TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

In TRADIUM Business Software voor het MKB is Project & Orderbeheer evenals Calculatie en Urenregistratie nauw met elkaar verwant. Met Projectbeheer kunt u projecten definiëren, alle kosten die voor een project gemaakt zijn registreren en deze kosten op basis van regie (nacalculatie) of op basis van vooraf gedefinieerde termijnen factureren.

 
U kunt meerdere soorten projecten en orders aanmaken, afhankelijk van de wijze van facturering:
• Termijnprojecten, waarbij u in termijnen een vast bedrag factureert
• Regieprojecten, waarbij u factureert op basis van werkelijk verbruikte materialen en manuren
• Per project kunt u vervolgens deelprojecten, termijnbedragen, boekingssoorten, kenmerken en notities vastleggen.
• Abonnementen, voor regelmatig terugkerende declaratie, van wekelijks tot en met jaarlijks
• Standaard (werk)orders, vrij in te voeren, eventueel vergezeld met prijslijsten en prijsacties
 
GESTRUCTUREERD CALCULEREN
Alle relevante projectinformatie is direct op de projectkaart terug te vinden. Hier vindt u geboekte uren, verbruikt materiaal, werk derden, (termijn)facturen, voorcalculatie, vastgelegde contracten, acties en afspraken. Ook is het mogelijk om uren te registreren per project, inclusief budgettering. Personen en urensoorten met desgewenst een apart tarief voor elke combinatie. Op basis van de geboekte uren kunnen gegenereerde (proef)declaraties doorgeboekt worden naar de factureringsmodule. Overzichten van gewerkte uren per persoon per urensoort kunnen gemaakt worden.
 
ZUIVERE NACALCULATIES
Alle individuele boekingen blijven bewaard zodat ook achteraf te zien is wie wanneer wat gedaan heeft. Voorcalculatie met behulp van deze gegevens is mogelijk. Door al deze vastleggingen kunnen er uiteindelijk per project winst- en verliesrekeningen gegenereerd worden en kunnen voor- en nacalculatievergelijkingen eenvoudig en met een zelf gekozen diepte gegenereerd worden.