TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Nieuwe releases!

Hier treft u alle aanpassingen aan die in TRADIUM Business Software in 2015 zijn verwerkt.

 
10 dec 2015 / Release 12.5.136

Tradium introduceert In-Form Dialoogvensters

Met de onlangs geÔntroduceerde vernieuwde schermopbouw worden applicatievensters voortaan met minder flikkering en vaak ook sneller opgebouwd. Soms zelfs zo snel dat (mede afhankelijk van de gebruikte pc-hardware) dialoogvensters in enkele gevallen achter het hoofdvenster terecht komen.
 
Tegenwoordig zien we op internet steeds vaker de popup-vensters verschijnen waarin enkele gegevens kunnen worden ingevoerd, zonder dat men de pagina verlaat. In Tradium Business Software hebben we een soortgelijke variant ontwikkeld: de In-Form Dialoogvensters. Deze IFD's verschijnen als een popupvenster in het applicatievenster, waarbij het applicatievenster zelf donkergrijs wordt en de popup centraal in het venster wordt weergegeven.
 
Met IFD's willen het gebruik van verschillende dialoogvensters terugbrengen, wat de gebruiksvriendelijk tegmoet komt. Ook wordt hiermee een stuk performancewinst geboekt omdat de overhead, veroorzaakt door het laden en weergeven van een apart venster, hiermee wordt geŽlimineerd. De eerste applicatie waarin een IFD is verwerkt is Urenregistratie. Hiermee de zijn problemen, waarmee het dialoogvenster soms achter het applicatievenster terecht kwam, voor deze applicatie opgelost. In de nabije toekomst zullen we de IFD-functionaliteit uitbreiden.
 
 
 
07 dec 2015 / Release 12.5.133

Nieuw! pictogramweergave bij dagprijs-artikelen

Recentelijk is de dagprijzen-functie toegevoegd aan het assortiment. Via de applictie ArtikelBeheer kun je per artikel aangeven of de inkoopprijs van het artikel onderhevig is aan dagprijzen. Tijdens de orderinvoer berekent Tradium a.h.v. de door jou opgegeven calculatiemethode wat de theoretische inkoopprijs is. Nieuw is hierbij dat het dagprijzen-pictogram word weergegeven (zoals ook in ArtikelBeheer) waarmee deze artikelen beter herkenbaar zijn.
 
 
 
03 dec 2015 / Release 12.5.131

Jaarafsluitingen voor bedrijven zonder BTW-aangiften

Voortaan is het mogelijk om voor bedrijven die hun BTW-administratie handmatig of helemaal niet registreren in de grootboekadministratie om toch een jaarafsluiting te doen. Tradium toont voortaan een waarschuwing waarbij het mogelijk is om alsnog zonder BTW-controle de jaarafsluiting uit te voeren.
 

Schermaansturing aangepast

Tevens zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de aansturing van schermen. Met name is het gedrag van dialoogvensters aangepast, waarbij dialogen niet meer achter het hoofdvenster zullen komen.
 
NB: in release V.12.5.132 zijn verdere aanpassingen t.b.v. schermaansturing voor dialoogvensters doorgevoerd. Deze release is later in de ochtend verspreid.
 
 
02 dec 2015 / Release 12.5.130

Tradium introduceert nieuwe beveiligingsstructuren

In navolging van nieuwe eisen die door een registeraccountant zijn neergelegd bij een van onze klanten hebben we (en dit stond al op ons verlanglijstje) met onmiddellijke ingang nieuwe beveiligingsstructuren in het ERP-systeem aangebracht. Bijvoorbeeld: zo mag iemand die in een klantenkaart zit alleen een bankrekening aanpassen als hij of zij rechten heeft om de applicatie BetaalAdvies uit te voeren. Ook ten aanzien van het wijzigen van inkoopprijzen, of andere aanpassingen die betrekking hebben op de boekhouding, voorraad e.d. worden er voortaan bepaalde machtigingen vereist. In de toekomst zullen deze machtigingen verder worden doorgevoerd in het ERP-systeem.
 
Voor gedetailleerde informatie over machtigingen, ga naar de online handleiding van Tradium en zoek hier op het trefwoord "machtiging".
 
Voor een actueel overzicht van de huidig ingestelde vereiste machtigingen voor data-bewerking, klik hier voor een PDF-overzicht.
 
 
26 nov 2015 / Release 12.5.124

"Tradium Late Fall Release" met custom builds is uit!

Er zijn talloze kleine aanpassingen doorgevoerd in diverse applicaties op aanwijzingen van onze gebruikers. Enkele belangrijke wijzigingen hebben we voor je op een rijtje gezet:
 

Voorletters en achternaam gebruik bij contactpersonen en rayonmanagers

Voortaan is het mogelijk om voorletters en achternamen achteraf te corrigeren. Ook is vanaf nu het mogelijk om binnen ťťn bedrijf meerdere contactpersonen aan te leggen met dezelfde voorletters en achternamen. Als gevolg van deze wijziging is ook het gebruik van contactpersonen in sommige applicaties minder aan banden gelegd, zoals bij de applicatie Service Calls.
 

Diverse optische aanpassingen en verbeteringen aan user-interface

Er zijn onderhuids veel aanpassingen doorgevoerd die betrekking hebben op de lay-out van sommige (dialoog)vensters. Ook is met deze release van Tradium Business Software een nieuwe techniek doorgevoerd waarbij de optekening van vensters minder flikkering veroorzaakt. Deze nieuwe techniek zal in toekomstige release van Tradium verder worden uitgebreid.
 

Nieuwe sorteermethode bij mutatie-overzicht in Leveranciers

Wanneer (gemachtigde) gebruikers in de applicatie Leveranciers de financiŽle mutaties bekijken, dan was het overzicht standaard aflopend gesorteerd op boekingsdatum. Voortaan wordt het overzicht "slim" opgebouwd. Dit houdt in dat Tradium zoveel mogelijk tegenboekingen (afletteringen) van factuurboekingen bij de oorspronkelijke factuur plaatst.
LET OP: Om deze sorteerfunctie te activeren dient u eenmalidgde kolominstellingen te resetten door 3x te klikken op de titelbalk van de lijstweergave.
 

Inkoopverwerking en SEPA betalingsadvies uitgebreid met betalingskenmerk

Voortaan is het mogelijk (maar niet verplicht) om een betalingskenmerk, zoals een acceptgiro-code, in te voeren tijdens het verwerken van inkoopfacturen en tijdens het opstellen van het betaaladvies. Ook is de aanmaak van het SEPA SCT-bestand uitgebreid met ondersteuning van het betalingskenmerk. Dit kenmerk wordt in een speciaal veld geplaatst. Overigens is de lengte van het betalingskenmerk maximaal 35 tekens (cijfers en letters). Let wel: inkoopfacturen waar een betalingskenmerk is ingevoerd worden als separate betaalopdrachten binnen een batch verwerkt. Houdt u er rekening mee dat dit bij sommige banken kostenverhogend werkt.
U kunt natuurlijk ook gewoon de inkoopfacturen blijven verzamelen. Een eventueel ingevuld betalingskenmerk kunt u ook verwijderen uit het betaaladvies. Het kenmerk blijft bij de inkoopfactuur opgeslagen en de factuur wordt dan alsnog verzameld. Overigens is de maximale lengte van de betaalomschrijving eveneens aangepast. Voortaan worden maximaal 140 tekens ondersteund (dit was 64), zodat meer specificaties worden opgeslagen in de batch tijdens het verzamelen van factuurbetalingen.
 

Nieuw! bij Artikelbeheer: Dagprijzen

Wanneer je artikelen hebt die onderhevig zijn aan sterk wisselende inkoopprijzen (zoals bijvoorbeeld bij grondstoffen en versproducten), dan kun je voortaan in de applicatie ArtikelBeheer een calculatiefunctie instellen. Hiermee berekent Tradium tijdens de orderinvoer de inkoopprijs aan de hand van drie verschillende rekenmodellen. De nettoverkoopprijs wordt dan naar ratio bijgesteld.
Bij bij de nacalculatie van verkoopfacturen zal deze nieuwe functie ook worden ingevoerd.
 

E-mail redesigned!

Er is een grondige wijziging doorgevoerd bij de weergave van ontvangen e-mails. Voortaan is de weergave in het mailoverzicht en het mail-dialoogvenster meer uniform. E.e.a. houdt in dat voortaan ook bijlagen in het mailoverzicht worden weergegeven in het geselecteerde e-mailbericht en vandaar ook bijlagen kunnen worden geopend en opgeslagen zondat dat het dialoogvenster moet worden geopend.
Tevens is hiermee een probleem opgelost van afbeeldingen die in de inhoud van een bericht zijn opgenomen en voorheen alleen werden weergegeven in het mailoverzicht, maar niet in het dialoogvenster.
 
 
NB: release 128 is op 30-11-2015 verschenen met diverse bug-fixes t.a.v. schermopbouw. Tevens hebben we in deze release de werking van de werking van de oude mail-editor hersteld op verzoek van een van onze klanten.
 
16 nov 2015 / Release 12.5.122

Nieuw! automatische aanmaak paklijsten bij goederenontvangst voorraadbestellingen

Wanneer paklijsten van leveranciers worden ingeboekt werden bij klant-order gestuurde bestellingen reeds automatisch de paklijsten (tevens voorraadreservering) van de ontvangen goederen aangemaakt. Nieuw is de mogelijkheid om bij het inboeken van voorraadbestellingen klantorders te selecteren waar (deels) deze goederen nog op backorder staan. Bij de verwerking van de leveranciersbon worden dan automatisch paklijsten van de geselecteerde klantorders aangemaakt.
 

Lijstopbouw in ProductieOrders-applicatie verbeterd

Bij klantorder-gebonden producties werden productie-orders meerdere keren weergegeven als een klant-order meerdere productie-orders bevatte. Deze duplicaten zijn voortaan verwijderd uit de diverse lijstweergaven.
 

Verbetering kolomopbouw bij orderinvoer

Wanneer een orderlay-out werd geladen werden soms niet altijd alle kolommen weergegeven. Pas na een refresh (F5) werden de ontbrekende kolommen alsnog geladen. Er is een aanpassing doorgevoerd waarmee dit probleem is verholpen.
 

Nieuw! Service-artikelen tab bij applicatie Klanten

Voortaan kunt u assetmanagement van uw service-artikelen nog eenvoudiger beheren. In de applicatie Klanten is een extra tab opgenomen waarin de bij de klant geregistreerde items zijn geranschikt per jaar van uitgifte. Ook is het mogelijk om met behulp van de rechter muisknop te bepalen of er in het verleden service calls voor het geselecteerde item zijn geweest en kunt u ook direct  een nieuwe Service Call aanmaken.
 

Vernieuwd! Applicatie Rayons nog verder uitgebreid

De applicatie Rayons is voorzien van een nieuw tabblad, genaamd "Klanten". Hierin zijn alle klanten weergegeven die onder een bepaald rayon vallen. Van hieruit is ook de klantenkaart te openen. De lijst toont ook de gebruikersrechten van het WebportalV2 van Tradium.
Tevens kunnen nu ook per rayon en per manager gebruikersrechten voor het webportaal worden ingesteld. Hiermee kunnen rayonmanagers - mits hiertoe gemachtigd - voor hun klanten orders via de Tradium webservices invoeren.
 

Magazijnlijst aangepast in PaklijstPlanning-applicatie

De lijst van magazijnen wordt voortaan beperkt tot die magazijnen die opgenomen zijn in de paklijstcontrole. Deze markering kan per magazijn worden ingesteld via de applicatie Magazijnen. Hiermee wordt overhead voorkomen voor die magazijnen die uitsluitend administratief worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor consigment-doeleinden
 

Nieuw! Afdrukomleidingsfunctie in Magazijnen-applicatie

Voortaan is het mogelijk om per magazijn aan te geven of magazijngerelateerde documenten, zoals paklijsten en raaplijsten, niet worden afgedrukt, maar via e-mail worden verstuurd naar een in te stellen e-mailadres. Voorafgaand aan het mailen worden de documenten geconverteerd naar PDF-formaat. Deze nieuwe functionaliteit is met name bedoeld voor het afdrukken van documenten bij externe warehouses, waarbij documenten op locatie kunnen worden afgedrukt via bijvoorbeeld HP's e-Print service.
 

Nieuwe hashtag voor orderinfo-tekst op facturen

Via het hoofdmenu Extra/Opties/Faktuursjablonen kan de systeembeheerder alle sjablonen aanpassen. De tekstopties voor deze sjablinen zijn uitgebreid met een nieuw veld #bezorgmethode#. Hiermee kan de bezorgtekst van de order worden afgedrukt op een factuur.
 

Besteladvies uitgebreid met refresh-functie

Besteladviezen worden automatisch aangemaakt volgens voorgeprogrammeerde tijdschema's en afhankelijk van de per leverancier ingestelde beschikbaarheidsroosters. Nieuw is de optie om een besteladvies geheel opnieuw te genereren door hiervoor een markering aan te brengen naast de "Berekenen" knop. De berekeningsprocedure zal dan wel meer tijd in beslag nemen.
Tevens is er een extra beveiliging aangebracht voor het gebruik van besteladviezen met bevoorrading vanuit andere magazijnen. Incidenteel kan het voorkomen dat er geen correct aanlevermagazijn is geselecteerd. De nieuwe beveiliging controleert de opgegeven naamcode van het magazijn voordat het bestelproces begint.
 

Query-optie bij OrderBeheer applicaties voor verkoop en inkoop aangepast

Wanneer men zelf queries maakt in deze applicaties werden tot nog toe enkele beperkingen toegepast. Zo mochten geen andere veldnamen (voor filterdoeleinden) worden gebruikt voor het opstellen van de query en werd de sortering genegeerd. Deze beperkingen zijn nu weggenomen, waarbij het wel belangrijk is dat de query-maker er rekening mee houdt dat afwijkende sorteersleutels wel rekening moeten houden met hiŽrarchische opzet van de lijst (klant/project/order/paklijst/faktuur).
 

Variabele velden bij Klanten, Leveranciers en Rayons aangepast

De vrij configureerbare variabele velden bij genoemde applicaties beschikkern voortaan over een nieuwe functie: multiple-choice lijsten.
Tot op heden konden deze velden worden ingericht met vaste keuze-opties die in een dropdown-lijst werden getoond.
De bron voor deze opties bestond uit een lijst met waarden, in te voeren als standaardwaarde, gescheiden door een verticale streep ("|") of door gebruik te maken van een query. De query werd dan als standaardwaarde ingevoerd, voorafgegaan door een "@"-teken.
Naast bovenstaande mogelijkheden kunnen nu ook queries worden ingevoerd die worden voorafgegaan door een "#"-teken. De dropdown-lijst verandert dan in een lijst met markeringen. Er kunnen vervolgens meerdere regels worden gemarkeerd. Deze meerdere waarden worden in de variabele velden opgeslagen in het VarVeld1-6, waarbij elke afzonderlijke waarde is gescheiden met een comma van de andere waarden.
 

Zoekfunctie bij Service Calls, tevens beveiliging nul-minuten

Voortaan is het mogelijk om bij Service Calls de zoekfunctie met F3 te activeren. Hiermee kan worden gezocht naar een andere service call. Ook is bij de tijdregistratie een beveiliging ingevoerd dat de registratie minimaal 1 minuut is. Deze beveiliging is ook op database-level doorgevoerd. Hiermee worden verminkingen in het tijdlogboek voorkomen.
 

Uitlijining zoekdialoogvenster verbeterd

Bij sommige videokaarten werd de verticale uitlijning van het zoekdialoogvenster in Tradium niet goed uitgevoerd. Hierdoor verdwenen sommige items uit de lijst. Dat is nu verholpen.
 

ServiceBeheer "onthoud" zoekfilters

In navolging van de applicaties OrderBeheer voor verkopen en inkopen is de applicatie ServiceBeheer nu ook uitgerust met een memory-functie voor ingestelde zoekfilters. De geheugenfunctie is gekoppeld aan de ingelogde gebruiker. Na het opnieuw inloggen op Tradium en het opstarten van de ServiceBeheer applicatie worden de zoekfilters automatisch ingesteld.
 

Auditlog voor voorraadwijzigingen uitgebreid, blokkeeroptie handmatige mutaties

Voortaan worden de bronnen van voorraadwijzigingen ook vastgelegd in de audit. Zo is na te gaan of bepaalde wijzigingen handmatig zijn uitgevoerd (en door wie) en indien automatisch, vanuit welke procedure een wijziging heeft plaatsgevonden.
Tevens is het mogelijk voor de systeembeheerder om in Tradium via het Implementatie Stappenplan een optie te activeren waarbij handmatige wijzigingen van voorraadaantallen worden geblokkeerd.
NB: deze wijziging is onlangs al doorgevoerd in uw database.
 
 
04 nov 2015 / Release 12.5.115

Drag-Drop in Catalogus verbeterd

De gevoeligheid van de automatische sleepbewerking in de lijstweergave links in het applicatievenster was dermate hoog dat hierbij soms abusievelijk verplaatsingen van artikelblokken of hoofdstukken plaatsvonden.
Er is een verbetering doorgevoerd waarmee dit probleem is verholpen. Voortaan wordt de sleepbewerking alleen bij verticale bewegingen geactiveerd en bovendien niet eerder dan dat deze muisbeweging een minimale afstand heeft afgelegd.
 

Verwijderen contactpersonen en rayonmanagers verbeterd

Wanneer contactpersonen werden verwijderd, ontstonden er soms foutmeldingen als gevolg van koppelingen met andere entiteiten in de database. Niet-kritische koppelingen zijn voortaan dusdanig ingericht zodat het verwijderen van contactpersonen niet langer wordt geblokkeerd. Tevens is hiervoor een stored procedure in de database gemaakt zodat bij toekomstige uitbreidingen enkel een aanpassing in deze procedure een verwijderopdracht kan herstellen.
 

Planningbeheer uitgebreid

De applicatie PlanningBeheer is verder uitgebreid. Onder meer kunnen items in het planningoverzicht worden gecategoriseerd.
 

Nieuwe systeemparameters "Planning categoriŽn"

Bij de uitbreiding van de applicatie Planning Beheer is het voortaan mogelijk om afspraken te categoriseren. Systeembeheerders kunnen voortaan via het hoofdmenu Extra/Opties deze categorieŽn inrichten.
 

Alternatief artikel automatisch geselecteerd in orderinvoer

Wanneer een artikel niet meer leverbaar is en in de applicatie ArtikelBeheer een alternatief artikel is ingesteld, wordt voortaan automatisch dit artikel als alternatief geselecteerd en ingevoerd in de order als remplace. Door de remplace-functie hiervoor te gebruiken is het duidelijker wanneer een artikel is vervangen.
 

Automatisch invulling orderregels vanuit project verbeterd

Wanneer een eerste order vanuit een project met artikelspecificaties wordt aangemaakt, verschijnt de vraag of de artikelen vanuit het project moeten worden overgenomen in de nieuwe order. Wanneer er combinatie-artikelen aan deze items zijn gekoppeld veroorzaakte dat problemen. Er is een aanpassing doorgevoerd waarmee deze combinatie-artikelen automatisch worden toegevoegd aan de order.
 

Urenregistratie aangepast in combinatie met Service Calls

De integratie tussen beide applicatie is verder uitgebreid. Tevens kunnen bij Service Calls de tijdlogregistraties niet alleen worden aangepast maar ook worden opgeschoond, waarbij de urenregistratie automatisch wordt gesynchroniseerd.
 

En verder..

Tenslotte zijn er diverse tweaks doorgevoerd ten aanzien van geheugengebruik van Tradium en enkele bug-fixes doorgevoerd.
 
12 okt 2015 / Release 12.5.114

Asynchrone opbouw van datawerkbladen weer verder uitgebreid (bug-fix #2)

De verbeterde automatisch verversing van de orderinvoer verbeterd bij invoegen van combinatie-artikelen leidde indirect tot een ander probleem, namelijk het verversen van bestaande regels tijdens het wijzigen van het artikelnummer. Invoegen van artikelen via de zoekfunctie leidde niet tot problemen.
Er is een verbetering doorgevoerd waarmee dit probleem is verholpen. Tevens is de synchronsatie van de schermopbouw na het wijzigen, c.q. invoegen van zowel enkelvoudige regels als ook artikelcombinaties aangepast.
 
10 okt 2015 / Release 12.5.111

Asynchrone opbouw van datawerkbladen weer verder uitgebreid (bug-fix)

Ook in deze release is de toepassing van de asynchrone (achtergrond) opbouw van de inhoud van werkbladen verder uitgebreid. Hiermee is een synchronisatie-probleem in de logboeken van de applicaties Klanten en Leveranciers opgelost. Tevens is een automatisch verversing van de orderinvoer verbeterd bij invoegen van combinatie-artikelen.
 

FTP-object uitgebreid (Basic Script Editor)

Er is een nieuwe versie van het FTP-object in gebruik genomen in de programmeeromgeving "Basic Script". De nieuwe versie is geschikt voor het uitwisselen van informatie tussen alle soorten FTP-sites en het object beschikt ook over meer uitgebreide functies. Meer informatie hierover verschijnt binnenkort in de on-line handleiding van het FTP-object.
 
 
07 okt 2015 / Release 12.5.110

Asynchrone opbouw van datawerkbladen weer verder uitgebreid

Ook in deze release is de toepassing van de asynchrone (achtergrond) opbouw van de inhoud van werkbladen verder uitgebreid. Ook de vernieuwfunctie is aangepast: met de F5-toets worden verversingen ook voortaan asynchroon uitgevoerd.
 

Zoekdialoogvenster voor projecten/orders/paklijsten aangepast

Er is een kleine aanpassing doorgevoerd in de gebruikersinterface van het zoekdialoogvenster voor projecten, orders en paklijsten. In enkele gevallen leek het zoeken niet te functioneren. Dit werd veroorzaakt door het invullen van zoekgegevens in verkeerde invoervelden. Het dialoogvenster is zodanig aangepast dat automatisch deze invoervelden worden uitgeschakeld totdat ze mogen worden gebruikt.
 

Betaaladvies: verslaggeving aangepast

In een incidenteel geval is het voorgekomen dat het geprinte verslag van een verwerkt betaaladvies (export naar SEPA-betaalbestand) afweek van de inhoud van het betaalbestand. Om dit in de toekomst te voorkomen is de bron, waarop het printverslag is gebaseerd, aangepast.
 

Balansrapportage XAF : bugfix toegepast

De XML-rapportage Auditfile FinanciŽel werd niet meer goed aangemaakt. Alle data werd wel verwerkt en correct opgeslagen in de XML-hulptabellen in de SQL Server database, maar de export naar het .xaf bestand werd afgebroken. Dit werd veroorzaakt door een compatibliteitsprobleem in de onderliggende systeemscripts. Deze scripts zijn nu aangepast waarmee het XAF-bestand weer wordt aangemaakt.
 
01 okt 2015 / Release 12.5.108

Performance tweaks in Service Calls

De diverse achtergrondprocessen die de statussen van Service Calls bewaken en gebruikers signaleren voor nieuwe toegewezen servicetaken zijn aangepast. Als gevolg hiervan is de systeembelasting op de SQL Server verminderd en de kans op table-locks nagenoeg geŽlimineerd wat de stabiliteit ten goede komt..
 

Asynchrone opbouw van datawerkbladen verder uitgebreid

In release V12.5.104 is in de applicatie Rayons een nieuwe techniek voor het opbouwen van complexe datawerkbladen geÔntroduceerd. Toen is aangekondigd dat de nieuwe techniek in nieuwe releases verder zou worden doorgevoerd.
In deze release zijn alle datawerkbladen en datalijsten, die vanuit de SQL Ontwerper of via macro's en bureabladsnelkoppelingen worden geopend, voorzien van de asynchrone opbouw van data.
 

Nieuw: stuurcode @USEFAKTADRES voor standaard documentsjablonen

Bij het gebruik van invoegvelden voor adressering in sjablonen worden voor de NAW-gegevens de @Adres, @Postcode etc.. gebruikt. Tog nog toe werd automatisch het correspondentieadres, danwel het bezoekadres gebruikt. Voortaan is het mogelijk om ook het faktuuradres te gebruiken. Hiervoor kunnen nog steeds dezelfde adresvelden worden gebruikt. Door het opnemen van de stuurcode @USEFAKTADRES in het sjabloon, zal - indien ingevuld - automatisch het faktuuradres worden ingevuld in de adresvelden. De stuurcode zelf wordt verwijderd uit het aagemaakte document.
NB: deze stuurcode is alleen van toepassing op .rtf sjablonen. MS-Word sjablonen ondersteunen niet deze stuurcode.
 

Nieuw: e-mail knop in statusbalk bij TRADIUM Tekstverwerker

De tekstverwerker in TRADIUM beschikt over een statusbalk (onderin het venster) waarin diverse functies zijn opgenomen, zoals het aanmaken van een nieuwe revisie en het versturen van e-notes (memobriefjes) naar andere gebruikers met een link naar het document.
Nieuw is de mogelijkheid om het document als PDF-bijlage te e-mailen. Via de nieuwe e-mail knop (naast de e-notes knop) wordt het geopende document als PDF opgeslagen en automatisch toegevoegd als bijlage in nieuw e-mail bericht.
 

Nieuw: prijscalculatie bij Artikel Wizard

Wanneer nieuwe artikelen via de Artikel Wizard worden ingevoerd, kan voortaan via een popup-venster een inkoopprijs vanuit een verkoopprijs worden gecalculeerd, c.q. een verkoopprijs vanuit een inkoopprijs worden berekend. Via de nieuwe Calc-knop kan een bedrag worden ingevoerd, gevolgd door een kortingspercentage of een marge.
De marge wordt ingevoerd als een negatieve korting. Hierdoor wordt het invoerbedrag als inkoopprijs, in plaats van verkoopprijs, ingesteld.
 
29 sep 2015 / Release 12.5.107

Tree-view in orderbeheerapplicaties uitgebreid met productie-orders

In de applicaties Inkooporders/Orderbeheer en Verkooporders/Orderbeheer is de boomstructuur links in het applicatievenster uitgebreid met een nieuwe aftakking voor productie-orders. Deze orders worden, mits hieraan gekoppeld direct onder de inkoopbestelling, respectievelijk werkorders weergegeven. Tevens is het mogelijk om vanuit deze weergave direct de productie-orderapplicatie te starten en ook bepaalde bewerkingen direct vanuit Orderbeheer uit te voeren (mits hiertoe gemachtigd).

 

Service Call dialoogvenster enhanced

Op aanwijzingen van onze klanten zijn er diverse aanpassingen doorgevoerd in de gebruikersinterface van de Service Call dialoogvensters. Ook zijn enkele functionele wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt bij het aanmaken van een nieuwe taak automatisch de naam van diegene die de taak aanmaakt geselecteerd als de toegewezen persoon (kan nog wel worden gewijzigd) en verspringt de focus naar het invoervak voor de werkomschrijving.
Ook het aanpassen van het tijdlogboek is vereenvoudigd door een invoering van een popup-dialoog waarin diverse gegevens, waaronder tijden, kunnen worden gecorrigeerd.
 
23 sep 2015 / Release 12.5.104

Interactieve prijscalculatie leveranciersprijzen in ArtikelBeheer

Wanneer in het tabblad InstalBase de kortingspercentages worden aangepast, worden voortaan automatisch de bruto-, c.q. netto-prijzen herberekend, mits er geen andere bedragen zijn gewijzigd. Hierbij geldt dat bij het invullen van een kortingspercentage > 0 de nettoprijs wordt gecalculeerd vanuit de bruto-prijs.
Bij het invoeren van een negatieve korting ( < 0 ) wordt een opslag berekend. Het ingevoerde min-percentage is dan NIET de opslag, maar de gewenste marge. De brutoprijs wordt dan vanuit de nettoprijs gecalculeerd.
bij het wijzigen van netto-prijzen via de kortingspercentage wordt bovendien op de achtergrond een hercalculatie uitgevoerd van de kosten en de CalcNetto kolom van de gewijzigde artikelen.

 

Asynchrone opbouw van datawerkbladen

Tot nog toe waren data-werkbladen (waarin u tabulair gegevens direct kunt wijzigen in de onderliggende database) alleen te gebruiken voor queries die relatief snel het resultaat opbouwen. In maximaal 30 seconden moest de query met een antwoord komen, anders werd een time-out gegenereerd.
Er is een nieuwe techniek ingevoerd, waarbij de opbouw op de achtergrond en asynchroon wordt uitgevoerd. Pas wanneer deze verwerking is afgerond en het antwoord op de query is geformuleerd (data is verzameld) wordt het data-werkblad geÔnitialiseerd. Hiermee wordt de beperking van de time-out opgeheven.
De nieuwe techniek wordt nu enkel nog toegepast bij de opbouw van de bonuscalculaties (applicatie Rayons), maar zal in toekomstige versies verder worden ingevoerd in het gehele ERP-systeem.
 

Vernieuwde exportfunctie naar Microsoft Excel® vanuit data-werkblad

Wanneer vanuit een datawerklad, of datalijst via de tknop, rechtonder in het werkblad, een export wordt gestart, is de optie voor het exporteren van data naar een Excel-werkmap vernieuwd. Tot nog toe werd de query waarmee het datawerkblad werd opgebouwd opnieuw uitgevoerd om vervolgens in Excel de data op te bouwen. Vooral met queries die veel tijd in beslag nemen is dit een extra belasting voor SQL Server.
De nieuwe exportfunctie voert een interne kopie-instructie uit van alle data die in het werkblad staat en stuurt deze gegevens rechtstreeks door naar de opmaak in Excel. Hierdoor kost het exporteren naar Excel-werkmappen slechts enkele seconden.
 
16 sep 2015 / Release 12.5.099

Op herhaling: adres invoeren via online postcode/huisnr validatietool

Al geruime tijd, sinds het invoeren van de adresvalidatie tool, is het mogelijk om Nederlandse adressen in te voeren door enkel de postcode met huisnummer (en toevoeging) in te vullen in een pop-up venster. Echter, het is gebleken dat deze functie aan veel gebruikers is ontgaan. Het activeren van deze functie gebeurde tot op heden door te dubbelklikken in een postcode-veld van een klant-, leveranciers- of leveradres. Om deze functie meer herkenbaar te maken zijn er voortaan pictogrammen geplaatst achter deze postcode-velden. Door op de pictogram te klikken wordt de online postcode validatietool gestart.
 
 

Verbeterd: drag-n-drop functies in Catalogus

In enkele gevallen verdwenen items uit de catalogus wanneer (abusievelijk) blokken of hoofdstukken via de muis werden verschoven in de linker lijstweergave. Dit kwam omdat er ongewenst een drag-n-drop (sleepfunctie) werd geactiveerd. Dit probleem is op twee manieren aangepakt:
1. Wanneer wijzigingen in de catalogus worden doorgevoerd, wordt voortaan gecontroleerd of er artikelen van een blok zijn "afgevallen" doordat een blokreferentie is gewijzigd. Wanneer automatisch herstel hiervan niet lukt, worden de artikelen logischerwijze gegroepeerd weergegeven in zogenaamde "<recovered>" artikelblokken.
2. De sleepfunctie is herschreven. Voortaan wordt de sleepfunctie volledig via onderliggende SQL-procedures afgehandeld, zodat correcties en verbeteringen in de toekomst eenvoudiger zijn te implementeren. Ook zijn de mogelijkheden van slepen meer uitgebreid en wordt bij het verplaatsen van items tussen andere items de sortering gewaarborgd.
 

Uitgebreid: nieuwe SQL-monitoring functies bij Programma Informatie

Wanneer via het menu "Help" de keuze "Programma-informatie" wordt geselecteerd, verschijnt een dialoogvenster met o.a. licentiegegevens van de software en enkele extra knoppen voor het registreren van bestandsextensies en het opvragen van systeeminformatie.
Geheel nieuw is een set van vier knoppen waarmee de meest belangrijke monitoring functies van het SQL serversysteem kunnen worden uitgevoerd. Door te klikken op deze knoppen verschijnt informatie in een data-lijst die vervolgens met behulp van de F5-toets kan worden verversd, zodat men een (over)belasting op de SQL Server kan monitoren en ook analyseren.
De functies zijn:

Running queries

Hiermee worden alle actieve queries weergegeven die momenteel in de wachtrij staan of die thans worden uitgevoerd.

Task loads

Hiermee verschijnt een korte tabel met alle actieve (achtergrond)processen en hun processorbelasting die SQL-Server thans gebruikt

Processor loads

Hiermee verschijnt een gedetailleerd overzicht van de actieve taken en wachtende taken, gespecificeerd per aan SQL-Server toegewezen processor/core.

Top 10 queries

Hiermee wordt een gedetailleerde lijst opgevraagd van de 10 meest arbeidsintensieve queries van de afgelopen periode. Ook wordt een XML-veld weergeven dat desgewenst kan worden opgeslagen als .sqlplan bestand zodat systeembeheerders een grafische analyse in Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) kunnen opvragen.
 
 

Wat er verder is verbeterd, c.q. aangepast

In enkele applicaties waren datawerkbladen uitgeschakeld, d.w.z. dat data wel werd weergegeven, maar bewerken kon niet meer. De oorzaak zat in een compabiliteitsprobleem met Windows 10 (waarin wij voortaan ontwikkelen) met een Windows component. Dit probleem is nu verholpen.
 
Er zat een beveiliging in de incasso-module waarbij negatieve bedragen (credit-facturen) niet konden worden gecorrigeerd. Deze beveiliging is op verzoek van een van onze klanten verwijderd. Wij adviseren onze klanten met klem om het incasso-advies zonder wijzigingen te accepteren of enkel de posten uit te schakelen die niet gewenst zijn.
 
10 sep 2015 / Release 12.5.098

Facturatie-module uitgebreid

Er zijn twee nieuwe opties toegevoegd. Voortaan moet specifiek worden aangegeven of subtotalen van paklijsten (nettowaarde) moet worden afgedrukt. Voorheen werd dit altijd gedaan indien paklijstinfo werd gespecificeerd op de factuur.
LET OP: wilt u in de toekomst deze informatie weergeven in uw facturen, dan dient u een nieuwe stuurcode toe te voegen aan het stamsjabloon, t.w.: @TOONSUBTOTALEN.
De tweede nieuwe optie is de mogelijkheid om verzamelpaklijsten te genereren voordat de factuur wordt aangemaakt. Verzamelpaklijsten maken is bestaande functionaliteit die voorhanden is in de paklijst-gereedmeld module. Voortaan kan deze taak geautomatiseerd worden door in het stamsjabloon de volgende stuurcode toe te voegen: @TOONVERZAMELD
 
9 sep 2015 / Release 12.5.097

Tradium is klaar voor Windows 10!

Er is een nieuwe preset toegevoegd aan de kleurenschema's voor het Tradium hoofdprogramma. De nieuwe Windows 10 setup stelt uw Tradium software in op de huisstijl van het nieuwste Microsoft Windows besturingssysteem.
 

Verwerking incassobatches bij telebankieren verbeterd

Wanneer tijdens het inlezen van bankmutaties incasso-batches van debiteuren worden verwerkt, is het voortaan mogelijk om betalingsverschillen te kunnen verwerken. Ook kunnen individuele bedragen worden aangepast in de lijstweergave.
 

Orderregels kopiŽren tussen verschillende orderinvoerschermen verbeterd

Wanneer orderregels worden gekopiŽerd in het ene orderinvoerscherm en vervolgens worden geplakt in een ander orderinvoerscherm was het tot nog toe noodzakelijk dat de lay-out van het invoerscherm identiek was. Met de introductie van release V12.5.97 kunnen orderregels voortaan worden geplakt in orderschermen met een andere lay-out.
 
02 sep 2015 / Release 12.5.095

Reportfunctie in Urenregistratie uitgebreid

In deze release is het afdrukken van weekstaten uitgebreid met de optie voor het afdrukken van de tijdsschema's. Deze schema's kunnen samen met de weekstaat of separaat worden geprint. Het rapport wordt eerst in een afdrukvoorbeeld weergegeven, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om deze te exporteren naar bijvoorbeeld een PDF-bestand.
 

Weeknummers weergave in popups van datumvelden aangepast

Vanwege een bug in Windows werden niet altijd de weeknummers goed weergegeven in de kalender-popups van datumvelden. Er is een workaround geprogrammeerd waarmee dit probleem is verholpen.
 

Groepeerfunctie in tabblad "Service Calls" bij Klanten

In de applicatie Klanten is het tabblad Service Calls aangepast. Voortaan wordt hier een groepeerfunctie getoond zodat bij een grote hoeveelheid van geregistreerde service taken deze gegroepeerd kunnen worden weergegeven, c.q. afgedrukt.
 
27 aug 2015 / Release 12.5.094

Rechtenbeleid in Urenregistratie aangepast

Met de komst het het nieuwe Tijdsschema voor Service Calls is in de applicatie UrenRegistratie een nieuw beleid voor gebruikersrechten aangebracht. Normale gebruikers kunnen voortan wel het tijdschema opvragen, echter zonder aanpassingen te mogen verrichten. Deze wijzigingen zijn alleen voorbehouden aan Personeelsmanagers.
Tevens zijn er voorbereidingen gedaan voor het binnenkort te verschijnen reportfunctie voor de tijdsschema's.
 
27 aug 2015 / Release 12.5.093

Nieuw! Tijdsschema voor Service Calls in Urenregistratie!

Er is een geheel nieuwe feature in Tradium Business Software geÔntroduceerd. In de Urenregistratie-applicatie kunnen gebruikers alle Service Call-gerelateerde werkzaamheden in een tijdgrafiek zien. De nauwkeurigheid is op de minuut. Maar dit is nog niet alles!
(Mits geautoriseerd) kan de gebruiker de schuifbalken op de tijdlijn verschuiven, vergroten en verkleinen, waardoor zowel begin- als eindtijd automatisch wordt aangepast voor de geselecteerde tijdlogregistratie. Bovendien wordt dan ook de urenregistratietabel erboven automatisch gesynchroniseerd, waarbij de dag- en weekstaattotalen eveneens automatisch worden aangepast. De wijzigingen zijn uiteraard ook zichtbaar bij de Service Calls zelf.
 
24 aug 2015 / Release 12.5.091

Vernieuwd! Tradium Report Project Designer!

De Tradium Report Designer is vernieuwd en bijgewerkt naar de nieuwste versies. Tevens is systeemtechnisch e.e.a. gewijzigd. Zo wordt de Report Designer voortaan vanuit een separate set programmabibliotheken (.dll en .ocx) aangeroepen, waarmee het Tradium hoofdprogramma iets is afgeslankt. De Reporter bevat nog meer functionaliteit en is vooral sneller geworden.

 

Systeemdialoogvensters aangepast

In uitzonderlijke gevallen, meestal gecombineerd met Remote Desktop omgevingen, komt het voor dat een dialoogvenster niet wordt getoond, maar het hoofdmenu wel grijs wordt. Hierdoor lijkt het alsof Tradium is vastgelopen, terwijl juist Tradium wacht op het sluiten van het dialoogvenster. Er is een aanpassing doorgevoerd waarmee hopelijk dit probleem is verholpen.
 

Policy wijziging bij Support Calls

Voortaan is het mogelijk voor gebruikers om zelf correcties aan te brengen in het eigen tijdschrijflogboek van een service-taak. Tot nog toe was deze functie alleen voorbehouden aan gebruikers met de status "Personeelsmanager". Voor deze groep gebruikers geldt nog steeds dat zij van alle gebruikers dit kunnen aanpassen.
 

Bug-fixes:

In de applicatie PaklijstPlanning werkte het verschuiven van paklijsten in de wachtrij niet meer. Dit probleem is nu verholpen.
 
21 aug 2015 / Release 12.5.089

Nieuw! Afdrukken leveranciersprijzen bij Catalogus

Wanneer in de applicatie Catalogus een afdruk(voorbeeld) wordt aangemaakt vanuit een catalogus waarbij een leveranciersfilter is ingesteld, wordt voortaan de netto-leveranciersprijs in plaats van de standaard inkoopprijs.
 

Vertalingsfunctie in TRADIUM aangepast

Wanneer de Engelstalige versie van Tradium Business Software actief is, worden onvertaalde woorden en zinnen automatisch vertaald en doorgestuurd naar de supportdesk van KeeminK Design. Echter is gebleken dat sommige gebruikers, met name die in een Remote Desktop omgeving werken, niet van deze feature gebruik mogen maken.
Er is een work-around gemaakt die het mogelijk maakt dat ook gebruikers met beperkte rechten onvertaalde gegevens kunnen doorsturen.
 
19 aug 2015 / Release 12.5.088

Nieuw! Kredietblokkering bij Klanten

Er is een nieuwe optie toegevoegd bij de kredietlimieten van Klanten. Voortaan is het mogelijk om een kredietlimiet tijdelijk te nulstellen door het aanvinken van een optie. Hierbij blijven de instelde kredieten ongewijzigd, maar tijdens orderinvoer en andere processen waar kredietwaardigheid wordt getoetst, wordt de betreffende klant als een klant zonder krediet (dus uitsluitend tegen vooruitbetaling of Š contant) gemarkeerd.
 

linkknoppen hersteld in datalijsten

Bij de datalijsten waren de linkknoppen in kolommen verdwenen. Dit is hersteld. Onze excuses voor het ongemak.
 
14 ug 2015 / Release 12.5.087

Printer class object uitgebreid

In de Basic Script programmeeromgeving is de instructie Printer.SetRTF2html uitgebreid met een nieuwe parameter waarmee het mogelijk is om html direct naar een bestand weg te schrijven.
 

Betalingsadvies en incassoadvies hersteld

Bij release 086 is een fout gemaakt bij de distributie van de software. Dit is hersteld. Onze excuses voor het ongemak!
 
12 aug 2015 / Release 12.5.086

Fix-Pack release

Er ontstonden foutmeldingen met code 91 in enkele applicaties. Deze storing is nu verholpen.
Tevens is een work-around gemaakt in de Catalogus in verband met databuffer-problemen in SQL-Server bij clients die vanuit een Terminal Server omgeving (RDP) werken.
 
11 aug 2015 / Release 12.5.085

Integratie met Microsoft Excel™ naar hoger plan getild

Tradium Business Software bevat zeer veel uitvoeropties voor het gebruik van de SQL Ontwerper. Naast de mogelijkheden om queries uit te voeren naar datalijsten en datawerkbladen, report designers en tekstverwerkers, is verreweg het meest populair de uitvoer naar Excel. Niet in de laatste plaats vanwege de mogelijkheid om de data vandaar uit weer te bewerken.
Steeds meer bereiken ons verzoeken om speciale rapportages te ontwerpen die in een Excel werkblad moeten worden opgemaakt. Om die reden hebben wij in deze release van Tradium een nieuwe feature in onze Basic Script programmeeromgeving gerealiseerd: XLS Objects.
 

Popup-menu in logboeken bij Klanten en Leveranciers uitgebreid

Er is een nieuwe set items toegevoegd aan het popup-menu in de logboeken van de applicaties Klanten en Leveranciers. Hiermee is het voortaan mogelijk om een selectie van logboekregels te verplaatsen naar een ander logboek bij dezelfde klant, of zelfs naar een andere klant of leverancier. Hiermee kunnen niet alleen automatisch aangemaakte regels in actielogboeken naderhand eenvoudig worden verdeeld over de andere logboektypen, ook foutieve logboekentries kunnen hiermee worden verplaatst naar het juiste logboek of andere relatie.
 

Memory-functie voor tabelweergave uitgebreid met groepering

In de Tradium applicaties wordt veel gewerkt met tabelweergave van gegevens. Vaak kan de weergave van de kolommen in tabellen door de gebruiker worden aangepast, zoals breedte en volgorde. Deze gewijzigde weergave wordt onthouden: wanneer dezelfde gebruiker (ongeacht vanaf welke pc) hetzelfde applicatievenster later nog eens opent, wordt de weergave in de tabel aangepast aan de laatste aanpassing door die gebruiker.
Nieuw is dat voor tabelweergaven waarin een groepeerfunctie is (slepen van de kolomtitels naar het grijze vak erboven) ook de eventueel ingestelde groepering eveneens wordt bewaard. Wanneer het applicatievenster later opnieuw wordt getoond aan dezelfde gebruiker, dan wordt de tabelweergave automatisch gegroepeerd volgens de laaste aanpassing.
Net als bij de kolominstellingen kunnen deze voorinstellingen worden gereset via het hoofdmenu Beeld/Reset kolominstellingen.
 

Autolog-functie voor inkomende e-mails uitgebreid

Al geruime tijd bestaat de mogelijkheid om ontvangen e-mails automatisch te archiveren in logboeken van klanten of leveranciers. Autologging kan in persoonlijke mailmappen worden ingesteld. Nieuw is dat er voortaan ook autologging voor custom logboeken kan worden ingesteld.
Wanneer autologging achteraf wordt ingesteld, was het in het verleden zo dat de reeds aanwezige e-mails in de persoonlijke map niet werd gearchiveerd. Nieuw is dat voortaan bij het opstellen van het mailoverzicht in de persoonlijke mapweergave alle e-mails worden gecontroleerd en zonodig alsnog worden gearchiveerd. Dit proces vindt overigens op de achtergrond plaats, zodat er geen vertraging optreedt.
 

Weergave voor groupmail in Mailoverzicht aanpasbaar

Standaard worden groupmail-berichten weergegeven in de inbox van een gebruiker. Afhankelijk van het aantal groepen waarbij de gebruiker is aangesloten zijn er ook in het linker gedeelte van het Mailoverzicht submappen onder de inbox zichtbaar waarin deze berichten per groep apart worden weergegeven.
Nieuw is de mogelijk voor gebruikers om bij hun persoonlijke instellingen (hoofdmenu Extra/Opties/Computerinstellingen) aan te geven of zij groupmail willen uitsluiten van de inbox-map. Deze berichten blijven dan wel zichtbaar in de onderliggende submappen, maar de inbox toont dan voortaan uitsluitend de persoonlijk geadresseerde e-mails.
 

Wat er verder nog is aangepast, oftewel: Tweaks & Optimalisaties

Er zijn performance tweaks doorgevoerd in diverse applicaties van Tradium die gerelateerd zijn aan het aanmaken van nieuwe artikelen. Met name het zoeken naar een beschikbaar nieuw artikelnummer in bepaalde nummerreeksen is aanzienlijk versneld door het invoeren van een speciale SQL-functie hiervoor. Dit is vooral te merken wanneer nieuwe artikelen worden aangemaakt via de Artikel Wizard.
 
In de Basic Script programmeeromgeving is de method ResamplePicture van het RTF-Object uitgebreid met een geoptimaliseerde JPEG-compressie. Wanneer het outputbestand de extensie ".jpg" heeft, wordt de geresampelde afbeelding gecomprimeerd met standaard 90% Quality Level. Deze kwaliteitsniveau is overigens aan te passen middels een nieuwe optionele parameter JPEQQuality.
 
In de applicatie Orderbeheer Verkoop zijn voortaan meerdere velden aan te passen in de paklijstregels. Het betreft hier de diverse printopties die dus na de aanmaak van de paklijst nog zijn te corrigeren.
Ook voor factuurregels is voortaan het veld Afdrukken te bewerken.
 
Wanneer een gebruiker zijn of haar signatuur voor een ondertekening van een e-mail wijzigt, worden voortaan intern twee opmaakvarianten bewaart: voor RTF en HTML. Reden hiervoor is voor toepassing in meerdere interfaces, zoals het onlangs verschenen Tradium Web Portal V2. Hetzelfde geldt voor de Disclaimer die onderaan elke te verzenden e-mail verschijnt en door de systeembeheerder wordt ingesteld.
 
Bij het verwerken van Leveranciersbonnen via de gelijknamige applicatie die betrekken hebben op retourgoederen is een aanpassing doorgevoerd waarbij retouren worden verwerkt, wordt voortaan de orignele lokatie gehanteerd waarop de goederen bij ontvangst waren ingeboekt. Wanneer het gaat op geregistreerde leveringen (met certificaat/batchref) dan wordt aan de hand van de batchref van de originele goederenontvangst de lokatie automatisch opgezocht.
 
Bij het Voorraad toewijzen is een performance tweak doorgevoerd door omboekingen te cachen. hierdoor wordt de wachttijd na elke omboeking geŽlimineerd. Pas na een verversing met F5 of bij het wijzigen van de zoekopdracht worden de omboekingen ineens verwerkt.
 
08 jul 2015 / Release 12.5.082

Support Call interface redesign

Deze release bevat diverse kleine bug-fixes. Belangrijkste wijzigingen zijn
* De interface van het Support Call dialoogvenster is redesigned. De diverse onderdelen op het scherm zijn meer
   in lijn met de andere applicaties gebracht en ook is de performance van het schermopbouw een stuk verbeterd.
* De SQL Analyzer tool heeft nu een editable datawerkblad. Er kunnen vanaf nu dus ook queries worden uitgevoerd
   waarmee bewerkingen kunnen worden uitgevoerd.
 
07 juli 2015 / Release 12.5.081
Minor fix-release. In deze release zijn diverse SQL-foutmeldingen die, als gevolg van de nieuwe datagrid-functionaliteit, hun intrede hebben gedaan, opgelost. Ook zijn diverse kleine optimalisaties doorgevoerd in de gebruikersinterface.
 
02 sep 2015 / Release 12.5.095

 

 
02 sep 2015 / Release 12.5.095

 

 
02 sep 2015 / Release 12.5.095

 

 
02 sep 2015 / Release 12.5.095

 

 
02 sep 2015 / Release 12.5.095

 

 
02 sep 2015 / Release 12.5.095

 

 
12.5.080
03 juli 2015

Hot Summer Fix!

Bedankt voor de terugkoppeling, beste gebruikers! Er zijn enkele bugs naar voren gekomen die we direct hebben verholpen. Tevens is ook meteen de applicatie Orderinvoer aangepakt: het laden van de gewenste orderinvoerlay-out is meer dan 2x(!) versneld door meer efficiency in de broncode te programmeren. Meer vernieuwen volgen nog!
 
12.5.079
02 juli 2015

!!!NIEUW!!!      "2015 Hot Summer Release"      !!!NIEUW!!!

In TRADIUM is onderhuids een grote aanpassing doorgevoerd in alle applicaties waarin datawerkbladen zijn opgenomen. Hieraan zijn nieuwe features toegevoegd, zoals wordwrap- en multiline ondersteuning voor datavelden. Daarnaast is de werking van de werkbladen meer geuniformeerd geworden. Door de bundeling van alle functionaliteit in een nieuwe library wordt het in de toekomst eenvoudiger om nieuwe functionaliteit te introduceren in werkbladen.
 

Credit Management Mach 2 nu ook in rapportages!

De openstaande postenrapportage is uitgebreid, zowel het dialoogvenster als ook het rapport zelf. Nieuw is de mogelijkheid om betaalcondities en kredietvoorwaarden op te nemen in de rapportage.
 

NIEUW! Catalogus,  volledig herschreven!

De Catalogus-applicatie bestaat inmiddels alweer ruim 15 jaar en is in de afgelopen jaren weliswaar uitgebreid maar wel steeds gebaseerd op dezelfde gebruikersinterface. De "2015 Hot Summer Release" introduceert een geheel nieuwe Catalogus-applicatie. De nieuwe applicatie werkt sneller en is meer flexibel. De Drag-n-Drop functies zijn verbeterd en meer uitgebreid t.o.v. de oude applicatie. Ook nieuw is de gebruikersinterface die meer in lijn is met de andere applicaties. Verder zijn er zoekmogelijkheden (ook over meerdere catalogi ineens!) en is de applicatie geschikt voor real-time integratie met Tradium Web Portal V2 die binnenkort haar intrede zal doen.
 
12.5.078
12 juni 2015

NIEUW!  Credit Management Mach 2 !  (CM^2)

De nieuwste release van Tradium Business Software is uitgerust met een vernieuwd en nog meer uitgebreid Credit Management systeem. Unieke features, zoals dynamische betalingscondities, ondersteuning van kredietfinanciering, ordertype-gebonden betaaltermijnen, enzovoort, enzovoort. Enfin, teveel om allemaal op te noemen, daarom verwijzen wij jullie naar onze on-line handleiding, daar tref je alle informatie over de nieuwe functionaliteit aan.
 

Klantenapplicatie meer uitgebreid

Vanwege (CM^2) is de applicatie Klanten flink verbouwd en uitgebreid, want door de nieuwe functionaliteit werd het TE druk in de verschillende tabs op de klantenkaart. Belangrijkste wijzigingen zijn:
Tabblad Betalingscondities is verdwenen
Nieuwe tabbladen Prijsafspraken en Kredietvoorwaarden zijn hiervoor in de plaats gekomen
Tabblad Instellingen is gewijzigd
Diverse klantgegevens en instellingen zijn verhuisd en meer logische ingedeeld. Dat heeft geleid tot de veranderingen op de tabbladen. De nieuwe en vernieuwde tabbladen zijn ook on-line gedocumenteerd: klik een tabblad aan en druk op F1, je krijgt direct de handleiding te zien in je webbrowser.
 

Administratiebeheer meer uitgebreid

Ook deze applicatie is enorm uitgebreid. Nieuwe tabbladen Betalingscondities en Krediettermijnen hebben hun intrede gedaan. De on-line handleiding is helemaal bijgewerkt voor de applicatie. Dus ook enkele nog niet beschreven functies zijn nu alsnog opgenomen in de handleiding!
 

Wat er verder nog is veranderd...

Als of het nog niet genoeg is: er is een bezem gehaald door de gehele broncode (voor de nerds: +380.000 regels...) van het TRADIUM hoofdprogramma. TRADIUM is hierdoor meer gestroomlijnd en zal naar verwachting ook iets beter presteren.
Verder zijn diverse kleine aanpassingen verricht aan de gebruikersinterface en diverse gemelde bugs aangepast.
 
12.5.071
04 juni 2015

Feature release !

Deze release van Tradium Business Software is feature release: op verzoek van gebruikers zijn er diverse nieuwe functies toegevoegd aan bestaande functionaliteit, waaronder:
 
- In het dialoogvenster van Service Calls kan voortaan het logboek direct worden geŽxporteerd naar Excel.
  Tevens is het datumveld in het logboek anders opgemaakt en geblokkeerd voor handmatige aanpassingen.
 
- Indien de optie voor het indexeren van trefwoorden voor PDF-bijlagen in e-mails is geactiveerd (computerinstellingen
  via het menu Extra/Opties) wordt voortaan gebruik gemaakt van een vernieuwd Windows DLL.
 
- In ArtikelBeheer worden de in de tabel [ArtikelOmschrijvingen] geÔmporteerde teksten zonder RTF-opmaak
  automatisch omgezet naar RTF.
 
- De multiline-weergave van teksten in datalijsten (o.a. logboeken) is aangepast. Bij sommige schermresoluties
  verdween de onderste tekstregel in een cel als op deze cel werd geklikt. De rijhoogte is voor deze resoluties aangepast.
 
- In enkele gevallen kon een lock-up van Tradium ontstaan door het continu wisselen tussen twee tekstverwerker-
  vensters. Er is een voorziening gemaakt waarmee dit probleem is verholpen.
 
Voor de Macro-programmeurs :-)
- Er zijn twee nieuwe functies aan het RTF-object in de Basic Script Editor toegevoegd:
   -CalcTextWidth berekent in Twips de breedte van de opgegeven tekst
   -Wrap2Array zet een lange tekst om naar een string-array met wordwrap op de ingestelde maximale breedte in Twips.
 
12.5.069
02 juni 2015

Service Call Management uitgebreid

De applicatie ServiceTaken is in de afgelopen dagen sterk uitgebreid en aangepast. Met name de integratie met de applicatie Urenregistratie is verder uitgebreid. Ook is het voor personeelsmanagers mogelijk om tijdregistratie in de servicetaken aan te passen, waarbij de urenregistratie ook automatisch wordt bijgewerkt.
 
Ook nieuw is de mogelijkheid om in de applicatie Urenregistratie handmatig een synchronisatie van alle tijdregistraties in servicetaken voor de geselecteerde week uit te voeren. Wanneer bepaalde urenregistraties (abusievelijk) zijn verwijderd zullen deze ook weer automatisch worden ingevuld.
 

Landencode in Administratiebeheer

Er is een landencode toegevoegd in de applicatie Administratiebeheer. Er kan voortaan worden bepaald welk landencode als binnenland wordt aangemerkt. Standaardwaarde is 'NL'. Hiermee worden problemen in BTW-aangiften (intracommunautaire leveringen) voorkomen wanneer men landencodes invult bij de applicaties Klanten en Leveranciers.
 

Afroepadvies uitgebreid

Deze applicatie heeft diverse kleine uitbreidingen ondergaan in de gebruikersinterface die ook meer inutÔtief is geworden.
 

Artikelbeheer uitgebreid

In het tabblad [InstalBase] zijn er kolommen toegevoegd aan de leveranciersartikelen, w.o. Pallets.
 

Pakbonsjablonen nu ook in systeeminstellingen en Kortingscondities

Het beheren van verschillene pakbonsjablonen is nu vereenvoudigd met de introductie van een nieuw instellingentab bij het configuratiescherm voor de systeembeheerder (via menu Extra/Opties).
Tevens is in de applicatie Kortingscondities naast de mogelijkheid om een factuursjabloon in te stellen vanaf nu ook mogelijk om een pakbonsjabloon in te stellen.
Ongewijzigd, maar nog wel het vermelden waard: pakbonsjablonen kunnen ook in multipagelay-out en meertalig worden ontworpen. TRADIUM detecteert automatisch taalgebruik en meervoudige pagina-opmaak.
 

Supply Chain Management (SCM) uitgebreid

Bij de applicatie BestelAdvies was het al mogelijk om artikelen te laten aanleveren vanuit een ander (centraal) magazijn in plaats van direct bij de leverancier(s) te bestellen. Voortaan is per magazijn in de applicatie Magazijnen in te stellen welk magazijn als hoofdmagazijn dient. Hiermee kan een keten van warehouses (supply chain) eenvoudig worden ingesteld. De hoofdmagazijnoptie wordt in het BestelAdvies gebruikt om het aanlevermagazijn te selecteren
Ook zijn er diverse kleinere aanpassingen doorgevoerd in BestelAdvies waaronder de opschoonfunctie voor oude bestellijsten die soms problemen gaf.
 

Orderinvoer uitgebreid

De mogelijkheid om opmerkingen bij orders in te voeren bestaat al heel lang. In enkele gevallen was de informatie niet altijd makkelijk te lezen omdat er veel regeleinden in stonden (bijvoorbeeld bij ingelezen web-orders). Voortaan is het opmerkingentekstvak (onderaan het applicatievenster) dynamisch in hoogte instelbaar. Bij het openen van een bestaande order wordt de hoogte van het tekstvak automatisch aangepast aan de inhoud. Daarnaast is het mogelijk om de hoogte van het vak met de muis aan te passen.
 

Orderbeheer Verkoop uitgebreid

Wanneer meer in deze applicatie klikt op een werkorder, wordt voortaan in de orderdetails de orderwaarde weergegeven. Dit is een nieuwe kolom in de tabel [WerkOrderHeaders] die automatisch wordt gesynchroniseerd en de reŽle waarde van de order weergeeft.
 

BTW-aangifte uitgebreid

De werking van de hyperlinks is op enkele punten verder verbeterd. Nieuw is de mogelijkheid om op een info-pictogram te klikken bij de ICP-sectie (rubrieken 4a en 4b) om een toelichting op de berekende BTW-omzetten te tonen.
 

Wat er verder is veranderd...

in de Taakplanner is een bug opgelost die veroorzaakt werd door datumopmaak.
 
Wanneer Tradium full-screen draait op meerdere monitoren of op UHD-schermen ontstond een "Overflow error" wanneer applicatievensters werden gemaximaliseerd. Dit probleem werd veroorzaak in een Microsoft Windows systeembestand. Hiervoor is een work-around geprogrammeerd waarmee de melding wordt voorkomen.
 
Wanneer exports vanuit datalijsten of -werkbladen worden uitgevoerd naar .prn, .lst of .csv bestanden, dan wordt voortaan ook rekening gehouden met de weergegeven kolomvolgorde en zichtbaarheid. Zo kunnen gebruikers eenvoudig bepalen hoe de export van gegevens moet worden opgemaakt. Kolommen die geminimaliseerd zijn (zeer smal) worden evenmin geŽxporteerd.
 
12.5.066
19 mei 2015

FinanciŽle rapportages en BTW-aangiftes vernieuwd!

Tradium Business Software heeft de functionaliteit van diverse rapportage en de BTW-aangifte module uitgebreid met meer opties en intelligente links. Wat betekent dat precies?

 
Wanneer u bijvoorbeeld een kolommenbalans uitdraait is het voortaan mogelijk om een vergelijking met een jaar eerder te maken. Wanneer u een balans uitdraait met maandperioden worden ook dezelfde perioden van het jaar ervoor weergegeven. Tevens is het voortaan mogelijk om kladboekingen (nog niet verwerkte journaalposten) op te nemen in de rapportage.
 
Wanneer u als uitvoeroptie Datalijst of Datawerkblad kiest, verschijnen de gegevens in een lijst waarbij u, wanneer in de [SaldiDebet] en [SaldiCredit] kolommen klikt, een linkknop ziet verschijnen. Door hierop te klikken opent zich een datalijst met alle gerelateerde grootboekmutaties.
Vanuit deze specificatielijst kunt u weer doorlinken naar (sub)rekeningen (door ook weer te klikken in de betreffende cel) of het bijbehorende mutatieverslag openen door in een cel van de kolom RunNummer te klikken.
Wanneer u in TRADIUM aangemerkt staat als "Financial Manager" dan kunt u zelfs mutatieverslagen corrigeren, zonder memoriaal boekingen!
 
Ook de BTW-aangifte is veranderd. De verschillende rubriekteksten hebben voortaan een hyperlinkfunctie: door hierop te klikken wordt een datalijst geopend met grootboekmutaties waarmee de onderbouwing van de berekende aangifte meteen inzichtelijk is geworden. Ook hier geldt: vanuit deze specificatielijst kunt u weer doorlinken naar (sub)rekeningen (door ook weer te klikken in de betreffende cel) of het bijbehorende mutatieverslag openen door in een cel van de kolom RunNummer te klikken. En als "Financial Manager" kunt u ook weer van hier uit mutatieverslagen corrigeren!
 
 

Wat er verder is veranderd...

De Code Formatter in de Basic Script Editor is verbeterd; enkele uitlijnproblemen zijn opgelost.
NB: De Code Formatter is via hotkeys Shift-Ctrl-R te gebruiken.
 
Wanneer u in de applicaties Klanten en Leveranciers de vernieuwfunctie ([F5]) uitvoert terwijl u de tab Openstaande Posten heeft geselecteerd, wordt (mits u hiervoor geauthoriseerd bent) aan u gevraagd of u ook de openstaande posten wilt herstellen. Er vindt dan een synchronisatie plaats van alle gegevens, vergelijkbaar met de herstelfunctie in het menu FinanciŽel.
 
Wanneer data wordt geŽxporteerd naar Excel werd sinds enige tijd de datum-opmaak in standaard SQL-formaat uitgevoerd, inclusief uren, minuten en seconden. Voortaan wordt de tijdweergave onderdrukt als in het eerste record van de datalijst geen tijdspecificatie is opgenomen.
NB: de datum-opmaak wordt vanuit Tradium in Excel uitgevoerd en is ook eenvoudig in Excel aan te passen indien gewenst.
 
 
12.5.0.65
12 mei 2015

Service release met nieuwe functies

In deze release zijn enkele bug-fixes opgenomen. Tevens wordt in deze release nieuwe functionaliteit geÔntroduceerd:
 

Security fix bij Urenregistratie

De beveiliging voor de applicatie Urenregistratie werkte niet goed: ook gebruikers met Personeelsmanager -rechten konden geen beheersfuncties (o.a. doorboeken weekuren) uitvoeren. Dit is nu aangepast.
Let op! Wanneer Tradium-gebruikers zelf hun uren mogen invoeren, MOET de gebruikersnaam worden ingevuld bij de werknemer. Een Tradium gebruiker kan niet meer bladeren of zoeken door de werknemers.
 

Nieuw! Controle op gebruik Tradium-versie

Incidenteel komt het voor dat Tradium-gebruikers met een oudere versie van Tradium werken. Meestal komt dat voor wanneer men de applicatie "vastpint" aan de taakbalk van Windows. Er is een aanpassing doorgevoerd die controleert of u de meest recente versie wel heeft opgestart. Zo niet, dan volgt een waarschuwing.
 

Nieuw! hyperlinkopties voor doorlinken vanuit datalijsten en -werkbladen

Wanneer u klikt in een cel van een datalijst met een hyperlinked-kolom (bijvoorbeeld "Ordernummer"), dan verschijnt in de cel een knop [...]. Door hierop te klikken wordt de applicatie automatisch opgestart. Voor enkele typen hyperlinks (orders, projecten en bestellingen) bestaat voortaan de mogelijk om aan te geven WELKE applicatie moet worden opgestart: orderbeheer (inkoop) of de betreffende applicatie.
NB: de standaard instelling is Orderbeheer, wijzig de instellingen via hoofdmenu Extra/Opties/Computerinstellingen
 

Nieuw! Labelcode instellen in ArtikelBeheer

Voor gebruik in bepaalde macro's wordt gewerkt met labelsjablonen die de systeembeheerder configureert. Voortaan is het mogelijk om deze code's op artikelniveau vast te leggen, zodat deze afdrukmacro's in de toekomst hieruit kunnen afleiden welke labels bij een afdrukopdracht moeten worden gebruikt.
 

Nieuw! SQL-ligent links (intelligente hyperlinks in TRADIUM-queries)

Wanneer je queries ontwerpt (in de SQL Ontwerper), kun je gebruik maken van speciale kolomnamen. Deze namen worden dan geÔnterpreteerd door TRADIUM in de datalijsten en datawerkbladen.
Bijvoorbeeld: "Select Admin as hidden_admin" betekent dat de kolom "admin" een alias "hidden_admin" krijgt. Omdat deze alias begint met "hidden_", wordt deze kolom onzichtbaar gemaakt.
Bij gebruik van "locked_" in de alias wordt de kolom wel zichtbaar maar is deze enkel uit te lezen en niet aan te passen.
 
De nieuwe "linked_" alias-functie maakt een hyperlink in een cel alsof het een hyperlinked-kolom is. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat de kolomnaam achter "linked_" ook voorkomt als apart veld. De "linked_" kolom zelf wordt namelijk niet getoond, de hyperlink zelf komt in de kolom van het gerefereerde veld voor. De hyperlink kan een verwijzing zijn naar een willekeurige StartDoc commando, dus het opstarten van een applicatie, document of weer een andere query.
 
Zie onderstaand voorbeeld (en voer deze uit als Datalijst):
SELECT Nummer,
'QUERYREAD:SELECT * FROM ArtikelStamMutaties WHERE ArtikelNummer = ' + CAST(Nummer AS VARCHAR(10)) AS linked_nummer,
Omschrijving
FROM ArtikelStam
 
Bovenstaande query maakt een lijst met een hyperlink in de kolom "Nummer", de kolom "linked_nummer" is onzichtbaar. Door te klikken op de linkknop [...] in de datalijst wordt een nieuwe datalijst geopend met daarin alle mutaties van het
artikel.
In volgende releases van TRADIUM zullen deze intelligente hyperlinks verder worden uitgebreid, onder meer in de binnenkort te verwachten balansoverzichten met jaargangvergelijkingen.
 
12.5.0.63
07 mei 2015

"Mai 2015 Update"

Er zijn enkele aanpassingen en bug-fixes doorgevoerd in deze update van Tradium:
 

Standaard documenten afdrukken voortaan ook opslaan

Wanneer vanuit de applicaties Klanten of Leveranciers standaard documenten worden gegenereerd, worden de samenvoegdocumenten voortaan standaard ook opgeslagen in het Actie-logboek van de relatie. Voorheen gebeurde dit enkel als de uitvoeroptie "PDF" werd geselecteerd. De PDF-optie blijft overigens nog steeds mogelijk.
 

Faktuurqueue-optie bij paklijst gereedmelden

De optie voor het toevoegen van gereedgemelde paklijsten is in deze applicatie weer vrijgegeven. Ook zijn in de onderliggende SQL-database enkele functies aangepast, zodat het ook mogelijk wordt op paklijsten eenvoudig te kunnen verwijderen als deze in de factuurwachtrij staan.
 

Foutmelding tijdens openen van Meervoudig Werkblad (.mlq) bestand

Wanneer een .mlq bestand werd geopend, onstond een foutcode 384 wanneer het eerste werkblad in de reeks gemaximaliseerd werd weergegeven. De hieropvolgende werkbladen werden hierna niet meer weergegeven. Er is een aanpassing doorgevoerd die gemaximaliseerde weergave voor MLQ-bestanden uitschakeld waarmee deze foutmeldingen voortaan worden voorkomen.
 

Automatisch uitlijnen van pictogrammen en memo's na opstarten Tradium

Door een timing-fout werden abusievelijk alle pictogrammen en memo's kort na het opstarten van Tradium automatisch uitgelijnd, zonder dat dit was ingesteld via het menu "Beeld." Er is een aanpassing doorgevoerd waarmee dit probleem is verholpen.
 
12.5.0.60
29 april 2015

Tradium Webportal in "May 2015 Release"

In deze nieuwe release van Tradium Business Software wordt de integratie van ons webserversysteem CBBS/32 HostSystems verder doorgevoerd.
De systeembeheerder kan via het hoofdmenu Extra/Opties de gewenste menu's configureren (titel, positie en functie).
Vervolgens kan per klant worden ingesteld welke van deze menu's beschikbaar dienen te zijn en worden webaccounts direct gekoppeld aan contactpersonen.
Wilt u ook gebruik maken van een webportaal voor uw klanten? Neem dan contact op met de supportdesk.
 
 

Intelligente hyperlinks in datalijsten en -werkbladen uitgebreid

De automatische doorkoppeling vanuit velden in een datalijst/werkblad is uitgebreid met nog betere herkenning van veldnamen in queries.
 
 

Nieuw! intelligente hyperlinks voor boekhouding

De financiŽle rapportages (o.a. kolommenbalans) zijn voortaan interactief: wanneer er als output een datalijst wordt gekozen, zijn diverse kolommen voorzien van hyperlinks. Bij de kolom "SubReknum" wordt automatisch doorgekoppeld naar de juiste subadministratie omdat TRADIUM dan automatisch zoekt naar het bijbehorende grootboekrekening in het overzicht.
Ook bij de weergave van mutatieverslagen in de applicatie Rekeningschema is deze interactief: door te klikken op de kolom "RunNummer" kunnen de journaalposten in detail worden weergegeven en door een gebruiker met Financial Manager ook worden gecorrigeerd. Tevens worden in deze verslagen meer details getoond.
 
 

Nieuw! Tijdschema voor urentypes in Projecten/Calculaties

In verband met het doorboeken van Service Calls uren op projecten, waarbij aanvangs- en eindetijden worden geregistreerd, is er een weekrooster ontwikkeld waarin de diverse urentypes (standaarduren en overuren 1 t.e.m. 3) kunnen worden ingevuld met behulp van de muis. Bij het doorboeken van Service Calls in de Urenregistratie worden automatisch de juiste urentypes gekozen aan de hand van dit weekrooster.
 
 

Beveiliging in Urenregistratie aangepast

In de applicatie Urenregistratie is een gebruikerspolicy toegepast: voortaan kunnen TRADIUM-gebruikers hun eigen urenregistratie onderhouden, echter enkel nog voor zichzelf. Bovendien worden bepaalde tabs en velden uitgeschakeld.
Alleen gebruikers met PersoneelsManager rechten houden volledige toegang tot de applicatie.
 

Wat er verder is aangepast, c.q. verbeterd:

In de applicatie Service Calls zijn de tabs voortaan multi-row. Wanneer de weergave van het applicatievenster te klein is, worden de tabs automatisch in meerdere rijen weergegeven.
 
In de applicatie Service-Artikelen werden niet alle gewijzigde velden opgeslagen, behalve als de weergave in bewerken modus stond. Dat is nu verholpen: alle velden worden zowel in normale weergave als ook in bewerkweergave opgeslagen.
 
Wanneer de Scanner Wizard wordt uitgevoerd, wordt voortaan ook de instelling voor het opsplitsen van PDF-documenten weergegeven.
 
Tenslotte zijn er diverse kleine patches aangebracht n.a.v. de Error Reports database analyse om bepaalde foutmeldingen die door onjuist handelen optraden in het vervolg te voorkomen.
 
12.5.057
15 april 2015

patch release

De volgende bug fixes zijn toegepast:
* de boodschappenlijstfunctie (tijdens orderinvoer bij artikelen opzoeken) is weer in ere hersteld, deze werkte al geruime tijd niet meer.
 

Wat er verder nog is aangepast

Het opstellen van een besteladvies wordt voortaan voorafgegaan door een automatische controle met opschoning van openstaande posten van alle onderhavige leveranciers. Hiermee wordt een vervuild betaaladvies voorkomen.
 
12.5.0.56
14 april 2015

patch release

De volgende bug fixes zijn toegepast:
* Bij het scrollen door een lijst met opties werd elk gepasseerd vakje automatisch geselecteerd. Dat is nu verholpen.
* Bij het selecteren van een afleveradres ontstond een foutmelding "Invalid columnname". Ook dit is verholpen.
* Bij het verwerken van een betalingsadvies onstond een foutcode "3001". Dit is nu ook opgelost.
 

Wat er verder nog is aangepast

Bij het verwijderen van een of meerdere notities kwamen deze soms weer terug op het scherm. Dit werd veroorzaakt door een timingprobleem. De verwijdering uit de database gebeurde via een wachtrij (query-queue). Door de verwijderinstructie direct door te voeren is het probleem hiermee verholpen.
 
12.5.0.55
9 april 2015

NIEUW! On-line adresvalidatie!

Een nieuwe feature heeft zijn intrede gedaan in Tradium Business Software: on-line adresvalidatie. Dit is een abonnementsservice die via het internet het ingevoerde adres controleert op integriteit en juiste combinatie van gegevens.
 
De nieuwe service wordt voorlopig gratis aangeboden. De adresvalidatie controleert niet alleen een adres; er wordt ook een voorstel gedaan voor een gecorrigeerd adres dat de beste match heeft met de ingevoerde gegevens.
De online service werkt voor alle nationale EN internationale(!) adressen.
 
Voor Nederlandse adressen is er voortaan ook de postcode-check. Voortaan kunt u deze adressen invoeren door enkel de postcode met huisnummer in te voeren!
 

Afroepen bestellingen uitgebreid

Wanneer afroepopdrachten via de speciale applicatie Afroepadvies worden verwerkt, kunnen meerder bestellingen zijn samengevoegd op ťťn afroeporder. Nieuw is de mogelijkheid om de goederenontvangst van deze afroep aan de hand van het unieke afroepnummer af te handelen. Er dient enkel nog een keuze te worden gemaakt uit de betreffende bestelling die in de afroep is opgenomen, waarna enkel de afgeroepen artikelen worden weergegeven en de ontvangst sneller kan worden verwerkt.
 
Ook nieuw is dat ontvangen afroepartikelen automatisch worden gekoppeld (toegewezen) aan klantorders, mits deze orders in het Afroepadvies zijn gebruikt om op basis daarvan een afroep te realiseren.
 

Export via Excel aangepast

De opmaak van geŽxporteerde data naar Microsoft's Excel is aangepast. Voortaan is de opmaak verder uitgebreid, waarmee het eenvoudiger wordt om rekenfuncties toe te passen in de kolommen.
 

Dialoogvenster met selectielijsten aangepast

Er is een optische aanpassing doorgevoerd in de opbouw van selectielijsten die bij zoekopdrachten worden weergegeven. Voortaan zijn de regels gearceerd en is het mogelijk om met kleuraccenten te gaan werken in toekomstige versies van Tradium.
 

Opstarten enkele applicaties geoptimaliseerd

Er zijn enkele verbeteringen aangebracht tijdens het opstarten van enkele applicaties. Met name in de applicaties AgendaBeheer en Projecten/Calculaties zijn er enkele aanpassingen gerealiseerd waarmee deze sneller opstarten.
 

Service Call applicatie verder uitgebreid

De toepassing voor het support/servicebeheer is in Tradium Business Software nog verder uitgebreid. Het registreren van activiteiten (tijdlogboek) is verder verfijnd en voortaan ook in categorieŽn onder te brengen, waarbij ook minimumtijden voor doorbelaste en onbelaste taken kunnen worden ingevoerd.
 
Inmiddels is de integratie met de Urenregistratie voltooid. Tevens wordt - waar nodig - automatisch een koppeling met weekstaat-orders gerealiseerd.
 
Tenslotte worden voortaan alle uitstaande service calls weergegeven in het overzicht dat via de statusbalk (onderin het hoofdvenster) wordt opgeroepen. In de statusbalk staat tussen haakjes het totaal aantal calls vermeld. Bij de weergave van de lijst worden de calls, die niet zijn toegewezen aan de gebruiker, in het grijs weergegeven.
 

Administratiebeheer uitgebreid

Er is een uitbreiding in de koppeling met subadministraties doorgevoerd. Voortaan dient er ook een grootboekrekening voor kruisposten te worden gespecificeerd. Reden hiervoor is de onlangs geÔntroduceerde nieuwe verwerking van digitale bankslips, waarbij het mogelijk is geworden om betalingen voor andere administraties te kunnen verwerken. Er worden dan automatisch kruispostmutaties in de journaalposten voor elk afzondelijke administratie aangemaakt.
 

Afroepadviezen uitgebreid

De applicatie Afroepadvies is uitgebreid. Voortaan is het mogelijk om een overzicht van nog te verwerken afroepen op te vragen. Ook is het mogelijk om het leveradres aan te passen in de afroepopdracht. Tevens is het voortaan mogelijk om in dit overzicht de kolummen te herschikken.
 

Besteladviezen uitgebreid

Onder de tab Analyse worden voortaan ook de productgroepen van de artikelen weergegeven.
 

Projecten/Calculaties aangepast en uitgebreid

Voortaan wordt tijdens het opstarten van de applicatie automatisch het instellingen-tabblad weergegeven. Ook is een geheel nieuwe functie ingevoerd: het aanpassen van een projectnummer.
Normaliter is het (unieke) projectnummer een automatisch gegenereerd item, waarvan het laatst gebruikte nummer wordt beheerd via de applicatie Administratiebeheer. Echter, met name bij migratie-trajecten kan het wenselijk zijn dat een ander nummer wordt gehanteerd, bijvoorbeeld vanwege bestaande contractnummer-referenties. In Tradium Business Software is het mogelijk om het nummer aan te passen. Alle referenties worden in het database-systeem aangepast aan het nieuwe nummer, mits uiteraard het nummer niet eerder in gebruik is.
 

Voorraad toewijzen verbeterd

Bij het omboeken van de voorraad werden in het totaaloverzicht meerdere rijen met gegevens aangepast. Na het verversen van het scherm werden wel de correcte gegevens weergegeven. Deze fout is nu verholpen: de correcte rijen worden nu aangepast.
 

Scannerwizard uitgebreid

Het scannen van meervoudige pagina's (documenten) een een batch-PDF is uitgebreid: voortaan is het mogelijk om documenten eenvoudiger over te slaan. Voorheen moest er op de Annuleren knop worden gedrukt, waarbij men het risico liep om bij het verkeerd beantwoorden in de hierna getoonde dialoogvensters weergegeven vragen het proces af te breken.
Er is een nieuwe knop "Overslaan" toegevoegd aan de Wizard. Hiermee wordt met ťťn druk op de knop het getoonde document overgeslagen zonder verder dialoog.
 

Inkoopfacturen weergave aangepast

Wanneer inkoopfacturen zijn verwerkt en onderhuids (op database-level) er wijzigingen zijn aangebracht, kwam het in enkele gevallen voor dat een inkoopfactuur systeemtechnisch een boekingstuknummer had, terwijl het boekingstuk handmatig was aangepast of zelfs was verwijderd. Voortaan wordt een extra database-controle uitgevoerd tijdens de weergave van de inkoopfactuur. Hiermee wordt het mogelijk om een inkoopfactuur aan te passen of zelfs te verwijderen indien er na de controle blijkt dat een doorkoppeling niet heeft plaatsgevonden.
 

E-mails reply/forwarding in HTML verbeterd

Wanneer embedded images in e-mails zaten (afbeeldingen die in de tekst waren opgenomen), werden deze tijdens het beantwoorden, c.q. doorsturen (niet overdragen) niet meer zichtbaar bij de ontvanger. Dit probleem is opgelost.
NB: het probleem deed zich allen voor in de HTML-versie van de e-mail editor.
 

Tradium Mail Server task managment aangepast

De verwerking van ingeplande taken (Basic Script) is aangepast. Voortaan wordt elke taak in een afzonderlijke werkruimte uitgevoerd in het besturingssysteem. Zodoende kunnen meerdere taken tegelijkertijd actief zijn. Voorheen werd een script in dezelfde werkruimte (instance) geladen. Wanneer een taak nog niet gereed was, kon dit leiden tot opstoppingen.
 
Verder zijn enkele programma-onderdelen bijgewerkt naar de nieuwste versies voor onder meer SMTP, SSL en POP3.
 

Meervoudige bonnummers koppelen aan inkoopfacturen

Deze functionaliteit bestaat al geruime tijd. Wat er is veranderd is dat bij zeer grote aantallen leveranciersbonnen die aan verzamelfacturen moeten worden gekoppeld deze niet altijd zichtbaar werden als het aantal bonnen meer dan circa 25 was. Dit werd veroorzaakt door de beperking van het aantal tabs dat kon worden weergegeven.
Nieuw is dat er voortaan automatisch meerdere rijen met tabs worden aangemaakt indien het aantal bonnen dit nodig maakt. Hiermee kunnen veel meer leveranciersbonnen worden gekoppeld aan een inkoopfactuur.
 

Meerdere betaaladviezen per dag

Tot nog toe was het verwerken van betaaladviezen beperkt tot maximaal 1x per dag. Daarnaast bestond het risico dat bij het heropenen van een verwerkt betaaladvies de onderliggende tabel abusievelijk werd verwijderd.
Voortaan wordt een markering in de onderliggende tabel aangebracht bij alle facturen die succesvol zijn verwerkt in het SEPA-betaalbestand. Deze markering blokkeert de abusievelijke verwijdering van de onderliggende tabel, waarmee wordt voorkomen dat facturen dubbel kunnen worden geselecteerd en/of betaald.
 
12.5.046
20-02-2015

Hernummeren projecten/calculaties

Nieuw is de mogelijkheid om projecten om te nummeren. Hierbij worden alle referenties in de database van alle gekoppelde entiteiten aangepast. Wanneer het omgenummerde project al bestaat, wordt het bestaande projectnummer eveneens omgenummerd naar het eerste vrij beschikbare nummer.
 

Groepeerfunctie bij bestelanalyses

Voortaan is het mogelijk om de analytische gegevens bij een besteladvies (weergave 2e tabblad) te groeperen. Ook worden hier bij subtotalen weergegeven
 
12.5.045
18-02-2015
Service-release
In deze release zijn enkele bug-fixes toegepast die na de "2015 Release" zijn gemeld. Tevens zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan de gebruikersinterface.
 
12.5.040
16-02-2015
De nieuwe "2015 release" bevat zoveel noviteiten en aanpassingen dat ervoor is gekozen om hieronder een opsomming te maken van alle software-updates, gegroepeerd per programma-onderdeel:
 

Paklijstplanning

Er is nieuwe functionaliteit toegevoegd. Voortaan is het mogelijk om paklijsten die in de wachtrij staan toe te wijzen aan een specifieke orderpicker die op dat moment ingelogd is via de handscanner. Zodra de orderpicker zijn/haar route heeft gelopen verschijnt de geselecteerde paklijst direct op het beeldscherm van de scanner.
 

Basic Script programming

Het RTF class object is bijgewerkt en maakt voortaan gebruik van exact dezelfde tekstverwerkersversie zoals die ook in Tradium zelf wordt gebruikt. Bovendien is deze class voortaan embedded in de software en niet meer als aparte .dll te installeren.
 

Service Calls

De applicaties die betrekking hebben op de registratie en verwerking van service-desk werkzaamheden zijn allen verder uitgebreid en verbeterd. De aanpassingen zijn het gevolg terugkoppelingen uit de praktijk. Binnenkort verschijnt ook de on-line handleiding van deze applicatiegroep.
Enkele aanpassingen zijn o.m.: verbeterde stopwatch-functie en mogelijkheid om achteraf tijden in te voeren. Tevens het kunnen omnummeren van service-nummers (bijv. bij stickeren van apparaten met andere volgnummers).
 

Urenregistratie

Er is een verbtering aangebracht in het traceren van voorrijkosten en -uren uit eerdere orders van hetzelfde project. Voortaan worden deze gegevens uit de meest recente urenregistraties opgehaald (door dubbelklikken in het reisuren tekstvak) in plaats van verwerkte werkorders.
 

Nachtverwerking

Nieuw is de mogelijkheid om - naast normale- en creditfacturatie - voortaan ook abonnementen automatisch tijdens de nachtverwerking uit te factureren. Voor meer informatie hierover: neem contact op met de supportdesk.
 

Telebanking (import mutatiebestanden)

De verwerking van digitale bankmutaties (MT940/942) is herzien. Tal van nieuwe functies zijn toegevoegd en ook het dialoogvenster is aangepast. Zo kunnen onder meer betalingen over meerdere debiteuren en zelfs meerdere administraties worden verspreid, inclusief automatisch aanmaak van kruispostmutaties mocht het laatstgenoemde van toepassing zijn.
 

Orderbeheer

Er is een nieuwe level "Verzendlabels" toegevoegd aan de treeview van het orderoverzicht.
 
Onder de paklijsten staan de license plates van de verzendlabels opgesomd. Indien er meerdere barcodes zijn gebruikt (i.v.m. meerdere colli's en/of pallets) worden deze individueel weergegeven.
 
Tevens kan een URL aan het label worden gekoppeld zodat door op het label te klikken direct de track&trace website wordt weergegeven. Zie de afbeelding hiernaast:
 

Orderinvoer

Wijzigingen in landgegevens werden niet altijd correct opgeslagen, dat is nu verholpen.
 

Voorraad toewijzen

Voortaan worden de referenties van productieorders (bij omboeken) voorzien van de naam van het eindproduct, om zo een meer duidelijk overzicht in de applicatie Productie-orders te krijgen.
Ook worden in de backorderlijst cellen samengevoegd zodat er een meer inzichtelijk overzicht ontstaat over de na te leveren en reeds toegewezen items per groep artikelen.
 

Relaties opzoeken

Nieuw is de mogelijkheid om leveranciers en klanten op te kunnen zoeken aan de hand van een factuurnummer. Door als zoekgegeven een dollarteken in te geven, gevolgd door het factuurnummer, wordt de relatie direct opgezocht.
 

Besteladviezen

Wanneer de tweede tab voor analyses wordt geselecteerd is er voortaan een groepeervak boven in de lijst zichtbaar. Ook de afdrukmogelijkheden zijn hierop aangepast.
 

Inkoopverwerking in dagboek "INK"

Wanneer gescande inkoopfacturen worden verwerkt via het dagboek, verschijnt een dialoogvenster. Het dialoogvenster is aangepast op het gebied van handmatig tegenboeken (F8). Voortaan worden er ook zoekopties voor grootboekrekeningen aangeboden in het instellingentab.
 

 

 

 
Klik hier voor eerdere updates in 2014