TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Nieuwe releases!

Hier treft u alle aanpassingen aan die in TRADIUM Business Software recent zijn verwerkt. Controleer of uw huidige versie hetzelfde release-nummer heeft, dan weet u zeker dat de meest recente versie van ons ERP systeem heeft:

 
 

 

 
15 januari 2019 / RED Initial Release V12.6.430

Tradium/RED - Initial Release: Nieuwe interface en nieuwe functionaliteit

Het heeft lang geduurd en de vernieuwde Tradium versie is meerdere malen aangekondigd. Maar, eindelijk is 'ie er: TRADIUM/RED!
 
Waar die RED voor staat? Het heeft een dubbele betekenis. Rood is een kleur die aandacht vraagt, maar RED is voor ons vooral de afkorting van REDefined. Want Tradium heeft niet alleen onderhuids veel aanpassingen en vernieuwingen gekregen, ook de interface is gemoderniseerd. Nieuw is het ribbon-menu. Bekend van de nieuwere generaties van Microsoft's Office producten. Toch hebben wij er een Tradium tintje aan gegeven. En voor diegenen die zo'n ribbon style niet prettig vinden: via de instellingen kun je het klassieke drop-down menu gewoon weer instellen.
 
Er zijn tal van aanpassingen en uitbreidingen doorgevoerd. De belangrijkste zijn hieronder opgesomd.
 
Meer informatie en een demo aanvragen? Bel ons: 0252-620888 of stuur een e-mail naar sales@keeminkdesign.nl.
Dark Theme~Tradium Theme~Blue Theme~Silver Theme~Win10 Theme~
 

Een overzicht van de belangrijkste aanpassingen in deze release:

 

Inkoopbeheer uitgebreid.

Voortaan is er meer mogelijk om verwerkte inkooporders aan te passen. Ook is hierbij de ondersteuning van het werken met buitenlandse valutasoorten meer uitgebreid. Voortaan kan in het orderbeheer en ook in het applicatievenster van de bestelling zelf vrij een valuta worden gekozen. Ook zijn er nieuwe velden, zoals Koers, PrijsVV en RegelwaardeVV. Wanneer een van deze velden wordt aangepast, worden de waarden in alle gerelateerde velden automatisch herberekend.
 

Opsplitsen van verkooporders.

Wanneer in de orderinvoer-applicatie regels worden geselecteerd, verschijnt bovenaan de regels een balk met verschillende bewerkingsfuncties. Nieuw is de [Splitsen]-knop. Hiermee worden de geselecteerde regels overgenomen in een nieuwe werkorder. De regels in de bestaande order worden nulgesteld. Indien er deels geleverd is, wordt enkel het resterende deel overgenomen.
 

Synchroniseren adresgegevens.

Voortaan is het mogelijk om gewijzigde adresgegevens in de klantenapplicatie met één druk op de knop te verspreiden naar alle actuele projecten.
 

Extra validatie type-nummer bij nieuwe artikelen.

Wanneer handmatig nieuwe artikelen worden toegevoegd via de applicatie Artikelbeheer, wordt voortaan een extra controle uitgevoerd op duplicaten van type-nummers, indien de restrictie hierop is ingesteld via het Implementatie Stappenplan.
 

Meerjarige abonnementen.

Tot nog toe was al het mogelijk bij orderinvoer om abonnementen voor verschillende periode-intervallen in te stellen, namelijk: maandelijks, tweemaandelijks, kwartaal, halfjaarlijks en jaarlijks. Daar zijn nu de opties "tweejaarlijks", "driejaarlijks" en "vijfjaarlijks" bijgekomen.
 

Regelindicator bij projecten/calculaties.

Onderhuids worden calculatieregels in projecten automatisch doorgenummerd en hernummer bij invoer en bij sortering/verplaatsing van deze regels. Echter, wanneer de gebruiker zelf een eigen sortering toepaste, was het overzicht op de regelvolgorde weg. Om die reden worden de regelnummers voortaan in een aparte grijze kolom weergegeven. Door op de titel van deze kolom te klikken, wordt de sortering weer teruggezet naar de standaard volgorde.
 

Persoonlijke instellingen voor datawerkbladen uitgebreid.

In TRADIUM worden persoonlijke instellingen voor weergave van deelvensters, zoals grootte en vlakverdeling, opgeslagen. Ook geldt dat voor diverse lijstweergaven en datawerkbladen. Hierbij worden de kolominstellingen, zoals breedte, hoogte en positie, automatisch vastgelegd voor de betreffende gebruiker. Enige tijd geleden is de sortering en groepering van gegevens in datawerkbladen aan deze persoonlijke instellingen toegevoegd. Vanaf deze release worden nu ook de afzonderlijke weergaven van de gegroepeerde gegevens bij de persoonlijke instellingen opgeslagen. Heeft een gebruiker enkele groepen uitgeklapt weergegeven en weer andere groepen ingeklapt, dan wordt deze weergave voortaan ook opgeslagen en de ingeklapt/uitgeklapt status per groep weer hersteld bij heropenen van het datawerkblad.
 

Meerdere magazijnen toewijzen aan WebPortal gebruiker.

Nieuw is de mogelijkheid om in de Webportal-settings bij contactpersonen aan te geven welke magazijn(en) die persoon mag gebruiken voor bestellingen en voorraadinformatie. Dit mogen dus meerdere magazijnen zijn en is vooral van toepassing op buitendienstmedewerkers die een rijdend magazijn hebben (bestelbus) en ook in het centraal magazijn voorraad moeten kunnen bekijken c.q. bestellen.
 

Dagboekverwerking vernieuwd, met vernieuwde interface en functionaliteit meer uitgebreid.

Voortaan worden tijdens het invoeren van boekingsregels automatisch debiteur- en crediteurgegevens weergegeven onderin een detailvenster, zoals in andere applicaties binnen Tradium vaker is toegepast. Tevens wordt bij debiteuren/crediteuren bovenin een kader weergegeven met twee knoppen. Hiermee is het mogelijk om rechtstreeks naar de klanten of leverancierskaart te gaan en zelfs een (inkoop)factuur weer te geven en - mits nog niet geboekt - ook nog te verwijderen indien nodig.
 

En verder...

* Er zijn kleine aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van de opbouw van de applicatie-tabs bovenin het hoofdvenster. Ook is de werking van het SQL-pictogram hersteld

 
* Dubbele boekingen die incidenteel voorkwamen bij het inlezen van MT940-bestanden (importeren journaalposten) zijn verholpen
 
* Dubbele adressen die in het e-mailadresboek dynamisch worden opgebouwd a.h.v. klanten- en leveranciersgegevens en hun contacts worden voortaan gefilterd.
 
* Voortaan is het mogelijk om een service call te laten herhalen. In het tabblad [Specificaties] is de interval in te stellen.
 
* Er is een nieuwe systeemparameter (op bladzijde 30 van het Implementatie Stappenplan) waarmee kan worden aangegeven of een factuuradres bij digitale verzending van de factuur mag worden gehanteerd of dat juist het vestigingsadres moet worden gebruikt (wetgeving).
 
* Er is een nieuwe systeemparameter (op bladzijde 3 van het Implementatie Stappenplan) waarbij de geldigheidsduur van gebruikerswachtwoorden kan worden ingesteld. Dit geldt niet voor systeemaccounts, enkel voor de gebruikers van Tradium en is in het kader van AVG/GDPR compliance ingevoerd. Wanneer een wachtwoord is verlopen, kan men direct een nieuwe wachtwoord in Tradium aanmaken.
 
* Er is een nieuwe configuratie-optie toegevoegd voor het Web Portal. Voortaan is het mogelijk om een fictieve voorraad(verhoging) in te stellen en die mee te laten wegen bij de getoonde beschikbaarheid van artikelen.
 
* Bij valideren van inkoopfacturen is het voortaan mogelijk om in meerdere statussen een waarde in het "Reden" veld aan te passen.
 
* De e-Comm Server is voortaan voorzien van een auto-recovery: wanneer een onderdeel van het communicatie-systeem vastloopt of uitvalt, wordt het onderdeel automatisch herstart. Ook wanneer er sprake is van een dreigende overbelasting van het geheugengebruik sluit het systeem zichzelf af en herstart automatisch.
 
* In TRADIUM/RED is een nieuw OCR--systeem ingevoerd, dat naast de bestaande technieken wordt ingezet. De vernieuwde optische tekstherkenning is een uitbreiding op de bestaande methodieken. Een extra OCR stap draagt zorg voor verdere verbetering van indexeren van gescande documenten. De nieuwe techniek wordt ondersteund door Tesseract, een OCR-engine die, oorspronkelijk ontwikkeld door Hewlett-Packard, tegenwoordig als open source project onder aanvoering van Google verder wordt ontwikkeld. Tradium combineert de verschillende systemen tijdens het archiveren en indexeren van alle documenten en e-mails, zodat het best mogelijke resultaat bij het opbouwen van trefwoorden in het digitale archief wordt bereikt.
 
Wist u dat:
- Alle in Tradium gegenereerde en gescande of gekoppelde documenten op de achtergrond worden geïndexeerd?
- Het indexeringsproces centraal wordt uitgevoerd door de e-Comm Server?
- Gescande documenten die scheef door de scanner zijn gegaan automatisch rechtop worden uitgelijnd?
- De belichting van van gescande documenten automatisch wordt geoptimaliseerd om tekstherkenning te verbeteren?
- Onzuiverheden, zoals strepen, vlekken en stippen, automatisch worden verwijderd om tekstherkenning nog verder te verbeteren?
- Het mogelijk is e-mails te doorzoeken op inhoud van niet alleen het bericht zelf, maar ook op de inhoud van alle bijlagen?
 
 
 
23 maart 2018 / Spring 2018 Release V12.6.400

Tradium Spring 2018 Release: multi-tasking en nieuwe functies

Deze nieuwe release is een evolutie van de Winter Wulf Release. Op technisch gebied zijn er onderhuids een aantal veranderingen doorgevoerd, met als doel op stabiliteit en performance nog meer te verbeteren.
 
Ook in het Tradium WebPortal V3 zijn diverse aanpassingen  doorgevoerd, waarbij met name e-mail functionaliteit de nodige aandacht heeft gehad. Verder zijn diverse verbeterpunten doorgevoerd en consolideren we de ontwikkelingen op dit gebied voor nu. We gaan met de opgedane ervaringen van onze WebPortal I, II en III nu kijken naar mobiele toepassingen voor Android. We sluiten daarbij overigens iOS niet uit, maar vooralsnog concentreren we op één platform waarvoor we buitendienst-oplossingen gaan realiseren.
 
 
Meer informatie en een demo aanvragen? Bel ons: 0252-620888 of stuur een e-mail naar sales@keeminkdesign.nl.
 

Een overzicht van de belangrijkste aanpassingen in deze release:

 

Inkoopbeheer uitgebreid.

Voortaan is er meer mogelijk om verwerkte inkooporders aan te passen. Ook is hierbij de ondersteuning van het werken met buitenlandse valutasoorten meer uitgebreid. Voortaan kan in het orderbeheer en ook in het applicatievenster van de bestelling zelf vrij een valuta worden gekozen. Ook zijn er nieuwe velden, zoals Koers, PrijsVV en RegelwaardeVV. Wanneer een van deze velden wordt aangepast, worden de waarden in alle gerelateerde velden automatisch herberekend.
 

Opsplitsen van verkooporders.

Wanneer in de orderinvoer-applicatie regels worden geselecteerd, verschijnt bovenaan de regels een balk met verschillende bewerkingsfuncties. Nieuw is de [Splitsen]-knop. Hiermee worden de geselecteerde regels overgenomen in een nieuwe werkorder. De regels in de bestaande order worden nulgesteld. Indien er deels geleverd is, wordt enkel het resterende deel overgenomen.
 

Synchroniseren adresgegevens.

Voortaan is het mogelijk om gewijzigde adresgegevens in de klantenapplicatie met één druk op de knop te verspreiden naar alle actuele projecten.
 

Extra validatie type-nummer bij nieuwe artikelen.

Wanneer handmatig nieuwe artikelen worden toegevoegd via de applicatie Artikelbeheer, wordt voortaan een extra controle uitgevoerd op duplicaten van type-nummers, indien de restrictie hierop is ingesteld via het Implementatie Stappenplan.
 

Meerjarige abonnementen.

Tot nog toe was al het mogelijk bij orderinvoer om abonnementen voor verschillende periode-intervallen in te stellen, namelijk: maandelijks, tweemaandelijks, kwartaal, halfjaarlijks en jaarlijks. Daar zijn nu de opties "tweejaarlijks", "driejaarlijks" en "vijfjaarlijks" bijgekomen.
 

Regelindicator bij projecten/calculaties.

Onderhuids worden calculatieregels in projecten automatisch doorgenummerd en hernummer bij invoer en bij sortering/verplaatsing van deze regels. Echter, wanneer de gebruiker zelf een eigen sortering toepaste, was het overzicht op de regelvolgorde weg. Om die reden worden de regelnummers voortaan in een aparte grijze kolom weergegeven. Door op de titel van deze kolom te klikken, wordt de sortering weer teruggezet naar de standaard volgorde.
 

Persoonlijke instellingen voor datawerkbladen uitgebreid.

In TRADIUM worden persoonlijke instellingen voor weergave van deelvensters, zoals grootte en vlakverdeling, opgeslagen. Ook geldt dat voor diverse lijstweergaven en datawerkbladen. Hierbij worden de kolominstellingen, zoals breedte, hoogte en positie, automatisch vastgelegd voor de betreffende gebruiker. Enige tijd geleden is de sortering en groepering van gegevens in datawerkbladen aan deze persoonlijke instellingen toegevoegd. Vanaf deze release worden nu ook de afzonderlijke weergaven van de gegroepeerde gegevens bij de persoonlijke instellingen opgeslagen. Heeft een gebruiker enkele groepen uitgeklapt weergegeven en weer andere groepen ingeklapt, dan wordt deze weergave voortaan ook opgeslagen en de ingeklapt/uitgeklapt status per groep weer hersteld bij heropenen van het datawerkblad.
 

Meerdere magazijnen toewijzen aan WebPortal gebruiker.

Nieuw is de mogelijkheid om in de Webportal-settings bij contactpersonen aan te geven welke magazijn(en) die persoon mag gebruiken voor bestellingen en voorraadinformatie. Dit mogen dus meerdere magazijnen zijn en is vooral van toepassing op buitendienstmedewerkers die een rijdend magazijn hebben (bestelbus) en ook in het centraal magazijn voorraad moeten kunnen bekijken c.q. bestellen.
 
 

En verder...

* Verwijderen van individuele paklijstregels vanuit OrderBeheer Verkoop is verbeterd.
 
* Hetzelfde geldt voor de toewijsapplicatie voor de voorraad.
 
* Er zijn systeemtechnische aanpassingen doorgevoerd waarmee TRADIUM meer werkgeheugen kan gebruiken voor de geopende toepassingen.
 
* De applicatie-tabs (bovenin het hoofdvenster) worden voortaan beter uitgelijnd, waarbij zowel de maximale breedte als ook de volgorde is verbeterd.
 
* De ondersteuning voor meerdere werkbladen in één datalijstvenster is verbeterd,
 
* De controle op uniekheid van ingevoerde typenummers (indien vereist volgens systeeminstelling) is verbeterd bij de Artikel Wizard.
 
* Persoonlijke systeeminstellingen worden voortaan opgeslagen in de "Mijn Documenten" map van de betreffende gebruiker onder de naam "TRADIUM.CONFIG".
 
* De snelheid van bladeren door de kalender in de Urenregistratie is sterk verbeterd door toepassing van enkele performance tweaks.
 
* Diverse foutmeldingen, zoals "Type mismatch", "Error 91" en "Error 340" zijn aangepakt en opgelost.
 
 

 

 
Klik hier voor eerdere updates in 2017