken. Feitelijk waren ze wel verplaatsbaar, maar alleen door in de ruimte vlak naast de afbeelding te klikken. Dat is nu ook opgelost. Er kan gewoon weer gesleept worden door op de afbeelding te klikken.
 
Versie 12.5
release 010
23-okt 2014
12:00u

!!! Tradium Business Software v12.5 official release !!!

 

Nieuwe applicatie: Afroepadvies !

Er is een geheel nieuwe applicatie ontwikkeld waarmee inkoopbestellingen die op afroep zijn geplaatst kunnen worden verzameld in een afroepadvies. Hierbij wordt gekeken naar lopende backorders (verkoop) en de beschikbare af te roepen (rest)aantallen. Indien mogelijk worden inkoop en verkoop gematched en wordt per leverancier een verzamelafroep gemaakt. De nieuwe applicatie is deels script-driven, waarbij de definitieve verwerking van de afroeporder wordt overgedragen aan een Basic Script Macro. Hetzelfde geldt voor de afdrukfunctie: ook hier kan de invulling geheel vrij worden bepaald door de uitvoering middels een macro.
 

Nieuwe gebruikersrechtenstructuur !

De opzet van de gebruikersrechten is in deze versie volledig herzien. De rechten zijn voortaan logischerwijs gegroepeerd en ook meer uitgebreid. De nieuwe gebruikersrechtenstructuur biedt meer flexibiliteit voor de applicatiebeheerder en biedt ook meer veiligheid.
Er zijn een kleine 100(!) verschillende gebruikersrechten die verbonden zijn aan de instellingen die uw applicatiebeheerder kan in- en uitschakelen. Nieuw is de mogelijkheid om het zo ingestelde gebruikersprofiel van de ene gebruiker naar de andere gebruiker te kopiŽren. Zo kunnen wijzigingen voor gelijksoortige gebruikers eenvoudig worden doorgevoerd.
 

Nieuw: gebruikersrechten voor administraties !

Werkt u met meerdere administraties in Tradium? Vanaf versie 12.5 kunt u per administratie aangeven welke gebruikers toegang hebben tot deze administraties. Alleen de administraties waartoe een gebruiker toegang heeft worden getoond tijdens het inloggen van Tradium.
 

Uitbreiding contactpersoonsgegevens met VarVelden !

In navolging van de mogelijkheid om bij klanten en leveranciers extra velden te kunnen instellen, is dit voortaan ook mogelijk bij de contactpersonen van klanten, leveranciers en bij rayonmanagers. Ook hier kunnen velden worden ingesteld als vrije invoer of als dropdown-boxen, gebaseerd op een multiple-choice lijst of SQL-query.
 

Nieuwe tekstverwerker !

De nieuwe versie van Tradium is vergezeld van een nieuwe tekstverwerker. De knoppenbalk is daarbij ook uitgebreid met enkele nieuwe opmaakfuncties. De grootste verandering is echter onderhuids. Zo is de compatibiliteit met MS-Word bestanden verbeterd, wat ook geldt andere im- en exportfuncties.
Binnenkort zal ook een geheel nieuwe spellingscontrole haar intrede doen, met onder meer automatisch taalherkenning. De nieuwe tekstverwerker is hierop al voorbereid.
 

Autostart-functie voor macro's !

Voortaan is het mogelijk om per gebruiker een macro automatisch te laten uitvoeren nadat de gebruiker Tradium heeft opgestart. Hiermee is de mogelijkheid gecreŽerd om bijvoorbeeld custom menu's te gebruiken en Tradium ook te kunnen inzetten op lokatie waar slechts beperkte toegang is gewenst.
 

Orderkosten aangepast !

Tot nog toe werden orderkosten op systeembeheerdersniveau bepaald, inclusief tekst, grootboekkoppeling en tarief. Deze orderkosten werden automatisch op de factuur toegevoegd indien de orderwaarde onder de ingesteld grens kwam.
Deze manier van kosten doorbelasten wordt enkel nog toegepast in het prijscomponentensysteem, waarbij overigens ook meer flexibele doorbelastingsmethoden voorhanden zijn.
Voortaan worden orderkosten tijdens de verwerking van de order (via F10) of de pro-forma (offerte) automatisch toegevoegd aan de order zelf. Hiermee kan bij een offerte ook inzage in de eventuele orderkosten worden gegeven.
Daarbij wordt voortaan gebruik gemaakt van een door de systeembeheerder ingesteld artikelnummer. Voordeel hiervan is de flexibiliteit van het gebruik van doorkoppeling naar de grootboekrekeningen, zoals bij andere artikelen reeds het geval is. Overigens is het mogelijk om op orderniveau de orderkosten te blokkeren via een nieuwe checkbox die aan het eveneens aangepaste invoerscherm is toegevoegd.
Bij retour- en reclamatie-orders worden orderkosten automatisch onderdrukt.
 

Uitbreiding systeeminstellingen productie-artikelen!

Voortaan kunnen productie-categorieŽn worden uitgebreid met productie-onderdelen. Dit zijn items die standaard worden toegevoegd als receptuur aan artikelen van een een categorie. Deze items worden tijdens de nachtverwerking automatisch toegevoegd aan bestaande recepturen. Als er nog geen receptuur is aangemaakt voor het productie-artikel, dan wordt deze automatisch gegenereerd.
 

Uitbreiding Service-Artikelen !

Service-artikelen kunnen worden worden uitgebreid met specifieke eigenschappen. Deze eigenschappen zijn op groepniveau ingesteld, zoals bij de stamartikelen ook gebeurt. Door in de artikelgroep de optie "Service" aan te vinken wordt de eigenschap toegepast op service-artikelen die onder dezelfde artikelgroep vallen.
 

Menufuncties versneld !

Met de introductie van het nieuwe gebruikersrechtensysteem is ook de werking van het hoofdmenu aangepast. Als gevolg hiervan is de werking hiervan versneld en niet meer gebonden aan de belasting van de SQL-database.
 

Verbeterde stabiliteit !

Er zijn diverse onderhuidse aanpassingen doorgevoerd op het gebied van (video)geheugenbeheer. Als gevolg hiervan is de stabiliteit van het programma verbeterd. Vooral wanneer het programma meerdere dagen onafgebroken wordt gebruikt is dit merkbaar.
 
Wat er verder is veranderd...
Voortaan is het mogelijk in bij het aanmaken van Service Calls om een Basic Script macro uit te voeren. Hiermee is het mogelijk om custom built servicetaken in te voeren.
 
12.4.45
22 sept. 2014

Rayonmanagers bonusberekening herzien

De applicatie RayonManagers is aangepast in de bonusmarge-berekeningen. Niet alleen is de opbouw van de lijst onderhuids volledig omgebouwd in verband met performance tuning; ook is het weer mogelijk om bedragen in te voeren in de kolom "Bonusbedrag".
 

Tracing wachtrij herzien

In de met spoed doorgevoerde releases 43 en 44 werd het al geÔntroduceerd, maar vanaf deze release is het officiŽel als nieuwe feature doorgevoerd: de afhandeling van de tracingwachtrij die bij het archiveren en scannen van documenten wordt opgebouwd vindt voortaan gecentraliseerd plaats.
Als gevolg hiervan wordt uw pc of remote desktop minder zwaar belast en vindt er geen OCR-bewerking meer op uw werkplek plaats. Ook het samenstellen van trefwoordenregisters voor uw e-mails en bijbehorende bijlagen wordt voortaan centraal afgehandeld. U merkt vooral aan het aflopen van de tracing wachtrij onderin de statusbalk van Tradium hoe snel dat voortaan gaat: de wachtrij verdwijnt vrijwel onmiddellijk.
Voortaan zal de Tradium e-Comms Server (in de volksmond "Tradium mailserver" genoemd) de tracingwachtrij voor alle gebruikers afhandelen. Aangezien deze bewerkingen op de rechtstreeks op server worden uitgevoerd, zijn de wachtrijen sneller afgehandeld dan op een pc.
 
12.4.42
18 sept. 2014

Service release

Er zijn diverse foutmeldingen opgelost, met name "Type mismatch" (foutcode 13) meldingen die als gevolg van recente database aanpassingen  voorkwamen in de software.
 
12.4.41
17 sept. 2014

Service release

Diverse foutmeldingen, waaronder "Invalid use of Null" die recentelijk zijn ontstaan door uitbreidingen c.q. aanpassingen in de onderliggende database zijn in deze release opgelost. Ook zijn er diverse optimalisaties doorgevoerd in onderliggende programma-code.
 
12.4.40
11 sept. 2014

Paklijstplanning uitgebreid

De volgorde-bepaling van paklijsten die in de wachtrij staan kon tot nog toe enkel worden aangepast door een selectie stapsgewijs te verhogen c.q. te verlagen in de lijst. Nieuw zijn de knoppen waarmee de selectie ineens bovenaan of onderin de lijst kan worden gezet
 

Bug fixed:

Het zoeken in de Archief Browser leidde tot foutmeldingen. Dat is nu verholpen.
 
12.4.39
10 sept. 2014

Nieuw! Reclamaties toepassen op werkorders

Het is al lange tijd mogelijk om retour-orders in te voeren op basis van bestaande werkorders. Deze retourorders maken gebruik van dezelfde verkoop- en inkoopprijzen als de oorspronkelijke order.  Bovendien kunnen nooit meer artikelen geretourneerd worden dan oorspronkelijk geleverd.
 
Nieuw is de reclamatie mogelijkheid: dit is een retourorder waarbij gecrediteerd wordt zonder dat er voorraad wordt teruggeboekt. Via Orderbeheer Verkoop kunt u via het popup-menu vanuit de order de optie "Reclameren" kiezen.
 
Ook de orderinvoer is aangepast: de nieuwe knop [X] is toegevoegd achter het ordernummer waarmee een reclamatie kan worden uitgevoerd. Tevens is de layout van de orderkop aangepast voor de gebruiker.
 

Nieuw! Html-gebaseerde Post-It

de memo-briefjes op het scherm hebben vanaf deze versie ook een tweede variant: notities die op basis van html worden opgemaakt. Via het menu Berichten kunt u de nieuwe memo's maken. Deze notities kunnen worden opgemaakt met web-based informatie en zullen in de toekomst worden gebruikt voor integratie met internet berichten (nieuwsreaders) en zijn inmiddels ook beschikbaar in de Tradium Mobile Apps.
 

Wat er verder is veranderd

Er zijn veel onderhuidse aanpassingen doorgevoerd in de applicatie die gerelateerd zijn aan performance tuning, geheugen optimalisatie en ook zijn er diverse kleine aanpassingen aan de gebruikersinterface doorgevoerd. Tenslotte zijn er kleine bugfixes toegepast van ons gemelde storingen.
 
12.4.27
08 aug. 2014

UITGEBREID! Service Calls

De Service Call applicatie is uitgebreid met dezelfde bladerfuncties als in diverse andere applicaties. De bladerfunctie beperkt zich tot enkel de aan de gebruiker toegewezen service-taken.
 
In de applicatie Mailoverzicht is het filter voor het verplaatsen van ontvangen e-mails naar bestaande service calls uitgebreid. Voortaan wordt een exact match automatisch geselecteerd op basis van de "[#SID:nnn#]" tekst in het onderwerp van de e-mail.
 

Bug fixed:

In uitzonderlijke gevallen trad een ERROR 381 foutmelding op. Deze fout is inmiddels verholpen.
 
12.4.26
07 aug. 2014

UITGEBREID! Besteladviezen

Naast de gisteren ingevoerde uitbreiding van het besteladvies met de Reclamatie-optie, is per vandaag de inhoud van de besteladviesregels uitgebreid. Voortaan worden totaalgewichten en -volumes van de artikelen automatisch berekend en aangepast. Ook is een regelwaarde-kolom toegevoegd aan de de bestelregels.
 

Bug fixes:

Er bleek een syntaxis-fout in een onderliggende SQL-statement te zijn geslopen bij de verwerking goederenontvangst, gecombineerd met automatisch toewijzen aan werkorders. Deze storing is nu verholpen.
 
12.4.25
06 aug. 2014

VERNIEUWD! Service Calls V.2

De applicaties onder de groep Service & Onderhoud zijn vernieuwd. Naast een aanzienlijke verbetering van de gebruikersinterface is ook de mater van integratie met andere applicaties naar een hoger plan getild. Zo is in de applicatie Klanten voortaan een extra tabblad "Service Calls" zichtbaar en kunt u vanuit dit tabblad doorlinken naar de supportticket. Ook de e-mail functionaliteit is uitgebreid met archiveerfuncties en het logboek is in de Service Calls ingevoerd in de stijl van de logboeken bij Klanten en Leveranciers.
 

VERNIEUWD! Schermaansturing re-designed

De complexiteit van de applicatie-vensters neemt langzamerhand steeds meer toe door de toevoeging van functionaliteit en uitbreiding van de knoppen, invoervakken, tabs, etc.. Op sommige pc's en bij Remote Desktop servers (Terminal Services) leidt dat soms tot instabiliteit en incidenteel tot "Out of memory" foutmeldingen.
Vanaf deze release is de schermaansturing grotendeels aangepast. De nieuwste aansturingstechniek zorgt voor een vermindering van het benodigde video-geheugen en draagt bij aan een snellere opbouw van de schermen. Er is intern eerst lange tijd getest met deze schermaansturing en de stabiliteit is uitstekend te noemen, zowel van PC's als ook op een Remote Desktop server.
 

VERNIEUWD! Reclameren bij leveranciers

Er bestond al geruime tijd de mogelijkheid om via een in te stellen script reclamaties te verzenden naar leveranciers. De functionaliteit bleef tot nog toe beperkt tot het genereren van documenten via een Basic Script macro. Een verdere integratie was er niet.
Voortaan worden reclamaties als een soort inkoop-orders verwerkt in de Tradium ERP-database. Ook is de weergave van inkooporders in OrderBeheer inkopen structureel aangepast: retouropdrachten en reclamaties hebben een eigen pictogram en worden voortaan ook geplaatst onder de betreffende leveranciersbon. Via hetzelfde popupmenu kunt u in deze applicatie reclamaties maken. Nieuw hierbij dat u voortaan de keuze heeft om reclamaties eerst vast te leggen in de leveranciersbon (de kolommen Breuk en Br. code worden dan getoond) of om via de applicatie BestelAdviezen de reclamatie te verwerken tot een aparte inkooporder.
Deze "claim-orders" worden op afzonderlijke wijze afgehandeld. Wanneer uw reclamatie door de leverancier wordt gehonoreerd, verwerkt u dit als een goederenontvangst op deze order. U gaat in de applicatie OrderBeheer inkopen deze order bewerken, waarna Tradium automatisch een leveranciersbon, genaamd "<CLAIM_FULLFILLMENT>", zal aanmaken. U hoeft enkel de "ontvangst" te verwerken met F12, waarna de boekhouding de credit-factuur kan koppelen.
Hierbij vindt overigens geen voorraadmutatie plaats; het betreft hier enkel een administratieve vastlegging en afhandeling van reclamaties.
 

UITGEBREID! Productieorders

In navolging op de vernieuwde reclamatie-functionaliteit is het voortaan ook mogelijk om breuken met aantallen vast te leggen in productie-orderregels. Het betreft hier enkel een registratie; via het achterliggende productie-script kunt u desgewenst doorkoppelingen maken naar leveranciersbonnen en/of verkooppaklijsten waar deze functionaliteit al is doorgevoerd.
 

Nieuwe parametertabs voor systeembeheer

het Opties-applicatievenster is uitgebreid met nieuwe tabs. Recentelijk zijn nieuwe parametertabellen toegevoegd aan de database. Deze maken nu deel uit van de instelbare opties.
 

Wat er verder is veranderd...

Bij de import van journaalposten (telebankieren) zijn per 1 augustus jl enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo worden voortaan niet meer normale bankrekeningnummers opgeslagen, maar enkel IBAN-nummers. Deze nummers werden tot nog toe niet automatisch herinnerd.
 
In de facturatie is het klassieke dialoogvenster bij de projectselectie weer na korte tijd teruggekeerd.
 
12.4.16
25 juli 2014
15:00u
 

Service release: RTF-sjabloon issues resolved

In deze release zijn de de backward-compatibility problemen met bepaalde RTF-sjablonen is opgelost.
Sjablonen die in oudere versies van tekstverwerker van Tradium zijn gemaakt bleken soms verminkt te zijn of zonder foutmeldingen te resulteren in lege bladzijden. Openen in Microsoft Word of Wordpad lukte nog wel, maar daarbij werd de opmaak verstoord. Aanmaken van documenten met deze sjablonen lukte programmeertechnisch wel (o.a. bij facturatie), maar waren niet zichtbaar in de tekstverwerker.
 
Er is een aanpassing doorgevoerd waarbij documenten die op basis van de oude sjablonen waren opgezet alsnog kunnen worden geopend. Deze release is vandaag om 15:00u verspreid.
 
Onze excuses voor het ongemak,
Het Tradium Support Team
 
12.4.15
25 juli 2014

NIEUW! SearchLocation functie in Basic Script

In de programmeeromgeving Basic Script is het SQL-object uitgebreid met de SearchLocation functie. Hiermee wordt een dialoogvenster getoond waarmee magazijnlokaties kunnen worden geselecteerd.
 

Uitgebreid: Magazijnen

De applicatie Magazijnen is uitgebreid met nieuwe functies. Ook nieuw in de on-line handleiding die vandaag is verschenen voor deze applicatie. Met een druk op de F1-knop wordt de help zichtbaar.
 

Nieuwe gebruikers aanmaken vereenvoudigd

Wanneer uw SQL Server installatie bepaalde check policies had, was het niet altijd mogelijk om vanuit Tradium nieuwe gebruikers aan te maken. Voortaan wordt in Tradium de check-policy en check-expiration optie toegepast bij de aanmaak van nieuwe gebruikers.
 

Vernieuwde tekstverwerker

Er is een nieuwe versie van de RTF-tekstverwerker opgenomen in Tradium. De nieuwe tekstverwerker deed zijn intrede in het voorjaar van 2013 maar is door de vele bugs weer uit productie genomen. De software-fabrikant heeft inmiddels een upgrade uitgebracht. Nieuw is onder meer de mogelijkheid om voor even en oneven pagina's aparate headers en footers te maken. Ook de pagina-nummering is uitgebreid met een totaalweergave (pagina 1 van 8).
TIP:
Heeft u problemen met het verwerken van sommige sjablonen, waarbij de aangemaakte documenten verminkt of leeg zijn? Dan is vermoedelijk de opmaak van het sjabloon niet meer compatibel met de nieuwe tekstverwerker.
Open het sjabloon in Microsoft Word of Windows Wordpad en sla dan het document opnieuw als RTF-bestand op.
Open vervolgens het sjabloon in Tradium om te controleren of de opmaak is hersteld, wat meestal het geval zal zijn.
Hiermee is uw sjabloon automatisch bijgewerkt naar de laatste versie van de RTF-standaard.
 

Wat er verder is veranderd...

Er zijn diverse performance tweaks doorgevoerd t.a.v. het laden van grote lijsten met data in werkbladen. Tevens zijn diverse kleine bugs opgelost en zijn er enkele cosmetische upgrades aan de gebruikersinterface doorgevoerd.
 
12.4.12
15 juli 2014

NIEUW! SMTP-logboek

Voortaan is het mogelijk om bij verzonden e-mails een logboek met alle SMTP-berichten weer te geven. Dit kan van pas komen wanneer bepaalde e-mails niet aankomen bij gebruik van meerdere e-mailadressen. In het logboek worden alle communicatie- en systeemmeldingen vastgelegd die betrekking hebben op het transport van het e-mailbericht over het internet.
Het logboek is op te vragen door vanuit het mailoverzicht het bericht te openen. Rechts bovenin treft u de knop "Logboek"aan waarmee u de gegevens kunt bekijken.
 

NIEUW! Voorkeursinstellingen automatisch bewaard bij Voorraad Toewijzen

Wanneer de applicatie Voorraad Toewijzen wordt afgesloten, worden voortaan alle zoekinstellingen en de gebruikte modus (Normaal of Omgekeerd) bewaard.
Ook nieuw is dat er niet meer een standaard overzicht wordt opgebouwd tijdens het laden van de applicatie. Voortaan dient de START-knop hiervoor te worden ingedrukt (of met F5 vernieuwen). Als gevolg hiervan wordt de applicatie sneller opgestart.
 
12.4.11
09 juli 2014

Factuursjablonen verbeterd

Bij de instellingen voor factuursjablonen zijn verbeteringen aangebracht in de gebruikersinterface, waardoor weergave van bepaalde tekstvakken niet meer wegvalt.
 

NIEUW! Lock/unlock-functie voor magazijnartikelen op bepaalde lokaties

Voortaan is het mogelijk om via de applicatie ArtikelBeheer de voorraad op bepaalde lokaties te blokkeren. Bij het aanmaken van paklijsten zullen deze OnHold-lokaties worden overgeslagen.
 

Nieuwe editable velden bij "Gegevens bewerken" link

In diverse applicaties, waaronder Klanten, Leveranciers en ArtikelBeheer zijn nieuwe velden toegevoegd aan de "cardview" bewerkfunctie. Deze nieuwe bewerkbare velden zijn het gevolg van uitbreidingen in de onderliggende tabellen die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.
 

EANcode voor magazijnen

In verband met de toename van het gebruik van UN/EDIFACT koppelingen met toeleveranciers, c.q. afnemers, is in de applicatie Magazijnen een extra adresveld toegevoegd voor een locatiecode. Deze code wordt gebruikt in het EDI-verkeer.
 
12.4.10
30 juni 2014

Service release

Er bleek een bug te zitten in het aangepaste dialoogvenster van de Artikel Wizard. Deze bug is verholpen.
Verder bleken de doorlinkknoppen in datalijsten en -werkbladen niet altijd meer goed te werken als kolommen met de muis waren versleept naar andere posities. Ook deze bug is verholpen.
 
12.4.9
25 juni 2014

NIEUW! Mailoverzicht uitgebreid met groepmailfunctionaliteit

Wanneer u bent aangesloten op groepmail-accounts (bijvoorbeeld: sales@mijnbedrijf.nl) dan worden deze groepmails standaard weergegeven in uw inbox-map, waarbij de groepnaam tussen blokhaken wordt weergegeven in het onderwerp.
Nieuw is de weergave van de aangesloten groepmail-accounts in de mappenlijst. Deze submappen maken het u mogelijk om de emails per groep te weergeven.
 
NB: release 12.4.8 bevatte een bug waarbij sommige dialoogvensters geminimaliseerd werden weergegeven.
 
12.4.5
18 juni 2014

Service release

Wanneer veel gebruik wordt gemaakt van de exportfunctie naar Excel, ontstond er geheugenvervuiling door de vele instances van Micrsoft Excel die telkens afzonderlijk werden opgestart. Er is een aanpassing doorgevoerd met een speciale detectiefunctie waarbij lopende Excel instances worden geactiveerd in plaats van opnieuw opgestart. Is er dan nog geen Excel actief, wordt het programma alsnog automatisch gestart.
 
12.4.1
12 juni 2014

Service release

Vanwege de vele "Invalid Use Of Null" foutmeldingen, veroorzaakt door ontbrekende systeemparameters, zijn vanuit de supportdesk van KeeminK Design database-updates uitgevoerd waarbij de ontbrekende parameters zijn ingevoerd met standaardwaarden. In deze release is ook een update van een Windows onderdeel ondergebracht (DetailsBar.ocx) waarin een extra beveiliging tegen het optreden van deze foutmeldingen is opgenomen.
 

Performance tweaks

Er worden diverse achtergrondtaken uitgevoerd terwijl Tradium draait op uw computer. Er is een zogenaamde "double-layer" techniek ingevoerd in de afhandeling van de achtergrondtaken. Hiermee worden herhalende achtergrondtaken (zoals controleren op nieuwe e-mails) in een wachtrij geplaatst als een andere achtergrondtaak nog actief is. Hiermee wordt de algehele performance beter door deze vorm van "load-balancing". Ook draagt dit bij aan de verder verbeterende stabiliteit van het programma.
 
12.4.0
11 juni 2014

Tradium Business Sofware 12.4 introduceert TFSS-technologie

Tradium versie 12.4 is verschenen. In deze nieuwe versie introduceert Tradium een nieuwe dataopslagtechniek, genaamd: Tradium File Storage System, kortweg TFSS. Hieronder volgt een korte uitleg en enkele meest gestelde vragen over de nieuwe dataopslag.

 
Wat is TFSS?
Tradium File Storage System is een techniek waarbij binaire data in de vorm van IMAGE-velden wordt opgeslagen in versleutelde bestanden in een bestandssysteem en niet meer in de database.
 
Kunnen afbeeldingen e.d. voortaan beter worden opgeslagen in TFSS dan in de database?
Dat is per Tradium site verschillend. Wanneer uw organisatie erg veel en vooral grote (hoge resolutie) afbeeldingen en gescande documenten verwerkt, is de overstap naar het Tradium File Storage System een goede keuze. Qua performance zit er nauwelijks verschil tussen het raadplegen van afbeeldingen via TFSS of via de lokale database. Wel is het zo dat het opslaan van zeer grote afbeeldingen sneller verloopt via TFSS.
 
Waarom heeft KeeminK Design TFSS ontwikkeld?
We willen Tradium Business Software ook voor de kleinere backoffice geschikt maken, daarbij hoort ook een instap met SQL Express tot de mogelijkheden. TFSS zorgt ervoor dat de memory load en database groei beperkt blijven, wat weer een restrictie is in SQL Express (max. 1Gb geheugen, database max. 10Gb). Bij een latere overstap naar SQL Server kan ook TFSS mee migreren.
 
Wat is het voordeel van TFSS t.o.v. opslag in de database?
Het belangrijkste voordeel is de backupmogelijkheid. Door de uitsplitsing van de centraal opgeslagen informatie in een groot databasebestand en een set van gecodeerde bestanden in een mappenstructuur worden backups sneller uitgevoerd en zijn wijzigingen in afbeeldingen beperkt tot het backuppen van de gewijzigde mapinhoud van het TFSS. Daarnaast kan de TFSS op een andere server, zoals een NAS-device worden ingericht, wat weer leidt tot een verminderde belasting van de SQL Server en indirect leidt tot performance verbetering, vooral bij intensief multi-user gebruik.
 
De bestanden worden dus opgeslagen in een mappenstructuur. Hoe veilig is TFSS?
Net zo veilig als opslaan in de database. Alhoewel het lijkt alsof de bestanden direct worden opgeslagen in de mappenstructuur, is dit zeker niet het geval. De binaire data van bestanden wordt namelijk opgeslagen in het bestandssysteem. Er is geen directe relatie mogelijk tussen de opgeslagen data en de naam of extensie van het bestand. Die relatie wordt versleuteld opgeslagen in de database. Daarnaast wordt de data zelf ook versleuteld opgeslagen, zodat de gegevens in TFSS beveiligd zijn.
 
Microsoft SQL Server kan tegenwoordig ook binaire data als filestreams opslaan buiten de database. Is dat geen betere oplossing?
Wij vinden van niet. TFSS kan namelijk worden gebruikt in combinatie met lokale opslag in de database. Filestreams worden bovendien niet in alle versies van SQL Server ondersteund. TFSS blijft  inzetbaar in elke versie van SQL Server en ook in toekomstige versies van SQL Server. De flexibiliteit van opslagkeuze van TFSS overtreft die van Microsoft's Filestreams.
 
Ik wil gebruik maken van TFSS, wat moet ik hiervoor doen?
Uw systeembeheerder moet eerst een share aanmaken in een NAS of op de server die uitsluitend voor het gebruik van TFSS mag worden gebruikt. De gedeelde map moet volledige rechten voor alle gebruikers hebben.
Vervolgens voert de systeembeheerder op de eerste pagina van het Implementatie Stappenplan de UNC-naam in van deze share (bijv. \\SERVER\FILESTOR). Tradium activeert dan automatisch TFSS en zal nieuwe binaire data hierin verwerken.
 
Kan ik ook bestaande binaire data verplaatsen vanuit de lokale database naar TFSS?
Ja, er zijn scripts in de map AdminSQL\Scripts\Voorbeelden waarmee u per categorie de bestaande data kunt overhevelen. Let op: deze bewerkingen kunnen tijdrovend zijn. Wij adviseren om de migratie door uw systeembeheerder onder begeleiding van onze supportdesk uit te voeren. Wij controleren dan ook de ingerichte share alvorens de migratie uitgevoerd kan worden.
 
Ik heb veel kleine afbeeldingen, maar ook een flink aantal grote fotobestanden. Kan ik kiezen welke bestanden naar TFSS gaan?
Ja, er is een zogenaamde Threshold in te stellen: wanneer de bestandsgrootte de ingestelde limiet overschrijdt wordt het bestand automatisch in TFSS opgeslagen, kleinere bestanden worden in de database zelf opgeslagen.
 

Nieuw! Stock Drop Trigger

Wanneer voorraaden sterk dalen kan dat een aanwijzing zijn dat er extra snel moet worden bijbesteld. De nieuwe Stock Drop Trigger optie die in de applicatie Groep instellingen is toegevoegd maakt het mogelijk om per artikelgroep een percentage in te stellen. Wanneer de voorraad binnen een week meer dan het ingestelde percentage is gedaald, zal het bewuste artikel automatisch op de eerstvolgende besteladvieslijst worden opgenomen.
 

Incasso-adviesmodule uitgebreid

Voortaan is het mogelijk om het soort incasso in te stellen. Naast de standaard "CORE" incasso-procedure kan er voortaan ook de "B2B" en "COR1" variant worden ingesteld. Het soort incasso wordt via de applicatie AdministratieBeheer gekoppeld aan het incassocontract.
 

Wat er nog meer is gewijzigd..

Er zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd in de gebruikersinterface. Tevens zijn kleine bugfixes toegepast.
 
12.3.28
28 mei 2014

Artikel Wizard uitgebreid

Er is een aanpassing doorgevoerd in de onderliggende verwerking van de wizardfunctie. Voortaan wordt bij de aanmaak van een nieuw leveranciersartikel het gewicht en het volume automatisch gesynchroniseerd met dat van het nieuw aangemaakte artikel. Ook bij latere aanpassingen in gewicht en/of volume in het stamartikel zal het overeenkomstige leveranciersartikel (met rangorde 1) worden gesynchroniseerd.
 

Orderlay-out editor uitgebreid

Wanneer een formule werd ingevoerd in de kolommenlay-out, kon deze SQL-instructie naderhand niet meer worden gewijzigd. Bovendien was het lastig om complexe formules in te geven vanwege het standaard invoerdialoogvenster wat hiervoor werd gebruikt.
Voortaan wordt een teksteiditor gebruikt voor de invoer van nieuwe formules. Bestaande formules kunnen nu ook worden aangepast door op de formuletekst te klikken.
 

Weekstaten in Over/Tekorten applicatie aangepast

Wanneer een weekbereik werd gebruikt in deze applicatie, werd de overschot/tekorten balanswaarden per week getoond. Bij een enkele week was dat voldoende, maar bij een reeks van aaneengesloten weken moest de uiteindelijke balans handmatig worden uitgerekend.
Voortaan wordt de balans in het overzicht doorgerekend over de weekselectie, zodat een meer duidelijke forecast mogelijk is geworden.
 

Paklijstplanning aangepast

In navolging van de autoscale-functie voor deelvenster is in deze applicatie een extra horizontale balk ingevoerd, waarmee de hoogte van de paklijstdetailweergave kan worden aangepast. Uiteraard is ook in deze applicatie schaling mogelijk.
 
 

En wat er verder is veranderd:

Het gebruik van errorlevel kolommen in queries is qua kleurstelling aangepast om de leesbaarheid in datawerkbladen en -lijsten te verbeteren. Ook is de kleurinstelling voor export naar Tradium spreadsheets gecorrigeerd: de voor- en achtergrondkleuren bleken te zijn omgekeerd. Dat is nu hersteld.
 
12.3.27
 

Fix-patch

Het opslaan van de relatieve coŲrdinaten leidde, afhankelijk van de taalinstellingen van de gebruikte computer, soms tot Overflow Errors. Dat is nu opgelost.
 
12.3.26
26 mei 2014

Nieuw! Deelvensters autoscale-functie!

In diverse applicatievensters kunt u delen van het venster aanpassen door de horizontale, c.q. verticale balken met de muis te verslepen. Deze instellingen worden opgeslagen zodat u bij een volgende keer weer dezelfde beeldverhoudingen in het applicatievenster krijgt.
Nieuw is dat de verhoudingen naar ratio worden opgeslagen. Wanneer u in het vervolg een balk verplaatst, worden zowel de absolute als ook de relatieve coŲrdinaten opgeslagen in uw gebruikersprofiel. Dat betekent dat bij het vergroten en verkleinen van het venster de beeldverhoudingen in stand worden gehouden en de balken meebewegen.
 

Vernieuwd! SQL Ontwerper redesigned!

Aan de achterkant van de SQL Ontwerper is een nieuwe koppeling met de onderliggende SQL-database gebouwd. Voortaan worden alle SQL-objecten (tabellen, views) asynchroon geladen. Hierdoor start de SQL Ontwerper vrijwel onmiddelijk na selectie vanuit het menu of vanuit de SQL-edit functie in een datawerkblad.
Ook nieuw is de detectie van SQL Server 2014 edities: automatisch wordt syntaxdetectie van versie-specifieke SQL instructie aangepast aan deze nieuwste versie van SQL. Overigens wordt syntaxdetectie al langer toegepast in Tradium. Alle syntaxvariaties van SQL Server 2000, 2005, 2008 en 2012 worden ook ondersteund en gedetecteerd.
 
12.3.20
14 mei 2014

Nieuw! Planning voor orderpicking!

In deze release is een nieuwe applicatie ingevoerd: Paklijstplanning. Uw systeembeheerder kan de applicatie toevoegen via de Gebruikersrechten instellingen via het hoofdmenu Extra/Opties.
 
Met nieuwe applicatie is het mogelijk om wachtrijen voor de paklijst te bewerken, lijsten te maken en ook de actuele voortgang van orderpicking in het geselecteerde magazijn te volgen.
 
Vereist het gebruik van Tradium Mobile V.1

 

Gebruikersinterface aangepast bij deelvensters

In diverse applicaties is het mogelijk om de verhoudingen binnen het venster aan te passen met behulp van de muis. De schuifbalken waarmee dat kan worden gedaan zijn aangepast. Het betreft hier enkel een optische aanpassing.
 
 

En wat er verder is veranderd:

Er is een bug-fix toegepast bij aanmaken van betalingsbestanden volgens SEPA: op sommige computers kon een dag/maand omwisseling plaatsvinden, afhankelijk van de lokale datuminstelling van de PC waarop het bestand werd aangemaakt. Voortaan kan deze omwisseling niet meer voorkomen.
 
12.3.18
07 mei 2014
08:45u

Service-release

Er bleek een beschading in de on-line distributie te zijn opgetreden. De nieuwe release is gecontroleerd en foutloos. Bovendien is zowel de release zelf als ook het opstartprogramma nu voorzien van een nieuwe digitale handtekening.
 
12.3.17
06 mei 2014

SEPA-release Tradium Business Software!

Deze nieuwe versie ondersteunt de SEPA-standaard voor het verrichten van elektronische betalingen en automatische incasso's. Hiertoe zijn diverse applicaties aangepast.
 
Ook onderliggende database-objecten zijn aangepast. Deze aanpassingen zijn in de afgelopen weken al doorgevoerd in uw SQL database.
 

Re-designed: Betaaladvies

De applicatie is volledig herschreven. De kolominstellingen zijn ook aangepast. Voortaan wordt er gewerkt met IBAN-bankrekeningnummers. Ook de handmatige toevoeging van betaalopdrachten verloopt via een IBAN-validatie: ongeldige bankrekeningnummers worden hiermee uitgesloten. Zie ook de aangepaste on-line handleiding (F1-toets).
 

Re-designed: Incasso-advies

Ook deze applicatie is volledig herschreven en ook de handleiding is volledig nieuw.
Let er ook op dat voor automatische incasso's u voortaan ook contractgegevens bij de klant moet invoeren! Deze contractgegevens worden gebruikt in het nieuwe SEPA-incassobestand.
 

Gewijzigde policy voor indexeren trefwoorden bij e-mails

Standaard worden al enige tijd ook de bijlagen van e-mails getraced en trefwoorden opgebouwd van bijlagen. Het betreft hier bijlagen in de vorm van (Word-)documenten en PDF-bestanden. Tot nog toe werden ook gescande bijlagen die als PDF-bestanden waren bijgevoegd eerst via OCR geanalyseerd om zo ook hiervan trefwoorden te kunnen opmaken.
 
Voortaan is dit laatste een optie. Er komt helaas dikwijls voor dat dergelijke scans in PDF dusdanig slecht van kwaliteit zijn dat dit leidt tot foutmeldingen waarbij Tradium moet worden herstart. Via het menu Extra/Opties/Computerinstellingen kan de deze scanmethode in/uitgeschakeld worden. standaardwaarde is uit.
 

Incassocontract vastgelegd

De nieuwe SEPA-standaard vereist niet alleen dat u voortaan de contractgegevens per klant vastlegt, maar ook uw eigen contractgegevens met de bank vastlegt. U heeft de nieuwe contractgegevens al van uw bank ontvangen. Het contract begint met de letters "NL" en bevat de letterreeks "ZZZ" en meestal ook uw KvK-nummer. In de gewijzigde applicatie AdministratieBeheer kunt u voortaan voor elk van de twee bankrekeningen optioneel het incassocontract selecteren.
 
In de applicatie Klanten vult u de contractgegevens (referentie en datum) in onder de tab Betalingscondities.
 

Nieuw! On-line handleiding voor Rayons

De applicatie Rayons heeft nu ook een on-line handleiding die bovendien context-gevoelig is. Wanneer u in deze applicatie aan het werk bent krijgt u met een druk op de F1-toets direct uitleg over het onderdeel wat actief is.
 
 

En wat er verder is veranderd:

Er is een bug-fix toegepast bij het doorlinken naar .pdf bestanden vanuit notities. De links werkten niet, wel bij andere type documenten. Dat is nu opgelost.
 
12.3.15
03 apr 2014

Nieuw! aantal termijnen voor abonnementorders

Voortaan is het mogelijk om bij een selectie van een abonnementtype ook het aantal termijnen te selecteren of in te voeren voor de duur van het abonnement. Wanneer het aantal doorbelaste periodieken het termijnaantal heeft bereikt, stopt het abonnement automatisch.
 

Toewijsapplicatie: perfomance tweaks toegepast en meer

De applicatie heeft onderhuids diverse performance verbeteringen ondergaan, waarmee de algehele snelheid van queries is verbeterd. Ook is de gebruikersinterface aangepast zodat de werking enerzijds sneller is geworden en anderzijds duidelijker wordt aangegeven wannneer de SQL server actief is met het opvragen van gegevens.
Nieuw is de mogelijkheid om bij terugboeken van toegewezen voorraad een selectie van overeenkomstige paklijstregels te maken, zodat enkele specifieke regels worden teruggeboekt.
 

En wat er verder is veranderd:

Er is een bug-fix toegepast bij het openen van opgeslagen .tlbl (Tradium Label Report Projects) bestanden. Door een lock op deze bestanden werden query-definities niet bewaard waardoor een .tlbl bestand niet meer kon worden geopend. Dat is nu verholpen.
 
12.3.14
25 mrt 2014

Facturatie aangepast

De nachtverwerking voor de facturatie is aangepast zodat als er niets gefactureerd kan worden niet meer zullen verschijnen.
Verder is de verwerking van extreem lange factuurdocumenten sneller geworden door performance tuning en het gebruik van cache-geheugen tijdens het toepassen van de sjablonen.
Dialoogvensters om vreemde tekens in de bestandsnaam te corrigeren zullen minder vaak optreden door verbeterde afhandeling van de naamomzetting.
 

Wachtrijafhandeling voor documenttracing aangepast

Wanneer optische tekstherkenning wordt uitgevoerd voor bijvoorbeeld bijlagen van e-mails, kan het soms voorkomen dat door een corrupte inhoud van een gescand document Tradium niet meer reageert. Na een herstart van Tradium werd de wachtrij opnieuw geladen en hetzelfde document opnieuw getraced, waarbij Tradium opnieuw vastliep. Om uit deze impasse te geraken was het noodzakelijk om de wachtrij (.tracequeue) te verwijderen uit de "Mijn Documenten" map, waarbij alle andere documenten eveneens uit de wachtrij werden gezet.
Voortaan wordt bij het herladen van den wachtrij het document dat op het moment van herstarten van Tradium in behandeling was, automatisch verwijderd uit de wachtrij, zodat het volgende document wordt uitgevoerd en er geen vicieuze cirkel met vastlopen meer kan ontstaan.
 

Popupmenu bij applicatie-tabs verbeterd

Het wisselen van gemaximaliseerde applicatievensters verloopt eenvoudig door het gebruik van de tabs bovenin het hoofdvenster. Wanneer de rechter muisknop wordt ingedrukt, verschijnt een popupmenu voor het actieve tab. Wanneer de muis boven een inactieve tab met dezelde knop wordt ingedrukt, verschijnt het popupmenu maar wordt het actieve tab verandert.
Voortaan is dit muisgedracht aangepast: wanneer met de rechtermuisknop op een inactieve tab wordt geklikt, zal de tab automatisch worden geactiveerd, ondmiddellijk gevolgd door het popupmenu voor het nieuw geactiveerde venster.
 

Automatische padnaamselectie verbeterd

Recentelijk was een bug in de padnaamselectie ingeslopen dat zichtbaar was bij de aanmaken van nieuwe document in een van de logtabs bij o.a. Klanten en Leveranciers. Het dialoogvenster koos als standaard map de laatst gebruikte map. Feitelijk hoort de map die gekoppeld is aan de actie te worden geselecteerd. De fout trad alleen op als er een standaard bestandsnaam werd gekozen. Deze fout is nu verholpen.
 

Bestelwaardebepaling verbeterd bij goederenontvangst

Wanneer leveranciersbonnen worden verwerkt in de gelijknamende applicatie werd tot nog toe de globale waarde van de levering berekend en aan de hand hiervan bepaald of er sprake was van leveren of retourname/creditering.
Met name bij productiepaden leidde dit tot verwarring omdat dan zowel ontvangen als geleverde goederen in 1 paklijst worden verwerkt.
Voortaan wordt de waarde van credit/debet regels in leveranciersbonnen apart gewogen waarmee dit probleem is verholpen.
 

Lidmaatschaprestricties voortaan overrulebaar in Orderinvoer

Voor artikelvereisten (mits reeds eerder andere artikelen waren uitgeleverd) geldt al enige tijd dat uitzonderingen hiervoor op orderniveau kunnen worden ingesteld. Deze optie inschakelen heeft voortaan ook betrekking op het overrulen van lidmaatschapvereisten. Is de optie aangevinkt, dan kunnen artikelen die normaliter alleen aan leden van een lidmaatschap mogen worden uitgeleverd, voortaan ook in de betreffende werkorder worden ingevoerd.
 
12.3.12
27 feb 2014

Schermaansturing verbeterd

In een enkel geval kwam het voor dat tijdens het wisselen tussen gemaximaliseerde vensters, of het openen van een nieuw venster vanuit een gemaximaliseerd applicatievenster leidde tot het vastlopen van Tradium. Soms kon afsluiten van Tradium nog wel, maar vaak reageerde het programma niet meer. De fout werd veroorzaakt door het kortstondig wisselen van venstergrootte tijdens de schakeling naar het andere venster. Dit is standaard Windows-gedrag in zogenaamde MDI-applicaties (Multiple Document Interface), zoals Tradium. Wanneer sommige vensters te klein worden om bepaalde inhoud weer te geven, loopt Tradium vast.
 
Er is een beveiliging ingevoerd die elke aanpassing van venstergroottes monitort en ingrijpt wanneer de hoogte van een applicatievenster te klein wordt door direct de minimaal vereiste hoogte in te stellen.
 

Taakplanner uitgebreid

De Taakplanner voert via een uitgebreid instelbaar tijdschema macro's uit. Deze worden door de Tradium e-Comms Service (op de server zelf) uitgevoerd. Nieuw is de mogelijkheid om opstartparameters in te stellen. Deze kunnen door de aan te roepen macro worden uitgelezen via de Command$ methode.
 
 
 

Bitmapprocessing bij optische tekstherkenning aangepast

Wanneer PDF-bestanden worden gearchiveerd, hetzij rechtstreeks, hetzij als bijlage in e-mails, worden gescande documenten die als PDF zijn opgeslagen als zodanig herkent en zal Tradium de inhoud als bitmap gaan verwerken. In enkele gevallen leidde dit tot het niet meer reageren van Tradium op het moment dat een bitmapbestand werd geoptimaliseerd voorafgaand aan het OCR-proces. Uit analyzes bleek dat de geŽxtraheerde bitmapdata omgezet werden in extreem grote .bmp bestanden.
taakplanner-overzichttaakplanner-detailstaakplanner-logboek

 
Er is een aanpassing in het OCR-proces doorgevoerd waarbij de maximum resolutie van een .bmp bestand niet hoger mag zijn dan 200dpi. Dit was voorheen 300dpi. De verwachting is dat hiermee de problemen in deze gevallen zijn verholpen.
 

En wat er verder is veranderd:

Er is een bug-fix toegepast bij het verwerken van bijlagen in de klassieke RTF-gebaseerde e-mail editor. Bijlagen werden na de vorige release niet meer opgeslagen. Dat is nu verholpen.
 
Bij het gebruik van afwijkende zeer kleine documentformaten, zoals deze gebruikt worden in bijvoorbeeld labelprinters, kwam soms de foutmelding "Page height too small" wanneer een dergelijke RTF-document naar de printer werd gestuurd. Dat is nu verholpen.
 
12.3.8
13 feb 2014

Toewijsmodule uitgebreid met catalogusfilter

De applicatie voor het toewijzen van partijen (voorraden met BatchRef-registratie) is uitgebreid met een extra filter.  Het betreft hier de mogelijkheid om een catalogus te selecteren waarin de eindproducten zijn opgenomen. Bij recepturen zullen dan ook de ingrediŽnten selecteerbaar zijn.
 

Nieuw! Omzetgrafiek voortaan ook afdrukbaar

De applicaties Klanten en Leveranciers hebben nieuwe printfunctionaliteit: wanneer een afdruk(voorbeeld) wordt gestart terwijl het actieve tab van de omzetgrafieken wordt getoond, worden de grafieken en de statistiektabel voortaan opgenomen in de afdrukpagina.
 

Nieuw! Projectnummerweergave in dagboekverwerking

Voortaan wordt een nieuwe kolom [ProjectNr] weergegeven tijdens het invoeren en importeren van journaalposten. De nieuwe kolom wordt automatisch ingevuld indien een koppeling bestaat met een project. Dat kan een directe koppeling zijn, maar ook indirect kan dat zijn. Deze automatische invulling kan ook handmatig worden overschreden.
De nieuwe kolom heeft enkel een statistische functie: om de de projectadministratie eenvoudiger te kunnen controleren en te vergelijken met de boekhouding. De bestaande doorkoppelwijze van de projectadministratie naar de boekhouding blijft ongewijzigd.
 

En wat er verder is veranderd:

Wanneer bestelregels worden verwijderd in de bestelapplicatie via het popup-menu leidde dit tot een foutmelding bij combinatie-artikelen. Verwijderen met de DEL-toets lukte wel. Dit probleem is nu verholpen met de invoering van een extra kolom [SubRgl].
 
Wanneer de systeembeheerder een nieuwe macro toevoegt aan de gebruikerslijst werd enkel de bestandsnaam opgeslagen, niet de bijbehorende padnaam. Dat is nu opgelost.
 
12.3.7
05 feb 2014

*Service Release*

In deze release zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd:
 
* Wanneer beveiligde PDF-documenten als bijlagen bij e-mails werden ontvangen, ontstonden foutmeldingen tijdens het indexeren van de trefwoorden. Voortaan wordt een beveiligingscheck op pdf documenten uitgevoerd alvorens de indexering begint. Beveiligde PDF documenten worden dan genegeerd.
 
* De controle en registratie van componenten dat tijdens het opstarten van Tradium wordt uitgevoerd is versneld. Bovendien wordt aan de hand van het type bestand voortaan nauwkeuriger bepaald welke registratie dient te worden uitgevoerd.
 
 
12.3.6
31 jan 2014

Vernieuwd! SQL Ontwerper

In de SQL Ontwerper zijn technische nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd. Tevens is de functionaliteit van de interface dusdanig uitgebreid dat we onze gebruikers goed willen laten weten wat er allemaal mogelijk is met de SQL Ontwerper.
 
Daarom deze tip: gebruik de F1-toets om de handleiding op te vragen. Deze is geheel herschreven en verdient de nodige aandacht.
Voor de die-hards en diegenen die echt alles uit de SQL Ontwerper willen halen is er ook voortaan een Engelstalige User's Guide opgenomen in de online handleiding die via een hyperlink bovenin het applicatievenster rechtstreeks is op te vragen.
 

Vernieuwd! ICP aangifte

Op verzoek is de koppeling tussen de BTW-aangifte en ICP-aangifte aangepast. Voortaan is het niet meer automatisch zo dat kwartaalaangiften van de BTW ook leidt tot kwartaalaangiften van de ICP. Daarom is het voortaan mogelijk om naast de kwartaalaangifte van de BTW te kiezen tussen kwartaal- of maandaangifte voor de ICP.
De keuze wordt door de systeembeheerder ingevoerd via het Implementatie Stappenplan.
Overigens is het niet mogelijk om een kwartaalaangifte van de ICP te doen als er een maandaangifte voor de BTW geldt.
 

En wat er verder is veranderd:

Met de komst van de release 12.3.5. bleek de offset van de transparantie-achtergrond bij snelkoppelingen op het Tradium bureaublad te zijn verschoven. Dit trad alleen op bij bureaubladen met een afbeelding als achtergrond. Dat is nu opgelost door de offset bij te stellen.
 
12.3.5
30 jan 2014

Nieuw! Geheugenfunctie voor openen en opslaan

Wanneer bestanden worden geopend of opgeslagen "onthoudt" Tradium voortaan per applicatie en/of bestandstype de laatst gebruikte directory en in de meeste gevallen ook de laatstgebruikte bestandsnaam.
 

Schermwisselingen verbeterd

Wanneer applicatievenster in full-screen worden uitgevoerd en gewisseld wordt tussen deze vensters, worden de venstergroottes verkleind en dan weer gemaximaliseerd. Dit is typische gedrag voor Windows programma's met een MDI-interface, zoals Tradium Business Software (MDI = Multiple Document Interface). Er is nu een extra besturingsmodule ingevoerd waarmee de efficiŽncy van de schermwissels is verbeterd. De schermwisselingen worden nu sneller afgehandeld.
 

Nieuw! Audit in ArtikelBeheer

Naast de bestaande audit voor prijswijzigingen is er vanaf nu ook een audit op overige wijzigingen in ArtikelBeheer. Het gaat om de registratie van wijzigingen in o.m. omschrijving, typenr, groep, status, enz..
De nieuwe audit is op te vragen door de omschrijving van het artikel aan te klikken en vervolgens de link van het  status-label aan te klikken wat in het deelvenster wordt weergegeven.
 

Dialoogvenster artikel-zoekresultaten uitgebreid

Voortaan worden in de zoekresultaatlijsten van artikelen extra kolommen weergegeven.
Nieuw is de weergave van het veld [TypeNr]. Dit werd soms weergegeven, dat is nu generiek in alle resultaatlijsten.
Daarnaast wordt een kolom [Deleted] weergegeven als er wordt gezocht in artikelen inclusief inactieve artikelen.
 

En wat er verder is veranderd:

Tijdens het openen van de orderinvoer verscheen soms niet altijd de kolom [Voorraad]. Dat is namelijk een dynamische kolom die apart wordt gegenereerd. Met behulp van de [F5]-knop (vernieuwen) verscheen de kolom alsnog.
Er is een aanpassing doorgevoerd die tijdens het laden van de order het scherm automatisch vernieuwd.
Tevens is het dialoogvenster bij het opzoeken van bestaande orders in deze applicatie aangepast:
voortaan wordt een [LeverDatum] kolom weergegeven en de orders aflopend gesorteerd op deze kolom.
 
Let op: Er is een aangepaste foutafhandeling doorgevoerd in diverse .dll en .ocx bestanden. Het kan daarom voorkomen dat Tradium niet goed opstart. Gebruik dan het updatescript (UPDATE.BAT of UPDATE64.BAT) om de laatste versie van de systeembibliotheek te downloaden naar uw computer.
 
12.3.1
24 jan 2014

Nieuw! Tabelrechten redesigned en uitgebreid

Vanwege de uitbreiding van de tabelrechten functionaliteit bij Gebruikersrechten (menu Extra/Opties voor systeembeheerders) met de mogelijkheid om per veld rechten toe te kennen en in te trekken, is de gehele functie herontwikkeld.
De vernieuwde tabelrechtentab is hierdoor uitzonderlijk snel geworden: duurde de analyse en opbouw van de tabelrechtenstructuur soms meer dan 1 minuut, voortaan wordt de lijst in minder dan 1 seconde opgebouwd. Hiertoe zijn specifieke functies ingebouwd in de Tradium database.
 

OCR-tracing verbeterd

In bepaalde gevallen kwam het voor dat tijdens het (op de achtergrond) verwerken van gescande documenten er soms een "Xerox" foutmelding kwam.

Dit werd veroorzaakt door een bug in een Windows systeembestand. Inmiddels is achterhaald wanneer de bug zich voordoet. Wanneer een document is gescand met behulp van een automatische document invoer (ADI) kan het soms voorkomen dat de pagina langer is dan oorspronkelijk. Dit komt bijvoorbeeld door het naslepen van de mechanische doorvoer. Het is gebleken dat de Xerox-driver hierdoor vastloopt omdat de maximale lengte niet meer dan A4 is (31cm). De nasleep is vaak te zien aan de grote witte rand onder en/of boven een gescand document.
Nieuw in Tradium is een Autocrop functie die alle overbodige witruimte rondom het gescande document verwijderd. Als gevolg hiervan zal de lengte die de OCR-tracer moet afleggen niet langer zijn dan 31cm en zal de driver geen foutmeldingen meer veroorzaken.
 

En wat er verder is veranderd:

In het overzicht onder het tabblad van openstaande posten bij de applicatie Leveranciers staat een Betaaldatum. Nieuw is voor gebruikers van het niveau Financial Manager om de betaaldatum aan te passen.
 
Wanneer in Basic Script de functie SQL.StoreUrl werd gebruikt, hing de applicatie. Deze bug is verholpen.
 
12.3.0
16 jan 2014

Nieuw! Autoconversie naar PDF voor e-mail bijlagen

Wanneer bijlagen aan een e-mail worden toegevoegd bestaat voortaan de mogelijkheid om .rtf en .doc(x) documenten als pdf-bestand te versturen. Via een dialoogvenster kan deze keuze worden gemaakt. De bijlagen worden dan automatisch geconverteerd naar .pdf bestanden die vervolgens worden ingevoegd.
 

Nieuw! Doorgeboekte journaalposten ongedaan maken

Alle boekingen in de financiŽle administratie vinden plaats via journaalposten plaats. Doorgeboekte journaalposten waren tot nog toe definitief verwerkt in de boekhouding. Voortaan is het voor gebruikers met de classificatie "Financial Manager" mogelijk om een verwerkte journaalpost ongedaan te maken. Hierbij wordt de boekingsrun verwijderd en tegelijkertijd een nieuwe journaalpost aangemaakt met de dezelfde reeks boekingen. Hiermee wordt het mogelijk om correcties aan te kunnen brengen zonder dat er hiervoor memoriaalboekingen dienen te worden gemaakt. Deze bewerking is overigens alleen mogelijk in het huidige en volgende boekjaar zoals dat is ingesteld in AdministratieBeheer.
 

Performance tuning bij e-mail replies en forwarding

Wanneer e-mails worden beantwoord of doorgestuurd, plaatst Tradium de gehele thread van de voorgaande berichten onderaan het nieuwe bericht. Hierbij wordt de HTML-opmaak van het bericht meerdere malen opnieuw uitgevoerd. In de nieuwe versie wordt de opmaak gebufferd uitgevoerd, waarmee de snelheid van het beantwoorden van e-mails enkele malen sneller is geworden. Ook is de opmaak bij nieuwe e-mails gebufferd, zodat ook nieuwe e-mails sneller worden aangemaakt.
 

En wat er verder is veranderd:

In het dialoogvenster voor het opzoeken van artikelen was de selectie van artikelen onder het tabblad "Project" omslachtig. Voortaan is de selectie eenvoudiger en kan zowel de muis als het toetsenbord hiervoor worden gebruikt. Ook kunnen de prijsgroepen 88 en 99 (prijscomponenten en prijscouranten) worden geselecteerd in dit dialoogvenster.
 
Het dialoogvenster voor het toevoegen van nieuwe artikelgroepen in de applicatie Kortingscondities is uitgebreid. Voortaan kunnen voor alle 9 verschillende prijsgroepen standaardinstellingen worden ingevoerd.
Bij het toekennen van gebruikersrechten voor macro's werd een foute padspecificatie ingevoegd bij nieuwe macro's. Het dialoogvenster voor macro-rechten is nu verbeterd.
 
In de applicatie Magazijnen is de kolomopmaak van de datawerkbladen aangepast. Voortaan worden alle kolombreedtes automatisch ingesteld op de inhoud van het werkblad.
 
In de applicatie ArtikelGroepen is eveneens de kolomopmaak voor de weergave van artikeleigenschappen aangepast. Ook hier worden voortaan alle kolombreedtes automatisch aangepast.
In de applicatie Leveranciers is eveneens de kolomopmaak voor de weergave van bestelfrequenties aangepast. Ook hier worden voortaan alle kolombreedtes automatisch aangepast.
In de applicatie Rayons is een dergelijke aanpassing doorgevoerd onder het tabblad "Instellingen".
 
In diverse memo-velden en in de notities kwam na de vorige update tekst " \ par " tevoorschijn. Regeleinden werden verwijderd. In de nieuwe versie is dit aangepast. Ook is hiermee het probleem van de "groeiende" on-screen post-its opgelost.
 
Het invoegen van afbeeldingen voor artikelen, service-onderdelen, klanten en leveranciers werkte niet meer. Dit werd veroorzaakt door een rechtenprobleem in een programmabibliotheek (.dll). De nieuwe versie van TRADIUM is vergezeld van een aangepaste .dll bestand waarmee dit probleem is verholpen.
 
In de applicatie Routeplanning is een beveiliging opgenomen voor NULL-adressen. Wanneer een paklijst of werkorder geen compleet ingevuld adres had, blokkeerde dat de samenstelling van de bezorglijst. Voortaan worden ongeldige adressen verzameld en in een aparte "*NULL*"-route weergegeven.
 
De werking van de kolomheaderfunctionaliteit in werkbladen is bij het aanklikken van de kolomtitels verbeterd. Wanneer een veld in bewerking was, werd een eventuele sorteerbewerking niet uitgevoerd. Omdat bij het selecteren van een werkblad automatisch de bewerkingsmodus wordt ingeschakeld, wordt voortaan deze modus automatisch uitgeschakeld bij het aanklikken van een kolomtitel.
 
In de BasicScript programmeertaal is de functie SQL.TextValue uitgebreid met een optioneel argument voor RTF-opmaak. Hiermee worden bij de omzetting van tekst naar SQL-formaat regeleinden en tabs vertaald naar RTF-stuurcodes.
 
Sinds versie 12.2 worden diverse SQL-opdrachten via asynchrone processen op de achtergrond uitgevoerd. In een enkel geval traden soms fouten op als gevolg van verbroken verbindingen met de database. Er is nu een automatische detectie op verbindingsfouten waarbij de verbinding wordt hersteld en het asynchrone proces opnieuw wordt ingesteld. Hierbij worden de foutmeldingen afgevangen.
 

 

 
Klik hier voor eerdere updates in 2013