TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Nieuwe releases!

Hier treft u alle aanpassingen aan die in TRADIUM Business Software recent zijn verwerkt. Controleer of uw huidige versie hetzelfde release-nummer heeft, dan weet u zeker dat de meest recente versie van ons ERP systeem heeft:

 
23 maart 2018 / Spring 2018 Release V12.6.400

Tradium Spring 2018 Release: multi-tasking en nieuwe functies

Deze nieuwe release is een evolutie van de Winter Wulf Release. Op technisch gebied zijn er onderhuids een aantal veranderingen doorgevoerd, met als doel op stabiliteit en performance nog meer te verbeteren.
 
Ook in het Tradium WebPortal V3 zijn diverse aanpassingen  doorgevoerd, waarbij met name e-mail functionaliteit de nodige aandacht heeft gehad. Verder zijn diverse verbeterpunten doorgevoerd en consolideren we de ontwikkelingen op dit gebied voor nu. We gaan met de opgedane ervaringen van onze WebPortal I, II en III nu kijken naar mobiele toepassingen voor Android. We sluiten daarbij overigens iOS niet uit, maar vooralsnog concentreren we op één platform waarvoor we buitendienst-oplossingen gaan realiseren.
 
 
Meer informatie en een demo aanvragen? Bel ons: 0252-620888 of stuur een e-mail naar sales@keeminkdesign.nl.
 

Een overzicht van de belangrijkste aanpassingen in deze release:

 

Inkoopbeheer uitgebreid.

Voortaan is er meer mogelijk om verwerkte inkooporders aan te passen. Ook is hierbij de ondersteuning van het werken met buitenlandse valutasoorten meer uitgebreid. Voortaan kan in het orderbeheer en ook in het applicatievenster van de bestelling zelf vrij een valuta worden gekozen. Ook zijn er nieuwe velden, zoals Koers, PrijsVV en RegelwaardeVV. Wanneer een van deze velden wordt aangepast, worden de waarden in alle gerelateerde velden automatisch herberekend.
 

Opsplitsen van verkooporders.

Wanneer in de orderinvoer-applicatie regels worden geselecteerd, verschijnt bovenaan de regels een balk met verschillende bewerkingsfuncties. Nieuw is de [Splitsen]-knop. Hiermee worden de geselecteerde regels overgenomen in een nieuwe werkorder. De regels in de bestaande order worden nulgesteld. Indien er deels geleverd is, wordt enkel het resterende deel overgenomen.
 

Synchroniseren adresgegevens.

Voortaan is het mogelijk om gewijzigde adresgegevens in de klantenapplicatie met één druk op de knop te verspreiden naar alle actuele projecten.
 

Extra validatie type-nummer bij nieuwe artikelen.

Wanneer handmatig nieuwe artikelen worden toegevoegd via de applicatie Artikelbeheer, wordt voortaan een extra controle uitgevoerd op duplicaten van type-nummers, indien de restrictie hierop is ingesteld via het Implementatie Stappenplan.
 

Meerjarige abonnementen.

Tot nog toe was al het mogelijk bij orderinvoer om abonnementen voor verschillende periode-intervallen in te stellen, namelijk: maandelijks, tweemaandelijks, kwartaal, halfjaarlijks en jaarlijks. Daar zijn nu de opties "tweejaarlijks", "driejaarlijks" en "vijfjaarlijks" bijgekomen.
 

Regelindicator bij projecten/calculaties.

Onderhuids worden calculatieregels in projecten automatisch doorgenummerd en hernummer bij invoer en bij sortering/verplaatsing van deze regels. Echter, wanneer de gebruiker zelf een eigen sortering toepaste, was het overzicht op de regelvolgorde weg. Om die reden worden de regelnummers voortaan in een aparte grijze kolom weergegeven. Door op de titel van deze kolom te klikken, wordt de sortering weer teruggezet naar de standaard volgorde.
 

Persoonlijke instellingen voor datawerkbladen uitgebreid.

In TRADIUM worden persoonlijke instellingen voor weergave van deelvensters, zoals grootte en vlakverdeling, opgeslagen. Ook geldt dat voor diverse lijstweergaven en datawerkbladen. Hierbij worden de kolominstellingen, zoals breedte, hoogte en positie, automatisch vastgelegd voor de betreffende gebruiker. Enige tijd geleden is de sortering en groepering van gegevens in datawerkbladen aan deze persoonlijke instellingen toegevoegd. Vanaf deze release worden nu ook de afzonderlijke weergaven van de gegroepeerde gegevens bij de persoonlijke instellingen opgeslagen. Heeft een gebruiker enkele groepen uitgeklapt weergegeven en weer andere groepen ingeklapt, dan wordt deze weergave voortaan ook opgeslagen en de ingeklapt/uitgeklapt status per groep weer hersteld bij heropenen van het datawerkblad.
 

Meerdere magazijnen toewijzen aan WebPortal gebruiker.

Nieuw is de mogelijkheid om in de Webportal-settings bij contactpersonen aan te geven welke magazijn(en) die persoon mag gebruiken voor bestellingen en voorraadinformatie. Dit mogen dus meerdere magazijnen zijn en is vooral van toepassing op buitendienstmedewerkers die een rijdend magazijn hebben (bestelbus) en ook in het centraal magazijn voorraad moeten kunnen bekijken c.q. bestellen.
 
 

En verder...

* Verwijderen van individuele paklijstregels vanuit OrderBeheer Verkoop is verbeterd.
 
* Hetzelfde geldt voor de toewijsapplicatie voor de voorraad.
 
* Er zijn systeemtechnische aanpassingen doorgevoerd waarmee TRADIUM meer werkgeheugen kan gebruiken voor de geopende toepassingen.
 
* De applicatie-tabs (bovenin het hoofdvenster) worden voortaan beter uitgelijnd, waarbij zowel de maximale breedte als ook de volgorde is verbeterd.
 
* De ondersteuning voor meerdere werkbladen in één datalijstvenster is verbeterd,
 
* De controle op uniekheid van ingevoerde typenummers (indien vereist volgens systeeminstelling) is verbeterd bij de Artikel Wizard.
 
* Persoonlijke systeeminstellingen worden voortaan opgeslagen in de "Mijn Documenten" map van de betreffende gebruiker onder de naam "TRADIUM.CONFIG".
 
* De snelheid van bladeren door de kalender in de Urenregistratie is sterk verbeterd door toepassing van enkele performance tweaks.
 
* Diverse foutmeldingen, zoals "Type mismatch", "Error 91" en "Error 340" zijn aangepakt en opgelost.
 
 

 

 
Klik hier voor eerdere updates in 2017